ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการศึกษาค้

16/08/2023
22/06/2023

📌 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31
Theme “Smart Medical Sciences : Health for Wealth วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง”
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
🔴วันที่ 22 มิถุนายน 2566
🔴 สาขา Current Research and Innovation on Diseases
✅เวลา 9.00 – 10.00 น.
👉เรื่อง “Precision immuno-oncology”
โดย นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า
✅เวลา 10.00 – 12.00 น.
👉เรื่อง “Polygenic risk score in NCD: clinical perspective and genetic analysis perspective (ยีนเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ: มุมมองทางคลินิกและการวิเคราะห์ผลตรวจยีน)”
โดย
• ศ. นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• ผศ. ดร. นพ. ภูมิ สุขธิติพัฒน์ ภาคชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
#งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่31 #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 :HealthforWealthวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง #มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22/06/2023
22/06/2023
22/06/2023
22/06/2023
22/06/2023

ห้อง Amber Room 1 ชั้น 5

📌 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31
Theme “Smart Medical Sciences : Health for Wealth วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง”
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

🔴วันที่ 22 มิถุนายน 2566
🔴สาขา Medical Sciences for Strengthening Quality and Safety

✅09.00-11.00 น. อภิปรายหมู่เรื่อง “วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง”
ผู้ร่วมอภิปราย
📝เรื่อง “บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง”
โดย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

📝เรื่อง “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและ เศรษฐกิจที่มั่งคั่งของชุมชน”
โดย ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

📝เรื่อง “สินค้าไทยก้าวได้ด้วยคุณภาพ”
โดย นายเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโอเล่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

📝เรื่อง “Smart lab & X-ray”
โดย แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

📝เรื่อง “คุณภาพการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชน”
โดย นายเอกศิลา ปานศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย

✨ผู้ดำเนินการอภิปราย โดย นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่31 #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 31 :HealthforWealthวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง #มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

18/04/2023
📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้แอดยินดีนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า "แร่ใยหิน" ที่ผู้เขียน...
04/04/2023

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้แอดยินดีนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่า "แร่ใยหิน" ที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านชาวไทย รู้จักแร่ใยหินว่าคืออะไร ตระหนักถึงพิษภัยที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง
เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจาก “แร่ใยหิน” ซึ่งเป็นเรื่องไม่ไกลตัว ตลอดจนรับทราบสถานการณ์ยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลด PDF ตัวเต็มได้หรือกดตามลิงค์ด้านล่างได้ทันทีครับ 👇
https://shorturl.asia/AJ3rU

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338, 99339
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢ประชาสัมพันธ์ทุกท่าน ที่สนใจหนังสือหรือวารสาร สามารถเสนอชื่อหนังสือหรือชื่อวารสารเข้าห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย...
28/02/2023

📢ประชาสัมพันธ์ทุกท่าน ที่สนใจหนังสือหรือวารสาร สามารถเสนอชื่อหนังสือหรือชื่อวารสารเข้าห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสแกน คิวอาร์โค้ดจากรูปภาพ และใส่รายละเอียดได้เลยครับ 🙏

10/11/2022

ห้องสมุด = พื้นที่ที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และ ความรู้ก็สำคัญกว่าสถานที่ อินเทอร์เน็ตก็คือห้องสมุดแบบหนึ่ง facebook ก็คือ หนังสือเล่มหนึ่งในชั้นหนังสือ ...

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้แอดยินดีนำเสนอนิยายน่าอ่านเรื่อง "กษัตริยา" ตอนแก้วกษัตริยา ของทมยันตี...
18/07/2022

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้แอดยินดีนำเสนอนิยายน่าอ่านเรื่อง "กษัตริยา" ตอนแก้วกษัตริยา ของทมยันตี นิยายอิงประวัติศาสตร์ที่อ่านแล้วทั้งสนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้และยังลุ้นไปกับเนื้อเรื่องที่อัดแน่นเต็มเล่มพร้อมให้ทุกท่านมาสัมผัสแล้วที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ🙏

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

23/06/2022

80ปี วิทยาศาตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
23 มิ.ย.65 : การบรรยาย Medical Sciences Network for Sustainable Development (เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

09.00 -10.00 น. เรื่อง “บทบาทของศูนย์แจ้งเตือนภัยและ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในบริบทเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์”
โดย ดร. สุคนธ์ ชัยชนะผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
และนางสาวรัชณี บุญสกันท์ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา
10.00 -10.30 น. เรื่อง “บทบาทของเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ในงานพัฒนาผู้ประกอบการSME/OTOP”
โดย นายสุกิจ สุภาพงศ์ ผู้ประกอบการ SME/OTOP ราชบุรี
10.30 -11.00 น. เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในบทบาทเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับนวัตกรรมการพัฒนา ระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ยั่งยืน”
โดย ส.อ.ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ

📢สวัสดีครับ วันนี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า"ธรรมะฮาเฮ"ฉบับแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ให้คนไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมคำถามจากทา...
13/06/2022

📢สวัสดีครับ วันนี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า"ธรรมะฮาเฮ"ฉบับแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ให้คนไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมคำถามจากทางบ้านมาให้พระพยอมตอบคำถามในแนวทางธรรมมะ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องและรักในการแก้กรรมเป็นชีวิตจิตใจ

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢 สวัสดีครับสำหรับวันนี้แอดมี e-Book มานำเสนอมีชื่อว่า "สุข(ภาพ)กำลังดี" ที่จัดทำขึ้นโดย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณ...
30/05/2022

📢 สวัสดีครับสำหรับวันนี้แอดมี e-Book มานำเสนอมีชื่อว่า "สุข(ภาพ)กำลังดี" ที่จัดทำขึ้นโดย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ ขายหัวเราะ ที่ผลิตหนังสือการ์ตูนมามากมาย จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุก ๆ ท่านได้ดูแลสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งคำแนะนำ มาในรูปแบบของการ์ตูนที่จะทำให้ทุก ๆท่านมีความสุขกับการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น

ลิ้งอ่านออนไลน์ > https://anyflip.com/rdqcc/lwob/
หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดที่รูปได้เลยครับ

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสัปดาห์นี้แอดขอนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ดวงตาที่หายไป" เป็นหนังสือเกี่ยวกับบุคคลที่มีประสบการณ์กา...
24/05/2022

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสัปดาห์นี้แอดขอนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ดวงตาที่หายไป" เป็นหนังสือเกี่ยวกับบุคคลที่มีประสบการณ์การเสียดวงตา หรือกำลังจะตัดสินใจผ่าตัดดวงตารวมไปถึงคนดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวจะได้เรียนรู้และยังเป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ ทั้งก่อนผ่าตัด กำลังผ่าตัดและหลังผ่าตัด เพราะ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จะให้ดวงตาเป็นอะไรไปไม่ได้ เราต้องบำรุง ดูแล รักษา ก่อนที่จะต้องเสียไป 👀 🤟

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับขออภัยที่ห่างหายไปนาน สำหรับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "มาลาเรีย ในไพรเมต" ของ รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธ...
17/05/2022

📢สวัสดีครับขออภัยที่ห่างหายไปนาน สำหรับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "มาลาเรีย ในไพรเมต" ของ รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ และ ศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์ - ปรสิตวิทยา บรรณาธิการ ซึ่งได้สะสมประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ มาลาเรีย ครบทุกประเด็น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ป้องกัน และควบคุมโรคมาลาเรียให้ดียิ่งขึ้น

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

05/05/2022

#หอสมุดแห่งชาติ อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดาวน์โหลดอ่านแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน "2ebook Library" https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
📍 คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library
https://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf
https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt

📍 วิธีการสมัครสมาชิก
https://www.facebook.com/media/set?set=a.1892462467506999&type=3&_rdc=1&_rdr

📍 วิธีดาวน์โหลดและใช้งาน บนApplication
https://www.facebook.com/2ebook/photos/a.1892462467506999/1897870343632878
ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nlt.go.th
http://164.115.27.97/digital----------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
Line@:

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ขอเชิญชวน Add Line ห้องสมุดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกหนึ่งช...
25/04/2022

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ขอเชิญชวน Add Line ห้องสมุดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกหนึ่งช่องทางในการรับและสอบถามข้อมูลจากห้องสมุด 🙏

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีวันจันทร์ครับทุก ๆ ท่าน หลังจากช่วงวันหยุดยาววันปีใหม่ไทยไปหลายวัน เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงาน วันนี้แอดขอเสนอ...
18/04/2022

📢สวัสดีวันจันทร์ครับทุก ๆ ท่าน หลังจากช่วงวันหยุดยาววันปีใหม่ไทยไปหลายวัน เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงาน วันนี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "เขาเก็บเงินกันอย่างไร ได้เป็นล้าน" หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเผยเทคนิคในการสร้างเงินล้านมากมายด้วยวิธีการต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้พร้อมจะให้กับคนที่สนใจได้ลองอ่าน ศึกษา และลงมือทำตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ แอดคิดว่าไม่มีอะไรที่ทุก ๆ ท่านทำไม่ได้อย่างแน่นอน 💸

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢 ประกาศ!! ในช่วงวันสงกรานต์ ทางห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออนุญาตแจ้งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2565 ในระ...
12/04/2022

📢 ประกาศ!! ในช่วงวันสงกรานต์ ทางห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออนุญาตแจ้งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2565 ในระบบ (Onsite) แต่ยังคงรับบริการทางระบบ (Online) 👇
Facebook : ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
E-mail : [email protected]

จะมาเปิดทำการในวันที่ 18 เมษายน 2565
ต้องกราบขออภัยท่านผู้ใช้บริการทุก ๆ ท่าน

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอที่มีชื่อว่า "สร้างทีมให้เวิร์ก" เป็นหนังสือที่จะช่วยคุณสามารถทักษะการทำงานเป็นทีมได้มากขึ...
05/04/2022

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอที่มีชื่อว่า "สร้างทีมให้เวิร์ก" เป็นหนังสือที่จะช่วยคุณสามารถทักษะการทำงานเป็นทีมได้มากขึ้นเพราะส่วนใหญ่งานที่ทำเพื่อองค์กรก็จะต้องทำงานเป็นทีมซึ่งถ้าทีมไม่เข้าใจกันหรือต่างคนต่างทำงานก็จะออกมาไม่มีคุณภาพ ฉะนั้นเราควรจะได้รู้ถึงเคล็ดลับการสร้างทีมที่มีคุณภาพ เพื่อไปพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 💪

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ขาดทุนคือกำไร" เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่ไม่ได...
29/03/2022

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ขาดทุนคือกำไร" เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวใกล้ตัวและแง่คิดต่าง ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด😎

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

21/03/2022

สวัสดีครับ🙏 วันนี้แอดมีหนังสือมาเสนอซึ่งมีชื่อว่า "โลกนี้คือละคร" เป็นหนังสือที่เล่าประสบการณ์การทำงานของท่าน ๆ หนึ่ง ซึ่งจะเปรียบท่านได้อธิบายไว้โดยละเอียดยิบหลากหลายกมุมที่แฝงไปด้วยความรู้และข้อคิดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และสามารถนำไปปรับเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้อ่านได้ และที่สำคัญจะได้รู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อหนังสือว่า "โลกนี้คือละคร"🙏

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

สวัสดีครับวันนี้แอดขออนุญาตแนะนำหนังสือประจำสัปดาห์มีชื่อว่า "เถ้าแก่มือโปร" เป็นหนังสือที่ทุกคนสามารถหาอ่านเป็นความรู้ไ...
14/03/2022

สวัสดีครับวันนี้แอดขออนุญาตแนะนำหนังสือประจำสัปดาห์มีชื่อว่า "เถ้าแก่มือโปร" เป็นหนังสือที่ทุกคนสามารถหาอ่านเป็นความรู้ได้โดนเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยได้อย่างแน่นอน

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

ขอแสดงความยินดีให้กับบุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 น.ส.น้ำฝน  น้อยประเสริฐ ในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแ...
10/03/2022

ขอแสดงความยินดีให้กับบุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 น.ส.น้ำฝน น้อยประเสริฐ ในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

10/03/2022

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทภารกิจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิต....

📢 สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือดี ๆ มานำเสนอเป็นหนังสือเกี่ยวกับ "โยคะ" มีชื่อว่า "ฟิตหุ่นสวยเริ่มต้นด้วย โยคะ...
07/03/2022

📢 สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือดี ๆ มานำเสนอเป็นหนังสือเกี่ยวกับ "โยคะ" มีชื่อว่า "ฟิตหุ่นสวยเริ่มต้นด้วย โยคะ" โดยคุณครูเชอร์รี่ ผุงประเสริฐ อดีตนางเอกชื่อดังยุค 90 ได้มาแนะนำการฝึกโยคะตั้งแต่พื้นฐาน ที่สามารถฝึกตามได้ไม่ยาก เพื่อรูปร่างสวย สมส่วน และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 🤸‍♀️🧘‍♀️

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือมาแนะนำมีชื่อว่า "หมอในดวงใจ" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับแพทย์ เช่น แพทย์ พ...
28/02/2022

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือมาแนะนำมีชื่อว่า "หมอในดวงใจ" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คนไข้ และญาติคนไข้ ซึ่งจะมีความคิดหลากหลายมุมมองให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเพราะบางเรื่องอาจเกิดขึ้นจากเรื่องจริงที่เราเคยเจอ🙏
ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือที่ภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "คิดบวก ความสำเร็จของคนคิดใหญ่" เป็นหนังสือที่"นอร์แมน ว...
21/02/2022

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือที่ภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "คิดบวก ความสำเร็จของคนคิดใหญ่" เป็นหนังสือที่"นอร์แมน วินเซนต์ พีล"
ได้แบ่งปันสูตรสำเร็จที่ว่าด้วยเรื่องของความศรัทธาและ
การมองโลกในแง่ดี ช่วยให้ทุกคนได้พบกับความสุข ความมั่นใจและ
ความสำเร็จในชีวิต

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

14/02/2022

📢สวัสดีวันจันทร์ "วันแห่งความรัก" สัปดาห์นี้ขออนุญาติแนะนำหนังสือนิยายรักที่มีชื่อว่า "365 วันแห่งรัก" เป็นนิยายรักที่พูดถึงความรักที่มั่นคง เชื่อใจ และไว้ใจกัน แต่อาจจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนต้องไปติดตามอ่านในตัวเล่มเต็มนะครับ❤️

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📢📢วันนี้แอดมีสิ่งดี ๆ มาบอกต่อครับเป็น application สำหรับอ่านหนังสือและดาวน์โหลดฟรีที่หลายท่านอาจกำลังตามหาอยู่ วันนี้ทา...
09/02/2022

📢📢วันนี้แอดมีสิ่งดี ๆ มาบอกต่อครับเป็น application สำหรับอ่านหนังสือและดาวน์โหลดฟรีที่หลายท่านอาจกำลังตามหาอยู่ วันนี้ทางห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแอพ e-Books ฟรีหลากหลายแอพเช่น TK park library, Sook library, Meb - Mobile E-Books, 2ebook Library สามารถสมัครอ่านและดาวน์โหลดฟรีได้ครับ 🆓
สามารถแนะนำแอพอ่านหนังสือเพิ่มเติมมาได้ที่
เพจ Facebook 👉 https://www.facebook.com/dmsclibrary
และ Email 👉 [email protected] 🙏🙏

07/02/2022

📢 สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับ วันนี้แอดมีหนังสือมานำเสนอครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีชื่อว่า "นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก" เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วย หลักการ และกลไกกระบวนการทำงานพัฒนาการความก้าวหน้าของ "นาโนเทคโนโลยี"เนื้อหานำเสนอแบบเข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสับดาห์นี้แอดภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "เคมีอาหาร" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมีอาหาร...
01/02/2022

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสับดาห์นี้แอดภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "เคมีอาหาร" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมีอาหาร โดยเฉพาะสารประกอบทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารรวมทั้งปฏิกิริยาต่าง ๆ ในอาหารซึ่งในเล่มได้ให้รายละเอียดของสูตรโครงสร้างทางเคมี สมบัติทางกายภาพและ ทางเคมี การขนย้าย การเก็บรักษา และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งตัวอย่างที่หลากหลายโดยมีเอกสารอ้างอิงให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📣สวัสดีวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานนะครับ วันนี้แอดมีหนังสือมานำเสนออีกเล่มหนึ่งมีชื่อว่า "สึนามี คลื่นแห่งการปฏิรู...
24/01/2022

📣สวัสดีวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานนะครับ วันนี้แอดมีหนังสือมานำเสนออีกเล่มหนึ่งมีชื่อว่า "สึนามี คลื่นแห่งการปฏิรูป" เป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นถึงความดีงามของสังคมไทย สังคมโลก ความสำเร็จ ความบกพร่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ โดยเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีในอดีตที่ซุกซ้อนไว้ก่อให้เกิดปฏิรูปเกือบทุกด้านจากฐานราก 🙏

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📣สวัสดีวันแรกของการทำงานนะครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิอุทัย ส...
17/01/2022

📣สวัสดีวันแรกของการทำงานนะครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิอุทัย สุขสุด มอบหนังสือและเอกสารการอบรมวิทยากรในการดำเนินการขับเคลื่อนสุขภาพวิถีใหม่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อเรื้อรัง ด้วยเทคนิค 5ส. 3อ. 1น.
ท่านที่สนใจอ่านออนไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดที่รูปหรือกดคลิกลิ้งที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ👇👇👇

https://shorturl.asia/YsH6S 👉คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
https://shorturl.asia/9sPxu 👉เอกสารประกอบการอบรมวิทยากร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และไวรัสโคโรนา 2019

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

ที่อยู่

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด