กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง-

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหน่วยงานปฏิบัติการเฉพาะทางในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(8)

เปิดเหมือนปกติ

จิตอาสา บช.ก. มอบธารน้ำใจ โรงพยาบาลสนามเสาไห้ สระบุรี      วันศุกร์ ที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ ส...
05/06/2021

จิตอาสา บช.ก. มอบธารน้ำใจ โรงพยาบาลสนามเสาไห้ สระบุรี

วันศุกร์ ที่ 4 มิ.ย.64 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก.
มอบหมายให้ ทีมจิตอาสา โดย พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ว่าที่ พ.ต.ต.เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ว่าที่ ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ไชยบัณฑิต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พร้อมกำลังพลจิตอาสาจาก ภ.จว.สระบุรี ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม จำนวน 80 แพค
3.ไข่ไก่ จำนวน 1,000 ฟอง
4.หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น
5.เอทิลแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน
6.เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ลิตร
แก่ โรงพยาบาลสนามเสาไห้ โดยมี คุณปริญญา เอี่ยมวิจารณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

จิตอาสา บช.ก. มอบธารน้ำใจ โรงพยาบาลสนามสวนสุนันทา และ บ้านเด็กราชาวดี           วันพุธที่ 2 มิ.ย.64 เวลา 10....
04/06/2021

จิตอาสา บช.ก. มอบธารน้ำใจ โรงพยาบาลสนามสวนสุนันทา และ บ้านเด็กราชาวดี

วันพุธที่ 2 มิ.ย.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก., พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. และ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา โดย พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก., ว่าที่ พ.ต.ต.เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. และ ว่าที่ ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ไชยบัณฑิต รอง สว.ฝอ.5 บก.อกบช.ก. ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี โดยมี ว่าที่ ร.ต.บุญเลิศ ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม จำนวน 100 แพค
3.ไข่ไก่ จำนวน 100 แพค
5.เอทิลแอลกอฮอล์ ขนาด 3.8 ลิตร จำนวน 12 แกลลอน
ต่อมา เวลา 15.00 น. ได้มอบหมายให้ ทีมจิตอาสา โดย ว่าที่ พ.ต.ต.เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. และ ว่าที่ ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ไชยบัณฑิต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. เดินทางไปยัง จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นตัวแทนมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่โรงพยาบาลสวนสุนันทา (โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม) โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ศรีเสงี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนสุนันทา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 140 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม จำนวน 100 แพค
3.ไข่ไก่ จำนวน 100 แพค
4.เอทิลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน
5.หน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด-19 ได้โดยเร็ววัน

ผบช.ก. นำทัพจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ      ด้วย บช.ก. ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่อง...
01/06/2021

ผบช.ก. นำทัพจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
ด้วย บช.ก. ได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอ
วันนี้ (1 มิ.ย.64) เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. เป็นประธาน พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย ผบก. และ รอง ผบก. ในสังกัด บช.ก. จิตอาสา 904 และ จิตอาสาทุก บก.ในสังกัด บช.ก. เปิดกิจกรรมและร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โดยกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 1,2 และ 4 มิ.ย.64 โดยมีกำลังพลจิตอาสาทุก บก. ในสังกัด บช.ก. เข้าร่วมกิจกรรม รวมกำลังพลตลอดกิจกรรมทั้งสิ้น กว่า 350 นาย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอ เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โลหิตขาดแคลนจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอีกด้วย

วันอังคารที่ 1 มิ.ย.64 บช.ก.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัช...
01/06/2021

วันอังคารที่ 1 มิ.ย.64 บช.ก.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และสนับสนุนให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอนั้น

โดยในระหว่างเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พบอุบัติเหตุบนถนนนครอินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงได้หยุดรถให้การช่วยเหลือ พร้อมอำนวยการจราจร จนกระทั่งประสานรถพยาบาลมาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

ตำรวจสอบสวนกลางห่วงใย มอบธารน้ำใจ ให้ สสจ.นนทบุรี      จากสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ปัจจุบัน ยังมียอดผู้ป่วยร...
28/05/2021

ตำรวจสอบสวนกลางห่วงใย มอบธารน้ำใจ ให้ สสจ.นนทบุรี
จากสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ปัจจุบัน ยังมียอดผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์เองก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มความสามารถ ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็พร้อมสนับสนุนปัจจัยต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยตลอด
วันนี้ (27 พ.ค.64) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา โดย พ.ต.ต.เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ว่าที่ ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ไชยบัณฑิต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม จำนวน 100 แพค
3.ไข่ไก่ จำนวน 100 แพค
4.ชุด PPE จำนวน 50 ชุด
5.เอทิลแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน
แก่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี คุณสิริภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนต่อไป

จิตอาสา บช.ก. ส่งมอบธารน้ำใจ ให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา      ปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยในยังคง...
28/05/2021

จิตอาสา บช.ก. ส่งมอบธารน้ำใจ ให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยในยังคงน่าเป็นห่วง แม้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำงานอย่างเต็มที่ แต่ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันยังมีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนมาต่อเนื่องโดยตลอด
วันนี้ (27 พ.ค.64) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ได้มอบหมายให้ ทีมจิตอาสา บก.อก.บช.ก. โดย ว่าที่ พ.ต.ต.เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. และ ว่าที่ ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ไชยบัณฑิต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม จำนวน 100 แพค
3.ไข่ไก่ จำนวน 100 แพค
4.น้ำปลา จำนวน 3 ลัง
5.โจ๊กสำเร็จรูป จำนวน 3 ลัง
6.หน้ากากอนามัย จำนวน 10 แพค
7.เอทิลแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน
8.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด
แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยมี คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กทม. เพื่อคุณครูและเจ้าหน้าที่ได้นำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็กๆในโรงเรียนต่อไป

จิตอาสา บช.ก. แบ่งปันน้ำใจ ตำรวจไทยไม่ทอดทิ้งกัน      จากนโยบาย ผบช.ก. ให้สนับสนุนบุคลากรณ์ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ท...
20/05/2021

จิตอาสา บช.ก. แบ่งปันน้ำใจ ตำรวจไทยไม่ทอดทิ้งกัน

จากนโยบาย ผบช.ก. ให้สนับสนุนบุคลากรณ์ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างแก่ประเทศไทยในขณะนี้ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. จึงมอบหมายให้ พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พร้อม ว่าที่ พ.ต.ต.เลอศัดดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ว่าที่ ร.ต.ต.กิตติพงศ์ ไชยบัณฑิต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและน้ำดื่ม ประกอบด้วย
1.น้ำดื่ม 50 แพค
2.ไข่ไก่ รวม 1,000 ฟอง
3.ข้าวสาร รวม 200 กิโลกรัม
แก่ สภ.วังตะเคียน โดยมี พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.วังตะเคียน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สภ.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ข้อมูลเบื้องต้น สภ.วังตะเคียน มีข้าราชการตำรวจในสังกัด รวม 74 นาย รับผิดชอบพื้นที่ 4 ตำบล (52 หมู่บ้าน) รวม 407 ตร.กม. ภูมิทัศน์โดยรอบรายล้อมด้วยไร่มันสำปะหลัง และไร่ยูคาลิปตัส ปัจจุบัน ที่ทำการ สภ.วังตะเคียนยังไม่มีน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภค ข้าราชการตำรวจในสังกัดใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคและต้องจัดซื้อน้ำดื่มบริโภคเอง กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัดจากจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะทำให้ตัวข้าราชการตำรวจมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

ตำรวจสอบสวนกลาง มอบธารน้ำใจ ต่อสู้เคียงข้างโรงพยาบาลสนามบุษราคัม        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว...
20/05/2021

ตำรวจสอบสวนกลาง มอบธารน้ำใจ ต่อสู้เคียงข้างโรงพยาบาลสนามบุษราคัม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบุษราคัมขึ้น ณ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ส่งกำลังตำรวจจิตอาสาในสังกัดกว่า 200 นาย เข้าร่วมประกอบเตียงคนไข้ ต่อมาวันที่ 14 พ.ค.64 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามดังกล่าว และปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้เปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว
ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. มอบหมายให้ พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.อก.บช.ก. ร่วมกันมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกอบด้วย
1.น้ำดื่ม 250 แพค
2.เอทิลแอลกอฮอล์ รวม 100 ลิตร
3.เจลแอลกอฮอล์ รวม 32 กิโลกรัม
แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมถวายทานวัดเทพสรธรรมาราม ช่วยชาวบ้านสู้ภัยโควิด       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส...
20/05/2021

ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมถวายทานวัดเทพสรธรรมาราม ช่วยชาวบ้านสู้ภัยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเกิดปัญหาทางสุขภาพแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ติดเชื้อเองก็ต้องประสบกันปัญหาพิษเศรษฐกิจที่ตามมา พี่น้องชาวบ้านบางส่วนต้องหาเลี้ยงครอบครัวอย่างยากลำบาก จนทำให้มีหลายพื้นที่ต้องมีการตั้งโรงครัวเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อช่วยบรรเทาความลำบากในชุมชนเรื่องปากท้อง
ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. จึงมอบหมายให้ พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.อก.บช.ก. เป็นตัวแทนร่วมกันถวายวัตถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม 100 แพค
3.ไข่ไก่สด 1,000 ฟอง
4.เจลแอลกอฮอล์รวม 32 กิโลกรัม
แด่พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม ณ วัดเทพสรธรรมาราม อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อทางโรงครัวของวัดได้นำไปประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติโรคระบาด โควิด-19 ต่อไป

ตำรวจสอบสวนกลาง มอบธารน้ำใจให้ปากเกร็ด      ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ยั...
20/05/2021

ตำรวจสอบสวนกลาง มอบธารน้ำใจให้ปากเกร็ด

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ รัฐบาลได้มีการแบ่งโซนต่างๆ ตามอัตราการระบาดของโรค นนทบุรีคืออีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในโซนพื้นที่สีแดงเข้ม มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงได้มีนโยบายให้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาโรคระบาดครั้งนี้
ในวันพุธที่ 19 พ.ค.64 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.อก.บช.ก. ร่วมกันมอบวัตุถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม 50 แพค
3.ไข่ไก่สด 1,000 ฟอง
4..เอทิลแอลกอฮอล์ รวม 60 ลิตร
แก่สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมี คุณสุนทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ต่อมา เวลา 11.40 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. มอบหมายให้ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.อก.บช.ก. ร่วมกันมอบวัตุถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม 50 แพค
3.ไข่ไก่สด 1,000 ฟอง
4.เอทิลแอลกอฮอล์ รวม 120 ลิตร
5.เจลแอลกอฮอล์ รวม 16 กิโลกรัม
แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด โดยมี คุณสำเริง ปานปิ่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จ.นนทบุรี

14/05/2021

ประมวลภาพกิจกรรม ผบช.ก. นำทัพจิตอาสากว่า 200 นาย ลุยประกอบเตียง สร้างโรงพยาบาลสนาม “บุษราคัม”

วันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปคม. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ประจำ บช.ก. นำกำลังจิตอาสา 904 และกำลังพลจิตอาสาในสังกัด บช.ก. กว่า 200 นาย ร่วมกันประกอบเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดประมาณ 1,200 เตียง ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลสนามบุษราคัม" โดยกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

#ตำรวจสอบสวนกลาง #เราจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #COVID19

ผบช.ก. ส่งทีมจิตอาสา มอบธารน้ำใจ ศูนย์เมอร์ซี่คลองเตย       ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยในย...
13/05/2021

ผบช.ก. ส่งทีมจิตอาสา มอบธารน้ำใจ ศูนย์เมอร์ซี่คลองเตย
ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยในยังคงน่าเป็นห่วง จากรายงานของ ศบค. แสดงให้เห็นยอดจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันที่มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้มีเป็นจำนวนมาก ในส่วนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยังคงให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด
วันนี้ (12 พ.ค.64) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.บช.ก. พ.ต.อ.ณัฐพล ลิปิพันธ์ ผกก.ฝอ.5.บก.อก.บช.ก. จึงมอบหมายให้ พ.ต.ต.เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.อก.บช.ก. ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกอบด้วย
1.ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
2.น้ำดื่ม จำนวน 100 แพค
3.ไข่ไก่สด จำนวน 1,000 ฟอง
4.ชุดPPE จำนวน 30 ชุด
5.แว่นตาอนามัย จำนวน 30 ชิ้น
6.Face Shield จำนวน 30 ชิ้น
7.หน้ากากอนามัย จำนวน 20 แพค
8.เจลแอลกอฮอล์ รวม 12 ลิตร
9.เอทิลแอลกอฮอล์ รวม 72 ลิตร
แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) โดยมี คุณประวีณา สมพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ชุมชนเคหะคลองเตย เขตคลองเตย กทม. เพื่อเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิได้นำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็กๆและคนยากไร้ในชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ ทางศูนย์เมอร์ซียังคงมีความต้องการสิ่งของอุปโภคบริโภคและทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือเด็กๆและคนยากไร้อีกจำนวนมาก โดยท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุน สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) ที่อยู่ 100/11 เคหะคลองเตย 4 ถนนดำรงลักธิพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 หรือ โทร. 0917189382

ผบช.ก. นำทัพจิตอาสา ลุยประกอบเตียง สร้างโรงพยาบาลสนาม “บุษราคัม”       จากสถานการณ์วิกฤติของโรคระบาด COVID-19 ในปั...
11/05/2021

ผบช.ก. นำทัพจิตอาสา ลุยประกอบเตียง สร้างโรงพยาบาลสนาม “บุษราคัม”

จากสถานการณ์วิกฤติของโรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยจากโรคนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งโรงพยาบาลมีเตียงรักษาไม่เพียงพอ ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้สร้างโรงพยาบาลสนามที่ อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
วันนี้ (11 พ.ค.64) เวลา 13.00 น. นำโดย พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.อก.บช.ก. พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ปคม. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ประจำ บช.ก. ร่วมนำกำลังข้าราชการตำรวจ ประกอบด้วยจิตอาสา 904 ในสังกัด บช.ก. และกำลังพลจิตอาสาจากทุก บก. ในสังกัด บช.ก. รวมกว่า 200 นาย ร่วมกันประกอบเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้รองรับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดประมาณ 1,200 เตียง ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลบุษราคัม" โดยกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ บช.ก. มีนโยบายให้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และจะขอเป็นกำลังใจและกำลังสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชน ผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ไปได้โดยเร็ววัน

ที่อยู่

Nonthaburi
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625044900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง-ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จากฐานสุสานพระฉายเงียบจังคดีฆ่าลุงเลี้ยงควายม5พระฉาย สระบุรี
แถวร่อนพิบูลย์มีแท่นปั้มยาบ้าของนักการเมืองท้องถิ่น
้้เรื่องนี้เกี่ยวกับการ"ปั้มยาบ้า"ตรวจสอบด้วยคับ ท้องที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้า
นินจาภาคกลางจากฐานเรื่อง ถึงผ่านเรื่องแต่การกระทำของบุคลดังกล่าวไม่จบข้อแรงทำให้เชื้อมเสียแทบทุกเรื่อง การปฏบัติงานไม่ได้ นักสุดการโดนกระทำโดยไชัคุณใสร ทิ่มแทงบังคับให้บ้าแต่อาจจะเจ็บปวดทุกวันจนวันนี้ไม่จบไม่หยุดและที่สำคัญไช้กระทำกับบุตรชายจี้หัวจนขยี้ผมหัวจนผมขึ้นไม่เท่ากันถึงหน่วยที่รับคดีขึ้นให้ลือคดีไหม่และลงมาดำเนินคดีให้นักฝากเรื่องถึงด้วย ด่วน จากนินจาภาคกลางฐานสุสานพระฉาย 288พยาม...เจ้าหน้าที่และไช้ใสยสาทบังคับให้เชื่อมเสียไห้ร้าย ขอบคุณหน่วยงาน 500 ลงพื้นที่ครับ
เพื่อสังคมที่ดีครับ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องแก้งมิฉฉาชีพแฮกข้อมูลตามฐานข้อมูลและปลอมเพจตามข้อมูลเฟชและฐานข้อมูลของทางราชการตามเว็บไซต์กูเกิ้นและตูดตัดสิทธิ์เอาเงินตามบัตรประจำตัวประชาชนตอนนี้แพร่ไปทั่วจังหวัดร้อยเอ็ดพู้ต้องหาคือครอบครัวนายรุจิลาภัคดีสมัยนายพนายภัคดีสมัยแม่ชื่อแดงนางสาวชื่อปาก่อคดีทั้งแบ๊กเมร์อนาจานคิ้บแล้วยังแอบอ้างชื่อเสียงของ อู่น้อยเชอร์วิสหรือเสด็จหวายฤทธิ์ผมขอแจ้งข้อมูลเรื่องเงินเดือนของทางราชการตำรวจใด้รับความเสียหายมาตลอดหลายปีอีกทั้งแก้งพวกนี้มีตำรวจและทนาคารอยู่ในขบวนการครั้งนี้ให้สังเกตเสียงพวกแก้งนี้ใด้ตามท้องถนนเวลารถวิ้งจะใด้ยินเสียงพวกมันพูดตอนนี้ใด้เกิดปันหาแพร่ทั่วทุกจังหวัดแล้วครับจึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใด้ตามเว็บไซต์กูเกิ้นครับ
อดีตตำรวจ ชัยชาญ แป้นทอแอบอ้างสรวีตรพรหมบุรี และดาบชาญพรหมบุรี. นำเครื่องจับเท็จมาใช้แบบมิได้รับอนุญาติ สร้างความเสื่อมเสียให้ สภพรหมบุรี สืงบุรี
ขอบคุณนายตำรวจทุกท่านและสืบทุกหน่วยมากค่ะ ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ทำงานได้รวดเร็วมาก สามารถตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้เร็วมากค่ะ ใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ สุดยอดจริงค่ะ. 👏👏👏👏👏 💕 🙇
จำหน่ายยาตร.เขตไม่จับคนธรรมดามีเครื่องจับเท็จเอามาเล่นเเกล้งคนอื่นอ่านจิตกูเพื่อ
มีเรื่องให้ช่วยหน่อยคับผมเจอครอบครัวใหญ่จะมาทำร้ายผมและผมทำอะไรเค้าไม่ได้มันมีตำรวจหนุนหลังอยู่บริษัทคับผมเดือนร้อนไม่มีใครช่วยผมได้คับ