Clicky

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบค? ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

28/03/2023

👉อ่านให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ👌👌👌
😻 หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง 🐶
👨‍🏫 รับเพียง 30 คน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี
👉✅ครบ30คนเวลาใดก็ปิดรับทันที👈
🔖เรียนแบบไปกลับเท่านั้น
เรียนวันที่ 1 - 5 เมษายน 2566
เรียนทั้ง5วัน
👉ไม่ได้อบรมทั้งวันนะคะ(เสาร์/อาทิตย์วันละ3ชั่วโมง
จันทร์ อังคาร พุธวันละชั่วโมงครึ่ง)
✍️อบรมตามเวลาที่กำหนด
(นอกเวลาราชการ)

✍️เอกสาร
👉บัตรประชาชน
👉ทะเบียนบ้าน
👉รูปถ่ายหน้าตรง1นิ้ว1ใบ
🗣️✍️รับทุกเพศอายุ18ปี
ถึงอายุ60ปี
💋เกิดระหว่าง
1เมษายน2506
👇ถึง👇
1เมษายน2548

🏫 เรียนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
#ฟรี #อบรม #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด #นอกเวลาราชการ

28/03/2023

📣 ปิดรับสมัคร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 จำนวน 5 หลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครครบจำนวน
1) หลักสูตร 150 ชั่วโมง การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
2) หลักสูตร 360 ชั่วโมง เสริมสวยสตรี ห้อง 1
3) หลักสูตร 360 ชั่วโมง ตัดผมชาย
4) หลักสูตร 360 ชั่วโมง ตัดเย็บเสื้อผ้า
5) หลักสูตร 360 ชั่วโมง คลินิกเสื้อผ้า
.........................................................................................................................................
🚨👇👇👇
หลักสูตรที่ยังไม่เต็ม = 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
📝 รับสมัครผ่าน LINE Group กับครูผู้สอนโดยตรง (((เท่านั้น)))
1) เสริมสวยสตรี ห้อง 2 https://line.me/R/ti/g/E3SD3rkTFm
2) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://line.me/R/ti/g/IjYrbSGTwR
3) อาหารและเบเกอรี่ https://line.me/R/ti/g/R3LUTNCfbZ
-----------------------------------------------------------------------
🏫 เรียนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี👌

#ฟรี #อบรม #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด

28/03/2023
Photos from SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)'s post
28/03/2023

Photos from SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)'s post

28/03/2023

3 เป้าหมายการทำ Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post
28/03/2023

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)ดาวโหลดใบสมัคร >> https://drive.google.com/...
28/03/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ดาวโหลดใบสมัคร >> https://drive.google.com/.../12fDcd_qg28N...

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง ...
27/03/2023

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. - 16.30 น. นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ชุดข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาจัดเป็นชุดข้อมูลทางสังคมประกอบการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอนันต์ ดนตรี) เป็นประธาน จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบหม...
27/03/2023

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมกันวางแผน (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้มอ...
27/03/2023

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดประชุม เพื่อติดตามและทบทวนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี

27/03/2023

📣 ปิดรับสมัคร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 จำนวน 5 หลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครครบจำนวน
1) หลักสูตร 150 ชั่วโมง การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
2) หลักสูตร 360 ชั่วโมง เสริมสวยสตรี ห้อง 1
3) หลักสูตร 360 ชั่วโมง ตัดผมชาย
4) หลักสูตร 360 ชั่วโมง ตัดเย็บเสื้อผ้า
5) หลักสูตร 360 ชั่วโมง คลินิกเสื้อผ้า
.........................................................................................................................................
🚨👇👇👇
หลักสูตรที่ยังไม่เต็ม = 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
📝 รับสมัครผ่าน LINE Group กับครูผู้สอนโดยตรง (((เท่านั้น)))
1) เสริมสวยสตรี ห้อง 2 https://line.me/R/ti/g/E3SD3rkTFm
2) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://line.me/R/ti/g/IjYrbSGTwR
3) อาหารและเบเกอรี่ https://line.me/R/ti/g/R3LUTNCfbZ
-----------------------------------------------------------------------
🏫 เรียนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี👌

#ฟรี #อบรม #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด

27/03/2023

📣ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566
🏅การประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์" ภายใต้หัวข้อ "หยุดค้าคน" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท
🏆ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ภายในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เดือนมิ.ย. 66

*** ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1nrrx04IqN5zThg6a7dM5rgC3uPowFUh6?usp=share_link
หรือตามรายละเอียดใน Poster ประชาสัมพันธ์

27/03/2023

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มทางสังคม เรื่องพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว...ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน
#โดยกองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม ศูนย์พยากรณ์ทางสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว #พ่อเเม่เลี้ยงเดี่ยว #รายงานสถานการณ์ทางสังคม #แนวโน้มทางสังคม #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)'s post
27/03/2023

Photos from SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)'s post

27/03/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์... 📢📢

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2566

"เราเชื่อว่า... เพราะมีคนดีโลกนี้จึงน่าอยู่" ❤️

สอบถามเพิ่มเติม : กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม โทร. 02 659 6394

เคสสุดท้าย
27/03/2023
เคสสุดท้าย

เคสสุดท้าย

้เคสนี้เป็น "เคสสุดท้าย" ในวันที่คนคุยออนไลน์บอกว่าจะให้เงิน เชิญเป็นดารา ชวนให้แก้ผ้า ท้าให้เ.....

27/03/2023

🤔 หากคุณพ่อคุณแม่พยายามหาสาเหตุว่าทำไมลูกถึงชอบพูดโกหก คุณพ่อคุณแม่อาจต้องลองย้อนกลับมาดูพฤติกรรมการเลี้ยงดูของตัวเองว่ากำลังเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ลูกกลายเป็นเด็กขี้โกหกหรือเปล่า ..

‼ สาระน่ารู้สำหรับครอบครัว วันนี้ขอเสนอ
4 พฤติกรรมของพ่อแม่ที่มีส่วนทำให้ลูกกลายเป็นเด็กขี้โกหก
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official:
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #สค

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post
27/03/2023

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post
27/03/2023

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post

27/03/2023

พม. โดย สค.
จัดงาน Gender Fair 2023
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ลานด้านหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ
เตรียมพบกับดาราชั้นนำอย่างคุณปอย ตรีชฎา และคุณอั๋น ภูวนาท ที่จะมาร่วมกิจกรรม Gender Talk การแสดง Fashion Show unisex นำทีมโดยคุณซินดี้ สิรินยา

มินิคอนเสิร์ต แองจี้ ฐิติชา
Tiffany Show Pattaya
และเหล่าครีเอเตอร์จากทาง TikTok อีกมากมาย

เชิญผู้สนใจร่วม Shop ชิม & Share สินค้าและบริการจากหน่วยงานและเครือข่ายส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเพศ จากคลินิกสุขภาพเพศ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และชมนิทรรศการจาก 17 องค์กรตัวอย่างที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการประกอบกิจการที่คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ

.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official:
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #สค

27/03/2023

😍 สาระน่ารู้สำหรับครอบครัว ขอเสนอ ..
"จิตวิทยาในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคใหม่"
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official:
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #สค

27/03/2023

💗 มาร่วมกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ด้วยท่าทางที่ควรแสดงออกในครอบครัว เพื่อเพิ่มความรักความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะ
🎉 จากผลการสำรวจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีท่าทางดีๆ ที่คนในครอบครัวอยากเห็น นั่นคือ #การให้กำลังใจกัน
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official:
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #สค

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนท...
25/03/2023

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้
นางสาวฆโนทัย เนตรสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นายวีระพล หมวดเพ็ชร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และเเบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ให้สามารถออกแบบและวางแผน รวมไปถึงทดลองการจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดย กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ณ โรงเเรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่ม...
24/03/2023

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประสานเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ใช้บริการที่สำเร็จการฝึกอบรม รวมจำนวน 3 ราย ในพิธีมอบวุฒิบัตรของผู้จบการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 2/2566 และรับผู้ใช้บริการกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

📣 ปิดรับสมัคร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566  จำนวน 5 หลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครครบจำนวน       1)  หลักสูตร 150 ชั่วโมง  การนวดด...
24/03/2023

📣 ปิดรับสมัคร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 จำนวน 5 หลักสูตร เนื่องจากผู้สมัครครบจำนวน
1) หลักสูตร 150 ชั่วโมง การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
2) หลักสูตร 360 ชั่วโมง เสริมสวยสตรี ห้อง 1
3) หลักสูตร 360 ชั่วโมง ตัดผมชาย
4) หลักสูตร 360 ชั่วโมง ตัดเย็บเสื้อผ้า
5) หลักสูตร 360 ชั่วโมง คลินิกเสื้อผ้า
.........................................................................................................................................
🚨👇👇👇
หลักสูตรที่ยังไม่เต็ม = 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
📝 รับสมัครผ่าน LINE Group กับครูผู้สอนโดยตรง (((เท่านั้น)))
1) เสริมสวยสตรี ห้อง 2 https://line.me/R/ti/g/E3SD3rkTFm
2) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://line.me/R/ti/g/IjYrbSGTwR
3) อาหารและเบเกอรี่ https://line.me/R/ti/g/R3LUTNCfbZ
-----------------------------------------------------------------------
🏫 เรียนที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี👌

#ฟรี #อบรม #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบ...
24/03/2023

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโมง และหลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 123 คน พร้อมกล่าวให้โอวาทและปิดหลักสูตร ณ ห้องประชุมอาคารนันทนาการ ศสค.นบ.

Photos from ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี's post
24/03/2023

Photos from ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี's post

24/03/2023

📣📣เปิดรับสมัคร ข้าราชการ บุคคลพลเรือน และนักเรียน/นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 1 ) รุ่นที่ 4/66

👉ห้วงการฝึกอบรม 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ค่ายพระรามหกฯ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

👉สมัครด้วยตัวเองผ่านหน่วยงาน ศอ.จอส.พระราชทาน กทม., จังหวัด 25 จังหวัด (ภาคกลาง),
หน่วยงานราชการ, หน่วยทหาร ในพื้นที่ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 เมษายน 2566

👉อ่านข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม : https://bit.ly/42tQOsb
👉ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัคร/ หนังสือรับรอง : https://bit.ly/3nddHQB

📍กำหนดการสัมภาษณ์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2566
- สัมภาษณ์ วันที่ 2 และ 3 พฤษภาคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึก วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถาม Tel : 095-9596366 , 092-4791434 , 02-2815443
หรือ ที่หน่วยงานรับสมัคร โดยตรง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสาภาคกลาง #จิตอาสาพระราชทาน #จิตอาสา904

24/03/2023

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 13 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 10 เมษายน 2566
ลิงก์ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1ev2QDjZhVOi25v42sIj_t39iFttWSecN/view?usp=drivesdk

24/03/2023

🧷 ในปัจจุบันข่าวการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กให้เห็นอยู่ทุกวัน แต่จะทำอย่างไรให้ลูกเรานั้นปลอดภัยจากปัญหานี้ และรู้จักการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากอยู่ในสถานการณ์ที่จะตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิด

สาระน่ารู้กับ สค. วันนี้ขอเสนอ ..
👉 8 เทคนิคสอนลูกให้ปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official:
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #สค

24/03/2023

💗 มาร่วมกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ด้วยท่าทางที่ควรแสดงออกในครอบครัว เพื่อเพิ่มความรักความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะ
🎉 จากผลการสำรวจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีท่าทางดีๆ ที่คนในครอบครัวอยากเห็น นั่นคือ #การหัวเราะสร้างความครื้นเครง
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
TikTok : https://www.tiktok.com/?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official:
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #สค

พม. เชิญ ประธาน สวนนงนุช รับ รางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม
24/03/2023
พม. เชิญ ประธาน สวนนงนุช รับ รางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม

พม. เชิญ ประธาน สวนนงนุช รับ รางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม

พม.มอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม "กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช" หลังทำประโยชน์ด้านมอบมรดกทางธรรมชาติเยา.....

Photos from ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี's post
24/03/2023

Photos from ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี's post

ที่อยู่

เลขที่ 78/3 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท
Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625838350

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Sai ZaJanbuppa Jaja
อจ.ให้ขอคึดและสามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้
ขอบคุณ อาจารย์ในการเรียนการสอนในวันนี้นะคะที่ทำให้ได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
น้ำฝน นุชนาถ ลำดับ 29
รัญชนา รุ่งเรือง
มาลินี บาลทิพย์ แผนกอาหารและเบเกอรี่@ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ. นนทบุรี
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิม
📣ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะ
ใครที่ว่างงาน หรือเป็นนักศึกษา แต่อยากมีรายได้
#สามารถทำที่ไหนก็ได้
#ทำงานผ่านมือถือ📲
#งานถูกกฎหมาย100%
#ไม่ต้งสต๊อกสินค้า
#สอนงานฟรีทางไลน์
👇🏻สนใจคลิกลิงค์👇🏻
https://lin.ee/BAVDHUf
ธรรมชาติของคนตาบอดต้องใช้การสัมผัสบุคคลอื่นและสิ่งของต่างๆ ในการใช้ชีวิต แต่พวกเขาเข้าถึงเจลล้างมือและหน้ากากได้ยาก ร่วมปันน้ำใจให้คนตาบอดได้ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ทีมพัฒนา e-Commerce เพื่อชุมชนของ ETDA Thailand นำโดย มีธรรม ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญ และรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ร่วมคิด ร่วมแชร์ และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา e-Commerce เพื่อชุมชนที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นำโดย ลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ และ อรวรรณ อยู่อ้อน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ ร่วมนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนและสินค้า มีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์การผลิต การขาย และการทำการตลาดที่ผ่านมา ซึ่งทีม ETDA จะนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนและสินค้าของชุมชนต่อไป โดยจัดขึ้นตลอดวานนี้ (10 มีนาคม 2563)
.
ชุมชนที่สนใจกิจกรรม e-Commece เพื่อชุมชน ติดต่อสอบถามที่ โทร : 0 2123 1234 ต่อสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล [email protected]
.
ื่อชุมชน #เอ็ตด้าให้คนไทยโกออนไลน์เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า
อยากทำมากนวดแผนไทยค่ะสาธุขอให้ได้ทำด้วยเถิด.
เรียนจบแล้วก็มาเปิดร้านประกอบอาชีพได้เลย
พรุ่งนี้แล้วนะคะ..
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน
#การทำอาหารญี่ปุ่น_Japanese food
#การจัดดอกไม้DIY_เรียบ หรู ดูดี
ปล.อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่หน้างานกันด้วยนะคะ
เปิดลงทะเบียน 08.30 น. แล้วพบกันนะคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการก่อสร้าง 11 PED PCMC สำนักงานชลประทานที่ 11 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิกา สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประ บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ Tmiinsure กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบส มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญ