สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ติตตามความรู้ ข้อมูลด้านการแพทย์ฉุ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. สั่งการให้นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบั...
29/11/2023

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. สั่งการให้นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 และพันตำรวจโท ปริญญา ศรีบุญสม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมทีมกลุ่มกฎหมาย ลงพื้นจังหวัดสมุทรประการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการไม่พึงประสงค์ในการบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่จังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมา

โดยคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการพร้อมคณะ นายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้ช่วยนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และผู้รับผิดชอบงาน EMS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

📣📣 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม “การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023”...
28/11/2023

📣📣 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม “การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 : National EMS FORUM 2023”

🗓️ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566

📍 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่
👉 https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8939?group=5

** หมายเหตุ **
>> ลงทะเบียนวันนี้ ถึง 30 พ.ย. 66 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (เหลืออีก 2 วันเท่านั้น)
>> ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 8 ธ.ค. 66 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

สพฉ. จัดพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart HEMS Simulation)วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เรือ...
28/11/2023

สพฉ. จัดพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart HEMS Simulation)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart HEMS Simulation) โดยมี ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน สพฉ. เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ได้มีการสาธิตระบบการทำงานของห้องฝึกเสมือนจริงเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart HEMS Simulation) เพื่อให้เห็นสถานการณ์จำลองที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำโมเดลจำลองโครงสร้างเฮลิคอปเตอร์พร้อมระบบไฮดรอลิกของเฮลิคอปเตอร์ โดยโมเดลจำลองโครงสร้างเฮลิคอปเตอร์เท่ากับของจริง 2 รุ่น คือ รุ่น EC145 และ รุ่น Bell 212 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้เสมือนจริงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์จำลองที่มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ ซึ่งวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ทุกระดับ เพื่อดำเนินการฝึกอบรมแก่บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ เนื่องจากการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ มีความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน และจำเป็นในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม พื้นที่ทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยยานพาหนะปกติได้

#พิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ #การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด...
27/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผศ.ดร.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี ณ ลานพระอนุสาวรีย์ กระทรวงสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกรมสาธารณสุขขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก พระองค์ได้บำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุข และการเภสัชกรรม เป็นอเนกประการ ทำให้การสาธารณสุขของไทย พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นลำดับ จนกระทั่งยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนวันสถาปนากระกรวงสาธารณสุข เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ดังนั้น เพื่อระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้ยึดถือเป็นคติในการปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

#วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข #กระทรวงสาธารณสุข #ครบรอบ81ปี #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

27/11/2023
27/11/2023

พิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart HEMS Simulation) 🏥🚁🎉

#การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห...
27/11/2023

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย นางชิดชนก สุวคนธ์ รักษาการแทน ผู้อํานวยการ สบพ.4 นางพัชรี รณที รักษาการแทน ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารจัดการพื้นที่ 4 พร้อมคณะ เข้าพบ พลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเลและภาคใต้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน อันจะทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น ณ ห้องประชุมทัพเรือภาคที่ 3
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยปฏิบัติการอำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ และ พญ.ชนิดา เข็มเงิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลแบบบูรณาการ เพื่อประชากรทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีมาตรฐาน ได้เยี่ยมชมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ประชุม อบจ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายจีรวุธ ทองทศ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมหารือเพื่อติดตามแผนการดำเนินการถ่ายโอนศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต และวางแผนในการประชาสัมพันธ์ จัดซ้อมแผนอย่างบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเห็นศักยภาพในการบริหารจัดการ และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเป็นมาตรฐานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตทุกคน

#การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน #ภาคีเครือข่าย #หน่วยปฏิบัติการอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต #องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต #ทัพเรือภาคที่3 #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เผยสถิติอุบัติเหตุจราจรยังครองแชมป์ โทร.1669 วันลอยกระทง เตือนขับขี่รถยึดกฎจราจร27 พฤศจิกายน 2566  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเ...
27/11/2023

เผยสถิติอุบัติเหตุจราจรยังครองแชมป์ โทร.1669 วันลอยกระทง เตือนขับขี่รถยึดกฎจราจร

27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันเทศกาลลอยกระทง เป็นวันที่ประชาชนได้ออกไปร่วมสนุกกับงานเทศกาลซึ่งจัดขึ้นในที่ต่างๆของประเทศ อย่างไรก็ดีในวันนี้ ก็มีการเตือนกันถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้เปิดสถิติย้อนหลัง 5 ปี ของการโทรแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1669 พบว่า ในกลุ่มอาการอุบัติเหตุจราจร เป็น กลุ่มอาการบาดเจ็บที่มีการโทรขอความช่วยเหลือเข้ามามากที่สุด เฉพาะวันลอยกระทงวันเดียวมีกว่า 1,500-2,000 ครั้ง

ในงานเทศกาลลอยกระทง ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปร่วมงานตามที่ต่างๆ ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงเวลาตั้งแต่เย็นไปจนถึงดึก ทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจรมีมากขึ้นไปด้วย นอกจากนี้ในกลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ มักจะมีการฝ่าฝืนกฎจราจรเช่นไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็ว หรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงตามแยกต่างๆ นำมาซึ่งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ จึงอยากฝากเตือนไปยังประชาชนที่ ขับขี่ยานพาหนะไปร่วมงานลอยกระทง ขอให้ใช้ความระมัดระวัง ยึดถือกฎจราจร และห้ามดื่มสุราในขณะที่ต้องขับรถโดยเด็ดขาด

โดยประชาชนที่พบเห็นอุบัติเหตุจราจรและมีผู้บาดเจ็บ อันดับแรกขอให้ระวังอันตรายที่จะเกิดเหตุซ้ำซ้อน ประเมินสถานการณ์และโทรแจ้งที่เบอร์ 1669 หากมีความจำเป็นต้องปฐมพยาบาล ให้ทำการกดห้ามเลือด และควรลดการเคลื่อนไหวผู้บาดเจ็บให้น้อยที่สุด

สำหรับสถิติการโทร.1669 ย้อนหลัง 5 ปี ในวันลอยกระทง ที่เกี่ยวข้องได้แก่
- กลุ่มอาการที่ 25 อุบัติเหตุจราจร ปี 2561 รวม 1,745 ครั้ง ปี 2562 รวม 1,663 ครั้ง ปี 2563 รวม 1,970 ครั้ง ปี 2564 รวม 1,483 ครั้ง และปี 2565 รวม 1,747 ครั้ง

- กลุ่มอาการที่ 24 พลัดตก หกล้ม/ อุบัติเหตุ / เจ็บปวด ซึ่งรวมถึง การบาดเจ็บที่เกิดจากพลุและดอกไม้ไฟ ปี 2561 รวม 446 ครั้ง ปี 2562 รวม 456 ครั้ง ปี 2563 รวม 481 ครั้ง ปี 2564 รวม 421 ครั้ง และปี 2565 รวม 545 ครั้ง

******
กลุ่มพัฒนาและสื่อสารองค์การ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สุขสันต์วันลอยกระทง 🎇🌕✨ #ลอยกระทง  #สพฉ  #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
27/11/2023

สุขสันต์วันลอยกระทง 🎇🌕✨

#ลอยกระทง #สพฉ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.20 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด...
26/11/2023

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.20 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชายไทย อายุ 63 ปี เจ็บหน้าอก หน้ามืดเป็นลม เริ่มมีอาการ 08.00 น. วันนี้ ทำการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยรับจากโรงพยาบาลไชยปราการ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์ได้วินิจฉัย Inferior wall STEMI (กล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน) จำเป็นต้องได้รับการสวนหัวใจซึ่งเกินศักยภาพ และผู้ป่วยมีอาการทรุดตัวลง มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต จึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองกำลังผาเมือง (กองทัพบก) ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ H145 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย 1.พันตรี จิรวัฒน์ โพธิ์งาม, 2.ร้อยเอก ธนวัฒน์ หวังเป็น, 3.จ่าสิบเอก ธีรพันธ์ วรสาร ชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1.แพทย์หญิง ณัฐฐิกานต์ มีลาภ, 2.นางสาว นภัสกร แบนปิง, 3.นางสาว กุลวััลย์ ยอดยา
และเมื่อเวลา 13.24 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นที่เรียบร้อย
ขอขอบคุณ

#สำนักงบประมาณ #กระทรวงสาธารณสุข #ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #กองกำลังผาเมือง #กองทัพบก #กองพลทหารราบที่7 #สนามฟุตบอลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #สนามกีฬาโรงพยาบาลไชยปราการ #โรงพยาบาลไชยประการ #โรงพยาบาลนครพิงค์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

🌕🎉 “เทศกาลลอยกระทง ถือเป็นเทศกาลสำคัญของไทยที่เราจะได้แสดงออกถึงการขอขมาในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินต่อพระแม่คงคา สพฉ. อยากให...
26/11/2023

🌕🎉 “เทศกาลลอยกระทง ถือเป็นเทศกาลสำคัญของไทยที่เราจะได้แสดงออกถึงการขอขมาในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินต่อพระแม่คงคา สพฉ. อยากให้ทุกคนท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์จากอุบัติหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นจึงอยากฝากให้ประชาชนทุกคนดูแลตนเองให้มากๆ และหากพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินสายด่วน 1669 เราพร้อมให้บริการกับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง”

🧨🎇🎆 ในเทศกาลลอยกระทงนอกจากเราจะต้องระมัดระวังภัยเรื่องของการจมน้ำของเด็ก ๆและผู้ใหญ่แล้ว การจุดประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง สพฉ. มีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินจากการเล่น ประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ดังนี้

❎ห้าม!! ใช้น้ำมัน โลชั่น ยาสีฟัน หรือสารเคมีอื่นๆ ทาบนแผลเด็ดขาด ❌
▪ ถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ไหม้ออก 🔥
▪ ใช้ผ้าชุบน้ำ ประคบบริเวณบาดแผล หรือให้เทน้ำไหลผ่านบาดแผลประมาณ 10 นาที
▪ ปิดแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
▪ การบาดเจ็บทางตา 👁💧 ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดในทันที

💥 ซึ่งหากประชาชนได้รับบาดเจ็บรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อนิ้วหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งขาด ให้รีบห้ามเลือด โดยใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผล ส่วนวิธีการเก็บรักษาอวัยวะส่วนที่ขาดคือ

▪ ให้นำสิ่งสกปรกออกจากส่วนที่ขาด ล้างน้ำสะอาด 💦
▪ ใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปใส่ในน้ำแข็ง ❄

🚑💨 รีบนำอวัยวะพร้อมตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล โดยอวัยวะที่มีกล้ามเนื้อมาก ๆ เช่น แขน ขา ต้องได้รับการผ่าตัดต่อเส้นเลือดให้เร็วที่สุด ภายใน 6 ชั่วโมง ส่วนบริเวณที่ไม่มีกล้ามเนื้อ เช่น นิ้ว สามารถเก็บไว้ได้ 12 – 18 ชั่วโมง ⏱

แต่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางที่ดีไม่ควรเล่นพลุ ประทัด หรือดอกไม้ไฟ ซึ่งถือเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ 🤟👌
#ลอยกระทง #ภาคีเครือข่าย #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 🌕✨ 🎇 สถานที่ต่างๆมีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมากมาย 🎊 ไม่ว่าจะเป็นการนำกระ...
26/11/2023

วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 🌕✨
🎇 สถานที่ต่างๆมีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมากมาย 🎊 ไม่ว่าจะเป็นการนำกระทงมาขาย จัดให้มีสถานที่ลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ เดินเที่ยวงานวัดงานบุญ แต่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงวันลอยกระทง ก็เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติภัยสูง โดยการจมน้ำเป็น 1 ในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูง นอกจากอันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย จึงควรระวังการเดินลงไปลอยกระทงตามริมแม่น้ำ ลำคลอง หรืออ่างเก็บน้ำ อย่าปล่อยให้เด็กลงไปลอยกระทงคนเดียวโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เด็กพลาดตกน้ำหรือจมน้ำได้

📊 จากข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ย 55 คนต่อปี แม้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุ 45-59 ปีก็ตาม ทำให้ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นเมื่อต่อไปอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำ แนะนำให้ไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่ถูกจัดไว้สำหรับลอยกระทง ไม่ควรไปลอยกระทงในบริเวณอื่น เพราะอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือในทันทีหากพลัดตกน้ำ

🆘 สพฉ. จะมาแนะนำขั้นตอนสำหรับการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำ ดังนี้
1.เรียกดูว่าหมดสติจริงหรือไม่
2.เรียกขอความช่วยเหลือ และโทร 1669
3.ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการกดหน้าอก หรือ การ CPR
4.เปิดทางเดินหายใจให้โล่งโดยการดันหน้าผากและยกคาง โดยเอาฝ่ามือข้างหนึ่งดันหน้าผากลงเพื่อให้ผู้ป่วยหงายหน้าขึ้น
5.การช่วยหายใจโดยการเป่าปาก
6.การใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ
7.ทำตามคำแนะนำของเครื่อง AED และกดหน้าอกทำ CPR จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง
8. การส่งต่อผู้ป่วยให้กับทีมกู้ชีพเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

👉 เพื่อความปลอดภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ดังนี้
✅ ลอยกระทงบริเวณท่าน้ำและโป๊ะเรือที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งมีที่กั้นหรือราวจับป้องกันการพลัดตก
✅ ไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือริมตลิ่งตามลำพัง รวมทั้งจับมือเด็กให้แน่นขณะเดินบริเวณริมน้ำ
✅ ไม่ให้เด็กลงเก็บเงินในกระทง เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต
✅ ไม่ลงไปในโป๊ะหรือเรือที่มีคนจำนวนมาก เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
✅ รอเรือจอดเทียบท่าให้เรียบร้อย ค่อยเดินขึ้น – ลงเรือ และสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะโดยสารเรือ

📌 คำแนะนำการป้องกันสำหรับหน่วยงานหรือพื้นที่จัดงาน คือ
🔸 กำหนดพื้นที่สำหรับจัดงานลอยกระทงอย่างชัดเจน เว้นระยะห่าง มีแสงสว่างเพียงพอ มีรั้วหรือสิ่งกั้นขวาง ป้องกันการพลัดตกน้ำ
🔸 จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำ จมน้ำ ไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน เชือก ไม้
🔸 สำหรับการเดินทางทางน้ำ ต้องจัดเตรียมเสื้อชูชีพให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร และให้มีการสวมใส่ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
🔸 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่อง และช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาการจัดงาน

#ลอยกระทง #จมน้ำ #อุบัติเหตุ #ภาคีเครือข่าย #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #สพฉ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เลขาธิการ สพฉ. สั่งตรวจสอบ กรณีโรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉินสิทธิราชการ ย้ำ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิได้รับการช่วยเหลื...
25/11/2023

เลขาธิการ สพฉ. สั่งตรวจสอบ กรณีโรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยฉุกเฉินสิทธิราชการ ย้ำ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามกฏหมายและนโยบาย UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่

จากกรณีเหตุการณ์ ที่มีตำรวจนายหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือ นำส่งโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง และให้ข้อมูลว่าทางโรงพยาบาลปฏิเสธให้การรักษาเนื่องจากเป็นสิทธิข้าราชการ ให้นำผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ไกลออกไป จนภายหลังผู้บาดเจ็บเสียชีวิต เหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น

นาวาเอก (พิเศษ) นายแพทย์พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในฐานะโฆษก สพฉ. กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวทาง สพฉ. ได้รับรายงานข้อมูลในเบื้องต้น และท่านเลขาธิการ สพฉ. เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมาได้สั่งการให้สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 ร่วมกับกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ของ สพฉ. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยถือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย

โฆษก สพฉ. กล่าวต่อว่า ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2557 ได้กำหนดให้ สถานพยาบาลควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติการให้ดําเนินการการปฏิบัติการฉุกเฉินต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นไปตามความจําเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมิให้นําสิทธิการประกัน การขึ้นทะเบียน สถานพยาบาล หรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเงื่อนไขใด ๆ มาเป็น เหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทันท่วงที เช่น การเรียกเก็บเงินทั้งหมด หรือบางส่วน หรือการลงนามรับสภาพหนี้ก่อนให้การปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การให้ผู้ป่วยลงชื่อ สละสิทธิการรักษาใด ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. 2554 ได้กำหนดว่า ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ให้สถานพยาบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 โดยหากสถานพยาบาลใดฝ่าฝืน ให้ สพฉ. รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเสนอ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 31 มาตรา 32 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน และได้ดำเนินโครงการ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่" เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชม. หรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย จากกรณีดังกล่าว สพฉ. จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน กรณีที่มีมูลความผิดตามกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สพฉ. จะได้เสนอคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิการรักษาในกรณีฉุกเฉิน หรือพบเห็นการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบ้ติการหรือสถานพยาบาลที่ไม่เป็นมาตรฐานโปรดแจ้งมาที่ สพฉ. หมายเลข 028721669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #สพฉ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สิทธิ์ UCEP คืออะไร??UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) หรือสิทธิ์รักษาพยาบาล ตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุก...
25/11/2023

สิทธิ์ UCEP คืออะไร??

UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) หรือสิทธิ์รักษาพยาบาล ตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินเกิดความครอบคลุมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันจะทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับ การคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการ อย่างปลอดภัยโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงของการดูแลรักษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤตกรณี โดยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา 3 กองทุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) และในอนาคตจะขยายไปยังกองทุนต่างๆ
📍หากผู้ป่วยฉุกเฉินหรือโรงพยาบาล หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สพฉ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 🆗
👉 ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต >>>http://ucep.niems.go.th/
ช่องทางร้องเรียนการบริการ สายด่วนฉุกเฉิน 1669 และ สิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต : UCEP 🏥🚑💨

1⃣ โทร. 02-872 1669 (ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สพฉ.)
2⃣ ส่ง Email มาที่ : [email protected]
3⃣ ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) 88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
4⃣ เดินทางมาด้วยตนเองที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
#เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
#ร้องเรียนบริการ #ผู้ป่วยฉุกเฉิน #ภาคีเครือข่าย #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.42 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด...
24/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.42 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยเด็กไทย เพศหญิง อายุ 12 วัน มีอาการไข้ เหนื่อย ตัวลาย หายใจเสียงดัง ทำการรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยรับจากโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์ได้วินิจฉัย Acute pneumonia with sepsis with respiratory failure (โรคปอดอักเสบเฉียบพลันร่วมกับติดเชื้อในกระแสโลหิตร่วมกับระบบหายใจล้มเหลว) จำเป็นต้องได้รับการรักษาซึ่งเกินศักยภาพ และผู้ป่วยมีอาการทรุดตัวลง ได้มีการใส่ท่อช่วยหายใจ มีภาวะฉุกเฉินวิกฤต จึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากกองกำลังผาเมือง (กองทัพบก) ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Bell212 มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย 1.พันโท ยงยุทธ แสวงทอง, 2.ร้อยตรี วรุฒ พวงระหงษ์, 3.จ่าสิบเอก โกมล บุญสะอาด, 4.สิบเอก พีระพัฒน์ สายเป็ง ชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1.นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ, 2.นายแพทย์ศรัณย์ปกรณ์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล, 3.นางสาวจารุถัทร ประยูรแสงรัศมี, 4.นายสวรรค์สกุล วุฒิสรรพ์
และเมื่อเวลา 16.43 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นที่เรียบร้อย

ขอขอบคุณ

#สำนักงบประมาณ #กระทรวงสาธารณสุข #ภาคีเครือข่าย #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #กองกำลังผาเมือง #สนามฟุตบอลโรงพยายาลมหาราชนครเชียงใหม่ #สนามว่าที่การอำเภอกัลยาณิวัฒนา #กองพลทหารราบที่7 #โรงพยาบาลวัดจันทร์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลนครพิงค์
#แม่ฮ่องสอน #เชียงใหม่ #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

24/11/2023

1669 Channel วันนี้ ร่วมพูดคุยกับ ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน บก.จร. ถึงประเด็น ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10221.pdf

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณ...
23/11/2023

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นประธานการประชุมกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ครั้งที่ 11/2566 โดยมี เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม B601 ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โดยสรุปสาระสำคัญในการประชุมมีมติ กพฉ. ดังต่อไปนี้
1. รับทราบรายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 ตามอำนาจหน้าที่ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
2. เห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การจัดสรรและการบริหารเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และมอบเลขาธิการ สพฉ. ลงนามประกาศฉบับนี้ แทนประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
4. เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#กพฉ #คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน #การขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : บฉช รุ่นที่ 1 (Executive Pr...
23/11/2023

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : บฉช รุ่นที่ 1 (Executive Programme for National Crisis and Emergency Medicine Management : ECEM) 🏥🚑💨
👉 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการและภาวะวิกฤติ รวมถึงการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นพลวัต ภายใต้มาตรฐานสากล ยกระดับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ประชาชนเชื่อมั่น มีประสิทธิภาพทั่วถึง และเท่าเทียม 🇹🇭
🤝 หลักสูตรที่ดำเนินการความร่วมมือ โดย
🔸สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
🔸กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🔸สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
🔸กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดของหลักสูตร คลิก>> https://drive.google.com/drive/folders/10Ns42FT6e4Ak2Y8yqhw2cGDaryAmkp2M?fbclid=IwAR0oNqUwp0oozwDPgaHmAzN_RIw-iQ4Lb7mh8qlNedHFaQfRWQoXcYSLCG4
👨‍🏫 เนื้อหาของหลักสูตร
▪ หมวดที่ 1 : Dynamic Globalization Perspective
▪ หมวดที่ 2 : Strategic Management Perspective in EMS
▪ หมวดที่ 3 : Emergency Medical Service Management International Standard Perspective
▪ หมวดที่ 4 : Leadership Perspective
▪ หมวดที่ 5 : Organization Management
▪ หมวดที่ 6 : Practical Development Perspective
🗓 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 26 มกราคม - วันที่ 7 มิถุนายน 2567
ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กทม.
🇯🇵 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵
📍เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 ธันวาคม 66 ค่าสมัครท่านละ 225,000 บาท
** รับสมัครจำนวนจำกัด **
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3pTPXR6C0EFvfwRfz4LKG_YZ0Xdke6GeaUA7NDBGBcdzxkg/viewform?fbclid=IwAR1E1Kk5Dt-6aSnLZvSd9hBIGaiKZllPBkqkqD4295sEkggSCzMGZjg9d90
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร และ ID Line 081-985-0471 (ศิริพร)
#หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

วันที่ 14-17 พย 2566 มูลนิธิสว่างพะเยา(ศูนย์การเรียนรู้ฯมูลนิธิสว่างพะเยา) ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ให้ควา...
23/11/2023

วันที่ 14-17 พย 2566 มูลนิธิสว่างพะเยา(ศูนย์การเรียนรู้ฯมูลนิธิสว่างพะเยา) ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ให้ความรู้ประชาชนชาวสวนยางในพื้นที่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการตรวจประเมินพื้นที่ที่มีค่าอนุรักษ์สูงและกฏหมาย (FSC-FM/COC) ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองการทำสวยยางตามมาตราฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตราฐานสากล FSC-FM/COC ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 4 ตำบลได้แก่ตำบลภูซาง ตำบลป่าสัก ตำบลทุ่งกล้วย และตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 405 คน

#ภาคีเครือข่าย #ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน #มูลนิธิสว่างพะเยา #สพฉ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดจันทบุรี ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับ...
21/11/2023

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดจันทบุรี ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด
ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง อายุ 69 ปี มีอาการจุกใต้ลิ้นปี่ ร้าวไปคอ ไม่มีเหงื่อแตกใจสั่น จึงได้นำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ได้รับการวินิจฉัยโรค STEMI (โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ชนิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน) ได้ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และมีความจำเป็นต้องได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนอย่างเร่งด่วน และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
ในเวลาต่อมาได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยาน จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด หมวดบิน 31 ฝูงบินทหารเรือ 3141 (กองทัพเรือ) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง EC645 T2
มีชุดปฏิบัติการบิน ประกอบด้วย นักบิน
1. นาวาโท พิเชษฐ์ วิชาพร 2. เรือเอก ชนาธิป พูลเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ช่างประจำอากาศยาน
1. เรือโท วุฒิพันธ์ ปักษี 2. จ.อ.พิชัยยุทธ ธงสิบสี่
ชุดปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ประกอบด้วย
1. พญ.เจนจิรา ปิยวรรณกร 2. นางสาวมณีรัตน์ สุขสะอาด 3.นางสาวเปรมพิดา ขัติวงค์ นักฉุกเฉินการแพทย์
และเมื่อเวลา 14.35 น. ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เป็นที่เรียบร้อย การปฎิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ภาคีเครือข่าย #กองบัญชาการป้องกันชายแดน #จังหวัดจันทบุรี #จังหวัดตราด #โรงพยาบาลพระปกเกล้า #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สพฉ.จัดประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2567 แก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่...
21/11/2023

สพฉ.จัดประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2567 แก่เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 7,8,9,10
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ผศ.ดร.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2567 แก่ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตสุขภาพที่ 7,8,9,10 รวม จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอรรถพล ถาน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 2 กล่าวรายงานความสำคัญและความเป็นมาของการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนงานในปี 2567 ในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ยังช่วยให้มีเป้าหมายและทิศทางเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ผศ.ดร.ธงศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมหลังเป็นประธานเปิดประชุมแก่สื่อมวลชน ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นการยกระดับและเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย กำหนดนโยบายให้ สพฉ.เร่งรัดและเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และประชาชน ในนโยบาย One Region One sky Doctor โดยใช้อากาศยานเข้ามาเสริมการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร บนเกาะในทะเล หรือในเมืองที่การจราจรติดขัด ซึ่งระบบนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาส การรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ โดยปัจจุบันมีการใช้ทีม Sky Doctor ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย แต่ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งในปี 2567 สพฉ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้เร่งดำเนินการให้มีการฝึกอบรม และจัดตั้งทีมให้มีครบทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 100 วัน เพื่อให้ทันเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างทันท่วงที
สพฉ. ได้ดำเนินงาน Sky Doctor มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดย สพฉ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดให้มีบริการการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอากาศยาน โดยใช้อากาศยานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน สพฉ. มีแผนที่จะเร่งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Basic HEMS ให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ ในทุกเขตสุขภาพ รวมถึงประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มทรัพยากร และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการการลำเลียงทางอากาศ คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้รับทราบ และสามารถขอรับบริการได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะ ในกลุ่มอาการ สำคัญ 6 ประการได้แก่ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัด มีเสียงดัง ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากอยู่ในอาการเหล่านี้สามารถโทรขอรับการช่วยเหลือ และมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเคลื่อนย้าย ด้วยอากาศยานได้
สำหรับกรณีที่มีข่าวลือว่าจะยุบหมายเลข 1669 นั้น รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเรียนว่าไม่มีการยุบรวมกับ 191 แต่อย่างใด เพียงแต่จะยกระดับให้ใช้ง่ายขึ้น โดยรัฐบาลจะเชื่อมหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ กว่าสามสิบหมายเลขของทุกหน่วยงาน เข้ากับระบบ 191 เพื่อให้จดจำได้ง่าย โทรง่าย โดย 191 จะไปเชื่อมกับ 1669 หรือ หมายเลขสายด่วนอื่นๆ แทนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถเข้าถึงบริการจากหมายเลข 1669 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นในระบบ ซึ่งข้อดีของการยกระดับหมายเลข 1669 ที่จะไปเชื่อมโยงกับ 191 จะช่วยให้สามารถรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกประเภทได้ โดยไม่จำเป็นต้องแยกสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

#ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน #ปี2567 #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

ที่อยู่

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

028721669

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด