สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สพฐ. ศธ.
(9)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี's post
17/06/2021

Photos from สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี's post

Photos from โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี's post
15/06/2021

Photos from โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี's post

14/06/2021
14/06/2021
Photos from งานแนะแนว โรงเรียนบดินทรเดชา-สิงห์ สิงหเสนี นนทบุรี's post
12/06/2021

Photos from งานแนะแนว โรงเรียนบดินทรเดชา-สิงห์ สิงหเสนี นนทบุรี's post

12/06/2021
Photos from โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี's post
11/06/2021

Photos from โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี's post

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Stadard Operating...
11/06/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Stadard Operating Procedure (SOP) for Organizational Quarantine) ใช้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World tour ๒o๒o ระหว่างวันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจัดตั้งเป็นสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : QQ) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการดำเนินการระหว่างกักกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงนำมาเผยแพร่ให้หน่วยงานและผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อทราบและเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบ (Model) ของการดำเนินการกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินการในสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Stadard Operating Procedure (SOP) for Organizational Quarantine) ใช้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World tour ๒o๒o ระหว่างวันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจัดตั้งเป็นสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : QQ) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการดำเนินการระหว่างกักกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงนำมาเผยแพร่ให้หน่วยงานและผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อทราบและเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบ (Model) ของการดำเนินการกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง แนะผู้บริโภ...
11/06/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ พ.ค.64 - Google Drive

สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลภัยโควิด-๑๙ เรื่องผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม เรื่อง ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้ออุปกรณ์สื่อสาร และเรื่อง สู้ทุก "วิกฤต" มีประกันโควิดอุ่นใจแต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี

ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้หน่วยงานและบุคคลทั่วไปได้ทราบกันนะคะ

สามารถเข้าอ่านข้อมีทาง Link ที่แนบให้ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffolderview%3Fid%3D18gEIFMJ6DQ_ckcA7UX0NWJbCthrP-jT-%26fbclid%3DIwAR0H5txzkpbEHgm2E1KN_3ECJ6f7fi0z4OrLHOKlbdY696VCXYjALQ_cBpM&h=AT2bKShBRjInSGWaw-iY4INyHB5b_STYMK2gpWsDBP6hrhmba_1InHXZHw0bDJo_6lVy470rCE9Sksnk_yT0D6ahjUy2U73YWfFMP6XirXZHh7dHJx2q_Y1D9l9jTfaJLEtg

10/06/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในภาพรวมของประเทศและจังหวัดนนทบุรียังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2564 แบบ ON SITE เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ยังดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE เต็มรูปแบบ
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ต่อไป

#เลื่อนการเปิดภาคเรียน

10/06/2021

ประกาศโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เรื่อง การจัดรูปแบบการเรียนการสอน Online จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
และจะเริ่มการเรียนการสอนแบบ On-Site
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

10/06/2021

📣เคาะแล้ว !!เลื่อนเปิดเทอมอีก ระลอก เพื่อความมั่นใจ📣
จาก 14 มิถุนายน เป็น 👉🏻1 กรกฎาคม 2564 นะครับ
❤️และความปลอดภัยของทุกๆคน ดูแลตัวเอง และ
❤️เข้าเรียน ONLINE ด้วยนะครับ
❤️เราจะผ่านไปด้วยกัน

#งานแนะแนวบดินทรนนท์
#เลื่อนเปิดเทอม
#เป็นห่วงจากใจ❤️

10/06/2021

เลื่อนไปก่อนนะ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับท่านศึกษาธิการจัง...
09/06/2021

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับท่านศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ในประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และการรับวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา

ภาพ/ข่าว : จิตรลดา บุญเครือพันธุ์

Photos from ช่วยอ่าน ชวนรู้ เชิญทำ กับพี่สุภัทร ปลัด ศธ.'s post
08/06/2021

Photos from ช่วยอ่าน ชวนรู้ เชิญทำ กับพี่สุภัทร ปลัด ศธ.'s post

07/06/2021

ประกาศแจ้งจากทางโรงเรียนสตรีนนทบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อ และมาตรการป้องกัน

Photos from งานแนะแนวโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม's post
07/06/2021

Photos from งานแนะแนวโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม's post

07/06/2021
Photos from งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม's post
07/06/2021

Photos from งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม's post

07/06/2021
ขอเชิญร่วมรับชมสื่อการสอนออนไลน์ครูต้นแบบระดับเขตพื้นที่ สพม.นนทบุรี วันที่8 มิถุนายน 2564 ตามตาราง OBEC Channel ที่มีเค...
06/06/2021

ขอเชิญร่วมรับชมสื่อการสอนออนไลน์ครูต้นแบบระดับเขตพื้นที่ สพม.นนทบุรี วันที่8 มิถุนายน 2564 ตามตาราง OBEC Channel ที่มีเครื่องหมาย ✅ นะคะ #สพม.นนทบุรีทำงานเคียงข้างโรงเรียน

ขอเชิญร่วมรับชมสื่อการสอนออนไลน์ครูต้นแบบระดับเขตพื้นที่ สพม.นนทบุรี วันที่8 มิถุนายน 2564 ตามตาราง OBEC Channel ที่มีเครื่องหมาย ✅ นะคะ #สพม.นนทบุรีทำงานเคียงข้างโรงเรียน

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์จ้า
05/06/2021

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์จ้า

ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์จ้า

เพลงพลังงานห้องเรียนสีเขียว ของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนในสังกัด สพม.นบ ค่ะ (และที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนั้น ก็เป็นคุณค...
05/06/2021
เพลงพลังงานห้องเรียนสีเขียว รัตนาธิเบศร์

เพลงพลังงานห้องเรียนสีเขียว ของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนในสังกัด สพม.นบ ค่ะ

(และที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนั้น ก็เป็นคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์นั่นเองค่ะ😄😄😄)

https://www.youtube.com/watch?v=1_wnGljAQxw

เพลงพลังงานห้องเรียนสีเขียว รัตนาธิเบศร์เว็บไซต์โรงเรียน https://www.rt.ac.th​ ติดตามเพจ https://www.facebook.com/RattanathibateSchool.RT

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมแล้วค่ะ!!!!!!
02/06/2021

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมแล้วค่ะ!!!!!!

02/06/2021
01/06/2021
สพม.นบ.เปิดช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครองยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน (กรณีที่นักเรียนยังไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2564 ...
01/06/2021

สพม.นบ.เปิดช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครองยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน (กรณีที่นักเรียนยังไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.spmnonthaburi.go.th ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2564 และประชุมคณะกรรมการจัดหาที่เรียนฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Meet) โดยมีนายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ .เป็นประธานการประชุม ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการฯได้นำมติจากที่ประชุมดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนและให้โรงเรียนดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัวภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัด

สพม.นบ ขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ http://www.nonthaburi.go.th หัวข้อ "ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อให้ประ...
31/05/2021
คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านาม

สพม.นบ ขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ http://www.nonthaburi.go.th หัวข้อ "ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชาชนทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง

ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” 14 พ.ค. 64 ร่วมพิธีเปิด “โรงพยาบาลบุษราคัม” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทอ...

กดลิ๊งค์ข้างล่างเพื่อดูประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้...
28/05/2021
รับสมัครนักเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

กดลิ๊งค์ข้างล่างเพื่อดูประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ได้เลยค่ะ

https://admission.spmnonthaburi.go.th/index.php

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฯ รายงานตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย หรือตามช่องทางออนไลน์ที่โรงเรียนกำหนด

:: ระบบรับสมัครนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ::

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 🥰🥰🥰🥰
28/05/2021

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 🥰🥰🥰🥰

25/05/2021
24/05/2021

ที่อยู่

ถนน วัดเพลง-วัดบางนา
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621493923

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ++ สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสโมสรลูกเสือคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ 1. ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C) 2. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 3.สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ++ สนใจติดต่อและเข้าร่วมอบรม โทรศัพท์ 0617086611 ฝ่ายฝึกอบรม
อยากทราบว่าเมื่อครูเลื่อนวิทยฐานะแล้ว สพม. 3 ไม่แจ้งมายังศูนย์ประสานงาน สพม.3 อนุธยาหรือ เพราะวันนี้มาขอ กพ .7 ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ เมื่อขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงใก้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บอกขอคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการเกษียณแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ ถึงจะได้ กพ.ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน เกษียณ 30 กันยายน 2561
จะบอกเรื่องโรงเรียนบางบาลว่า มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ซึ่งคนบางบาลยอมไม่ได้ จะร่วมอะไรก็ทำไปแต่ขออย่าเปลี่ยนชื่อ แค่นั้น ลงชื่อ ผศ.สุวัฒน์ ทับทิมเจือ
ถ้าผู้ปกครองนักเรียน ได้ดูคลิปนี้น่าจะช่วยโรงเรียนได้มาก
รายงานสรุปยอดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอุทัย
รายการคลิปวีดีโอ การใช้งานระบบ จัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนอุทัย เริ่มทดลองการเรียนการสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุยายน 2563 แจ้งให้นักเรียน และ ครู เตรียมศึกษาการใช้งาน โดยดูจากคลิปวีดีโอตามที่อยู่ด้านล่าง http://uts.ac.th/them1/cliplms.php?id=tableteach
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ครับ เปิดระบบแล้วครับ https://bit.ly/3fsXLkW ⚜️สโมสรลูกเสือราชาธิวาส ⚜️ขอเชิญชวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และผู้ที่สนใจ ร่วมทดสอบความรู้ เพื่อศึกษาเเละพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ "ลูกเสือสามัญ" โดยผู้ที่มีคะเเนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร🎓 จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรจำนวน 10,000 ท่านเท่านั้น ระบบเปิด 24 ชม. 🚨หากพบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อผ่านช่องทาง LINE official iT Rajadhivas SC 🔰 ID : @407qdqfo(มี@ด้วย) เวลาทำการ 08.00 - 21.00 น.
เรียนมีทุนการศึกษา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตอบโจทย์ 4.0 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จบ ม.6 ปวช. กศน. ก็เรียนได้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กทม. กำลังเปิดรับสมัครผ่านระบบ www.bsru.ac.th หรือโทรสอบถามรายละเอียด เบอร์โทรศัทพ์ 085-144-9571 และ 085-120-5081
สำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ขอเชิญ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมกิจกรรม พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับสมัครเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม "THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2019" สิ่งที่น้องๆ จะได้รับคือจุดเริ่มต้นและการปูพื้นฐานเส้นทางสู่อวกาศ สัมผัสและเรียนรู้ ฝึกฝน ผ่านประสบการณ์การลงประดิษฐ์ดาวเทียมกระป๋องบรรจุในจรวดประดิษฐ์ ท้าทายประลองฝีมือจากโจทย์ที่ท้าทาย ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในคราวนี้มาลุ้นกัน รายละเอียดตาม Link นี้เลย : http://www.dti.or.th/page_bx.php…