Clicky

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช, หน่วยงานราชการ, ชั้น 1,4 (88/37) อาคารคลังพัสดุ สาธา, Nonthaburi.

รวบรวมเอกสารสำคัญของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เอกสารส่วนบุคคล หนังสือ เอกสารอ้างอิงด้านประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข และระบบสุขภาพไทย เพื่อให้บริการทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงาน ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน นำโด...
07/06/2022

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงาน ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน นำโดยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะจำนวน 30 คน ที่เดินทางมามอบเอกสารและวัตถุทางจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องการสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารและวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง เป็นผู้แทนให้การรับมอบ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ทีมสภาเภสัชกรรม ได้เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุฯ และหอประวัติศาสตร์สุขภาพ เพื่อศึกษาเรียนรู้...
29/03/2022

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ทีมสภาเภสัชกรรม ได้เข้าศึกษาดูงานที่หอจดหมายเหตุฯ และหอประวัติศาสตร์สุขภาพ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานด้านจดหมายเหตุ เพื่อนำความรู้กลับไปอนุรักษ์ใบประกอบวิชาชีพที่ทางสภาเภสัชกรรมได้เก็บรวบรวมไว้ โดยมี นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ เป็นผู้นำชม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ทีมงานหอจดหมายเหตุฯ ได้เดินทางไปเก็บเอกสารที่มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวก...
07/03/2022

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ทีมงานหอจดหมายเหตุฯ ได้เดินทางไปเก็บเอกสารที่มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการทำงานของ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี ในช่วงปี พศ. 2525-2545 โดยทางทีมงานได้ทำการขนย้ายเอกสารที่มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์นี้มาไว้ที่หอจดหมายเหตุฯเพื่อรอทำการจัดระบบและเผยแพร่ต่อไป

****สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุจำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 21 ก.พ. 2565 +++คุณสมบัติ-...
09/02/2022

****สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุจำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 21 ก.พ. 2565
+++คุณสมบัติ
- เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 40 ปี
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาจดหมายเหตุ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาตะวันออก บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ
- มีสัญชาติไทย มีร่างกายสมบรูณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย
- มีความประพฤติดี กิริยา วาจาสุภาพ
- เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีบุคลิกดี แต่งกายเรียบร้อย
- เป็นผู้มีวุฒิภาวะในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
เคารพระเบียบและข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- สามารถทำงานล่วงเวลาและออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์ด้านจดหมายเหตุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานจันทร์-ศุกร์
- เงินเดือน 15,750 บาท
+++การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3
อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6
2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF
E-mail : [email protected]

-สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน
-ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352

.สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะ !
#สมัครงานกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ #หางาน #สมัครงาน
#ร่วมงานกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 2564 อ่านรายละเ...
14/06/2021

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://1th.me/Xm7l0

📢 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 2564
.
✔️คุณสมบัติ
- วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft office
- มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักในงานบริการ มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
- ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานจันทร์-ศุกร์
- เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
💌 สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน หรือ คลิกที่ลิงค์ได้เลยค่ะ👇🏻
[https://1th.me/Xm7l0]
📩 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352
.
💬 สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะ !

#สมัครงานกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ #หางาน #สมัครงาน
#ร่วมงานกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ #งานธุรการ

#ประกาศรายชื่อประกาศผู้ได้รับหนังสือเชื้อ ดื้อ ยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ สำหรับผู้ที่ร่วมเสนอความคิดเห็นในงานประชุ...
08/06/2021

#ประกาศรายชื่อ
ประกาศผู้ได้รับหนังสือเชื้อ ดื้อ ยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ สำหรับผู้ที่ร่วมเสนอความคิดเห็นในงานประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)

#ประกาศรายชื่อ

ประกาศผู้ได้รับหนังสือเชื้อ ดื้อ ยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ สำหรับผู้ที่ร่วมเสนอความคิดเห็นในงานประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)
.
ผู้เข้าร่วมผ่าน Facebook fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - sac
1. Pa Sky
2. Yuth Oui
3. Pronchanok Janketkran
4. Pattamapong Rattanakosai
5. Jeeri Ksk
6. Chartchai Nantharathorn
7. Patanapong Chatiketu
8. ขอบคุณ สกลวิฑูร์ ชูใจ ปิติ
9. Lee Shareef
10. Surawat Ch
11. Pakorn Kongsawat
12. Somying Pumtong
13. An Yarasai
14. อมรรัตน์ เอมอาจ
15. Love Spoiler
16. Pychaniphat Wichaino
17. เพราะความรัก ไม่ได้เป็นของคนคนเดียว
18. Puck Suwannaprom
19. Pongsavake Anekjumnongporn
20. Suwan Rattanachoto
21. Phongnarin Chinda
22. Sompong Tosinthop
.
ผู้เข้าร่วมผ่าน Meeting Zoom
1. Kasetsak RN
2. ศูนย์บริการฯ เทศบาลเมืองลำพูน)
3. Dr.Isareethika
4. กฤษฎา เจริญรุ่งเรืองชัย
5. Tida sottiyotin
6. Thanapong
7. Ern Nutcha
8. khaemaporn boonbumrung
9. Nattapol Seehawat
10. Wiwat SU
11. กฤษฎา เจริญรุ่งเรืองชัย
12. บุญสืบ พันธุ์ประเสริฐ
13. Pongsavake Anekjumnongporn
14. นายเอกสิทธิ์ ไชยปิน
15. Chutinan M.
16. Temchit Chuariyakul
17. เอกศิลา ปานศรี
18. ธนาคาร สาระคำ
19. ชาย โพธิสิตา
20. Paradee
21. Dr.Isareethika
22. Jeerisuda KSK
23. Karoon Chanachai
24. กฤษฎา เจ
25. Aroonlug Lulitanond
26. Wearealight Nadon Chan
27. Chutinan Malatham
28. Iyarit Thaipisuttikul
.
ขอให้ท่านที่ได้รับรางวัลติดต่อมาที่ Inbox >> Facebook fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หลังจากนั้นรอรับหนังสือได้เลยค่าาาา
.
ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่ากิจกรรมหน้าเราจะได้ร่วมสนุก และลุ้นรับของรางวัลกันอีกนะคะ 🥰
.
#เชื้อดื้อยา #ต้านจุลชีพ #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร #การดื้อยา #การใช้ยา #มานุษยวิทยาการแพทย์ #ศมส

📢 แจกฟรีหนังสือ “เชื้อดื้อยา: มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ” .เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลช...
03/06/2021

📢 แจกฟรีหนังสือ “เชื้อดื้อยา: มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ”
.
เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub) โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะวิจัย
.
📍วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นี้ เวลา 09.00 - 16.00 น.
.
🎥รูปแบบการบรรยาย
Live Facebook : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC และ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.
Zoom meetings : ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/mYwW48Qzpqe9KCud9
.
โครงการฯ จะส่งคำเชิญเข้าระบบ Zoom ให้ทาง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1-3 มิถุนายน 2564
.
ติดตามกติกาการแจกหนังสือได้ทาง Zoom และ Facebook Live ในวันงาน
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://naph.or.th/blog/anti-microbials-society-amis-global-interdisciplinary-research-hub

28/05/2021

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 16.00 น. #สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ร่วมกับ #คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และ #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
.
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)
.
โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะวิจัย
.
*มีหนังสือ “เชื้อดื้อยา: มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ” แจกฟรี โปรดติดตามกติกาทาง Zoom และ Facebook Live ในวันงาน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ผ่าน Link https://forms.gle/mYwW48Qzpqe9KCud9
โครงการฯ จะส่งคำเชิญเข้าระบบ Zoom ให้ทาง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://naph.or.th/blog/anti-microbials-society-amis-global-interdisciplinary-research-hub

สมองไหล
05/05/2021

สมองไหล

ภาวะสมองไหลกับการแพทย์ในชนบท
.
ในช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2514 เกิดการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ภาวะดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากแพทย์ส่วนใหญ่ทำงานกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองแล้ว ก็ยังเกิดจาก “ภาวะสมองไหล” ที่แพทย์ไทยพากันเดินทางไปศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว สหรัฐอเมริกากำลังขาดแคลนแพทย์ทั่วไป เพราะแพทย์ในสหรัฐฯ เองถูกส่งไปยังประเทศและสมรภูมิสู้รบต่างๆ ที่สหรัฐฯ กำลังแผ่ขยายอิทธิพลอำนาจเข้าไป สหรัฐฯ จึงมีนโยบายดึงแพทย์จากประเทศอื่น เช่น ฟิลิปปินส์ ไทย เกาหลีไปทำงานในสหรัฐฯ ด้วยการเปิดสิทธิการเข้าเมืองและประกอบอาชีพให้กับบุคคลบางอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล และวิศวกร บางรัฐก็มีการเปิดรับแพทย์เข้าทำงานโดยไม่ต้องสอบ ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduate) ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาของแพทย์ต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีการส่งจดหมายถึงแพทย์ฝึกหัด (Intern) ในประเทศอื่นเพื่อเชิญชวนให้ไปทำงานในสหรัฐฯ ด้วย
.
นโยบายดึงดูดแพทย์จากประเทศอื่นของสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อผู้ที่เรียนจบแพทยศาสตร์ในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก ดังกรณีของบัณฑิตแพทยศาสตร์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2508 เกือบทั้งรุ่น คือ 48 คนจาก 50 คน และบัณฑิตแพทยศาสตร์ รามาธิบดีรุ่นแรกๆ กว่าครึ่งถึงกับเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อไปศึกษาต่อและทำงานเป็นแพทย์ประจำบ้านในอเมริกา ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความสำคัญมากจนคณะกรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภาอเมริกันถึงกับบันทึกเรื่องนี้ไว้ในรายงาน
.
จากบทความของนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ซึ่งเขียนขึ้นในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชปีแรก ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์แพทย์ไปต่างประเทศหรือ “ภาวะสมองไหล” ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มขึ้นในราวปี พ.ศ. 2504 ซึ่งมีแพทย์ที่จบแล้วเลือกไปทำงานต่างประเทศรวม 8 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 เพิ่มจำนวนเป็น 22 คน และเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปี พ.ศ. 2506 คือ 56 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 และ 2508 เพิ่มขึ้นเป็น 70 คน และ 140 คน ตามลำดับ หลังจากนั้นในระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2512 มีแพทย์ไทยไปต่างประเทศรวม 2,165 คน แต่เดินทางกลับ 987 คน ส่วนที่เหลือ 1,178 คน ยังคงอยู่ในอเมริกาต่อไป
.
ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทและภาวะสมองไหลดังกล่าว ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนและกระแสสังคมในขณะนั้นอย่างมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบให้นักศึกษาแพทย์ต้องทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับรัฐบาลเป็นเวลา 3 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือมิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาปีละ 10,000 บาท ซึ่งต่อมา กลุ่มแพทย์ที่ทำงานในชนบทเหล่านี้ได้พยายามรวมตัวกันในนามของ “ชมรมแพทย์ชนบท” เพื่อสร้างเครือข่ายประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้แพทย์ใช้ทุนสามารถทำงานในพื้นที่ชนบทได้
------------------------------------------------------
รูปประกอบ : การส่งแพทย์ออกไปรบในสมรภูมิต่างๆ ทำให้สหรัฐอเมริกาขาดแคลนแพทย์อย่างหนัก ต้องนำเข้าแพทย์จากประเทศโลกที่ 3
แหล่งที่มาบทความ : หนังสือ ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ดาวน์โหลด https://bit.ly/2Z7wlaA

21/04/2021

"ในวิกฤตโรคระบาดซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การจัดการความรู้เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินไปของวิกฤตไม่สูญหายไประหว่างทางและสามารถกลายเป็นต้นทุนอันสำคัญ เพื่อรับมือกับโรคระบาดครั้งใหม่ในอนาคตจึงเป็นกระบวนการที่จะหลงลืมเสียมิได้ การใช้เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อภารกิจนี้"
.
สำนักวิจัยสังคมสุขภาพ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live
โครงการ Narrative Workshop Series
📌 Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย
ที่เพจ Facebook งานบันดาลใจ Inspiration at Work
Link https://www.facebook.com/IAtWork
.
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมพูดคุยโดยตรงผ่านโปรแกรม Zoom สามารถ inbox ทางเพจ Facebook งานบันดาลใจ Inspiration at Work เพื่อขอเข้าร่วม ทางทีมงานจะส่ง Link Zoom ให้ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เม.ย. 64

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-15.00 น. นิสิตสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาล...
10/03/2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-15.00 น. นิสิตสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนรู้จากหอประวัติศาสตร์สุขภาพไทย การจัดนิทรรศการ และการทำพิพิธภัณฑ์" นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนการค้นคว้าและอ่านเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์การแพทย์ เช่น สมุดไทยดำ สมุดไทยขาว เป็นต้น

รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
08/03/2021

รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา

Photos from เรื่องเก่าเล่าสนุก's post
06/02/2021

Photos from เรื่องเก่าเล่าสนุก's post

Photos from เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่'s post
31/01/2021

Photos from เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่'s post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
28/01/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
---------------------------
โครงการวิจัยการศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการพัฒนามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตเมือง

Photos from สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.'s post
26/01/2021

Photos from สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.'s post

📢 ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ) .เนื่องจากมีบางท่านเพิ่งทราบข่าวและได้มีการประสานมามายังสำ...
20/01/2021

📢 ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ)
.
เนื่องจากมีบางท่านเพิ่งทราบข่าวและได้มีการประสานมามายังสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพจึงขอขยายเวลาการประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างเหมาบริการ(ลูกจ้างโครงการ) ทั้งสองตำแหน่งตามประกาศออกไปอีก โดยปิดรับสมัครวันที่ 25 มกราคม 2564 และนัดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2564

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างโครงการ) ด่วน! จำนวน 3 อัตรา
13/01/2021

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างโครงการ) ด่วน! จำนวน 3 อัตรา

📢 โอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา ประสบการณ์ดีๆ รอคุณอยู่
.
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการวิจัยการศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมและการพัฒนามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตเมือง จำนวน 3 อัตรา (ด่วน)
.
สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะ !

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิ...
15/12/2020

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้นปีที่ 3 จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ, หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ซ.สาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

📌พรุ่งนี้แล้วนะ! กิจกรรม "วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ".กลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ จัดกิจกรรม “ครบรอบ...
26/11/2020

📌พรุ่งนี้แล้วนะ!
กิจกรรม "วันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ"
.
กลุ่มสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ จัดกิจกรรม “ครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริเวณชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย Workshop หัวข้อ “ฟังเสียงเพรียกของประวัติศาสตร์ข้าวของ” โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย และทีมงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เครื่องมือ หรือสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเครื่องมือเหล่านั้นได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น
.
นอกจากนี้ภายในงานยังมีเอกสาร และข้อมูลทางทางการแพทย์ต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น เอกสารสำคัญของ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว, เอกสารสำคัญเกี่ยวกับการคิดค้นยารักษาของ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี, เอกสารเครือข่ายเข้าถึงเอดส์ และนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกัญชา
.
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า โดยสแกน QR Code หรือคลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj03TraY2feKteFHD971rb9PvJ0dp5Yy0Hoxd6hvFYQi-eOg/viewform
.
หากมีข้อสงสัย ติดต่อเพจ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ หรือโทรศัพท์ 02 590 1352

ที่อยู่

ชั้น 1,4 (88/37) อาคารคลังพัสดุ สาธา
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625901352

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://1th.me/Xm7l0
#ประกาศรายชื่อ
ประกาศผู้ได้รับหนังสือเชื้อ ดื้อ ยา : มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ สำหรับผู้ที่ร่วมเสนอความคิดเห็นในงานประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub)
📢 แจกฟรีหนังสือ “เชื้อดื้อยา: มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ”
.
เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา” ข้อค้นพบและผลผลิตจากโครงการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพในสังคม (Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub) โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะวิจัย
.
📍วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นี้ เวลา 09.00 - 16.00 น.
.
🎥รูปแบบการบรรยาย
Live Facebook : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC และ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ - สวสส.
Zoom meetings : ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/mYwW48Qzpqe9KCud9
.
โครงการฯ จะส่งคำเชิญเข้าระบบ Zoom ให้ทาง Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1-3 มิถุนายน 2564
.
ติดตามกติกาการแจกหนังสือได้ทาง Zoom และ Facebook Live ในวันงาน
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://naph.or.th/blog/anti-microbials-society-amis-global-interdisciplinary-research-hub
สมองไหล
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-15.00 น. นิสิตสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ และหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนรู้จากหอประวัติศาสตร์สุขภาพไทย การจัดนิทรรศการ และการทำพิพิธภัณฑ์" นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนการค้นคว้าและอ่านเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์การแพทย์ เช่น สมุดไทยดำ สมุดไทยขาว เป็นต้น
รับสมัครงาน ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และรายชื่อสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองโรคจากการประกอบอาชีพและ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. แพทยสภา FDA Thai fdapeople สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดั กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริก