กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เป็นกองผลิตภัณฑ์หนึ่ง ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เปิดเหมือนปกติ

25/09/2020
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่าเครื่อง...
21/09/2020

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีข้อมูลเอกสารทางวิชาการยืนยันว่าเครื่องมือแพทย์ของตนมีคุณภาพมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพื่อการตรวจสอบหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ พ.ศ. 2563
รายละเอียดประกาศฯ ตาม link>>>https://qrgo.page.link/TcYkf

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับสมัครลูกจ้างเหมา จำนวน 1 ตำแหน่งวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีเภสัชกร ว...
18/08/2020

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับสมัครลูกจ้างเหมา จำนวน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีเภสัชกร วิศวชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข
เงินเดือน 20,000 บาท
สามารถสมัครได้โดยส่ง resume ที่
[email protected]
โทรสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-590-7242
คุณภาวิณี ส่งเสริม

คำรับรองการยื่นคำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์(หน้ากากอนามัยทางการแพทย์)**สำหรับผู้ประกอบการที่จะนำเข้าห...
14/08/2020

คำรับรองการยื่นคำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
(หน้ากากอนามัยทางการแพทย์)
**สำหรับผู้ประกอบการที่จะนำเข้าหน้ากากอนามัยจ้าาาา**
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563
https://qrgo.page.link/z9fLe

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยวิธี e-submission แล้วจ้าาาา (สำหรับผู้ประกอ...
16/07/2020

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยวิธี e-submission แล้วจ้าาาา (สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ที่ยังไม่เคยยื่นผ่านระบบe-Submission)
รายละเอียด คลิ๊กที่ลิ้งค์>>> https://fdafoundation.org/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3/

📌📌📌📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣กองควบคุมเครื่องมือแพทย์รับสมัครลูกจ้างเหมา จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีเทคนิคกา...
16/06/2020

📌📌📌📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
รับสมัครลูกจ้างเหมา จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
2. วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ตำแหน่ง
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-590-7242 คุณภาวิณี หรือส่ง resume ที่ [email protected]

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็น (ร่าง) กฎหมาย จำนวน 6 ฉบับรายละเอียดคลิ๊ก >> https://qrgo.page.link/hbQvi
29/05/2020

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็น (ร่าง) กฎหมาย จำนวน 6 ฉบับ
รายละเอียดคลิ๊ก >> https://qrgo.page.link/hbQvi

08/05/2020
www.ratchakitcha.soc.go.th

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ทั้งหมด

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0021.PDF

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0023.PDF

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการประเมินเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0024.PDF

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องขายเฉพาะแก่สถานพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0026.PDF

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแสดงอายุการใช้ คำเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0027.PDF

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0028.PDF

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประเมิน และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/098/T_0025.PDF

8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานและการประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การติดเชื้อSARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/103/T_0023.PDF

9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัติเป็น ผู้ประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/103/T_0024.PDF

10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ และแบบใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2
(เชื้อก่อโรค COVID-19)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/107/T_0018.PDF

11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยื่นคำขอประเมิน การประเมิน และการออกใบรับรองการประเมินชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/107/T_0026.PDF

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง รายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำเข้าสำหรับบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรก...
01/05/2020

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายการเครื่องมือแพทย์ที่สามารถนำเข้าสำหรับบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรการกุศลเพื่อใช้กรณีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
รายละเอียด คลิก >> https://qrgo.page.link/UJjbL

กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศฯ ใหม่ 9 ฉบับรายละเอียดตามลิงค์👉👉 https://qrgo.page.link/uabz4
29/04/2020

กระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศฯ ใหม่ 9 ฉบับ
รายละเอียดตามลิงค์👉👉 https://qrgo.page.link/uabz4

ประชาสัมพันธ์>>>ช่องทางการติดต่อ ปรึกษา เรื่องการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
27/04/2020

ประชาสัมพันธ์>>>ช่องทางการติดต่อ ปรึกษา เรื่องการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั่วไป

แนวทางการพิจารณาหน้ากากอนามัยว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่
17/04/2020

แนวทางการพิจารณาหน้ากากอนามัยว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่

Update!!!  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563) รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (RT-PCR) ที่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากสำนักงา...
27/03/2020

Update!!! (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563) รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (RT-PCR) ที่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระยะของโรค COVID-19 และวิธีการตรวจ
27/03/2020

ระยะของโรค COVID-19 และวิธีการตรวจ

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (RT-PCR) ที่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
26/03/2020

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 (RT-PCR) ที่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

10/03/2020
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดประกาศฯ>>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/054/T_0005.PDF

Timeline Photos
08/03/2020

Timeline Photos

http://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/News/(%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E...
05/03/2020

http://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/News/(%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94)%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20(%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5.pdf

02/03/2020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เจล ได้ที่เบอร์
0-2590-7149
และ
0-2591-8479 ค่ะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอั...
05/02/2020
www.fda.moph.go.th

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)
http://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/Pages/Main.aspx

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์'s cover photo
03/02/2020

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์'s cover photo

‼‼‼ด่วนจ้า!!!! ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ในวันที่ 6 กุมภ...
01/02/2020

‼‼‼ด่วนจ้า!!!! ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 7149 (คุณกมลเนตร)
++++ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/L3Publicize.aspx?RootFolder=/sites/Medical/News/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD(%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88)

31/01/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

[Live] นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล รมว.สธ.และรองนายกรัฐมนตรีแถลงมาตรการ​ และนโยบายสถานการณ์ โรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 #ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา
#ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
31/01/2020

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ได้ที่>>https://www.moph.go.th เลยนะคะ
#ไวรัสอู่ฮั่น #กระทรวงสาธารณสุข

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
31/01/2020

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ได้ที่>>https://www.moph.go.th เลยนะคะ
#ไวรัสอู่ฮั่น #กระทรวงสาธารณสุข

ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ได้ที่>>https://www.moph.go.th เลยนะคะ#ไวรัสอู่ฮั่น #กระทรวงสาธารณสุข
31/01/2020

ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ได้ที่>>https://www.moph.go.th เลยนะคะ
#ไวรัสอู่ฮั่น #กระทรวงสาธารณสุข

31/01/2020
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

[Live] ช่วงเช้า...แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563 #ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา
#ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019

📣📣📣📣ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ ...
06/01/2020

📣📣📣📣ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์โดยใช้ Common Submission Dossier Template (CSDT)
💥สำหรับผลิตภัณฑ์กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง💥
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขออนุญาตได้ถูกต้อง และครบถ้วน
👉👉ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี👈👈 *****ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย*****

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ คุณภาวิณี ส่งเสริม เบอร์โทรศัพท์ 📞0 2590 7149

***** สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://is.gd/Qu79Du

🎀​สำนักงาน​คณะกรรมการ​อาหาร​และ​ยา โดย The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT ​📢📢📢ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน​ นั...
24/12/2019

🎀​สำนักงาน​คณะกรรมการ​อาหาร​และ​ยา โดย The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT ​
📢📢📢ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน​ นักวิจัย​ นวัตกร อาจารย์​ นิสิต​ นักศึกษา​ ทั้งภาครัฐและเอกชน​ รวมถึงผู้สนใจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์​
ร่วมสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา​หลักสูตร “Essential Regulatory Requirements for Medical Device Approval”
ในวันที่​ 27-28​ กุมภาพันธ์​ 2563
ณ​ ห้อง​ 1210 โซน​ B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ สภากาชาดไทย
ค่าสมัครลงทะเบียน​ 3,500.-
รับสมัครวันนี้ถึงวันที่​ 10 กุมภาพันธ์​ ​2563​ เท่านั้น
***เป็นการสมัครลงทะเบียนออนไลน์ตามลิ้งค์ด้านล่าง***
#สมัครลงทะเบียน​ ➡️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF18xaYoYAKjP0UpfW2JvxxCgVmvUuXQ0kHDIIoL1WYUZ50g/viewform?fbclid=IwAR3Ab7tAWi-x34O4yo-g4bqA3_PxY7UJZM1nAgg2mdPvu3WzNNWbH4Zb6DI

#รายละเอียดหลักสูตร​ ➡️ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/111yfPrV-ZLALnfDKr2mepZpWH2LqUuFe?fbclid=IwAR2nswFTZsxLVaGSBCWuOkjyv9GFSF6me7C_w9XGgk6Plad3pDJv8DGUa5w

หมายเหตุ
👉หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทราบกระบวนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ภายใต้ระบบมาตรฐานสากลของ​ อย.​เพื่อให้สามารถวางแผนในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ต่อไป
👉สำหรับบุคลากร​และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้ทำหนังสือเชิญชวนสมัครเพื่อเบิกและขออนุมัติจากต้นสังกัดกรุณากรอกรายละเอียดใน​ ➡️
https://docs.google.com/a/silpakorn.edu/forms/d/1W3PwP3RngJL8vwPEtl1F39nmI2fAnnY00-11oHdpUSI/edit?usp=drivesdk&fbclid=IwAR0ddcGwT32z8DgvaP8GLjlYSa5NZlem7MwdOAZDV9H9UgbC0MQwbrzRwn8
เพื่อดำเนินการออกหนังสือราชการให้ค่ะ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณวนิดา
โทร​ 02-590-7244​
Email : [email protected]

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
17/12/2019

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

📣📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ📣📣
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สารเติมเต็มผิวหนังชนิดฉีดที่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง พ.ศ. ....
📌📌📌 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 📌📌📌
🔥🔥 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร📞📞 02 590 7045 🔥🔥

📣📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ📣📣 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ...
17/12/2019

📣📣ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ📣📣
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สารเติมเต็มผิวหนังชนิดฉีดที่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง พ.ศ. ....
📌📌📌 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 📌📌📌
🔥🔥 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร📞📞 02 590 7045 🔥🔥

07/11/2019

📌📌📌📣📣กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
👉👉1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ที่นี่ https://forms.gle/E8FNEHT7MziE95g27

👉👉2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ที่นี่
https://forms.gle/qjpHm7RJ9jnwaEwK8

🎉🎉🎉🎉📍📍ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562📍📍🎉🎉🎉🎉

ที่อยู่

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Nonthaburi
11000

สายรถเมล์ที่ผ่านด้านถนน งามวงศ์วาน 63 , 69 , 104 , 114 , 134 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.114 , ปอ.126 ด้านถนน ติวานนท์ 32 , 33 , 63 , 90 , 97 , 114 , 356, ปอ.505 , ปอ.9 , ปอ.63 , ปอ.126 รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีกระทรวงสาธารณสุข)

ข้อมูลทั่วไป

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ มีหน้าที่หลักในการกำกับ ดูแล ติดตาม การใช้เครื่องมือแพทย์ ภายในประเทศให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ต่อประชาชนผู้บริโภค

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-590-7250

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองควบคุมเครื่องมือแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

uv disinfection robot เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือไม่ครับ
เห็นทางเมืองนอกบอกว่ามีบริษัทในไทยเอาเข้าชุด PPE โดยใช้แค่ CE อย่างเดียวโดยไม่ต้องขออนุญาตและใช้เอกสารมากมายเหมือนที่ไปปรึกษาที่ อย.เลย ไม่รู้ว่ามาตรฐานหรือสิทธิต่างกันตรงไหน
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง ทักมาที่ idline:weifo1/0923624299
ฝากประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดีๆนะคะ https://www.facebook.com/nccinternationalevents/photos/a.343819746359290/541323829942213/?type=3&theater
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..ควบคุมความชื้น20-60%RH..รับประกันดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม id line:weifo1 / 092-3624299
บริการรับซื้อลูกหนี้การค้า