กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิต

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิต กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
Office of To***co Products Control Committee, Department of Disease Control กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 อาคาร 11 ชั้น 5 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เปิดเหมือนปกติ

"ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำให้สถานที่สาธารณะและสถานศึกษาปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง"- นายสุพจน์ จิตร์เพ็ช...
05/06/2021

"ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำให้สถานที่สาธารณะและสถานศึกษาปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง"

- นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#สถานศึกษา #โรงเรียนสีขาว
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

"ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำให้สถานที่สาธารณะและสถานศึกษาปลอดบุหรี่ได้อย่างแท้จริง"

- นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#สถานศึกษา #โรงเรียนสีขาว
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

04/06/2021
รางวัล World No To***co Day Award 2021

รางวัล World No To***co Day Award 2021 เป็นรางวัลที่องค์การอนามัยโลกยกย่ององค์กร หรือบุคคลที่มี ผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสำหรับปีนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นหน่วยงานที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้และสร้างชื่อเสียงผลงานด้านศักยภาพการช่วยผู้สูบให้เลิกบุหรี่ได้อย่างน่าชื่นชม

ซึ่งเรื่องราวของการทำงานที่มุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรวิชาชีพพยาบาลในการเป็นฟันเฟืองสำคัญของการทำงานควบคุมยาสูบให้กับประเทศไทย ถูกถ่ายทอดอยู่ในวีดีโอนี้ โดยมี รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนบอกเล่าการทำงาน และความรู้สึกของเหล่าพยาบาลที่ทุ่มเทเพื่ออยากเห็นสังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้า ควันที่สูดเข้าไปและพ่นออกมาต่างก็มีหน้าที่ทำลายปอดและทางเดินหายใจเท่าๆ กัน นอกจา...
04/06/2021

ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้า ควันที่สูดเข้าไปและพ่นออกมาต่างก็มีหน้าที่ทำลายปอดและทางเดินหายใจเท่าๆ กัน นอกจากจะเกิดความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งและโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจชนิดรุนแรงแล้ว ปอดของคนสูบบุหรี่มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อโควิด - 19 มีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเดียวกันและการพ่นควันออกมานั้นก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อใส่กันได้ ในควันหรือละอองนั้นเต็มไปด้วยสารคัดหลั่ง น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย มันจะลอยคลุ้งอยู่ในอากาศ เท่านี้ก็เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้แล้ว

“ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง”
บางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้เลิกบุหรี่ได้ เพราะเลิกสูบก็ลดเสี่ยงไปได้เยอะเลย

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้า ควันที่สูดเข้าไปและพ่นออกมาต่างก็มีหน้าที่ทำลายปอดและทางเดินหายใจเท่าๆ กัน นอกจากจะเกิดความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งและโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจชนิดรุนแรงแล้ว ปอดของคนสูบบุหรี่มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อโควิด - 19 มีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเดียวกันและการพ่นควันออกมานั้นก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อใส่กันได้ ในควันหรือละอองนั้นเต็มไปด้วยสารคัดหลั่ง น้ำลาย เสมหะ และแบคทีเรีย มันจะลอยคลุ้งอยู่ในอากาศ เท่านี้ก็เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้แล้ว

“ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง”
บางทีนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้เลิกบุหรี่ได้ เพราะเลิกสูบก็ลดเสี่ยงไปได้เยอะเลย

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

4 มิ.ย. 64กคส.จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานอาชีวศึกษาปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุม ณ ห้องประชุม Focus ชั้น 1 อาคาร 2 ...
04/06/2021

4 มิ.ย. 64
กคส.จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานอาชีวศึกษาปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุม ณ ห้องประชุม Focus ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) โดยมี นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กคส. เป็นประธานการประชุม

ภาพบรรยากาศของ Virtual Meeting ที่เหล่าคุณครูและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษารู...
04/06/2021

ภาพบรรยากาศของ Virtual Meeting ที่เหล่าคุณครูและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษารูปแบบต่างๆ กันอย่างสนุกสนาน อาจจะรู้สึกแปลกตาไปบ้าง ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) แต่ไม่ว่าจะเป็นการเจอกันในรูปแบบไหน ทุกคนก็ตั้งใจ สร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเสริมสร้างความรู้ ของสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้มีความครอบคลุมทุกระดับ

#VirtualMeeting #สถานศึกษา #โรงเรียนสีขาว
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit #กคส.

03/06/2021
www.youtube.com

ใครที่ติดตามไม่ทัน หรืออยากรับชม Virtual Meeting ย้อนหลัง
ตอบทุกคำถาม เรียนรู้ทุกเทคนิคความสำเร็จ คัดสรรมาไว้ที่นี่
สามารถคลิกชมได้ที่ลิงค์นี้นะครับ
https://youtu.be/jtOoNSINr6A

สำหรับการประชุมเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนและถ่ายทอดเครื่องมือขับเคลื่อนในการดำเนินงานควบคุมยาสูบในกลุ่มเป้าหมายสำคัญในระดับพื้นที่ ครั้งนี้
จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทางกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอขอบคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้
แล้วเรามาร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ไปด้วยกันนะครับ

⏰‼️‼️‼️‼️⏰9 โมงเช้า เรามีนัดกันนะคะ.. สร้างเสริม ... เติมเต็ม ... แลกเปลี่ยน ...และเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายเดียวกั...
03/06/2021

⏰‼️‼️‼️‼️⏰
9 โมงเช้า เรามีนัดกันนะคะ
.. สร้างเสริม ... เติมเต็ม ... แลกเปลี่ยน ...และเรียนรู้ไปด้วยกัน
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ♾ สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 🚭
-:-:-:-:-:-
🔺จะทำสถานศึกษาให้ปลอดบุหรี่ เริ่มต้นยังไง
🔺เทคนิคการก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
🔺”เพื่อนที่ปรึกษา” กับการหนุนเสริมให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ทำได้อย่างไร
———-
ทุกคำถาม ทุกเทคนิคความสำเร็จ เราคัดสรรมาไว้ที่นี่แล้ว
พบกัน 9 โมงตรงนะคะ⏰

⏰‼️‼️‼️‼️⏰
9 โมงเช้า เรามีนัดกันนะคะ
.. สร้างเสริม ... เติมเต็ม ... แลกเปลี่ยน ...และเรียนรู้ไปด้วยกัน
เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ♾ สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 🚭
-:-:-:-:-:-
🔺จะทำสถานศึกษาให้ปลอดบุหรี่ เริ่มต้นยังไง
🔺เทคนิคการก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
🔺”เพื่อนที่ปรึกษา” กับการหนุนเสริมให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ทำได้อย่างไร
———-
ทุกคำถาม ทุกเทคนิคความสำเร็จ เราคัดสรรมาไว้ที่นี่แล้ว
พบกัน 9 โมงตรงนะคะ⏰

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564ขอพระองค์ทรงพระเกษ...
02/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

#ซื้อบุหรี่มันไม่เท่เลี้ยงบุฟเฟต์เท่กว่านะเลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์...
02/06/2021

#ซื้อบุหรี่มันไม่เท่เลี้ยงบุฟเฟต์เท่กว่านะ

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#ซื้อบุหรี่มันไม่เท่เลี้ยงบุฟเฟต์เท่กว่านะ

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

พรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมกับ Virtual Meeting ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) จากการสร้างสรรค์ของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผล...
02/06/2021

พรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมกับ Virtual Meeting ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) จากการสร้างสรรค์ของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านนโยบายเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง เครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งยังเรียนรู้วิธีการขยายผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้มีความครอบคลุมทุกระดับอีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายนนี้
พบกัน 9.00 -12.00 น. ที่นี่ https://www.facebook.com/Thaiantitobacco/

อย่าลืมลงทะเบียนผ่านระบบ google sheet : http://1ab.in/baya
หรือ สแกน QR code (ภาพด้านล่าง)

รวมทั้งช่วยกันกดไลค์และกดแชร์การเผยแพร่การประชุมให้รับทราบในมุมกว้างด้วยนะครับ

พรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมกับ Virtual Meeting ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) จากการสร้างสรรค์ของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านนโยบายเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง เครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งยังเรียนรู้วิธีการขยายผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้มีความครอบคลุมทุกระดับอีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายนนี้
พบกัน 9.00 -12.00 น. ที่นี่ https://www.facebook.com/Thaiantitobacco/

อย่าลืมลงทะเบียนผ่านระบบ google sheet : http://1ab.in/baya
หรือ สแกน QR code (ภาพด้านล่าง)

รวมทั้งช่วยกันกดไลค์และกดแชร์การเผยแพร่การประชุมให้รับทราบในมุมกว้างด้วยนะครับ

จากอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์การอนามัยโลกเมื่อ 18 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ รวมถึงการร่วมรณรงค์การงดสูบบุห...
01/06/2021

จากอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์การอนามัยโลกเมื่อ 18 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ รวมถึงการร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่โลกที่จัดขึ้นทุกปีนั้น ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในทุกๆด้าน ตั้งแต่นโยบายจนถึงการทำงานเพื่อผลักดันให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างถึงที่สุด

ประเทศไทยตอบรับและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เสียง Commit to Quit ดังขึ้นอย่างเข้มแข็งทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ การสร้างชุมชนต้นแบบและโรงเรียนปลอดบุหรี่จากการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา เพราะไม่มีเป้าหมายใดที่จะสำคัญและยั่งยืนไปกว่าสุขภาพที่ดีของประชาชน

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

จากอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์การอนามัยโลกเมื่อ 18 ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ รวมถึงการร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่โลกที่จัดขึ้นทุกปีนั้น ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในทุกๆด้าน ตั้งแต่นโยบายจนถึงการทำงานเพื่อผลักดันให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างถึงที่สุด

ประเทศไทยตอบรับและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เสียง Commit to Quit ดังขึ้นอย่างเข้มแข็งทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์เชิงสร้างสรรค์ การสร้างชุมชนต้นแบบและโรงเรียนปลอดบุหรี่จากการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา เพราะไม่มีเป้าหมายใดที่จะสำคัญและยั่งยืนไปกว่าสุขภาพที่ดีของประชาชน

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

01/06/2021
ห้ามพลาดดรับชม

รับชมผลงานจากการสร้างสรรค์ให้โรงเรียนและสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์จากโครงการและกิจกรรมต่างๆ กับการประชุมรูปแบบใหม่ Virtual Meeting วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน นี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

แล้วพบกันนะครับ

#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#BestPractice #สถานศึกษา #กคส.

#บุหรี่ยังมีควันส่วนตัวฉันยังไม่มีใคร เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได...
01/06/2021

#บุหรี่ยังมีควันส่วนตัวฉันยังไม่มีใคร
เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#บุหรี่ยังมีควันส่วนตัวฉันยังไม่มีใคร
เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

31/05/2021

รับชมความรู้สึกของผู้ชนะรางวัล World No To***co Day 2021 และรางวัลหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ดีเด่น ไปพร้อมๆกัน

แล้วมาร่วมสร้างสังคมให้ปลอดบุหรี่ไปด้วยกันนะครับ

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

31/05/2021
เลิกสูบลดเสี่ยง

ขอบคุณ หมอแล็บแพนด้า สำหรับการช่วยรณรงค์วิดีโอของทางของกองงานฯ เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แน่นอนครับ
https://fb.watch/5Q06HHi8MM/

31/05/2021
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

“ความสำเร็จของการสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราไม่เริ่ม
และขาดการสนับสนุนจากทุกคน ทุกภาคส่วน และทุกเครือข่าย”

วันนี้ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงขอใช้โอกาสวันสำคัญนี้ ขอบคุณองค์กร หน่วยงาน กลุ่มบุคคล รวมถึงบุคคลในทุกภาคส่วน ที่ดำเนินการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในระดับพื้นที่อย่างแข็งขัน

ทุกภาคส่วนเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์อันดีงามที่แท้จริงให้กับประชาชนและสังคมไทย
มากกว่านั้นทุกท่านยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ประเด็น COMMIT TO QUIT ขององค์การอนามัยโลก เกิดขึ้น และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไทย

เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ จะไม่ไกลเกินความจริง
หากพวกเราเห็นด้วยและเดินไปด้วยกัน

#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday

#ติดบุหรี่เป็นมะเร็งติดสำเพ็งคือเยาวราชเลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาไ...
30/05/2021

#ติดบุหรี่เป็นมะเร็งติดสำเพ็งคือเยาวราช

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#ติดบุหรี่เป็นมะเร็งติดสำเพ็งคือเยาวราช

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

30/05/2021
ร่วมรับชม รับฟัง การนำเสนอประเด็น COMMIT TO QUIT เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

📡 10 โมงเช้า จันทร์ที่ 31 พ.ค.นี้ ห้ามพลาด ‼️‼️
———————
ร่วมรับชม รับฟัง การนำเสนอประเด็น COMMIT TO QUIT
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

📌ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างไร 🚭
📌ติดตามการแสดงปฏิญญาครั้งสำคัญ และร่วมลุ้น และยินดีผู้รับรางวัล World No To***co Day 2021 และรางวัลหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ดีเด่น ไปพร้อมๆกัน

พบกันวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 น.
ทางFacebook : กองงานคณะกรรมการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ https://www.facebook.com/Thaiantitobacco/
#ลดสูบเลิกเสี่ยงคุณทำได้ 🚭

"การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เราต้องทำงานแบบบูรณาการ ภาคราชการ ภาคประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้องจับมือกัน และทำงานกัน...
29/05/2021

"การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เราต้องทำงานแบบบูรณาการ ภาคราชการ ภาคประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้องจับมือกัน และทำงานกันด้วยความเข้าใจ"

- นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoqui

"การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เราต้องทำงานแบบบูรณาการ ภาคราชการ ภาคประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ต้องจับมือกัน และทำงานกันด้วยความเข้าใจ"

- นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoqui

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดรณรงค์เรื่องห้ามสูบบุหรี่อย่างจริงจังทุกพื้นที่ ทุกกระบวนการและพยายามให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด...
28/05/2021

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดรณรงค์เรื่องห้ามสูบบุหรี่อย่างจริงจังทุกพื้นที่ ทุกกระบวนการและพยายามให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด"

- คุณชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoqui

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดรณรงค์เรื่องห้ามสูบบุหรี่อย่างจริงจังทุกพื้นที่ ทุกกระบวนการและพยายามให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด"

- คุณชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoqui

COMMIT TO QUIT กำลังจะเกิดขึ้น ‼️ และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างไร ร่วมติดตามการแสดงปฏิญญาครั้งส...
28/05/2021

COMMIT TO QUIT กำลังจะเกิดขึ้น ‼️
และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างไร ร่วมติดตามการแสดงปฏิญญาครั้งสำคัญ และประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล World No To***co Day 2021 และรางวัลหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับเขต

พบกันวันจันทร์ที่ 31 พฤษภานี้ เวลา10.00น. เป็นต้นไป📌🎥

COMMIT TO QUIT กำลังจะเกิดขึ้น ‼️
และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างไร ร่วมติดตามการแสดงปฏิญญาครั้งสำคัญ และประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล World No To***co Day 2021 และรางวัลหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับเขต

พบกันวันจันทร์ที่ 31 พฤษภานี้ เวลา10.00น. เป็นต้นไป📌🎥

"เราเป็นองค์กรท้องถิ่นที่เล็กที่สุด แต่มีหน่วยมากที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดด้วย การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่...
27/05/2021

"เราเป็นองค์กรท้องถิ่นที่เล็กที่สุด แต่มีหน่วยมากที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดด้วย การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดี เรื่อง "ปลอดบุหรี่" จึงสำคัญมาก"

- คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง รองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

"เราเป็นองค์กรท้องถิ่นที่เล็กที่สุด แต่มีหน่วยมากที่สุดและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดด้วย การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดี เรื่อง "ปลอดบุหรี่" จึงสำคัญมาก"

- คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง รองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

พบกับ Virtual Meeting ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) จากการสร้างสรรค์ของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโ...
27/05/2021

พบกับ Virtual Meeting ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) จากการสร้างสรรค์ของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านนโยบายเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง เครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งยังเรียนรู้วิธีการขยายผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้มีความครอบคลุมทุกระดับอีกด้วย

3 มิถุนายนนี้
พบกัน 9.00 -12.00 น. ที่นี่ https://www.facebook.com/Thaiantitobacco/

อย่าลืมลงทะเบียนผ่านระบบ google sheet : http://1ab.in/baya
หรือ สแกน QR code (ภาพด้านล่าง)

สุดท้าย ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์การเผยแพร่รายการการประชุมนี้ให้รับทราบในมุมกว้างด้วยนะครับ

พบกับ Virtual Meeting ตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal) จากการสร้างสรรค์ของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านนโยบายเพื่อสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง เครื่องมือขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษารูปแบบต่างๆ ทั้งยังเรียนรู้วิธีการขยายผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้มีความครอบคลุมทุกระดับอีกด้วย

3 มิถุนายนนี้
พบกัน 9.00 -12.00 น. ที่นี่ https://www.facebook.com/Thaiantitobacco/

อย่าลืมลงทะเบียนผ่านระบบ google sheet : http://1ab.in/baya
หรือ สแกน QR code (ภาพด้านล่าง)

สุดท้าย ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์การเผยแพร่รายการการประชุมนี้ให้รับทราบในมุมกว้างด้วยนะครับ

"เราต้องพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสร้างความสุขให้เป็นสาธารณะ คิดอย่างผู้นำ ทำแบบท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นของเราปลอดบุหรี่" -...
26/05/2021

"เราต้องพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสร้างความสุขให้เป็นสาธารณะ คิดอย่างผู้นำ ทำแบบท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นของเราปลอดบุหรี่"

- คุณกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoqui

"เราต้องพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสร้างความสุขให้เป็นสาธารณะ คิดอย่างผู้นำ ทำแบบท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นของเราปลอดบุหรี่"

- คุณกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

#อปท #เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoqui

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน...
26/05/2021

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว
นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้น เมื่อถึงวันสำคัญ เช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่านผู้เป็นดวงประทีปของโลก

หลักธรรมสำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติ

๑. ความกตัญญู คือความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทำไว่ก่อน เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นทำไว้นั้น
๒. อริยสัจ ๔
อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงความจริงของชีวิตที่ไม่ผันแปร เกิดมีได้แก่ทุกคน
๓. ความไม่ประมาท
ความไม่ประมาทคือ การมีสติเสมอทั้ง ขณะทำขณะพูด และขณะคิด สติคือการระลึกได้ ในภาคปฎิบัติเพื่อนำ มาใช้ในชีวิตประจำวัน หมายถึง การระลึกรู้ทันการเคลื่อนไหว ของอริยาบท ๔ คือ เดิน ยืน นั่ง นอน การฝึกให้เกิดสติทำได้โดยตั้งสติกำหนดการเคลื่อนไหวของอริยาบท กล่าวคือ ระลึกทันทั้งในขณะ ยืน เดิน นั่ง และนอน รวมทั้ง ระลึกรู้ทัน ในขณะพูดคิด และขณะทำงานต่างๆ เมื่อทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่า มีความไม่ประมาท

ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งของตนเอง-คนรอบข้าง และเพื่อเป็นการใช้ชีวิตไม่ประมาท ให้วันนี้เป็นวันดีแห่งการเลิกสูบบุหรี่เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม จึงเป็นสิ่งที่ควรริ เริ่มทำทันที เพราะเราเชื่อว่าคุณเลิกได้ สอบถาม/ปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่โทร.1600 สายด่วนโทร.ฟรี/สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน

#เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้

ที่อยู่

เลขที่ 88/21 ชั้น 5 อาคาร 11 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903852

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แบบสอบถามหลังการประชุมฯและแบบประเมินความพืงพอใจฯ สามารถทำได้ที่ไหนครับ
ได้รับความรู้มาก
กำลังเข้าร่วมการประชุมคะ
เขาชมอยู่
สมพงษ์ เสนะจำนงค์ พร้อมอบรมแล้วครับ
สวัสดีค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปินค่ะ
เพื่อป้องป้องเยาวชนปิดโรงงานยาสูบไปเลยสิครับ ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องหรือเพื่ออะไรกันแน่ บุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างของเยาวชนทุกคนรู้ดี แล้วรู้ทั้งรู้แล้วทำไมถึงมองข้าม ปิดไปเลยสิครับ ลักรอบนำเข้าก็จับปรับโทษหนักๆไปสิ แก้ไขให้ถูกจุดหน่อยครับ
ข้างห้องสูบบุหรี่ทุกเช้า เรามีลูกสาวสองคนเล็กๆๆบอกเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจใครจะช่วยได้บ้างคะ...
[ประกาศ] ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี สามารถสูบบุหรี่ได้แล้วคนับ.. ........เรียนเชิญทุกท่านร่วมสูบบุหรี่ได้ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นะคนับ
ร่วมสนุก...#ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ขายบุหรี่
ร่วมกันเล่นสนุก กรมควบคุมโรค จากหลายๆโรงเรียน
โรงเรียนพีระยานาวิน