สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดน

📣📣 เรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน และเกษตกรทุกท่านขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2566  ด...
11/08/2023

📣📣 เรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน และเกษตกรทุกท่าน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการลงพื้นที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2566 ดังนี้ 🙏🙏

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนายสมชาย พฤกษ์เงิน เกษตรกรอำเภอบางกรวย ที่ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด และปราชญ์เกษ...
29/06/2023

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนายสมชาย พฤกษ์เงิน เกษตรกรอำเภอบางกรวย ที่ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด และปราชญ์เกษตรกรดีเด่น ระดับเขต (รางวัลรองชนะเลิศ) ประจำปี 2566 🏆

วันที่ 29 มิ.ย.66 เวลา 10.00 น. ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นายสมชาย พฤกษ์เงิน เกษตรกรตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม 4 สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร...
18/05/2022

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้น หากตรงกับวันหยุด ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2565
ขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ำมัน รีบไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปี 2565 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่ที่ท่านปลูกปาล์ม หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนปาล์มน้ำมัน แล้วรอรับการแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านแอพพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธ.ก. ได้เลย

“การเกษตรที่เริ่มต้นจาก การจดบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนา ทั้งในด้านกระบวนการปลูก การดูแลรักษา และการตลาด โดยยึดหลักก...
16/05/2022

“การเกษตรที่เริ่มต้นจาก การจดบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนา ทั้งในด้านกระบวนการปลูก การดูแลรักษา และการตลาด โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต และคุณภาพที่ดีของสินค้าต่อลูกค้า”

คุณลุงเสน่ห์ เจ้าของสวนพลู ในตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
คุณลุงเสน่ห์ เล่าว่า “ในการทำการเกษตร ไม่มีพืชชนิดไหนที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกร ที่ดีที่สุด คือ ความเหมาะสม และความถนัด ความเหมาะสม คือ เหมาะสมกับพื้นที่ และความต้องการของตลาด ความถนัด คือ ทำแล้วดีมีคุณภาพ ท่านได้แนวคิดนี้มาจากการอบรมการจัดการไร่นา ที่จังหวัดสระบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านได้ใช้แนวคิดเรื่องความเหมาะสมและความถนัด ได้ริเริ่มทำพลูด่างเพื่อขายคนกรุงเทพ"

พอเราถามว่าคุณลุงเสน่ห์เอาความรู้เรื่องการปลูกพลูด่างมาจากไหน

คุณลุงเสน่ห์ก็เล่าต่อว่า "ท่านไม่ได้มีความรู้อะไรมากมาย ก็เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา ฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นหลัก พลูพันธุ์ไหนขายดีก็ปลูกต่อ พันธุ์ไหนขายไม่ดีก็เลิกปลูก ก็อาศัยเก็บข้อมูลจากลูกค้า ปริมาณการซื้อขาย และการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้า มาใช้ในการวิเคราะห์

ลุงเสน่ห์เล่าอีกว่า "สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ในการทำการเกษตรของของท่านคือ การจดบันทึกข้อมูล ทั้งด้านรายรับรายจ่าย ด้านความต้องการตลาด ปริมาณการขายในแต่ละเดือน เดือนไหนที่ตลาดต้องการ มากน้อย เราก็ต้องรู้อายุต้นไม้ ปลูกกี่วันพร้อมขาย เราก็ต้องทำให้ตรงกับช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ”

เราถามลุงเสน่ห์ว่า พืชตระกลูพลูปลูกยากไหม

คุณลุงเสน่ห์บอกว่า "ปลูกไม่ยาก สิ่งสำคัญที่จะทำให้ไม้ตระกลูพลูสวยงาม ก็มี น้ำ ปุ๋ย แสงแดด และธรรมชาติของต้นไม้ ธรรมชาติของพลู คือ ถ้าให้เค้าห้อยลง ใบเค้าจะเล็กลง ข้อจะยาว แต่ถ้าให้เค้าเลื่อยขึ้น ใบเค้าจะใหญ่ น้ำเยอะไปก็เน่า น้ำน้อยไปก็แห้ง น้ำพอดีจึงจะงาม การให้ปุ๋ยก็เช่นกันต้องให้แต่พอดี แสงแดดก็ต้องพอดี มากไปใบก็ไหม้ น้อยไปก็ไม่โต

สุดท้ายก่อนกลับลุงเสน่ห์ปิดท้ายว่า
“ในการทำไม้ประดับทำได้สองอย่าง คือ ไม้ประดับกับไม้รกบ้าน ไม้ประดับถ้าสวยตั้งตรงไหนก็สวย แต่ถ้าไม่สวยก็เป็นไม้รกบ้าน”

แนวคิดในการทำการเกษตรของลุงเสน่ห์ รุ่งสว่าง ฟังๆ ดูแล้ว มันคือหลักการตลาดนำการผลิต ดีดีนี่เอง แต่คุณลุงเสน่ห์ คิดและทำออกมาได้อย่างง่ายมาก ๆ

ขอบคุณแนวคิดดีดี ของลุงเสน่ห์ รุ่งสว่าง ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ด้านไม้ประดับ อำเภอบางกรวย

14/05/2022

#สักครั้งในชีวิตต้องลองชิมทุเรียนนนท์
ยังพบกับพวกเราชาวชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ จังหวัดนนทบุรี ได้ที่งาน Tropical fruit parade ลานพาร์คพารากอน ได้ถึงวันอาทิตย์นี้นะคะ มีทุเรียนคุณภาพพรีเมี่ยมหลากหลายสายพันธ์ุ และผลไม้ต่าง ๆ ของชาวสวนทุเรียนนนท์ รอให้ทุกท่านจับจองอยู่นะคะ 👩🏻‍🌾👨‍🌾

ทุเรียนนนท์ 🏆 ทุเรียนบางกรวย 🏆มาตัดทุเรียนกัน ❗️ชาตินี้ต้องได้กิน“ทุเรียนนนท์” 🌿เลือกลูกแล้วตัดเองจากต้น❗️ซื้อผ่านชาวสวน...
02/05/2022

ทุเรียนนนท์ 🏆 ทุเรียนบางกรวย 🏆
มาตัดทุเรียนกัน ❗️
ชาตินี้ต้องได้กิน“ทุเรียนนนท์” 🌿
เลือกลูกแล้วตัดเองจากต้น❗️ซื้อผ่านชาวสวนโดยตรง เริ่มต้นที่ 1,000* บาท/กิโลกรัม
จองและนัดวันตัด แอดไลน์ >>> https://lin.ee/ZHHEiNN
3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองและตัดทุเรียน
👉🏻คลิ๊กเพื่อเลือกสวนและคุยรายละเอียด
👉🏻เลือกลูกทุเรียน
👉🏻นัดวันตัด

นนท์แท้ต้องตัดเองจากต้น ร่วมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนบางกรวย
คอทุเรียนห้ามพลาด
✅ การันตีคุณภาพไม่ตรงปก เปลี่ยนลูกใหม่
จองและนัดวันตัด แอดไลน์ >>> https://lin.ee/ZHHEiNN

*ราคาขึ้นอยู่กับสวนและสายพันธุ์ทุเรียน
ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
#นนท์แท้ต้องตัดเอง
#ชาตินี้ต้องกินให้ได้สักครั้ง
#อบจนนทบุรี

บางกรวยพึ่งผ่านฤดูมะม่วงยายกล่ำมา ตอนนี้ก็ถึงเวลาห่อกระท้อนกันแล้ววันนี้เราตามครูแมวไปดูการห่อกระท้อนแบบชาวสวนบางกรวยครู...
08/04/2022

บางกรวยพึ่งผ่านฤดูมะม่วงยายกล่ำมา ตอนนี้ก็ถึงเวลาห่อกระท้อนกันแล้ว
วันนี้เราตามครูแมวไปดูการห่อกระท้อนแบบชาวสวนบางกรวย
ครูแมว เล่าให้ฟังว่า "ตนเองเริ่มปลูกกระท้อนตอนอายุ 57 ตอนนี้ต้นกระท้อนก็อายุมากกว่า 10 ปี แล้ว
อุปกรณ์ในการห่อกระท้อนก็จะมี กระโปรง หนังยาง และไม้สำหรับห่อ พอกระท้อนขนาดเท่าไข่ไก่ ก็จะเริ่มห่อกันแล้ว หลังจากห่อนับไปอีกสองเดือน ก็พร้อมเก็บได้แล้ว ถ้าเก็บไวไปเนื้อจะไม่ฟู ถ้านานไปจะร่วง กินไม่อร่อย กระท้อนของครูเน้นคุณภาพ"

สุดท้ายก่อนกลับ เราถามครูแมวว่า "ทำไมถึงมาทำเกษตรตอนหลังเกษียณ"
ครูแมวตอบว่า "มันเหนื่อยนะ แต่มีความสุข ทำไปเรื่อย ทำเองทุกอย่าง ฮอร์โมนไข่ ใส่ปุ๋ย น้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ถากหญ้า อย่างขี้วัว เมื่อก่อนครูก็ใส่เยอะ แต่มีคนบอกใส่เยอะไม่ดี ดินจะเสีย ครูก็เปลี่ยนวิธีครูใช้ใบตองรองก่อน เอาหญ้าใส่ เอาขี้วัวใส่ แล้วเอาหญ้าปิดอีกชั้น วางเป็นกองๆ ข้างๆต้นกระท้อน เป็นมุมๆ แล้วรดน้ำ เอาแต่น้ำลงดิน ก็ได้ผลดีนะ ถ้ากลางวันว่างๆก็เอาวิทยุไปเปิดธรรมะในสวนให้กระรอกมันฟังด้วย"

อีกเทคนิคที่น่าสนใจ คือ ครูแมวจัดการกระรอกด้วยการเอาผลไม้อื่นที่มีกลิ่นหอม เช่นมะม่วง กล้วย ขนุน ใส่กระจาดไว้ที่ต้นกระท้อนให้มันกิน มันจะได้ไม่มากินกระท้อน

ขอบคุณเรื่องเล่าจากครูแมว ปราชญ์เกษตรด้านการปลูกกระท้อน และศูนย์ ศพก.ครือข่าย ด้านการปลูกกระท้อน ของอำเภอบางกรวย

📢📢ประชาสัมพันธ์   โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร (เฟส 2 )    กรมการค้าภายใน ประชาสัมพันธ์โครงการลดราคาเคมีการเกษตร ช...
05/04/2022

📢📢ประชาสัมพันธ์ โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร (เฟส 2 )

กรมการค้าภายใน ประชาสัมพันธ์โครงการลดราคาเคมีการเกษตร ช่วยเกษตรกรผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต้นทุนเคมีเษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง https://www.dit.go.th/Default.aspx

สำหรับผู้สนใจ พืช 3ก ค่ะ
22/03/2022

สำหรับผู้สนใจ พืช 3ก ค่ะ

โมเดลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย  #กรมส่งเสริมการเกษตร  #ระบบ...
14/02/2022

โมเดลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย #กรมส่งเสริมการเกษตร #ระบบส่งเสริมการเกษตร

โควิคแบบนี้ ท่านใดว่าง สนใจเนื้อหาความรู้ เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ กิจกรรมความรู้ดีดีมาฝาก สำหรับท่านที่สนใจค่...
31/08/2021

โควิคแบบนี้ ท่านใดว่าง สนใจเนื้อหาความรู้ เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะ กิจกรรมความรู้ดีดีมาฝาก สำหรับท่านที่สนใจค่ะ
กิจกรรม Unit School กับ
เครือข่าย YoungSmartFarmer เขต 2 ภาคตะวันตก

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
กิจกรรม Unit School
เครือข่าย YoungSmartFarmer เขต 2 ภาคตะวันตก

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92909624589?pwd=TWRkQnJkREdUZjB6Rys3WlVpcHBwZz09

Meeting ID: 929 0962 4589
Passcode: 437876

📣📣 ประชาสัมพันธ์การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว ต้านโควิด-19 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา
19/08/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว ต้านโควิด-19 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา

วิธีแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัวต้านโควิด-19โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ศาลากลางรักษ์พัฒนา 1.สมุนไพรอบเเห้ง2.ลูกกล....

📢 แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช 🐛🪲
12/07/2021

📢 แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช 🐛🪲

08/07/2021

📣 📣 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย

ขอเลื่อนกิจกรรมผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ ศพก. ออกไปไม่มีกำหนด

♦️และเลื่อนกิจกรรมฝึกอบรมการขยายพันธ์ุพืช และธุรกิจเกษตร(การขายของออนไลน์) ในวันที่ 15 และ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะคลี่คลาย หากสถานการณ์ดีขึ้นจะแจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย

สำหรับท่านที่จะยิ้มแย้ม​ เรามีวิธีการเติมยิ้มมาฝากจ้า​ ปลูกกัญชายังไงให้ถูกกฎหมาย🌱🍀☘️
05/07/2021

สำหรับท่านที่จะยิ้มแย้ม​ เรามีวิธีการเติมยิ้มมาฝากจ้า​ ปลูกกัญชายังไงให้ถูกกฎหมาย🌱🍀☘️

ว่าด้วยเรื่องกัญชา การเสวนาออนไลน์ ผู้สนใจเชิญรับฟัง
24/04/2021

ว่าด้วยเรื่องกัญชา การเสวนาออนไลน์ ผู้สนใจเชิญรับฟัง

🔴ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง กัญชา กับ การเป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกร : โอกาสและความท้าทาย
ฟรี!!!🎊🎊
✅วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
👨‍💻ผ่าน Zoom Meeting ID : 882 5113 6153 / Passcode : 977098

🔴กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย
🧒ดร.ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

✅และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
🧒ดร.ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

👩ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

👩ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต นักวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาสลัยเกษตรศาสตร์

🧒คุณวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว

ดำเนินรายการโดย 🧒ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02/04/2021

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิตกัญชงและใบอนุญาตนำเข้ากัญชง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02 5907771-3 หรือโทร 1556 กด3

09/01/2021

มาตรฐานการผลิต
- ขอยากจัง
- ยุ่งยาก
- ลงทุนสูง
- เรื่องมาก

เราเห็นสินค้า/ของกิน/ผัก/ผลไม้
- กลิ่นหอมน่ากิน
- สวยน่ากิน
แต่....ถ้าเราไม่รู้จักแหล่งผลิตละ เราจะมั่นใจได้ยังไงว่า ของสวยงาม กลิ่นหอมๆ มันสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ

ถ้าคุณมั่นใจความปลอดภัยในกระบวนการผลิตคุณ มาตรฐานก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การทำให้คนที่ไม่รู้จักคุณเชื่อคุณละ ง่ายหรือยากกว่าการขอมาตรฐาน

25/12/2020

ช่วงนี้สวนทุเรียนหลายๆสวนเริ่มพบการแพร่ระบาดของ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง กันหลายพื้นที่

แต่โพสนี้ สมาคมทุเรียนไทย ไม่ได้มาแนะนำสารที่ใช้กำจัด เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง นะครับ

แต่จะมาแนะนำ กลุ่มสารเคมีที่ชาวสวนทุเรียนควรหลีกเลี่ยงการใช้ เมื่อพบการระบาดของ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้ชาวสวนทุเรียน จะได้หลีกเลี่ยงการใช้ เพราะใช้ไปแล้วนอกจากไม่ได้ผล ยังเป็นการเพิ่มการระบาดของ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง อีกด้วย

👉 มาดูกันครับจะมีสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มไหนบ้าง

กลุ่มสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้เมื่อพบ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ระบาด จะมีอยู่ 2 กลุ่ม นั่นคือ

✅ กลุ่ม 2B พิโฟรนิล

✅ กลุ่ม 3 ไพรีทรอยด์ เช่น ไซเปอร์เมทริน แลมป์ดา ไซฮาโลทริน เดลต้า เมทริน เป็นต้น

❌❌ ทำไมถึงห้ามใช้สาร 2 กลุ่มนี้

👉 เหตุผลคือ เพราะจะทำให้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ระบาดเพิ่มขึ้น เพราะ สารกลุ่มไพรีทรอยด์ ไปฆ่าตัวห้ำตัวเบียนที่มาทำลายเพลี้ยแป้ง และไปกระตุ้นให้แมลงออกลูกเร็วขึ้นและมากขึ้น นอกจากนี้แล้วสารกลุ่มไพรีทรอยด์ยังทำให้ไรแดง และแมลงหวี่ขาวระบาดเพิ่มด้วย

👉👉นอกจากนี้ควรกำจัดมดดำ มดคันไฟและรังมดด้วยเนื่องจากเป็นพาหะคาบเพลี้ยแป้งให้กระจายทั่วแปลงอย่างรวดเร็ว

แชร์เก็บไว้เป็นข้อมูลเวลาไปถามซื้อยากับร้านขายปุ๋ยขายยากันได้เลยครับ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ สมาคมทุเรียนไทย เพื่อไม่พลาดกิจกรรมดีๆ และ ข้อมูลความรู้ในการทำสวนทุเรียนครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก อ.สุเทพ สหายา

ทีมงาน สมาคมทุเรียนไทย

30/11/2020
21/11/2020

📢📢โอกาสมาถึงแล้วว 📢📢
👨🏻‍🌾เกษตรกรรุ่นใหม่ เรียนป.ตรี ฟรี 💥
โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปี 2564
ทุนการศึกษาจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ให้ทุนผู้จบระดับ ปวส. และเป็น Smart Farmer
หรือ Young Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรฯ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 🔊
เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก
พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน
ของอนาคตการเกษตรประเทศไทย
📍คุณสมบัติผู้สมัคร
✔️1.เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer
ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
✔️2.จบ ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
✔️3.ไม่จำกัดอายุ
✔️4.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ
✔️5.มีการทำเกษตรกรรม และอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
🏫มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงมือปฏิบัติในแปลงปลูกจริง
(เปิดรับสมัครเดือนธ.ค.63-มี.ค.64)
โทร 061-509-6710

🏫มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปิดรับสมัครแล้ว)
เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
(เปิดรับสมัครเดือนส.ค.63-ก.ย.63)

🏫มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(เปิดรับสมัครเดือนพ.ย.63-ม.ค.64)
เรียนออนไลน์..อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
โทร.02-504 8046-9

🚩สมัครหรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่เลย
http://www.arda.or.th/scholarship/

ประชาสัมพันธ์โครงการดีดีค่ะ สนใจสอบถามตามเบอร์โทรติดต่อได้เลย
06/11/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการดีดีค่ะ สนใจสอบถามตามเบอร์โทรติดต่อได้เลย

📢📢📢เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ​ 1​ ตำบล 1​กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระยะที่​ 3 ระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม​ 2563👇👇👇👇สำหรับเกษตรกร...
09/10/2020

📢📢📢เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ​ 1​ ตำบล 1​กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ระยะที่​ 3 ระหว่างวันที่ 8-22 ตุลาคม​ 2563
👇👇👇👇
สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครได้ที่​ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย
สอบถามรายละเอียด​ โทร​ 02-447-5924

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรับมือ​ในช่วงปลายฤดูฝน
07/10/2020

📢📢📢 ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรับมือ​ในช่วงปลายฤดูฝน

☀️🌤️🌧️⛈️ พยากรณ์​อากาศ​ ⛈️🌧️🌤️☀️✵ ประจำวันที่​ 7  ตุลาคม​ 2563​ || ​เวลา​ 06.00 น.⛈️ กรุงเทพมหานคร​ ​และ​ ​ปริมณ10-20ฑล​...
07/10/2020

☀️🌤️🌧️⛈️ พยากรณ์​อากาศ​ ⛈️🌧️🌤️☀️
✵ ประจำวันที่​ 7 ตุลาคม​ 2563​ || ​เวลา​ 06.00 น.

⛈️ กรุงเทพมหานคร​ ​และ​ ​ปริมณ10-20ฑล​
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส๊
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว กม./ชม.

🌏️ พยากรณ์อากาศ จังหวัดนนทบุรี​ 3 วัน​ ข้างหน้า

🌦️​ 7 ต.ค.​ 63​​ มี​เมฆ​มาก ​​ และ​​ฝนก่อตัว​ในช่วง​บ่าย​ ฝนร้อยละ​ 70 ของ​พื้นที่ อุณหภูมิ​สูงสุด​ 34° อุณหภูมิต่ำสุด 24°

⛈️ 8 ต.ค. 63 มี​โอกาส​ที่​ฝน​จะตก​ ​ ฝนฟ้า​คะนอง​ ฝน​ร้อยละ​ 80 ของ​พื้นที่​​ อุณหภูมิ​ 29° อุณหภูมิต่ำสุด​ 25°​

⛈️​ 9 ต.ค.​ 63​ มีโอกาส​ที่​ฝน​จะตกฝนฟ้า​คะนอง​ ฝน​ร้อยละ​ 80 ของ​พื้นที่​​ อุณหภูมิ​ 34° อุณหภูมิต่ำสุด​ 27°

05/10/2020

☀️🌤️🌧️⛈️ พยากรณ์​อากาศ​ ⛈️🌧️🌤️☀️
✵ ประจำวันที่​ 5 ตุลาคม​ 2563​ || ​เวลา​ 06.00 น.

⛈️ กรุงเทพมหานคร​ ​และ​ ​ปริมณฑล​
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

🌏️ พยากรณ์อากาศ จังหวัดนนทบุรี​ 3 วัน​ ข้างหน้า

⛈️​ 5 ต.ค.​ 63​​ มี​เมฆ​มาก​เป็น​บางส่วน​ สภาพ​อากาศ​มี​ความ​แปรปรวน​ และมีโอกาส​ที่​ฝน​จะตก​ฝนฟ้า​คะนอง​ ฝนร้อยละ​ 60 ของ​พื้นที่ อุณหภูมิ​สูงสุด​ 33° อุณหภูมิต่ำสุด 25°

⛈️ 6 ต.ค. 63​ ​มี​เมฆ​มาก​เป็น​บางส่วน​ สภาพ​อากาศ​มี​ความ​แปรปรวน​ และ มี​โอกาส​ที่​ฝน​จะตก​ ฝน​ฟ้าคะนอง​ ​ ฝน​ร้อยละ​ 70 ของ​พื้นที่​​ อุณหภูมิ​ 32° อุณหภูมิต่ำสุด​ 24°​

🌦️​ 7 ต.ค.​ 63​ ฝน​ก่อตัว​ในช่วง​บ่าย​ ฝน​ร้อยละ​ 60 ของ​พื้นที่​​ อุณหภูมิ​ 32° อุณหภูมิต่ำสุด​ 24°

📢📢 ปริมาณน้ำใช้การ​4 เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา​ 👇👇
23/09/2020

📢📢 ปริมาณน้ำใช้การ​4 เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา​ 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 👇👇
11/09/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 👇👇
10/09/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 👇👇
08/09/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 👇👇
02/09/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 👇👇
01/09/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 👇👇
31/08/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563 👇👇
28/08/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 👇👇
27/08/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 👇👇

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 49 ตำบล สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักง...
27/08/2020

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 49 ตำบล
สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย หรือ https://ntag.moac.go.th/ 👇👇🙏
สมัครได้ตั้งแต่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 👇👇
25/08/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563 👇👇
24/08/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2563 👇👇
22/08/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2563 👇👇

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563 👇👇
21/08/2020

รายงานน้ำเค็มประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563 👇👇

ที่อยู่

บางกรวย-วัดชลอ
Nonthaburi
11130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 06:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624475924

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}