กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิต

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิต กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
Office of To***co Products Control Committee, Department of Disease Control กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 อาคาร 11 ชั้น 5 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เปิดเหมือนปกติ

14 ก.ค. 64กคส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 7/...
14/07/2021

14 ก.ค. 64
กคส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบทางไกล (Video conference) เพื่อวินิจฉัย ตีความข้อหารือหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมี รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คผยช. ด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ13 กรกฎาคม 2564ขอพระองค์ทรงพระเกษ...
12/07/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

13 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

13 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตต...
03/07/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งบุหรี่ เป็นประตูด่านแรกของการนำไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้เ...
26/06/2021

26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ซึ่งบุหรี่ เป็นประตูด่านแรกของการนำไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้เอง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงอยากขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมใจกัน #เลิกสูบลดเสี่ยง เรารู้ว่า #คุณทำได้ 🚭

26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ซึ่งบุหรี่ เป็นประตูด่านแรกของการนำไปสู่การติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ มากมาย ด้วยเหตุนี้เอง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงอยากขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมใจกัน #เลิกสูบลดเสี่ยง เรารู้ว่า #คุณทำได้ 🚭

#ดูดบุหรี่มีควันถ้าดูดทุกวันไม่มีเราเลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เ...
24/06/2021

#ดูดบุหรี่มีควันถ้าดูดทุกวันไม่มีเรา

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#ดูดบุหรี่มีควันถ้าดูดทุกวันไม่มีเรา

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

23 มิ.ย. 64กคส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 6...
23/06/2021

23 มิ.ย. 64
กคส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบทางไกล (Video conference) เพื่อวินิจฉัย ตีความข้อหารือหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยมี รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คผยช. ด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 📣จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบค...
22/06/2021

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
📣จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โดยงบประมาณของ สสส.
👉 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 8 อัตรา
👉 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

✍️ผู้สนใจสามารถสมัครสอบโดยยื่นใบสมัครผ่านทางE - Mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 64 โดยจัดทำเอกสารการสมัครเป็นไฟล์เอกสาร PDF เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇
https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=19150&deptcode=

#รับสมัครนิติกร #งานกฎหมาย

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
📣จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โดยงบประมาณของ สสส.
👉 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 8 อัตรา
👉 วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

✍️ผู้สนใจสามารถสมัครสอบโดยยื่นใบสมัครผ่านทางE - Mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 64 โดยจัดทำเอกสารการสมัครเป็นไฟล์เอกสาร PDF เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 👇
https://ddc.moph.go.th/otpc/news.php?news=19150&deptcode=

#รับสมัครนิติกร #งานกฎหมาย

#บุหรี่กับเราจะเลือกอะไรเลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลยอยากเลิกบุ...
22/06/2021

#บุหรี่กับเราจะเลือกอะไร

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#บุหรี่กับเราจะเลือกอะไร

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ตายช้ากว่าบุหรี่ที่แท้ทรูเลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเม...
18/06/2021

#บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ตายช้ากว่าบุหรี่ที่แท้ทรู

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ตายช้ากว่าบุหรี่ที่แท้ทรู

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

📣 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 4 ตำ...
16/06/2021

📣 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการวิจัยและพัฒนา) จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

⚠️ รับสมัครวันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2564
เวลา 8.30 - 16.00 น.
💾 รายละเอียดการรับสมัคร https://ddc.moph.go.th/otpc/pagecontent.php?page=716&dept=otpc
📞 สอบถามเพิ่มเติม 02 590 3818

#รับสมัครงาน #ประกาศรับสมัครงาน #OTPC

📣 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการวิจัยและพัฒนา) จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
4.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

⚠️ รับสมัครวันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2564
เวลา 8.30 - 16.00 น.
💾 รายละเอียดการรับสมัคร https://ddc.moph.go.th/otpc/pagecontent.php?page=716&dept=otpc
📞 สอบถามเพิ่มเติม 02 590 3818

#รับสมัครงาน #ประกาศรับสมัครงาน #OTPC

#ดูดบุหรี่เป็นโรคหัวใจทำให้เราเสียใจแถมเสียเธอเลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเ...
16/06/2021

#ดูดบุหรี่เป็นโรคหัวใจทำให้เราเสียใจแถมเสียเธอ

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#everydayworldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#ดูดบุหรี่เป็นโรคหัวใจทำให้เราเสียใจแถมเสียเธอ

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#everydayworldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

เลิกบุหรี่เป็นความตั้งใจของใครหลายๆคน อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดกว่าจะเห็นผล แต่เชื่อว่าถ้าลองได้พยายามกันดูสักตั้งสองตั้งแล...
14/06/2021

เลิกบุหรี่เป็นความตั้งใจของใครหลายๆคน อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดกว่าจะเห็นผล แต่เชื่อว่าถ้าลองได้พยายามกันดูสักตั้งสองตั้งแล้ว จุดหมายนั้นจะค่อยๆเขยิบใกล้เข้ามา ในระหว่างทางอาจจะหาตัวช่วยเพื่อทำให้การเลิกบุหรี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

1. App เลิกบุหรี่ : มีหลายแอพเลยที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ และมีหลายคนที่เลิกสำเร็จด้วยตัวช่วยนี้ ในนั้นจะคอยบอกเราว่า เริ่มต้นเลิกสูบมาได้กี่วันแล้ว เงินในกระเป๋าที่เราจะประหยัดได้ ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเลิกจนถึงวันนี้ รวมถึงคอยเตือนว่า จะกลับไปสูบจริงๆ เหรอ เราเดินทางกันมาได้ไกลแล้วนะ หลายคนที่เลิกสำเร็จด้วยวิธีที่บอกว่า พอเห็นตัวเลขที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (โดยเฉพาะเงินที่เคยเป็นค่าบุหรี่) ก็จะใจแข็งเพราะรู้สึกเสียดายวันเวลาที่สะสมมา ถ้ากลับไปสูบก็เท่ากับศูนย์
(https://quitnowapp.com/en , ไทยไร้ควัน Application)

2. เลิกบุหรี่ด้วย Chat Room คอมมูนิตี้สำหรับคนเลิกบุหรี่ เป็นห้องพูดคุยและรวมเอาคนแปลกหน้าทั่วโลกที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ให้กำลังใจ ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้พยายามอยู่คนเดียว ถึงการเลิกอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก และมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังเผชิญเรื่องเดียวกัน
https://www.reddit.com/r/stopsmoking/

3. เลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร : ชาหญ้าดอกขาว ลูกอมหญ้าดอกขาว สมุนไพรไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ สารในหญ้าดอกขาวช่วยลดการสูบลงถึง 62.7% เมื่อใช้ติดต่อกัน 2 เดือน ทำให้การรับรสของเราเปลี่ยนไป ทำให้รสชาติบุหรี่ไม่เหมือนเดิม รู้สึกไม่อยากสูบ บางคนถึงกับเหม็นกลิ่นบุหรี่ขึ้นมาเลย แต่มีผลข้างเคียงทำให้คอแห้ง ปากแห้ง ใจสั่น และมีโพแทสเซียมสูง ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาคุณหมอก่อนใช้

ไม่ว่าจะวิธีไหน เราเชื่อเสมอว่า เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

เลิกบุหรี่เป็นความตั้งใจของใครหลายๆคน อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดกว่าจะเห็นผล แต่เชื่อว่าถ้าลองได้พยายามกันดูสักตั้งสองตั้งแล้ว จุดหมายนั้นจะค่อยๆเขยิบใกล้เข้ามา ในระหว่างทางอาจจะหาตัวช่วยเพื่อทำให้การเลิกบุหรี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

1. App เลิกบุหรี่ : มีหลายแอพเลยที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ และมีหลายคนที่เลิกสำเร็จด้วยตัวช่วยนี้ ในนั้นจะคอยบอกเราว่า เริ่มต้นเลิกสูบมาได้กี่วันแล้ว เงินในกระเป๋าที่เราจะประหยัดได้ ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเลิกจนถึงวันนี้ รวมถึงคอยเตือนว่า จะกลับไปสูบจริงๆ เหรอ เราเดินทางกันมาได้ไกลแล้วนะ หลายคนที่เลิกสำเร็จด้วยวิธีที่บอกว่า พอเห็นตัวเลขที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (โดยเฉพาะเงินที่เคยเป็นค่าบุหรี่) ก็จะใจแข็งเพราะรู้สึกเสียดายวันเวลาที่สะสมมา ถ้ากลับไปสูบก็เท่ากับศูนย์
(https://quitnowapp.com/en , ไทยไร้ควัน Application)

2. เลิกบุหรี่ด้วย Chat Room คอมมูนิตี้สำหรับคนเลิกบุหรี่ เป็นห้องพูดคุยและรวมเอาคนแปลกหน้าทั่วโลกที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ให้กำลังใจ ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้พยายามอยู่คนเดียว ถึงการเลิกอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก และมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังเผชิญเรื่องเดียวกัน
https://www.reddit.com/r/stopsmoking/

3. เลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร : ชาหญ้าดอกขาว ลูกอมหญ้าดอกขาว สมุนไพรไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ สารในหญ้าดอกขาวช่วยลดการสูบลงถึง 62.7% เมื่อใช้ติดต่อกัน 2 เดือน ทำให้การรับรสของเราเปลี่ยนไป ทำให้รสชาติบุหรี่ไม่เหมือนเดิม รู้สึกไม่อยากสูบ บางคนถึงกับเหม็นกลิ่นบุหรี่ขึ้นมาเลย แต่มีผลข้างเคียงทำให้คอแห้ง ปากแห้ง ใจสั่น และมีโพแทสเซียมสูง ผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาคุณหมอก่อนใช้

ไม่ว่าจะวิธีไหน เราเชื่อเสมอว่า เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

ในบุหรี่มีนิโคตินที่เป็นสารเสพติด และสารเคมีมากกว่า 7000 ชนิด และสารพิษอีก 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง 20 กว่าชนิดการสูบบุห...
10/06/2021

ในบุหรี่มีนิโคตินที่เป็นสารเสพติด และสารเคมีมากกว่า 7000 ชนิด และสารพิษอีก 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง 20 กว่าชนิด

การสูบบุหรี่ 1 ครั้งเราจะรับเอาสารพิษ สารเคมีเข้าร่างกายเป็นพันๆ ชนิดในเวลาแค่ไม่กี่วินาที แถมยังเผื่อแผ่สารเหล่านี้ไปสู่คนรอบข้างได้อีก

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบุหรี่ถึงนำพาเอาโรคร้ายแรงมาถึงร่างกายได้แทบจะทุกส่วน
ตั้งแต่หลอดเลือดสมอง ทางเดินอาหาร หัวใจ กระดูกสันหลังและกล้านเนื้อ ปอด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความเสี่ยงแท้งของหญิงตั้งครรภ์ และมีโอกาสตาบอด

การสูบบุหรี่เป็นการสะสมเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายเรื่อยๆ จนเมื่อถีงวันที่โรคร้ายมาถึง ก็ยากเกินกว่าที่จะแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้แล้ว และยังตามมาด้วยค่ารักษาที่สูงมาก เลิกวันนี้ก่อนจะถึงวันนั้น

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

ในบุหรี่มีนิโคตินที่เป็นสารเสพติด และสารเคมีมากกว่า 7000 ชนิด และสารพิษอีก 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง 20 กว่าชนิด

การสูบบุหรี่ 1 ครั้งเราจะรับเอาสารพิษ สารเคมีเข้าร่างกายเป็นพันๆ ชนิดในเวลาแค่ไม่กี่วินาที แถมยังเผื่อแผ่สารเหล่านี้ไปสู่คนรอบข้างได้อีก

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบุหรี่ถึงนำพาเอาโรคร้ายแรงมาถึงร่างกายได้แทบจะทุกส่วน
ตั้งแต่หลอดเลือดสมอง ทางเดินอาหาร หัวใจ กระดูกสันหลังและกล้านเนื้อ ปอด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความเสี่ยงแท้งของหญิงตั้งครรภ์ และมีโอกาสตาบอด

การสูบบุหรี่เป็นการสะสมเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายเรื่อยๆ จนเมื่อถีงวันที่โรคร้ายมาถึง ก็ยากเกินกว่าที่จะแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้แล้ว และยังตามมาด้วยค่ารักษาที่สูงมาก เลิกวันนี้ก่อนจะถึงวันนั้น

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

📣DownLoad เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึ...
10/06/2021

📣DownLoad เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืนฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่ลิงค์ 👇https://sites.google.com/view/otpc/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

"ความสำเร็จของสังคมปลอดบุหรี่ต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบายและอาศัยความร่วมมือของประชาชน ถ้าเราตั้งใจ ทำได้แน่นอน"- นายแพทย์ชย...
10/06/2021

"ความสำเร็จของสังคมปลอดบุหรี่ต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบายและอาศัยความร่วมมือของประชาชน ถ้าเราตั้งใจ ทำได้แน่นอน"

- นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

#สถานศึกษา #โรงเรียนสีขาว
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

"ความสำเร็จของสังคมปลอดบุหรี่ต้องขับเคลื่อนเชิงนโยบายและอาศัยความร่วมมือของประชาชน ถ้าเราตั้งใจ ทำได้แน่นอน"

- นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

#สถานศึกษา #โรงเรียนสีขาว
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

#สูบบุหรี่ทำลายปอด #รักข้างเดียวตลอดทำลายหัวใจเลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเ...
09/06/2021

#สูบบุหรี่ทำลายปอด #รักข้างเดียวตลอดทำลายหัวใจ

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

#สูบบุหรี่ทำลายปอด #รักข้างเดียวตลอดทำลายหัวใจ

เลิกบุหรี่วันนี้ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ แล้วความเชื่อของคุณคืออะไร คอมเมนต์มาได้เลย

อยากเลิกบุหรี่ โทร 1600 quitline พร้อมช่วยเสมอ
หรือ แอดไลน์ quitline ก็แชทเอาได้สะดวก

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

08/06/2021
รางวัล World No To***co Day Award 2021

รางวัล World No To***co Day Award 2021 ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบโดดเด่น ซึ่งปีนี้สำนักงานองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้พิจารณามอบรางวัลนี้ให้กับแพทย์หญิงอารยา ทองผิว ในฐานะอายุรแพทย์ ที่เสียสละ มุ่งมั่นในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้เสพติดบุหรี่ในสถานพยาบาล อีกทั้งเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการพัฒนาและยกระดับระบบบริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรของไทย

กองงานฯ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอ เพื่อขอทราบถึงแรงบันดาลใจ และแนวคิดในการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ ซึ่งวีดีโอนี้เป็นคำตอบชั้นดีที่จะบอกได้ว่า “ถ้าตั้งใจจริงจัง ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้”

เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ เกิดขึ้นเกือบจะทันทีหลังเลิกสูบหลังจาก 20 นาที หัวใจจะเต้นช้าลงหลัง 12 ชั่วโมง ระดับคาร์บอนมอนอก...
08/06/2021

ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ เกิดขึ้นเกือบจะทันทีหลังเลิกสูบ
หลังจาก 20 นาที หัวใจจะเต้นช้าลง
หลัง 12 ชั่วโมง ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดลดลงสู่ระดับปกติ
หลัง 2-4 สัปดาห์ การไหลเวียนเลือดและปอดทำหน้าที่ดีขึ้น
หลัง 1-9 เดือน การไอและเหนื่อยจะลดลง
หลัง 5-15 ปี ความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จะลดลงเหลือเท่ากับคนไม่สูบบุหรี่
หลัง 10 ปี ความเสี่ยงเสียชีวิตจากมะเร็งปอด จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของคนที่ยังไม่สูบบุหรี่
หลัง 15 ปี ความเสี่ยงโรคหัวใจจะเหลือเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่

ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลก : https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/world-no-tobacco-day-2021-commit-to-quit

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่ เกิดขึ้นเกือบจะทันทีหลังเลิกสูบ
หลังจาก 20 นาที หัวใจจะเต้นช้าลง
หลัง 12 ชั่วโมง ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดลดลงสู่ระดับปกติ
หลัง 2-4 สัปดาห์ การไหลเวียนเลือดและปอดทำหน้าที่ดีขึ้น
หลัง 1-9 เดือน การไอและเหนื่อยจะลดลง
หลัง 5-15 ปี ความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จะลดลงเหลือเท่ากับคนไม่สูบบุหรี่
หลัง 10 ปี ความเสี่ยงเสียชีวิตจากมะเร็งปอด จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของคนที่ยังไม่สูบบุหรี่
หลัง 15 ปี ความเสี่ยงโรคหัวใจจะเหลือเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่

ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลก : https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2021/05/world-no-tobacco-day-2021-commit-to-quit

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

8 มิ.ย. 64กคส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 3/256...
08/06/2021

8 มิ.ย. 64
กคส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้เสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม Focus ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบทางไกล (Video conference) โดยใช้ Applicattion Cisco Webex Meeting โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

"เรามีเป้าหมายป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ไม่อยากเห็นลูกๆ ของเราสูบบุหรี่อีกแล้ว"- คุณครูอนงค์ พัวตระกูล เครือข่ายครูเพื่อโรงเ...
08/06/2021

"เรามีเป้าหมายป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ไม่อยากเห็นลูกๆ ของเราสูบบุหรี่อีกแล้ว"

- คุณครูอนงค์ พัวตระกูล เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

#สถานศึกษา #โรงเรียนสีขาว
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

"เรามีเป้าหมายป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ไม่อยากเห็นลูกๆ ของเราสูบบุหรี่อีกแล้ว"

- คุณครูอนงค์ พัวตระกูล เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

#สถานศึกษา #โรงเรียนสีขาว
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#worldnotobaccoday
#committoquit

07/06/2021
เรียนๆ เล่นๆ เลิกสูบได้ ห่างไกลบุหรี่ โดยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี

เรียนๆ เล่นๆ เลิกสูบได้ ห่างไกลบุหรี่
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี
แม้จะเป็นโรงเรียนประถมวัยที่ปลอดยาเสพติด100% แต่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เป็นฐานสำหรับเด็กๆต่อไปในอนาคต การสอนบรรยายอย่างเดียวอาจไม่ได้ผล หลับบ้าง เบื่อบ้าง คุณครูเลยต้องปรับกระบวนใหม่ ด้วยกิจกรรม Walk Rally ให้เด็กๆสนุกกับฐานเกมส์และสื่อต่างๆที่บอกพิษภัยและโรคร้ายที่มากับบุหรี่ จากที่เคยนั่งเบื่อในชั่วโมงอบรมกลายเป็นความสนุกเฮฮาที่สอดแทรกความรู้อยู่ในนั้น เรียนปนเล่น ที่ไม่ใช่เล่นๆแต่ได้ความรู้และเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจห่างไกลบุหรี่ให้กับชุมชนโดยรอบได้อีกด้วย

จุดเด่น : นวัตกรรมสื่อการสอนที่ช่วยให้เด็กรับรู้ และเข้าใจ โทษ พิษ ภัย ของบุหรี่

#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#BestPractice #สถานศึกษา #กคส.

ที่อยู่

เลขที่ 88/21 ชั้น 5 อาคาร 11 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903852

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แบบสอบถามหลังการประชุมฯและแบบประเมินความพืงพอใจฯ สามารถทำได้ที่ไหนครับ
ได้รับความรู้มาก
กำลังเข้าร่วมการประชุมคะ
เขาชมอยู่
สมพงษ์ เสนะจำนงค์ พร้อมอบรมแล้วครับ
สวัสดีค่ะจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปินค่ะ
เพื่อป้องป้องเยาวชนปิดโรงงานยาสูบไปเลยสิครับ ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องหรือเพื่ออะไรกันแน่ บุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างของเยาวชนทุกคนรู้ดี แล้วรู้ทั้งรู้แล้วทำไมถึงมองข้าม ปิดไปเลยสิครับ ลักรอบนำเข้าก็จับปรับโทษหนักๆไปสิ แก้ไขให้ถูกจุดหน่อยครับ
ข้างห้องสูบบุหรี่ทุกเช้า เรามีลูกสาวสองคนเล็กๆๆบอกเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจใครจะช่วยได้บ้างคะ...
[ประกาศ] ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี สามารถสูบบุหรี่ได้แล้วคนับ.. ........เรียนเชิญทุกท่านร่วมสูบบุหรี่ได้ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นะคนับ
ร่วมสนุก...#ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ขายบุหรี่
ร่วมกันเล่นสนุก กรมควบคุมโรค จากหลายๆโรงเรียน
โรงเรียนพีระยานาวิน