Clicky

สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) Office of the National Anti-Corruption Commission

เปิดเหมือนปกติ

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 6 พฤษภาคม​ 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช--👉  ข่าวสั้น: ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน​ 'สกลธี' รวย 42 ล้าน.👉 เอาผิด -​ ยุ...
06/05/2022

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 6 พฤษภาคม​ 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช
--
👉 ข่าวสั้น: ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน​ 'สกลธี' รวย 42 ล้าน
.
👉 เอาผิด -​ ยุ่งพยาน รองอธิบดี ค้ากาม ดญ.บาน
.
👉 เปิดทรัพย์สิน 'สกลธี'​ ยอดรวม 42 ล้าน รายได้ต่อปี เป็น​เงิน​เดือน​ 1.08 ล้านบาท
.
👉 สั่งเบรกขยี้ปมท่อส่งน้ำอีอีซี 'ตู่'​ ฉุนถามแต่เรื่อง 'บิ๊กป้อม'​
.
👉 วิเคราะห์​: ประมูลท่อส่งน้ำ 2.5 หมื่นล้าน ฝ่ายค้านยังมั่นใจ หมัดเด็ดน๊อก

06/05/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
--
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้ที่เคยติดต่อรับบริการจากภาครัฐ สำหรับนำมาใช้พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
--
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อรับบริการได้ที่เว็บไซต์
itas.nacc.go.th หรือ Application ITAS
--
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
--
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205 หรือทาง
Line Application @itas
--
“ร่วมประเมินราชการไทย เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”

05/05/2022

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยปุย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล และสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จัดสัมมนา “โครงกา...
05/05/2022

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล และสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จัดสัมมนา “โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ” กิจกรรมยกระดับบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ณ ห้องออกฟอร์ด โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
--
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนบรรษัทภิบาลภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเอกชนเป็นคู่สัญญาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
--
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากงภาครัฐ และภาคเอกชน คือ สำนักงาน ป.ป.ช. หอการค้าจังหวัดสงขลา และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ประกอบด้วย บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหรือสมาคมวิชาชีพภาคเอกชน และหน่วยงานกำกับดูแลภาคเอกชน (Regulator) ที่เกี่ยวข้อง
.
ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนบรรษัทภิบาลภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเอกชนเป็นคู่สัญญาลดลง

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 5 พฤษภาคม 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช--👉 พท. ล็อกเป้า 'บิ๊กตู่-อาคม-สนติ' ชง 'ปปช.' เชือด ประมูลท่อส่งน้ำอีอี...
05/05/2022

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 5 พฤษภาคม 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช
--
👉 พท. ล็อกเป้า 'บิ๊กตู่-อาคม-สนติ' ชง 'ปปช.' เชือด ประมูลท่อส่งน้ำอีอีซีไม่โปร่งใส
.
👉 วิเคราะห์สถานการณ์: ล็อกเป้า ซักฟอกถล่ม 'สันติ' แผนทุบลำตัว 'พปชร.' ให้ทรุด
.
👉 '2 ปมร้อน' ลามล้ม 'ประยุทธ์'

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ***********ควรมิควรแล้...
05/05/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

***********

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ประธานกรรมการ กรรมการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล--พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช...
04/05/2022

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
--
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
--
มีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทยความว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
--
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Photos from ปปช ภาค 3's post
03/05/2022

Photos from ปปช ภาค 3's post

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 3 พฤษภาคม 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช--👉 ตร.ทำคดี 'แตงโม'งานเข้า ร้อง ป.ป.ช. สอบ-ชัดปั้นข้อมูลเท็จ.👉 'ยุทธพงศ...
03/05/2022

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 3 พฤษภาคม 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช
--
👉 ตร.ทำคดี 'แตงโม'งานเข้า ร้อง ป.ป.ช. สอบ-ชัดปั้นข้อมูลเท็จ
.
👉 'ยุทธพงศ์' กร้าวไม่โปร่งใส! หากลงนามยื่น ป.ป.ช. ทันที พิเชษฐจ่อคุย พท. ดีลล้ม รบ.
.
👉 'โจ้' ขู่ยื่น ป.ป.ช. ฟันท่อน้ำอีอีซี

เด็กและเยาวชน จ.สกลนคร รวมพลังรณรงค์ไม่รุกล้ำ “ทางเท้า” ...
02/05/2022
เด็กและเยาวชน จ.สกลนคร รวมพลังรณรงค์ไม่รุกล้ำ “ทางเท้า” ...

เด็กและเยาวชน จ.สกลนคร รวมพลังรณรงค์ไม่รุกล้ำ “ทางเท้า” ...

เด็กและเยาวชน จ.สกลนคร รวมพลังรณรงค์ไม่รุกล้ำ “ทางเท้า” สร้างความปลอดภัยผู้ใช้ทาง กระตุ้นค่านิยมพลเมืองท...

02/05/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางและ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20220502133314?
--
📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 4 ราย (5 บัญชี)
🕜 เปิดเผยวันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

1 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ กรรมการการเคหะแห่งชาติ ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 2 ธันวาคม 2564

2 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ (1) กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 20 เมษายน 2561 และ (2) กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 20 เมษายน 2564

3 นายอมร พิมานมาศ กรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ 7 พฤศจิกายน 2563

4 พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ กรรมการการไฟฟ้านครหลวง กรณีเข้ารับตำแหน่ง/ 11 มกราคม 2565
------------------

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 19 ราย (รายชื่อตามไฟล์) ดังนี้

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 8 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน >การยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง / กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 2 พฤษภาคม 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช--👉 'ทรงชัย' ขาดคุณสมบัติจาก ปปช. ชี้มูล/อดีตรองนายกลงแข่ง.👉 สอบ ป.ป.ช.....
02/05/2022

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 2 พฤษภาคม 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช
--
👉 'ทรงชัย' ขาดคุณสมบัติจาก ปปช. ชี้มูล/อดีตรองนายกลงแข่ง
.
👉 สอบ ป.ป.ช.
.
👉 คมคิดฅนเขียน: ใครเป็นตัวการ?
.
👉 กวนน้ำให้ใส: หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยควรจะมีคำตอบที่ชัดเจน
.
👉 อ่านระหว่างบรรทัด: ECC จะเป็นผลงานโบแดง หรือป้ายประจานรัฐบาลลุตู่?

02/05/2022
Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด's post
02/05/2022

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด's post

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันแล...
29/04/2022

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 3/2565
--
วันนี้ (29 เมษายน 2565) พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
.
ในการนี้มี นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนนทบุรี 3 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) และระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
--
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเรื่องที่สำคัญเข้าที่ประชุม เพื่อรับทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เรื่อง (ร่าง)​ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับจังหวัด
.
2.เรื่องขอขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20220429121654?--📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) ...
29/04/2022
ป.ป.ช. ส่วนกลาง และ ป.ป.ช. จังหวัด เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20220429121654?
--
📌สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 10 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

1 นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กรรมการ ธนาคารออมสิน พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8/02/2565 / และเข้ารับตำแหน่ง 8/02/2565

2 นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ ธนาคารออมสิน พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8/02/2565

3 นางกาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 18/02/2565

4 นางจินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 26/02/2565

5 นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 21/11/2564

6 นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล กรรมการ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด ทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 6/02/2565

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เข้ารับตำแหน่ง 1/01/2565

8 นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้ารับตำแหน่ง 26/01/2565

9 พลโทวรพจน์ ธนะธนิต กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง 8/02/2565

10 นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับตำแหน่ง 8/02/2565
------------------

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 206 ราย (รายชื่อตามไฟล์) ดังนี้

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 2 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 6 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 5 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 6 ราย

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
🕜 เปิดเผยวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 4 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 7 ราย

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 7 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
🕜 เปิดเผยวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 6 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 12 ราย

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 18 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 8 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 26 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 31 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น
🕜 เปิดเผยวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 2 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 1 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวน 6 ราย

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 28 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 8 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 3 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 10 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย

📌สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 9 ราย
🕜 เปิดเผยวันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร
--
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน >การยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > เปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง / กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ป.ป.ช. ส่วนกลาง และ ป.ป.ช. จังหวัด เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและห... ป.ป.ช. ส่วนกลาง และ ป.ป.ช. ...

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 29 เมษายน 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช--👉 ป.ป.ช. ภาค 9 ชี้อมูลความผิด อดีตผู้ว่าฯ ยะลา-พวก เบิกจ่ายเงินสูงเกิน...
29/04/2022

📰 ข่าวเด่นประจำวัน 29 เมษายน 2565 📰 #ข่าวเด่นปปช
--
👉 ป.ป.ช. ภาค 9 ชี้อมูลความผิด อดีตผู้ว่าฯ ยะลา-พวก เบิกจ่ายเงินสูงเกินจริง 2.9 ล้าน
.
👉 ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน 'ส.ส.น้ำหอม' รวย 635 ล้าน
.
👉 เสาไฟโซลาร์เซลล์เฉียด 200 ล้าน เสื่อมสภาพกว่าครึ่ง สำนวนสอบถึงมือ ป.ป.ช. นครฯ แล้ว
.
👉 ข่าวสั้่น: 'สมชัย' รอคุย 'เสรีพิศุทธ์ิ์' ปม 'ปารี' ยื่น ปปช.สอบ
.
👉 'สมชัย' กัดไม่ปล่อย ลุยยื่น กกต. ทั้งกรณีใบส้มและคลิปหวยฉาว

ป.ป.ช. เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ--สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโป...
29/04/2022

ป.ป.ช. เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
--
สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์จากผู้ที่เคยติดต่อรับบริการจากภาครัฐ สำหรับนำมาใช้พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
.
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อรับบริการได้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือ Application ITAS
.
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน ป.ป.ช. โทร. 1205 หรือทาง Line Application @itas
--
“ร่วมประเมินราชการไทย เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”

ที่อยู่

361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625284800

เว็บไซต์

http://www.nacc.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ป.ป.ช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

“แป๊ะเจี๊ยะ”

“แป๊ะเจี๊ยะ”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลัง ก.ต. ลงมติ 13 ต่อ 1 เสียง ไล่ออก! ผู้พิพากษาพันคดีก๊วนรุกที่ภูเก็ตเรียก 400 ล. จ่อโดนคดีอาญาซ้ำ อนุฯ ป.ป.ช. ชงคกก.ชุดใหญ่ตั้งไต่สวนเป็นทางการ หลังสอบรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเสร็จทั้งพฤติการณ์การกระทำความผิด-เส้นทางการเงิน อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/108549-inves0199-126.html #ข่าวอิศรา #สำนักข่าวอิศรา #isranews สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันออก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันตก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคอีสาน ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ต้องแฉ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
เลขาฯ ป.ป.ช. เผยความคืบหน้า 3 คดีใหญ่ กรณีศาลฎีกาฟ้องคดีฮั้วสื่อจัดอีเวนต์ 240 ล. จ่อประสาน 'ผบ.ตร' ตามจับ ยิ่งลักษณ์' กลับไทย พร้อมช่วยประสานงานด้าน ตปท.-คดีทรัพย์สิน 'ธรรมนัส' รอข้อมูลเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ รวมของเมียด้วย -จัดซื้อถุงมือยางแสนล้าน อคส. สรุปสำนวนไต่สวนแล้ว อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/108499-inves09-122.html #isranews #สำนักข่าวอิศรา #ธรรมนัส #ทรัพย์สิน #ยิ่งลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันออก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันตก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคอีสาน ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ต้องแฉ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency
ป.ป.ช. ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นต่อการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -- “ทุกความเห็นของท่าน มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.” -- กดได้ที่นี่ https://www.dooblocawi.com/client/Survey.aspx... สำนักงาน ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รายของ นายสันติ กีระนันทน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2565 อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/main-issue/108363-infoo-36.html #ข่าวอิศรา #สำนักข่าวอิศรา #isranews สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency
'นิวัติไชย เกษมมงคล' เลขาฯ ป.ป.ช. เผยความคืบหน้าคดีเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะ ล่าสุดอนุฯ ไต่สวน อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปสำนวนเป็นทางการ หลังผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์แก้ข้อหล่าวหาครบทุกรายแล้ว ประเดิมฟันล็อตแรก จัดซื้อ 5 ปีงบประมาณก่อน อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/108376-inves09639-117.html #ข่าวอิศรา #สำนักข่าวอิศรา #isranews . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันออก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันตก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคอีสาน ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ต้องแฉ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
ป.ป.ช.มีข้อเสนอแนะถึง ‘ครม.’ ขอให้มอบหมาย ‘กทภ.’ หารือแนวทางแก้ปัญหาบริหารเชื้อเพลิงเครื่องบิน เร่งเปิดให้เอกชนรายอื่นสร้าง ‘คลังน้ำมันอากาศยาน’ นอกสนามบินสุวรรณภูมิ เพิ่มการแข่งขันราคา-สร้างความมั่นคงระบบเชื้อเพลิง อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews-news/108349-NACC-Depot-System-Suvarnabhumi-airport-news.html #ข่าวอิศรา #สำนักข่าวอิศรา #isranews สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency
เปนแสน ๆ คนบางบัวทอง จะล้านคน ครับ ตอนนี้ อยุ่กับเรื่อง ไอ้16คนสืบสวนสอบสวน จากที่หนีคดี ร่วมกันค้า ยาบ้า หลักฐานปะสานมาจาก 1599 จากตอน เเรก เรื่องหลักฐานกับ เดกวัยรุ่นเปน ร้อยๆพันๆคน ตลอด ที่เหมือน มาสืบ ในตอนเเรก ที่เล่าข้อมุล เปนไง ครับ ถึงตอนนี้ เงียบไม่พอ แล้วหนีคดีหลอก. ขับแต่เรื่อง ที่จะเเต่ง จับแต่สื่อไห้ จับแบบ ไม่เกี่ยวขายรึเสพย์ เเต่จะหาจับเเบบ สื่อ. จับเเล้ว ต้องดัง รุ้ ทั่ว บังคับทีเดียว จากที่ จะคอยโทรหาเดกวัยรุ่นเเจกเบอร์. เเล้วคอยไช้ไห้ซื้อแต่ยา โทรวันละหลายๆคน ทุกวัน เเล้วก็ #จะรอถามโทรอยุ่ แบบนั้น เเต่จะสื่อ ไห้ รุ้ๆ ว่าจะคอยมาไนเเบบไห้ คนเหน รึไห้ #คุ่เขยคอยบอก คน เวลาคนไหน ไม่รับโทรศัพทร์ หรือหนี. ก็จะคอย ขับเข้าหา วน ตาม อยุ่แบบนั้น ไห้ คนเหน เพราะ หาวิธีจะไช้ไห้. ซื้อๆ ด้วน เงิน ของ ตัวเอง เสด ก็จะตาม กวนไห้ รุ้ว่า ที่โทร ว่า เเบบไห้คนรุ้ มาแบบไห้ #ซวย ไช้ไห้คนรอ รุ้ก่อน #แล้วโทร ไห้รุ้ๆว่า มาเพื่อเเกล้ง แบบ นี้ ทุกคน #เพราะจะขายแบบนี้ แล้วคอย รอจับ แต่เข้า #ตามตุด แบบไม่รุ้ รอจับแต่ แบบนี้ เพราะที่โทร สื่อไห้ รุ้ๆ ทุกคน ว่ามากวน เพื่อจะตามจับ กวนไห้รุ้ๆว่ามาไห้ #ซวย เพื่อไปพุดหรือ. #ด่า แล้วก็จะตามจับ อ้างได้ เเต่เพื่อปิดบังเรื่อง คุ่เขย กับลุกชาย ขายยาบ้าชวนทะเราะเเทน
อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่ ร้อง ป.ป.ช. สอบ กสทช.เปิดช่อง 3 บริษัทมือถือปัดเศษค่าโทรจากวินาทีเป็นนาที ด้าน จนท.แจง เป็นทางเลือกให้ ปชช. อยากใช้เป็นนาที ย้ำทุกค่ายต้องมีโปรทางเลือกคิดเป็นวินาทีให้ ปชช.ด้วย อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/107701-Aornorkor.html #isranews #สำนักข่าวอิศรา #ปปช #กสทช สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันออก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันตก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคอีสาน ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ต้องแฉ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง รายของ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กรณี พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565 รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,410,879.09 บาท หนี้สิน 28,005.82 บาท อ่านเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/main-issue/108051-info-asset-wiroj.html #ข่าวอิศรา #สำนักข่าวอิศรา #isranews สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค2564 ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของ ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กรณีทุก 3 ปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 742,317,817 บาท หนี้สิน 52,862,303 บาท . อ่านเพิ่มเติม : INFO : ทรัพย์สิน 742.3 ล้าน ‘ประพิศ จันทร์มา’ อธิบดีกรมชลฯ เงินฝาก 49 บัญชี 160 ล้าน #ข่าวอิศรา #สำนักข่าวอิศรา #isranews #บัญชีทรัพย์สิน #ประพิศจันทร์มา สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency
เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565 ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรณีทุก 3 ปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 44,591,412.54 บาท หนี้สิน 303,947.11 บาท . #สำนักข่าวอิศรา #isranews #บัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency
เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565 ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กรณีทุก 3 ปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 167,623,994.02 บาท ไม่มีหนี้สิน . ในจำนวนนี้ คู่สมรส แจ้งมีที่ดิน 20 แปลง มูลค่ารวม 91.38 ล้านบาท ส่วนใหญ่รับให้-มรดกจากครอบครัว . #สำนักข่าวอิศรา #isranews #บัญชีทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ . ติดตามสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org www.youtube.com/c/isranewsagency https://twitter.com/isranews_agency