สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpage

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpage สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย องค์กรของรัฐ ผลประโยชน์ของประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย อาจพบเห็นกิ้งกือในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะ จึงขอให้คำแนะนำแก่ทุกคนว่ากิ้งกื...
25/09/2020

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย อาจพบเห็นกิ้งกือในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะ จึงขอให้คำแนะนำแก่ทุกคนว่ากิ้งกือไม่ใช่สัตว์อันตราย ไม่กัด แต่มีพิษหากสัมผัสถูกตัว สารพิษของกิ้งกือจะถูกปล่อยออกมาจากบริเวณข้างลำตัว มีฤทธิ์ฆ่าสัตว์เล็กๆ เช่น มด แมลง และหากคนสัมผัสจะทำให้เกิดการอักเสบเป็นผื่นแดง หรือทำให้ตาระคายเคืองในกรณีถูกพิษกิ้งกือเข้าตา
ทั้งนี้ หากถูกพิษของกิ้งกือให้ล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาด ทายาแก้อักเสบ โดยทั่วไปอาการมักจะหายภายใน 1 สัปดาห์ แต่หากพิษเข้าตาอาจทำให้ตาอักเสบ ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด และรีบปรึกษาจักษุแพทย์ทันที เพื่อป้องกันการอักเสบของตาที่อาจเพิ่มมากขึ้น

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันนี้ แอด จะพาทุกคนไปพบกับแลนมาร์คแห่งใหม่ที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี บนยอดเขาภายในหมู่เกาะห้อง จ.กระบี่ ที่พร้อมเปิดจุ...
23/09/2020

วันนี้ แอด จะพาทุกคนไปพบกับแลนมาร์คแห่งใหม่ที่
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี บนยอดเขาภายในหมู่เกาะห้อง จ.กระบี่ ที่พร้อมเปิดจุดชมวิวแบบ 360 องศา ซึ่งจุดชมวิวนี้ จะเห็นบรรยากาศของหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะพีพี เกาะยาว และหมู่เกาะห้องที่มีเกาะต่างๆ และอีกทั้งยังเห็น ยามเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือยามเย็นที่พระอาทิตย์ตกดินหลังเกาะยาว จ.พังงา โดยจุดชมวิวแห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 1 ตุลาคม นี้

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand #แหล่งท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประ...
22/09/2020

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมพิจารณาความดีความชอบ การผ่านทดลองงาน และการต่อสัญญาพนักงานจ้างของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายทนงศักดิ์  ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกร...
21/09/2020

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น 2 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.มอบหมายผู้แทนสมาคมฯเป็นอนุกรรมการในการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

Photos from สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpage's post
21/09/2020

Photos from สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpage's post

20/09/2020
โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผล ในการจัดการศึกษาขององค์การบร

โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผล ในการจัดการศึกษาขององค์การบร

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว...
19/09/2020

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายกิตติช...
19/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานในพิธีเปิดโ...
19/09/2020

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธี

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) #โนอึล (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563)" ลงวันที่ 19 กันยายน ...
19/09/2020

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน "พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) #โนอึล (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563)" ลงวันที่ 19 กันยายน 2563
เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (19 ก.ย. 2563) พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โนอึล” บริเวณจังหวัดขอนแก่น มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและสลายตัวในบริเวณจังหวัดสุโขทัย ในวันนี้ (19 ก.ย. 2563) ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตรายจากลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย

เบอร์โทรฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือพายุ "โนอึล" ดังนี้
191 เหตุด่วนเหตุร้าย
192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1155 ตำรวจท่องเที่ยว
1193 ตำรวจทางหลวง
1196 อุบัติเหตุทางน้ำ
1197 ข้อมูลจราจร
1490 บขส.
1554 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
1586 กรมทางหลวง
1690 การทางรถไฟแห่งประเทศไทย
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน.

Cr. กรมอุตุนิยมวิทยา
#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

19/09/2020
โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาขององค์การบ

โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาขององค์การบ

วันที่ 10 ก.ย.63 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายวิ...
17/09/2020

วันที่ 10 ก.ย.63 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร, นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ , คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ Race Director บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และคู่รักนักวิ่ง "หญิง" รฐา โพธิ์งาม - "ตุลย์" ตุลยเทพ เอื้อวิทยา ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันวิ่งบนเส้นทางสุดโรแมนติก “กระบี่ฮาล์ฟมาราธอน 2020” (Krabi Half Marathon 2020) ซึ่งจะชิงชัยวันที่ 27 ก.ย.นี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง) ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสม...
17/09/2020

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อณรงค์ วงศ์วรรณ บิดานายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อดีตนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ บ้านเลขที่ 436/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลขาธิการสมาคฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร...
14/09/2020

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลขาธิการสมาคฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การสื่อสารแบบบูรณาการเชิงรุก ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย นางจิตรา หมีทอง ประธานคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ กล่าวรายงาน และนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาฯ

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

กิจกรรมในการร่วมสนุกกับทางสมาคมของเรา เพื่อนๆช่วยเลือก MASCOT ประจำสมาคมหน่อยค่ะ ควรเป็นตัวอะไร และชื่ออะไร พร้อมบอกเหตุ...
14/09/2020

กิจกรรมในการร่วมสนุกกับทางสมาคมของเรา เพื่อนๆช่วยเลือก MASCOT ประจำสมาคมหน่อยค่ะ ควรเป็นตัวอะไร และชื่ออะไร พร้อมบอกเหตุผลมาในคอมเม้นท์นะค่ะ

เอกสารประกอบการรรยาย อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ และ อาจารย์เดชรัตน์ ไตรโภค โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การสื่อสารแ...
14/09/2020

เอกสารประกอบการรรยาย อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ และ อาจารย์เดชรัตน์ ไตรโภค โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การสื่อสารแบบบูรณาการเชิงรุก ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpage's cover photo
12/09/2020

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpage's cover photo

เริ่มแล้ว มหกรรม “ชม ชิม ช้อป  OTOP ชลบุรี” เยียวยาผู้ประกอบการพ้นผ่านวิกฤตโควิด-19วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.3...
12/09/2020

เริ่มแล้ว มหกรรม “ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี” เยียวยาผู้ประกอบการพ้นผ่านวิกฤตโควิด-19

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี” โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานฯ จัดโดยความร่วมมือของจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และเครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรี เพื่อเยียวยาผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้งในและต่างจังหวัดให้สามารถผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น งานมหกรรม “ ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทั้งจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้าจำนวน 294 ร้านค้า

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นานกิตติชัย เอ...
09/09/2020

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นานกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็นประธานในการประชุม

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะค่ะ หลายๆท่านอาจจะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัด ท่องเที่ยว หรือพักผ่อน หลายๆท่านอาจจะต้องทิ้งบ้านไป...
03/09/2020

ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะค่ะ หลายๆท่านอาจจะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัด ท่องเที่ยว หรือพักผ่อน หลายๆท่านอาจจะต้องทิ้งบ้านไปนานๆ ไม่มีใครอยู่เฝ้าบ้านให้ และกำลังคิดว่าจะทำยังไงกับบ้านเราดีเพื่อให้ปลอดภัย วันนี้แอดมาขอแนะนำสั้นๆนะค่ะ ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนวันหยุดยาว
ด้วยความปราถนาดีจาก สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ ...
02/09/2020

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล กองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ผ.) 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

อบจ.สุราษฎร์ธานี ห่วงใยเด็กและเยาวชน ส่งเสริมยุทธศาสตร์ เพิ่มบทบาทและสนับสนุนป้องกันการกระทำความผิด ลดพฤติกรรมก้าวร้าวแล...
01/09/2020

อบจ.สุราษฎร์ธานี ห่วงใยเด็กและเยาวชน ส่งเสริมยุทธศาสตร์ เพิ่มบทบาทและสนับสนุนป้องกันการกระทำความผิด ลดพฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรง

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ บูรณาการการทำงานของเครือข่ายในด้านการพัฒนา การดูแลช่วยเหลือ การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม อีกทั้งยังร่วมกับสถานศึกษาในการหาแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดยผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ได้แก่ เครือข่ายการทำงานเด็กและเยาวชน ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นแกนนำจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนวัดสมหวัง อ.เมืองฯ
2) โรงเรียนบ้านบางใหญ่ อ.เมืองฯ
3) โรงเรียนบ้านบนไร่ อ.พุนพิน
4) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) อ.เคียนซา
5) โรงเรียนบ้านทับใหม่ อ.เคียนซา
6) โรงเรียนวัดอรัญคามวารี อ.เคียนซา
7) โรงเรียนบ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม
8) โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน อ.พระแสง
9) โรงเรียนบ้านประตูพลิก อ.พระแสง
10) โรงเรียนบ้านควนสระ อ.ชัยบุรี
โดยในการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีหัวข้อเรียนรู้ที่น่าสนใจ ดังนี้
- การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนที่ก้าวพลาด ในหัวข้อ“สานพลังใจสู่พฤติกรรมรักตัวเอง”
- การรู้จักตนเองและการพัฒนา
- กฎหมายและพฤติกรรมที่นำไปสู่การกระทำผิด
- กิจกรรม “ทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำ
- การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ซึ่งโครงการฯนี้ จัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดยแกนนำครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง และเป็นแกนนำ
เป็นเพื่อนที่ดี เป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อน แนะแนวการใช้ชีวิตให้กับเพื่อนเยาวชนด้วยกันได้

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

#รำลึก 30 ปี การจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร” นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...
01/09/2020

#รำลึก 30 ปี
การจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร” นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
เพื่อเรียกร้องให้คนในสังคมหันมาสนใจปัญหาการทำลายป่าและสัตว์ป่า

#สืบนาคะเสถียร

5 กิจกรรมสุดพิเศษหลังเลิกงาน เสริมสร้างสังคม นำเทรนด์คนยุคใหม่ในทุกๆวันหลังเลิกงาน คุณคิดว่าคุณควรทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่...
28/08/2020

5 กิจกรรมสุดพิเศษหลังเลิกงาน เสริมสร้างสังคม นำเทรนด์คนยุคใหม่

ในทุกๆวันหลังเลิกงาน คุณคิดว่าคุณควรทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะ วันนี้แอดจึงขอเอาใจคนทำงานกันหน่อย กับ 5 กิจกรรมสุดพิเศษ ที่ตอนนี้เขาทำกันช่วงหลังเลิกงาน จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายกิตติ...
27/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรัอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

แหนะ! อากาศดีๆ แบบนี้เริ่มเคลิ้มง่วงนอนกันแล้วใช่ไหมล้าาาา อย่าพึ่งง่วงน่าาา วันนี้แอดมีเกมมาทายใจจากแก้วรสกาแฟที่ท่านชื...
26/08/2020

แหนะ! อากาศดีๆ แบบนี้เริ่มเคลิ้มง่วงนอนกันแล้วใช่ไหมล้าาาา อย่าพึ่งง่วงน่าาา วันนี้แอดมีเกมมาทายใจจากแก้วรสกาแฟที่ท่านชื่นชอบ มาดูกันว่าจะตรงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย .. ตรงไม่ตรงยังไง comment บอกกันบ้างนะคะ

1. กาแฟอเมริกาโน
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูง ไม่ฟุ่มเฟือย อัธยาศัยดี
รักธรรมชาติ ไม่ยอมโดอนอ่อนตามอะไรง่ายๆ
2. กาแฟคาปูชิโน
โรแมนติก ละเอียดอ่อน ชอบทำอะไรท้าทายและตื่นเต้น
มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
3. กาแฟมอคค่า
ชอบความเป็นอิสระ รักสนุก ขี้เล่น มีน้ำใจ อัธยาศัยดี แต่หัวรั้น
ไม่ค่อยคิดมาก โกรธง่ายหายเร็ว
4. กาแฟเอสเพรสโซ
เป็นคนตรงไปตรงมา จริงใจ ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบมีความเป็นตัวของตัวเอง มีเหตุผลและรอบคอบ
5. กาแฟลาเต้
ทันสมัย มีรสนิยมสูง ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น
อ่อนไหวง่าย มีเสน่ห์ แต่ชอบเอาแต่ใจตนเอง

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายกิตติชั...
25/08/2020

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน เข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

ช่วงฤดูฝน เป็นที่รู้กันดีว่าหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนให้ปลอดภ...
25/08/2020

ช่วงฤดูฝน เป็นที่รู้กันดีว่าหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ
วันนี้แอดนำวิธีการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมมาฝากค่ะ

ด้วยความปราถนาดีจาก สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม พีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้...
24/08/2020

วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม พีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถา จากนั้นในเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นการพูดคุยเสวนา เรื่อง “การกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บริบทของกระทรวงท้องถิ่น จังหวัดจัดการตนเอง และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ ๑ ดร.สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กรรมาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ ดำเนินการเสวนาโดย นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่...

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย #Fanpage
#paoc #thailand

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมค...
22/08/2020

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมลากูน่า โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย"รวมเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม"ประวัติความเป็นมาสมา...
22/08/2020

วิสัยทัศน์สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
"รวมเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม"

ประวัติความเป็นมาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 โดยได้มีการจัดการประชุมใหญ่ สมาชิกสภาจังหวัดทั่วประเทศครั้งแรง เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2539 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้มติให้มีการก่อตั้ง “สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย” พร้อมกันนั้นที่ประชุมก็ได้มีมติ เลือก นาย อุดร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานสหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย จากการดำเนินการของสหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง จึงได้ก่อให้เกิดการก่อตั้งเป็น “สมาคมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 โดยมี นายอำนวย แช่มช้อย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสัยทัศน์ “รวมเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม”
ต่อมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2543 สมาคมฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย” โดยมี นายอำนวย แช่มช้อย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายศักดา จาละ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นนายกสมาคมฯ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 มีมติเลือก นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริมกิจการและดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ให้มีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นผู้แทนในการนำเสนอความคิดเห็นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรของรัฐและเอกชนต่างๆ ประสานงานกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย รวมทั้งรัฐบาลเพื่อผลักดันการดำเนินการตามภารกิจในด้านต่างๆ
สำหรับการกระจายอำนาจเป็นเพียงรูปแบบ โดยผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง แต่งานทุกอย่างต้องผ่านการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด อนาคตอยากเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด หากจะมีการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจริง ก็ควรจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง วันนี้อยากเห็นท้องถิ่นเป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง แต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเมื่อวันนั้นมาถึงจะถือว่ารัฐบาลสามารถกระจายอำนาจการปกครองได้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริง

#สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ถ.ราชพฤกษ์
Bangkok
11120

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 19/1-3 หมู่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2926 0717, 0 2926 0070 มือถือสำนักงาน บุญตา 090-896-5856 จริยา 097-130-8843 Line ID: paocthai E-mail: [email protected] หรือ [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620068306

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpageผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย Fanpage:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2562