กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุ, หน่วยงานราชการ, 88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Nonthaburi.
(12)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบค...
09/02/2021

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการ เป็นประธา่นในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรมฯ กองฯ ต่างๆ เข้าร่วมประชุม

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 2/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบกักกันโรคตามนโยบายการกักกันโรคระ...
09/02/2021

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ที่ 2/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบกักกันโรคตามนโยบายการกักกันโรคระดับชาติ (National Quarantine Policy)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้ครับ
dcd.ddc.moph.go.th/uploads/file/RAW/แต่งคั้งคณะอนุกก.ระบบกักกันโรคฯ%20NQP.pdf

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
09/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 189 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23,746 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 18,366 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 79 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมหารือคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโร...
08/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมหารือคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานใน คณะทำงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรมและกำกับติดตามผล คณะทำงานด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีนคณะทำงานด้านข้อมูลการให้วัคซีนป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการ และศึกษาการให้บริการวัคซีน
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคตติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป ก...
08/02/2021

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคตติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครัั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะกรรมการจากกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รายงานข้อมูลสถานการณ์ แผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการการให้วัคซีน COVID-19 และประกาศกระทรวงฯ เรื่องด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เป็นต้น

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
08/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 186 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23,557 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 17,410 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 79 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
05/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 586 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 22,644 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 15,331 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 79 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
04/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 809 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 22,058 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 14,798 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 79 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบค...
03/02/2021

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการ เป็นประธา่นในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรมฯ กองฯ ต่างๆ เข้าร่วมประชุม.

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
03/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 795 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 21,249 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 14,001 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 79 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
02/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 20,454 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 13,217 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 79 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
01/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 19,618 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 12,514 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 77 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมประชุมเตรียมการลงพื้นที่สนับสนุน และพัฒ...
30/01/2021

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 กลุ่มโครงการตามพระราชดำริ กองโรคติดต่อทั่วไป จัดประชุมประชุมเตรียมการลงพื้นที่สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดน่าน โดยมีนางอรนาถ วัฒนวงษ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วยอาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และบุคลากรจากกลุ่มโครงการตามพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลเวียงสา (ผ่านระบบvdo conference) ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 กองโรคติดต่อทั่วไป

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
29/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 802 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 17,023 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 11,396 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 76 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
28/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 756 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,221 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 11,287 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 76 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
27/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 819 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 15,465 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 11,054 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 76 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 12.00 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโ...
26/01/2021

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 12.00 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการ เป็นประธา่นในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชาสัมพันธ์ภายใน กรมควบคุมโรค
26/01/2021

ประชาสัมพันธ์ภายใน กรมควบคุมโรค

วัคซีนลอตแรกที่จะได้รับจากบริษัท แอสตราเซเนกา จำนวน 50,000 โดส ในเดือน ก.พ. นี้

จะนำมาฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า และฝ่ายความมั่นคง ในพื้นที่เสี่ยง เช่น จ. สมุทรสาคร

โดยการฉีดนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจ

#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
26/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 959 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 14,646 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 10,892 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 75 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
25/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 187 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,687 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 10,662 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 75 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
24/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,500 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 10,567 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 73 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
23/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 198 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,302 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 10,448 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 72 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
22/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 309 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,104 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 10,224 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 71 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
21/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 142 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,795 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 9,842 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 71 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
20/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 59 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,653 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 9,621 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 71 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

20/01/2021
ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

[Live] การแถลงข่าว
จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค.
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

รับฟังเสียงการแถลง
ได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
F.M. 92.5 MHz. และ A.M. 891 KHz.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

20/01/2021
ตอบข้อสงสัยผู้ปกครอง

ตอบข้อสงสัยผู้ปกครอง เมื่อต้องให้เด็กๆ ไปโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโ...
19/01/2021

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 14.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมหารือการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์ปรีชา
เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธา่นในการประชุม ร่วมกับกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3, เจ้าหน้าที่กองด่านฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโ...
19/01/2021

วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมหารือการกำหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการตามมาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์โสภณ
เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และปฎิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธา่นในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโ...
19/01/2021

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการ เป็นประธา่นในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
19/01/2021

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข จะรอบคอบ
ในการนำวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย"

#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
19/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 171 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 9,356 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 70 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
18/01/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

🗓 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 369 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,423 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 9,206 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 70 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ที่อยู่

88/21 สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการวิชาการ งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ิอระดับชาติ และนานาชาติ ภายในปี 2563 พันธกิจ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 5. ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคติดต่อ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม : I = Integrity : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม S = Service Mind : บริการที่ดี M = Mastery : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ A = Achievement Motivation : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ R = Relationship : การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เ็ป็นน้อง T = Teamwork : การทำงานเป็นทีม

เบอร์โทรศัพท์

1422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#COVID-19 Coronavirus บ่ต้องตกใจเด้อครับ พ่อแม่พี่น้อง บ้านเฮาปลอดภัย อากาสก็ดี มีต้นไม้เยอะ COVID-19 Coronavirus สบายใจ^_^ (FUME)ฟูมบ้านนอกเฮาบ่มี มีแต่ฟูมฟักปลูกฝังความรูทางปัญญา บ้านผมเรียก ไข้ไอโลหะ.. เกิดจากไอละเหยของโลหะเมื่อโดนความร้อนสูง #เกล้ากระผมสิอธิบายยกตัวอย่าง พิจจารณาเด้อมหาพิจารณา^_^ เช่น #โรคจากแคดเมียม (Disease caused by cadmium or its toxic compounds) เป็นโลหะสีเงินปนขาว มันวาวเล็กน้อย เจือด้วยสีฟ้าจาง ๆ อ่อนตัวได้ สามารถรับประจุไฟฟ้าบวก ในธรรมชาติ แคดเมียมจะเกิดร่วมกับสารแร่ตะกั่วและสังกะสี ดังนั้นปริมาณของแคดเมียมจะพบสูง ในเหมืองที่ถลุงสังกะสี เป็นผลพลอยได้จากการผลิตสินแร่ที่มีสังกะสี ตะกั่วและทองแดงให้บริสุทธิ์ ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง การทำงานในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ยานยนตร์ อุปกรณ์การเดินเรือ ชิ้นส่วนเครื่องบิน อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ สี สิ่งทอ เป็นต้น อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย แคดเมียมเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทางคือ ทางการกินและการหายใจ พิษเฉียบพลันจากการหายใจสูดไอแคดเมียมเข้าไปในร่างกาย อาการที่พบคืออาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่และอาการของโรคไข้ควันโลหะ ได้แก่ อาการไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย หากอาการรุนแรงมากขึ้นอาจพบภาวะปอดอักเสบและปอดบวมน้ำ แคดเมียมเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะจับกับเม็ดเลือดและ albumin มีส่วน น้อยที่จะกลายเป็น metallothionin ซึ่งเป็นพิษ ครึ่งหนึ่งจะเก็บไว้ที่ไตและตับ การขับออกช้ามากโดยจะมีค่า กึ่งชีวิต 15- 30 ปี การได้รับแคดเมียมเป็นระยะเวลานาน อาการพิษที่เด่นที่สุด คือ อันตรายต่อไต โดยเฉพาะ ท่อไต ส่วนต้น (proximal tube) ซึ่งจะพบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณแคดเมียมเพิ่มขึ้นถึง 200 ไมโครกรัม ผลที่ตามมาคือ เซลล์ท่อไต ไม่สามารถดูดซึมกลับโปรตีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ เช่น β2microglobulin โรคที่เกิดจากพิษแคดเมียมเรียกว่า โรคพิษแคดเมียม หรือ โรคอิไต อิไต แคดเมียมอาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้จากการหลอมโลหะบางชนิด จากอุตสาหกรรมอื่น เช่นใน ฟูมโลหะ เกลือแคดเมียม ในน้ำทิ้งซึ่งกระจายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และทะเล ทำให้ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาการเฉียบพลัน อาการระคายเคืองผิวหนัง และเยื่อบุอ่อน มีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้ไอโลหะ อาจเกิดอาการปวดอักเสบและปวดบวมน้ำ อาการเรื้อรัง จะทำลายกระดูก ปวดกระดูก ทำลายปอด ตับและไต เป็นโรคโลหิตจาง เป็นสารก่อ ลูกวิรูป และสารก่อมะเร็ง
WeiFoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%RH..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..ขอเพิ่มเติมที่idline:weifo1/0923624299
เริ่มงดใช้ถุงพลาสติกกันในวันนี้นะคะ
ไปค่าาาา ไปออกกำลังกายกัน
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมเพียงแค่ 80 ท่าน เท่านั้น อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.00 บาท โดยผู้สมัครสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือ โทร.02-419-7000 ต่อ 92685
🌹🌼โปรด!ฟังทางนี้คะ🗣 คนที่ต้องการสวย หล่อ สุขภาพดีและคนป่วยทุกโรค ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด!เพื่อคุณ! 🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇 👉 ESSENNA ราชินีอาหารเสริม สกัดจาก สเต็มเซลล์ผลไม้ ที่ช่วยผลัดเซลล์ที่เสื่อมในร่างกายออกแล้วสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน ทานแล้วสวย เด้ง ผิวพรรณสวยงาม หุ่นดี สุขภาพดี เห็นผลใน 1 เดือน ( 1 ครอส ) 🌟เห็นผลรวดเร็วทานน้ำให้ได้วันละ 2000 ซีซี 👉 LOLITA อาหารเสริมปรับความสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย ทานได้ทั้งหญิงและชาย 💥ต้านมะเร็ง💥 👉 METOX ดีท็อกเจ้าแรกของโลกที่ล้างสารพิษในตับ ไต ลำไส้และหลอดเลือด เป็นสารสกัดไฟเบอร์จากเมล็ดเจีย ☀️( ส่วนที่ดีที่สุด)☀️ สินค้าพรีเมี่ยมระดับโลก จดสิทธิบัตรเรียบร้อย! ครอสเต็มระบบทาน 3 เดือน ☝️ครบ 3 เดือน ถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน!💰💰 🌈ต้องมีผลการตรวจก่อนและหลังการรับประทานคะ 🌅สนใจ ติดต่อ สอบถาม พร้อมให้คำแนะนำ 🔥รับตัวแทนรายใหญ่ ดีลเลอร์ CEO ตลอดจนรายย่อยทุกประเภท 👍ของดีมาแล้วอย่ามองผ่าน! 🌺🍁🌼รับสั่งพรีออเดอร์ ของมา 10 พ.ย60 ไม่สั่งไว้ ได้ของช้า คะ☘️🌷🍂 ☎️: 093-586-5465 หรือคลิกลิ้งค์ ⬇️ ตรงนี้เลยค่ะ Http://line.me/ti/p/~deer0935865465 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 https://keep.line.me/s/lqKUo5ERY2MTrPx9TT8bATxhNPq7WK4qoKKdtInSS5I