กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ PRODUCTION BY :
กลุ่มงานพัฒนาสื่อทางการแพทย์ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข @ Update 2019

เปิดเหมือนปกติ

Rerun : Facebook Livehttps://youtu.be/qTHPc5WckhA" แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ติดเชื้อโรค COVID-19ประเด็นต่อไปนี้...
27/10/2021

Rerun : Facebook Live
https://youtu.be/qTHPc5WckhA
" แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ติดเชื้อโรค COVID-19
ประเด็นต่อไปนี้
• ออกใบรับรองการติดเชื้อ การรักษาครบ อย่างไร
• สถานพยาบาลใดออกใบรับรองได้บ้าง
• Home Isolation, Community Isolation, Hospitel,
รพ.สนาม ออกใบรับรองได้หรือไม่
• Self ATK จะออกใบรับรองอย่างไร
.............................................................
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
เริ่มเวลา 14.30 น.เป็นต้นไป
............................................................
บรรยายโดย
1. นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์
2. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
4. ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
5. รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (ผู้ดำเนินรายการ)

Rerun : Facebook Live
https://youtu.be/qTHPc5WckhA
" แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ติดเชื้อโรค COVID-19
ประเด็นต่อไปนี้
• ออกใบรับรองการติดเชื้อ การรักษาครบ อย่างไร
• สถานพยาบาลใดออกใบรับรองได้บ้าง
• Home Isolation, Community Isolation, Hospitel,
รพ.สนาม ออกใบรับรองได้หรือไม่
• Self ATK จะออกใบรับรองอย่างไร
.............................................................
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
เริ่มเวลา 14.30 น.เป็นต้นไป
............................................................
บรรยายโดย
1. นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์
2. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
4. ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
5. รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (ผู้ดำเนินรายการ)

กรมการแพทย์ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Liveประเด็นต่อไปนี้# การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กนักเรียน# นโยบายการให้วั...
08/10/2021

กรมการแพทย์ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live
ประเด็นต่อไปนี้
# การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กนักเรียน
# นโยบายการให้วัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชน
# สถานการณ์ การรับวัคซีน COVID-19
# ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์
# การวินิจฉัยและการดูแลรักษา
.............................................................
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
............................................................
บรรยายโดย
1. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพมย์
2. รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
3. ผศ.(พิเศษ) พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรมการแพทย์ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live
ประเด็นต่อไปนี้
# การฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กนักเรียน
# นโยบายการให้วัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชน
# สถานการณ์ การรับวัคซีน COVID-19
# ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์
# การวินิจฉัยและการดูแลรักษา
.............................................................
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
............................................................
บรรยายโดย
1. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพมย์
2. รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
3. ผศ.(พิเศษ) พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Live_Streaming > Coming Soon
20/09/2021

Live_Streaming > Coming Soon

สรุปเนื้อหาการบรรยายVISUAL COMMUNICATION: ONLINE MEETING5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021)"...
31/08/2021

สรุปเนื้อหาการบรรยาย
VISUAL COMMUNICATION: ONLINE MEETING
5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021)
"Palliative Care - My care, My Comfort: เลือกสุขได้ ที่ปลายทาง”
วันที่ 13 สิงหาคม 2564

20/03/2021
LIVE : แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และกลุ่มผู้สูงอายุ วัน...
16/03/2021

LIVE : แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และกลุ่มผู้สูงอายุ
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เริ่มเวลา 13.30 น. – 16.30 น

LIVE : แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค และกลุ่มผู้สูงอายุ
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เริ่มเวลา 13.30 น. – 16.30 น

ตราสัญญลักษณ์ กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์(สำนักงานใหม่ : อาคาร 5 ชั้น 6)
19/02/2021

ตราสัญญลักษณ์ กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
(สำนักงานใหม่ : อาคาร 5 ชั้น 6)

ตราสัญญลักษณ์ กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
(สำนักงานใหม่ : อาคาร 5 ชั้น 6)

Vaccine COVID-19 FB:Live Streaming
19/02/2021

Vaccine COVID-19 FB:Live Streaming

Vaccine COVID-19 FB:Live Streaming

16/12/2020
สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

https://www.facebook.com/dmsinspection/videos/678692769461757/

🔴LIVE 1/5 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ (Smart Inspector)
และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบที่ 1/2564
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่นำ้ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข's cover photo
10/12/2020

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข's cover photo

10/12/2020
LIVE ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ 2564 (ภาคเช้า)

https://youtu.be/2nDIwtYLdjA

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ .....

20/08/2020
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
10/07/2020

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

02/07/2020
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด: Dengue Management during the COVID-19 Pandemic to save patients' livesวันที่ 2 กรกฎาคม 2563เริ่...
30/06/2020

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
: Dengue Management during the COVID-19 Pandemic to save patients' lives
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เริ่มเวลา 13.00-16.30 น.

22/05/2020

การถ่ายทอดสด: การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Room)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30-15.30 น.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

20/05/2020
DMS Live Streaming

การถ่ายทอดสด: การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในภาวะฉุกเฉินวิกฤต
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30-15.30 น.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

18/05/2020
DMS Live Streaming

Live : ถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ : การใช้ PPE อย่างเหมาะสม และการ Reuse 95
|| กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ||
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

12/05/2020
LIVE : การอบรมประสบการณ์สอบสวนโรคผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

LIVE : การอบรมประสบการณ์สอบสวนโรคผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ (PUI)
วันที่ 12 พฟษภาคม 2563
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

07/05/2020
กรมการแพทย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ UPDATE CPG COVID-19 (ฉบับปรับปรุง 1/5/63)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินงานถ่ายทอดสดโดย กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
................................................................................................................
https://www.facebook.com/643148052494633/videos/3044701365569287/

21/04/2020
กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข's cover photo
16/04/2020

กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข's cover photo

10/04/2020
LIVE : การอบรม Update นิยาม PUI

: Update นิยาม PUI แนวทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19
และแนวทางการใช้อุปกรณ์ การป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ที่เหมาะสม
10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

01/04/2020
🔵 ดูคลิปย้อนหลัง [ Playlist 10 PART ]  Youtube : DMS Live Channel 1 การอบรมการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วย COVID-19 หาก...
29/03/2020
[2020-03-26] # COVID-19 # Part 1

🔵 ดูคลิปย้อนหลัง [ Playlist 10 PART ] Youtube : DMS Live Channel 1
การอบรมการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วย COVID-19
หากเกิดการระบาดในวงกว้าง ครั้งที่ 1/2563
ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ( 26/03/2563)
https://www.youtube.com/watch?v=UpRqNUi5SDs&list=PLtTzf4lLzWKTHanV3_Y0j4b8n3FuFMs-Z&index=1

ดำเนินการถ่ายทอดสดโดย กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาสื่อทางการแพทย์ โทร.025906336 Co...

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

http://bmta.dms.moph.go.th/bmta/

ผลิตภัณฑ์

Health

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ :

วิดีโอทั้งหมด

DMTA.DMS.MOPH

PRODUCTION BY :

กลุ่มงานพัฒนาสื่อทางการแพทย์ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามค่ะ เมื่อวานไปฉีดวัคซีนโมเดิร์นน่าที่รพ. เอกชน แห่งหนึ่ง ทางรพ. ไม่ได้วัดความดัน ชั่งนน. ให้ มีเพียงสอบถามเบื้องต้น และวัดอุณหภูมิ ก่อนฉีด จึงเกิดความสงสัยเล็กน้อย ในฐานะคนไข้ที่มีความกังวลด้านความปลอดภัย เพราะเห็นเพื่อนๆ ที่รับบริการโรงพยาบาลอื่น ยังมีขั้นตอนวัดความดันให้อยู่ จึงอยากทราบว่า อันนี้เป็นประกาศจริง ใช่ไหมคะ พอดีอ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยค่ะ 😅
นำเข้า/จำหน่าย/ซ่อมบำรุง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวที คาบิเนต Idline:weifo1/0624944693/0923624299/028124024
อยากให้โควิด-19หมดไปจากแผ่นดินไทย
ขอให้คณะแพทย์และพยาบาลทุกท่านมีสุขภาพดีและปลอดทุกท่านคะ
ขอบพระคุณ องค์ความรู้ จาก อาจารย์ ทุกท่านค่ะ
ขอบคุณค่ะ