DitpDesignDitp Department of International Trade Promotion. Ministry of Commerce, Royal Thai Government.

เปิดเหมือนปกติ

05/10/2021

VDO สรุปภาพรวมหลังจบ "กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการย่อยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมตามแนวคิด BCG Economy (Circular Packaging towards BCG)"

Repost #bcgคืออะไรBy DITP สนม.https://youtu.be/CmmT5ASkxTE
02/10/2021
BCG Journey by DITP [Full Ver.]

Repost #bcgคืออะไร
By DITP สนม.

https://youtu.be/CmmT5ASkxTE

"BCG คืออะไร?"ได้ยินบ่อยมาก แต่ไม่รู้ว่าย่อมาจากคำว่าอะไร และมีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร สงสัยกันไหมคะ? ถ้าสง...

เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมDESIGN KOREA 2021 CONFERENCE: “Design towards Sustainability”October 7, 14:00-16:40 KST (GMT...
01/10/2021

เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม
DESIGN KOREA 2021 CONFERENCE:
“Design towards Sustainability”
October 7, 14:00-16:40 KST (GMT+9)

Live-streaming Online

What design can do to help solve environmental problems that have become more serious and urgent on a global scale. Please join us for this timely discussion to discover valuable insights. The conference is held in partnership with World Design Organization (WDO), the Embassy of the Netherlands in Seoul, and the British Council in Korea.

Speakers
- LEE Sang Yup, Head of Hyundai/Genesis Global Design, Hyundai Motor Company, Korea
- Leyla ACAROGLU, Designer & Founder, Disrupt Design & Unschool, Australia
- SONG Hyunjoo, Chief Design Officer, Coway, Korea
- Seetal SOLANKI, Founder & Director. Ma-tt-er, UK
- Simone de WAART, Founder & Creative Director, Materials Sense, Netherlands

The registration for DESIGN KOREA 2021 International Conference is now open until midnight Oct. 6.

Only those who have pre-registered will be provided with a link to attend the conference online.

Find out more about the conference and speakers: https://dkf.kidp.or.kr/bbs/content.php?co_id=International_confer

Registration Link: https://dkconference.kwebinar.kr/user/member/pre_registration.php

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚นี่คืออะไร?พวกเขาคือใคร? ........รอติดตาม เร็วๆ นี้💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
30/09/2021

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
นี่คืออะไร?
พวกเขาคือใคร?
.....
...
รอติดตาม เร็วๆ นี้
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
นี่คืออะไร?
พวกเขาคือใคร?
.....
...
รอติดตาม เร็วๆ นี้
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

🇹🇭🇬🇧วันนี้ ณ เวที Thai-UK roundtable​ (online) 🇬🇧🇹🇭ว่าด้วยการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้าน BCG จัดโดยสถานเอคอัคร...
30/09/2021

🇹🇭🇬🇧วันนี้ ณ เวที Thai-UK roundtable​ (online) 🇬🇧🇹🇭ว่าด้วยการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้าน BCG จัดโดยสถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน และหน่วยงาน Public Policy Projects สหราชอาณาจักร

✨ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์​เชี่ยวชาญ ได้ตอบรับคำเชิญจากท่านทูตพาณิชย์​ หรือ ผู้อำนวยการสำนัก​งานส่งเสริม​การ​ค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (ผอ.ประคัลร์ กอดำรงค์) นำเสนอภารกิจ พันธกิจ และ pioneer projects ที่กรมส่งเสริ​มการค้าระห​ว่างประเทศ​หรือ DITP โดยสำนักส่งเสริม​นวัตกรรม​และ​สร้าง​มูลค่า​เพิ่​มเพื่อ​การค้า​ดำเนินการในการพัฒนา ส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ให้มีขีดความสามารถ​ใน​การ​แข่ง​ขันในตลาดโลก

🟩 เนื้อหาการบรรยาย กล่าวถึงความสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย ที่รวมกันเป็น 99% ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ
ความสำคัญของการส่งออก ที่คิดเป็นร้อยละ 50 ของ GDP...
ความมุ่งมั่นของกรมในการพัฒนาผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ​ให้เข้มแข็ง มีโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ตลาดโลก
ความมุ่งมั่นในการยกระดับผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ตลอดจนความมุ่งมั่น​ในการสร้างการรับรู้ให้กว้างขวาง

🟩 ตัวละครสำคัญที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวและธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชน คือ กลุ่มนักออกแบบ ซึ่งสำนักได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการสำคัญ​ อาทิ DEmark และ DEWA DEWI
นอกจากนี้​ สำนักยังมีโครงการที่มุ่งยกระดับ​คุณภาพ​มาตรฐาน​ของผู้ส่งออกไทยให้เป็นที่ยอมรับด้วยตรา Thailand Trust Mark

🟩 ประเทศไทย มีตัวอย่างของผู้ประกอบการ​ที่ดำเนิน​ธุรกิจ​ด้วยความรับผิดชอบ​ต่อ​สังคม​และ​สิ่งแวดล้อม​จำนวนมาก

💪 กรมทำงานกับ BCG Heroes ที่จับต้องได้จริงในตลาด

🟩 กรมไม่หยุดอยู่กับที่ หากแต่มุ่งส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ BCG ที่เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และช่วยยกระดับรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา​ที่ทั่วถึงและยั่งยืน สร้างโอกาส และภาพลักษณ์​ที่ดี ให้การค้าไทย

🎯 เพื่อสร้างการรับรู้และขยายวง BCG ให้กว้างขึ้น สอดรับเป้าหมายการขยายตัวของสัดส่วน BCG ต่อ GDP จาก 21% เป็น 24% สำนักมีการจัดทำแคมเปญเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น ภายใต้ theme: Be the ChanGe

----------------------------------------------------------------
ประธานในที่ประชุมได้แก่ Hon.Mark Garnier MP and UK Prime Minister’s Trade Envoy to Thailand กล่าวเปิดโดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน นายพิษณุ สุวรรณะชฎ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักลงทุนและนักธุรกิจชาวอังกฤษ 30 คน ผู้บรรยายประกอบด้วยผู้แทน 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สวทช EEC และ DITP
ผู้บรรยายท่านอื่นจากประเทศไทย ได้แก่ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา. รองผู้อำนวยการ สวทช. กำกับและดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ EEC

การสัมมนาโต๊ะกลมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชาวอังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาสินค้า BCG ร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ไทย

A sneak preview of DEWA & DEWI project 2021 on DesignWanted part of BCG model, a new engine to drive our economy to the ...
30/09/2021
T-Style crafts designs from leftover materials - DesignWanted

A sneak preview of DEWA & DEWI project 2021 on DesignWanted part of BCG model, a new engine to drive our economy to the next level.

Thailand’s pioneering designers exhibit projects committed to the circular economy supported by the Department of International Trade Promotion.

Another compilation of innovators by one of our alliances: #NIA
29/09/2021

Another compilation of innovators by one of our alliances: #NIA

Another compilation of innovators by one of our alliances: #NIA

"Design decoded" by DITPการให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาตลาดและธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19เชิญผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ส...
29/09/2021

"Design decoded" by DITP
การให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาตลาดและธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19
เชิญผู้ประกอบการ/ธุรกิจ สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับคำปรึกษาออนไลน์
ทางด้านการออกแบบในหัวข้อการสร้างแบรนด์ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผู้ให้บริการออกแบบชั้นนำของประเทศ
วันที่ 3,10,17,24 ก.ย. ในช่วงงาน THAIFEX VIRTUAL TRADE SHOW
29-30 ก.ย. และ 1-3 ต.ค. 2021 เวลา 10.00 – 17.00 น.
สมัครรับคำปรึกษาได้ที่ https://forms.gle/uEmsSCdQFBySyA5V9

หัวข้อสร้างแบรนด์
คุณวีรพล เจียมวิสุทธิ์ : 17/24 ก.ย. และ 1/2 ต.ค
คุณพันธุ์ทิตย์ ทินกร ณ อยุธยา : 10/17/24 ก.ย. และ 2/3 ต.ค.
คุณจิระฤทธิ์ จิระสุขประเสริฐ : 24/29/30 ก.ย. และ 2/3 ต.ค.

หัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
คุณนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ : 17 ก.ย. และ 30 ก.ย.
ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์ : 29 ก.ย.
คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา : 30 ก.ย.
คุณอุฬารพัชร นิธิอุทัย : 1 ต.ค.
คุณมยุรี ภาคลำเจียก : 2 ต.ค.
คุณโชตินรินทร์ วิภาดา : 3 ต.ค.

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจที่สมัคร
ทางทีมงานโครงการ ฯ จะแจ้งยืนยันการนัดหมายต่อไป
สมัครวันนี้ – 3 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โชติกานต์ สัตย์ซื่อ (เป้) 099 425 5445
หรือแอดไลน์ : https://lin.ee/KCDihe1

หมายเหตุ : กิจกรรมให้คำปรึกษานี้สามารถปรึกษาอีกครั้งเพื่อต่อยอดจากการปรึกษาครั้งแรกได้
การรับคำปรึกษาด้านการออกแบบดี ๆ นี้ จัดขึ้นทุกปี ภายใต้
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบไทย
(Design Service Society)
จัดโดย
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
www.creativethailand.net
ร่วมดำเนินการโดย
สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
www.idsocietythailand.org
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
www.thaipda.or.th

"Design decoded" by DITP
การให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาตลาดและธุรกิจในช่วงวิกฤติโควิด-19
เชิญผู้ประกอบการ/ธุรกิจ สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับคำปรึกษาออนไลน์
ทางด้านการออกแบบในหัวข้อการสร้างแบรนด์ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผู้ให้บริการออกแบบชั้นนำของประเทศ
วันที่ 3,10,17,24 ก.ย. ในช่วงงาน THAIFEX VIRTUAL TRADE SHOW
29-30 ก.ย. และ 1-3 ต.ค. 2021 เวลา 10.00 – 17.00 น.
สมัครรับคำปรึกษาได้ที่ https://forms.gle/uEmsSCdQFBySyA5V9

หัวข้อสร้างแบรนด์
คุณวีรพล เจียมวิสุทธิ์ : 17/24 ก.ย. และ 1/2 ต.ค
คุณพันธุ์ทิตย์ ทินกร ณ อยุธยา : 10/17/24 ก.ย. และ 2/3 ต.ค.
คุณจิระฤทธิ์ จิระสุขประเสริฐ : 24/29/30 ก.ย. และ 2/3 ต.ค.

หัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
คุณนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ : 17 ก.ย. และ 30 ก.ย.
ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์ : 29 ก.ย.
คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา : 30 ก.ย.
คุณอุฬารพัชร นิธิอุทัย : 1 ต.ค.
คุณมยุรี ภาคลำเจียก : 2 ต.ค.
คุณโชตินรินทร์ วิภาดา : 3 ต.ค.

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจที่สมัคร
ทางทีมงานโครงการ ฯ จะแจ้งยืนยันการนัดหมายต่อไป
สมัครวันนี้ – 3 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โชติกานต์ สัตย์ซื่อ (เป้) 099 425 5445
หรือแอดไลน์ : https://lin.ee/KCDihe1

หมายเหตุ : กิจกรรมให้คำปรึกษานี้สามารถปรึกษาอีกครั้งเพื่อต่อยอดจากการปรึกษาครั้งแรกได้
การรับคำปรึกษาด้านการออกแบบดี ๆ นี้ จัดขึ้นทุกปี ภายใต้
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบไทย
(Design Service Society)
จัดโดย
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
www.creativethailand.net
ร่วมดำเนินการโดย
สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
www.idsocietythailand.org
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
www.thaipda.or.th

ประเทศไทยมีธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผู้ประกอบการจำนวนมาก สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไม่แพ้ชาติต่าง ...
27/09/2021

ประเทศไทยมีธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ผู้ประกอบการจำนวนมาก สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไม่แพ้ชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งยังกระจายตัวก่อตั้งอยู่ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ นำความเจริญและการจ้างงานมาสู่คนไทย และยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
.
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด และส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจรายใหญ่ ๆ ที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องปรับตัว ปัจจัยในการทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ในภาวะแบบนี้ นอกจากสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งแล้ว ผู้ประกอบการต้องมีการวางกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว เพื่อที่จะพาธุรกิจก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง ทั้งสำรวจกำลังการผลิตสำรองให้เพียงพอ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าให้มากที่สุด เพราะจะนำมาซึ่งต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงเป็นปัจจัยสำคัญในการได้เปรียบทางการแข่งขันในยุคนี้
.
PM’s Export Award รางวัลอันทรงเกียรติกว่า 30 ปี ที่ถือว่าเคยมีส่วนช่วยเติมพลังผู้ประกอบธุรกิจส่งออกของไทย ให้มีกำลังใจในการดำเนินธุรกิจในทุกยุคทุกสมัย จึงขอยกตัวอย่างกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เคยได้รับรางวัล และมีการปรับตัวด้านธุรกิจจนเติบโตมีมูลค่าการส่งออกที่มั่นคงและประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้มาฝากกันครับ
.
#PMsExportAward #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #DITP
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #BestExporter #BestThaiBrand #BestInnovation #BestDesign #BestHalal #Infographic #ThaiBusiness #ThaiEntrepreneur #ThaiSMEs #BusinessGrowth

#ธุรกิจไทยไซซ์เล็กจากLocalสู่Globalประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ SMEs  ที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลประมา...
27/09/2021

#ธุรกิจไทยไซซ์เล็กจากLocalสู่Global
ประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคลประมาณ 3,110,000 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีส่วนช่วยในการจ้างงานแล้วกว่า 12 ล้านตำแหน่ง แต่ส่วนใหญ่ได้ทำธุรกิจแข่งขันภายในประเทศ ซึ่งเป็นการเจาะตลาดกับคนเพียง 70 ล้านคน
.
เมื่อตลาดมีขนาดเล็ก ธุรกิจจึงไม่สามารถสร้างรายได้ หรือเพิ่มยอดขายได้อย่างที่ตั้งใจ สิ่งที่ผู้ประกอบการรายเล็กควรทำคือก้าวออกจาก Comfort Zone ไปเจอกับตลาดภายนอก ผันตัวเองจากผู้ประกอบการในประเทศให้เป็นผู้ส่งออกใหม่ เพื่อที่จะเปิดโอกาสในการทำการค้ามากขึ้น
.
นั่นจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ภาครัฐต้องการผลักดันธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้เติบโต สร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุน สนับสนุนธุรกิจให้มีโอกาสเพิ่มยอดขาย สร้างมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิ
.
กว่า 30 ปีที่รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น PM’s Export Award ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการไทย วันนี้เลยยกตัวอย่างกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย และขนาดกลางที่เติบโตโดดเด่นจากโครงการแต่ละปีและมีรางวัลการันตีมากมายมาฝาก ไปดูกันเลยครับ
.
#PMsExportAward #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #DITP
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #BestExporter #BestThaiBrand #BestInnovation #BestDesign #BestHalal #Infographic #ThaiBusiness #ThaiEntrepreneur #ThaiSMEs #BusinessGrowth

#ส่อง3ธุรกิจไทยบริการยอดเยี่ยมประทับใจ ธุรกิจบริการ เป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ และมีมูลค่าสูง ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส...
27/09/2021

#ส่อง3ธุรกิจไทยบริการยอดเยี่ยมประทับใจ
ธุรกิจบริการ เป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ และมีมูลค่าสูง ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของแต่ละประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยของเรามีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพสูง หากเปรียบเทียบในระดับโลกแล้วประเทศไทยยังถูกจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีธุรกิจบริการดีเยี่ยม
.
เมื่อธุรกิจบริการกลายเป็นจุดแข็งของเมืองไทย สิ่งที่ต้องโฟกัสเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจรายได้สูง นั้นก็คือการส่งเสริม สนับสนุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ นั้นจึงเป็นที่มาของรางวัล Best Service Enterprise ในโครงการ PM’s Export Award เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต
.
วันนี้เลยขอรวมเอา 3 ธุรกิจภาคบริการของไทยที่โดดเด่น จนได้รับรางวัลในสาขานี้ของแต่ละปีมาฝาก จะมีธุรกิจไหนน่าสนใจบ้าง กดดูรูปเลยครับ
.
#PMsExportAward #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #BestServiceEnterprise #Infographic #Business #Growth

เชิญรับชม !!! ครั้งแรกของงานประกาศรางวัล  DEmark 2021 เปิดประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบ virtual .มาร่วมเฉลิมฉลอง ชื่นชม และแสดง...
27/09/2021

เชิญรับชม !!! ครั้งแรกของงานประกาศรางวัล DEmark 2021 เปิดประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบ virtual
.
มาร่วมเฉลิมฉลอง ชื่นชม และแสดงความยินดี
กับผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย DEmark winners กว่า 98 ผลงาน วันนี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทาง fb: DEmark, Thailand

ห้ามพลาด!! มาร่วมเฉลิมฉลองกันในงานประกาศรางวัล DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2021ในรูปแบบออนไลน์ “Virtual Event” พบกับผลงานออกแบบที่สุดแห่งปี DEmark พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักออกแบบ ดีไซน์เนอร์ไทย ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขารางวัล อยากรู้ว่าความที่สุดแห่งปีเป็นอย่างไร อย่าลืมติดตามกันนะครับ😁

รับชมพร้อมกัน
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 64 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
📌page : DEmark, Thailand >> https://web.facebook.com/DEmarkthailand

#ที่สุดแห่งปีDEmark #สะท้อนดีไซน์เชื่อมวิถีใหม่ #DEmarkThailand #DEmark2021 #DEmarkShowOnline2021
#DEmarkAward2021 #LIVE

30 ปี ของ PM’s Export Award ที่ไม่ใช่แค่งานประกาศรางวัล แต่คือการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย อ่านต่อได้ที่บางกอ...
26/09/2021
PM Award: 30 years of international prestige

30 ปี ของ PM’s Export Award ที่ไม่ใช่แค่งานประกาศรางวัล
แต่คือการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย
อ่านต่อได้ที่บางกอกโพสต์ — คลิก!

https://www.bangkokpost.com/business/2185387
.
#PMExportAward #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #เกียรติยศของผู้ส่งออกไทย #ความภูมิใจระดับโลก #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #กระทรวงพาณิชย์
#AwardofSustainableSuccess #ThePrideofThaiExporter
#AnHonorofGlobalRecognition #DITP #DepartmentofInternationalTradePromotion
#MOC #MinistryofCommerce
#BangkokPost

Since its inception in 1992, the Prime Minister’s Export Award (PM Award) has represented 30 years of valuable contribution to Thailand’s economy, society and drive towards sustainability. Just like many young entrepreneurs winning this prestigious national award, the PM Award is growing strong ...

#รางวัลแห่งความยั่งยืน 30 ปี PM’s Export Award ขอบคุณบทความดีดีจาก THE STANDARD ไปอ่านกันครับ .#PMExportAward #30th #PME...
25/09/2021
เกียรติยศผู้ส่งออกไทย...ความภูมิใจระดับโลก ครบรอบ 30 ปี PM’s Export Award รางวัลแห่งแรงบันดาลใจเพื่อ

#รางวัลแห่งความยั่งยืน 30 ปี PM’s Export Award
ขอบคุณบทความดีดีจาก THE STANDARD ไปอ่านกันครับ
.
#PMExportAward #30th #PMExportAward2021 #เกียรติยศของผู้ส่งออกไทย #ความภูมิใจระดับโลก
#DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#MOC #กระทรวงพาณิชย์
#TheStandard

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ แน่นอนว่าหลายๆ คนย่อมจะต้องนึก....

25/09/2021
เริ่มแล้วกับ กิจกรรมแสดงผลงานต้นแบบ “Demo Day”

เริ่มแล้วกับ กิจกรรมแสดงผลงานต้นแบบ “Demo Day” ครึ่งเช้า
คัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายที่เป็นเจ้าของไอเดียสุดเจ๋ง ที่จะได้รับเงินรางวัลจาก Angel Funding มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท

ร่วมส่งกำลังใจให้ทั้ง 5 ทีม แรกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ได้ผ่านทาง LIVE นี้ได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ในแต่ละวัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องเจอกับความท้าทายมากมาย ทั้งโจทย์ยากภายนอก โจทย์หนักภายใน และการแข่งขันใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างย...
24/09/2021

ในแต่ละวัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องเจอกับความท้าทายมากมาย ทั้งโจทย์ยากภายนอก โจทย์หนักภายใน และการแข่งขันใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของธุรกิจดีไซน์ เมื่อทุกสิ่งที่เราเห็นล้วนผ่านการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบอย่างจริงจัง แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
.
คําถามก็คือ แล้วเราจะออกแบบสินค้า หรือออกแบบธุรกิจอย่างไรให้โดนใจลูกค้า และสามารถโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน?
.
วันนี้เราจึงมีโอกาสได้สัมภาษณ์เหล่าผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล PM’s Export Award ในสาขา Best Design ที่น่าสนใจ 5 บริษัท เรียกว่าตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจพวกเขาได้ปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่าทันกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ ให้แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆ อยากรู้ว่าผู้ครํ่าวอดในวงการดีไซน์และการออกแบบอย่างพวกเขานี้จะมีแนวคิดในการออกแบบธุรกิจของตัวเองอย่างไร ไปดูกันเลยครับ
.
#BestDesign #PMExportAward #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #เกียรติยศของผู้ส่งออกไทย #ความภูมิใจระดับโลก #DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #MOC #กระทรวงพาณิชย์

รู้หรือไม่? ในตลาดโลกปัจจุบันมีผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมอยู่มากถึง 2,000 ล้านคน ถือเป็นตลาดลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีความน่าสน...
23/09/2021

รู้หรือไม่? ในตลาดโลกปัจจุบันมีผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมอยู่มากถึง 2,000 ล้านคน ถือเป็นตลาดลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีความน่าสนใจ ที่ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการทํากําไรทางการค้าสูงมาก
.
รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม BEST HALAL
เป็นรางวัล ที่เกิดขึ้นใน PM’s Export Award ในปี พ.ศ. 2559 สามารถการันตีความเชื่อมั่น รวมทั้งเป็นใบเบิกทางด้านคุณภาพ และมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการไทยเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการค้ามาแล้วกว่า 16 ราย
.
วันนี้ขอเอาตัวอย่าง 3 ธุรกิจดัง ที่เคยได้รับรางวัล BEST HALAL ในปีล่าสุดนี้มาฝาก มาดูกันกว่าจะมีผู้ประกอบการรายได้บ้าง กดอ่านเลย
.
#BestHalal #PMExportAward #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #เกียรติยศของผู้ส่งออกไทย #ความภูมิใจระดับโลก #DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #MOC #กระทรวงพาณิชย์

23/09/2021
ที่สุดของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 30 ปี PM’s Export Award

ที่สุดของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 30 ปี PM’s Export Award เกียรติยศของผู้ส่งออกไทย...ความภูมิใจระดับโลก
.
ติดตามเรื่องราวน่าสนใจและความสำเร็จอีกมากมายของผู้ประกอบการไทยในโครงการ PM’s Export Award ได้ที่เพจนี้ และ https://www.pm-award.com
.
#PMsExportAward #PMsExportAward2021 #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#MOC #กระทรวงพาณิชย์

PM’s Export Award, an engine to drive Thai business growth sustainably and success in global arena.
23/09/2021

PM’s Export Award, an engine to drive Thai business growth sustainably and success in global arena.

(Please scroll down for English translation)

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเองก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) มาตั้งเป็น ‘วาระแห่งชาติ’ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้จริงจังในเรื่องนี้ ดังนั้นภาคธุรกิจเองจึงต้องให้ความสำคัญเช่นกัน
.
นอกจากภาครัฐแล้วยังพบว่าประชาชนก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ผู้บริโภคทั่วโลกมีการปรับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าคำนึงถึงเรื่องราคาและความสะดวกในการซื้อสินค้า ข้อมูลดังกล่าวแสดงแนวโน้มว่าสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังจะกลายเป็นตลาดหลักที่สำคัญในอนาคต
.
จากเทรนด์นี้ PM’s Export Award จึงได้นำโมเดล BCG มาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ขอยกตัวอย่างผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลสาขา Best Innovation ที่เห็นชัดว่าเขามีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามโมเดลเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจโลก แบบ BCG ดังนี้
.
1. ”บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์” สาขารางวัล BEST INNOVATION 2020
ผู้ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่นคัดสรรนวัตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค องค์กรของเราเอื้ออำนวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นให้เกิดความคิดและไอเดียใหม่ๆผ่านความท้าทายต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ไม่หยุดที่จะพัฒนา” โดยมีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนการวิจัย ที่มีความรับผิดชอบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
.
2. “บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด” สาขารางวัล BEST EXPORTER 2017 / BEST INNOVATION 2016
มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตและดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เป็นสำคัญ เพราะเราต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมแวดล้อมอย่างเป็นสุข มีการพัฒนายกระดับ
ความจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “รับจากสังคมได้ ต้องคืนสู่สังคมด้วย”
.
3. “บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด” สาขารางวัล BEST GREEN INNOVATION 2014
ผู้ผลิตอาหารชื่อดังที่เชื่อว่า สุขภาพที่ดี ย่อมมาจากอาหารที่ดีและการดำเนินธุรกิจที่ดี
นอกจากนวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด บริษัทมุ่งมั่นสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรสีเขียวให้ยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
4. “บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด” สาขารางวัล BEST INNOVATION 2021
ที่ใช้เวลาวิจัยร่วม 3 ปี ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่หลากหลาย ทดลอง เพื่อให้ได้ 'ทรายแมวคุณภาพ' ที่ดีที่สุด ที่ผลิตจากมันสำปะหลังที่คัดสรรคุณภาพส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรของไทย ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน โดยไม่มีส่วนผสมของสารเคมี รักษ์สิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติตามสโลแกนหลักที่ว่า “เป็นมิตรต่อแมวผู้กลบและทาสผู้เก็บ”
.
จะเห็นว่าทั้งผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหญ่ต่างมีแนวคิดพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบพฤติกรรมเทรนด์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นความรับผิดชอบ ใส่ใจ ไม่ให้ฝ่ายใด หรือใคร ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทั้งนี้นอกจากผู้ประกอบการ และภาครัฐทุกภาคส่วนรวมถึงผู้บริโภคจึงควรร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่โมเดลรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ไปพร้อมๆ กัน
.
#PMExportAward #30th #รางวัลแห่งความยั่งยืน #เกียรติยศของผู้ส่งออกไทย #ความภูมิใจระดับโลก #DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #MOC #กระทรวงพาณิชย์ #BCG #BioCircularGreenEconomyModel

-----
As countries around the world have paid more attention to environmental protection, Thailand is driving sustainable development by adopting the BCG (Bio-Circular-Green) economy model as a national agenda, reflecting the government’s commitment to the issue. As such, the business sector must surely pay attention to it as well.
.
Moreover, the public has changed their behaviour as their environmental awareness has been raised. Consumers around the world now prefer products that are environmentally friendly almost regardless of price and convenience. Data suggests a trend towards environmentally friendly products and services becoming a major market going forwards.
.
Consequently, PM’s Export Awards has adopted the BCG Model as part of its selection criteria. Following are some examples of recipients of the Best Innovation Award that implement business concepts in line with the BCG model of local, regional, and global economies.
.
“Novatech Healthcare” winner of BEST INNOVATION 2020
Novatech Healthcare is a medical innovation manufacturer that strives to select the best innovations to meet the needs of consumers' and enable them to live better. The organisation facilitates creativity and teamwork as well as stimulating new ideas through various challenges under the concept of "Never Stop Developing" using responsible, environmentally-friendly technology, innovation, research, and resources efficiently.
.
“Aeroflex Company Limited” winner of BEST EXPORTER 2017, BEST INNOVATION 2016
Aeroflex is committed to business growth and responsibility toward society, energy, and natural resources in a balanced and sustainable manner while taking into account the interests of all stakeholders. The company wants the industrial sector to peacefully co-exist and grow together with the community and the environment according to the company's vision: “We can receive from society and must return to it as well.”
“Amphon Food Processing” winner of BEST GREEN INNOVATION 2014
A good food producer believes that good health comes from good food and good business practices. Besides modern innovations that meet the needs of consumers, the most important thing about Amphon is that it is committed to supporting farmers to produce quality products, creating satisfaction for stakeholders, and taking responsibility for society, community, and the environment. Amphon builds a sustainable green corporate culture by managing resources for maximum benefit.
.
“Wealthy Moggie Innovation” winner of BEST INNOVATION 2021
It took three years of research and experimenting to select raw materials to produce the best ‘cassava cat litter’. The result is a product made from high-quality cassava through a meticulous manufacturing process without chemical ingredients that is environmentally friendly, biodegradable. At the same time, it supports Thai farmers. All consistent with its slogan “Friendly to the cat and its slave-owner.”
.
Evidently, these entrepreneurs, small and large alike, develop their businesses with the objective of growing in parallel with the environment and responding to the behaviour of the new generation of consumers while acting responsibly and being mindful not to leave anyone behind. Indeed, not only these entrepreneurs and government sectors but everyone, including consumers, should cooperate in developing the economy in line with essential environmental protection.
.
#BCG #BioCircularGreenEconomyModel
#PMExportAward #30th #AwardofSustainableSuccess #ThePrideofThaiExporter
#AnHonorofGlobalRecognition #DITP #DepartmentofInternationalTradePromotion
#MOC #MinistryofCommerce

ที่อยู่

กระทรวงพาณิชย์
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625077999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DitpDesignDitpผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DitpDesignDitp:

วิดีโอทั้งหมด

DITP-DESIGN

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (เดิมชื่อศูนย์บริการออกแบบ) ตั้งขึ้นภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในการใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกไทยเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีคู่แข่งทางด้านการผลิตซึ่งสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ถูกกว่ามากขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของ ผู้บริโภคที่ไม่เน้นราคาถูกอย่างเดียว แต่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี มีประโยชน์ใช้สอย และการออกแบบที่ดี ดังนั้น หากประเทศไทยจะอยู่รอดในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ การสร้างตราสินค้า หรือแม้กระทั่งการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างจริงจังต่อไป

ดังนั้น สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า จึงได้กำหนดภารกิจด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์ และนวัตกรรม ให้สอดคล้องไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และผู้ประกอบการของไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในเชิงคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ประกอบด้วย

– การส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยที่มีศักยภาพและต้องการเข้าสู่ธุรกิจการส่งออก ได้พัฒนาความรู้ทางธุรกิจและการตลาด ได้นำเสนอสินค้า และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรง และพัฒนาตนเองสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (Designers Brand) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📦👍🍀
#dewadewi2021 #circular #designfromwaste
ได้รับของรางวัล "ชุด PM Award Pouch & Bag คู่สุดคูล" จากกิจกรรมที่เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับของรางวัลและการจัดกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกในครั้งนี้