การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
15/07/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📌 เปิดรับสมัครแล้ว! การรับสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์
.
ขั้นตอนการสมัครงาน กฟผ. ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
.
1. เข้าเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit และ คลิกเลือกเมนู “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเอกสารต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 1 สิงหาคม 2563 และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนดไว้เท่านั้น

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัครได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และวันเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะการสมัคร

6. เมื่อสมัครงาน และชำระเงินเรียบร้อย ในเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร” จะขึ้นสถานะตามภาพที่ปรากฎ
.
📞 หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/07/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📌 กฟผ. ประกาศตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563
สามารถดูข้อมูลได้ที่ : https://bit.ly/EGAT-Recruit-Position2020
.
ทั้งนี้ กฟผ. จะเปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563 และทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563
.
🌐 ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามกำหนดการได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit
📞 หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17/06/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563
.
📌 กำหนดการรับสมัคร :
- ประกาศรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงาน : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- เปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2563
- ทดสอบข้อเขียน : วันที่ 30 สิงหาคม 2563
.
📌 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร :
- คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป
- ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
- กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.egat.co.th/recruit
.
📌 ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร :
1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น
.
📌 การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ :
กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
.
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลตามกำหนดการได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit
หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
01/05/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

🚫🚫 กฟผ. ขอเรียนแจ้งว่า
ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบเรียบร้อบแล้ว 🚫🚫
กฟผ. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ในครั้งนีครับ

.
51 ปี กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛
เปิดลงทะเบียนอุปกรณ์ต้าน COVID-19 จำนวน 5,100 สิทธิ์ ส่งตรงถึงบ้าน
.
📌 วิธีการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th/stopcovid19 ได้ตั้งแต่ขณะนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
.
😃 ผู้ลงทะเบียน 1,500 คนแรก รับ Gift Set เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. และหน้ากากผ้านาโน
😃 ผู้ที่ลงทะเบียนคนที่ 1,501 ถึง คนที่ 5,100 รับหน้ากากผ้านาโน
.
* ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ *

#51ปีกฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย's cover photo
30/04/2020

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย's cover photo

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30/04/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต 💛
พรุ่งนี้! เตรียมลงทะเบียนรับอุปกรณ์ต้าน COVID-19 จาก กฟผ. รวม 5,100 สิทธิ์ ฟรี!
.
📌 วิธีการลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th/stopcovid19 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
.
😃 ผู้ลงทะเบียน 1,500 คนแรก รับ Gift Set เจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. และหน้ากากผ้านาโน
😃 ผู้ที่ลงทะเบียนคนที่ 1,501 ถึง คนที่ 5,100 รับหน้ากากผ้านาโน
.
* ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ *

#51ปีกฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
30/04/2020

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตั้งแอร์ให้เย็นสบาย แถมค่าไฟไม่บานปลาย ❄️⚡️
.
ENGY แนะนำให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส เย็นสบายกำลังดี ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า 🌈

เพราะการปรับอุณหภูมิลดลง 1 องศาเซลเซียส จะทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากขึ้นถึง 10% 💰
.
💛 และที่สำคัญ อย่าลืม! ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาวด้วยนะครับ

#EGATTips #ประหยัดไฟ #LabelNo5 #EGAT

25/04/2020
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ กฟผ.
“Never Try Never Know เริ่มตั้งคำถาม เรียนรู้ แล้วลองทำ”
ร่วมต่อยอดความรู้ใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ดีเดย์ 9 มีนาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ
.
"เริ่มตั้งคำถาม เรียนรู้ แล้วลองทำ"
เพราะ กฟผ. เชื่อว่า ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่อยู่รอบๆตัวเรา แค่เพียงเราหัดคิด หัดสังเกต หัดตั้งคำถามกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ จากนั้นหาคำตอบให้เจอ และนำคำตอบมาต่อยอดลงมือทำ เราก็จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆอย่างไม่สิ้นสุด
.
ไอเดียของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มาจากโครงการที่ กฟผ. ได้ริเริ่มในการจัดการแข่งขัน STEM : Solar Fast Racing Thapsakae รถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ ทับสะแก ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมาต่อยอดความคิดเป็นเรื่องราวผ่านกลุ่มเพื่อน 3 คน ที่มีความอยากรู้ และมักตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆ ตัวอยู่เสมอ
.
จนวันหนึ่งเด็กๆกลุ่มนี้ได้มาที่ศูนย์การเรียนรู้ EGAT Learning Center ความรู้หลายๆสิ่งที่เด็กๆได้มาเห็นและเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั้ง 3 คน รวมพลังความคิด ลงมือประดิษฐ์รถพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นผลสำเร็จ
.
กฟผ. สนับสนุนการต่อยอดและส่งต่อความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
.
.
ชอบกดไลก์ ใช่กดแชร์ และติดแฮชแทค #NeverTryNeverKnow

#EGAT #กฟผ #NeverTryNeverKnow

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
03/01/2019

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

🥳 ของขวัญปีใหม่ รับปีหมู จาก กฟผ. 🥳
กับกิจกรรม "Charge Energy รับของขวัญดี๊ดี Happy ปีใหม่" มอบส่วนโชค 3 ชั้น 💞💞
.
📌ชั้นที่ 1 ลด 50% ค่าที่พัก กฟผ. ที่ร่วมรายการ 7 แห่ง ทั่วประเทศ
📌ชั้นที่ 2 ลุ้นรับของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
📌ชั้นที่ 3 ลุ้นเที่ยวฟรี เขื่อนศรีนครินทร์ หรือ กฟผ.แม่เมาะ
.
รายละเอียดเพิ่มเติม และจองรับสิทธิ์ ทาง www.egat.co.th/gift2019
รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2562
สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
.
กฟผ. รอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะ 😘
.
.
*หมายเหตุ : ที่พัก กฟผ. ที่ร่วมรายการ 7 แห่ง
1. เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
2. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
3. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี
4. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
5. เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
6. เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
7. กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

13/11/2018
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

⚡️HELLO SOCIAL⚡️ ตอน "ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง"
.
📌วันนี้ 2 พิธีการหน้าเดิมและหน้าใหม่
"พี่โอ" และ "น้องจาร์"
จะพาไปศูนย์การเรียนรู้เปิดใหม่ ไฉไลกว่าเดิม🎉🎉
กับ 'ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง'
ศูนย์การเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเจ๋งๆ มากมาย😍
.
👉ลืมภาพการเรียนรู้แบบเดิมไปเลย
เพราะที่นี่เค้ามีของดีตั้งแต่เดินเข้าประตูเลย❗️
.
⚠️ตะลุยไปทั้ง 7 โซนที่จะมี Gimmick มากมาย
ที่จะทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือการเรียน
แต่เป็นการเล่นที่ได้ความรู้กลับไปด้วย👍
.
📍ให้อธิบายทั้งวันคงไม่หมด
ไปชมคลิปกันเลยดีกว่า ไปจ้าาา💕

24/08/2018
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

TOGETHER WE BEAT THE DARKNESS
“กฟผ. ทำ...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
.
“การเอาชนะความมืดมิดในชีวิตคนไทย”
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ กฟผ. เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ คือคนไทยทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้และฝ่าฟันทุกอุปสรรคมาด้วยกัน และสิ่งนี้เองจะเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น กฟผ. และประชาชนจะจับมือก้าวข้ามไปด้วยกันอย่างมั่นคง

#TOGETHERWEBEATTHEDARKNESS

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
09/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📌📌 สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 📌📌
.
.
กฟผ. ขอเรียนสรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ดังนี้

📌 โดยปกติสภาพระบบไฟฟ้าช่วงเวลา 12.30 - 13.30 น. เป็นช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มอย่างรวดเร็ว และในเวลา 13.05 น. ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติได้สั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจำนวน 24,500 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย (Spinning Reserve) 1,847 เมกะวัตต์
.
📌 โดยเมื่อเวลา 13.06 น. สายส่ง 500 กิโลโวลต์ น่าน – หงสา ทั้ง 2 วงจรขัดข้องเนื่องจากฟ้าผ่า ทำให้โรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 เครื่องรวม 1,300 เมกะวัตต์ ปลดออกจากระบบในทันที ส่งผลให้ความถี่ของระบบไฟฟ้าที่สภาวะปกติ 50.00 เฮิร์ท เริ่มลดลงจนถึง 49.85 เฮิร์ท ระบบตอบสนองต่อความถี่อัตโนมัติ (Primary response ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Spinning Reserve) ของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศทั้งของ กฟผ. และเอกชน เริ่มทยอยเพิ่มกำลังผลิตเข้ามาช่วยจำนวน 550 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว เริ่มทยอยเพิ่มกำลังผลิตเข้ามาช่วยอีก 280 เมกะวัตต์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอทำให้ความถี่ของระบบไฟฟ้ายังคงลดลงไปที่ 49.75 เฮิร์ท ส่งผลให้ระบบควบคุม HVDC ไทย-มาเลเซีย ดึงไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามาช่วยระบบไฟฟ้าอีก 300 เมกะวัตต์
.
📌 ในระหว่างที่ระบบตอบสนองความถี่อัตโนมัติกำลังทำงานเพื่อรักษาระบบอยู่นั้น โรงไฟฟ้า SPP Firm จำนวน 37 ราย ได้ปลดตัวออกจากระบบ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเสียกำลังผลิตไปอีก 2,516 เมกะวัตต์ จนนำไปสู่ไฟฟ้าดับประมาณ 2,330 เมกะวัตต์ (โดยระบบป้องกันความถี่ต่ำ) กระจายทั่วทั้งประเทศ (ข้อมูลเบื้องต้นจาก กฟภ. ประมาณ 67 จังหวัด และจาก กฟน. 3 จังหวัด) ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ จึงได้สั่งการเพิ่มกำลังผลิตสำรองที่มีอยู่อย่างเร่งด่วน โดยสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และเครื่องกังหันก๊าซที่สามารถขนานเข้าระบบได้ภายใน 5-30 นาที เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนลำตะคอง โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย ส่งผลให้สามารถทยอยนำระบบเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13.08 น. และจ่ายไฟฟ้าคืนสภาพปกติได้ในเวลา 13.55 น.
.
.
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด Infographic แบบ HD สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้ที่ : https://www.egat.co.th/images/news-egat/2561/06/20180606-MIS01-01.jpg

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. แจงสาเหตุไฟฟ้าดับบางส่วน
เกิดจากฟ้าผ่าสายส่งจากโรงไฟฟ้าหงสาในฝั่ง สปป.ลาว
.
กฟผ. แจงไฟฟ้าดับวานนี้เกิดจากฟ้าผ่าสายส่ง 500 กิโลโวลต์ น่าน – หงสาในฝั่ง สปป.ลาว ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับกระจายไปในหลายพื้นที่ กฟผ. จึงได้เร่งประสานกับ กฟน. และ กฟภ. ร่วมแก้ไขสถานการณ์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ จนสถานการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติ
.
นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวานนี้ (1 มิถุนายน 2561) เวลา 13.06 น. ได้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่นั้น สาเหตุเกิดจากฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ น่าน – หงสา ส่วนที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้ระบบป้องกันทำงาน และสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหงสาทันที เป็นผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าที่ส่งให้ระบบไฟฟ้าของไทยขาดหายไปจำนวน 1,300 เมกะวัตต์
.
นอกจากนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อเนื่อง ทำให้ระดับแรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้ารวมลดต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นผลให้ระบบป้องกันความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 23 รายทั่วประเทศทำงานและปลดเครื่องออกจากระบบ ทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าหายไปเพิ่มอีกจำนวน 1,930 เมกะวัตต์
.
รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวต่อไปว่า เหตุไฟฟ้าดับดังกล่าว เกิดจากระบบป้องกันอัตโนมัติทำงานเพื่อรักษาระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดย กฟผ. ได้แก้ปัญหาด้วยการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทสามารถเริ่มเดินเครื่อง (Startup) ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้ากลับคืนเข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 13.08 น. และจ่ายไฟฟ้ากลับคืนได้ทั้งหมดในเวลา 13.55 น.
.
“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กฟผ. จะร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก” รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าว

------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
อีเมล์: [email protected]

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายงานความคืบหน้า จากโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว

ทั้งนี้ กฟผ. จ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและกังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเดินเครื่องได้รวดเร็ว ทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 13.55 น.

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02/06/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. แจ้งเหตุไฟฟ้าดับ เร่งแก้ปัญหาและจ่ายไฟได้ปกติแล้ว
.
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า วันนี้ (1 มิถุนายน 2561) เวลาประมาณ 13.06 น. ได้เกิดไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า
.
"ระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขัดข้อง ทั้งนี้ กฟผ. ได้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
.
โดย กฟผ. จ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและกังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเดินเครื่องได้รวดเร็ว ทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 13.55 น."

กฟผ.แม่เมาะ
06/05/2018

กฟผ.แม่เมาะ

UPDATE 2##

กฟผ.แม่เมาะ แจงกรณีกรดเกลือรั่วไหล
ไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่กระทบชุมชน!!
.
วันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) เมื่อเวลา 09.00 น. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) พบเหตุกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ รั่วไหลในปริมาณเล็กน้อยระหว่างการทดสอบระบบ หน่วยงานความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการอพยพผู้เกี่ยวข้องในรัศมี 10 เมตร ออกจากพื้นที่ ตามแผนฉุกเฉิน และได้เข้าระงับเหตุจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ คนงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่พบความสูญเสียแต่อย่างใด
.
สำหรับสาเหตุของสารเคมีรั่วไหลในครั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยนายอติชาติ โซวจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ชี้แจงว่า สารเคมีที่รั่วไหลออกมา เป็นกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ ไม่ใช่สารไซยาไนด์ ดังที่มีข่าวออกไป และได้รั่วไหลออกมาในปริมาณเพียงเล็กน้อย บริเวณวาล์วที่เชื่อมต่อตัวถังเก็บสารเคมี หน่วยงานความปลอดภัยฯ จึงได้ให้คนงานที่อยู่ในรัศมี 10 เมตร ออกไปอยู่ที่จุดรวมพล เพื่อความปลอดภัย และเป็นการปฎิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ระดับที่ 1 โดยหลังจากหน่วยงานความปลอดภัยฯ เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น จนระงับเหตุได้แล้ว คนงานจึงสามารถกลับเข้าไปทำงานได้ตามปกติในเวลา 13.00 น. โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบการสูญเสีย อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด
.
สำหรับกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ เป็นสารเคมีที่มีไว้ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้า เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพก่อนน้ำไปใช้ในระบบ
.
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ MMRP1 ขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ (EHIA) อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อีกทั้ง ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชน พร้อมนำเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
06/05/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. ยันเหตุการณ์สารเคมีรั่วที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน ‘ไม่ใช่สารไซยาไนด์’ ตามที่เป็นข่าว แต่เป็นกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ
.
สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยไม่มีผู้ได้รับอันตราย
.
.
🔈 นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงถึงกรณีที่ช่วงเช้าวันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) มีสื่อมวลชนบางแห่ง นำเสนอข่าวว่า เกิดเหตุสารไซยาไนด์รั่วภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 และมีการอพยพคนงานออกจากพื้นที่ดังกล่าว

✅ กฟผ. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สารเคมีดังกล่าวไม่ใช่สารไซยาไนด์

☑️ ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุกรดไฮโดรคลอริคที่ใช้ปรับสภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการรั่วซึม ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยเร่งด่วนจนสถานการณ์คลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่และคนงานกลับเข้าไปปฏิบัติงานได้ตามปกติแล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

กฟผ.แม่เมาะ
06/05/2018

กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (6 พฤษภาคม 2561) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) พบเหตุกรดไฮโดรคลอริก (HCL) หรือกรดเกลือ รั่วไหลในการทดสอบระบบ ซึ่งในขณะนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
.
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานความปลอดภัยได้อพยพผู้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ในระยะ 10 เมตร ตามแผนฉุกเฉิน โดยหน่วยงานความปลอดภัยได้เข้าระงับเหตุ จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ และไม่พบความสูญเสียแต่อย่างใดและในช่วงบ่าย
ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติ
.
ขณะนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชน พร้อมนำเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงแก่ประชาชนต่อไป

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
13/03/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

📢📢..ประกาศ..📢📢
เรื่อง "ชะลอการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทํางาน กฟผ. ปี 2561"
.
ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าทํางาน กฟผ. ปี 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังขององค์การ จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการรับสมัครบุคคลภายนอกปี 2561 ไว้ก่อน หากมีการดำเนินการเมื่อใด กฟผ. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
.
http://www.egat.co.th/images/recruitment/2560/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202561.pdf

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12/01/2018

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เตรียมตัวให้พร้อม! กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี 2561
.
.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าทำงาน ปี 2561 เร็วๆนี้

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
- ปวช. / ปวส.
- ปริญญาตรี (TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครและเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น)
- ปริญญาโท (TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครและเป็นแบบส่วนบุคคลเท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://goo.gl/3XgDoS

ที่อยู่

Nonthaburi
11130

เบอร์โทรศัพท์

02-436-0000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดัคับพอดีอยากทราบว่ารับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนไมคับ
อ.ป่าแดด จ.เชียงรายไฟดับครับ แก่ไขด่วน นานแล้วนะ😡😡
รบกวนทั่นผู้บริหารช่วยลงมาดูการไฟฟ้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีด้วยน่ะคับ เนื่องจากไฟดับบ่อยมาดับที2ชั่วโมงแค่ลมพัดฝนไม่ตกอยากให้ลงมาดูและแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยคับเวลาเก็บเงินค่าไฟเก็บยันสตางค์ แต่เวลามีปัญหาช่วยลงมาดูให้ประชนชนและแก้ไขให้ด้วยคับและผู้นำชุมชนก็ช่วยดูและติดตามด้วยคับ ปัญหานี้ยาวนานมาก แล้วผมจะรอดูทั่นจะแก้ไขไหม
รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทอดคุณธรรม อยู่ในใจเสมอ
ฝากด้วยครับสั่งได้ครับ
เคยทำงานที่การไฟฟ้าฯ
อุโมงค์แอลกอฮอล์มี 30 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท พร้อมติดตั้ง รับประกัน 3 ปี
เป็นบ่อยมากแจ้งไปสามวันมาดูทุกวันแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังอีกใครจะรับผิดชอบ ครั้งก่อนปั๊มน้ำพังไปตัวนึงแล้ว
โรงเรียนเทศบาล2(วัดคูหาสวรรค์)ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือที่มอบจักรยานและของขวัญของรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ
ไฟดับคับ เขตลำลูกกาคลอง7 สามวๅ ไม่รุ้เกิดรัยขึ้น ด่วนๆ ชาวบ้านเดือดร้อน
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกันดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง id line:weifo1 / 092-3624299