การจัดการพลังงาน สำนักงานปร

การจัดการพลังงาน สำนักงานปร การจัดการพลังงาน คือ การทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลักษณะของอาคารหรือโรงงานที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอาคารหรือโรงงานควบคุมที่จะดำเนินการการจัดการพลังงาน คือ 1.เป็นอาคารหรือโรงงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์(kW )หรือ 1,175 กิโลวัตต์แอมแปร์(kVA)ขึ้นไป หรือ 2.อาคารหรือโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา รวมกันเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป
(1)

เปิดเหมือนปกติ

นายบัญญัติ เลื่อนแป้น เลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "บิลค่าไฟฟ้าที่บ้านมีค่า!! นำมาล่า...
13/04/2020

นายบัญญัติ เลื่อนแป้น เลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "บิลค่าไฟฟ้าที่บ้านมีค่า!! นำมาล่ารางวัล" เพื่อเป็นกำลังใจ ซึ่งผู้ชนะกิจกรรมที่สามารถลดการใช้พลังงานได้มากที่สุด

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม
21/02/2020

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ "การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563"

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ "การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563"
21/02/2020

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ "การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563"

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ในหัวข้อ "การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563"

26/06/2019
Brush up PRE 2019

อบรมหลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใน (โรงงานควบคุม / อาคารควบคุม) Brush Up PRE ประจำปี 2562
อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

!!!!!!!!!!!!!ด่วน!!!!!!!!!!!!
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานใน (โรงงานควบคุม / อาคารควบคุม) Brush Up PRE ประจำปี 2562

[ อบรม ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ]

[ ฟรี!!! อาหารกลางวัน และอาหารว่างระหว่างพัก ]

[ ในแต่ละรุ่นอบรมเต็มวัน เวลา (8.30-16.30น.) ]

[ PRE ที่ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร ]

===> รายละเอียดการจัดฝึกอบรม (หลักสูตรการอบรม เงื่อนไขและกำหนดการจัดฝึกอบรม) เข้าชมได้ตามไฟล์ที่แนบมาหรือ link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1nbm8yGQ6e-iIdkHdMoAkl7lus3GTIPyC/view?usp=sharing

===> เอกสารใบสมัคร ตามไฟล์ที่แนบมาหรือ link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1qTs-zckonMAZ_7rGT_ZjVehKK37qch_x/view?usp=sharing

===> PRE ที่จะเข้าร่วมการอบรม สามารถเข้าตอบรับการอบรม เพื่อสำรองที่นั่ง ตาม link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/WR2N2qbNC8Ht6RBBA

***(เมื่อสำรองที่นั่งแล้วกรุณากรอกใบสมัครและ SCAN ส่งมาที่ [email protected])

===> แผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม (ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต) ตามไฟล์ที่แนบมาหรือ link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1iMjD9IV7pl6E6D81IOv207VHns-vbKuY/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 0959522731 , 0896264628
Email : [email protected]
Page : https://www.facebook.com/brushuppre2019

01/06/2018
Brush UP PRE 1/6/2561

Brush UP PRE 1/6/2561 สัมมนาผู้รับผิดชอบพลังงาน

https://youtu.be/H7jUHCHG_Ro

Brush UP PRE 1/6/2561 สัมมนาผู้รับผิดชอบพลังงาน

ระบบการจัดการพลังงานขึ้น ซึ่งมีด้วยกัน 8 ขั้นตอน
11/04/2018

ระบบการจัดการพลังงานขึ้น ซึ่งมีด้วยกัน 8 ขั้นตอน

ร้อนจัดยอดใช้ไฟฟ้าทำลายสถิติครั้งที่ 3 ในรอบปี
25/04/2016

ร้อนจัดยอดใช้ไฟฟ้าทำลายสถิติครั้งที่ 3 ในรอบปี

การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
08/07/2015

การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมภาครัฐ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

การจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม
07/07/2015

การจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม

ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ
12/06/2015

ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาครัฐ

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
22/05/2015

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อมรมผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ ได้รับวุฒิบัตรพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้
29/04/2015

อมรมผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ
ได้รับวุฒิบัตรพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้

ประชุมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
18/03/2015

ประชุมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

ประชุมการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๔ ...
25/02/2015

ประชุม
การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๔ อาคารเอนกประสงค์

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด
24/02/2015

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด
09/02/2015

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด
04/02/2015

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด

ประชุมการจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (๓๐ม.ค.๒๕๕๘)
01/02/2015

ประชุมการจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (๓๐ม.ค.๒๕๕๘)

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด
01/02/2015

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด

๑๐ อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลื้องมากที่สุด
14/01/2015

๑๐ อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลื้องมากที่สุด

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม's cover photo
14/01/2015

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม's cover photo

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม
14/01/2015

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม
14/01/2015

การจัดการพลังงาน สำนักงานประกันสังคม

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

รถยนต์

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายอาคารสถานที่

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การจัดการพลังงาน สำนักงานปรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การจัดการพลังงาน สำนักงานปร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Utilities อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด