Clicky

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ

กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ, หน่วยงานราชการ, ซอยช้าง, Nonthaburi.

กศน.ตําบล มีบทบาทสําคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีิวตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตําบล
๑. การวางแผน
๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน
๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล
๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติกา

กศน.ตําบล มีบทบาทสําคัญในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีิวตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีหัวหน้า กศน.ตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กศน.ตําบล ดังนี้
๑. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า กศน. ตําบล
๑. การวางแผน
๑.๑ จัดทําฐานข้อมูลชุมชน
๑.๒ จัดทําแผนพัฒนา กศน. ตําบล
๑.๓ จัดทําแผนปฏิบัติกา

เปิดเหมือนปกติ

ขยายเวลารับสมัครเรียน ถึงวันที่ 15 พ.ค.65 นะคะ
01/05/2022

ขยายเวลารับสมัครเรียน ถึงวันที่ 15 พ.ค.65 นะคะ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม...
02/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๕

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ขอบคุณพระฉายาลักษณ์จาก https://www.025798899.com/news/1823

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนนทบุ...
01/04/2022

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 ณ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-5802135

ระดับที่เปิดสอน
1.ประถมศึกษา
2.ม.ต้น
3.ม.ปลาย

🚩หรือท่านมีความสนใจเรียนที่ กศน.ตำบลบางรักน้อย สามารถติดต่อได้ที่ 098-6837795 (ครูฝน) ครู กศน.ตำบลบางรักน้อย🚩

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำคุกกี้อเมริกา จำนวน 5 ชั่วโมง ณ หมู่...
28/12/2021

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำคุกกี้อเมริกา จำนวน 5 ชั่วโมง ณ หมู่บ้านนนท์ปาร์ค

ประชาสัมพันธ์ค่ะ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ▶️▶️ เรียนฟรี! ◀️◀️รับถึงวันที่ 10...
03/11/2021

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
▶️▶️ เรียนฟรี! ◀️◀️
รับถึงวันที่ 10 พฤษจิกายน 2564 นี้นะคะ
สถานที่รับสมัคร ➡️ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี
ถนนติวานนท์
เรียนระบบปกติ 3 ระดับ
1.ประถมศึกษา
2.มัธยมศึกษาตอนต้น
3.มัธยมศึกษาตอนปลาย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5802135
หรือ 0986837795

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียน ที่ 2/2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถ สมัครได้ที่ กศน....
30/09/2021

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียน ที่ 2/2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถ สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี หรือ
กศน.ตำบลบางรักน้อย (ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ ซอยช้าง) สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 025802135 หรือ 0986837795 (ครูฝน ครู กศน.ตำบล) เรียนฟรีไม่ค่าเทอม

หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสมีงานทำ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
05/09/2021

หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสมีงานทำ รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว
25/06/2021

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ความรู้เรื่องคลองสวยน้ำใส โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)
25/06/2021

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
ความรู้เรื่องคลองสวยน้ำใส โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM)

E-Book บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น
25/05/2021

E-Book บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น

25/05/2021

สื่อการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น

1.เปิดภาคเรียน 1/2564  วันที่ 6 มิถุนายน 64ณ กศน.ตำบล2.รายวิชาเรียน ภาคเรียน 1/2564 #ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
14/05/2021

1.เปิดภาคเรียน 1/2564 วันที่ 6 มิถุนายน 64
ณ กศน.ตำบล
2.รายวิชาเรียน ภาคเรียน 1/2564
#ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

บทเรียนรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น การฟัง การดู
11/05/2021

บทเรียนรายวิชาภาษาไทย ม.ต้น การฟัง การดู

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post
07/05/2021

Photos from กศน อำเภอเมืองนนทบุรี's post

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขยายวันรับสมัครเรียนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่ม หรือ สน...
30/04/2021

กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ขยายวันรับสมัครเรียนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม หรือ สนใจเรียน
ติดต่อได้ที่ 0986837795 ครู ฝน
ครูประจำ กศน. ตำบลางรักน้อย

21/04/2021
Photos from กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี's post
21/04/2021

Photos from กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี's post

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก ตำบลบางรักน้อย
21/04/2021

ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก ตำบลบางรักน้อย

เปิดรับนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี หร...
04/04/2021

เปิดรับนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564
สมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี หรือติดต่อ 0986837795

**เรียนฟรี ไม่ทีค่าใช้จ่าย**

การทำวุ้นแฟนซี 31มีนาคม 2564
31/03/2021

การทำวุ้นแฟนซี 31มีนาคม 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสถานที่แรก  ณ นิทรรศรัตน...
28/03/2021

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสถานที่แรก ณ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดซื่อวีดีทัศน์ได้น่าสนใจ และตื่นตาตื่นใจ มีความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ง่าย โดยแบ่งเป็นห้องดังนี้
1. รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์
2. เกียรติยศแผ่นดินสยาม
3. เรืองนามมหรสพศิลป์
4. ลือระบิลพระราชพิธี
5. สง่าศรีสถาปัตยกรรม
6. ดื่มด่ำย่านชุมชน
7. เยี่ยมยลถิ่นกรุง
8. เรื่องรุ่งวิถีไทย
9. ดวงใจปวงประชา
สถานที่ 2 เรียนรู้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา รวมไปถึงนิทรรศการชั่วคราวต่าง ๆ
#ขอบคุณโครงการดีๆนี้นะคะ
#ขอบคุเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่บริการและให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและสืบสานศิลป...
21/03/2021

นักศึกษา กศน.ตำบลบางรักน้อย เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี โดยมีนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี กราบขอพระคุณค่ะ
ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักศึกษากศน.ตำบลบางรักน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานเก้าอี้ D.I.Y. ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันทำ และการมีส่วนร่วม ของทุกคน #เทอมหน้าครูขอร่วมมือกันอีกนะคะ
#ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนวิชาชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออกวันที่ 22-23 ก.พ. 2564ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย
10/03/2021

กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
วิชาชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก
วันที่ 22-23 ก.พ. 2564
ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย

กลุ่มสนใจ (เคลื่อนที่) การทำสายคล้องแมสก์จากลูกปัด วันที่ 20 ก.พ.2564
10/03/2021

กลุ่มสนใจ (เคลื่อนที่) การทำสายคล้องแมสก์จากลูกปัด วันที่ 20 ก.พ.2564

กิจกรรมกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมงวิชาการทำเม็ดขนุนวันที่ 21 ก.พ.2564
09/03/2021

กิจกรรมกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง
วิชาการทำเม็ดขนุน
วันที่ 21 ก.พ.2564

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป วิชาการสานตะกร้าด้วยเชือก จำนวน 35 ชั่วโมงวันที่ 25 ก.พ.2564-5 มี.ค. 256...
09/03/2021

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 31 ชั่วโมงขึ้นไป
วิชาการสานตะกร้าด้วยเชือก จำนวน 35 ชั่วโมง
วันที่ 25 ก.พ.2564-5 มี.ค. 2564
ณ หมู่ 1 ตำบลบางรักน้อย

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตวิชากกฎหมายในชีวิตประจำวันวันที่ 8 -9 มีนาคม 2564ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย
09/03/2021

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
วิชากกฎหมายในชีวิตประจำวัน
วันที่ 8 -9 มีนาคม 2564
ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพ ในรูปแบบกลจสนใจ การทำลูกชุบ ให้กับประชาชน
22/02/2021

กศน.ตำบลบางรักน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาฝึกอาชีพ ในรูปแบบกลจสนใจ การทำลูกชุบ ให้กับประชาชน

วันที่ 22-23 ม.ค.64 กศน.ตำบลบางรักน้อย กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เศรษฐกิจพอเพียง อบรมหลักสูตรบาง...
23/01/2021

วันที่ 22-23 ม.ค.64 กศน.ตำบลบางรักน้อย กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เศรษฐกิจพอเพียง อบรมหลักสูตรบางรักน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชนตำบลบางรักน้อย ณ กศน.ตำบลบางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยมี นายกฤษณะ แก้วประดิษฐ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ที่อยู่

ซอยช้าง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66986837795

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

ศรีบุญเรืองเฟอร์นิเจอร์ รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา HOME GYM สันติ จันกรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัต จินตนาช่างซ่อมผ้า Strong Solutions Co.,LTD DITP Think Thailand - Newsletter กรมเจรจาการค้าระหว่างประเท DBD e-Commerce Sathanee Organic 1169 DITP Service Center ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ DITP Logistics กรมส่งเสริมการค้าระหว่างปร