กรมเจรจาการค้าระหว่างประเท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเท DTN - Partnership Builder ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก..เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ..
(30)

08/12/2020

ขอเชิญรับชมงานสัมมนา "การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1" ณ จังหวัดอุดรธานี ครับ

08/12/2020

สัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา "โครงการศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีไทยในการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีอห่งยุโรป (EFTA)" วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

หลังจากมีการลงนามความตกลง RCEP เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ และ...
08/12/2020

หลังจากมีการลงนามความตกลง RCEP เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ และระหว่างรอให้ความตกลงมีผลบังคับใช้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เตรียมพบกับสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์-ปรับตัว" ที่ลึกกว่าทุกครั้ง ชัดกว่าทุกที พบกับกูรูภาคเอกชนมาแนะผู้ประกอบการ ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ? และมาร่วมถกกันแบบลึกๆ ในแต่ละเรื่องของความตกลง ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นให้เต็มที่กันแบบสดๆ ผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง!

08/12/2020

สัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษา "โครงการศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีไทยในการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีอห่งยุโรป (EFTA)" วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

07/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ทำให้คนไทยได้เห็นว่าประไทยในสมัยก่อนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน"

"ทำให้คนไทยได้เห็นว่าประไทยในสมัยก่อนนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน"

07/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เด็ดเดี่ยวของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกระโดลงจากเฮลิคอปเตอร์ในวันนั้น วิ่งฝ่ากระสุนที่ปลิวว่อนไปมาอย่างกล้าหาญ แล้วพระองค์ก็มีรับสั่งว่า ชักช้าไม่ได้ ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดียวนี้ ฉันจะต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหาร"

"ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เด็ดเดี่ยวของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกระโดลงจากเฮลิคอปเตอร์ในวันนั้น วิ่งฝ่ากระสุนที่ปลิวว่อนไปมาอย่างกล้าหาญ แล้วพระองค์ก็มีรับสั่งว่า ชักช้าไม่ได้ ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดียวนี้ ฉันจะต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหาร"

องค์การการค้าโลก (WTO) ประชุมทบทวนนโยบายการค้าและการลงทุนของไทย ครั้งที่ 8 ผ่านระบบทางไกล ชี้! ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบ...
07/12/2020
WTO เปิดประชุมทางไกล ทบทวนนโยบายการค้าและการลงทุนไทย

องค์การการค้าโลก (WTO) ประชุมทบทวนนโยบายการค้าและการลงทุนของไทย ครั้งที่ 8 ผ่านระบบทางไกล ชี้! ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย 4.0 และ EEC จะช่วยไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ชมการรับมือโควิด-19 ด้านไทยโชว์ความสำเร็จการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายและด้านการบิน นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

https://www.prachachat.net/economy/news-569436

ไทยโชว์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย 4.0 พร้อม EEC หวังช่วยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เวที WTO ชมไทยรับมือโควิดดี - .....

"ทรงพระเจริญ"เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ม...
07/12/2020

"ทรงพระเจริญ"

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

06/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"พ่อหลวงทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

"พ่อหลวงทรงงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

05/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี แห่งการดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ EP: ๒
"ควรจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

สารคดีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี แห่งการดำเนินโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ EP: ๒
"ควรจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข"

5 ธันวา มาบอกรักในหลวง พ่อของแผ่นดิน💛หลังพิธีจุดเทียนบอกรักพ่อ 19.19น. ทั่วประเทศพร้อมใจกัน กล้าชูมือท่า"บอกรัก"🤟 กล้าแส...
05/12/2020

5 ธันวา มาบอกรักในหลวง พ่อของแผ่นดิน💛

หลังพิธีจุดเทียนบอกรักพ่อ 19.19น. ทั่วประเทศ
พร้อมใจกัน กล้าชูมือท่า"บอกรัก"🤟 กล้าแสดงความรักชาติและรักในหลวง

และขอเชิญชวนเปลี่ยนโปรไฟล์ภาพบอกรักในหลวงกัน

#เรารักในหลวง
#ทรงพระเจริญ

5 ธันวา มาบอกรักในหลวง พ่อของแผ่นดิน💛

หลังพิธีจุดเทียนบอกรักพ่อ 19.19น. ทั่วประเทศ
พร้อมใจกัน กล้าชูมือท่า"บอกรัก"🤟 กล้าแสดงความรักชาติและรักในหลวง

และขอเชิญชวนเปลี่ยนโปรไฟล์ภาพบอกรักในหลวงกัน

#เรารักในหลวง
#ทรงพระเจริญ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณ...
05/12/2020

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

‘พาณิชย์’ ร่วมลงนาม MOU ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเ...
04/12/2020
ไทย-จีนMOUหนุนการค้าแม่โขง-ล้านช้าง

‘พาณิชย์’ ร่วมลงนาม MOU ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จีนมอบเงินกว่า 14 ล้านบาท หนุนไทยสร้างโอกาสการค้าข้ามพรมแดนผ่านเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ ด้านไทยมอบ ม.เชียงใหม่ ศึกษากฎระเบียบด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมส่งออกสินค้าไทย
ไปจีน พร้อมฝึกอบรมยกระดับ SMEs เริ่มดำเนินงาน ธ.ค. นี้

https://www.innnews.co.th/economy/news_834393/

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ…

04/12/2020
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group)

โครงการศึกษาเพื่อกำหนดท่าทีไทยในการฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1_LNz2hXPhE4Vcqf1WY-_OXuPCC84Fb5K/view?usp=drivesdk

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้! ช่วง 10 เดือน เอฟทีเอหนุนส่งออกสินค้าเกษตรไทยประเทศคู่เอฟทีเอ ขยายตัวฝ่า...
04/12/2020
กรมเจรจาฯ เผย ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาด FTA 10 เดือน ขยายตัวฝ่าวิกฤติโควิด-19

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้! ช่วง 10 เดือน เอฟทีเอหนุนส่งออกสินค้าเกษตรไทยประเทศคู่เอฟทีเอ ขยายตัวฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 เผยมูลค่าส่งออกสูงกว่า 12,289 ล้านเหรียญสหรัฐโต 0.3%
ตลาดกัมพูชา สิงคโปร์ และฮ่องกงพีคสุด ขยายตัว 242% 23% และ 22% ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ความต้องการพุ่ง!

https://www.thailandplus.tv/archives/250812

กรมเจรจาฯ เผย ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาด FTA 10 เดือน ขยายตัวฝ่าวิกฤติโควิด-19 2 ธันวาคม 2020Thailandplusเศรษฐกิจ FacebookTwitterLineกรม...

02/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้เรารู็จักประวัติศาสตร์มากขึ้นและเข้าใจปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น"

จัดทำโดย นักเรียนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" กลุ่ม ๒A BLK ๔

"เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้เรารู็จักประวัติศาสตร์มากขึ้นและเข้าใจปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น"

จัดทำโดย นักเรียนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" กลุ่ม ๒A BLK ๔

02/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ถุงแดงคืออะไร ถุงแดงมาจากไหน"
"มารู้จักและเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าเงินทุงแดงกัน ว่ามีที่มาและความเป็นมายังไง"

นักเรียนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" กลุ่ม ๒A BLK ๖

"ถุงแดงคืออะไร ถุงแดงมาจากไหน"
"มารู้จักและเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าเงินทุงแดงกัน ว่ามีที่มาและความเป็นมายังไง"

นักเรียนหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" กลุ่ม ๒A BLK ๖

02/12/2020
“เจาะลึกประโยชน์ความตกลง RCEP เพื่อคนไทย”

“เจาะลึกประโยชน์ความตกลง RCEP เพื่อคนไทย”

RCEP ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย ครอบคลุมตลาดขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 15 ประเทศ ซึ่งล้วนเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย
.
RCEP จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับสินค้า ภาคบริการและการลงทุนของไทย ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
.
ผู้ประกอบการ เกษตร และผู้สนใจทำการค้าในตลาด RCEP ควรเร่งเตรียมความพร้อมและปรับตัวรองรับการแข่งขัน เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ในเวลาอันใกล้นี้ และควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
RCEP จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และให้เศรษฐกิจระดับภูมิภาคฟื้นตัวและมีเสถียรภาพต่อไป

#RCEP #FTA

รับชมคลิปได้ที่
https://youtu.be/14xPGRO4fLU

RCEP ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับที่ 14 ของไทย ครอบคลุมตลาดขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 15 ประเทศ ซึ่งล้วนเป็นคู่ค้าสำคัญข.....

01/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ จากสายพระเนตรของพ่อหลวง สู่สายธารแก่ปวงชน นำมาซึ่งความสงบสุขและความยั่งยืนแก่ประเทศไทย ”

“ จากสายพระเนตรของพ่อหลวง สู่สายธารแก่ปวงชน นำมาซึ่งความสงบสุขและความยั่งยืนแก่ประเทศไทย ”

01/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยพื้นฐานอันดับแรก ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ”

“ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยพื้นฐานอันดับแรก ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ”

ขอเรียนทุกท่านครับ ว่าตอนนี้ผลการศึกษา FTA ไทย-อียู เสร็จแล้ว และได้นำขึ้นเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านกันบนเว็บไซต์ www.d...
01/12/2020

ขอเรียนทุกท่านครับ ว่าตอนนี้ผลการศึกษา FTA ไทย-อียู เสร็จแล้ว และได้นำขึ้นเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อ่านกันบนเว็บไซต์ www.dtn.go.th

ในผลการศึกษาจะบอกถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ และมีความท้าทายที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องมานั่งถกกันอย่างรอบคอบอีกหลายประเด็นเช่นกัน เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างมาก

แอดมินเลยทำโปสเตอร์สรุปแบบกว้างๆ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ไปดูกันเลยครับ

30/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

30/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

[ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และผ้าย้อมสีธรร...
30/11/2020
กรมเจรจาฯกระตุ้นเกษตรอินทรีย์ ชัยภูมิ ต่อยอดส่งออกตลาดโลก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สำรวจศักยภาพสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และผ้าย้อมสีธรรมชาติ พร้อมตั้งวงเสวนาดันสินค้ากล้วยหอมทอง มะม่วงน้ำดอกไม้ โคขุน และผ้าย้อมสีธรรมชาติสู่ตลาดต่างประเทศ แนะใช้ประโยชน์เอฟทีเอเพิ่มแต้มต่อการส่งออกสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2464329

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ …

‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมกับรัฐสภา EFTA ผ่านระบบประชุมทางไกล กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า หารือความเป็นไปได้ในการฟื้นเ...
30/11/2020
‘พาณิชย์’ จ่อฟื้นเจรจาข้อตกลง FTA ไทย – EFTA

‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมกับรัฐสภา EFTA ผ่านระบบประชุมทางไกล กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า หารือความเป็นไปได้ในการฟื้นเจรจา FTA ไทย – EFTA พร้อมชวน EFTA เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve อาทิ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ เชื่อจะช่วยขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น แม้ช่วงสถานการณ์โควิด-19

https://www.prachachat.net/economy/news-564037

‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมกับรัฐสภา EFTA ผ่านระบบประชุมทางไกล กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า หารือความเป็นไ...

[ #ความจริง เกี่ยวกับ #ภาษี ].แอดมินได้มีบทความดีๆ เกี่ยวกับภาษีมาเล่าสู่กันฟัง โดยได้นำมาทำเป็น Infographic สรุปสั้นๆ ซ...
29/11/2020

[ #ความจริง เกี่ยวกับ #ภาษี ]
.
แอดมินได้มีบทความดีๆ เกี่ยวกับภาษีมาเล่าสู่กันฟัง โดยได้นำมาทำเป็น Infographic สรุปสั้นๆ ซึ่งความจริงหรือ Fact ต่างๆในปัจจุบันนั้นยังคงมี Hate Speech นำพาทิศทางของข้อมูลไปในทางที่ผิด ซึ่งแอดมินอยากให้เปิดใจให้กว้างในข้อมูลข่าวสารต่างๆ

[ #ความจริง เกี่ยวกับ #ภาษี ]
.
แอดมินได้มีบทความดีๆ เกี่ยวกับภาษีมาเล่าสู่กันฟัง โดยได้นำมาทำเป็น Infographic สรุปสั้นๆ ซึ่งความจริงหรือ Fact ต่างๆในปัจจุบันนั้นยังคงมี Hate Speech นำพาทิศทางของข้อมูลไปในทางที่ผิด ซึ่งแอดมินอยากให้เปิดใจให้กว้างในข้อมูลข่าวสารต่างๆ
.
12 ความจริงของภาษี...ที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง
.
1. ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์อันเป็นพระราชมรดกตกทอดได้ถูกแยกขาดออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ให้ปะปนกัน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงปฏิวัติสยาม โปรดให้เลิกทาส ทรงให้คนสยามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและโฉนดที่ดินได้ ทรงให้แยกพระคลังข้างที่หรือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ออกจากทรัพย์สินแผ่นดินอย่างเด็ดขาด

2. ทรัพย์สินส่วนพระองค์ คือทรัพย์สินพระราชมรดกของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นเป็นการเฉพาะ ครับ ราชสกุลมหิดล มีทรัพย์สินส่วนพระองค์เยอะ เพราะสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ย่าของในหลวง ร.9 ทรงเป็นคนประหยัด ค้าขายเก่ง ขยัน จนรัชกาลที่ 5 ตรัสเสมอว่า แม่กลางร่ำรวย สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงขยันทำนา ทำโรงสีข้าว ทอผ้าไหม (ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาจจะทรงดำเนินรอยตามสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นได้) อย่างเช่นที่ดินหมู่บ้านสัมมากรที่รามคำแหงก็เกิดจากสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จทางเรือไปตามคลองแสนแสบเพื่อทรงหาซื้อที่ดินเพื่อการทำนา และต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ก็ทรงนำมาจัดสรรให้ประชาชนที่มีสัมมาชีพมีรายได้ไม่มากนักได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในราชสกุลมหิดลทั้งสิ้น

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและราชสกุลมหิดล ฉายที่วังสระปทุม จากซ้าย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บนพระพาหาสมเด็จย่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือ พระราชมรดกตกทอดแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์และย่อมจะสืบทอดต่อไปยังพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ถัดไปในอนาคต เป็นพระราชทรัพย์ของราชวงศ์จักรี หาได้เป็นทรัพย์ของแผ่นดินไม่
ที่มาของพระราชทรัพย์นี้ที่สำคัญที่สุดคือเงินถุงแดง อันเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงแต่งสำเภาไปค้าขาย ได้เงินตราต่างประเทศมาเท่าไหร่ก็ทรงใส่ถุงแดงตีตราครั่งวางไว้ข้างพระแท่นที่บรรทม แต่ทรงค้าขายดีมีกำไรมากจนต้องมีห้องเก็บเงินถุงแดงเป็นการเฉพาะ เกิดคำว่าพระคลังข้างที่ (พระบรรทม) ขึ้นมา และเงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้กู้ชาติบ้านเมืองเมื่อคราวเกิดวิกฤติการณ์ รศ. 112 ที่พระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงใช้เงินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเก็บไว้ให้พระเจ้าแผ่นดินในอนาคตทรงกู้บ้านกู้เมืองให้ชาติไทยมีเอกราช จนทุกวันนี้ (และคนไทยยังไม่ได้ใช้หนี้เหล่านี้ถวายคืนพระบรมราชจักรีวงศ์เลยแม้แต่น้อย) นี่คือที่มาของคำว่าพระคลังข้างที่ (คือข้างที่พระบรรทม)
เงินถุงแดงข้างแท่นพระบรรทม เป็นเงินเหรียญนก ทำจากทอง ของเม็กซิโก
พระคลังข้างที่ มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจไทยอีกมาก เช่น การก่อตั้งกิจการธนาคารในประเทศไทย คือธนาคารสยามกัมมาจล ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมา คือธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน ก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด เพื่อผลิตซิเมนต์ใช้เองในการพัฒนาประเทศ เตาเผาปูนแห่งแรกคือที่บางซื่อเป็นเตาเผาเปียก ใช้ดินขาวที่ขุดได้ที่บางซื่อเองเผาปูนซิเมนต์ กิจการทั้งสองคือธนาคารไทยพาณิชย์และเครือซิเมนต์ไทยเติบโตเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างหุ้นปูนซิเมนต์ไทยมีมูลค่ามากกว่าร้อยเท่าตัวนับแต่วันที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทบจะเป็นหุ้นไทยเพียงไม่กี่ตัวที่มีมูลค่าตั้งแต่เข้าตลาด (Value since its inception) เกินกว่าร้อยเท่า
ในอดีตกรมพระคลังข้างที่ดูแลทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์ ต่อมากลายเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันคือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และพระคลังข้างที่ สังกัดสำนักพระราชวัง

4. ทั้งนี้พระราชอำนาจในการจัดการพระราชทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดิน ได้ถูกปล้นไปโดยคณะราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เอาที่ดินขายให้พวกตัวเองกันในราคาถูก ๆ เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง จนทุกวันนี้ ลูกหลานของขุนนิรันดรชัย ยังฟ้องร้องแย่งชิงมรดกที่ดินแปลงงามที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ไปปล้นซื้อมาราคาถูกแสนถูกจากกรมพระคลังข้างที่ แล้วก็มาลิดรอนพระราชอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ โดยการออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ฉบับ พ.ศ.2479 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลรักษาการ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ฉบับ พ.ศ.2484 ให้กระทรวงการคลังดูแล และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ส่วนพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ฉบับ พ.ศ.2491 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยตำแหน่ง ทั้งหมดนี้เป็นการลิดรอนสิทธิในการถือครองทรัพย์อันเป็นพระราชมรดก และการลิดรอนพระราชอำนาจตลอดจนสิทธิส่วนบุคคลในการถือครองทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ เพราะคณะราษฎรไม่ต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจใด ๆ เลย การยึดพระราชทรัพย์ทั้งหมดของพระเจ้าแผ่นดินกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาได้ จะทำให้พระเจ้าแผ่นดินทรงงานใด ๆ ไม่ได้เลยใช่หรือไม่ เพราะไม่มีพระราชทรัพย์ที่จะทรงงาน และที่จะพระราชทานให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสาธารณะเลยใช่หรือไม่?
ทั้งหมดนี้พูดง่าย ๆ คือไม่ต้องการให้พระเจ้าแผ่นดินทรงงาน เพราะกลัวพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระราชบารมี และทำให้พวกตนอันมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปเป็นระบอบสาธารณะ ทำได้ยากมาก จะทำให้ล้มเจ้าได้ยากมาก ใช่หรือไม่?

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม คณะราษฎร นายกรัฐมนตรีผู้ลิดรอนพระราชอำนาจในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์และพระมหากษัตริย์ ตราประจำตัวจอมพลป. พิบูลสงครามคือตราไก่ (เพราะจอมพล ป. เกิดปีระกา) เอาตีนไก่เหยียบคีบคฑาจอมพลพระครุฑพ่าห์ (อันเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์จอมทัพไทยและพระครุฑพ่าห์ คือตราแผ่นดิน)

5. พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 2560 และ 2561 ทั้งทรัพย์สินส่วนพระองค์ (พระเจ้าแผ่นดินในฐานะตัวบุคคล) และทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (พระเจ้าแผ่นดินในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์) ดูแลจัดการโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่เปลี่ยนมาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสำนักงานได้ตามพระราชอัธยาศัย

ทำให้ทรงจัดการพระราชทรัพย์ได้สะดวกและเป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้น

ทำให้ทรงเสียภาษีอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด

ทำให้ทรงได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมในการดูแลพระราชมรดกแห่งพระราชวงศ์จักรี

ทำให้ทรงงานและทรงใช้พระราชทรัพย์ในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สืบสาน ต่อยอด พระราชดำริแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้

ตัวอย่างหนึ่งคือ การที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินมากมายที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นสาธารณประโยชน์ และทรงยกให้หน่วยราชการจำนวนมาก โดยที่ไม่ทรงเสียดายพระราชทรัพย์แต่ประการใดเลยมีมูลค่านับหลายแสนล้านบาท ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและราชการหรือ?

6. สำนักงานพระคลังข้างที่ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ยังคงดำรงอยู่ในฐานะหน่วยงานเล็กๆ ในสำนักพระราชวัง ปัจจุบันอยู่ในสังกัด กรมบังคับการสำนักพระราชวัง มีหน้าที่ดูแลเงินปีเจ้านายทุกพระองค์ ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปที่พระราชทาน ยังคงมีที่ดินให้เช่าอยู่บ้าง ดูแลมูลนิธิอานันทมหิดล ดูแลผลประโยชน์ของมรดกพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ หรือกล่าวง่ายๆ ว่า สำนักงานพระคลังข้างที่ ไม่ได้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้ว แต่ดูแลทรัพย์สินพระราชมรดกของพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนกิจการด้านการเงินอื่นๆ

7. ส่วนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (ปัจจุบันกระทรวงการคลัง) ดูแลทรัพย์สินของแผ่นดิน เช่น กรมธนารักษ์ ดูแลที่ราชพัสดุ เป็นต้น แต่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ก็ดูแลทรัพย์สินแผ่นดินอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์จักรีด้วย อันได้แก่ เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระบรมโกศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องยศ เป็นต้น

8. เดิมทีที่ดินทุกหย่อมหญ้าในประเทศไทยย่อมเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน อันหมายความว่าทรงเป็นพระผู้ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินทั่วราชอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาต่อประชาชน อยากให้ประชาชนได้มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงโปรดให้ตั้งกรมที่ดินและกรมแผนที่ขึ้น ทรงจ้างฝรั่งสองคนมาเป็นอธิบดีกรมที่ดิน (มิสเตอร์ดับบลิว เอ. เกรแฮม) และอธิบดีกรมแผนที่ (เฮนรี่ อาลาบาสเตอร์) ต้นตระกูลเศวตศิลา เพราะไทยเรายังทำแผนที่และรังวัดที่ดินไม่เป็น

ที่ราชพัสดุเป็นที่ของราชการ ดูแลโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ที่ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ดูแลโดย กรมพระคลังข้างที่ หรือปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ที่ดินพระราชมรดกของพระบรมวงศานุวงศ์ ดูแลโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ กรมสนับสนุน สำนักพระราชวัง

ที่เฉพาะของหน่วยราชการอื่นๆ ที่เวนคืน มาเป็นกรรมสิทธิ์ ได้แก่ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นต้น

ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ อย่างที่นายสุรชัย ชัชวาลพงษ์พันธ์ พยายามบิดเบือน เป็นคนละส่วนกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ควรไปศึกษาประวัติศาสตร์มาให้ถูกต้องเสียก่อน

9. พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีไม่ทรงรับเงินปีที่รัฐบาลถวายพระองค์ละ 60 ล้านบาทต่อปี มาตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์และสถาปนา

10. สำนักพระราชวัง ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะหมวดค่าจ้างเงินเดือน หมวดค่าดำเนินการ และหมวดค่าสาธารณูปโภค

พระเจ้าอยู่หัวทรงห้ามสำนักพระราชวังตั้งของบพัสดุ ครุภัณฑ์ และงบอื่นใดๆ จาก สำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง ทั้งๆ ที่ทรงตั้งงบประมาณได้ เช่นเดียวกันกับหน่วยราชการอื่นๆ แต่ทรงไม่โปรดให้ทำเช่นนั้น
การตั้งเบิกต้องตั้งฎีกาไปที่กรมบัญชีกลางเช่นเดียวกันกับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ ทุกประการ ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทุกรายการที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกับประชาชนทุกคน ข้าราชการในสำนักพระราชวังแทบทุกคนที่ต้องซื้อของจะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสำนักพระราชวังเพื่อขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเต็มรูปแบบ หากต้องซื้อของและตั้งฎีกาเบิกเงิน

งบประมาณสำนักพระราชวังนี้ ประเทศต่าง ๆ ที่ปกครองด้วยระบอบ Constitutional monarchy ทั่วโลก ก็ต้องมีงบประมาณในส่วนนี้เหมือนกันทั้งโลก และรัฐบาลก็จัดถวายทุกประเทศทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น the Imperial Household Agency ของประเทศญี่ปุ่น Royal Households of the United Kingdom ของสหราชอาณาจักร
ปัจจุบันสำนักพระราชวังมีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณหนึ่งหมื่นคน และได้รับงบประมาณปีละหกพันแปดร้อยล้านบาท ซึ่งไม่ได้ถือว่ามากแต่อย่างใด
จำนวนอัตราข้าราชการในสำนักพระราชวังถูกควบคุมและจำกัดโดยกฎเกณฑ์ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ) เช่นเดียวกับทุกกระทรวง ทบวง กรม

11. พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินท้ายที่นั่งอันเป็นดอกผลและกำไรแห่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แบ่งออกเป็นบัญชีแม่บ้าน 1 และบัญชีแม่บ้าน 2 เพราะใช้ประโยชน์วัตถุประสงค์ต่างกัน และทรงใช้อย่างประหยัดมาก เช่น

- ไม่มีการให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเบิกค่าล่วงเวลา

- การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราชการสำนักพระราชวัง เป็นไปตามอัตราที่ทางราชการกำหนด หากไปทำงานในจังหวัดหรือท้องที่ใดๆ ที่มีการจัดที่พักของทางราชการให้หรือมีการเลี้ยงอาหารพระราชทาน ไม่ทรงให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงใดๆ ทั้งสิ้น

- ห้ามมีรถประจำตำแหน่ง แม้กระทั่งองคมนตรีก็ไม่มีรถประจำตำแหน่ง มีรถหลวงให้เรียกใช้บริการเป็นส่วนกลางทุกคน มีรถพระประเทียบกลางสำหรับองคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในการไปทำงานแทนพระองค์

- การจะขอซื้อพัสดุหรือครุภัณฑ์ใดๆ ในสำนักพระราชวัง ใช้เงินท้ายที่นั่งที่ทรงออกเอง ต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา ทำให้ทุกคนพยายามประหยัดให้มากที่สุด

12. พระเจ้าอยู่หัวทั้งยังทรงใช้จ่ายเงินท้ายที่นั่งเพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยู่เนืองๆ เป็นจำนวนมาก แม้เงินงบประมาณของสำนักพระราชวังขาดไปก็ทรงจ่ายเอง
หากสังเกตอินทรธนูของพนักงานสำนักพระราชวัง ที่ปัก ตัว ททน อันย่อมาจาก ท้ายที่นั่ง ให้พึงทราบว่าเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานสำนักพระราชวังผู้นั้น พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ่ายเองในการว่าจ้างพนักงานคนนั้น

อินทรธนู ททน ภายใต้พระมหามงกุฎ เครื่องหมายของสำนักพระราชวัง ตัวเลขข้างใต้ตัวอักษร ททน คืออายุราชการของผู้ใส่อินทรธนู ททน คำว่า ททน ย่อมาจาก เงินท้ายที่นั่ง อันเป็นเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงออกค่าจ้างเงินเดือนเอง
.
บทความจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา Business Analytics and Intelligence
และ Actuarial Science and Risk Management
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่อยู่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ. นนทบุรี ต. บางกระสอ อ.เมื
Nonthaburi
11000

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,Department of trade negotiations

เบอร์โทรศัพท์

6625077444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แอดมินช่วยด้วยไม่สามารถinboxจะสอบถามโดยด่วน งั้นติดต่อแอดมินไลน์แอท @dtn_moc ให้เขาตอบด่วนเรื่องด่วน
อ่านไลน์ที่ส่งคำตอบไปด้วยค่ะ
อ่านแชทไลน์ด้วยค่ะ
นายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ2562-2563 ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”NBT ******************** ออกอากาศวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ​ เวลา 13.00 – 14.00 น.
ชีวิตของผมเองไม่เคยได้รับโอกาสจากใครที่ไหนนอกจากผมจะพยายามทำเองและไม่ว่าผมตะทำดีแค่ไหนตอนที่เขาได้ดีเขาจะลืมผมเหมือนผมไม่มีตัวตนแต่เดือดร้อนเมื่อไรคิดถึงผมทุกทีนี่ละครับสะพานที่ผมเป็นอยู่มีหน้าที่ส่งคนอื่นให้ถึงฝันโดยการเหยียบย่ำผมเดินข้ามไปหาความสำเร็จ
วันนี้จร.จัดสัมมนาเรื่องกองทุนFTA ได้ดีมากๆทั้งผู้อภิปราย&ผู้เข้าร่วมสัมนา ได้แชร์ความเห็นกันเต็มที่ ที่สำคัญให้ผู้อยู่บ้านได้ร่วมชมรายการได้ด้วย จัดสัมมนาครั้งต่อไปใช้วิธีLiveสดเช่นนี้อีก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
# THAI DTN
ไม่เห็นด้วยCPTPP ประเทศไทยเลิกทาสนานแล้ว
ท่านอธิบดีฯแถลงข่าว #CPTPP 11 โมงนี้ ไม่ live หรือคะ มีคนสนใจอยากติดตามเยอะ
(ผลักดันเพียงหนึ่ง #STARTUP = ผลักดัน #SMEนับพันๆราย เพราะธุรกิจของเราคือ #กลุ่มตลาดออนไลน์กลางการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ #เพื่อการปลดแอกให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยออกจากการบวกต่อกำไรในโครงสร้างกลไกในทางการตลาด อันเป็นมูลเหตุแห่งปัญหาของมูลค่าราคาภาคการค้าปลีกมีมูลค่าสูง!) ********************************************** #คำประกาศจากประธานกลุ่มตลาดOnline"ตลาดแฝดชูชนกงสีต่างสายเลือด(PROJECTSALE.!)"#ถึงนักลงทุนผู้มีวิสัยทัศน์ชั้นเลิศทั้วโลก.! # Announcement from the president of the Online Market Group "Twin market holds the kin kin kin (PROJECTSALE.!)" # To investors who have a world-class vision.! ......... In the past, there was only the capital that this second, I still do not have (# but wait a minute) ..... If you think that you will invest in this project .. ..... You will have to bring cash to invest in a $ 250,000 minimum project as a whole capital budget ....... to register a legal entity. "#Project Sales #Direct Trading #Company" (Projectsale! But will rush to put it straight away. "The reason for binding to the secret marketing strategy is confidential") ....... You will hold 45% of the shares in that company (* # by the proportion of shares of You will not be over.) ........incidentally I have calculated "# Worth tangible" (which is the value of the dream that the project and myself have) # Equivalent to 55% # of the project only Which is the value of things no matter who # Where to buy, no sales, of course, like .. ********* (The secret project that the world has never had) ********* 1). # PROJECTSALE #academy: . "The project to change the steel machetes into a superb sword" 2). # Strategies to expand the market: the avatar, the blink of an eye across the world 3). # Product quality control strategy and cost reduction: Dragon cartel 4). # Pro-employment strategy = 0. ฿: Mon Sang Thong . ********* # and more etc. ********* ........This thread If you are investing in a project, the first thing to do is Evaluate my salary and your numbers to be clear. I hope you can define it ^ _ ^ (#Pol. Believe me, in the days ahead, there must be people laughing at me and saying .. #Why I set the price of 45% stock # of a low-cost business sited And I will tell him that .. # For me and the story, just to turn the world of trade and investment, play. I use the initial budget to set up the business, just more than enough ^ _ ^) ________________________________________________ # By: (Prachawilp of the second hand clothing industry in Thailand) .........ที่ผ่านมามีเพียงแค่เงินทุนเท่านั้นที่วินาทีนี้ผมยังไม่มี(#แต่เดี๋ยวก็มี).....หากคุณคิดว่าจะร่วมลงทุนในโปรเจ็คนี้.......คุณจะต้องนำเงินสดมาลงทุนในโปรเจ็คขั้นต่ำ 250,000$ ไว้เป็นงบเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด.......เพื่อจดจัดตั้งนิติบคุคล "#โปรเจ็คเซลส์ #เทรดดิ่ง #คอมพานี" (Projectsale.!) ให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย.......(#เพราะผมไม่คิดที่จะหนีภาษีแม้สักสตางค์แดงเดียวแต่จะวิ่งใส่มันตรงๆไปเลย"เหตุผลผูกพันกับกลยุทธลับทางการตลาดจึงเป็นความลับ").......โดยคุณจะได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว45%(*#โดยสัดส่วนของหุ้นของคุณจะไม่เกินไปกว่านี้) ........อนึ่ง ผมได้คิดคำนวน "#มูลค่าสิ่งที่จับต้องมิได้" (ซึ่งเป็นมูลค่าแปรฝันที่ตัวโครงการและตัวผมมี) #เทียบเท่าหุ้น 55% #ของโครงการเพียงเท่านั้น ซึ่งมันเป็นมูลค่าของสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ #หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายแน่นอน เช่น.. *********(โครงการลับที่โลกยังไม่เคยมี)********* 1).#PROJECTSALE #academy : . "โครงการเปลี่ยนเหล็กมีดพร้าให้เป็นกระบี่ชั้นเลิศ" 2).#กลยุทธทางการขยายตลาด : มนต์อวตาร, พริบตาข้ามโลก 3).#กลยุทธการควบคุมคุณภาพสินค้าและลดต้นทุน : กงสีมังกร 4).#กลยุทธทางการจ้างงานมือโปร =0.฿ : มนต์สังข์ทอง . ********* #และอีก ฯลฯ.********* ........ทั้งนี้ทั้งนั้น หากคุณจะลงทุนในโปรเจ็คอย่างแรกที่ต้องทำคือ ประเมิณเงินเดือนของผมและของคุณให้เป็นตัวเลขชัดๆนั้นแหละผมหวังว่าคุณคงกำหนดมันได้นะครับ ^_^ (#ปล.เชื่อผมเถอะว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีคนหัวเราะเยาะผมแล้วพูดว่า..#ทำไมผมตั้งราคาหุ้น 45% #ของอภิมหากิจการในราคาต่ำขนาดนั้น และผมจะบอกเขากลับไปว่า..#สำหรับผมกับเรื่องแค่จะพลิกโลกการค้าและการลงทุนเล่นหนะผมใช้งบเริ่มต้นตั้งกิจการเพียงเท่านั้นก็เกินพอ ^_^ ) ________________________________________________ #โดย : (ปราชวิปลาสแห่งวงการเสื้อผ้ามือสองของไทย) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=184815212495083&id=100028998159241
(ผลักดันเพียงหนึ่ง #STARTUP = ผลักดัน #SMEนับพันๆราย เพราะธุรกิจของเราคือ #กลุ่มตลาดออนไลน์กลางการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ #เพื่อการปลดแอกให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยออกจากการบวกต่อกำไรในโครงสร้างกลไกในทางการตลาด อันเป็นมูลเหตุแห่งปัญหาของมูลค่าราคาภาคการค้าปลีกมีมูลค่าสูง!) ********************************************** #คำประกาศจากประธานกลุ่มตลาดOnline"ตลาดแฝดชูชนกงสีต่างสายเลือด(PROJECTSALE.!)"#ถึงนักลงทุนผู้มีวิสัยทัศน์ชั้นเลิศทั้วโลก.! # Announcement from the president of the Online Market Group "Twin market holds the kin kin kin (PROJECTSALE.!)" # To investors who have a world-class vision.! ......... In the past, there was only the capital that this second, I still do not have (# but wait a minute) ..... If you think that you will invest in this project .. ..... You will have to bring cash to invest in a $ 250,000 minimum project as a whole capital budget ....... to register a legal entity. "#Project Sales #Direct Trading #Company" (Projectsale! But will rush to put it straight away. "The reason for binding to the secret marketing strategy is confidential") ....... You will hold 45% of the shares in that company (* # by the proportion of shares of You will not be over.) ........incidentally I have calculated "# Worth tangible" (which is the value of the dream that the project and myself have) # Equivalent to 55% # of the project only Which is the value of things no matter who # Where to buy, no sales, of course, like .. ********* (The secret project that the world has never had) ********* 1). # PROJECTSALE #academy: . "The project to change the steel machetes into a superb sword" 2). # Strategies to expand the market: the avatar, the blink of an eye across the world 3). # Product quality control strategy and cost reduction: Dragon cartel 4). # Pro-employment strategy = 0. ฿: Mon Sang Thong . ********* # and more etc. ********* ........This thread If you are investing in a project, the first thing to do is Evaluate my salary and your numbers to be clear. I hope you can define it ^ _ ^ (#Pol. Believe me, in the days ahead, there must be people laughing at me and saying .. #Why I set the price of 45% stock # of a low-cost business sited And I will tell him that .. # For me and the story, just to turn the world of trade and investment, play. I use the initial budget to set up the business, just more than enough ^ _ ^) ________________________________________________ # By: (Prachawilp of the second hand clothing industry in Thailand) .........ที่ผ่านมามีเพียงแค่เงินทุนเท่านั้นที่วินาทีนี้ผมยังไม่มี(#แต่เดี๋ยวก็มี).....หากคุณคิดว่าจะร่วมลงทุนในโปรเจ็คนี้.......คุณจะต้องนำเงินสดมาลงทุนในโปรเจ็คขั้นต่ำ 250,000$ ไว้เป็นงบเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด.......เพื่อจดจัดตั้งนิติบคุคล "#โปรเจ็คเซลส์ #เทรดดิ่ง #คอมพานี" (Projectsale.!) ให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย.......(#เพราะผมไม่คิดที่จะหนีภาษีแม้สักสตางค์แดงเดียวแต่จะวิ่งใส่มันตรงๆไปเลย"เหตุผลผูกพันกับกลยุทธลับทางการตลาดจึงเป็นความลับ").......โดยคุณจะได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว45%(*#โดยสัดส่วนของหุ้นของคุณจะไม่เกินไปกว่านี้) ........อนึ่ง ผมได้คิดคำนวน "#มูลค่าสิ่งที่จับต้องมิได้" (ซึ่งเป็นมูลค่าแปรฝันที่ตัวโครงการและตัวผมมี) #เทียบเท่าหุ้น 55% #ของโครงการเพียงเท่านั้น ซึ่งมันเป็นมูลค่าของสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ #หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายแน่นอน เช่น.. *********(โครงการลับที่โลกยังไม่เคยมี)********* 1).#PROJECTSALE #academy : . "โครงการเปลี่ยนเหล็กมีดพร้าให้เป็นกระบี่ชั้นเลิศ" 2).#กลยุทธทางการขยายตลาด : มนต์อวตาร, พริบตาข้ามโลก 3).#กลยุทธการควบคุมคุณภาพสินค้าและลดต้นทุน : กงสีมังกร 4).#กลยุทธทางการจ้างงานมือโปร =0.฿ : มนต์สังข์ทอง . ********* #และอีก ฯลฯ.********* ........ทั้งนี้ทั้งนั้น หากคุณจะลงทุนในโปรเจ็คอย่างแรกที่ต้องทำคือ ประเมิณเงินเดือนของผมและของคุณให้เป็นตัวเลขชัดๆนั้นแหละผมหวังว่าคุณคงกำหนดมันได้นะครับ ^_^ (#ปล.เชื่อผมเถอะว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีคนหัวเราะเยาะผมแล้วพูดว่า..#ทำไมผมตั้งราคาหุ้น 45% #ของอภิมหากิจการในราคาต่ำขนาดนั้น และผมจะบอกเขากลับไปว่า..#สำหรับผมกับเรื่องแค่จะพลิกโลกการค้าและการลงทุนเล่นหนะผมใช้งบเริ่มต้นตั้งกิจการเพียงเท่านั้นก็เกินพอ ^_^ ) ________________________________________________ #โดย : (ปราชวิปลาสแห่งวงการเสื้อผ้ามือสองของไทย) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=184815212495083&id=100028998159241