ปฐมภูมิ 4.0

ปฐมภูมิ 4.0 ระบบบริการปฐมภูมิ ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 (Primary Care 4.0)

ประมวลภาพงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 - ...
02/10/2018

ประมวลภาพงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 19 - 20 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ

งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันท.....

ประชาสัมพันธ์ค่า
18/09/2018

ประชาสัมพันธ์ค่า

ประชาสัมพันธ์  🎙 การจัดงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561  ในระหว่างวันที่ 19-20 ก...
12/09/2018

ประชาสัมพันธ์ 🎙 การจัดงานแสดงผลงาน และการประชุมพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ กทม.
👉 สำหรับ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว ปี 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน และกำหนดการประชุมได้จาก http://bps.moph.go.th/new_bps/Exhibition_hos และสามารถตรวจสอบรายชื่อ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ปี 2561 ได้ที่ สสจ. คะ

📝 การลงทะเบียนออนไลน์ได้ปิดเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้แทน รพ.สต. ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 2561 ที่ยังไม่ลงทะเบียน ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด และวันที่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ ส่งมาที่ E-mail :[email protected] ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. หากส่งหลังเวลาที่กำหนด ขออนุญาตจัดลำดับคิวท้ายสุด

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
02-5901378

งานแสดงผลงาน และการประชุม พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันท.....

ภาพบรรยายกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ระดับเขตสุข...
04/12/2017

ภาพบรรยายกาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.ติดดาว) ระดับเขตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศจากงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ห้อง...
14/09/2017

ภาพบรรยากาศจากงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ค่ะ :)

คลินิกหมอครอบครัว
10/06/2017

คลินิกหมอครอบครัว

Frontline สัปดาห์นี้ไปที่ขอนแก่น และฉะเชิงเทรา พาสัมผัสหมอเฉพาะทางที่น้อยคนจะรู้จัก แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ตามติดภารกิจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แปรเปลี่ยนการรักษา สู่การป้องกันระยะยาว

"Top Secret of  🌟🏥five star Award 🏆 " ทำอย่างไรให้ได้ 5 ดาว กันน๊า  ูู^^  #ปฐมภูมิ4.0  #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดา...
06/06/2017

"Top Secret of 🌟🏥five star Award 🏆 "

ทำอย่างไรให้ได้ 5 ดาว กันน๊า ูู^^

#ปฐมภูมิ4.0 #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ5 ข้อเสนอด้านสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลภายใน 1 ปี 4 เดือน
06/06/2017

นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ5 ข้อเสนอด้านสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลภายใน 1 ปี 4 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยนายกรัฐมนตรีและคณะ เห็นชอบข้อเสนอตามแผนการปฏิรูปสาธารณสุข  5 ข้อ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลในระยะเวลา1 ปี 4 เดือน ด้วยยุทธศาสตร์ 3 เครื่องยนต์ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่ง และสร้างสมดุลในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

I Love MOPH  😍😍😍
03/06/2017

I Love MOPH 😍😍😍

ขอเชิญชาวกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเปลี่ยนภาพ Profile เพื่อความเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวง สาธารณสุข MOPH ที่... http://profile.moph.go.th/

31/05/2017

คลินิกหมอครอบครัววัดอินทราราม ขวัญใจประชาชนพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 19 พ.ค. 60 ...
19/05/2017

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 พ.ค. 60 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึก สป

จดหมายข่าว สำนักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค)
12/05/2017

จดหมายข่าว สำนักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค)

10/05/2017
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่...
08/05/2017

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/214

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ ...
08/05/2017

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

http://bps.moph.go.th/new_bps/node/214

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถาม เรื่องการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ทางลิ้งค์ ...
03/05/2017

ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถาม เรื่องการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ทางลิ้งค์ ด้านล่างคะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bEduLdyenktGwmztL31Ce8ZxUBudcyMW3rdSxpBDOe5Bsw/viewform?usp=sf_link

#ช่วยกันแชร์ให้พี่น้องชาวรพ.สต. ร่วมกันตอบแบบสอบถามกันด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ/ครับ

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ" ระหว่างวัน...
03/05/2017

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ" ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ค่ะ 🌊 🌊

และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 ที่มาร่วมให้คำแนะนำและร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ค่ะ,,ขอบคุณค่ะ 🙏

✈️ แล้วพบกันใหม่ในทริปถัดไปที่ >> ภาคเหนือ@เชียงใหม่ ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคมนี้ นะคะ 😘 😘

01/05/2017

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่1-2 พฤษภาคม 2560 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบรี ทางลิงค์
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/207

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษา...
27/04/2017

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทางลิงค์

http://bps.moph.go.th/new_bps/node/203

การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

สงสัยมาตั้งนานแล้ว ว่ามันคืออะไร...มันคือหนอนปลอกนั้นเอง...ดัชนี้ชี้วัดปริมาณฝุ่นในบ้าน
25/04/2017

สงสัยมาตั้งนานแล้ว ว่ามันคืออะไร...มันคือหนอนปลอกนั้นเอง...ดัชนี้ชี้วัดปริมาณฝุ่นในบ้าน

หนอนปลอก ไม่มีพิษภัยร้ายแรงอย่างที่คิด เพียงแต่เปรียบเสมือนตัวชี้วัดปริมาณฝุ่นในบ้าน ว่าถึงเวลาต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ได้แล้ว เพราะเจ้าหนอนปลอกเป็นแมลงที่ชอบฝุ่น

22/04/2017

ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ บูรณาการแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 10 ปีข้างหน้า ดึง สวค.ร่วมมือกับ สกอ. พัฒนาข้อเสนอโดยพิจารณาปัจจัยอย่างรอบด้าน ยอมรับมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในระยะยาวยาก ย้ำว่าต้องมีการกระจายบุคลากรสู่พื้นที่ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง นพ.มงคล...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 20 -21 เม...
22/04/2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

เป็นการจัดประชุมในภาคแรกในพื้นที่เขตภาคใต้ เขต 11 และเขต 12 เพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันจัดทำ SWOT กันในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ทำให้ทางคณะผู้จัดได้รับข้อมูลดีๆ ในการจัดทำแผนต่อไปคะ

✈️ ภาคต่อไปเราจะไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (เขต 7 เขต 8 เขต 9 และเขต 10) ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 นี้แล้วพบกันนะคะ 😊

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพ...
21/04/2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นักวิชาการสาธารณสุขและสาธารณสุขอำเภอจากทั่วประเทศ...

กระทรวงสาธารณสุข ติวเข้มเสริมศักยภาพผู้บริหารในภูมิภาค ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ด้านสาธารณสุข รองรับสังคมผู้สูงอายุ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20ปี เน้นความเป็นเลิศ 4ด้านคือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การจัดบริการ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและการบริหารจัดการ

21/04/2017
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธ์ศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 20-21เมษา...
20/04/2017

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธ์ศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 ระหว่างวันที่ 20-21เมษายน 2560 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทางลิงค์
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/194

เอกสารประกอบการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

ขณะนี้ทาง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ Line@primarycarecluster เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคลิ...
12/04/2017

ขณะนี้ทาง กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ Line@primarycarecluster เสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวให้กับประชาชนได้รับทราบ

📱อย่าลืม สแกน QR Code เพื่อ add friend กันนะคะ 👇

ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอนโยบายการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 ...
12/04/2017

ประชุมปรึกษาหารือข้อเสนอนโยบายการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม

ช่วงนี้อากาศร้อน...ระวังโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆ  #6 สาเหตุ ต้องระวัง ที่ทำให้เด็กมักโดนสุนัขกัด..
11/04/2017

ช่วงนี้อากาศร้อน...ระวังโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆ #6 สาเหตุ ต้องระวัง ที่ทำให้เด็กมักโดนสุนัขกัด..

จากสถิติพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่โดนสุนัขกัดจะอยู่ในกลุ่มเด็กเล็ก ... เคยสงสัยไหมว่าทำไมน้องหมากับเด็กถึงไม่ลงรอยกัน วันนี้ไปตามหาคำตอบกันค่ะ

พัฒนาแอปพลิเคชั่น “CKD รักษ์ไต” ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน https://www.hfocus.org/...
10/04/2017

พัฒนาแอปพลิเคชั่น “CKD รักษ์ไต” ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
https://www.hfocus.org/content/2017/03/13672

“เที่ยวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด” เพื่อให้คนไทยได้ใช้ส้วมที่สะอาด ปลอดภัยและห่างไกลโรคได้มาตรฐาน http...
10/04/2017

“เที่ยวสงกรานต์สุขใจ สาธารณสุขห่วงใย ใส่ใจส้วมสะอาด”
เพื่อให้คนไทยได้ใช้ส้วมที่สะอาด ปลอดภัยและห่างไกลโรค
ได้มาตรฐาน https://goo.gl/iA4usY

กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทั้งรัฐ เอกชนใส่ใจให้บริการส้วมสะอาดได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการส้วมสาธารณะอย่างมีความสุขชวนเจ้าของสถานที่สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์

ครม. คืนสิทธิผู้กันตน 9.5 แสน...หลังสิ้นสภาพกลับเข้าระบบได้อีก
05/04/2017

ครม. คืนสิทธิผู้กันตน 9.5 แสน...หลังสิ้นสภาพกลับเข้าระบบได้อีก

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ไม่ได้ต่ออายุนำเงินสมทบเข้ากองทุน...

สงกรานต์ปีนี้ ขับขี่ปลอดภัย...
04/04/2017

สงกรานต์ปีนี้ ขับขี่ปลอดภัย...

“คปภ.-ปภ.-มูลนิธิเมาไม่ขับ”ผนึกกำลังกับอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมจัดหนักรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบครบวงจร พร้อมส่งมอบของขวัญชิ้นพิเศษสุด“ประกันภัย 222” ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท พ่วงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท

พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย
04/04/2017

พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษในประเทศไทย

ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ Health Impact Assessment Co-ordinating Unit สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ก่อรูปเพื่อเป็นหน่วยประสานและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA (Health Impact Assessment) ของประเทศไทย เน้นการทำงานกับทุกภาคส่วน ท...

03/04/2017

การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวงหลัก
(มท. พม. ศธ. และสธ.) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

ที่อยู่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625902458

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปฐมภูมิ 4.0ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}