สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานราชการ
(2)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
1. ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-580-7796 มือถือ 086-468-3181
2. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 12 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-003-7441 มือถือ 085-243-8395 / 086-084-9724

🔴สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี   ให้นายจ้าง สถานประกอบการตรวจสอบรายชื่อ  สถานะการผลิตใบอนุญาตทำงาน  ตามมติ ครม.5 กค 65 ...
25/08/2023

🔴สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ให้นายจ้าง สถานประกอบการ
ตรวจสอบรายชื่อ สถานะการผลิตใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.5 กค 65 หาก มีรายชื่อ ให้นายจ้าง ติดต่อ ขอรับ ใบอนุญาต ได้ที่ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ชั้น 3 รายละเอียด ตามข้อความประชาสัมพันธ์ ด้าน ล่าง ค่ะ💟💟💟

05/08/2023
🔴สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามก...
19/07/2023

🔴สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประสงค์จะทำงาน สามารถอยู่และทำงานชั่วคราวได้ไม่เกิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สามารถยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) พร้อมรูปถ่ายคนต่างด้าว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ
https://e-workpermit.doe.go.th
******‼️ การยื่นบัญชีรายชื่อสามารถดำเนินการได้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งรูปถ่าย หากกดส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้‼️ *****
🟥 เมื่อดำเนินการแล้ว นายจ้าง สามารถพิมพ์เอกสารบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คนต่างด้าวเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับการผ่อนผันให้ทำงานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
🔵 ทั้งนี้ การยื่นบัญชีรายชื่อไม่เสียค่าใช้จ่ายแ ต่อย่างใด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ ✡✡

ประชาสัมพันธ์สำนักจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity :CI) ของทางการเมียนมา.....
17/07/2023

ประชาสัมพันธ์สำนักจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity :CI)
ของทางการเมียนมา...📣📣

06/07/2023

👉👉แจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง👈👈
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ 02-580-9276 ไม่สามารถติดต่อได้ และอยู่ระหว่างการปรับปรุง จึงขอแจ้งหมายเลขที่สามารถติดต่อได้
📞 086-468-3181
📞 02-580-8654
ขออภัยในความไม่สะดวก

🟥มติ ครม.30 พฤษภาคม 2566 กำหนดแนวทาง การดำเนินการสำหรับคนต่างด้าว ที่วาระการจ้างงาน mou  ครบ 4 ปี สำนักงานจัดหางานจังหวั...
06/07/2023

🟥มติ ครม.30 พฤษภาคม 2566 กำหนดแนวทาง การดำเนินการสำหรับคนต่างด้าว ที่วาระการจ้างงาน mou ครบ 4 ปี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ แนวทางเพื่อให้นายจ้างดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ ค่ะ😄😄😄

เตือนภัย!!! เพจปลอมหลอกสมัครงาน
06/07/2023

เตือนภัย!!! เพจปลอมหลอกสมัครงาน

ตำแหน่งงานว่างเดือนกรกฎาคม 2566
03/07/2023

ตำแหน่งงานว่างเดือนกรกฎาคม 2566

28/06/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงาน ต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)
🔴กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถแนบเพิ่มเติม ในระบบออนไลน์ ได้ที่ https:/alien13febrenewal.doe.go.th
▶️ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บ้านนนทภูมิ เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง
15/06/2023

บ้านนนทภูมิ เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง

คนหางาน งานหาคน อยากมีงานดีดี
09/06/2023

คนหางาน งานหาคน อยากมีงานดีดี

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง
25/05/2023

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ‼️‼️📣
20/05/2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ‼️‼️📣

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว📌
18/05/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว📌

🟥สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีขอ ประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้าง สถานประกอบการ ยื่นเอกสารเพิ่มเตืม หนังสือเดินทาง และวีซ่าภายใ...
13/05/2023

🟥สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีขอ ประชาสัมพันธ์ ให้นายจ้าง สถานประกอบการ ยื่นเอกสารเพิ่มเตืม หนังสือเดินทาง และวีซ่า
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น (กรณีที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม)
🔴หากพ้น กำหนด แรงงานจะสิ้นสภาพตามกฎหมาย⭐⭐⭐

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จะหยุดทำการ เนื่องจากประกาศเป็นวัน หยุดราชการ ในวันที่ 4  - 5 พฤษภาคม 2566  จึงมาประชาสัม...
03/05/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จะหยุดทำการ เนื่องจากประกาศเป็นวัน หยุดราชการ ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 จึงมาประชาสัมพันธ์เพื่อทราบค่ะ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอให้นายจ้าง / สถานประกอบการ ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กั...
24/04/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอให้นายจ้าง / สถานประกอบการ ที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ยื่น ณ สำนักงานฯ กรณียังไม่ได้หนังสือเดินทางและวีซ่า เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่า ภายในวันที่
13 พฤษภาคม 2566 และให้ยื่นเพิ่มเติมภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 📣 ‼️“มิฉะนั้น ใบอนุญาตทำงานจะถูกยกเลิก หมดสิทธิทำงาน”‼️

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กำชับคนต่างด้าวในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่น การส...
11/04/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กำชับคนต่างด้าวในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
เช่น การสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ ก่อนการเดินทางไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (smile)(smile)
ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีค่ะ♥️♥️♥️

ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีเรื่อง การแจ้งเข้าและการแจ้งออกของคนต่างด้าว🎉
22/02/2023

ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง การแจ้งเข้าและการแจ้งออกของคนต่างด้าว🎉

📣ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี 📣‼️ ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ ‼️
08/02/2023

📣ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี 📣
‼️ ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ ‼️

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งคนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 13 กุ...
08/02/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/
สถานประกอบการ แจ้งคนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 📍ยื่นต่ออายุและชำระเงินค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2566📍
สำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางและวีซ่า สามารถยื่นต่ออายุ
ชำระเงินค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
📍และยื่นหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566📍
‼️ หากพ้นกำหนดแรงงานจะสิ้นสภาพตามกฎหมาย ‼️

📣ประกาศจังหวัดนนทบุรี 📣เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
25/01/2023

📣ประกาศจังหวัดนนทบุรี 📣
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี 📣📣ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ...
17/01/2023

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
📣📣ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งคนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 📣📣
‼️ เร่งรัดการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงาน
สิ้นอายุ ‼️ ผ่านระบบออนไลน์ https://alien13febrenewal.doe.go.th/
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ‼️หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
คนต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยได้‼️

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกศ์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ปี2566
13/01/2023

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกศ์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดนนทบุรี ปี2566

เชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 -12 มกราคม 2566 เว...
06/01/2023

เชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 -12 มกราคม 2566 เวลา 8.00 -16.30 น.

กรมการจัดหางาน's short video with ♬ เสียงต้นฉบับ - กรมการจัดหางาน

06/01/2023

ครม. ช่วยลดภาระ “นายจ้าง-ผู้ประกันตน” ยกเว้นค่าธรรมเนียม “ใบแทนหนังสือสำคัญ” ประกันสังคม 2 ปี
ที่ประชุม ครม. (3 ม.ค. 66) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. ....
โดยดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63 ที่ให้ “ทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม” ในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณายกเลิกได้ ดังนี้
• หากรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม “ต่ำกว่าต้นทุนของภาครัฐ” ในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
• อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 100 บาท หรือรายได้จัดเก็บ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อใบอนุญาต
ประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว คือ นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้รับการ “ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญ” แสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียม “ใบแทนบัตรประกันสังคม” ฉบับละ 10 บาท เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67

ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงหายจากอา...
17/12/2022

ขอกราบถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาธิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงาน

ระบบลงนามถวายพระพร

ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงหายจากอา...
17/12/2022

ขอกราบถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาธิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงาน

ขอเชิญชวนพี่น้องแรงงาน ประชาชน นายจ้างและสถานประกอบการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเท...
17/12/2022

ขอเชิญชวนพี่น้องแรงงาน ประชาชน นายจ้างและสถานประกอบการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ระบบลงนามถวายพระพร

30/08/2022
💎 กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 💎
17/08/2022

💎 กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 💎

🎉กรมการจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี✨ #กระทรวงแรงงาน #กร.....

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}