กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences of MOPH Welcome to The OFFICIAL Page of DMSc PR.Network ติดตามข่าวกรมวิทย์ฯ >> http://www.dmsc.moph.go.th

เปิดเหมือนปกติ

ทีมงานสำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD สัมภาษณ์ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน...
16/10/2020

ทีมงานสำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD สัมภาษณ์ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับเรื่อง Food Safety, ความปลอดภัยภาชนะบรรจุอาหาร, การตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ และบันทึกเทปการปฎิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ #สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

16/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
🕐 เวลา 13.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยม และรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่ และผลงานสำคัญขอ...
15/10/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยม และรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่ และผลงานสำคัญของ #สำนักยาและวัตถุเสพติด วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยม และรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่ และผลงานสำคัญขอ...
15/10/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจเยี่ยม และรับฟังการนำเสนอบทบาทหน้าที่ และผลงานสำคัญของ #สถาบันวิจัยสมุนไพร วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพท...
15/10/2020

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายอภิวัฎ ธวัชสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเฝ้าฯในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนการสร้างกรุงเทพมหานคร วันที่14 ตุลาคม พ.ศ.2563

14/10/2020
FM96.5

🔴 [ Live..!! ] #บอกเล่า965 | ช่วง “สานพลัง สร้างสุขภาวะ + สช.”

หัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่” สนทนากับ 👨‍⚕️ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. FM96.5

#บอกเล่า965
โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล
--ช่วงแรก ช่วง “บอกเล่าสมุนไพร กับ อภัยภูเบศร” + สมุนไพรอภัยภูเบศร หัวข้อสัมภาษณ์ “สมุนไพรมะระขี้นก ทางเลือกผู้ป่วยเบาหวาน” กับ ดร.ภญ. ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านการแพทย์และสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

--ช่วงที่สอง “สานพลัง สร้างสุขภาวะ + สช.” “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่” สนทนากับ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
•ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
•ประธานคณะทำงานฯ การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่

ชม LIVE สด และ ฟังย้อนหลัง ที่
https://thinkingradio.mcot.net/vlive
และ
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ :
✓ Facebook : https://www.facebook.com/Thinkingradio
✓ YOUTUBE : https://www.youtube.com/thinkingradio
✓ LINE : https://line.me/R/ti/p/%40thinkingradio
✓ Twitter : https://twitter.com/thinkingradioFM
✓ Instagram : https://www.instagram.com/thinkingradio//

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนต...
14/10/2020

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายแพทย์ริชาร์ด บราวน์ ผู้จัดการโครงการด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินและการดื้อยาต้านจุลชีพ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข และนางสาวนภวรรณ เจนใจ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแถลงข่าว "การถอดบทเรียนร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย" (Ministry of Public Health and WHO Joint Intra-Action Review of Public Health Response to COVID-19 in Thailand) อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>https://bit.ly/3drZfv0

14/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
🕐 เวลา 13.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และ...
13/10/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และ...
13/10/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

12/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563
🕐 เวลา 13.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

#สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...
12/10/2020

#สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้อง 106 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563

08/10/2020
กรมวิทย์ฯ มอบประกาศนียบัตรแก่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยฯ (6 ต.ค.63)

📺 #ฮอตนิวส์ไทม์ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบประกาศนียบัตรแก่ #สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย #มหาวิทยาลัยนเรศวร

#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดตัว สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา (toxicity testing) หลังสร้างตั้งแต่ปี 2560 เตรียมใช้เป็นสถานที่ ทดลองชั้นต้น ในหนู และกระต่าย เพื่อส่งต่อไปทดสอบขั้นตอนอื่นๆ ในการพัฒนายา และ #วัคซีนรักษาโควิด19 ของประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 TV5HD1

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563)ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>...
08/10/2020

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563)
ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>https://bit.ly/2GQcycA
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงความพร้อมรับมือโควิด 19ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารแถลงความพร้...
08/10/2020

#ข่าวกระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงความพร้อมรับมือโควิด 19

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหารแถลงความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคโควิด 19 ระยะถัดไปเน้นสร้างสมดุลสุขภาพและเศรษฐกิจ จากการแง้มเปิดประตูประเทศ เผย 3 ฉากทัศน์ที่อาจเกิดขึ้น

ด้าน นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีมาตรฐาน โดยปัจจุบันตรวจแล้ว 1,008,000 ตัวอย่าง เจอผู้ติดเชื้อ 3 พันกว่ารายมีห้องปฏิบัติการที่ตรวจได้ 230 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด เหลืออีก 4 จังหวัดที่จะพัฒนาให้ตรวจได้ทั้งหมด ขณะที่การสำรองน้ำยาการตรวจเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานมีประมาณ 5 แสนชุด ดังนั้น หากมีผู้ป่วยวันละ 1 พันคน โดยต้องตรวจ 5-10 เท่าของผู้ป่วยก็สามารถรองรับได้ ไม่มีปัญหา สำหรับพื้นที่ชายแดนจะมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อมั่นใจ ซึ่งที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจกว่า 1 แสนราย ก็พบผลบวกรายเดียวในอดีต ถือว่าประเทศไทยค่อนข้างปลอดภัยพอสมควร นอกจากนี้ #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ประกาศราคากลางของการตรวจเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ที่ 1,600 บาท จากเดิมที่การตรวจเคยมีราคา 2,500-3,000 บาท ก็จะช่วยให้คนเข้าถึงการตรวจมากขึ้น
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🧪
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

สธ.แถลงความพร้อมรับมือโควิด 19 https://bit.ly/3nkRQlP

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคไว...
07/10/2020

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) เตรียมความพร้อมรับมือระบาดระลอก 2
โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงในประเด็นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2 ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

07/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563
🕐 เวลา 13.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

06/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขแก่ผู้บริหารผ่านระบบ TeleConference

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
แก่ผู้บริหารผ่านระบบ Teleconference

เจ้าหน้าที่ #สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab (NPS), Throat swab (TS) และน้ำลาย...
05/10/2020

เจ้าหน้าที่ #สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab (NPS), Throat swab (TS) และน้ำลาย เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด19 ให้กับทีมงานสตาฟฟ์โค้ช นำโดย อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และนักเตะทีมชาติไทย (ชุดใหญ่) อาทิเช่น อดิศักดิ์ ไกรษร , พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล, นิติพงษ์ เสลานนท์ , ศฤงคาร พรหมสุภะ , กฤษดา กาแมน และเควิน ดีรมรัมย์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 อย่างครบครัน ตามข้อบังคับของ #กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ก่อนที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงฟีฟ่าเดย์ ณ #กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ากราบสักกา...
05/10/2020

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” จากนั้นร่วมประชุมการนำเสนอแผนงานและแนะนำตัวโดยผู้บริหารจากส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

05/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563
🕐 เวลา 13.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

ชาวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
03/10/2020

ชาวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

02/10/2020
เปิดตัว"สถานสัตว์ทดลองฯ ม.นเรศวร" ทดลองขั้นต้นวัคซีนโควิด (1 ต.ค.63)

📺 #เที่ยงทันข่าว | เปิดตัว"สถานสัตว์ทดลองฯ ม.นเรศวร" ทดลองขั้นต้นวัคซีนโควิด

#สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดตัว สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา (toxicity testing) หลังสร้างตั้งแต่ปี 2560 เตรียมใช้เป็นสถานที่ ทดลองชั้นต้น ในหนู และกระต่าย เพื่อส่งต่อไปทดสอบขั้นตอนอื่นๆ ในการพัฒนายา และ #วัคซีนรักษาโควิด19 ของประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36

กระทรวงสาธารณสุข
02/10/2020

กระทรวงสาธารณสุข

ทัพใหม่ กระทรวงสาธารณสุข #ทีมMOPH

NEWS|สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการ...
02/10/2020

NEWS|สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP สำหรับการทดสอบทางพิษวิทยา >>https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/903 #ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ #ข่าวสาธารณสุข #สัตว์ทดลอง #OECDGLP

02/10/2020
กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [ Live..!! ] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563
🕐 เวลา 13.00 น.
#กระทรวงสาธารณสุข 🏥
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563
#โรคไวรัสโควิด​19
#โควิด19
#COVID19​
#ไวรัสโคโรนา
#เกาะติดไวรัสโคโรนา​
#ไวรัสโคโรนาสายพัน​ธุ์ใหม่2019
#กระทรวงสาธารณสุข
#mophchannel
#ไทยรู้สู้โควิด

วันนี้ (1 ต.ค. 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้นายแพทย์ศุภกิจศิริล...
02/10/2020

วันนี้ (1 ต.ค. 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้นายแพทย์ศุภกิจ
ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ซึ่งได้มี
การส่งมอบงานและภารกิจ ระหว่างนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
กับนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์แล้ว พร้อมทั้งอดีตผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแสดงความยินดี

นโยบายปลัด สธ. "เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" ปีงบประมาณ 2564"รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข"
02/10/2020

นโยบายปลัด สธ. "เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" ปีงบประมาณ 2564
"รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข"

นโยบายปลัด สธ. "เกียรติภูมิ วงศ์รจิต" ปีงบประมาณ 2564
"รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข" 🥰

ปลัด สธ.คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง เร่งงานด่วน 4 ด้าน
02/10/2020

ปลัด สธ.คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง เร่งงานด่วน 4 ด้าน

ปลัด สธ.คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง เร่งงานด่วน 4 ด้าน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/148051/

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>...
01/10/2020

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ดูรูปใหญ่ 🖼 ได้ที่ >>https://bit.ly/2GmOy0g
#ห้องแล็บตรวจโควิด19 🔬
#ไทยรู้สู้โควิด 🦠

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ของผู้ทำคุณงามความดีต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีง...
30/09/2020

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ของผู้ทำคุณงามความดีต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 DMSc : Smart Step to New Normal Style “ก้าวสำคัญของพี่ สู่วิถีใหม่ของน้อง” ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 31 ท่าน โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอดีตผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่

88/7 ถนนเทวะเวสม์ ตำบลตลาดขวัญ
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025911707

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences , Ministry of Public Health

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญชม www.weifothailand.com
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
ความฝันยิ่งใหญ่ ที่ผู้ชายตัวเล็กๆ อยากทำให้สำเร็จ ผมมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนึง ที่ชื่อว่า ดูแลรูปร่าง ตาม กรุปเลือด จากการได้อ่านแต่ละบท จึงสรุปได้ว่า รายการอาหาร ที่สามารถรับประทานได้ทุกหมู่เลือด โดยไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เมื่อรับประทานในปริมาณที่พอดี - ขิง - กระเทียม - ขมิ้น - ใบกะเพรา - ใบสะระแหน่ - ต้นหอม - บร็อกโคลี - คะน้า - ผักโขม - ผักกาดแก้ว - หน่อไม้ฝรั่ง - สับปะรด - แตงโม - มะนาว - แป้งข้าวโอ๊ต - แป้งข้าวเจ้า - ปลาแซลมอน - ปลาอินทรี - เกลือ - น้ำตาลทรายขาว จึงได้เกิดความคิด อยากนำส่วนผสมเหล่านี้ มาทำเป็น ขนมทอดกรอบสมุนไพร,น้ำสมุนไพรรวม,อาหารเสริมแบบเม็ด ตอนนี้ก็คิดได้ในส่วนของส่วนผสมที่คิดว่ามีคุณค่าต่อร่างกายคนเรา ขาดอยู่ก็แต่ อัตราส่วน ว่าอย่างไหนต้องปริมาณเท่าไร จึงออกมา รสชาติ อร่อยที่สุด ได้สามารถเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้กับตนเอง ได้สามารถเป็นสินค้าของเมืองไทย เพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อนำเงินกลับเข้าสู่ประเทศไทย และส่งคืนต่างประเทศที่รัฐบาลไทยไปกู้เขามาพร้อมดอกเบี้ย ที่ว่า มากกว่า6ล้านล้านบาท และส่งเสริมเพิ่มพูนรายได้ ให้กับ เกษตรกรไทยที่ปลูกพืชผักผลไม้ เหล่านี้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแปรรูปให้เป็นตัวสินค้า ตัวอย่าง ก็ประมาณนี้ ครับ ในส่วนของขนมทอดกรอบสมุนไพรและน้ำจิ้ม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ - น้ำมันสำหรับทอด - แป้งข้าวเจ้า - น้ำสะอาด - เกลือ - น้ำตาลทรายขาว - ขิง - กระเทียม - ขมิ้น - ใบกะเพรา - ใบสะระแหน่ - ต้นหอม + สับปะรด,แตงโม,มะนาว,น้ำตาลทรายขาว,เกลือ ในส่วนของน้ำสมุนไพรรวม สูตร 1 มีส่วนผสมนี้ครับ - สับปะรด - ขิง - ขมิ้น - บร็อกโคลี - น้ำสะอาด ในส่วนของอาหารเสริมแบบเม็ด ก็ต้องจำเป็นได้รับความรู้ว่าในแต่ละส่วนผสมต้องมีปริมาณเท่าไร ที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน และไม่มากเกินไป ที่ตับและไต รับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียในอนาคต หากรับประทานทุกวัน
ผมมีข้อสงสัยเยอะเลยครับกับเรื่องการเว้นระยะห่าง​🤔 - ในกรณีที่​มากันเป็นครอบครัว​ยังต้องเว้นระยะห่างกันอีกหรอครับ? ​ - ขับ/นั่งรถมาด้วยกันแทบจะทุกคันเป็นรถยนต์​แบบปิดแบบที่บ้านมีรถคันเดียวต้องมาด้วยกันที้งครอบครัวทุกคนมีผลเป็น Negative ยัง​มีความเสี่ยง​อยู่​อีกรึป่าว? - ถ้าเข้าร้านอาหาร​ ยังจำเป็นต้องนั่งแยกอีกหรอครับมาแบบครอบครัวรถคันเดียวกันแท้ๆถ้าเสี่ยงก็ต้องติดตั้งแต่ในรถกันแล้วไม่ใช่หรอครับ?
กราบเรียน อธิบดีกรมการแพทย์ ผมนายสมพร เกตุชมภู พนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผมทำงานงานมามากกว่า 16 ปีในโรงพยาบาลแหงนี้ ทำงานคลังยา และคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยามามากกว่า 14 ปี ใน เงินเดือน 10800 บาท การบริหารเวชภัณฑ์จัดหาเวชภัณฑ์สู้ COVIC ในการบรรจุข้าราชการครั้งนี้ใคร่ขอท่านนำลูกจ้างกระทรวง เข้าพิจารณาด้วย เพราะสายงานไม่ตรงกับทางโรงพยาบาล เช่น เจ้าหน้าเภสัช พยาบาล เป็นต้น ขอขอบพระคุณท่านช่วยเมตตาลูกจ้างกระทรวงด้วย
ผมพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการครับ กรณีมีเจ้าหน้าที่จับเจลและแอลกอฮอล์มาส่งต้องตรวจของกลางที่ไหนครับ
สวัสดีครับผม พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรปราการ กรณีเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมเจลแอลกอฮอล์ ส่งตัวอย่างของกลางที่ไหนครับขอโทรติดต่อหน่อยครับ
แฟนตัวยง
ขออนุญาตสอบถามถึงยาฆ่าเชื้อโวิด 19 ที่ใช้พ่นตามถนน อาคาร บ้านเรือนนั้น ใช้ยาอะไรครับ เห็นมีโฆษณาเยอะแต่ไม่แน่ใจครับ ผมอยากซื้อมาใส่รถพ่นยายแบบแอบลาส พ่นในชุมชนในตลาดและในซอยเข้าบ้านครับ
ขอเป็นกำลังใจ ❤️ 🌹ให้ ข้าราชการ บุคลาการ และเจ้าหน้าที่ 👨‍🔬👩‍🔬 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกคน ที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือ และขอให้ดูแลสุขภาพ 😷 ตัวเองด้วยครับ
รับสมัครงานครับ ขอบคุณครับ
สอบถามค่ะ ร้านค้าสวัสดิการกรม อยู่อาคารไหนคะ หาไม่เจอเลย อยากไปดูที่ใส่บัตรแขวนคออ่ะ ทุกวันนี้ได้แต่ถือบัตรไปมา ยังไม่มีที่ใส่บัตรเลย