ปฐมภูมิ 4.0

ปฐมภูมิ 4.0 ระบบบริการปฐมภูมิ ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 (Primary Care 4.0)

เปิดเหมือนปกติ

ประมวลภาพงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 - ...
02/10/2018
งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.

ประมวลภาพงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 - 20 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ

งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันท.....

ประชาสัมพันธ์ค่า
18/09/2018

ประชาสัมพันธ์ค่า

ประชาสัมพันธ์  🎙 การจัดงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561  ในระหว่างวันที่ 19-20 ก...
12/09/2018
งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.

ประชาสัมพันธ์ 🎙 การจัดงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ กทม.
👉 สำหรับ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว ปี 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน และกำหนดการประชุมได้จาก http://bps.moph.go.th/new_bps/Exhibition_hos และสามารถตรวจสอบรายชื่อ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ปี 2561 ได้ที่ สสจ. คะ

📝 การลงทะเบียนออนไลน์ได้ปิดเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้แทน รพ.สต. ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 2561 ที่ยังไม่ลงทะเบียน ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด และวันที่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ส่งมาที่ E-mail :[email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. หากส่งหลังเวลาที่กำหนด ขออนุญาตจัดลำดับคิวท้ายสุด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
02-5901378

งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันท.....

ภาพบรรยายกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับเขตสุข...
04/12/2017

ภาพบรรยายกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.ติดดาว) ระดับเขตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยายกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.ติดดาว) ระดับเขตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศจากงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ห้อง...
14/09/2017

ภาพบรรยากาศจากงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ค่ะ :)

ภาพบรรยากาศจากงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ค่ะ :)

คลินิกหมอครอบครัว
10/06/2017
คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

คลินิกหมอครอบครัว

"หมอที่มากกว่าหมอ ก้าวใหม่สาธารณสุขไทย"

คนไข้ปริมาณมหาศาล กับภารกิจหนักหน่วงบุคลากรทางการแพทย์ ทรัพยากรอันจำกัด และเวลาอันน้อยนิด สู่วิกฤติสาธารณสุข และคุณภาพการรักษา จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประชาชนทุกคน มีหมอระดับเฉพาะทางประจำตัว

Frontline สัปดาห์นี้ไปที่ขอนแก่น และฉะเชิงเทรา พาสัมผัสหมอเฉพาะทางที่น้อยคนจะรู้จัก แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ตามติดภารกิจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แปรเปลี่ยนการรักษา สู่การป้องกันระยะยาว

ร่วมเกาะติดมาตรการปฏิรูปครั้งใหญ่วงการสาธารณสุข สร้างหมอที่มากกว่าหมอ ห้ามพลาด Frontline ค้นปัจจุบัน หาคำตอบอนาคต เสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 19 นาฬิกา 15 นาที ทาง VOICE TV 21

http://shows.voicetv.co.th/frontline/497149.html

06/06/2017
5 ดาว 5 ดี V 1 Draft 02

"Top Secret of 🌟🏥five star Award 🏆 "

ทำอย่างไรให้ได้ 5 ดาว กันน๊า ูู^^

#ปฐมภูมิ4.0 #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ5 ข้อเสนอด้านสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลภายใน 1 ปี 4 เดือน
06/06/2017
สำนักสารนิเทศ

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ5 ข้อเสนอด้านสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลภายใน 1 ปี 4 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยนายกรัฐมนตรีและคณะ เห็นชอบข้อเสนอตามแผนการปฏิรูปสาธารณสุข  5 ข้อ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลในระยะเวลา1 ปี 4 เดือน ด้วยยุทธศาสตร์ 3 เครื่องยนต์ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่ง และสร้างสมดุลในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

I Love MOPH  😍😍😍
03/06/2017

I Love MOPH 😍😍😍

ขอเชิญชาวกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเปลี่ยนภาพ Profile เพื่อความเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวง สาธารณสุข MOPH ที่... http://profile.moph.go.th/

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 19 พ.ค. 60 ...
19/05/2017

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 พ.ค. 60 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึก สป

จดหมายข่าว สำนักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค)
12/05/2017

จดหมายข่าว สำนักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค)

ปฐมภูมิ 4.0
10/05/2017
ปฐมภูมิ 4.0

ปฐมภูมิ 4.0

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถาม เรื่องการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ทางลิ้งค์ ด้านล่างคะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bEduLdyenktGwmztL31Ce8ZxUBudcyMW3rdSxpBDOe5Bsw/viewform?usp=sf_link

#ช่วยกันแชร์ให้พี่น้องชาวรพ.สต. ร่วมกันตอบแบบสอบถามกันด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ/ครับ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่...
08/05/2017
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ.2560-2579 เชียงใหม่ | สำนัก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/214

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ ...
08/05/2017
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ.2560-2579 เชียงใหม่ | สำนัก

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

http://bps.moph.go.th/new_bps/node/214

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถาม เรื่องการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ทางลิ้งค์ ...
03/05/2017
การดำเนินงานกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถาม เรื่องการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ทางลิ้งค์ ด้านล่างคะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bEduLdyenktGwmztL31Ce8ZxUBudcyMW3rdSxpBDOe5Bsw/viewform?usp=sf_link

#ช่วยกันแชร์ให้พี่น้องชาวรพ.สต. ร่วมกันตอบแบบสอบถามกันด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ/ครับ

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ" ระหว่างวัน...
03/05/2017

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ" ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ค่ะ 🌊 🌊

และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 ที่มาร่วมให้คำแนะนำและร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ค่ะ,,ขอบคุณค่ะ 🙏

✈️ แล้วพบกันใหม่ในทริปถัดไปที่ >> ภาคเหนือ@เชียงใหม่ ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคมนี้ นะคะ 😘 😘

01/05/2017
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 | สำนักนโยบายและยุทธศ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่1-2 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบรี ทางลิงค์
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/207

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษา...
27/04/2017
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ.2560-2579 จังหวัดอุบลราชธ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทางลิงค์

http://bps.moph.go.th/new_bps/node/203

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

สงสัยมาตั้งนานแล้ว ว่ามันคืออะไร...มันคือหนอนปลอกนั้นเอง...ดัชนี้ชี้วัดปริมาณฝุ่นในบ้าน
25/04/2017
หนอนปลอก แมลงกินฝุ่น ที่อาศัยอยู่ตามบ้าน

สงสัยมาตั้งนานแล้ว ว่ามันคืออะไร...มันคือหนอนปลอกนั้นเอง...ดัชนี้ชี้วัดปริมาณฝุ่นในบ้าน

หนอนปลอก ไม่มีพิษภัยร้ายแรงอย่างที่คิด เพียงแต่เปรียบเสมือนตัวชี้วัดปริมาณฝุ่นในบ้าน ว่าถึงเวลาต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ได้แล้ว เพราะเจ้าหนอนปลอกเป็นแมลงที่ชอบฝุ่น

Hfocus
22/04/2017
Hfocus

Hfocus

บอร์ดกำลังคนสุขภาพผนึก 2 องค์กร สังคายนา ‘ผลิต-กระจาย-บริหารวิชาชีพสุขภาพ’

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 20 -21 เม...
22/04/2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

เป็นการจัดประชุมในภาคแรกในพื้นที่เขตภาคใต้ เขต 11 และเขต 12 เพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันจัดทำ SWOT กันในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ทำให้ทางคณะผู้จัดได้รับข้อมูลดีๆ ในการจัดทำแผนต่อไปคะ

✈️ ภาคต่อไปเราจะไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (เขต 7 เขต 8 เขต 9 และเขต 10) ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 นี้แล้วพบกันนะคะ 😊

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพ...
21/04/2017
สำนักสารนิเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นักวิชาการสาธารณสุขและสาธารณสุขอำเภอจากทั่วประเทศ...

กระทรวงสาธารณสุข ติวเข้มเสริมศักยภาพผู้บริหารในภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ด้านสาธารณสุข รองรับสังคมผู้สูงอายุ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี เน้นความเป็นเลิศ 4ด้านคือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การจัดบริการ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและการบริหารจัดการ

21/04/2017
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธ์ศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 20-21เมษา...
20/04/2017
อประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ งวันที

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธ์ศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 20-21เมษายน 2560 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทางลิงค์
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/194

เอกสารประกอบการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

ขณะนี้ทาง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ Line@primarycarecluster เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคลิ...
12/04/2017

ขณะนี้ทาง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ [email protected] เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวให้กับประชาชนได้รับทราบ

📱อย่าลืม สแกน QR Code เพื่อ add friend กันนะคะ 👇

ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอนโยบายการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 ...
12/04/2017

ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอนโยบายการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

ช่วงนี้อากาศร้อน...ระวังโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆ #6 สาเหตุ ต้องระวัง ที่ทำให้เด็กมักโดนสุนัขกัด..
11/04/2017
6 สาเหตุ ต้องระวัง! ที่ทำให้เด็กมักโดนน้องหมากัด [Infographic] | Dogilike.com

ช่วงนี้อากาศร้อน...ระวังโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆ #6 สาเหตุ ต้องระวัง ที่ทำให้เด็กมักโดนสุนัขกัด..

จากสถิติพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่โดนสุนัขกัดจะอยู่ในกลุ่มเด็กเล็ก ... เคยสงสัยไหมว่าทำไมน้องหมากับเด็กถึงไม่ลงรอยกัน วันนี้ไปตามหาคำตอบกันค่ะ

พัฒนาแอปพลิเคชั่น “CKD รักษ์ไต” ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน https://www.hfocus.org/...
10/04/2017
มข.พัฒนาแอป ‘CKD รักษ์ไต’ ติดตามผู้ป่วยไตวาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดภาระพยาบาล

พัฒนาแอปพลิเคชั่น “CKD รักษ์ไต” ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
https://www.hfocus.org/content/2017/03/13672

“เที่ยวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด” เพื่อให้คนไทยได้ใช้ส้วมที่สะอาด ปลอดภัยและห่างไกลโรคได้มาตรฐาน http...
10/04/2017
สำนักสารนิเทศ

“เที่ยวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด”
เพื่อให้คนไทยได้ใช้ส้วมที่สะอาด ปลอดภัยและห่างไกลโรค
ได้มาตรฐาน https://goo.gl/iA4usY

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชนใส่ใจให้บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุขชวนเจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์

ครม. คืนสิทธิผู้กันตน 9.5 แสน...หลังสิ้นสภาพกลับเข้าระบบได้อีก
05/04/2017
ครม. คืนสิทธิผู้ประกันตน 9.5 แสนคน หลังสิ้นสภาพกลับเข้าระบบได้อีก

ครม. คืนสิทธิผู้กันตน 9.5 แสน...หลังสิ้นสภาพกลับเข้าระบบได้อีก

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ไม่ได้ต่ออายุนำเงินสมทบเข้ากองทุน...

สงกรานต์ปีนี้ ขับขี่ปลอดภัย...
04/04/2017
3 องค์กร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรับสงกรานต์ จัดประกัน 222 เคลม 1 แสนเป็นของขวัญ

สงกรานต์ปีนี้ ขับขี่ปลอดภัย...

“คปภ.-ปภ.-มูลนิธิเมาไม่ขับ”ผนึกกำลังกับอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมจัดหนักรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบครบวงจร พร้อมส่งมอบของขวัญชิ้นพิเศษสุด“ประกันภัย 222” ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท พ่วงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท

พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย
04/04/2017
พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย

พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ Health Impact Assessment Co-ordinating Unit สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ก่อรูปเพื่อเป็นหน่วยประสานและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA (Health Impact Assessment) ของประเทศไทย เน้นการทำงานกับทุกภาคส่วน ท...

03/04/2017

การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก
(มท. พม. ศธ. และสธ.) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ที่อยู่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

025902458

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปฐมภูมิ 4.0ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ความรู้ความเข้าใจของสังคม เกี่ยวกับการรักษา ดูแล ระบบประสาท ยังสับสนและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการรักษาโรคทางจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก(โรคจิต) การปชส นำเสนอไม่ขัดเจน มักเน้นไปทางด้านสมอง และเส้นประสาทกระดูกสันหลัง ทำให้ประชาชน กลัวมากขึ้นอีกว่า รักษายาก แพง ขอให้มีระบบ ปชส เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ นร นศ ไปจนถึงการนำเสนอในที่สาธาณชน
พ๔
ขอให้ทำนโยบายเดิมๆห้เห็นผลสำเร็จก่อนเถอะ
ขอให้ทำนโยบายเดิมๆห้เห็นผลสำเร็จก่อนเถอะ