การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม การจัดการพลังงาน คือ การทำให้มั่นใ?
(2)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลักษณะของอาคารหรื

อโรงงานที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอาคารหรือโรงงานควบคุมที่จะดำเนินการการจัดการพลังงาน คือ 1.เป็นอาคารหรือโรงงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์(kW )หรือ 1,175 กิโลวัตต์แอมแปร์(kVA)ขึ้นไป หรือ 2.อาคารหรือโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา รวมกันเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป

ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ " การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564" วันที่  20 ธันวาคม 2564  เวลา 13...
21/12/2021

ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ " การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564"
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:30 น.

นายบัญญัติ เลื่อนแป้น เลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "บิลค่าไฟฟ้าที่บ้านมีค่า!! นำมาล่า...
13/04/2020

นายบัญญัติ เลื่อนแป้น เลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "บิลค่าไฟฟ้าที่บ้านมีค่า!! นำมาล่ารางวัล" เพื่อเป็นกำลังใจ ซึ่งผู้ชนะกิจกรรมที่สามารถลดการใช้พลังงานได้มากที่สุด

21/02/2020

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ "การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563"

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ "การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563"
21/02/2020

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ "การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563"

26/06/2019

อบรมหลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใน (โรงงานควบคุม / อาคารควบคุม) Brush Up PRE ประจำปี 2562
อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Brush UP PRE 1/6/2561 สัมมนาผู้รับผิดชอบพลังงานhttps://youtu.be/H7jUHCHG_Ro
01/06/2018

Brush UP PRE 1/6/2561 สัมมนาผู้รับผิดชอบพลังงาน

https://youtu.be/H7jUHCHG_Ro

Brush UP PRE 1/6/2561 สัมมนาผู้รับผิดชอบพลังงาน

ระบบการจัดการพลังงานขึ้น ซึ่งมีด้วยกัน 8 ขั้นตอน
11/04/2018

ระบบการจัดการพลังงานขึ้น ซึ่งมีด้วยกัน 8 ขั้นตอน

ร้อนจัดยอดใช้ไฟฟ้าทำลายสถิติครั้งที่ 3 ในรอบปี
25/04/2016

ร้อนจัดยอดใช้ไฟฟ้าทำลายสถิติครั้งที่ 3 ในรอบปี

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.)ได้...
19/11/2015

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.)
ได้จัดงานสัมมนา ด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “The Power OF Energy To Success”
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพลังงานและนําความรู้ที่ได้รับไปใช้กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการจัดการพลังงานให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสูงยิ่งขึ้น สพบ. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้
และร่วมชมบูธเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมกับกิจกรรมและรางวัลอีกมากมาย ฟรี!!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-577-7035-41 ต่อ 101
086-320-1834
หรือกดดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิ้งค์ได้เลยค่ะ
http://bhrd.dede.go.th/?p=6872

การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
08/07/2015

การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

การจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม
07/07/2015

การจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ
12/06/2015

ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
22/05/2015

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อมรมผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ได้รับวุฒิบัตรพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้
29/04/2015

อมรมผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ
ได้รับวุฒิบัตรพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้

ประชุมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
18/03/2015

ประชุมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

ประชุมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๔ ...
25/02/2015

ประชุม
การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๔ อาคารเอนกประสงค์

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด
24/02/2015

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด

ประชุมการจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (๓๐ม.ค.๒๕๕๘)
01/02/2015

ประชุมการจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (๓๐ม.ค.๒๕๕๘)

๑๐ อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลื้องมากที่สุด
14/01/2015

๑๐ อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลื้องมากที่สุด

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม:

แชร์


#}