ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรม ของ?

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 15.28 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังห...
26/09/2023

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 15.28 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย สัญชาติไทย อายุ 46 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกซ้าย ร้าวไปไหล่ซ้ายลงแขนซ้าย ใจสั่น วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือด (Infero-posterior wall STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลเทพรัตน เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์เวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

25/09/2023

เรียน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทุกจังหวัด ทุกจังหวัด

ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

🙏🙏**ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

25/09/2023

เรียน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทุกจังหวัด ทุกจังหวัด

เนื่องจากขณะนี้ระบบโทรศัพท์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงาน กรณีมีสายโทรแจ้งเหตุติดผิดพื้นที่ ติดต่อที่

1. วิทยุVHF
2. ระบบ Roip - 7101
3. ระบบ Ip phone - 6101
4. ระบบ TTRS
5. Commander ศูนย์นเรนทร 088-549-1669

**ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้**

ทั้งนี้หากระบบสามารถใช้ได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.42 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังห...
25/09/2023

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.42 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย สัญชาติไทย อายุ 57 ปี มีอาการใจสั่น จุกแน่นหน้าอก ( acute inferior wall STEMI ) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลสบเมย ตำบล แม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลสบเมย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.07 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังห...
22/09/2023

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.07 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย สัญชาติไทย อายุ 64 ปี มีอาการแขนขาด้านขวาอ่อนแรง ซึมลง ลืมตาแต่ไม่พูด วินิจฉัย ภาวะสมองขาดเลือด (Left MCA infarction ) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไป โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพอากาศ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ EC-725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - Songklanagarind Hospital ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ศูนย์กู้ชีพตาปี
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.14 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังห...
21/09/2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 15.14 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการศูนย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิง สัญชาติไทย อายุ 69 ปี ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ ผู้บาดเจ็บหมดสติไม่รู้สึกตัว วินิจฉัย ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Severe Traumatic Brain Injury) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.แม่สะเรียง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 11.48 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
20/09/2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 11.48 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 88 ปี มีอาการแน่นหน้าอก วินิจฉัย หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI Fast Track) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่อาย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพอากาศ
เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ EC725
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force รพ.แม่อาย เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 11.34 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
19/09/2023

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 11.34 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงต่างด้าว อายุ 30 ปี อายุภรรค์ 5 เดือน BP 170/120 Bw 65 ชักเกร็งทั้งตัว 1 วัน วินิจฉัย ภาวะครรภ์เป็นพิษ (Eclampsia) เพื่อส่งผู้ป่วยจากบ้านอูนู ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองบินตำรวจ
เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองบินตำรวจ รพ.แม่สะเรียง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.50 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
18/09/2023

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.50 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 58 ปี มาด้วยหายใจเหนื่อย นอนราบไม่ได้ วินิจฉัย มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก (กองกำลังผาเมือง)
เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ BELL 212
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
15/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 44 ปี มีอาการอ่อนแรงซีกขวา วินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง มีเลือดคลั่งในสมอง (Rt Basal ganglia hemorrhage) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพอากาศ
เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ EC 725
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force รพ.ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.55 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
14/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.55 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยเด็กหญิง สัญชาติไทย อายุ 7 ปี มีอาการปวดท้อง 2 วัน มีไข้ อาเจียน ถ่ายเหลว วินิจฉัย สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภายในช่องท้อง (R/O intraabdominal sepsis) เพื่อส่งผู้ป่วยจากสุขศาลาพระราชทานบ้านปอหมื้อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพอากาศ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ EC725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force รพ.แม่สะเรียง โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.42 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
13/09/2023

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.42 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 48 ปี มีอาการ ชักเกร็ง ซึมลง อ่อนแรงซีกขวา วินิจฉัย ภาวะเลือดออกในสมอง (Lt Basal ganglia hemorrhage) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12.59 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่...
12/09/2023

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12.59 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 79 ปี มีอาการจุกเสียดใต้ลิ้นปี่ร้าวขึ้นอก วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสบเมย ตำบล แม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลสบเมย โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.36 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่...
11/09/2023

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.36 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย สัญชาติอังกฤษ อายุ 84 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกร้าวไปแขนซ้าย หายใจลำบาก วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.56 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหว...
08/09/2023

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.56 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกระบี่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 66 ปี มีอาการเจ็บหน้าอก ร้าวไปเเขนซ้ายเเละสะบัก วินิจฉัย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลคลองท่อม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไป โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพเรือ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ฮ.ลล.4 (S-76B) ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพเรือ Royal Thai Navy โรงพยาบาลคลองท่อม จ.กระบี่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.34 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่...
07/09/2023

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.34 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 19 ปี หญิงตั้งครรภ์ มีไข้สูง 8 วัน อ่อนเพลีย ความดันตก วินิจฉัย ไข้มาลาเรียรุนแรงร่วมกับมีภาวะช็อก (Severe Malaria with Shock) เพื่อส่งผู้ป่วยจากสุขศาลาพระราชทานบ้านปอหมื้อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.แม่สะเรียง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 12.28 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชี...
04/09/2023

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 12.28 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 49 ปี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 412 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลนครพิงค์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองบินตำรวจ รพ.ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.06 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
01/09/2023

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.06 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายต่างด้าว อายุ 44 ปี มีอาการชักเกร็ง อ่อนแรงครึ่งซีกซ้าย วินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke fast track) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพอากาศ ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ EC725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โรงพยาบาลเวียงแหง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 12.17 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
31/08/2023

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 12.17 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิง อายุ 36 ปี มีอาการปวดท้องคลอด เท้าเป็นส่วนนำทางช่องคลอด วินิจฉัย การคลอดทารกโดยมีเท้าเป็นส่วนนำทางช่องคลอด (Foot breech fully) เพื่อส่งผู้ป่วยจากบ้านสล่าเชียงตอง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army บ้านสล่าเชียงตอง รพ.แม่สะเรียง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 11.40 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกร...
30/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 11.40 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกระบี่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 61 ปี มีอาการซึมลง พูดไม่ชัด แขนขาขวาอ่อนแรง หน้าเบี้ยวซีกซ้าย วินิจฉัย ภาวะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไป โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ ฮ.ท.72/9654
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมเฮลิคอปเตอร์พยาบาล กองทัพภาคที่ 4
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army กองทัพภาคที่ 4 รพ.กระบี่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ - Songklanagarind Hospital #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.22 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
29/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.22 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 23 ปี มีอาการไข้ ถ่ายเหลวมากกว่า 20 ครั้ง ความดันต่ำ วินิจฉัย โรคลำไส้ใหญ่อักเสบร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Colitis with Sepsis) เพื่อส่งผู้ป่วยจากศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212
ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ รพ.แม่สะเรียง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.28 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
28/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.28 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 63 ปี อาเจียนเป็นเลือด หมดสติ วินิจฉัย ภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น มีภาวะช็อกจากการขาดสูญเสียสารน้ำหรือเลือด และมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (UGIH with hypovolemic shock with post cardiac arrest) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12.59 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
25/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12.59 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 86 ปี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก วินิจฉัย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.10 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดระ...
24/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.10 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดระนอง ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 91 ปี มีอาการ ปากด้านซ้ายเบี้ยว แขนซ้าย ไม่มีแรง พูดไม่รู้เรื่อง ตามองไปด้านขวา วินิจฉัย ภาวะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke Fast track) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ไปโรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพอากาศ ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ EC 725 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลกองบิน7
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โรงพยาบาลกองบิน 7 รพ.ระนอง รพ.ตรัง #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.42 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกร...
23/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.42 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกระบี่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 66 ปี มีอาการเจ็บแน่นใต้ลิ้นปี่ วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือด (Inferior wall STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไป โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพเรือ (ทัพเรือภาค 3) เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ ฮ.ลล.4 (S-76B) ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพเรือ Royal Thai Navy ทัพเรือภาคที่ ๓ โรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ศูนย์นเรนทรอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16.26 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดภู...
22/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16.26 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดภูเก็ต ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 47 ปี มีอาการอ่อนแรงแขนขาซ้าย เดินไม่ได้ พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว วินิจฉัย โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Rt. MCA infarction) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไป โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพเรือ (ทัพเรือภาค 3) ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยาน Dornior-228 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพเรือ Royal Thai Navy ทัพเรือภาคที่ ๓ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รพ.ตรัง ศูนย์นเรนทรอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.21 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
21/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.21 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 62 ปี มีอาการ แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือดและมีภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลัน และมีภาวะทางเดินหายใจล้มเหลว (STEMI with acute heart failure with RF) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.ฝาง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.21 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเช...
18/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.21 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 61 ปี มีอาการจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ แสบร้อนกลางอก ร้าวไปไหล่ 2 ข้าง ปวดตึงท้ายทอย วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือด (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลไชยปราการ โรงพยาบาลนครพิงค์ #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
17/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 48 ปี มีไข้ ปวดท้องข้างขวา 3 วัน วินิจฉัย R/O Appendicitis (สงสัยใส้ติ่งอับเสบ) เพื่อส่งผู้ป่วยจากบ้านห้วยมะโอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.แม่สะเรียง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 09.04 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
16/08/2023

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 09.04 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 64 ปี มีอาการเจ็บหน้าอกซ้าย 06.30 น. วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือดและมีภาวะหัวใจหยุดเต้น (STEMI with post cardiac arrest) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองทัพบก ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army รพ.แม่สะเรียง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 12.33 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม...
15/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 12.33 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 76 ปี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก แน่นลิ้นปี่ ร้าวไปแขนซ้ายและกรามซ้าย วินิจฉัย ภาวะหัวใจขาดเลือด (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital โรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน #หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

11/08/2023

ศูนย์นเรนทร เปิดรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ Call Taker

รูปแบบงาน พาสทาม ปฏิบัติงานเป็นเวร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเวร ดึก เช้า บ่าย
รายละเอียดงาน - รับโทรศัพท์ ให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ UCEP ให้ความช่วยเหลือ อธิบาย โรงพยาบาล ประชาชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย รับแจ้งเหตุ ประสานงานภายใน

อัตราค่าจ้าง เวรละ 500 บาท (8 ชั่วโมง)

คุณสมบัติ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- สามารถพิมพ์ดีดได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี Word Excel
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือ ม.6 ขึ้นไป
- ต้องพ้นภาระทางการทหารแล้ว
- มีใจรักงานบริการ น้ำเสียงสุภาพ พูดไทยชัดเจน
- สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีทัศนคติที่ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี เข้ากับเพื่อนๆร่วมงานได้
หากมีประสบการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ถ้าว่างงานยิ่งดี
ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ผุ้ที่สนใจติดต่อ นันฐ์สิณี 0631961669
เริ่มงาน เดือน ตุลาคม 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.22 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสตู...
10/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.22 น.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสตูล ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 70 ปี ประสบอุบัติเหตุเรือกระแทกบริเวณเอว ปวดหลัง วินิจฉัย สงสัยกระดูกสันหลังหัก (R/O Spinal fracture) เพื่อส่งผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไป โรงพยาบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสาน กองทัพบก เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ ฮ.ท. 145/137 บทบ.อโณทัย ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพภาคที่ 4
ขอขอบคุณ
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองทัพบก Royal Thai Army โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ โรงพยาบาลสตูล ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสตูล
#ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ที่อยู่

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6628721669

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพื่อนกันนะ
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 14.05 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 77 ปี มีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน หายใจเหนื่อย อาเจียน ไม่มีเจ็บแน่นอก วินิจฉัย หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรักษายัง โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนอากาศยาน และนักบิน ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell 212 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ภายใต้การปฏิบัติการครั้งนี้สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ขอขอบคุณ โรงพยาบาลนครพิงค์ สำนักงบประมาณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 กองบัญชาการกองทัพบก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กระทรวงสาธารณสุข Thai Sky Doctor
วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00 น.

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดกาญจนบุรี ประสานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน

ผู้ป่วยชาย (ชาวกระเหรี่ยง) อายุ 17 ปี ประวัติ ขี่รถจักรยานยนต์ล้มเอง ต้นขาซ้ายบวมผิดรูป ปวดมาก จุดเกิดเหตุ บ้านทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่ทุรกันดาร การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากจุดเกิดเหตุออกมา รพ.สังขละบุรี ยากลำบาก และใช้เวลานาน เส้นทางการเดินบางช่วงมีน้ำป่าไหลหลาก

ทีมแพทย์และพยาบาล จาก รพ.สังขละบุรี พร้อมทีมรถปฏิบัติการฉุกเฉิน รพ.สังขละบุรี

หน่วยสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศยาน คือ หน่วยบินตำรวจ (เบลล์ 212) จว.กาญจนบุรี
#}