กรมเจรจาการค้าระหว่างประเท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเท DTN - Partnership Builder ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก..เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ..

เปิดเหมือนปกติ

19/09/2021
แอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา"

[ แอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" โครงการจิตอาสาพระราชทาน ]
.
ประชาชนจิตอาสา หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส. พระราชทาน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในแอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อ เผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ของ โครงการจิตอาสาพระราชทาน แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

‘มัลลิกา’ เผย รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐ ส่งหนังสือขอบคุณ ‘จุรินทร์’ ระบุ สหรัฐฯพร้อมทำงานร่วมกับไทยและอาเซียน ขยายการค้าการลง...
18/09/2021
รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ขอบคุณ “จุรินทร์” ยันพร้อมร่วมมือการค้า ลงทุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

‘มัลลิกา’ เผย รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐ ส่งหนังสือขอบคุณ ‘จุรินทร์’ ระบุ สหรัฐฯพร้อมทำงานร่วมกับไทยและอาเซียน ขยายการค้าการลงทุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกหลังสถานการณ์โควิด-19 ย้ำ! พร้อมร่วมมือพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าให้เกิดประโยชน์ระหว่างกันอย่างเต็มที่

https://mgronline.com/business/detail/9640000092601

รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ ส่งหนังสือขอบคุณ “จุรินทร์” ยันพร้อมทำงานร่วมกับไทยและอาเซียนในการขยายการค้า การ.....

🔶💁🏻‍♂️กรมเจรจราการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลั...
17/09/2021

🔶💁🏻‍♂️กรมเจรจราการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง Covid-19” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อัปเดตความก้าวหน้าของประโยชน์ และ
ผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายของการเจรจา FTA ไทย-EFTA

🗣📄รับฟังการบรรยายพิเศษกับหัวข้อที่น่าจับตา “โมเดลเศรษฐกิจของโลกหลัง COVID-19: การพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการค้าระหว่างประเทศ”
โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วยกูรูทางด้านเศรษฐกิจที่งานนี้ขนทัพมาให้ความรู้แบบเต็มรูปแบบ

🗓📌พบกันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.40 น.
ผ่านรูปแบบ ระบบ zoom และ Facebook live
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย งานนี้พลาดไม่ได้! 👍🏻

🔶💁🏻‍♂️กรมเจรจราการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง Covid-19” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อัปเดตความก้าวหน้าของประโยชน์ และ
ผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายของการเจรจา FTA ไทย-EFTA

🗣📄รับฟังการบรรยายพิเศษกับหัวข้อที่น่าจับตา “โมเดลเศรษฐกิจของโลกหลัง COVID-19: การพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการค้าระหว่างประเทศ”
โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วยกูรูทางด้านเศรษฐกิจที่งานนี้ขนทัพมาให้ความรู้แบบเต็มรูปแบบ

🗓📌พบกันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.40 น.
ผ่านรูปแบบ ระบบ zoom และ Facebook live
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย งานนี้พลาดไม่ได้! 👍🏻

👏✨ปรบมือรัว!!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 🏆 รางวัลบร...
17/09/2021

👏✨ปรบมือรัว!!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

🏆 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภท “พัฒนาการบริการ”
ผลงาน “เจรจาก้าวไกล ฝ่าภัยโควิด 19”
🏆 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท “รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม” ผลงาน “โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี”

เดือนนี้มีแต่เรื่องน่ายินดี! ขอแสดงความยินดีกับกรมฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยครับ!
🥳🏆✨🤩👏🥳

16/09/2021
โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี”

ทุกท่านรู้จัก แมลงทอดอบกรอบ กันหรือไม่ครับ
วันนี้ Mr.DTN พามาดูตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องพร้อมทั้งช่วยสร้างโอกาสทางการค้า จนผู้ประกอบการดันแมลงทอดอบกรอบ แบรนด์ “แมลงรวย” สามารถขึ้นชั้นวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดไทได้แล้ว และจะวางขายใน 7-11 ทั่วประเทศ และแม็คโคร ช่วงปลายปี นอกจากนี้ ยังมีโอกาสส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สหรัฐฯ เม็กซิโก จีน และอาเซียน พร้อมใช้ FTA สร้างแต้มต่อในตลาดที่ไทยมีความตกลงด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

พรุ่งนี้พบกันกับงานสัมมนา “เปิดประตูการค้าเสรีสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ครั้งท...
16/09/2021

พรุ่งนี้พบกันกับงานสัมมนา “เปิดประตูการค้าเสรีสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ครั้งที่ 2”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูการค้าเสรีสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ครั้งที่ 2” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar)
การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น.
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/iBB9XgkJUvifN5b39

พรุ่งนี้พบกันกับงานสัมมนา “เปิดประตูการค้าเสรีสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ครั้งที่ 2”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูการค้าเสรีสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ครั้งที่ 2” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar)
การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น.
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/iBB9XgkJUvifN5b39

💁🏻‍♂️📍ทางนี้ครับ! แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีโอการบรรยายสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ในหลักสูตร...
15/09/2021

💁🏻‍♂️📍ทางนี้ครับ! แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีโอการบรรยายสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ในหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง”

💡✨มาฟังแบบเน้นๆ กับหัวข้อ “ทิศทางตลาดเงินไทยกับเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่”
🗣วิทยากรโดย
คุณศุภนีวรรณ จูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงลอนดอน

ดำเนินรายการโดย คุณพริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

🔻สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังเเละดาวน์โหลดเอกสารบรรยายได้ที่ 🔻
https://qrgo.page.link/2eYGC

💁🏻‍♂️📍ทางนี้ครับ! แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีโอการบรรยายสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ในหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง”

💡✨มาฟังแบบเน้นๆ กับหัวข้อ “ทิศทางตลาดเงินไทยกับเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่”
🗣วิทยากรโดย
คุณศุภนีวรรณ จูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย
ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงลอนดอน

ดำเนินรายการโดย คุณพริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

🔻สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังเเละดาวน์โหลดเอกสารบรรยายได้ที่ 🔻
https://qrgo.page.link/2eYGC

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเชิญผู้ที่สนใ...
14/09/2021

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูการค้าเสรีสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ครั้งที่ 2” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar)
การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/iBB9XgkJUvifN5b39

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน คอนซัลท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูการค้าเสรีสู่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ ครั้งที่ 2” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar)
การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/iBB9XgkJUvifN5b39

เป็นปลื้ม!!😁✨✨กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)...
13/09/2021

เป็นปลื้ม!!😁✨✨
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564 ระดับ A (ลำดับที่ 34 จาก 146 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า)

ขอแสดงความยินกับกรมฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยครับ!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

เป็นปลื้ม!!😁✨✨
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับผลการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564 ระดับ A (ลำดับที่ 34 จาก 146 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า)

ขอแสดงความยินกับกรมฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยครับ!
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

วันนี้เราจะพาไปดูผลจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM ครั้งที่ 53 ที่เพิ่งประชุมกันไปเมื่อต้นเดือนกันยายนท...
13/09/2021

วันนี้เราจะพาไปดูผลจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM ครั้งที่ 53 ที่เพิ่งประชุมกันไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมากันครับ ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตาม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือกันอย่างเข้มข้น เพื่อดันอาเซียนสู่ความเป็นดิจิตัล มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ​อย่างยั่งยืน เพิ่มบัญชีสินค้าอาหารและเกษตรจำเป็นที่ห้ามจำกัดส่งออกอีก 107 รายการ พร้อมไฟเขียวเอกสารสำคัญอีกหลายฉบับ และจะร่วมกันผลักดันให้ RCEP มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2565 ให้ได้

#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

🔊เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ ‘FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง Covid-19’ การันตีความรู้อัดแน่นจากกรมเจรจาการค้าระหว...
11/09/2021

🔊เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ ‘FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง Covid-19’ การันตีความรู้อัดแน่นจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ!

📍พบกันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน นี้ บ่ายโมงตรงเป็นต้นไป

🔊เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์ ‘FTA ไทย-EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่หลัง Covid-19’ การันตีความรู้อัดแน่นจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ!

📍พบกันวันจันทร์ที่ 20 กันยายน นี้ บ่ายโมงตรงเป็นต้นไป

Mr.DTN ชวนร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เดือนกันยายน 🥳🎁 เพียงตอบคำถาม 3 ข้อ ก็มีโอกาสได้ลุ้นรับ “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ...
10/09/2021

Mr.DTN ชวนร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
เดือนกันยายน 🥳🎁 เพียงตอบคำถาม 3 ข้อ
ก็มีโอกาสได้ลุ้นรับ “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว”
ครับ

1. สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่เท่าไหร่ของไทย
รองจากประเทศอะไรบ้าง?
ตอบ

2. ประโยชน์ของการฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพ
ยุโรปมีอะไรบ้าง? (ตอบ 4 ข้อ)
ตอบ

3. ประเด็นความท้าทายสำคัญที่พบใน FTA ที่สหภาพ
ยุโรปทำกับประเทศคู่ค้าที่ผ่านมา (เวียดนาม และ
สิงคโปร์) คืออะไรบ้าง?
ตอบ
____________
สามารถหาคำตอบได้ที่ หน้าเพจเฟซบุ๊ก กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ มาร่วมสนุกและลุ้นรับ “เครื่อง
วัดออกซิเจนปลายนิ้ว” กัน นะครับ 🥳🎁

เมื่อรู้คำตอบแล้ว ส่งมาที่ LINE Official Account @dtn_moc หรือ https://lin.ee/eCCOMei
ตั้งแต่วันนี้ 20 กันยายน 2564

#FTA #DTN
#กรมเจรจากการค้าระหว่างประเทศ

Mr.DTN ชวนร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
เดือนกันยายน 🥳🎁 เพียงตอบคำถาม 3 ข้อ
ก็มีโอกาสได้ลุ้นรับ “เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว”
ครับ

1. สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่เท่าไหร่ของไทย
รองจากประเทศอะไรบ้าง?
ตอบ

2. ประโยชน์ของการฟื้นการเจรจา FTA ไทย-สหภาพ
ยุโรปมีอะไรบ้าง? (ตอบ 4 ข้อ)
ตอบ

3. ประเด็นความท้าทายสำคัญที่พบใน FTA ที่สหภาพ
ยุโรปทำกับประเทศคู่ค้าที่ผ่านมา (เวียดนาม และ
สิงคโปร์) คืออะไรบ้าง?
ตอบ
____________
สามารถหาคำตอบได้ที่ หน้าเพจเฟซบุ๊ก กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ มาร่วมสนุกและลุ้นรับ “เครื่อง
วัดออกซิเจนปลายนิ้ว” กัน นะครับ 🥳🎁

เมื่อรู้คำตอบแล้ว ส่งมาที่ LINE Official Account @dtn_moc หรือ https://lin.ee/eCCOMei
ตั้งแต่วันนี้ 20 กันยายน 2564

#FTA #DTN
#กรมเจรจากการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวานทุกท่านได้รู้จัก สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ไปบ้างแล้วและอาจเกิดข้อสงสัยว่า ไทยเล็งทำ FTA กับสมาคมการค้าเสร...
08/09/2021

เมื่อวานทุกท่านได้รู้จัก สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ไปบ้างแล้วและอาจเกิดข้อสงสัยว่า ไทยเล็งทำ FTA กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปแห่งนี้หรือไม่

Mr.DTN ขอบอกเลยว่า ตลาดที่มีศักยภาพแบบนี้ เราใส่ไว้ในลิสต์​ที่อยากจะทำ FTA ด้วย​เรียบร้อยแล้วครับ และได้เริ่มลงมือศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบ จากการทำ FTA ระหว่างกัน
แต่วันนี้ เรามาดูปัจจัยสนับสนุนที่ไทยน่าจะพิจรณา​ทำ FTA กับ EFTA กันก่อนครับ

#DTN #FTA #EFTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวานทุกท่านได้รู้จัก สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ไปบ้างแล้วและอาจเกิดข้อสงสัยว่า ไทยเล็งทำ FTA กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปแห่งนี้หรือไม่

Mr.DTN ขอบอกเลยว่า ตลาดที่มีศักยภาพแบบนี้ เราใส่ไว้ในลิสต์​ที่อยากจะทำ FTA ด้วย​เรียบร้อยแล้วครับ และได้เริ่มลงมือศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบ จากการทำ FTA ระหว่างกัน
แต่วันนี้ เรามาดูปัจจัยสนับสนุนที่ไทยน่าจะพิจรณา​ทำ FTA กับ EFTA กันก่อนครับ

#DTN #FTA #EFTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป หรือ EFTA เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ น...
07/09/2021

สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป หรือ EFTA เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดและนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าผ่านความตกลง FTA เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับประเทศต่างๆ โดยมีภาคบริการที่มีศักยภาพมาก เช่น สาขาการเงิน ประกันภัย และโทรคมนาคม เป็นต้น
และมีมูลค่าการค้ากับไทยแตะ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ​ต่อปี ครับ

#DTN #FTA #EFTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป หรือ EFTA เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดและนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าผ่านความตกลง FTA เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับประเทศต่างๆ โดยมีภาคบริการที่มีศักยภาพมาก เช่น สาขาการเงิน ประกันภัย และโทรคมนาคม เป็นต้น
และมีมูลค่าการค้ากับไทยแตะ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ​ต่อปี ครับ

#DTN #FTA #EFTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีผู้โชคดี 5 ท่านที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม กับเรานะครับ 🎉🎉คำถามคือ....1. ตลาดสำคัญใ...
07/09/2021

ขอแสดงความยินดีผู้โชคดี 5 ท่านที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม กับเรานะครับ 🎉🎉

คำถามคือ....
1. ตลาดสำคัญในการส่งสินค้าเกษตร (กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์) 3 อันดับแรกคือที่ใด
ตอบ จีน อาเซียน และญี่ปุ่น

2. สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของไทยสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่สินค้าประเภทใดบ้าง
ตอบ 1.สินค้าที่อำนวยความสะดวกช่วง Work from Home 2.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของภาคการผลิตสินค้า 3.สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ

3. ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่าการส่งออกไปตลาดโลก และตลาด FTA อยู่ที่กี่ล้านเหรียญสหรัฐ
ตอบ มูลค่าส่งออกไปตลาดโลก 7,661 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าส่งออกไปตลาด FTA 4,806 ล้านเหรียญสหรั

แล้วพบกับกิจกรรมได้ใหม่เร็วๆ นี้ นะครับ
#FTA #DTN #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีผู้โชคดี 5 ท่านที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ประจำเดือนสิงหาคม กับเรานะครับ 🎉🎉

คำถามคือ....
1. ตลาดสำคัญในการส่งสินค้าเกษตร (กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์) 3 อันดับแรกคือที่ใด
ตอบ จีน อาเซียน และญี่ปุ่น

2. สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกของไทยสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่สินค้าประเภทใดบ้าง
ตอบ 1.สินค้าที่อำนวยความสะดวกช่วง Work from Home 2.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของภาคการผลิตสินค้า 3.สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ

3. ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร มีมูลค่าการส่งออกไปตลาดโลก และตลาด FTA อยู่ที่กี่ล้านเหรียญสหรัฐ
ตอบ มูลค่าส่งออกไปตลาดโลก 7,661 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าส่งออกไปตลาด FTA 4,806 ล้านเหรียญสหรั

แล้วพบกับกิจกรรมได้ใหม่เร็วๆ นี้ นะครับ
#FTA #DTN #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

💁🏻‍♂️🔊มาไม่ขาดสาย แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีโอการบรรยายสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในหลักสูตร ...
07/09/2021

💁🏻‍♂️🔊มาไม่ขาดสาย แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีโอการบรรยายสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง”

💡☝🏻มาฟังให้ชัดเอาให้เคลียร์ กับหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการประกันภัย”

🗣วิทยากรโดย คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

ดำเนินรายการโดย คุณพริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

🔻สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังเเละดาวน์โหลดเอกสารบรรยายได้ที่🔻
https://qrgo.page.link/wMQrE

💁🏻‍♂️🔊มาไม่ขาดสาย แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดีโอการบรรยายสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในหลักสูตร “การค้าระหว่างประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง”

💡☝🏻มาฟังให้ชัดเอาให้เคลียร์ กับหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการประกันภัย”

🗣วิทยากรโดย คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

ดำเนินรายการโดย คุณพริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

🔻สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังเเละดาวน์โหลดเอกสารบรรยายได้ที่🔻
https://qrgo.page.link/wMQrE

06/09/2021
SMES เตรียมรับประโยชน์ RCEP

วันนี้ Mr.DTN มาบอกข่าวดี SMEs ว่า
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ได้มีการกำหนดบท SMEs ในความตกลง RCEP ซึ่งไม่เคยปรากฏในความตกลง FTA มาก่อน เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และวัฒนธรรม

ผู้ประกอบการควรเร่งเตรียมความพร้อม เรียนรู้ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการค้าต่าง ๆ ของความตกลง RCEP ก่อนความตกลงมีผลใช้บังคับ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดประเทศสมาชิก RCEP เพื่อเตรียมวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและพัฒนาสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ความท้าทายของการฟื้นการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรปมีอะไรบ้าง Mr.DTN พาไปหาคำตอบใน ‘คุยเฟื่อง เรื่อง ไทย-อียู’ผลการศึกษ...
05/09/2021

ความท้าทายของการฟื้นการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรปมีอะไรบ้าง Mr.DTN พาไปหาคำตอบใน ‘คุยเฟื่อง เรื่อง ไทย-อียู’

ผลการศึกษาพบประเด็นท้าทายสำคัญสำหรับไทยที่มีอยู่ใน FTA ที่สหภาพยุโรปทำกับประเทศคู่ค้าที่ผ่านมา เช่น เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวกับยาและการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจฟื้นการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปอีกครั้ง

#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ความท้าทายของการฟื้นการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรปมีอะไรบ้าง Mr.DTN พาไปหาคำตอบใน ‘คุยเฟื่อง เรื่อง ไทย-อียู’

ผลการศึกษาพบประเด็นท้าทายสำคัญสำหรับไทยที่มีอยู่ใน FTA ที่สหภาพยุโรปทำกับประเทศคู่ค้าที่ผ่านมา เช่น เวียดนาม และสิงคโปร์ โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวกับยาและการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ และเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจฟื้นการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปอีกครั้ง

#DTN #FTA #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอขอ...
05/09/2021

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร "

พระบรมราโชวาทพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖

#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#พระบรมราโชวาท

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร "

พระบรมราโชวาทพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖

#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#พระบรมราโชวาท

ที่อยู่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ. นนทบุรี ต. บางกระสอ อ.เมื
Nonthaburi
11000

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,Department of trade negotiations

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

6625077444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิด
กรมเจรจาฯ เจาะลึกตลาดญี่ปุ่นใน RCEP พบลดภาษีเหลือ 0% เพิ่มอีก 207 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ชี้ไทยได้ประโยชน์มากกว่า FTA เดิมที่มีอยู่ ทั้ง JTEPA และ AJCEP https://www.commercenewsagency.com/news/4188
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามค่ะ ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับเด็กฝึกงานบ้างไหม ค่ะ แล้วเปิดรับภาคส่วนใด และ ช่วงวันใดบ้างคะ รบกวนด้วยนะคะ ด้วยความเคารพ ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับเช้าวันพุธที่สดใส
ได้รับ " หน้ากากผ้า MR. DTN สีดำ จำนวน 1 ชิ้น " ของรางวัลจากกิจกรรมที่เข้าร่วมเรียบร้อยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการจัดกิจกรรมดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆในครั้งนี้ค่ะ
#ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ 🐄 ตรุษจีนปีฉลู 🎉🔖สถาบัน ICTI มีอั่งเปามาแจกจ้า🔖🎉 เพียงกด Like & share เพจ icticlub ลุ้นรับ แฟลชไดรฟ์น้อนวัว จาก Kingston (64 GB) ฟรี! ฉลองปีฉลู นี้ มูลค่า 650 บาท พร้อมรับประกันสินค้านาน 5 ปี (จำนวน 5 รางวัล ) กติกาง่ายๆเพียง - กดติดตามเพจ และกด like & share โพสต์นี้ ของ icticlub - share ไปที่หน้าเพจของท่าน เปิดเป็นสาธารณะ - แคปหน้าจอ คอมเม้นท์ใต้โพสต์นี้ เพียงเท่านี้ก็รอลุ้นรับ “น้อนวัว” ได้ง่ายๆกันเลยค่ะ ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ------------------------------------ อย่าลืมกดติดตามข่าวสารได้ที่ : 💻 https://www.icti.fti.or.th 📱 Line OA : https://lin.ee/b1JqyoV 📱 : https://www.facebook.com/icticlub/ 🎞 https://youtube.com/channel/UC_ie2aQ7tLt0JZsF6vsuF1A #แจกฟรี #อั่งเปา #ตรุษจีน #ปีฉลู #ปีวัว #ดูดวง #ดวงวันนี้ #สภาอุตสาหกรรม #หอการค้า #หอการค้าจังหวัด #โรงงานอุตสาหกรรม #โรงงานoem #รับผลิตครีม #ผลิตครีม #ผลิตอาหารเสริม #โรงงานอาหาร #เป๋าตัง #gwallet #เราชนะ #เงินเยียวยา #คนละครึ่ง #แอพถุงเงิน #แอพเป๋าตัง #เรารักกัน #ตรุษจีน2564 #หมอช้าง #วาเลนไทน์2564 #valentinesday
แอดมินช่วยด้วยไม่สามารถinboxจะสอบถามโดยด่วน งั้นติดต่อแอดมินไลน์แอท @dtn_moc ให้เขาตอบด่วนเรื่องด่วน
อ่านไลน์ที่ส่งคำตอบไปด้วยค่ะ
อ่านแชทไลน์ด้วยค่ะ
นายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ2562-2563 ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”NBT ******************** ออกอากาศวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ​ เวลา 13.00 – 14.00 น.
ชีวิตของผมเองไม่เคยได้รับโอกาสจากใครที่ไหนนอกจากผมจะพยายามทำเองและไม่ว่าผมตะทำดีแค่ไหนตอนที่เขาได้ดีเขาจะลืมผมเหมือนผมไม่มีตัวตนแต่เดือดร้อนเมื่อไรคิดถึงผมทุกทีนี่ละครับสะพานที่ผมเป็นอยู่มีหน้าที่ส่งคนอื่นให้ถึงฝันโดยการเหยียบย่ำผมเดินข้ามไปหาความสำเร็จ