กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ DTN

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ DTN DTN - Partnership Builder ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก..เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ..
(33)

‘นภินทร’ เปิดงานสัมมนา “เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน วางรากฐานการค้าการลงทุน ด้วย FTA ไทย-ศรีลังกา” นำผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและ...
29/11/2023

‘นภินทร’ เปิดงานสัมมนา “เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน วางรากฐานการค้าการลงทุน ด้วย FTA ไทย-ศรีลังกา” นำผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนสองฝ่าย ให้ข้อมูลโอกาสทางการค้าและการลงทุน แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร สินค้าประมง เครื่องดื่มออแกนิค การดูแลสุขภาพ ชี้! FTA ช่วยเศรษฐกิจไทยขยายตัว เพิ่มมูลค่าการส่งออก และเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12542

#นภินทร #กรมเจรจาฯ -ศรีลังกา #โอกาส #การค้าการลงทุน #เศรษฐกิจไทย

29/11/2023

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานสัมมนา เรื่อง Trade and Investment Opportunities in Thailand and Sri Lanka

ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

🌸🌝 ลอยกระทง 🪷 ลอยคนเดียวก็ลอยได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ออเจ้ามาลอยด้วย 😁😍สุขสันต์วันลอยกระทงคร๊าบบบบ 🤩🥳🪷⭐️✨
27/11/2023

🌸🌝 ลอยกระทง 🪷 ลอยคนเดียวก็ลอยได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ออเจ้ามาลอยด้วย 😁😍

สุขสันต์วันลอยกระทงคร๊าบบบบ 🤩🥳🪷⭐️✨

‘นภินทร’ ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวน-นครฉงชิ่ง กับประเทศลุ่มน้ำโขง ที่มหานครฉงชิ่ง หนุนการยกระดับความร่วมมือเศร...
27/11/2023

‘นภินทร’ ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมณฑลเสฉวน-นครฉงชิ่ง กับประเทศลุ่มน้ำโขง ที่มหานครฉงชิ่ง หนุนการยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมหาแนวทางเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน และเส้นทางขนส่งสินค้านครฉงชิ่ง มั่นใจ! จะเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทย ขนส่งสินค้าไปตลาดจีน เอเชียกลาง และยุโรป

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12540

#นภินทร #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #มณฑลเสฉวน-นครฉงชิ่ง #ลุ่มน้ำโขง #เส้นทางขนส่งสินค้า #เศรษฐกิจข้ามพรมแดน

‘ภูมิธรรม’ ถก คณะนักธุรกิจ USABC หารือแนวทางสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ต่อยอดการทำงานร่วมกัน ทั้งการพั...
24/11/2023

‘ภูมิธรรม’ ถก คณะนักธุรกิจ USABC หารือแนวทางสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ต่อยอดการทำงานร่วมกัน ทั้งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด เศรษฐกิจดิจิทัล ชวนร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เสริมสร้างขีดความสามารถ MSMEs ด้านสหรัฐฯ พร้อมหนุนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การลงทุนวิจัยโครงการศึกษาทางการแพทย์ และหนังไทยบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12536

#ภูมิธรรม #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #เศรษฐกิจดิจิทัล #หนังไทย

‘นภินทร’ เยือนนครฉงชิ่ง 22-24 พ.ย.นี้ ร่วมวงหารือความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ทั้งการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาที...
23/11/2023

‘นภินทร’ เยือนนครฉงชิ่ง 22-24 พ.ย.นี้ ร่วมวงหารือความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ทั้งการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน และสังคม เน้นพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้านไทย ดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับรัฐบาลนครฉงชิ่ง ศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ทั้งเส้นทางรถไฟฉงชิ่ง-ซินเจียง-ยุโรป หรือ “หยูซินโอว” และเส้นทางรถไฟนครฉงชิ่งกับรถไฟจีน-ลาว

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12529

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #แม่โขง-ล้านช้าง #เศรษฐกิจข้ามพรมแดน #เส้นทางรถไฟ #นครฉงชิ่ง #รถไฟจีน-ลาว #หยูซินโอว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปลื้ม! เป็น 1 ใน 18 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้ง...
20/11/2023

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปลื้ม! เป็น 1 ใน 18 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 11 จากสำนักงาน ป.ป.ช. สุดยอดหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการบริหารราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ชี้! จะใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทำงาน หนุนผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว มุ่งสู่องค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มมเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12515

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #รางวัลองค์กรโปร่งใส
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

‘ภูมิธรรม’ พบเอกอัครราชทูตอียู หารือนโยบายสิ่งแวดล้อม ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประมง และมาตรฐานการนำเข้าสินค้าเกษ...
20/11/2023

‘ภูมิธรรม’ พบเอกอัครราชทูตอียู หารือนโยบายสิ่งแวดล้อม ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประมง และมาตรฐานการนำเข้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ของไทย เดินหน้าเจรจา FTA มุ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าใหม่ๆ ที่คำนึงถึงข้อเท็จจริง ความยืดหยุ่น และระยะเวลาการปรับตัว รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มมเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12514

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #อียู #ข่าวเศรษฐกิจ #สินค้าไทย
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

‘นภินทร’ ร่วมหารือ รมช.พาณิชย์จีน ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผลักดันให้จีนเร่งกระบวนการพิจารณาเปิดตลาดสินค้าปศ...
16/11/2023

‘นภินทร’ ร่วมหารือ รมช.พาณิชย์จีน ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผลักดันให้จีนเร่งกระบวนการพิจารณาเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ให้กับไทย โดยเฉพาะโคและสุกรมีชีวิต พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านเวทีการเจรจาที่สำคัญ ด้านไทยชวนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ EEC
https://siamrath.co.th/n/493046

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #ประชุม #จีน #เอเปค #สินค้าปศุสัตว์ #อุตสาหกรรมยานยนต์ #ข่าวเศรษฐกิจ

‘นภินทร’ ร่วมหารือ รมช.พาณิชย์จีน ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผลักดันให้จีนเร่งกระบวนการพิจารณ....

‘นภินทร’ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบหารือรัฐมนตรีการค้าสิงคโปร์ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ผลักดันการส่งออกสิ...
15/11/2023

‘นภินทร’ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบหารือรัฐมนตรีการค้าสิงคโปร์ ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปสิงคโปร์ ผนึกกำลังด้านการท่องเที่ยวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก

https://www.matichon.co.th/economy/news_4283482
#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #ประชุม #เอเปค #สินค้าเกษตร #การท่องเที่ยว #สิงคโปร์ #ข่าวเศรษฐกิจ

‘นภินทร’ หารือ รมต.สิงคโปร์ เปิดนำเข้าอาหาร …

15/11/2023

“การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร)
และการสัมมนา “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ”
Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Nikko Bangkok (รอบบ่าย)

15/11/2023

พิธีเปิดโครงการ “การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร)
และการสัมมนา “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ”
Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Nikko Bangko

📣 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” และพิธีเปิดต...
15/11/2023

📣 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” และพิธีเปิดตัวโครงการ “การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (smart labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร” 🇬🇧🇬🇧🇬🇧

🗓️ วันพุธที่ 15 พ.ย. 66
🕑 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
📍ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน
🗣 ดำเนินรายการโดย ลิซ่า
อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://event.moc.go.th/th/event/detail/4130

นอกจากนี้ สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทางระบบ Zoom Webinar ที่
https://zoom.us/meeting/register/tJEsd-ysrDMsHNbNZF4_y4DxnOLs-5zxH26s
หรือ ผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
https://www.facebook.com/TradeNegotiations/

‘ไทย-เอฟตา’ เจรจา FTA รอบ 7 คืบหน้าด้วยดี ทั้งการประชุมระดับหัวหน้าคณะผู้แทน และกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม นัดเจรจาปีหน้าอีก 3 คร...
13/11/2023

‘ไทย-เอฟตา’ เจรจา FTA รอบ 7 คืบหน้าด้วยดี ทั้งการประชุมระดับหัวหน้าคณะผู้แทน และกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม นัดเจรจาปีหน้าอีก 3 ครั้ง ส่วนในปีนี้ เดินหน้าจัดประชุมกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบออนไลน์ และกลุ่มกฎหมายและการระงับข้อพิพาท ที่นครเจนีวา ตั้งเป้าสรุปผลภายในกลางปี 67 ด้าน ‘โชติมา’ เตรียมรับช่วงต่อเป็นหัวหน้าคณะเจรจา รอบ 8 ชี้! FTA จะช่วยGDP ไทยโต นำเข้า-ส่งออกขยายตัวเพิ่ม

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12500
#ข่าวเศรษฐกิจ #ประชุม #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

🗣️มีตำแหน่งว่าง เลยรีบมาบอก! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา👀🫴ตำแหน่งเจ้าพนักงานการ...
10/11/2023

🗣️มีตำแหน่งว่าง เลยรีบมาบอก!
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา👀

🫴ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
🫴ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

📍สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566

📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่
https://www.dtn.go.th
https://dtn.thaijobjob.com

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2507 7577
#สมัครสอบ #สอบราชการ #เปิดสอบ

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีการต่างประเทศเอเปค ครั้งที่ 34 ช่วง 14-15 พ.ย.นี้ ที่สหรัฐอเ...
09/11/2023

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าและรัฐมนตรีการต่างประเทศเอเปค ครั้งที่ 34 ช่วง 14-15 พ.ย.นี้ ที่สหรัฐอเมริกา ร่วมผลักดันการสร้างภูมิภาคที่ยืดหยุ่นและเชื่อมโยง ด้านเจ้าภาพสหรัฐฯ ตั้งเป้ารับรองเอกสารผลลัพธ์ 2 ฉบับ พร้อมสานต่อการทำงานและผลลัพธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ทั้งการค้าที่ครอบคบลุมยั่งยืน สนับสนุนการทำงาน WTO การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อนชงผู้นำเอเปค 16-17 พ.ย.นี้

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12498
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (CoW) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญในปีนี้ หารือแนวทางก...
08/11/2023

‘พาณิชย์’ ร่วมประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (CoW) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญในปีนี้ หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นกลางทางคาร์บอน เร่งจัดทำกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี พร้อมเตรียมร่างแผนงานรายสาขาประกอบแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน 20 ปี

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12496
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

ออสเตรเลียประกาศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ปี 2583 ช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนในอาเซียนและไทย คาด...
06/11/2023

ออสเตรเลียประกาศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ปี 2583 ช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนในอาเซียนและไทย คาดมูลค่าการค้าจะขยายตัวถึง 6.3% หนุนสาขาที่ไทยมีศักยภาพ ทั้งเกษตรและอาหาร พลังงานสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบริการสุขภาพ แนะผู้ประกอบการไทยต่อยอดขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับออสเตรเลีย

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12491
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

อาเซียนถกจีน เร่งเครื่องอัปเกรดความตกลง ACFTA ครั้งที่ 4 ที่เมืองบันดุง ประชุมในรูปแบบไฮบริด ทั้งแบบพบหน้าและแบบออนไลน์ ...
02/11/2023

อาเซียนถกจีน เร่งเครื่องอัปเกรดความตกลง ACFTA ครั้งที่ 4 ที่เมืองบันดุง ประชุมในรูปแบบไฮบริด ทั้งแบบพบหน้าและแบบออนไลน์ มีความคืบหน้าด้วยดี ทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า และคณะทำงานย่อย 11 กลุ่ม ตั้งเป้าให้การเจรจาคืบหน้าเกินครึ่งทางภายในปีนี้ และสรุปผลในปีหน้า ด้านจีนเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรอบต่อไป ช่วงปลายเดือน ม.ค. 67 ที่กรุงปักกิ่ง

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12486
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

‘พาณิชย์’ พบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ผลักดันสาขาที่จะเป็นประโยชน์ร่วม...
01/11/2023

‘พาณิชย์’ พบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ผลักดันสาขาที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งการค้าอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจดิจิทัล อุตสาหกรรมสีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่าน Soft Power เชื่อ FTA ไทย-อียู จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ ด้านไทยย้ำ! ให้ความสำคัญการเจรจา FTA กับประเทศต่างๆ มุ่งเน้นเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุน

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12484
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA รอบ 7 ที่นครเจนีวา 6-9 พ.ย.นี้ เดินห...
31/10/2023

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-EFTA รอบ 7 ที่นครเจนีวา 6-9 พ.ย.นี้ เดินหน้าประชุมระดับหัวหน้าคณะผู้แทน และประชุมกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ทั้งการค้าสินค้า การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ SMEs พร้อมนัดประชุมอีก 2 กลุ่มย่อย ภายในปีนี้ ตั้งเป้าสรุปผลกลางปี 67 ชี้! FTA ช่วย GDP ไทยเพิ่ม สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม และภาคบริการ ได้ประโยชน์เพียบ

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12482
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

‘อาเซียน-จีน’ นัดถกเจรจายกระดับความตกลง ACFTA ครั้งที่ 4 ที่อินโดนีเซีย ทั้งการประชุมของคณะกรรมการเจรจาการค้า และคณะทำงา...
25/10/2023

‘อาเซียน-จีน’ นัดถกเจรจายกระดับความตกลง ACFTA ครั้งที่ 4 ที่อินโดนีเซีย ทั้งการประชุมของคณะกรรมการเจรจาการค้า และคณะทำงานย่อย 5 คณะ ทั้งการค้าสินค้า การลงทุน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล และสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ด้านไทย ฐานะประธานร่วมฝ่ายอาเซียน เร่งผลักดันการเจรจาให้คืบหน้ามากที่สุด และสามารถสรุปผลภายในปี 67

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12464
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ ถก JETRO กรุงเทพฯ ให้ช่วยสนับสนุน SMEs ไทย ดันนำเข้าสินค้าเกษตรไทยไปตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่...
24/10/2023

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ ถก JETRO กรุงเทพฯ ให้ช่วยสนับสนุน SMEs ไทย ดันนำเข้าสินค้าเกษตรไทยไปตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง พร้อมจับมือจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง FTA หนุนผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออก ด้านญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่ม พร้อมผลักดันสตาร์ทอัปเข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12463
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

23 ตุลาคมวันปิยมหาราช
22/10/2023

23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช

18/10/2023

>>LIVE

วันนี้แอดมินมีข้อมูล 3 หมวดสินค้าสำคัญของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศคู่ FTA ในช่วง 8 เดือน ของปี 2566 มาฝากกันครับ จะมีสัดส่...
17/10/2023

วันนี้แอดมินมีข้อมูล 3 หมวดสินค้าสำคัญของไทยที่ส่งออกไปยังประเทศคู่ FTA ในช่วง 8 เดือน ของปี 2566 มาฝากกันครับ จะมีสัดส่วนเท่าไหร่และสินค้าอะไรบ้าง ไปติดตามไปครับ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/1564/cid/1818/iid/12457
#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7 คืบหน้ากว่า 80% ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพเจรจา รอบ 8 ตั้งเป้...
17/10/2023

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7 คืบหน้ากว่า 80% ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพเจรจา รอบ 8 ตั้งเป้าสรุปผลภายในปีนี้ ก่อนเสนอรัฐมนตรีลงนามความตกลงในช่วงต้นปีหน้า พร้อมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า ผลักดันศรีลังกายกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้ารถยนต์ขนาดเล็กและชิ้นส่วนยานยนต์ มาตรการห้ามนำเข้ามะขามหวาน และหารือเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 10 สาขา
https://www.prachachat.net/economy/news-1415599

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #ประชุม #ไทยศรีลังกา #ข่าวเศรษฐกิจ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ไทย-ศรีลังกา เจรจา FTA รอบ 7 คืบหน้ากว่า 80% ด้านไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพเจรจา รอบ 8 ต...

วันสุดท้าย ใครยังไม่กดสมัคร รีบเลย!💛กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ปริญ...
16/10/2023

วันสุดท้าย ใครยังไม่กดสมัคร รีบเลย!
💛กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ปริญญาโท
✅จำนวน 4 อัตรา
📍รายละเอียดและสมัครสอบได้ที่
http://www.dtn.go.th
https://dtn.thaijobjob.com/202309/index.php
📞สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2507-7574

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #สมัครสอบ #สอบราชการ #เปิดสอบ

13 ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
12/10/2023

13 ตุลาคม
วันนวมินทรมหาราช
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

มาแล้วสัมมนาโดนๆ พี่ฮูกขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้า ขยายการลงทุนด้วย EPA ไทย -...
12/10/2023

มาแล้วสัมมนาโดนๆ
พี่ฮูกขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้า ขยายการลงทุนด้วย EPA ไทย - เกาหลีใต้"
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับชมผ่านระบบ ZOOM ตาม QR Code ด้านล่างได้เลยคร้าบ

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #งานสัมมนา #การลงทุน #ไทยเกาหลีใต้

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา รอบ 7 ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 9-11 ต.ค.นี้ เดินหน้าประชุมคณะกรรมกา...
11/10/2023

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา รอบ 7 ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา 9-11 ต.ค.นี้ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า และคณะทำงานกลุ่มย่อย 6 คณะ ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และกฎหมาย ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายในปีนี้
https://www.matichon.co.th/economy/news_4223854

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #ไทยศรีลังกา #ข่าวเศรษฐกิจ

พาณิชย์ ร่วมถก FTA ไทย-ศรีลังกา รอบ 7 นับถอยหลังสรุปผลภ …

11/10/2023

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนด้วย EPA ไทย-เกาหลีใต้” ครั้งที่ 4
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น และผ่านทางระบบ Conference Call ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งเตือน ออสเตรเลีย อยู่ระหว่างพิจารณาจะนำมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ที่คล้ายก...
10/10/2023

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งเตือน ออสเตรเลีย อยู่ระหว่างพิจารณาจะนำมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ที่คล้ายกับของอียูมาใช้กับ 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และซีเมนต์ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความเหลื่อมล้ำทางการแข่งขัน คาดจะทราบผลในไตรมาส 3 ของปี 67 ด้านไทย เร่งติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือมาตรการ CBAM อย่างต่อเนื่อง
https://www.bangkokbiznews.com/environment/1092527

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #มาตรการปรับคาร์บอน #ข่าวเศรษฐกิจ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งเตือน ออสเตรเลีย อยู่ระหว่างพิจารณาจะนำมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแด...

10/10/2023

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนด้วย EPA ไทย-เกาหลีใต้” ครั้งที่ 3
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ วินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ และผ่านทางระบบ Conference Call ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom

📣📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เขาวงกตพิชิตร่ม”Mr.DTN ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ด้วยนะคร้าบบบ1. Sitichai...
10/10/2023

📣📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม "เขาวงกตพิชิตร่ม”
Mr.DTN ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 5 ท่าน ด้วยนะคร้าบบบ
1. Sitichai Boriponkunadetch
2. ณัฐพรรณ จตุรงค์โชค
3. พิชิต อาศัยผล
4. Mutmee Thunwarat
5. ดาว พงษ์พานิช

👉👉และด้วยผลตอบรับที่ดีมากๆ Mr.DTN ใจดีแจกเพิ่ม!!! ไปเลยอีก 5 รางวัล
(ดูรายชื่อได้ที่ comment)

ติดต่อรับของรางวัล 🎁 ทาง Line Official Account Dtn Moc หรือ https://lin.ee/eCCOMei ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 ตุลาคม 66
แล้วพบกับกิจรรมใหม่เร็วๆนี้นะครับ
#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย ส่งออกไปตลาดคู่ค้า FTA 8 เดือน ปี 66 โตต่อเนื่อง ทั้งผลไม้ ...
09/10/2023

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไทย ส่งออกไปตลาดคู่ค้า FTA 8 เดือน ปี 66 โตต่อเนื่อง ทั้งผลไม้ ข้าว ไก่ กุ้ง น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋อง ไอศกรีม ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม โตเพิ่ม ทั้งรถยนต์ อัญมณี และรถจักรยานยนต์ ตลาดอาเซียนครองอันดับ 1 จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาแรง ชี้! FTA มีส่วนช่วยสร้างแต้มต่อทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยขยายส่งออกตลาดต่างประเทศ
https://www.mreport.co.th/news/economy/314-thailand-exports-to-fta-countries-during-January-to-august-2023

#กรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศ #สินค้าเกษตร #สินค้าเกษตรแปรรูป #ข่าวเศรษฐกิจ

กรมเจรจาฯ เผยการส่งออกของไทย 8 เดือนแรก ปี 2566 ในกลุ่มสินค้าเกษตร-เกษตรแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมกับคู่ค้า FTA ...

๘ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่...
08/10/2023

๘ ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเจรจาปิดดีล FTA ทั้งไทย-เอฟตา และไทย-อียู ลุยเจรจากับคู่ค้...
06/10/2023

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเจรจาปิดดีล FTA ทั้งไทย-เอฟตา และไทย-อียู ลุยเจรจากับคู่ค้าใหม่ๆ เข้าร่วมประชุม JTC ลดอุปสรรคทางการค้า เดินหน้าลงพื้นที่ในต่างจังหวัด ดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมจับมือหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมการค้าขายบริเวณด่านชายแดน หนุนใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก้ไขอุปสรรคทางการค้า และจัดงานแสดงสินค้าของไทย

สามารถอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtn.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/12446
#ข่าวเศรษฐกิจ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
FTA/RCEP Center : 02 507 7555

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเจรจาปิดดีล FTA ทั้งไทย-เอฟตา และไทย-อียู ลุยเจรจากับคู่ค้...
05/10/2023

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเจรจาปิดดีล FTA ทั้งไทย-เอฟตา และไทย-อียู ลุยเจรจากับคู่ค้าใหม่ๆ เข้าร่วมประชุม JTC ลดอุปสรรคทางการค้า เดินหน้าลงพื้นที่ในต่างจังหวัด ดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมจับมือหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมการค้าขายบริเวณด่านชายแดน หนุนใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก้ไขอุปสรรคทางการค้า และจัดงานแสดงสินค้าของไทย
https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1092224

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #กระทรวงพาณิชย์ #ข่าวเศรษฐกิจ

‘นภินทร’ รมช.พาณิชย์ มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเจรจาปิดดีล FTA ทั้งไทย-เอฟตา และไทย-อียู ลุยเ.....

‘อาเซียน-แคนาดา’ เดินหน้าประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 5 คืบหน้าตามเป้าหมาย เร่งผลักดันการเจรจาในภาพรว...
04/10/2023

‘อาเซียน-แคนาดา’ เดินหน้าประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 5 คืบหน้าตามเป้าหมาย เร่งผลักดันการเจรจาในภาพรวม ทั้งการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (TNC) และคณะทำงานเจรจา เน้นย้ำให้หารืออย่างต่อเนื่องก่อนประชุมรอบที่ 6 เดือน พ.ย.นี้ พร้อมวางแผนประชุมอีก 5 รอบ ในปีหน้า ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายในปี 2568
https://www.prachachat.net/economy/news-1406722

#กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #ประชุม #ข่าวเศรษฐกิจ

"อาเซียน-แคนาดา" เดินหน้าประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รอบที่ 5 พร้อมวางแผนประชุมอีก 5 รอบในปีหน้า ตั...

ที่อยู่

Ministry Of Commerce
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

6625077444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ DTNผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Government Buildings อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด