กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ DTN - Partnership Builder ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก..เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ..
(7)

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมเกล้ารำลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้า...
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้ารำลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ภักดีร่วมรับเสด็จฯ ณ พระบรมมหาราชวังและพระลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5) วันที่ 23 ต...
22/10/2020

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ภักดีร่วมรับเสด็จฯ ณ พระบรมมหาราชวังและพระลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5) วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

22/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

[ ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

22/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[โครงการพระราชดำริ บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง]
.
กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ ทำให้
ช่วยตัดยอดและชะลอน้ำ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล ลดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรี ทำให้บริหารจัดการน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเพชรบุรีให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมี "ความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

[โครงการพระราชดำริ บรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง]
.
กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติ ทำให้
ช่วยตัดยอดและชะลอน้ำ เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล ลดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเพชรบุรี ทำให้บริหารจัดการน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเพชรบุรีให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมี "ความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

เตรียมพบกับสัมมนาออนไลน์ “Brexit the Seriesโอกาสดีๆ ที่ผู้ส่งออกสินค้าไทยต้องรู้” พร้อมรับฟังความคิดเห็นในเสวนาหัวข้อ โอ...
22/10/2020

เตรียมพบกับสัมมนาออนไลน์ “Brexit the Series
โอกาสดีๆ ที่ผู้ส่งออกสินค้าไทยต้องรู้” พร้อมรับฟังความคิดเห็นในเสวนาหัวข้อ โอกาส ผลกระทบหลัง Brexit จากผู้คร่ำหวอดด้านส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญทุกคนรัมชมและแสดงความเห็นผ่านหน้าจอกันแบบสดๆ พร้อมกันในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ผ่านการถ่ายทอดสด บนแฟนเพจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกันเยอะๆ นะครับ

21/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี กับการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ]
.
" ปรับปรุงพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ กับโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อให้ชาวบ้านสามารถค้าขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ให้กับโครงการ และยังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านไปพร้อมๆกับการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน "

[ โครงการพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี กับการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ]
.
" ปรับปรุงพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ กับโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อให้ชาวบ้านสามารถค้าขายผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ให้กับโครงการ และยังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านไปพร้อมๆกับการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน "

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธ...
21/10/2020
ไทย-รัสเซีย เตรียมประชุมทางไกลเร่งขยายความร่วมมือทางการค้า

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 ผ่าน Video Conference หารือแนวทางขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายเป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

https://www.thailandplus.tv/archives/233403

ไทย-รัสเซีย เตรียมประชุมทางไกลเร่งขยายความร่วมมือทางการค้า 20 ตุลาคม 2020Thailandplusเศรษฐกิจ FacebookTwitterLineรองนายกรัฐมนตรี.....

20/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
20/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

20/10/2020
www.acnews.net

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดเวทีเผยแพร่ผลการศึกษา “การจัดตั้งกองทุน FTA” 22 ตุลาคมนี้ ระดมความเห็นภาคเกษตร ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ภาครัฐและเอกชน พร้อมเชิญชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตลอดงาน

http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256346025

19/10/2020
เจรจาออนทัวร์ กาแฟพิเศษไทยบุกต่างประเทศด้วย FTA

เจรจาออนทัวร์ พาตะลุยแหล่งผลิตกาแฟครบวงจรในเชียงใหม่ แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสใช้ FTA ต่อยอดต่างประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=W_F7Ue-BCB4&feature=youtu.be

เจรจาออนทัวร์ พาตะลุยแหล่งผลิตกาแฟครบวงจรในเชียงใหม่ แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสใช้ FTA ต่อยอด....

[ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ].“...ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่ง ...ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแห...
19/10/2020

[ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ]
.
“...ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่ง ...ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้... ตราบนั้นฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์...”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทุกสิ่งที่พ่อทำคือทุกคำที่พ่อสอน

ภาพจาก www.king9moment.com

[ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ]
.
“...ฉันถือว่า ฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่ง ...ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้... ตราบนั้นฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์...”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทุกสิ่งที่พ่อทำคือทุกคำที่พ่อสอน

ภาพจาก www.king9moment.com

19/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

17/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 5]
.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่​ 5 นี้ขอนำเสนอในเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนกลางและหัวเมือง​ ว่าพระองค์ท่านทรงมีแนวทางอย่างไร​ หลังจากที่บ้านเมืองเริ่มว่างเว้นจากสงคราม​ และเริ่มฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ

[สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 5]
.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่​ 5 นี้ขอนำเสนอในเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนกลางและหัวเมือง​ ว่าพระองค์ท่านทรงมีแนวทางอย่างไร​ หลังจากที่บ้านเมืองเริ่มว่างเว้นจากสงคราม​ และเริ่มฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ

17/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ในหลวง มีพระราชปฏิสันถารกับอดีต พคท. ทรงซาบซึ้งที่รักชาติ รักประชาชน รักสถาบัน ]
.
15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนปัจจุบัน อดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความหนักแน่น และยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวง

[ ในหลวง มีพระราชปฏิสันถารกับอดีต พคท. ทรงซาบซึ้งที่รักชาติ รักประชาชน รักสถาบัน ]
.
15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนปัจจุบัน อดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความหนักแน่น และยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
.
ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ความว่า

" เท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่า เคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติ น่าซาบซึ้ง น่าปลื้มใจ ที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลาย รักประเทศชาติบ้านเมือง รักประชาชนรักสถาบัน ซึ่งเขาพูดไว้ว่า แม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆ สาวๆกัน ท่านก็รักประเทศชาติ รักประชาชนแล้วก็ถือว่า ได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้น เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติ ในการรักประชาชนรักชาวบ้าน รักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทาน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชน และทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆ ว่า ท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติ

ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบัน และก็มีประสบการณ์ใดๆ ที่เคยได้ทำมา หรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และก็สามารถ จะสอนเด็กๆ รุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอ ข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุย และมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบ อยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกัน "

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวง

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วย...
16/10/2020

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญร่วมงานแสดงศักยภาพสินค้าส่งออกด้วย FTA ในงาน 'นำสินค้าไทยสู่โลกการค้าเสรี'​ หรือ 'FTA F...
16/10/2020

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอเชิญร่วมงานแสดงศักยภาพสินค้าส่งออกด้วย FTA ในงาน 'นำสินค้าไทยสู่โลกการค้าเสรี'​ หรือ 'FTA Fair'
พบกับ
- เวทีสัมมนาของเหล่ากูรูผู้คร่ำหวอดด้านการส่งออกสินค้าด้วย FTA มากมาย ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ตรง
- บูธแสดงสินค้าคุณภาพของผู้ประกอบการไทย เลือก ชม ชิม ช้อป สินค้ากว่า 40 บูธ
- แฟชั่นโชว์
- สาธิตการชงชาฉุยฟง การดริปกาแฟฮิลล์คอฟฟ์ การทำอาหารเส้นก๋วยเตี๋ยว มาลีไรซ์ การเพ้นท์สีกระเป๋ากระจูด การทำ Aroma Mist แต่งกลิ่น DIY และสปาเกลือ
- ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมายภายในงาน

พลาดไม่ได้นะครับ งานดีๆ แบบนี้ แล้วพบกันที่งาน 'FTA Fair' ณ บริเวณลานเวิร์คแอนด์เพลย์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563

15/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[พระผู้ทรงเป็น "ครู" ของแผ่นดิน]
.
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยด้านการศึกษา ทรงใส่พระราชหฤทัยให้การศึกษาเข้าถึงเด็กทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น
- การพระราชทานจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาพระราชทาน
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"
และทรงเสด็จฯ สอนนักเรียน ณ รร.ไกลกังวล ด้วยพระองค์เอง

[พระผู้ทรงเป็น "ครู" ของแผ่นดิน]
.
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยด้านการศึกษา ทรงใส่พระราชหฤทัยให้การศึกษาเข้าถึงเด็กทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น
- การพระราชทานจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาพระราชทาน
- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน"
และทรงเสด็จฯ สอนนักเรียน ณ รร.ไกลกังวล ด้วยพระองค์เอง

[ ในหลวง-พระราชินี 💛💜 ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลางสายฝน 🙏 ].13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ...
15/10/2020

[ ในหลวง-พระราชินี 💛💜 ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลางสายฝน 🙏 ]
.
13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จภายหลังทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

#ทรงพระเจริญ 💛💜

[ ในหลวง-พระราชินี 💛💜 ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลางสายฝน 🙏 ]
.
13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จภายหลังทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

#ทรงพระเจริญ 💛💜

เตรียมพบกับสัมมนาออนไลน์ ‘การจัดตั้งกองทุน FTA’  ที่ทุกคนจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาก...
15/10/2020

เตรียมพบกับสัมมนาออนไลน์ ‘การจัดตั้งกองทุน FTA’ ที่ทุกคนจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการค้า และร่วมรับฟังเสียงสะท้อนต่อกลไกการช่วยเหลือในปัจจุบัน พร้อมทราบข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนากองทุน FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญทุกคนรับชมและแสดงความเห็นผ่านการถ่ายทอดสด บนแฟนเพจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

พร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป แล้วเจอกันครับ

14/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ "เขื่อนของพ่อ"]
.
เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากสภาพปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดุร้อน เป็นประจำทุกปี....ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมในการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปัจจุบันเขื่อนแห่งนี้กลายเป็นเแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญในการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง... เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่หลายคนแวะมาเยี่ยมเยือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดไป

#เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
#เขื่อนของพ่อ

[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ "เขื่อนของพ่อ"]
.
เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากสภาพปัญหาน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดุร้อน เป็นประจำทุกปี....ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมในการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปัจจุบันเขื่อนแห่งนี้กลายเป็นเแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญในการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง... เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่หลายคนแวะมาเยี่ยมเยือน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดไป

#เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
#เขื่อนของพ่อ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กางแผนการทำงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 เน้นรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ เดินหน้...
14/10/2020
กางแผนเจรจาการค้า ปี 64 รุกเดินหน้าเปิด FTA สำคัญ อียู-อังกฤษ-สหรัฐ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กางแผนการทำงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 เน้นรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่ เดินหน้าเตรียมการฟื้นเจรจา FTA กับอียูและเอฟต้า และเปิดเจรจา FTA ใหม่ พร้อมผลักดันลงนาม RCEP พ.ย. นี้

https://www.prachachat.net/economy/news-534651

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กางแผนการทำงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 เน้นรักษาตลาดเดิมเพิ่มต....

[พ่อไม่เคยไปไหน].พ่อยังอยู่กับผืนดิน สายลม สายน้ำ สายฝน และจะคงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดไป ทุกครั้งที่เรายึดมั่นในคว...
13/10/2020

[พ่อไม่เคยไปไหน]
.
พ่อยังอยู่กับผืนดิน สายลม สายน้ำ สายฝน และจะคงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดไป ทุกครั้งที่เรายึดมั่นในความดี

#คิดถึงคนบนฟ้า
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

[พ่อไม่เคยไปไหน]
.
พ่อยังอยู่กับผืนดิน สายลม สายน้ำ สายฝน และจะคงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนตลอดไป ทุกครั้งที่เรายึดมั่นในความดี

#คิดถึงคนบนฟ้า
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

[27 หลักทรงงาน พ่อใช้สานงานแผ่นดิน].หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็...
13/10/2020

[27 หลักทรงงาน พ่อใช้สานงานแผ่นดิน]
.
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอีกหนึ่งในหลักที่จิตอาสา 904 น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ซึ่งทุกคนสามารถเลือกนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองได้เสมอ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#หลักการทรงงาน

[27 หลักทรงงาน พ่อใช้สานงานแผ่นดิน]
.
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอีกหนึ่งในหลักที่จิตอาสา 904 น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ซึ่งทุกคนสามารถเลือกนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองได้เสมอ

1 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
2 อ่อนน้อม ถ่อมตน
3 ความเพียร
4 รู้ รัก สามัคคี
5 ทำเรื่อย ๆ ทำแบบสังฆทาน
6 มีความสุขในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
7 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างผู้รู้จริง
8 ระเบิดจากข้างใน
9 ทำตามลำดับขั้น
10 ภูมิสังคม
11 องค์รวม
12 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
13 ขาดทุนคือกำไร
14 ปลูกป่าในใจคน
15 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
16 อธรรมปราบอธรรม
17 ประโยชน์ส่วนรวม
18 การพึ่งตนเอง
19 เศรษฐกิจพอเพียง
20 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
21 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คิด Macro เริ่ม Micro
22 ไม่ติดตำรา ทำให้ง่าย
23 การมีส่วนร่วม
24 พออยู่พอกิน
25 บริการรวมที่จุดเดียว
26 ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น กระฉับกระเฉง มีพลัง เป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
27 ชัยชนะของการพัฒนา

อ้างอิง : http://www.rdpb.go.th/th/King/หลักการทรงงาน-c24

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#หลักการทรงงาน

ที่อยู่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถ. นนทบุรี ต. บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี
Nonthaburi
11000

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,Department of trade negotiations

เบอร์โทรศัพท์

6625077444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อ่านไลน์ที่ส่งคำตอบไปด้วยค่ะ
อ่านแชทไลน์ด้วยค่ะ
นายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ2562-2563 ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”NBT ******************** ออกอากาศวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ​ เวลา 13.00 – 14.00 น.
ชีวิตของผมเองไม่เคยได้รับโอกาสจากใครที่ไหนนอกจากผมจะพยายามทำเองและไม่ว่าผมตะทำดีแค่ไหนตอนที่เขาได้ดีเขาจะลืมผมเหมือนผมไม่มีตัวตนแต่เดือดร้อนเมื่อไรคิดถึงผมทุกทีนี่ละครับสะพานที่ผมเป็นอยู่มีหน้าที่ส่งคนอื่นให้ถึงฝันโดยการเหยียบย่ำผมเดินข้ามไปหาความสำเร็จ
วันนี้จร.จัดสัมมนาเรื่องกองทุนFTA ได้ดีมากๆทั้งผู้อภิปราย&ผู้เข้าร่วมสัมนา ได้แชร์ความเห็นกันเต็มที่ ที่สำคัญให้ผู้อยู่บ้านได้ร่วมชมรายการได้ด้วย จัดสัมมนาครั้งต่อไปใช้วิธีLiveสดเช่นนี้อีก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
# THAI DTN
ไม่เห็นด้วยCPTPP ประเทศไทยเลิกทาสนานแล้ว
ท่านอธิบดีฯแถลงข่าว #CPTPP 11 โมงนี้ ไม่ live หรือคะ มีคนสนใจอยากติดตามเยอะ
(ผลักดันเพียงหนึ่ง #STARTUP = ผลักดัน #SMEนับพันๆราย เพราะธุรกิจของเราคือ #กลุ่มตลาดออนไลน์กลางการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ #เพื่อการปลดแอกให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยออกจากการบวกต่อกำไรในโครงสร้างกลไกในทางการตลาด อันเป็นมูลเหตุแห่งปัญหาของมูลค่าราคาภาคการค้าปลีกมีมูลค่าสูง!) ********************************************** #คำประกาศจากประธานกลุ่มตลาดOnline"ตลาดแฝดชูชนกงสีต่างสายเลือด(PROJECTSALE.!)"#ถึงนักลงทุนผู้มีวิสัยทัศน์ชั้นเลิศทั้วโลก.! # Announcement from the president of the Online Market Group "Twin market holds the kin kin kin (PROJECTSALE.!)" # To investors who have a world-class vision.! ......... In the past, there was only the capital that this second, I still do not have (# but wait a minute) ..... If you think that you will invest in this project .. ..... You will have to bring cash to invest in a $ 250,000 minimum project as a whole capital budget ....... to register a legal entity. "#Project Sales #Direct Trading #Company" (Projectsale! But will rush to put it straight away. "The reason for binding to the secret marketing strategy is confidential") ....... You will hold 45% of the shares in that company (* # by the proportion of shares of You will not be over.) ........incidentally I have calculated "# Worth tangible" (which is the value of the dream that the project and myself have) # Equivalent to 55% # of the project only Which is the value of things no matter who # Where to buy, no sales, of course, like .. ********* (The secret project that the world has never had) ********* 1). # PROJECTSALE #academy: . "The project to change the steel machetes into a superb sword" 2). # Strategies to expand the market: the avatar, the blink of an eye across the world 3). # Product quality control strategy and cost reduction: Dragon cartel 4). # Pro-employment strategy = 0. ฿: Mon Sang Thong . ********* # and more etc. ********* ........This thread If you are investing in a project, the first thing to do is Evaluate my salary and your numbers to be clear. I hope you can define it ^ _ ^ (#Pol. Believe me, in the days ahead, there must be people laughing at me and saying .. #Why I set the price of 45% stock # of a low-cost business sited And I will tell him that .. # For me and the story, just to turn the world of trade and investment, play. I use the initial budget to set up the business, just more than enough ^ _ ^) ________________________________________________ # By: (Prachawilp of the second hand clothing industry in Thailand) .........ที่ผ่านมามีเพียงแค่เงินทุนเท่านั้นที่วินาทีนี้ผมยังไม่มี(#แต่เดี๋ยวก็มี).....หากคุณคิดว่าจะร่วมลงทุนในโปรเจ็คนี้.......คุณจะต้องนำเงินสดมาลงทุนในโปรเจ็คขั้นต่ำ 250,000$ ไว้เป็นงบเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด.......เพื่อจดจัดตั้งนิติบคุคล "#โปรเจ็คเซลส์ #เทรดดิ่ง #คอมพานี" (Projectsale.!) ให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย.......(#เพราะผมไม่คิดที่จะหนีภาษีแม้สักสตางค์แดงเดียวแต่จะวิ่งใส่มันตรงๆไปเลย"เหตุผลผูกพันกับกลยุทธลับทางการตลาดจึงเป็นความลับ").......โดยคุณจะได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว45%(*#โดยสัดส่วนของหุ้นของคุณจะไม่เกินไปกว่านี้) ........อนึ่ง ผมได้คิดคำนวน "#มูลค่าสิ่งที่จับต้องมิได้" (ซึ่งเป็นมูลค่าแปรฝันที่ตัวโครงการและตัวผมมี) #เทียบเท่าหุ้น 55% #ของโครงการเพียงเท่านั้น ซึ่งมันเป็นมูลค่าของสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ #หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายแน่นอน เช่น.. *********(โครงการลับที่โลกยังไม่เคยมี)********* 1).#PROJECTSALE #academy : . "โครงการเปลี่ยนเหล็กมีดพร้าให้เป็นกระบี่ชั้นเลิศ" 2).#กลยุทธทางการขยายตลาด : มนต์อวตาร, พริบตาข้ามโลก 3).#กลยุทธการควบคุมคุณภาพสินค้าและลดต้นทุน : กงสีมังกร 4).#กลยุทธทางการจ้างงานมือโปร =0.฿ : มนต์สังข์ทอง . ********* #และอีก ฯลฯ.********* ........ทั้งนี้ทั้งนั้น หากคุณจะลงทุนในโปรเจ็คอย่างแรกที่ต้องทำคือ ประเมิณเงินเดือนของผมและของคุณให้เป็นตัวเลขชัดๆนั้นแหละผมหวังว่าคุณคงกำหนดมันได้นะครับ ^_^ (#ปล.เชื่อผมเถอะว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีคนหัวเราะเยาะผมแล้วพูดว่า..#ทำไมผมตั้งราคาหุ้น 45% #ของอภิมหากิจการในราคาต่ำขนาดนั้น และผมจะบอกเขากลับไปว่า..#สำหรับผมกับเรื่องแค่จะพลิกโลกการค้าและการลงทุนเล่นหนะผมใช้งบเริ่มต้นตั้งกิจการเพียงเท่านั้นก็เกินพอ ^_^ ) ________________________________________________ #โดย : (ปราชวิปลาสแห่งวงการเสื้อผ้ามือสองของไทย) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=184815212495083&id=100028998159241
(ผลักดันเพียงหนึ่ง #STARTUP = ผลักดัน #SMEนับพันๆราย เพราะธุรกิจของเราคือ #กลุ่มตลาดออนไลน์กลางการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ #เพื่อการปลดแอกให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยออกจากการบวกต่อกำไรในโครงสร้างกลไกในทางการตลาด อันเป็นมูลเหตุแห่งปัญหาของมูลค่าราคาภาคการค้าปลีกมีมูลค่าสูง!) ********************************************** #คำประกาศจากประธานกลุ่มตลาดOnline"ตลาดแฝดชูชนกงสีต่างสายเลือด(PROJECTSALE.!)"#ถึงนักลงทุนผู้มีวิสัยทัศน์ชั้นเลิศทั้วโลก.! # Announcement from the president of the Online Market Group "Twin market holds the kin kin kin (PROJECTSALE.!)" # To investors who have a world-class vision.! ......... In the past, there was only the capital that this second, I still do not have (# but wait a minute) ..... If you think that you will invest in this project .. ..... You will have to bring cash to invest in a $ 250,000 minimum project as a whole capital budget ....... to register a legal entity. "#Project Sales #Direct Trading #Company" (Projectsale! But will rush to put it straight away. "The reason for binding to the secret marketing strategy is confidential") ....... You will hold 45% of the shares in that company (* # by the proportion of shares of You will not be over.) ........incidentally I have calculated "# Worth tangible" (which is the value of the dream that the project and myself have) # Equivalent to 55% # of the project only Which is the value of things no matter who # Where to buy, no sales, of course, like .. ********* (The secret project that the world has never had) ********* 1). # PROJECTSALE #academy: . "The project to change the steel machetes into a superb sword" 2). # Strategies to expand the market: the avatar, the blink of an eye across the world 3). # Product quality control strategy and cost reduction: Dragon cartel 4). # Pro-employment strategy = 0. ฿: Mon Sang Thong . ********* # and more etc. ********* ........This thread If you are investing in a project, the first thing to do is Evaluate my salary and your numbers to be clear. I hope you can define it ^ _ ^ (#Pol. Believe me, in the days ahead, there must be people laughing at me and saying .. #Why I set the price of 45% stock # of a low-cost business sited And I will tell him that .. # For me and the story, just to turn the world of trade and investment, play. I use the initial budget to set up the business, just more than enough ^ _ ^) ________________________________________________ # By: (Prachawilp of the second hand clothing industry in Thailand) .........ที่ผ่านมามีเพียงแค่เงินทุนเท่านั้นที่วินาทีนี้ผมยังไม่มี(#แต่เดี๋ยวก็มี).....หากคุณคิดว่าจะร่วมลงทุนในโปรเจ็คนี้.......คุณจะต้องนำเงินสดมาลงทุนในโปรเจ็คขั้นต่ำ 250,000$ ไว้เป็นงบเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด.......เพื่อจดจัดตั้งนิติบคุคล "#โปรเจ็คเซลส์ #เทรดดิ่ง #คอมพานี" (Projectsale.!) ให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย.......(#เพราะผมไม่คิดที่จะหนีภาษีแม้สักสตางค์แดงเดียวแต่จะวิ่งใส่มันตรงๆไปเลย"เหตุผลผูกพันกับกลยุทธลับทางการตลาดจึงเป็นความลับ").......โดยคุณจะได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว45%(*#โดยสัดส่วนของหุ้นของคุณจะไม่เกินไปกว่านี้) ........อนึ่ง ผมได้คิดคำนวน "#มูลค่าสิ่งที่จับต้องมิได้" (ซึ่งเป็นมูลค่าแปรฝันที่ตัวโครงการและตัวผมมี) #เทียบเท่าหุ้น 55% #ของโครงการเพียงเท่านั้น ซึ่งมันเป็นมูลค่าของสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ #หาซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายแน่นอน เช่น.. *********(โครงการลับที่โลกยังไม่เคยมี)********* 1).#PROJECTSALE #academy : . "โครงการเปลี่ยนเหล็กมีดพร้าให้เป็นกระบี่ชั้นเลิศ" 2).#กลยุทธทางการขยายตลาด : มนต์อวตาร, พริบตาข้ามโลก 3).#กลยุทธการควบคุมคุณภาพสินค้าและลดต้นทุน : กงสีมังกร 4).#กลยุทธทางการจ้างงานมือโปร =0.฿ : มนต์สังข์ทอง . ********* #และอีก ฯลฯ.********* ........ทั้งนี้ทั้งนั้น หากคุณจะลงทุนในโปรเจ็คอย่างแรกที่ต้องทำคือ ประเมิณเงินเดือนของผมและของคุณให้เป็นตัวเลขชัดๆนั้นแหละผมหวังว่าคุณคงกำหนดมันได้นะครับ ^_^ (#ปล.เชื่อผมเถอะว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีคนหัวเราะเยาะผมแล้วพูดว่า..#ทำไมผมตั้งราคาหุ้น 45% #ของอภิมหากิจการในราคาต่ำขนาดนั้น และผมจะบอกเขากลับไปว่า..#สำหรับผมกับเรื่องแค่จะพลิกโลกการค้าและการลงทุนเล่นหนะผมใช้งบเริ่มต้นตั้งกิจการเพียงเท่านั้นก็เกินพอ ^_^ ) ________________________________________________ #โดย : (ปราชวิปลาสแห่งวงการเสื้อผ้ามือสองของไทย) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=184815212495083&id=100028998159241
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ 📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
ขอบคุณกิจกรรมดีๆค่ะ ได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากๆค่ะ