สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) Office of the National Anti-Corruption Commission
(30)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ's post
24/04/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ's post

23/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น
ในรายของ

1. นายประครอง โคระถา ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ กรณีพ้นจากตำแหน่ง
2. นางแว่นฟ้า ทองศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรณีเข้ารับตำแหน่ง

ระหว่างวันที่‪ 23 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2564‬ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 เลขที่ 250/2-3 ถนนประกอบบูรณะ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

23/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย

1.นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง

โดยเปิดเผยระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

และอีกจำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

2.นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีเข้ารับตำแหน่ง
3.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง
4.นายยอดยิ่ง จันทรพิมพ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง
5.นายสุนทร จำปาทอง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง
6.นายวิทิต ทองโสภิต ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง
7.นายพิชิต ภาโนมัย ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง
8.นายสุพจน์ วรรณศรี ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง
9.นายจำนงค์ พงษ์ชนะ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง

โดยเปิดเผยระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
ชั้น 1 เลขที่ 177/47-48 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ...
23/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 23 ราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 2 ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

22/04/2021

ป.ป.ช.จ.นราธิวาส เดินหน้าสอบทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จ.นราธิวาส
#ThaiPBSศูนย์ข่าวภาคใต้

https://fb.watch/50YcLZRiZI/

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 64
22/04/2021

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 64

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 64

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการประเมิน ITA ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการประเมิน ITA ได้อย่างเป็นธรรม และสะท้อนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2564

- Click ที่ Link ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ -
https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1961?fileId=206503

ป.ป.ช. ชลบุรี & ชมรม Strong ชลบุรี ลงพื้นที่รวดเร็ว !!!ตามที่ได้ปรากฎภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 เม.ย. ...
22/04/2021

ป.ป.ช. ชลบุรี & ชมรม Strong ชลบุรี ลงพื้นที่รวดเร็ว !!!
ตามที่ได้ปรากฎภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 เม.ย. 64 ว่ามีการสร้างถนนเหลื่อมกันไม่บรรจบเป็นเส้นเดียวกัน
ในวันนี้ 22 เม.ย. 64 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย กรรมการชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลในกรณีดังกล่าว พบว่าทาง อบต.เขาคันทรง ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกรณีดังกล่าวแล้ว สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ป.ป.ช. ชลบุรี

#ข่าวสารวันนี้
22/04/2021

#ข่าวสารวันนี้

21/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
จำนวน 10 ราย 12 บัญชี ประกอบด้วย

1. นายทินกร ชูวงศ์ ตำแหน่งกรรมการสถาบันการบินพลเรือน กรณีเข้ารับตำแหน่ง
2. นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ ตำแหน่งกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรณีเข้ารับตำแหน่ง
3. นายสันติ อ่ำศรีเวียง ตำแหน่งกรรมการองค์การตลาด กรณีทุกสามปี
4. นายศุภกิจ ปิยสิรานนท์ ตำแหน่งกรรมการองค์การตลาด กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ตำแหน่งกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ตำแหน่งกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง
7. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ตำแหน่งกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง
8. นายกฤชเทพ สิมลี ตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรณีดำรงตำแหน่งครบสามปี
9. นายกฤษณ์ เสสะเวช ตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
10. นายกฤษณ์ เสสะเวช ตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่ง
11. นายมงคล วิมลรัตน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กรณีเข้ารับตำแหน่ง
12. นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ตำแหน่งอธิบดีกรมยุโรป กรณีเข้ารับตำแหน่ง

‪โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 21 เมษายน -20 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.‬ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน >การยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 2 ราย 3 บัญชีรายละเอียดตา...
20/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 2 ราย 3 บัญชี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

‪โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 20 เมษายน -19 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.‬ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1
ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน >การยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 2 ราย 3 บัญชี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

‪โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 20 เมษายน -19 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.‬ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1
ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน >การยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้อ...
19/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 12 ราย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่‪ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2564‬ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ถนนจิระ ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

#ข่าวสารวันนี้
19/04/2021

#ข่าวสารวันนี้

ป.ป.ช. TaC Team ต้านทุจริต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี---...
08/04/2021

ป.ป.ช. TaC Team ต้านทุจริต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี
----------------------------
วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี นำคณะ TaC Team ต้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย สำนักส่งเสริมการบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม สำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับคณะ และรับฟังรายงานการลงพื้นที่ตามโครงการการพัฒนาแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในประเทศไทย อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่ามกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อลดคดีความการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงรวมกลุ่มกันลงพื้นที่ป่าเขาไผ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ได้รับร้องเรียนว่ามีการรุกล้ำพื้นที่จากกลุ่มนายทุน และชาวบ้านบางส่วน โดยทำการตัดต้นไม้ ถางป่า เพื่อปลูกยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด จำนวนหลายร้อยไร่ อีกทั้งยังพบการไถดินกลบลำราง ตัดทางน้ำที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซึ่งป่าเขาไผ่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งนึงของจังหวัดชลบุรี จากกรณีดังกล่าวนั้นจึงก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
หลังจากที่คณะ TaC Team ต้านทุจริต ได้รายงานสิ่งที่พบเห็นจากการลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านประธานในที่ประชุม รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหารุกล้ำพื้นที่ป่า โดยจะดำเนินการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าให้ชัดเจนโดยเร็วต่อไป

08/04/2021
www.nacc.go.th

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่/บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช.
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/main_old_article_20180608194529.pdf

"คนดี ศรีกาฬสินธุ์"วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ...
07/04/2021

"คนดี ศรีกาฬสินธุ์"
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลผู้ทำความดี สมควรยกย่องเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้นำเป็นแบบอย่างในการทำความดี

07/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
ในรายของ นายนิธิ มหานนท์ ตำแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

‪โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.‬ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1
ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน >การยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > เปิดเผยหุ้น

07/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น
ในรายของ นายพิสิฐ เสือสมิง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีพ้นจากตำแหน่ง

ระหว่างวันที่‪ 5 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564‬ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 204 ชั้น 2 อาคารสรรพกรพื้นที่สมุทรสงคราม ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

#ข่าวสารวันนี้
07/04/2021

#ข่าวสารวันนี้

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับท...
07/04/2021
มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อมิให้กระทำการอันเป็นการการฝ่าฝืนมาตรา 128 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ https://www.youtube.com/watch?v=ToFvMRfDrko&list=PL0gOjLOzRGfdghv-_tN6gIDaECrNE8p7A&index=3

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การร....

#เมืองนนท์คนสุจริต วันที่​ 5​ เมษายน​ 2564​ นางสาวชฎารัตน์​ อนรรฆอร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ​ ป.ป.ช.​ ภาค​ 1​ มอบเกีย...
06/04/2021

#เมืองนนท์คนสุจริต
วันที่​ 5​ เมษายน​ 2564​ นางสาวชฎารัตน์​ อนรรฆอร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ​ ป.ป.ช.​ ภาค​ 1​ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นางสาวลำพู​ ดีศรี​ ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต​ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม​ กรณีนางสาวลำพู​ ดีศรี​ เก็บเงินจำนวน​ 10,000​ บาท​ ที่มีบุคคลทำหล่นไว้บริเวณปั๊มน้ำมัน​แห่งหนึ่งบริเวณสะพานเจษฎา​บดินทร์​ เมื่อวันที่​ 25​ มีนาคม​ 2564​ และได้ส่งคืนเจ้าของในเวลาต่อมา
#ของหายได้คืน

06/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
ในรายของ

1. นายทศพล สังขทรัพย์ ตำแหน่งกรรมการองค์การตลาด กรณีพ้นจากตำแหน่ง
2. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ ตำแหน่งกรรมการการประปานครหลวง กรณีเข้ารับตำแหน่ง
3. นายจำเริญ โพธิยอด ตำแหน่งกรรมการการประปานครหลวง กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

‪โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.‬ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน >การยื่นบัญชีแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > เปิดเผยหุ้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี-----วันนี้ (6 เมษายน 2564) ข้าราชการสำนักงาน ป.ป...
06/04/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
-----
วันนี้ (6 เมษายน 2564) ข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการต่อแผ่นดินไทย

๖ เมษายน วันจักรีเป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษ...
06/04/2021

๖ เมษายน วันจักรี
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี
--
ขอน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๖ เมษายน วันจักรี
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี
--
ขอน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 127 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมิให้กระทำการอันเป็นการกา...
05/04/2021
มาตรา 127 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 127 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมิให้กระทำการอันเป็นการการฝ่าฝืนมาตรา 127ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ https://www.youtube.com/watch?v=I6KWBvdMkOY&list=PL0gOjLOzRGfdghv-_tN6gIDaECrNE8p7A&index=2

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 127 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมิให้กระทำการอันเป็นกา....

05/04/2021
www.nacc.go.th

สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแผนภูมิขั้นตอนการรับ ตรวจ และส่งคำกล่าวหา

https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/267140146248b66e1251a17507c5bf388b51517.pdf

ITA เครื่องมือประเมินภาครัฐของคนไทยทุกคน - อุทิศ บัวศรีhttps://www.youtube.com/watch?v=MFlNWHI-7ms
05/04/2021
ITA เครื่องมือประเมินภาครัฐของคนไทยทุกคน - อุทิศ บัวศรี

ITA เครื่องมือประเมินภาครัฐของคนไทยทุกคน - อุทิศ บัวศรี

https://www.youtube.com/watch?v=MFlNWHI-7ms

ITA เครื่องมือประเมินภาครัฐของคนไทยทุกคน!!.สำหรับประชาชน : ITA เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในกา....

เช็คผลกระทบ "ภาพลกษณ์คอร์รัปชันไทย" ลดลงห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOMhttps://program.thaipbs.or.th/watch/dl6lge
05/04/2021
ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM - ​เช็กผลกระทบ “ภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทย” ลดลง

เช็คผลกระทบ "ภาพลกษณ์คอร์รัปชันไทย" ลดลง
ห้องข่าว ไทยพีบีเอส NEWSROOM
https://program.thaipbs.or.th/watch/dl6lge

ร่วมพูดคุยกับ คุณณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไท.....

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี๕ เมษายน ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ****...
05/04/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

*******************

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

*******************

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ที่อยู่

361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ป.ป.ช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

“แป๊ะเจี๊ยะ”

“แป๊ะเจี๊ยะ”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อบต.บางน้ำจืด…พร้อม จ่ายเอง ซื้อวัคซีนต้านโควิท นายกอ๋อย ฯ ชัดเจน ‘ผมมีตังค์’ https://www.facebook.com/228901777296089/posts/1492101890976065/
กูเป็นหนึ่งในคนไทย ที่รักประเทศไทย กูเป็นหนึ่งในคนไทยที่จะปกป้อง รัฐวิสาหกิจของไทยทุกอย่าง กูจะไม่ยอมให้ใครคนใดคนนึงมาถือครองเป็นของส่วนตัว คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ จะไม่ยอมให้ใครมาโกรยสมบัติชาติไทยไป บรรพบุรุษกูลงทุนมา พวกมึงเป็นใคร.เอารัฐวิสาหกิจไป เฮี้ย พวกมึงใช้คำว่า อัดยายซื้อขนมยาย แต่ยายอย่างกูไม่ขายโว้ย ยายจะเก็บขนมไว้ให้ลูกหลานคนไทยทุกคนกินขนมของยาย😀😏😏😎
มีพ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนตัวไหม่ขอโหลดหน่อย
ขอขอบพระคุณ.สำนักงา ป.ป.ช.ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม.เพื่อประเทศชาติ
เรียน ท่านยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการบริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่านครับ กระผมขอร้องเรียน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ7สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองการแพทย์ฉุกเฉิน1669 “เรื่องปลอมแปลงเอกสาร”เบิกค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จและไม่ตรงตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้าราชการคนที่ผมร้องใช้บิลที่มิได้อยู่อาศัยซึ่งบิลใบดังกล่าวระบุเป็นค่าน้ำค่าไฟเลขที่048/2447ระบุเป็นค่าน้ำจำนวน270บาท ค่าไป1,447บาท (ตัวเลขไม่ชัดเจน)และได้ใช้ลิคควิดลบบิลดังกล่าวแล้วนำไปถ่ายเอกสารสีประมาณ5-6ครั้งเพื่อให้ข้อความค่าน้ำและค่าไฟเจอจาง แล้วจึงจัดการปลอมแปลงลายมือระบุเป็นค่าเช่าหัองพักประจำเดือนเมษายนระบุยอดจำนวนเงิน7,500บาทพร้อมทั้งปลอมลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน เพื่อนำไปวางฏีกาเบิกกับทางหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งในขณะที่วางฎีกาเบิกเงินนั้นพยาบาลคนดังกล่าวไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั้นแล้วครับ คำถามครับ? หากทุกอยากถูกต้องทำไมต้องปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบ ปลอมลายมือ? จากการร้องเรียนไปครั้งที่1คณะกรรมการมีการตั้งกรรมการสอบโดยเร่งด่วย เรื่องมีมูล คำพูดของ ผอ.ฝ่ายกจ ปปช.สงขลา ลงพื้นที่พบมูล พยานเด็กร้านถ่ายเอกสาร สอบปากคำเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ผู้ใต้บังคับบัญชาของ ผอ.ฝ่ายกจ พฤติกรรมไม่เหมาะสมน้ำเสียงข่มขู่ ปกป้องคนกระทำผิด ผอ.ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสงขลาวางตังไม่เหมาะสมใช้คำพูดคุกคามผม ฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยครับ ในข้อกล่าวหาปกป้อง ปกปิดและคุกคามผู้ร้องและเปิดเผยข้อมูลผู้ร้องซึ่งเป็นความลับตามสิทธิ์ของผู้ร้อง ผลสุดท้ายสรุปจบที่ผู้กระทำผิดไม่ผิดใดๆ กระผมจึงขอให้ข้อความนี้ได้รับพิจารณาความผิดตามที่กระผมได้ร้องเรียนด้วยครับ เบื้องต้นกระผมได้แนบเอกสารเท่าที่กระผมจะหาได้ครับน่าจะเพียงพอต่อคนที่ได้ตั้งใจกระทำผิดทั้่งนี้อยากให้ท่านประสานกับทาง ปปช.สงขลา(คุณเรวัตร)ไม่ทราบนามสกุล กราบขอบพระคุณครับ
https://timeline.line.me/post/_dftwgiu4AqIatWBTfkEwmQGzH5DZHiMyZPPdrBA/1157898020903067205 0857584677 ธีระชัย คำสมหมาย