สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ

สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ, หน่วยงานราชการ, อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, Nonthaburi.

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทาง...
06/12/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

05/12/2023
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
04/12/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

25/08/2023

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 สิงหาคม 2566นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมการปฐม...
23/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566" ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระโสภณนนทสาร เจ้าคณะอำเภอบางบัวทองและเจ้าอาวาสวัดบางไผ่พระอารามหลวง พระภิกษุสงฆ์จากวัดโมลี วัดบางแพรก วัดมะเดื่อ และวัดบางไผ่พระอารามหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม "โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเ...
17/08/2023

ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม "โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2566" ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดกำหนดการและการลงทะเบียน สามารถ Scan QR Code หรือคลิก https://moph.cc/faAYewduu

วันที่ 9 สิงหาคม 2566นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิ...
10/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปี 2567 ณ อาคาร 901 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยมีพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม

ขอบคุณรูปภาพจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
07/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) เป็นป...
31/07/2023

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566" ณ วัดบางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระครูนนทกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดบางรักใหญ่, นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

31/07/2023

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28/07/2023

28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม "โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู...
26/07/2023

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม "โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2566" ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ วัดบางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดกำหนดการและการลงทะเบียน
สามารถ Scan QR Code หรือคลิก https://moph.cc/345kEByvo

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุ...
22/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการถวาย
การดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พระราชวิสุทธิกวี (ไมตรี ปภารตโน)
เจ้าคณะภาค 16 ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พลตรีสุรเทพ หนูแก้ว เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ เข้าร่วม
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา ในพื้นที่อำเภอฉวาง จำนวน 140 รูป/ท่าน การถวายผลการตรวจสุขภาพ นิทรรศการการให้ความรู้เรื่อง “การยศาสตร์เพื่อสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสงฆ์” และ “โภชนบำบัดสำหรับพระภิกษุสงฆ์” เป็นต้น

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
20/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบา...
19/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้แล้ว
Download ใน google play store ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.sabiangboon&hl=en-TH
ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ในเร็ว ๆ นี้

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครพนมนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูล...
13/07/2023

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครพนม
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน
กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจวัดสัญญาณชีพ ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจเลือด ตรวจฟัน ตรวจเอกซเรย์ บริการฉีดวัคซีน และพบแพทย์ โดยมี
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนาทุกศาสนา ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เข้ารับตรวจสุขภาพจำนวน 400 รูป/ท่าน

ขอบคุณรูป สำนักสารนิเทศ

ทรงพระเจริญ 🙏
13/07/2023

ทรงพระเจริญ 🙏

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสว...
10/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ...
08/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรและผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพลเรือเอก คณีพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพประจำศาสนสถาน และประสานเครือข่ายจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในชุมชน และพัฒนาสถานพยาบาลให้จัดบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลที่สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย โดยนำร่องในพื้นที่ จำนวน 21 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ทรงพระเจริญ
04/07/2023

ทรงพระเจริญ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศ...
03/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวันที่ ๒๖...
26/06/2023

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกา...
19/06/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริย...
18/06/2023

สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การทำสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ห้วงกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นการปฏิบัติสมาธิเจริญจิตภาวนาส่วนตัวของแต่ละบุคคลในเวลาและสถานที่สุดแต่สะดวกโดยปฎิบัติเป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาทีต่อวัน
เพื่อถวายเป็นพระกุศล

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์รดา สิ...
05/06/2023

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์รด...
30/05/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องบอลรูมโรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
29/05/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ที่มา เว็บไซต์หน่...
29/05/2023

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่มา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
04/05/2023

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566สำนักโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระร...
03/05/2023

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
สำนักโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุมลงพื้นที่ฯ นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 8 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบ...
21/04/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ นำโดยนางสาวพิมพ์รดา...
07/04/2023

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ นำโดยนางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักโครงการพระราชดำริฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประกอบด้วย พิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด 77 จังหวัด และพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
05/04/2023

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
02/04/2023

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต๑ เมษายน วันข้าราชการพลเร...
01/04/2023

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
31/03/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน...
08/03/2023

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ของกระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมทุกกรม และกองที่เกี่ยวข้องในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และเวลา 11.00-12.00 น. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex meeting ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานผู้ป่วยฯ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดผู้ป่วยฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและเปิดการประชุมดังกล่าว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกร...
07/03/2023

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ และนายเกศชัย บุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย เขตสุขภาพที่ 8 ณ ห้องประชุมรวมผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

ที่อยู่

อาคาร 6 ชั้น 6 ตึกสำงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625901650

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด