กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และ ใช้ สมุนไพรไทย
(18)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธา...
13/05/2021

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อม และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมปรุงผสม ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกา...
13/05/2021

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีน ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 14 โดยมีนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรกรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จัดประชุมโดย สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

จุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฉบับรวมเล่มปี 2561 - 2563DTAM E-newsletter (2018 - 2020)https://online.fliphtm...
13/05/2021
จุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับรวมเล่มปี 2561 -2563

จุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ฉบับรวมเล่มปี 2561 - 2563
DTAM E-newsletter (2018 - 2020)

https://online.fliphtml5.com/myzny/avfq/

จุลสารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับรวมเล่มปี 2561 -2563DTAM E-newsletter (2018-2020)

13/05/2021
สมุนไพรกับโควิด 19 ตอน สมุนไพรในเครื่องต้มยำ รักษาโควิด 19 ได้หรือไม่...?

สมุนไพรกับโควิด 19
ตอน สมุนไพรในเครื่องต้มยำ รักษาโควิด 19 ได้หรือไม่...?
https://youtu.be/PxFYg02rF_Y

แล้วจะนำสมุนไพรกลุ่มนี้มาใช้ดูแลสุขภาพ ได้หรือไม่...?
หากนำสมุนไพรดังกล่าวมาต้มดื่ม ควรใช้ปริมาณเท่าใด
ข้อแนะนำ และข้อควรระวังการใช้สมุนไพร

โดย นางสาวบุษราภรณ์ ธนสีรังกูร
แพทย์แผนไทยประยุกต์

สอบถามเพิ่มเติม
www.dtam.moph.go.th
โทร 025917007
Facebook : https://www.facebook.com/dtam.moph
YouTube : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Twitter : https://twitter.com/PR_DTAM
Line @DTAM

13/05/2021

เตรียมตัวให้พร้อมรับก่อนฉีดวัคซีน
ตอนนี้เปิดให้ประชาชนทุกจังหวัด 'วอล์กอิน' เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกได้ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หวังครอบคลุม 70% ของประชากรตามเป้าหมายของรัฐบาล
.
เริ่มต้นเดือนมิถุนายนนี้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ
1. กลุ่มที่มีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหรือไลน์แอด "หมอพร้อม"
2. การจัดขอเข้ารับวัคซีนเป็นกลุ่มหมู่คณะ เช่น ในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่
3. เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถรับการฉีดได้เลยโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าตามจุดบริการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี หรือติดปัญหาในการจองฉีดวัคซีน

#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมอนามัย
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานก...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

12/05/2021

หน้ากาก 1 ชั้น
หน้ากาก 2 ชั้น
แบบไหนดีกว่ากัน
#หน้ากาก1ชั้น2ชั้นแบบไหนดีกว่ากัน
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแ...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 10,000 ขวด และสิ่งของช่วยเหลือการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากการประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้มอบสิ่งของดังกล่าว ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.45 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย น...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.45 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่สู้ภัยโควิด 4 มุมเมือง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 40 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ ยาน้ำตรีผลา การสาธิตและฝึกปฏิบัติ การใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยาฟ้าทะลายโจรและยาห้าราก) การสาธิตและฝึกปฏิบัติ การใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ยาขาว และยาใบมะขาม) และการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ใบมะขาม กระตุ้นภูมิคุ้มกัน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ร่วมรับมอบสิ่งของจาก คุณบี มีสมไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 6 รายการ 124 ลัง มูลค่า 348,776 บาท ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

12/05/2021

สำหรับผุู้ที่จะเข้ารับบริการวัคซีน ไม่ต้องกังวลนะคะ ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำทำใจสบายๆ ดื่มน้ำเยอะๆ 🙂✌✌ #หมอพร้อม #วัคซีนโควิด19 #กระทรวงสาธารณสุข

12/05/2021
รายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

🔴 นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้สัมภาษณ์โฟนอิน
ประเด็น : สมุนไพรพืชผักสวนครัว มีไว้ติดครัว ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้

ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
FM 92.5 MHz.
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.35 น.
https://www.facebook.com/370089513751207/videos/1097087207445437

12/05/2021

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19
เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมารับยา

จึงขออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโดย
ปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์
และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน

สามารถกรอกรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
โดยจะมีแพทย์ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

https://forms.gle/eo7Md7aDqkJqKRzJ8

หรือ โทร 02-1437759

*สำหรับผู้ป่วยที่จะรับน้ำมันกัญชา
ต้องเข้ามาตรวจด้วยตัวเองที่รพ.เท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line official account

วันนี้ เวลา 10.45 น.นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้สัมภาษณ์สดประเด็น สมุนไพรพืชผั...
12/05/2021

วันนี้ เวลา 10.45 น.
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้สัมภาษณ์สด
ประเด็น สมุนไพรพืชผักสวนครัว มีไว้ติดครัว ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้
ในรายการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" FM 92.5 MHz.

วันนี้ เวลา 10.45 น.
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้สัมภาษณ์สด
ประเด็น สมุนไพรพืชผักสวนครัว มีไว้ติดครัว ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้
ในรายการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" FM 92.5 MHz.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธา...
11/05/2021

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ สู้ภัยโควิด 4 มุมเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 40 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตและฝึกปฏิบัติ ยาน้ำตรีผลา การสาธิตและฝึกปฏิบัติ การใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยาฟ้าทะลายโจรและยาห้าราก) การสาธิตและฝึกปฏิบัติ การใช้สมุนไพรตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ยาขาว และยาใบมะขาม) และการสาธิตและฝึกปฏิบัติ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ใบมะขาม กระตุ้นภูมิคุ้มกัน กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จิตอาสา ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมปฏิบัติภารกิจ ประกอบ/จัดเตียงสนามจำนวน 1,900...
11/05/2021

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จิตอาสา ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมปฏิบัติภารกิจ ประกอบ/จัดเตียงสนามจำนวน 1,900 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง ณ โรงพยาบาลบุษราคัม ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

11/05/2021
Seed Channel 11 พ.ค. 64

seed channel 11 พค 64
"สมุนไพรไทย" กับการดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์โควิด 19
โดย ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน

#seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

seed channel 11 พค 64"สมุนไพรไทย" กับการดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์โควิด 19โดย ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคล...
10/05/2021

seed channel 11 พค 64
"สมุนไพรไทย" กับการดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์โควิด 19

โดย ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน
#seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

seed channel 11 พค 64
"สมุนไพรไทย" กับการดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์โควิด 19

โดย ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน
#seedchannel
#รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรต...
10/05/2021

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) และโรงพยาบาลสนาม (Field Hospitel) ณ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และโรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้อีกด้วย

บริโภคทุเรียนในปริมาณมาก เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน แนะนำให้รับประทานน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เพื่อให้ร่างกายเกิดคว...
09/05/2021

บริโภคทุเรียนในปริมาณมาก เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน แนะนำให้รับประทานน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลและช่วยดับร้อน

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนถูกนำออกจำหน่ายวางขายตามท้องตลาด ด้วยรสชาติหอมหวาน และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้หลาย ๆ คนชื่นชอบในรสชาติ หากรับประทานปริมาณมากเกินไป จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้น เกิดแผลร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน อาจอาการกำเริบได้

ทุเรียนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื้อทุเรียน 100 กรัม ให้พลังงานประมาณ 150 กิโลแคลอรี่ อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุหลายชนิด แร่ธาตุซัลเฟอร์หรือกำมะถัน ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า เนื้อทุเรียนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับไขมันในเลือด แต่เป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น แม้จะมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด แต่ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีแป้งและน้ำตาลสูง จึงควรจำกัดปริมาณในการบริโภค และทุเรียนไม่ควรรับประทานคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกาย เกิดอาการหน้าแดง ชาตามร่างกาย วิงเวียน คลื่นไส้ และทำให้อาเจียนได้

สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่า เนื้อทุเรียน มีรสหวาน ร้อน ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด บำรุงกำลัง และเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ตามองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแนะนำว่า หากรับประทานทุเรียนแล้วให้รับประทานมังคุดตาม เนื่องจากทุเรียนมีฤทธิ์ร้อน ทำให้ร่างกายร้อนขึ้น และมังคุด มีฤทธิ์เย็นจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย การรับประทานคู่กันช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุล ระหว่างการบริโภคทุเรียน คนส่วนใหญ่มักจะหาเครื่องดื่มดับร้อน จึงขอแนะนำน้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสามารถดับร้อนจากการบริโภคทุเรียนได้ เช่น น้ำใบบัวบก น้ำใบย่านาง น้ำแตงโม และไม่ควรดื่มน้ำอัดลมระหว่างรับประทานทุเรียน เพราะจะทำให้เกิดแก๊สและแน่นท้องมากยิ่งขึ้น

ถ้าหากมีอาการร้อนใน หรือเป็นไข้แล้ว ขอแนะนำให้ใช้ยาเขียวหอม ซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ซึ่งสามารถลดความร้อนภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือใช้สิทธิ์เบิกได้ตามภูมิลำเนาในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผาผลาญแป้งและน้ำตาล ควบคุมการบริโภคอย่างเคร่งครัด จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

บริโภคทุเรียนในปริมาณมาก เสี่ยงเกิดอาการร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน แนะนำให้รับประทานน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลและช่วยดับร้อน

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทุเรียนถูกนำออกจำหน่ายวางขายตามท้องตลาด ด้วยรสชาติหอมหวาน และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้หลาย ๆ คนชื่นชอบในรสชาติ หากรับประทานปริมาณมากเกินไป จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายเพิ่มมากขึ้น เกิดแผลร้อนใน เป็นไข้ตัวร้อน ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน อาจอาการกำเริบได้

ทุเรียนมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื้อทุเรียน 100 กรัม ให้พลังงานประมาณ 150 กิโลแคลอรี่ อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และแร่ธาตุหลายชนิด แร่ธาตุซัลเฟอร์หรือกำมะถัน ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า เนื้อทุเรียนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดระดับไขมันในเลือด แต่เป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น แม้จะมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือด แต่ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีแป้งและน้ำตาลสูง จึงควรจำกัดปริมาณในการบริโภค และทุเรียนไม่ควรรับประทานคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากจะทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกาย เกิดอาการหน้าแดง ชาตามร่างกาย วิงเวียน คลื่นไส้ และทำให้อาเจียนได้

สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุว่า เนื้อทุเรียน มีรสหวาน ร้อน ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด บำรุงกำลัง และเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ตามองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแนะนำว่า หากรับประทานทุเรียนแล้วให้รับประทานมังคุดตาม เนื่องจากทุเรียนมีฤทธิ์ร้อน ทำให้ร่างกายร้อนขึ้น และมังคุด มีฤทธิ์เย็นจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย การรับประทานคู่กันช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุล ระหว่างการบริโภคทุเรียน คนส่วนใหญ่มักจะหาเครื่องดื่มดับร้อน จึงขอแนะนำน้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสามารถดับร้อนจากการบริโภคทุเรียนได้ เช่น น้ำใบบัวบก น้ำใบย่านาง น้ำแตงโม และไม่ควรดื่มน้ำอัดลมระหว่างรับประทานทุเรียน เพราะจะทำให้เกิดแก๊สและแน่นท้องมากยิ่งขึ้น

ถ้าหากมีอาการร้อนใน หรือเป็นไข้แล้ว ขอแนะนำให้ใช้ยาเขียวหอม ซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ซึ่งสามารถลดความร้อนภายในร่างกายได้เป็นอย่างดี สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป หรือใช้สิทธิ์เบิกได้ตามภูมิลำเนาในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผาผลาญแป้งและน้ำตาล ควบคุมการบริโภคอย่างเคร่งครัด จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

Photos from กรมอนามัย's post
09/05/2021

Photos from กรมอนามัย's post

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ตรวจเ...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบุษราคัม เพื่อรับมอบเตียงกระดาษจากบริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด สำหรับใช้ในโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564   แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมปรึกษ...
06/05/2021

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การใช้ฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี แพ...
06/05/2021

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างความยอมรับในระบบสุขภาพของประเทศไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติ การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประกวดพื้นต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ และ ระดับเพชร ปี พ....
05/05/2021

การประกวดพื้นต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ และ ระดับเพชร ปี พ.ศ. 2564
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สอบถาม
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน
021495653
[email protected]

การประกวดพื้นต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ และ ระดับเพชร ปี พ.ศ. 2564
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

สอบถาม
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน
021495653
[email protected]

ที่อยู่

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025917007

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โควิด ต้องคิดหนัก
ตู้ดูดความชื่นอัตโนมัติWeifo..สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.0624944693/0923624299 Website:www.weifothailand.com
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.0624944693/0923624299 Website:www.weifothailand.com
ขณะนี้หมอแผนโบราณได้มีศาสตร์การรักษาโรคที่หายจริงหล่ยโรคเช่น โรคต โรคหัวใจ โรคตับแข็ง โรคไขมันพอกตับ โรคม้ามโต โรคแผลเบาหวาน โรคเบาหวานเข้าตา โรคปวดตา โรคมาลาเรีย โรคชิคุณคุณญ่า โรคไวรัสb,c โรคแผลปลวด โรคที่กล่าวมานี้ผลการรักษาของหมอโบราณบางโรคหลังกินยาอาการโรคจะดีขึ้นภายใน10นาที บางโรคครึ่งชั่วโมง บางโรค2เดือนหายขาด บางโรค3ขวัญหาย ที่กล่าวมานี้จากประสบการรักษาของหมอโบราณที่วิชาการรักษายังมีอยู่จริงครับ
อยากทราบชื่อภาษาอังกฤษ ของ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
นวัตกรรมของคนไทยที่ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับ COVID-19
ถ้าต้องการดู แผนภูมิต่างๆตามที่แสดง ระหว่างการแถลงข่าว หรือ มากกว่า ถ้ามี จะหาดูได้จากแหล่งใด ครับ
เรื่องโรคระบาด COVID-19 ผมได้ติดตามข่าวสารจากหลายๆสื่อ จึงสรุปเรื่อง COVID-19 ได้ว่า 🚩 มีแนวโน้มสูงที่สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจะรักษาผู้ป่วยติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เพราะ 1.เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์กล่าวว่าจีนมีงานวิจัยพบว่าสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรรักษาโรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ซาร์ได้ อยู่นาทีที่ 16 ในคลิปสัมภาษณ์เภสัชกรจากอภัยภูเบศร์ https://youtu.be/xYfAhps_IgY 2.ข่าวจาก NHK ระบุว่าจีนพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับสายพันธุ์ซาร์มีลักษณะการติดต่อแบบเดียวกัน เชื่อว่าสิ่งที่รักษาซาร์ได้ควรจะรักษาสายพันธุ์ใหม่ได้ด้วย อยู่กลางๆคลิป คลิปข่าว NHK - https://drive.google.com/file/d/1DA0m5uKQK_79p_75oUfWqOuS8RFlegsO/view?usp=drivesdk ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจะเป็นคำตอบในการรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แน่ อีกอย่างคำทำนายของพระก็ดูเป็นจริงแล้ว เช่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อากาศแปรปวน สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วจะมาให้เห็นก็มีหลายตัวแล้ว บอกว่าจะมีโรคระบาดท้าทายวงการแพทย์แต่จะรักษาได้ด้วยยาโบราณ ถ้าโรคระบาดครั้งนี้ต้องใช้ยาโบราณ มันจะยืนยันคำทำนายนี้ ลองฟังดูครับ https://youtu.be/W9Rb_032TuU
ในรพ.รัฐ ผลิต ผช.แพทย์แผนไทย เป็นหมอนวตรักษา ใหญ่กว่าแพทย์แผนไทย ผช.เป็นแพทย์แผนไทย หรีอไม่ บทบาทหน้าที่เป็นแพทย์แผนไทย คืออะไร นวด คือการวางยา คนไทยถูกวางยาทั้งประเทศ ผช. นวดทั้งตัว หลอดเลีอด ช้ำ กล้ามเนื้อเละ คนไทยติด นวดทั้งประเทศ นวดราชสำนักนวดเฉพาะที่ เรียน3~5ปีเกิดความชำนาญ นวดราชสำนัก ใช้เวลานวด5~45นาที ว่าไม่หาย ทักษะความชำนาญไม่มี หายได้อย่างไร เพราะจุดสัญญาณเป็นโรคครูท่านไม่บอก ความชำนาญท่านไม่มี รู้จุดรักษาจริง รู้จริงเหนี่อยไหม นวดท่านฝึกผช.45วัน มานวดแก้บน หวังเพียงความอยู่รอดตนเอง เมี่อแพทย์เพียงหมอวินิจฉัย ไม่นวดรักษาเอง ทักษะฅวามชำนาญ ประสบการณ์ไม่มี เอาผช.เป็นหมอนวดรักษา นวดกันทั้งตัว คนไข้น่วม จุดเป็นโรค แก๊ไม่ได้คนไข้นวดกัน 10ปีไม่หาย เรียนแพทย์แผนไทยทำไมคับ4ปี ผลิตผช.45วันดีกว่าหรีอคับ เพราะนวดไทยท่านไม่รักษา ท่านจบกันมาไม่รู้จริง คนไม่เป็นโรค ใส่โรค เบิกจ่ายได้ คนไม่เป็นโรค นวดมากช้ำ นวดไปนานๆคนไข้ติดนวด เพราะนวดคือการวางยา นวดคือดาบสองคม นี่คือภูมิความรู้ ไม่มีในตำรา เอาผช. วางยาคนไข้ ทั้งประเทศ ให้เป็นโรคอุบัติใหม่ทั้งประเทศ โรคขี้เมี่อย ติดนวด
สอบถามครับ ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ใน กทม และ ปริมณฑล มีที่ใดบ้างครับ ?
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔 🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ 👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOEI?usp=sharing 👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈
🔔📣 ประกาศ...ขยายเวลาการรับสมัครจ้า....📣🔔 🍀โครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ หมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ 👉📔✏️ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/1CtJSrfdCAnanyXGtq34TnFPQbS5JYOE… 👉ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. นะค่ะ👈