Clicky

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการศึกษาค้

เปิดเหมือนปกติ

10/11/2022

ห้องสมุด = พื้นที่ที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และ ความรู้ก็สำคัญกว่าสถานที่ อินเทอร์เน็ตก็คือห้องสมุดแบบหนึ่ง facebook ก็คือ หนังสือเล่มหนึ่งในชั้นหนังสือ ...

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้แอดยินดีนำเสนอนิยายน่าอ่านเรื่อง "กษัตริยา" ตอนแก้วกษัตริยา ของทมยันตี...
18/07/2022

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้แอดยินดีนำเสนอนิยายน่าอ่านเรื่อง "กษัตริยา" ตอนแก้วกษัตริยา ของทมยันตี นิยายอิงประวัติศาสตร์ที่อ่านแล้วทั้งสนุก ตื่นเต้น ได้ความรู้และยังลุ้นไปกับเนื้อเรื่องที่อัดแน่นเต็มเล่มพร้อมให้ทุกท่านมาสัมผัสแล้วที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ🙏

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

23/06/2022
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30

80ปี วิทยาศาตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
23 มิ.ย.65 : การบรรยาย Medical Sciences Network for Sustainable Development (เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

09.00 -10.00 น. เรื่อง “บทบาทของศูนย์แจ้งเตือนภัยและ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในบริบทเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์”
โดย ดร. สุคนธ์ ชัยชนะผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
และนางสาวรัชณี บุญสกันท์ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา
10.00 -10.30 น. เรื่อง “บทบาทของเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ในงานพัฒนาผู้ประกอบการSME/OTOP”
โดย นายสุกิจ สุภาพงศ์ ผู้ประกอบการ SME/OTOP ราชบุรี
10.30 -11.00 น. เรื่อง “ศตวรรษที่ 21 ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในบทบาทเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กับนวัตกรรมการพัฒนา ระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ยั่งยืน”
โดย ส.อ.ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ

📢สวัสดีครับ วันนี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า"ธรรมะฮาเฮ"ฉบับแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ให้คนไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมคำถามจากทา...
13/06/2022

📢สวัสดีครับ วันนี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า"ธรรมะฮาเฮ"ฉบับแก้กรรมสะเดาะเคราะห์ให้คนไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมคำถามจากทางบ้านมาให้พระพยอมตอบคำถามในแนวทางธรรมมะ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องและรักในการแก้กรรมเป็นชีวิตจิตใจ

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢 สวัสดีครับสำหรับวันนี้แอดมี e-Book มานำเสนอมีชื่อว่า "สุข(ภาพ)กำลังดี" ที่จัดทำขึ้นโดย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณ...
30/05/2022

📢 สวัสดีครับสำหรับวันนี้แอดมี e-Book มานำเสนอมีชื่อว่า "สุข(ภาพ)กำลังดี" ที่จัดทำขึ้นโดย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมกับ ขายหัวเราะ ที่ผลิตหนังสือการ์ตูนมามากมาย จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุก ๆ ท่านได้ดูแลสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งคำแนะนำ มาในรูปแบบของการ์ตูนที่จะทำให้ทุก ๆท่านมีความสุขกับการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น

ลิ้งอ่านออนไลน์ > https://anyflip.com/rdqcc/lwob/
หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดที่รูปได้เลยครับ

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสัปดาห์นี้แอดขอนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ดวงตาที่หายไป" เป็นหนังสือเกี่ยวกับบุคคลที่มีประสบการณ์กา...
24/05/2022

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสัปดาห์นี้แอดขอนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ดวงตาที่หายไป" เป็นหนังสือเกี่ยวกับบุคคลที่มีประสบการณ์การเสียดวงตา หรือกำลังจะตัดสินใจผ่าตัดดวงตารวมไปถึงคนดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวจะได้เรียนรู้และยังเป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ ทั้งก่อนผ่าตัด กำลังผ่าตัดและหลังผ่าตัด เพราะ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ จะให้ดวงตาเป็นอะไรไปไม่ได้ เราต้องบำรุง ดูแล รักษา ก่อนที่จะต้องเสียไป 👀 🤟

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับขออภัยที่ห่างหายไปนาน สำหรับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "มาลาเรีย ในไพรเมต" ของ รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธ...
17/05/2022

📢สวัสดีครับขออภัยที่ห่างหายไปนาน สำหรับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "มาลาเรีย ในไพรเมต" ของ รศ.ดร.จตุรงค์ พุทธพรทิพย์ และ ศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์ - ปรสิตวิทยา บรรณาธิการ ซึ่งได้สะสมประสบการณ์กว่า 20 ปี เพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ มาลาเรีย ครบทุกประเด็น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ป้องกัน และควบคุมโรคมาลาเรียให้ดียิ่งขึ้น

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

05/05/2022

#หอสมุดแห่งชาติ อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,500 ชื่อเรื่อง โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดาวน์โหลดอ่านแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน "2ebook Library" https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
.
📍 คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library
https://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf
https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt

📍 วิธีการสมัครสมาชิก
https://www.facebook.com/media/set?set=a.1892462467506999&type=3&_rdc=1&_rdr

📍 วิธีดาวน์โหลดและใช้งาน บนApplication
https://www.facebook.com/2ebook/photos/a.1892462467506999/1897870343632878
.
ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nlt.go.th
http://164.115.27.97/digital
.----------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
[email protected]:

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ขอเชิญชวน Add Line ห้องสมุดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกหนึ่งช...
25/04/2022

สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ขอเชิญชวน Add Line ห้องสมุดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกหนึ่งช่องทางในการรับและสอบถามข้อมูลจากห้องสมุด 🙏

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีวันจันทร์ครับทุก ๆ ท่าน หลังจากช่วงวันหยุดยาววันปีใหม่ไทยไปหลายวัน เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงาน วันนี้แอดขอเสนอ...
18/04/2022

📢สวัสดีวันจันทร์ครับทุก ๆ ท่าน หลังจากช่วงวันหยุดยาววันปีใหม่ไทยไปหลายวัน เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงาน วันนี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "เขาเก็บเงินกันอย่างไร ได้เป็นล้าน" หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเผยเทคนิคในการสร้างเงินล้านมากมายด้วยวิธีการต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้พร้อมจะให้กับคนที่สนใจได้ลองอ่าน ศึกษา และลงมือทำตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ แอดคิดว่าไม่มีอะไรที่ทุก ๆ ท่านทำไม่ได้อย่างแน่นอน 💸

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢 ประกาศ!! ในช่วงวันสงกรานต์ ทางห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออนุญาตแจ้งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2565 ในระ...
12/04/2022

📢 ประกาศ!! ในช่วงวันสงกรานต์ ทางห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออนุญาตแจ้งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2565 ในระบบ (Onsite) แต่ยังคงรับบริการทางระบบ (Online) 👇
Facebook : ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
E-mail : [email protected]

จะมาเปิดทำการในวันที่ 18 เมษายน 2565
ต้องกราบขออภัยท่านผู้ใช้บริการทุก ๆ ท่าน

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอที่มีชื่อว่า "สร้างทีมให้เวิร์ก" เป็นหนังสือที่จะช่วยคุณสามารถทักษะการทำงานเป็นทีมได้มากขึ...
05/04/2022

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอที่มีชื่อว่า "สร้างทีมให้เวิร์ก" เป็นหนังสือที่จะช่วยคุณสามารถทักษะการทำงานเป็นทีมได้มากขึ้นเพราะส่วนใหญ่งานที่ทำเพื่อองค์กรก็จะต้องทำงานเป็นทีมซึ่งถ้าทีมไม่เข้าใจกันหรือต่างคนต่างทำงานก็จะออกมาไม่มีคุณภาพ ฉะนั้นเราควรจะได้รู้ถึงเคล็ดลับการสร้างทีมที่มีคุณภาพ เพื่อไปพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 💪

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ขาดทุนคือกำไร" เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่ไม่ได...
29/03/2022

📢สวัสดีครับสัปดาห์นี้แอดขอเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "ขาดทุนคือกำไร" เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวใกล้ตัวและแง่คิดต่าง ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด😎

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

21/03/2022

สวัสดีครับ🙏 วันนี้แอดมีหนังสือมาเสนอซึ่งมีชื่อว่า "โลกนี้คือละคร" เป็นหนังสือที่เล่าประสบการณ์การทำงานของท่าน ๆ หนึ่ง ซึ่งจะเปรียบท่านได้อธิบายไว้โดยละเอียดยิบหลากหลายกมุมที่แฝงไปด้วยความรู้และข้อคิดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และสามารถนำไปปรับเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้อ่านได้ และที่สำคัญจะได้รู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อหนังสือว่า "โลกนี้คือละคร"🙏

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

สวัสดีครับวันนี้แอดขออนุญาตแนะนำหนังสือประจำสัปดาห์มีชื่อว่า "เถ้าแก่มือโปร" เป็นหนังสือที่ทุกคนสามารถหาอ่านเป็นความรู้ไ...
14/03/2022

สวัสดีครับวันนี้แอดขออนุญาตแนะนำหนังสือประจำสัปดาห์มีชื่อว่า "เถ้าแก่มือโปร" เป็นหนังสือที่ทุกคนสามารถหาอ่านเป็นความรู้ได้โดนเฉพาะนักธุรกิจที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรดี หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยได้อย่างแน่นอน

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

ขอแสดงความยินดีให้กับบุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 น.ส.น้ำฝน  น้อยประเสริฐ ในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแ...
10/03/2022

ขอแสดงความยินดีให้กับบุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 น.ส.น้ำฝน น้อยประเสริฐ ในวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
10/03/2022
80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทภารกิจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิต....

📢 สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือดี ๆ มานำเสนอเป็นหนังสือเกี่ยวกับ "โยคะ" มีชื่อว่า "ฟิตหุ่นสวยเริ่มต้นด้วย โยคะ...
07/03/2022

📢 สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือดี ๆ มานำเสนอเป็นหนังสือเกี่ยวกับ "โยคะ" มีชื่อว่า "ฟิตหุ่นสวยเริ่มต้นด้วย โยคะ" โดยคุณครูเชอร์รี่ ผุงประเสริฐ อดีตนางเอกชื่อดังยุค 90 ได้มาแนะนำการฝึกโยคะตั้งแต่พื้นฐาน ที่สามารถฝึกตามได้ไม่ยาก เพื่อรูปร่างสวย สมส่วน และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 🤸‍♀️🧘‍♀️

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือมาแนะนำมีชื่อว่า "หมอในดวงใจ" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับแพทย์ เช่น แพทย์ พ...
28/02/2022

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือมาแนะนำมีชื่อว่า "หมอในดวงใจ" ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คนไข้ และญาติคนไข้ ซึ่งจะมีความคิดหลากหลายมุมมองให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเพราะบางเรื่องอาจเกิดขึ้นจากเรื่องจริงที่เราเคยเจอ🙏
ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือที่ภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "คิดบวก ความสำเร็จของคนคิดใหญ่" เป็นหนังสือที่"นอร์แมน ว...
21/02/2022

📢สวัสดีครับวันนี้แอดมีหนังสือที่ภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "คิดบวก ความสำเร็จของคนคิดใหญ่" เป็นหนังสือที่"นอร์แมน วินเซนต์ พีล"
ได้แบ่งปันสูตรสำเร็จที่ว่าด้วยเรื่องของความศรัทธาและ
การมองโลกในแง่ดี ช่วยให้ทุกคนได้พบกับความสุข ความมั่นใจและ
ความสำเร็จในชีวิต

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น

14/02/2022

📢สวัสดีวันจันทร์ "วันแห่งความรัก" สัปดาห์นี้ขออนุญาติแนะนำหนังสือนิยายรักที่มีชื่อว่า "365 วันแห่งรัก" เป็นนิยายรักที่พูดถึงความรักที่มั่นคง เชื่อใจ และไว้ใจกัน แต่อาจจะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนต้องไปติดตามอ่านในตัวเล่มเต็มนะครับ❤️

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📢📢วันนี้แอดมีสิ่งดี ๆ มาบอกต่อครับเป็น application สำหรับอ่านหนังสือและดาวน์โหลดฟรีที่หลายท่านอาจกำลังตามหาอยู่ วันนี้ทา...
09/02/2022

📢📢วันนี้แอดมีสิ่งดี ๆ มาบอกต่อครับเป็น application สำหรับอ่านหนังสือและดาวน์โหลดฟรีที่หลายท่านอาจกำลังตามหาอยู่ วันนี้ทางห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแอพ e-Books ฟรีหลากหลายแอพเช่น TK park library, Sook library, Meb - Mobile E-Books, 2ebook Library สามารถสมัครอ่านและดาวน์โหลดฟรีได้ครับ 🆓
สามารถแนะนำแอพอ่านหนังสือเพิ่มเติมมาได้ที่
เพจ Facebook 👉 https://www.facebook.com/dmsclibrary
และ Email 👉 [email protected] 🙏🙏

07/02/2022

📢 สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับ วันนี้แอดมีหนังสือมานำเสนอครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีชื่อว่า "นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมจิ๋วปฏิวัติโลก" เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วย หลักการ และกลไกกระบวนการทำงานพัฒนาการความก้าวหน้าของ "นาโนเทคโนโลยี"เนื้อหานำเสนอแบบเข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสับดาห์นี้แอดภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "เคมีอาหาร" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมีอาหาร...
01/02/2022

📢สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสับดาห์นี้แอดภูมิใจนำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่า "เคมีอาหาร" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมีอาหาร โดยเฉพาะสารประกอบทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารรวมทั้งปฏิกิริยาต่าง ๆ ในอาหารซึ่งในเล่มได้ให้รายละเอียดของสูตรโครงสร้างทางเคมี สมบัติทางกายภาพและ ทางเคมี การขนย้าย การเก็บรักษา และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งตัวอย่างที่หลากหลายโดยมีเอกสารอ้างอิงให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📣สวัสดีวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานนะครับ วันนี้แอดมีหนังสือมานำเสนออีกเล่มหนึ่งมีชื่อว่า "สึนามี คลื่นแห่งการปฏิรู...
24/01/2022

📣สวัสดีวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานนะครับ วันนี้แอดมีหนังสือมานำเสนออีกเล่มหนึ่งมีชื่อว่า "สึนามี คลื่นแห่งการปฏิรูป" เป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นถึงความดีงามของสังคมไทย สังคมโลก ความสำเร็จ ความบกพร่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ โดยเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีในอดีตที่ซุกซ้อนไว้ก่อให้เกิดปฏิรูปเกือบทุกด้านจากฐานราก 🙏

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

📣สวัสดีวันแรกของการทำงานนะครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิอุทัย ส...
17/01/2022

📣สวัสดีวันแรกของการทำงานนะครับทุก ๆ ท่าน วันนี้แอดมีหนังสือออนไลน์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิอุทัย สุขสุด มอบหนังสือและเอกสารการอบรมวิทยากรในการดำเนินการขับเคลื่อนสุขภาพวิถีใหม่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อเรื้อรัง ด้วยเทคนิค 5ส. 3อ. 1น.
ท่านที่สนใจอ่านออนไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดที่รูปหรือกดคลิกลิ้งที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ👇👇👇

https://shorturl.asia/YsH6S 👉คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการและเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
https://shorturl.asia/9sPxu 👉เอกสารประกอบการอบรมวิทยากร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และไวรัสโคโรนา 2019

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

สวัสดีครับทุก ๆ ท่านวันนี้แอดมีหนังสือน่าอ่านมานำเสนอประจำสัปดาห์ มีชื่อเรื่องว่า "โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี" เป็นหนังสือที่จะช...
11/01/2022

สวัสดีครับทุก ๆ ท่านวันนี้แอดมีหนังสือน่าอ่านมานำเสนอประจำสัปดาห์ มีชื่อเรื่องว่า "โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี" เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของสรรพสิ่งที่ได้รับมา ไม่ว่าจะเป็น เวลาที่มีอยู่บนโลกใบนี้ เงินทองที่ได้มา ความรู้ที่สะสมมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่บนโลก เกียรติยศศักดิ์ศรีและคุณความดีที่ได้พยายามรักษามาตลอดชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เขียนได้พยายามเสนอแง่มุมของความคิดและความเข้าใจเศรษฐศาสตร์ โดยไม่ได้ผูกไว้กับกฎ "โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี" แต่เพียงอย่างเดียว หลายเรื่องราวจะช่วยให้คุณรู้เท่าทันความเป็นไปของบ้านเมือง ไม่ถูก...หลอกง่ายๆ

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99338-9
⏰ เวลาทำการ 8:30 - 16:30 น.

สวัสดีครับปีใหม่ครับทุก ๆ ท่านวันนี้แอดได้รับมอบหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากกรมศิลปากร  มีทั้งหมด ๕ เล่ม อันได...
04/01/2022

สวัสดีครับปีใหม่ครับทุก ๆ ท่านวันนี้แอดได้รับมอบหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากกรมศิลปากร มีทั้งหมด ๕ เล่ม อันได้แก่
๑. ดินแดนช้างเผือก
๒. ความสัมพันธ์ไทย-จีน จากเอกสารสมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง
๓. บัว องค์ประกอบประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. จารึกตํารายา วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
๕. ตำรารำ

หากท่านใดสนใจ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ครับ
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไปครับ❤️❤️❤️
https://drive.google.com/drive/folders/10cX8IHNe3sa1yojDAU_shkBZO06U2JDg

📣📣สวัสดีครับทุก ๆ ท่านวันนี้แอดมีหนังสือมาแนะนำประจำสัปดาห์กับหนังสือที่มีชื่อว่า Growth Mindset พัฒนาตัวเองให้สำเร็จแบบ...
29/12/2021

📣📣สวัสดีครับทุก ๆ ท่านวันนี้แอดมีหนังสือมาแนะนำประจำสัปดาห์กับหนังสือที่มีชื่อว่า Growth Mindset พัฒนาตัวเองให้สำเร็จแบบก้าวกระโดดหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากรอบแนวคิดแบบก้าวหน้า (Growth Mindset) ว่าคืออะไรสำคัญอย่างไรและเราจะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จริงในการทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จและมีแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเองตามแนวคิดของอิคิไกรวมถึงแนะนำแนวทางการนำเอาความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้กับแต่ละคน

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99339

สวัสดีครับทุก ๆ ท่านวันนี้ทางห้องสมุดขอแนะนำหนังสือที่มีชื่อว่า "แม่ไม้นักบริหาร"เป็นหนังสือที่จะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้า...
20/12/2021

สวัสดีครับทุก ๆ ท่านวันนี้ทางห้องสมุดขอแนะนำหนังสือที่มีชื่อว่า "แม่ไม้นักบริหาร"เป็นหนังสือที่จะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจศิลปะการทำงานให้ได้ทั้งผลงานและความสุขของการทำงานร่วมกัน แต่ละบทแต่ละตอนนำเสนอเป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน มีตัวอย่างของแม่ไม้หรือวิธีการในการบริหารแบบไทย ๆ มากมาย

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99339

📣🙏    สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสำหรับสัปดาห์นี้ทางห้องสมุดขอเสนอหนังสือน่าอ่านที่มีชื่อว่า "คนเก่งสร้างได้" เป็นหนังสือที่บอก...
13/12/2021

📣🙏 สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสำหรับสัปดาห์นี้ทางห้องสมุดขอเสนอหนังสือน่าอ่านที่มีชื่อว่า "คนเก่งสร้างได้" เป็นหนังสือที่บอกเทคนิคในการสร้างคน...ให้เก่ง ทำอย่างไรหัวหน้า "คนเก่ง" จึงจะสร้างลูกน้องให้เก่งแบบตัวเองได้ความแตกต่างระหว่าง "คนเก่ง" และ "คนไม่เก่ง" การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนวิธีสร้างทัศนคติด้านบวกแบบง่าย ๆ ที่จะสร้างตนเองและทีมงานให้เก่งและสร้างสรรค์ผลงานออกมาแบบไม่มีลิมิต และพาองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99339

05/12/2021

📣 สวัสดีครับ วันนี้ผมขอแนะนำหนังสือที่ทรงคุณค่าแก่การอ่านมีชื่อว่า "หมอเจ้าฟ้า" เป็นหนังสือด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญแบ่งเป็น 4 ภาคอยู่ในเล่มเดียว ผมเชื่อว่าถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทุกท่านจะได้ทั้งความรู้และแรงบรรดาลใจไปมากมายแน่นอน 🙏

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99339

📣สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสัปดาห์แอดขอนำเสนอนิยายภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า BLONDE AMBITION A AN-LIST NOVEL ของ ZOEY DEAN เป็นนาม...
29/11/2021

📣สวัสดีครับทุก ๆ ท่านสัปดาห์แอดขอนำเสนอนิยายภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า BLONDE AMBITION A AN-LIST NOVEL ของ ZOEY DEAN เป็นนามแฝงเธอเป็นชาวอเมริกันและผู้สร้างหนังสือชุด The A-List ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อและกลายมาเป็นรายการที่รู้จักกันในชื่อ Privileged บน CW ในเดือนกันยายนปี 2008 ซึ่งนิยายเล่มนี้จะดำเนินเรื่องเป็นตอน ๆ เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่า แอนนา เพอร์ซี เธอได้เดินทางไปตามที่ต่าง ๆ เกิดเรื่องราวมากมายที่ทุกท่านอยากจะไปค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับ แอนนา เพอร์ซี บ้างแล้วทำไมแอนนาถึงเอ่ยประโยคที่ว่า "แท้จริงแล้วความรักที่เกิดจาก คำพูด ชัดเจนกว่า การกระทำ กำลังรอให้ทุกท่านมาค้นหาคำตอบนั้นอยู่นะครับ🙏

ท่านที่สนใจยืมหนังสือ เรียนเชิญที่ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ชั้น 2
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
เพจ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
☎️ โทร 02-951-0000 ต่อ 99339

ที่อยู่

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำ #หนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์ เรื่อง คิด! ทลายกรอบคิดเดิมเพิ่มพลังสร้างสรรค์ : Think Before It's Too Late

หนังสือของ Edward De Bono ยอดกูรูด้านการคิดนอกกรอบ ที่จะชี้ให้คุณเห็นถึงปัญหาด้านกระบวนการคิด ตีปัญหาให้แตก และนำไปสู่การค้นพบวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นสมอง พัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดที่มีอยู่ในตัวคุณ ทำให้คุณสามารถคิดอย่างถูกวิธี แก้ปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ หลายคนมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเพียงแค่การมองที่แตกต่างออกไป แต่นั่นคงไม่เพียงพอ ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีกระบวนการและขั้นตอนในการคิด ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายและถ่ายทอดออกมาอย่างตรงจุด เข้าใจง่าย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะของผู้อ่าน เพื่อสามารถนำไปฝึกฝนและปรับใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ความคิดดีๆ ผุดขึ้นมาเอง

ยืมได้แล้ววันนี้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
☎️ โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99338, 99339
📧 E-mail : [email protected]
http://library.plandmsc.com/
📗 คู่มือการตรวจวินิจฉัย🦠#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (-1️⃣9️⃣) ทางห้องปฏิบัติการ >>https://bit.ly/2HwX4He

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบหมายจาก #กระทรวงสาธารณสุข ให้พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการรักษาผู้ป่วยและการควบคุมโรค แล้วได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย #ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ #ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย #ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน #สำนักงานป้องกันควบคุมโรค โดยห้องปฏิบัติการเครือข่ายต้องผ่านการประเมินความสามารถ และการตรวจสอบคุณภาพจาก #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนจะเปิดบริการตรวจวินิจฉัยได้ ขณะนี้มีหน่วยงานห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่สามารถตรวจ -1️⃣9️⃣ ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะสามารถรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค และการเฝ้าระวังโรคได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยา Ministry of Public Health สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ Nonthaburi Province สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนท Nanthaburi สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง DMH News ชมรมกีฬายิงปืน การไฟฟ้าส่วน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ งานวิชาการและกิจการนักศึกษ