DITP AEC CLUB ชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจ? The goal of establishing the AEC is to transform the region into an integrated market for goods and services.

การให้บริการของ "ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC BUSINESS SUPPORT CENTER)

• บริการข้อมูลการค้า การลงทุน กฎระเบียบการค้า การจัดตั้งธุรกิจ รายงานตลาดเชิงลึก ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการค้าการลงทุนและการจัดหาแหล่งวัตถุดิบในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• ประสานงาน/จัดทำนัดหมายในการพบหารือหน่วยงานต่างๆ ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• จัดกิจกรรมภายใต้

ชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (DITP AEC Club) เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง
• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น
• อำนวยความสะดวกและประสานงานในการทำธุรกิจแก่นักธุรกิจไทยที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน

The AEC stands for the ASEAN Economic Community. This is a single market made up of 10 nations in Southeast Asia, which includes Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, The Philippines, Thailand, Singapore and Vietnam. Under the AEC structure, there are free flows of products, services, investments, and skilled labor. Since the ten countries in ASEAN have a total of 600 million consumers, this is a combined market with great potential. The AEC Business Support Center was established in May of this year by the Department of International Trade Promotion or the DITP. This is one of the proactive measures taken by the Ministry of Commerce in preparation for the AEC, which will be implemented in 2015. Our objectives are to provide in-depth information, networking, and other services for Thai companies, who wish to do business or invest in ASEAN countries. Moreover, our Center offers sourcing information and business matching opportunities for both Thai and ASEAN importers. DITP's offices are located in every ASEAN member nation, with the exception of Brunei. Accordingly, we have offices in the following countries: Cambodia, Myanmar, Malaysia, Laos, Vietnam, Indonesia, Singapore and the Philippines. Services
• Provide in-depth information on trade and investment, taxes, laws and regulations in ASEAN countries.
• Offer consulting services for trade, investment and material sourcing in AEC countries.
• Coordinate and organize business matching opportunities
• Form the DITP AEC Club for members to share information, build networking, and participate in such DITP activities as club meetings, mentorship by successful businessmen, and business matching, etc.
• Provide support and facilitation for Thai businesspeople in AEC destination countries when they do business in these locations.

15/08/2023

ความเห็นของสำนักงานฯ

15/08/2023

สิงคโปร์ : สะพานเชื่อมฟินเทคอาเซียน🌏

การลงทุนด้าน Fintech ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นถึง 5,700 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ภายใน 9 เดือนแรกของปี 2565 ซึ่งมากกว่าการลงทุนทั้งหมดในภูมิภาครวมกันตั้งแต่ปี 2561 -2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2023 รายงานจากบริษัท PWC Singapore สมาคมฟินเทคแห่งสิงคโปร์ (Singapore Fintech Association : SFA) และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board : EDB) ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มที่ดีและเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน เนื่องจากการขยายตัวของสังคมเมืองและประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้สิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็น “สะพานเชื่อมที่ยอดเยี่ยม” สำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและทางการเงินที่ดี ซึ่งทำให้ได้เปรียบมากกว่าในการไปลงทุนในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Countries)

ในปี 2565 รายงานของบริษัท PWC Singapore ธนาคาร UOB ระบุว่า การลงทุนฟินเทคในประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย รวมกันเป็น 3 ใน 4 ส่วนของประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมกันทั้งหมด และสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีจำนวนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในฟินเทคมากที่สุดอยู่ที่ 1,580 บริษัท จากประเทศในกลุ่มอาเซียนหกประเทศ ได้แก่...................

ท่านสามารถอ่านฉบับเต็มหรือดาวน์โหลดได้ที่ : https://www.ditp.go.th/post/141749
ที่มา/ข้อมูลภาพ (Credit Photo) : StraitsTimes : www.straitstimes.com/business/fintech-funds-soar-to-57b-in-asean-s-pore-an-excellent-bridge-for-investing-firms-report

#สิงคโปร์ #อาเซียน #การเงิน #การลงทุน #เทคโนโลยี #ฟินเทค #การทำธุรกิจ

15/08/2023

AEC Weekly Social News
ประเด็นข่าวสารน่าสนใจใน สปป.ลาว รอบสัปดาห์
📅 24 - 27 กรกฎาคม 2566
1. บริษัท ยอดงึมพาวเวอร์ มหาชน ลงนามสัญญาสัมปทานกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว สาขาแขวงเชียงขวาง
2. นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว อนุมัติให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว (BOL) ใช้นโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสินเชื่อเพื่อกระจายแหล่งทุนสู่ท้องถิ่น
3. บริษัท CNP การค้านำเข้า-ส่งออก จำกัด เตรียมลงทุนสัมปทานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งไหหิน
4. รัฐบาลลาวประชุมเรื่องการขุดค้นเหมืองแร่ ที่แขวงเชียงขวาง

ธนาคารกลางเมียนมาผ่อนปรนกฎการเเปลงสกุลต่างประเทศสำหรับผู้ส่งออกรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ditp.go.th/post/139179ข้...
25/07/2023

ธนาคารกลางเมียนมาผ่อนปรนกฎการเเปลงสกุลต่างประเทศสำหรับผู้ส่งออก
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ditp.go.th/post/139179
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

25/07/2023

Vietnam Weekly Update
17 - 21 กรกฎาคม 2566

25/07/2023

"ตลาดเครื่องสำอางและโอกาสทางธุรกิจ" 🇱🇦
ปี 2565 ที่ผ่านมา สปป. ลาว มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 💄🧖จากประเทศไทย มูลค่ารวม 5,582.65 ล้านบาท โดยมีรูปแบบการนำเข้าดังนี้ 👇👇
1. ผู้นำเข้าในสปป. ลาว ซื้อโดยตรงกับบริษัท/ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
2. ผู้นำเข้าในสปป. ลาว ซื้อสินค้าผ่านบริษัทตัวแทนนำเข้าสินค้า
3. ผู้ซื้อในสปป. ลาว นิยมข้ามไปฝั่งประเทศไทยเพื่อจัดซื้อสินค้าเอง

**********************************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์
บ้านโพนไซ ถนนไกสอนพรหมวิหาร เมืองไชเชดฐา นครหลวงเวียงจันทน์
โทร. +856 21 413 704 E-mail: [email protected]

25/07/2023

‼️เปิดแล้ววว‼️ รับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Mini Thailand Week 2023 ณ เมืองโคตาคินาบาลู รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 สิงหาคม 2566
สมัครที่ : Link: https://forms.gle/B8W4TDnp9rJEHUV6A

⭐️พิจารณาคัดเลือก วันที่ 10 สิงหาคม 2566
⭐️ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร อาทิ ข้อมูลการรับสมัคร & คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่
Link : https://drive.google.com/drive/folders/1qDMdOgkerV3bmmDRcFYkBwHybZ_vKx5Z?usp=sharing

ขอบคุณค่ะ 🙏🏻😀
➖➖➖➖
ติดตามข่าวสาร/ขอรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อหาเรา 'DITP' Malaysia ได้หลากหลายช่องทาง
🔺LINE:
🔺Wechat: ditpmalaysia
🔺WhatsApp: ditpmalaysia
🔺YouTube: DITP Malaysia
🔺Tel: +60321424601
🔺Email: [email protected]
#สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกัวลาลัมเปอร์

18/07/2023

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์: สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาลฟิลิปปินส์อนุมัตินำเข้าน้ำตาลทรายบริสุทธิ์
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ditp.go.th/post/138633

นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม สร้างศูนย์โลจิสติกส์ใหม่ 7 แห่งรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ditp.go.th/post/138447ข้อมูล...
18/07/2023

นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม สร้างศูนย์โลจิสติกส์ใหม่ 7 แห่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ditp.go.th/post/138447
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

18/07/2023

‼️ [ อินโฟกราฟฟิค พิชิตตลาดมาเลเซีย 🇲🇾 ] ‼️
💡 ประจำเดือน กรกฏาคม EP. 2/2
หัวข้อ 4 กลยุทธ์ฟื้นฟูยอดขายหลังโควิด-19 ของไฮเปอร์มาร์เก็ตในมาเลเซีย🇲🇾
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
เชิญชวนทุกท่านศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด
ในการฟื้นฟูยอดขายของไฮเปอร์มาร์เก็ตในมาเลเซีย

🛍️ ภาพรวมปี 65
🛍️ มูลค่าการขายขอไฮเปอร์มาร์เก็ต ตั้งแต่ปี 60-70
🛍️ ความท้าทายของตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ต
🛍️ กลยุทธ์ในการฟื้นฟูยอดขายทั้ง 4 กลยุทธ์
🛍️ แนวโน้มการตลาด
🛍️ แบรนด์ไทยในมาเลเซีย
🛍️ TOP แบรนด์ไฮเปอร์มาร์เก็ตในมาเลเซีย

📌 กดอ่านรายละเอียดในลิงค์
https://www.ditp.go.th/post/137379
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔥 ห้ามพลาด 🔥
ติดตามอินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจได้ตลอดทุกเดือน
ทุกวันที่ 1 (EP. 1/2) และ วันที่ 15 (EP. 2/2)
ของทุกเดือน !
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ติดตามข่าวสาร/ขอรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อหาเรา 'DITP Malaysia' ได้หลากหลายช่องทาง
🔺LINE:
🔺Wechat: ditpmalaysia
🔺WhatsApp: ditpmalaysia
🔺YouTube: DITP Malaysia
🔺Tel: +60321424601
🔺Email: [email protected]
#สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกัวลาลัมเปอร์ #อินโฟกราฟฟิคพิชิตตลาดมาเลเซีย #ไฮเปอร์มาร์เก็ต #ความท้าทายยุคโควิด #กลยุทธ์ฟื้นฟูยอดขาย #ฟื้นฟูหลังโควิดระบาด #สินค้าไทย #ส่งออกไปมาเลเซีย

เมียนมาส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ditp.go.th/...
18/07/2023

เมียนมาส่งเสริมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ditp.go.th/post/138289
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

03/07/2023

📣✨[Mini Thailand Week 2023 กลับมาแล้วว!!] ✨📣

"DITP Malaysia ปรับแผนงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week ขนทัพผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดเมืองรองฝั่งตะวันออกเป็นครั้งแรก 🤩"

โดย Mini Thailand Week 2023 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2566 ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Sabah International Convention Centre ณ เมืองโคตาคินาบาลู รัฐซาบาห์

ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมและข้อมูลเบื้องต้นของตลาดฝั่งมาเลเซียตะวันออก ทำไมต้องไปจัดงานที่ซาบาห์? และไขข้อสงสัยอื่นๆ ก่อนที่จะมาร่วมทัพกับเรา 🙋🏻‍♀️⁉️

📎📌พวกเรา DITP Malaysia ขอเชิญผู้ประกอบการไทยในทุกกลุ่มสินค้า เข้าฟังบรรยายงาน (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รายละเอียดดังนี้

📆 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
🕰️เวลา 10.00 - 11.30 น. (ไทย)

ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โปรดกรอกข้อมูลบริษัทของท่านลงใน Google Form: https://forms.gle/NG3AwVapMwc98o1W6

ห้องประชุม ZOOM
Topic: DITP Malaysia's Personal Meeting Room
https://us06web.zoom.us/j/7843781126?pwd=dC92cUk2RzdyVU9yVkpYUlVtVlVIZz09
Meeting ID: 784 378 1126
Passcode: 152021

แล้วพบกันนะคะ 🙏🏻😃

03/07/2023

Vietnam Weekly Update
26 - 30 มิถุนายน 2566

03/07/2023

‼️ [ อินโฟกราฟฟิค พิชิตตลาดมาเลเซีย 🇲🇾 ] ‼️
💡 ประจำเดือน กรกฎาคม EP. 1/2
หัวข้อ ตลาดน้ำผลไม้ในมาเลเซีย ปี 65
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
ร่วมค้นหาข้อมูลตลาดน้ำผลไม้ในมาเลเซีย
🧃ภาพรวมปี 65
🧃 มูลค่าการจำหน่ายปี 65
🧃 ส่วนแบ่งทางการค้า
🧃 เครื่องดื่มยอดนิยม
🧃 แนวโน้มการตลาด
🧃 แบรนด์ไทยในมาเลเซีย
🧃 แหล่งนำเข้า
🧃 ช่องทางการจำหน่าย
📌 กดอ่านรายละเอียดในลิงค์
https://www.ditp.go.th/post/137508
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔥 ห้ามพลาด 🔥
ติดตามอินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจได้ตลอดทุกเดือน
ทุกวันที่ 1 (EP. 1/2) และ วันที่ 15 (EP. 2/2)
ของทุกเดือน !
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ติดตามข่าวสาร/ขอรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อหาเรา 'DITP Malaysia' ได้หลากหลายช่องทาง
🔺LINE:
🔺Wechat: ditpmalaysia
🔺WhatsApp: ditpmalaysia
🔺YouTube: DITP Malaysia
🔺Tel: +60321424601
🔺Email: [email protected]
#สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกัวลาลัมเปอร์ #อินโฟกราฟฟิคพิชิตตลาดมาเลเซีย #น้ำผลไม้ #ตลาดน้ำผลไม้ในมาเลเซีย #สินค้าไทย #ส่งออกไปมาเลเซีย

03/07/2023

รายงานเชิงลึกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในฟิลิปปินส์
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ditp.go.th/post/131912

19/06/2023
19/06/2023

AEC Weekly Social News
ประเด็นข่าวสารน่าสนใจใน สปป.ลาว รอบสัปดาห์
📅 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

1. การประชุมของธนาคารแห่งชาติลาว (ธหล.) ได้เผยแพร่นโยบายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
2. รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน
3. นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มสถานีชาร์จแบตรถไฟฟ้า 54 จุด
4. ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวร่วมมือกับบริษัททางรถไฟลาว-จีน จำกัด
5. นายทองพัด อินทะวง รองรัฐมนตรี ก. พลังงานและบ่อแร่ ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-การเงิน ของจีน

19/06/2023

‼️ [ อินโฟกราฟฟิค พิชิตตลาดมาเลเซีย 🇲🇾 ] ‼️
💡 ประจำเดือน มิถุนายน EP. 2/2
หัวข้อ ตลาดขนมขบเคี้ยวในมาเลเซีย ปี 65
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
ร่วมค้นหาข้อมูลตลาดขนมขบเคี้ยวในมาเลเซีย
🥨 ภาพรวมยอดขายสินค้าขนมขบเคี้ยว
🥨 ส่วนแบ่งแบรนด์ขนมขบเคี้ยว
🥨 ตัวอย่างแบรนด์ไทยในมาเลเซีย
🥨 โอกาสทางตลาด
🥨 พฤติกรรมผู้บริโภค
📌 กดอ่านรายละเอียดในลิงค์
https://www.ditp.go.th/post/137376
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔥 ห้ามพลาด 🔥
ติดตามอินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจได้ตลอดทุกเดือน
ทุกวันที่ 1 (EP. 1/2) และ วันที่ 15 (EP. 2/2)
ของทุกเดือน !
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ติดตามข่าวสาร/ขอรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อหาเรา 'DITP Malaysia' ได้หลากหลายช่องทาง
🔺LINE:
🔺Wechat: ditpmalaysia
🔺WhatsApp: ditpmalaysia
🔺YouTube: DITP Malaysia
🔺Tel: +60321424601
🔺Email: [email protected]
#สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกัวลาลัมเปอร์ #อินโฟกราฟฟิคพิชิตตลาดมาเลเซีย #เงินเดือนในมาเลเซีย

19/06/2023

รายงานพิเศษ : เจาะซุปเปอร์มาร์เก็ตในฟิลิปปินส์
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ditp.go.th/post/127547

สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มแข็งแกร่งขึ้นในเวียดนามโดยเฉพาะในตลาดระดับล่างข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ...
14/06/2023

สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มแข็งแกร่งขึ้นในเวียดนามโดยเฉพาะในตลาดระดับล่าง
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ เครือร้านไอศกรีมสดและชาจีน Mixue ที่เน้นตลาดระดับล่างและ กลุ่ม Gen Z ประกาศว่าได้ขยายสาขาถึง 1,000 แห....

14/06/2023

Vietnam Weekly Update
5 - 9 มิถุนายน 2566

14/06/2023

#

31/05/2023

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ : ฟิลิปปินส์…โอกาสที่ดีสำหรับอีคอมเมิร์ซ
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ditp.go.th/post/124279

31/05/2023

AEC Weekly Social News
ประเด็นข่าวสารน่าสนใจใน สปป.ลาว รอบสัปดาห์
📅 2 - 5 พฤษภาคม 2566
1. ภาวะเงินเฟ้อเดือนเมษายน 2566 มีแนวโน้มลดลง
2. เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าพืชการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
3. เร่งส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือเพื่อส่งออกจีน

31/05/2023

มารู้จักกับอาหารฮาลาลในสิงคโปร์กัน 💡

#อาหารฮาลาล

23/05/2023

ห้ามพลาดกิจกรรมดี ๆ ของ DITP

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2023 ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง DITP Drive (http://drive.ditp.go.th) หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

19/05/2023

👉🏻🤝 มาทำความรู้จักกับตลาดออนไลน์ประเทศลาว🇱🇦 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ากันเถอะ 🛒
📌อัปเดตและติดตามข่าวสารได้ที่
Website : www.thaitrade.com
page :
Instagram: instagram.com/thaitradedotcom/
Twitter : twitter.com/thaitradedotco1
สายด่วน : 1169

19/05/2023

👉🏻🤝 มาทำความรู้จักกับตลาดออนไลน์ประเทศมาเลเซีย🇲🇾 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ากันเถอะ 🛒
📌อัปเดตและติดตามข่าวสารได้ที่
Website : www.thaitrade.com
page :
Instagram: instagram.com/thaitradedotcom/
Twitter : twitter.com/thaitradedotco1
สายด่วน : 1169

10/05/2023

AEC Weekly Social News
ประเด็นข่าวสารน่าสนใจใน สปป.ลาว รอบสัปดาห์
📅ช่วงวันที่ 10-13 เมษายน 2566
1. เปิดรถไฟเที่ยวประถมฤกษ์ที่ออกเดินทางจากคุนหมิงมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์
2. ไฟฟ้าหงสาได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ
3. นายกเน้นให้แขนงอุตสาหกรรมและการค้าแก้ไขสถานการณ์เศรษฐกิจ-การเงิน
4. มอบเงินกว่า 800 ล้านกีบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างสนามกอล์ฟที่แขวงเซกอง

10/05/2023

👉🏻🤝 มาทำความรู้จักตลาดออนไลน์ประเทศกัมพูชา เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ากันเถอะ
📌อัปเดตและติดตามข่าวสารได้ที่
Website : www.thaitrade.com
page :
Instagram: instagram.com/thaitradedotcom/
Twitter : twitter.com/thaitradedotco1
สายด่วน : 1169

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITPSS5 l EP93  สำรวจตลาดผลไม้ในมาเลเซีย และโอกาสของผลไม้ไทยเมื่อผลผลิตผลไม้ในมาเลเซียไม่เพียง...
03/05/2023

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITP

SS5 l EP93 สำรวจตลาดผลไม้ในมาเลเซีย และโอกาสของผลไม้ไทย

เมื่อผลผลิตผลไม้ในมาเลเซียไม่เพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศ จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วย EP นี้ จะพาไปสำรวจความต้องการผลไม้ไทยในตลาดมาเลเซียว่ามีผลไม้อะไรเป็นที่นิยมของชาวมาเลเซียบ้าง

🎧รับฟังได้ที่

SoundCloud
https://soundcloud.com/ditp-omd2/ss5-l-ep93

Podbean
https://www.podbean.com/ei/pb-m9kn4-13f779b

Anchor
https://anchor.fm/ditp-omd2/episodes/SS5-l-EP93-e23afug

Spotify
https://open.spotify.com/episode/6B5tbx3iZHCjF7ZBizBMjk?si=jtNY1s9LTV-SLoJEcnuSgw&context=spotify%3Ashow%3A38u8wE7CKexxruxoTE8bo9

Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/th/podcast/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9A-ditp/id1573113976?i=1000611375833

Google Podcast
https://podcasts.google.com?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81ZDVjNzI3NC9wb2RjYXN0L3Jzcw%3D%3D&episode=NDQ0NWY5NGEtMmRhNC00NWNmLTkzOWUtYTUwY2UyNTBhODdk

เมื่อผลผลิตผลไม้ในมาเลเซียไม่เพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศ จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ....

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITPSS5 l EP92  เจาะตลาดสินค้าสุขภาพและความงาม ใน สปป.ลาวEP นี้ จะพาไปเจาะลึกตลาดสินค้าสุขภาพแ...
27/04/2023

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITP

SS5 l EP92 เจาะตลาดสินค้าสุขภาพและความงาม ใน สปป.ลาว

EP นี้ จะพาไปเจาะลึกตลาดสินค้าสุขภาพและความงามในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ไปดูกันว่าตอนนี้หนุ่มสาวใน สปป.ลาว เค้านิยมสินค้าสุขภาพและความงามแนวไหน สินค้าจากไทยอะไรบ้างที่ชาว สปป.ลาวชื่นชอบ ไปติดตามกัน

🎧รับฟังได้ที่

SoundCloud
https://soundcloud.com/ditp-omd2/ss5-l-ep92

Podbean
https://www.podbean.com/ei/pb-pptqs-13ed2aa

Anchor
https://anchor.fm/ditp-omd2/episodes/SS5-l-EP92-e232aa3/DITP-SS5-EP92-a9nvn3a

Spotify
https://open.spotify.com/episode/1tpKeGQsU1ioFmvwl1r5JW?si=YKWBIaL3SlSz6LpRmdoVNQ&context=spotify%3Ashow%3A38u8wE7CKexxruxoTE8bo9

Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/th/podcast/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9A-ditp/id1573113976?i=1000610800263

Google Podcast
https://podcasts.google.com?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81ZDVjNzI3NC9wb2RjYXN0L3Jzcw%3D%3D&episode=YmE4YjM1NWYtNmRkYS00OWFiLWE1NjMtYTNiNDhjMDViZjFi

EP นี้ จะพาไปเจาะลึกตลาดสินค้าสุขภาพและความงามในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ไปดูกันว่าตอนนี้หนุ่มสาวใน สปป......

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITPSS5 l EP91  ธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามเป็นอย่างไร? หลังผ่านสถานการณ์โควิด-19สถานการณ์แพร่ระบา...
27/04/2023

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITP

SS5 l EP91 ธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามเป็นอย่างไร? หลังผ่านสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามหยุดชะงัก และแน่นอนธุรกิจค้าปลีกในประเทศย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย แต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤติ การค้าปลีกในเวียดนามกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ และมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางใด ไปติดตามได้ใน EP นี้

🎧รับฟังได้ที่

SoundCloud
https://soundcloud.com/ditp-omd2/ss5-l-ep91-19

Podbean
https://www.podbean.com/ei/pb-sjize-13ed261

Anchor
https://anchor.fm/ditp-omd2/episodes/SS5-l-EP91----19-e22tcl2/DITP-SS5-EP91-a9ngcjj

Spotify
https://open.spotify.com/episode/69SD1yWtRRrqjKeW7twOfx?si=66c-xiU1S0WITBVeaoc5sg&context=spotify%3Ashow%3A38u8wE7CKexxruxoTE8bo9

Apple Podcast
https://podcasts.apple.com/th/podcast/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%9A-ditp/id1573113976?i=1000610490431

Google Podcast
https://podcasts.google.com?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81ZDVjNzI3NC9wb2RjYXN0L3Jzcw%3D%3D&episode=M2Y3YTE0OTUtNDk4OC00YmYyLWE3ZmMtZmRlZWQyNzAxOTMz

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามหยุดชะงัก และแน่นอนธุรกิจค้าปลีกในประเทศย่อมไ....

18/04/2023

ทำความรู้จักสตาร์ทอัพชั้นนำสัญชาติสิงคโปร์🚀

หากพูดถึงจุดหมายการลงทุนสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพใน เอเชียแล้ว ชื่อของประเทศสิงคโปร์จะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของสตาร์ทอัพจากทั่วโลก ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี้ มีความพร้อมด้านระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) อยู่ในอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และอันดับที่ 7 จาก 100 ของโลก (ขยับขึ้นจากอันดับที่ 10 ในปีก่อนหน้า) จากการจัดอันดับของ Startup Blink ซึ่งเป็น Startup Eco- system Index 2022 โดยสตาร์ทอัพของสิงคโปร์มีความโดดเด่นด้านการศึกษา ฟินเทคและด้านสังคมและ สันทนาการ ปัจจุบันสิงคโปร์มีสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 ราย และระดับยูนิคอร์น 12 รายที่ผ่านการประเมินมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตัวอย่างบริษัทสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นสัญชาติสิงคโปร์

1. Grab Holding Inc บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติของสิงคโปร์ ก่อตั้งในปี 2555 โดย Anthony Tan และ Tan Hooi Ling ในประเทศมาเลเซีย ในปี 2557 บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่สิงคโปร์และทำการรีแบรนดิ้งภายใต้ชื่อ “Grab” ในปัจจุบัน ............

ท่านสามารถอ่านฉบับเต็มหรือดาวน์โหลดได้ที่ :https://ditp.go.th/contents_attach/998552/998552.pdf

ที่มา/เครดิตภาพ : www.startupblink.com/startup-ecosystem/singapore?flag=unicorns
www.businesstimes.com.sg/startups-tech/startups/singapore-startups-increasingly-tapped-tackle-national-issues
www.thaigov.go.th/news/contents/details/60469
www.straitstimes.com/life/entertainment/rich-young-and-good-looking-6-hot-tech-titans
https://technode.com/2022/12/12/alibaba-injects-342-5-million-into-lazada-the-third-investment-this-year/
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์

เมียนมากำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง...
10/04/2023

เมียนมากำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,ส่งออก,Export,การค้าระหว่างประเทศ,การค้า,Trade,ตลาดต่างประเทศ,ตลาดส่งออก,งานแฟร์,น....

10/04/2023

AEC Weekly Social News
ประเด็นข่าวสารน่าสนใจใน สปป.ลาว รอบสัปดาห์
📅ช่วงวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566
1. ยุติการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด
2. การบินลาวจะเพิ่มเที่ยวบินจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปกวางโจภายในเดือนเมษายนนี้
3. รถไฟลาว-จีน จะเปิดให้บริการระหว่างประเทศจากนครหลวงเวียงจันทน์-คุนหมิง
4. รัฐบาลไฟเขียวให้เอกชนสัมปทานที่ดิน 50 ปี สร้างเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
5. จีนจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พื้นที่ 2,000 เฮกตาร์

เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสําหรับการค้ารูปแบบ Shoppertainmentข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมิน...
10/04/2023

เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสําหรับการค้ารูปแบบ Shoppertainment
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,ส่งออก,Export,การค้าระหว่างประเทศ,การค้า,Trade,ตลาดต่างประเทศ,ตลาดส่งออก,งานแฟร์,น....

ที่อยู่

Department Of International Trade Promotion , Ministry Of Commerce, 563 Nonthaburi Road, , Bangkrasor
Nonthaburi
11000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DITP AEC CLUBผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DITP AEC CLUB:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โลจิสติกส์สัญชาติไทย "Flash Express" บุกตลาดฟิลิปปินส์
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาดึงดูด 102 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบประมาณ 2563-2564
ข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
อ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/755805/755805.pdf&title=755805&cate=565&d=0
#กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#}