โรงเรียนนิภาศิริ

โรงเรียนนิภาศิริ โรงเรียนเอกชน
(6)

เปิดเหมือนปกติ

✨ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิภาศิริ✨เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนนิภาศิริโรงเรียนนิภาศิริเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563🔴วันพุธที่...
23/06/2020

✨ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนิภาศิริ✨
เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนนิภาศิริ
โรงเรียนนิภาศิริเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
🔴วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563🔴
"ท่านผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมนียมการศึกษา
และทำการซื้อชุดนักรียน ชุดพละ พร้อมลงทะเบียนเรียน
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"
▶ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรการโรงเรียนนิภาศิริโปรแกรมปกติโทร : 065-512-5668
ธุรการโรงเรียนนิภาศิริโปรแกรมอะคาเดมีโทร : 093-519-4313
💚LINE ID : NIPASIRI.ACADEMY

🙏เรียนท่านผู้ปกครองโรงเรียนนิภาศิริที่เคารพ🙏🏫ทางโรงเรียนขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลผ่านช่องทางออนไลน์ให้ก...
27/04/2020
โปรแกรมอนุบาล | nipasiri-school

🙏เรียนท่านผู้ปกครองโรงเรียนนิภาศิริที่เคารพ🙏

🏫ทางโรงเรียนขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับท่านผู้ปกครอง
ท่านสามารถกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนักเรียน 13 หลัก เพื่อเข้าดูผลการเรียนของบุตรหลานของท่านได้ตามลิงค์นี้ https://www.nipasiri.ac.th/kindergarten-report
💌ทั้งนี้ในช่วงเปิดภาคเรียนนักเรียนจะได้แฟ้มบันทึกผลการเรียนของนักเรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

📞หากท่านติดปัญหาในการเข้าดูระบบผลการเรียนออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีได้ที่เบอร์ 096-239-0782

🙏ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

เรียนท่านผู้ปกครองโรงเรียนนิภาศิริที่เคารพทางโรงเรียนขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับท่านผู้ปกครองท่า...
14/04/2020

เรียนท่านผู้ปกครองโรงเรียนนิภาศิริที่เคารพ

ทางโรงเรียนขอแจ้งผลการเรียนของนักเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับท่านผู้ปกครอง

ท่านสามารถกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน และวันเดือนปีเกิดของนักเรียน เพื่อเข้าดูผลการเรียนของบุตรหลานของท่านได้ตามลิงค์นี้ https://www.nipasiri.ac.th/school-record

หากท่านไม่ทราบรหัสประจำตัวนักเรียน ท่านสามารถกดที่ลิงค์นี้ https://script.google.com/macros/s/AKfycbxbXsAAlWjq6Ls2NVKJvTYMzncPRbaz9T8D7_X--P7VSL3ju7ML/exec?fbclid=IwAR15wa1aDIrgjwivyxQZXQKERJ8vqLglOyThGZp99FKCOgAhrtol1oJl6gU
และกรอกรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน และทางระบบจะแสดงชื่อ นามสกุล ชั้น และรหัสประจำตัวนักเรียน ให้กับท่าน

ทั้งนี้ในช่วงเปิดภาคเรียนนักเรียนจะได้แฟ้มบันทึกผลการเรียนของนักเรียนเพื่อแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

หากท่านติดปัญหาในการเข้าดูระบบผลการเรียนออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีได้ที่เบอร์ 096-239-0782

ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

🙏สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง และน้องๆนักเรียนทุกคนครับ🙏🦉วันนี้พี่นกฮูกมีข่าวดีจะมาบอกครับโรงเรียนนิภาศิริมีสมัครออนไลน์แล้วน...
01/04/2020

🙏สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง และน้องๆนักเรียนทุกคนครับ🙏
🦉วันนี้พี่นกฮูกมีข่าวดีจะมาบอกครับ
โรงเรียนนิภาศิริมีสมัครออนไลน์แล้วนะ You รู้ยัง 😍 ประจำปีการศึกษา 2563 ครับ
👉เนื่องจากวิกฤตไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ทางโรงเรียนนิภาศิริจึงจัดทำแบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองและนักเรียน
👇สามารถคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ หรือสแกน QR code บนรูปภาพครับผม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbM025KxWHfTo4uyQ2XqboomlXqlidqoFOkNgWkRKQ_ZOGg/viewform
👇สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรนี่เลยครับ
🏫โปรแกรมอะคาเดมี่ & โปรแกรมอินเตอร์ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โทร : 093-519-4313 (ธุรการอะคาเดมี่) , 081-820-5423 (ครูใจ)
🏫โปรแกรมปกติ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โทร : 096-239-0782 (ครูป๊อบ) , 065-512-5668 (เบอร์โทรโรงเรียน)
*สามารถโทรสอบถามได้ทุกเบอร์ กรณีโทรไม่ติดหรือไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย
🔴หลักฐานการมอบตัว
1.สำเนาใบเกิดนักเรียน
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี)
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
7.สำเนาบัตรประชาชนบิดา
8.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
9.สำเนาบัตรประชาชนมารดา
10.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ สวมเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนนิภาศิริ (ถ่ายหลังจากซื้อชุดนักเรียนของทางโรงเรียนแล้ว)
11.ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
12.เอกสารย้ายจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้านสถานศึกษา)
13.สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของนักเรียนและพ่อแม่ (ถ้ามี)

🙏สวัสดีครับท่านผู้ปกครอง และน้องๆนักเรียนทุกคนครับ🙏
🦉วันนี้พี่นกฮูกมีข่าวดีจะมาบอกครับ
โรงเรียนนิภาศิริมีสมัครออนไลน์แล้วนะ You รู้ยัง 😍 ประจำปีการศึกษา 2563 ครับ
👉เนื่องจากวิกฤตไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ทางโรงเรียนนิภาศิริจึงจัดทำแบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ปกครองและนักเรียน
👇สามารถคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ หรือสแกน QR code บนรูปภาพครับผม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbM025KxWHfTo4uyQ2XqboomlXqlidqoFOkNgWkRKQ_ZOGg/viewform
👇สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรนี่เลยครับ
🏫โปรแกรมอะคาเดมี่ & โปรแกรมอินเตอร์ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โทร : 093-519-4313 , 081-820-5423
🏫โปรแกรมปกติ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โทร : 096-239-0782 , 065-512-5668
*สามารถโทรสอบถามได้ทุกเบอร์ กรณีโทรไม่ติดหรือไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย
🔴หลักฐานการมอบตัว
1.สำเนาใบเกิดนักเรียน
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี)
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
7.สำเนาบัตรประชาชนบิดา
8.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
9.สำเนาบัตรประชาชนมารดา
10.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ สวมเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนนิภาศิริ (ถ่ายหลังจากซื้อชุดนักเรียนของทางโรงเรียนแล้ว)
11.ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
12.เอกสารย้ายจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้านสถานศึกษา)
13.สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของนักเรียนและพ่อแม่ (ถ้ามี)

🔴ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ🔴เรื่อง เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาและผลการเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562
26/03/2020

🔴ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ🔴
เรื่อง เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาและผลการเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562

🔴ประกาศโรงเรียนนิภาศิริ🔴
เรื่อง เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาและผลการเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562

Nipasiri Academy
16/03/2020

Nipasiri Academy

🏫บรรยากาศพิธีรับบัณฑิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนิภาศิริ
💌โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562
👫"นักเรียนมีความสุข คุณครูและท่านผู้ปกครองก็สุขใจ"👫
🙏ทางคณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจ ดูแลบุตรหลานของท่าน งานวันนี้เกิดขึนได้เพราะผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันสร้าง ให้บุตรหลานของเราประสบความสำเร็จในวันนี้
👇สำหรับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ท่านสามารถชมภาพถ่าย และดาวน์โหลดภาพ เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇
https://photos.google.com/share/AF1QipMCctQB10jUOVnT5v3-id4V7uylxuaOiETRPdqHY-z3R9azDcLdiCplTT1YTvm-6g?key=a3ZnRDZmMDdvVjBJTnU0RVAyUUIxQlZTRHkxYWhB

***กรุณารอภาพถ่ายส่วนที่เหลือ จากช่างภาพที่กำลังทยอยลง ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ***

Nipasiri Academy
15/03/2020

Nipasiri Academy

🏫บรรยากาศพิธีรับบัณฑิต นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 แผนก Little Bear ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนิภาศิริ
💌โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562
👫"เป็นบรรยากาศที่น่ารักและอบอุ่น แฝงไปด้วยรอยยิ้มตลอดทั้งวัน"👫
🙏ทางคณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจ ดูแลบุตรหลานของท่าน งานวันนี้เกิดขึนได้เพราะผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันสร้าง ให้บุตรหลานของเราประสบความสำเร็จในวันนี้
👇สำหรับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ท่านสามารถชมภาพถ่าย และดาวน์โหลดภาพ เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇
https://photos.google.com/share/AF1QipOr_dBSm9868SmAOTIGg9Y2s6jNU_bBhK7Be0LJPNVurrgORdNOeQAMXNhGhy16bg?key=czVXc1pvTjF2bjJMckcxR01XMndqTmlHMFI0eFd3

Nipasiri Academy
14/03/2020

Nipasiri Academy

สวัสดีจ้า 🦉 พี่นกฮูกมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับ 🎊โรงเรียนนิภาศิริเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 🎊 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 👫 น้องๆสามารถมาติดต่อลงเบียนสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนนิภาศิริตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🦉 พี่นกฮูกรอเจอน้องๆทุกคนนะครับ 🥰
🔶ท่านผู้ปกครองสามารถส่งข้อความสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คนี้ หรือแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 065-512-5668 , 093-519-4313
👉หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาใบเกิดนักเรียน
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี)
4.สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
6.รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ สวมเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนนิภาศิริ (ถ่ายหลังจากซื้อชุดนักเรียนของทางโรงเรียนแล้ว)
7.ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
8.เอกสารย้ายจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้านสถานศึกษา)
9.สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ของนักเรียนและพ่อแม่ (ถ้ามี)

🏫บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนิภาศิริ💌โรงเรียนนิภาศ...
07/03/2020

🏫บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนิภาศิริ
💌โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
👫"กัลยาณมิตรสนิทเถียง
เคยร่วมเรียงเคียงสุขทุกแห่งหน
แม้นล้มลุกคลุกคลานมิปริบ่น
สู้อดทนค้นหาฟันฝ่าไป"👫
🙏ทางโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนนิภาศิริ ที่ให้ความไว้วางใจในโรงเรียนของเรา พร้อมทั้ง ร่วมมือ แรงใจ ส่งผลให้งานปัจฉิมนิเทศลุล่วงไปด้วยดี
👇สำหรับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ท่านสามารถชมภาพถ่าย และดาวน์โหลดภาพ เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇
https://photos.google.com/…/AF1QipPx05stf3QbSkCmiFXP3k6eKyS…

🏫บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนิภาศิริ
💌โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
👫"กัลยาณมิตรสนิทเถียง
เคยร่วมเรียงเคียงสุขทุกแห่งหน
แม้นล้มลุกคลุกคลานมิปริบ่น
สู้อดทนค้นหาฟันฝ่าไป"👫
🙏ทางโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบคุณ ท่านผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนนิภาศิริ ที่ให้ความไว้วางใจในโรงเรียนของเรา พร้อมทั้ง ร่วมมือ แรงใจ ส่งผลให้งานปัจฉิมนิเทศลุล่วงไปด้วยดี
👇สำหรับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ท่านสามารถชมภาพถ่าย และดาวน์โหลดภาพ เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇
https://photos.google.com/share/AF1QipPx05stf3QbSkCmiFXP3k6eKySSbESK7WFnCpZ3fwJSIKKY0qs2M0gI0CpXzoSb8A?key=WnpzbnpXZWNHSmFnU3hOaElFX3h5ZktHejJRT0JB

เพราะก้าวเริ่มต้นคือก้าวแรกที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก โรงเรียนนิภาศิริคือก้าวแรกของเด็กๆ ที่ครบทุกกระบวนการเรี...
26/02/2020

เพราะก้าวเริ่มต้นคือก้าวแรกที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก โรงเรียนนิภาศิริคือก้าวแรกของเด็กๆ ที่ครบทุกกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนนิภาศิริ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ในห้องเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาล โดยเปิดรับสมัครทั้ง 2 แผนก คือ แผนกนิภาศิริ อะคาเดมี่ และ แผนกนิภาศิริ ลิตเติลแบร์

ท้ังสองแผนกมีครูมากประสบการณ์ดูแลใกล้ชิด และห้องเรียนที่ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็ก เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ และมีเรียนว่ายน้ำในสระระบบเกลือที่ถนอมผิวอันบอบบางของเด็กๆ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ หรือ โทรติดต่อสอบถามที่เบอร์ 065 512 5668 และเบอร์ 093 519 4313

"เพราะก้าวเริ่มต้นคือก้าวแรกที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก โรงเรียนนิภาศิริคือก้าวแรกของเด็กๆ ที่ครบทุกกระบวนการเรียนรู้"

โรงเรียนนิภาศิริ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ในห้องเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาล โดยเปิดรับสมัครทั้ง 2 แผนก คือ แผนกนิภาศิริ อะคาเดมี่ และ แผนกนิภาศิริ ลิตเติลแบร์

ท้ังสองแผนกมีครูมากประสบการณ์ดูแลใกล้ชิด ห้องเรียนที่ปลอดภัยออกแบบมาสำหรับเด็กเล็ก เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ และมีเรียนว่ายน้ำในสระระบบเกลือที่ถนอมผิวอันบอบบางของเด็กๆ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ท่านผู้ปกครองที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ หรือ โทรติดต่อสอบถามที่เบอร์ 065 512 5668 และเบอร์ 093 519 4313

ตัวแทนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนนิภาศิริ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ
15/01/2020

ตัวแทนคณะครูผู้บริหารโรงเรียนนิภาศิริ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันคริสต์มาส​และปีใหม่ ขอ​งระดับประถม primary lion และมัธยมศึกษา​ เด็กๆทุกคนต่างสนุกสนาน และได้รับของ...
08/01/2020

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันคริสต์มาส​และปีใหม่ ขอ​งระดับประถม primary lion และมัธยมศึกษา​ เด็กๆทุกคนต่างสนุกสนาน และได้รับของขวัญจากท่านผู้อำนวยการทุกคน ได้meet and greet พี่โอลาฟ และพี่มิคกี้เมาส์ และเจ้าหญิงจากดีสนีย์แลนด์ เด็กๆสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ....พี่สิงโต

ประมวลภาพกิจกรรม "Merry Christmas and Happy New Year!" โดยมีพี่โอลาฟจาก Frozen และพี่มิคกี้เมาส์ พร้อมเหล่าเจ้าหญิงดีสนี...
08/01/2020

ประมวลภาพกิจกรรม "Merry Christmas and Happy New Year!" โดยมีพี่โอลาฟจาก Frozen และพี่มิคกี้เมาส์ พร้อมเหล่าเจ้าหญิงดีสนีย์มาร่วมมอบความสุข ให้กับนักเรียนอนุบาลลิตเติ้ลแบร์ เด็กๆสนุกสนานและได้รับของขวัญจากท่านผู้อำนวยการกลับบ้านทุกคนครับ ..... พี่หมีลิตเติลแบร์ครับ (แผนกอนุบาล​นิภาศิริ​ ลิตเติลแบร์)

Nipasiri Academy
27/12/2019

Nipasiri Academy

โรงเรียนนิภาศิริแผนกอะคาเดมี่ได้จัดกิจกรรม Magical Christmas "Happiest Celebration" ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ Academy Park นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านต่างได้รับความสุข สนุกสนานและประทับใจกับกิจกรรมการแสดงของคณะครูและนักเรียนแต่ละระดับชั้น รวมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูที่หลากหลายจากเชฟมิคกี้ ได้อิ่ม อร่อย และรับความสุขกันทั้งครอบครัว
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ัต้ังไว้ และขออวยพรให้ผู้ปกครองทุกท่านพบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงและมีกิจการที่เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองตลอดไป

พี่นกฮูก

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัดบุร...
27/12/2019

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหั...
18/12/2019

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงปณิตา พุฒสุข นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับรางวัลในโครงการประเมินแล...
14/12/2019

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงปณิตา พุฒสุข นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รอบ All Star lntelligent Cotest วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวินธิดา ช่างเติม  ตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที...
14/12/2019

โรงเรียนนิภาศิริขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกวินธิดา ช่างเติม ตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ lmpromptu speech ป.1-ป.3

Nipasiri Academy
12/12/2019

Nipasiri Academy

โรงเรียนนิภาศิริได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายนิติพันธ์ อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ร่วมฐานกิจกรรมต่าง ๆ และนอนค้างพักแรม นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเสียสละ เรียนรู้การประกอบอาหารและการใช้ชีวิตประจำวัน

Nipasiri Academy
07/12/2019

Nipasiri Academy

โรงเรียนนิภาศิริได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งการเดินทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เดินทางไกลและได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้
1. มดคันไฟ ฝึกความอดทนและประสามสัมผัสทั้ง 5
2. มดน้อยลำเลียงอาหาร ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ล.ลิงไต่ราว ฝึกการทรงตัว ฝึกความกล้าหาญ
4. ล้วงสยอง ฝึกประสามสัมผัสทั้ง 5
5. หาไข่ไดโนเสาร์ ฝึกการสังเกตและจดจำ

Nipasiri Academy
07/12/2019

Nipasiri Academy

โรงเรียนนิภาศิริได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารีสำรอง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งการเดินทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เดินทางไกลและได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้
1. มดคันไฟ ฝึกความอดทนและประสามสัมผัสทั้ง 5
2. มดน้อยลำเลียงอาหาร ฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ล.ลิงไต่ราว ฝึกการทรงตัว ฝึกความกล้าหาญ
4. ล้วงสยอง ฝึกประสามสัมผัสทั้ง 5
5. หาไข่ไดโนเสาร์ ฝึกการสังเกตและจดจำ

การประดิษฐ์​สิ่งของจากวัสดุ​เหลือใช้​(ลังกระดาษ)​ ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ และเสริมสร้างจินตนาการ ดัดแปลงรูปร่าง รูปทรง บูร...
04/12/2019

การประดิษฐ์​สิ่งของจากวัสดุ​เหลือใช้​(ลังกระดาษ)​ ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ และเสริมสร้างจินตนาการ ดัดแปลงรูปร่าง รูปทรง บูรณาการวิชาต่างๆมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
by P' Lion ^^

Nipasiri Academy
02/12/2019

Nipasiri Academy

โรงเรียนนิภาศิริ แผนกอะคาเดมี่ ได้จัดกิจกรรม “ธรรมะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิต” ณ. ลาน Creative Thinking Park ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยได้รับเกียรติจาก
1. ดร.พระมหาสุริยา อภิวฑฒโน ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ปัจจุบันรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2. พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วระปัญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

ซึ่งกิจกรรมนี้พระอาจารย์ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจและประพฤติปฎิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพึ่งพาหลักธรรมทางศาสนา อีกทั้งพระอาจารย์ยังได้สอนเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย
พี่นกฮูกเชื่อว่า เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการขัดเกลาด้วยวิถีแห่งธรรมอย่างสม่ำเสมอ จิตของนักเรียนจะใสสะอาดมากขึ้น เพราะธรรมะได้เข้าไปขัดเกลาจิตใจ ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต
สามารถดูแลอารมณ์จิตใจตนเองได้ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับ...พี่นกฮูก

และในกิจกรรมนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนิภาศิริ ได้ส่งมอบเงินทำบุญจากการซื้อเสื้อยืดภายในงาน NIPASIRI ACADEMY ART & MUSIC FESTIVAL เพื่อให้พระอาจารย์นำมอบให้กับมูลนิธิสมเด็จโต พรหมรังสี โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ ต่อไป

Nipasiri Academy
02/12/2019

Nipasiri Academy

โรงเรียนนิภาศิริ แผนกอะคาเดมี่ ได้จัดกิจกรรม “ธรรมะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิต” ณ. ลาน Creative Thinking Park ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยได้รับเกียรติจาก
1. ดร.พระมหาสุริยา อภิวฑฒโน ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ปัจจุบันรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2. พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วระปัญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

ซึ่งกิจกรรมนี้พระอาจารย์ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจและประพฤติปฎิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพึ่งพาหลักธรรมทางศาสนา อีกทั้งพระอาจารย์ยังได้สอนเรื่องความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย
พี่นกฮูกเชื่อว่า เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการขัดเกลาด้วยวิถีแห่งธรรมอย่างสม่ำเสมอ จิตของนักเรียนจะใสสะอาดมากขึ้น เพราะธรรมะได้เข้าไปขัดเกลาจิตใจ ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิต
สามารถดูแลอารมณ์จิตใจตนเองได้ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับ...พี่นกฮูก

และในกิจกรรมนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนิภาศิริ ได้ส่งมอบเงินทำบุญจากการซื้อเสื้อยืดภายในงาน NIPASIRI ACADEMY ART & MUSIC FESTIVAL เพื่อให้พระอาจารย์นำมอบให้กับมูลนิธิสมเด็จโต พรหมรังสี โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ ต่อไป

เด็กๆเตรียมอนุบาลได้ทำกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีต่างๆและฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง (ซึ่งส่งผลให้เด็กมี...
29/11/2019

เด็กๆเตรียมอนุบาลได้ทำกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีต่างๆและฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง (ซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเขียนที่ดีในอนาคต) จากการประดิษฐ์ลูกอม และเรียนรู้โทษของลูกอม​ครับ เด็กๆสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ ....พี่หมีลิตเติ้ลแบร์

Nipasiri Academy
27/11/2019

Nipasiri Academy

พี่นกฮูก นำภาพกิจกรรม "NIPASIRI ART& MUSIC FESTIVAL" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่่ส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีและศิลปะ ให้กับนักเรียน การเรียนศิลปะและดนตรี มีผลต่อพัฒนาสมองของเด็ก ทำให้เด็กมีความจำ การเรียนรู้่ และความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะทางด้านดนตรีและศิลปะ ซึ่งเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าว

ขอขอบพระคุณครับ

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 07:15 - 16:30
อังคาร 07:15 - 16:30
พุธ 07:15 - 16:30
พฤหัสบดี 07:15 - 16:30
ศุกร์ 07:15 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

044653378

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนนิภาศิริผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนนิภาศิริ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
ลูกผมน้องต้นน้ำให้อยู่กับย่ากับอาให้เรียนห้องอะคาเดมี่ที่ ร.ร.นิภาศิริ ปีนี้เข้าป.1 ลูกผมไม่รู้ จักอักษรไทย ก-ฮ เลข1-10ยังเขียนไม่ถูก A-Z ยิ่งไม่รู้สักตัว ตอนนี้มาเรียนป.1ที่ประทายเป็นเด็กที่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์อ่อนไปเลย ผมกับภรรยาต้องมาคอยสอนเสริมให้ทุกวัน บางวันลูกผมท้อจนไม่อยากไปโรงเรียน อยากทราบว่า พวกคุณสอนอะไรลูกผมบ้าง แล้วไม่ต้องมาอ้างว่าฝึกกล้ามเนื้อนะครับ อะคาเดมี่ มันต้องเน้นพิเศษ เตรียมความพร้อม ผมว่าไม่ผ่าน เสียดายค่าเทอมแพงๆ ไม่ได้เรื่อง เสียความรู้สึก ไม่สมราคาคุย เอาแต่เด็กที่พิเศษไม่กี่คนมาชวนเชื่อ สร้างความเชื่อถือ (ปีนี้ผมรับลูกมาอยู่ด้วย)มันน่าจะดีกว่าเด็กที่เรียนอยู่ตามศูนย์เด็กทั่วไป มาตรฐานการทำงานคุณต่ำถึงต่ำมาก ขอบอก
โรงเรียนนิภาศิริ ยอดเยี่ยม คุณครูอนุบาล1 ใจดี พูดไพเราะอ่อนหวาน สอนดีคุณภาพเยี่ยม บรรยากาศร่มรื่น โรงเรียนสะอาด น่าเรียน. ให้คะแนนเต็ม100ค่ะ
ขออนุญาติขอกำลังใจให้เด็กโรงเรียนนิภาศิริของเราด้วยน่ะครับ กดไลค์ให้คะแนนที่รูปน้องเทียนหอมด้วยน่ะครับผม ขอบคุณครับผมม😍😍😍https://www.facebook.com/kidisallaround/posts/172654496630289