กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่ ดูแลงานผลิตภัณฑ์ทันตสุขภาพ, ฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค, รณรงค์&ควบคุมยาสูบ และสื่อสารสาธารณะ

11/10/2021

สัญญาณเตือน ลูกคุณกำลังติดบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้ากำลังระบาดอย่างหนัก ในวัยรุ่นอเมริกาที่ไม่สูบบุหรี่มาก่อน
80% ของวัยรุ่นอเมริกาคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีอันตรายมาก ซึ่งความเชื่อนี้อันตราย เพราะสมองที่กำลังพัฒนาของวัยุร่น ทำให้เสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่าย ซึ่งเมื่อเสพติดนิโคติน ยากมากที่จะเลิกสูบได้ตลอดชีวิต และเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปเสพติดบุหรี่ธรรมดา FDA จึงได้เริ่มรณรงค์ให้วัยรุ่น ผู้ปกครอง และสังคม ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2014 เฉพาะปี ค.ศ.2019 FDA ใช้งบประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ในการรณรงค์ธีม “the Real Cost” หรือ “ต้นทุนที่แท้จริง” ของการเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า รายงานของนายแพทย์ใหญ่สหรัฐอเมริการะบุว่า “นิโคตินในบุหรี่เป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติด และการเสพติดนิโคตินมีคุณลักษณะเดียวกันกับการเสพติดเฮโรอิน และโคเคน” Ni****ne Addiction a Report of the US Surgeon General 1988

อ้างอิง : https://www.fda.gov/tobacco-products/youth-and-tobacco/fda-launches-new-campaign-real-cost-youth-e-cigarette-prevention-campaign

11/10/2021

ขอบพระคุณ ทพ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบที่ร่วมคัดค้านครับ

11/10/2021

ขอบพระคุณท่านคณบดี รศ ทพญ ดร ชิดชนก ลีธนะกุล
จาก ม สงขลานครินทร์ ที่ร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับ

05/10/2021

ทำชาวโซเชียลงงไปตาม ๆ กัน ตกลงเป็น รมว.ดีอีเอส หรือ สาธารณสุข กันแน่ เมื่อนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ไม่น่าจะมีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่กลับออกโรงหนุนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย โดยย้ำว่ากำลังศึกษาข้อกฎหมาย บอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ 67 ประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ ปัจจุบันแม้จะรณรงค์ให้เลิกสูบกันแค่ไหน แต่ก็ยังเหลือผู้สูบอีกกว่า 10 ล้านคน หากทำให้ถูกกฎหมายก็จะลดอันตรายกับผู้สูบได้ แถมยังบอกอีกว่าตอนนี้รายได้ของโรงงานยาสูบและผู้ปลูกลดลง ถ้าเอายาสูบในประเทศมาผลิตบุหรี่ไฟฟ้าได้จะสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงงานยาสูบและเกษตรกรได้ ถ้าหากเรายังไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีจะเกิดปัญหาภายในประเทศและเสียหายในอนาคตได้
----
หลายคนตั้งข้อสังเกตกับการออกมาเคลื่อนไหวของ รมว.ดีอีเอสในครั้งนี้ บางคนถึงกับคิดว่ามีการเตรียมการอะไรไว้แล้วหรือเปล่า แม้จะอ้างว่าส่งผลดีต่อประชาชนแต่ผลประโยชน์เป็นของใครกันแน่ หรือหากจะแก้ปัญหาจริง ๆ ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างบุหรี่ไฟฟ้า บางคนให้ความคิดเห็นว่าหากช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดาได้จริง ก็ควรมีไว้สำหรับผู้อยากเลิกบุหรี่ โดยให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลีย
----
ด้านฝ่ายรณรงค์ลดปัญหาจากการสูบบุหรี่ก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของ รมว.ดีอีเอส เพราะ ณ ปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย หรือทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้จริง บางประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายก็เริ่มพบกับปัญหาการสูบรวมถึงจำนวนนักสูบหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น
----
.ที่มา
https://www.thaipost.net/main/detail/118792

01/10/2021

🔴 หมอหทัย ฟาด รมว.ดิจิทัล ออกหน้าหนุนขายบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่

นักวิชาการ ชี้ บทบาท ก.ดิจิทัลฯ ควรแก้ปัญหาลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ออกหน้าเชียร์ แนะ ออกระเบียนสำนักนายกฯ คุมข้าราชการปฏิบัติตามอนุสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวบริษัทบุหรี่ ชี้ อันตรายจากบุหรี่ ก่อโรคหัวใจ โรคหอบหืด รวมถึงโรคปอด และโรคมะเร็ง ยังเหมือนเดิมไม่ว่าเป็นบุหรี่อะไร

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิดัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ว่า ควรพิจารณาให้บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไอคอสถูกกฎหมาย จะช่วยลดการขาดทุนของโรงงานยาสูบ เป็นการช่วยเกษตรผู้ปลูกใบยาสูบ จะทำให้รัฐจัดเก็บรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น

อ้างว่าบุหรี่ไอคอสมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่มวนว่า กฎหมายไทยห้ามการนำเข้า ห้ามขายและให้บริการบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (e-cigarette) โดยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยืนยันในทางการแพทย์แล้วว่า ทำลายสุขภาพของผู้สูบเป็นอย่างมาก กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชน กลุ่มคนทำงานบางส่วน จนกลายเป็นสารเสพติดตัวใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น แต่ก็ยังพบการโฆษณา การขายบุหรี่ไฟฟ้าเกลื่อนสื่อออนไลน์และตลาดนัดทั่วไป

นพ.หทัย กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์ประเภท heat-not-burn products เช่น บุหรี่ไอคอส เป็นสิ่งที่น่ากังวลเช่นกัน เพราะยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องนี้ว่า บุหรี่ประเภทนี้มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังพบว่าบุหรี่ประเภทนี้มีทั้งสารนิโคตินจากใบยาสูบและสารเคมีที่เป็นอันตรายสูงกว่าบุหรี่ทั่วไปด้วย โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิดัล ควรฟังข้อมูลความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพ และควรทำหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาการโฆษณา การขายบุหรี่ไฟฟ้าทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์กับกรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเยาวชนและประชาชน จะเหมาะสมกว่าการเสนอความเห็นในเรื่องที่ตนเองมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบ

“บริษัทบุหรี่ข้ามชาติพยายามที่จะแทรกแซงกฎหมายและนโยบายควบคุมยาสูบของไทยมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ผ่านนักการเมือง ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ รัฐบาลจึงควรเสนอให้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันในเรื่องนี้ เพราะประเทศไทยยังมิได้ปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) มาตรา 5.3 อย่างครบถ้วน” นพ.หทัย กล่าว

ด้าน ดร.สแตนตัน แกลนซ์ (Stanton Glanz, PhD) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาด้านการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา กล่าวในการประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (13th Asia Pacific Conference on To***co or Health: APACT 2021 Bangkok) ว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีการพัฒนาไปมาก บางยี่ห้อเป็น liquid e-Cigarette เป็นการนำ “นิโคติน” เข้าสู่ร่างกายผ่านการทำให้เป็นไอแทนการเผาไหม้ มีการพัฒนาสูตรโดยใช้เกลือนิโคติน ซึ่งต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ Freebase Ni****ne หรือ นิโคตินบริสุทธิ์ ทำให้มีค่าความเป็นกรดน้อย ผู้สูบสามารถหายใจได้ง่ายขึ้น ไม่แสบคอ นี่คืออีกเหตุผลว่า ทำไมผู้ใช้ใหม่อย่างเด็กๆ ถึงติดบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น รวมถึงยังถูกปรุงแต่งให้มีรสชาติและกลิ่นหลากหลาย ยิ่งทำให้ผู้ใช้จะได้รับสารนิโคตินที่เข้มข้นมาก

“การสูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคหอบหืด รวมถึงโรคปอด และโรคมะเร็ง ที่สำคัญบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีอันตรายกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม เพราะมีอานุภาคขนาดเล็กมากที่สามารถ ข้าสู่กระแสเลือดและเข้าสู่เซลล์ ซึ่งอันตรายมาก ทั้งมีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจ ปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาจำกัดการจำหน่าย หรือเป็นไปได้ที่อาจมีการยกเลิกการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย” ดร.แกลนซ์ กล่าว

▶️ https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6651491

น่าสนใจ!ยุโรปเตรียมแบนบุหรี่มิ้นต์ เหตุเพิ่มนักสูบหน้าใหม่
13/09/2021
น่าสนใจ!ยุโรปเตรียมแบนบุหรี่มิ้นต์ เหตุเพิ่มนักสูบหน้าใหม่

น่าสนใจ!ยุโรปเตรียมแบนบุหรี่มิ้นต์ เหตุเพิ่มนักสูบหน้าใหม่

ยุโรปประกาศเตรียมแบนบุหรี่กลิ่นมิ้นต์ในปี2020 เหตุเป็นปัจจัยให้วัยรุ่นหันมาติดบุหรี่ง่ายขึ้น

23/08/2021
กักตัว ฟื้นไว ใส่ใจแปรง : คู่มือดูแลสุขภาพและฟัน ระหว่างกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
23/08/2021
กักตัว ฟื้นไว ใส่ใจแปรง : คู่มือดูแลสุขภาพและฟัน ระหว่างกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

กักตัว ฟื้นไว ใส่ใจแปรง : คู่มือดูแลสุขภาพและฟัน ระหว่างกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน รักษาสุขภาพช่องปาก รักษากายใจให้แข็งแรง พร้อมก้าวข้ามวิกฤตการณ์โควิด-19 ไปด้วยกั.....

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post
12/07/2021

Photos from Social Marketing Thaihealth by สสส.'s post

25/06/2021

จากกรณี "กรมควบคุมมลพิษ" เผยแพร่ข่าว "ทส. ยืนยันห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก พร้อมผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ขยะพลาสติกในประเทศทั้งหมด ภายในระยะเวลา 5 ปี" เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการนำขยะพลาสติกเข้ามาในประเทศไทยนั้น คพ. ขอชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่า “ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก” มีความแตกต่างกัน (อ่านรายละเอียด https://theactive.net/news/20210616-2/)
.
การเผยแพร่ข่าวดังกล่าว เกิดขึ้นหลัง "มูลนิธิบูรณะนิเวศ" (EARTH) ออกแถลงการณ์ เมื่อ 5 มิ.ย. เรียกร้องรัฐบาลไทยเร่งให้สัตยาบันภาคแก้ไขของอนุสัญญาบาเซล เพื่อหยุดยั้งการไหลเข้ามาของขยะจากต่างประเทศ และขอให้ไทยยุตินำเข้าของเสียอันตรายและพลาสติก-ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเด็ดขาด
.
.
กรณีนี้ "สนธิ คชวัฒน์" ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เห็นว่า ถ้าเป็นขยะพลาสติก อย่างไรก็ต้องห้ามนำเข้า แต่เศษพลาสติก เมื่อนำเข้ามาแล้ว ก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนว่าเอามาทำอะไรบ้าง
.
เพราะประชาชนยังมีความสับสนระหว่างคำว่า “ขยะพลาสติก” กับคำว่า “เศษพลาสติก” ที่สำคัญคือความเชื่อมั่นของประชาชนว่า สิ่งที่นำเข้ามานั้น เป็นเศษพลาสติกจริง ๆ ไม่ใช่การลักลอบนำเข้าขยะพลาสติก ดังนั้น จึงต้องเปิดข้อมูลทั้งหมด
.
“ต้องบอกให้หมด! สั่งเศษขยะพลาสติกเข้ามากี่ตัน เอาไปที่ไหนบ้าง ซึ่งคนที่จะบอกได้ คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่กรมควบคุมมลพิษ”
.
ส่วนประกาศของกรมควบคุมมลพิษ กำหนดนิยามของขยะพลาสติกและเศษพลาสติกที่ออกมาเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมมองว่า ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่เห็นประกาศนี้ เพราะอาจจำกัดอยู่แค่ในการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
.
.
📌 อ่านเนื้อหาทั้งหมด https://theactive.net/news/20210616-2/
.
.
#ขยะพลาสติก #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #ENVIRONMENT #PARTICIPATION #SUSTAINABLE #TheActive

ยูโร เตรียมยกเลิกตั้งขวด ไฮเนเก้น หน้าผู้เล่นมุสลิมบนโต๊ะแถลงข่าว
25/06/2021
ยูโร เตรียมยกเลิกตั้งขวด ไฮเนเก้น หน้าผู้เล่นมุสลิมบนโต๊ะแถลงข่าว

ยูโร เตรียมยกเลิกตั้งขวด ไฮเนเก้น หน้าผู้เล่นมุสลิมบนโต๊ะแถลงข่าว

ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 เตรียมยกเลิกการตั้งขวด ไฮเนเก้น หน้านักเตะที่นับถือศาสนาอิสลามบนโต๊ะแถลง....

WHO ชี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวการก่อโรค NCDs คร่าชีวิตทั่วโลก 40 ล้านคน/ปี
25/06/2021
WHO ชี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวการก่อโรค NCDs คร่าชีวิตทั่วโลก 40 ล้านคน/ปี

WHO ชี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวการก่อโรค NCDs คร่าชีวิตทั่วโลก 40 ล้านคน/ปี

สมาคม NCDs จับมือ เครือข่ายงดเหล้า และ สสส. เปิดเสวนาออนไลน์ "NCDs กับนักดื่มหน้าใหม่ ปัญหาท้าทายในยุคสื่อสังคมอ.....

หนังสั้น NONO SAY NO - ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ
18/02/2021
หนังสั้น NONO SAY NO - ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ

หนังสั้น NONO SAY NO - ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ

โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ แผนงานย่อยที่ 1 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส...

‘สิงห์อมควัน’มีหนาว! นักวิชาการชี้ช่องกฎหมาย ร้องเรียนปม‘เดือดร้อนรำคาญ’
25/11/2020
‘สิงห์อมควัน’มีหนาว! นักวิชาการชี้ช่องกฎหมาย ร้องเรียนปม‘เดือดร้อนรำคาญ’

‘สิงห์อมควัน’มีหนาว! นักวิชาการชี้ช่องกฎหมาย ร้องเรียนปม‘เดือดร้อนรำคาญ’

24 พ.ย. 2563 ที่โรมแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ มีการจัดสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี.....

24/09/2020

โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบภายใต้การสนับสนุนของ สสส.จัดทำมิวสิควีดีโอ NoNo No Smoking ขึ้น เพื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2563 https://youtu.be/1lKvtn6fiTc

07/07/2020
DentistHero

DentistHero

ครบรอบ 12 ปี โครงการ Dentist Hero
เรามีคลิปความในใจจากหมอฟันมาฝาก
คลิปนี้ขอมอบแทนคำขอบคุณ ให้คนไข้ที่ตั้งใจเลิกบุหรี่ และคุณหมอในโครงการทุกท่านค่ะ

วันพรุ่งนี้จนถึง 21 ธ.ค. นี้ เรามีนัดกันที่ Centara Grand @Central World ชั้น 22
อย่าลืมแวะมาพบกันที่บูธ เดนทิส ฮีโร่ นะคะ :)

22/06/2020
กรมอนามัย

กรมอนามัย

New normal วิถีใหม่การแปรงฟันในโรงเรียน

การปรับพฤติกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ New Normal จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นวิถีชิวิตใหม่ในโรงเรียน และทำให้นักเรียนทำกิจกรรมแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC
27/04/2020

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC

พบแล้วผู้ป่วยไทยรายแรก ป่วยเป็นปอดอักเสบเฉียบพลัน และระบบหายใจล้มเหลว หลังสูบสารกัญชา CBD และ THC ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 48 ปี ไม่สูบบุหรี่ ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดกลีบกลางและกลีบล่างขวาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการรักษาด้วยยาพุ่งเป้า Ceritinib ตั้งแต่เดือนมีนาคม ผลการรักษาก้อนมะเร็งปอดเล็กลง และดีขึ้นตามลำดับ แต่ 3 เดือนก่อน ผู้ป่วยลดยาพุ่งเป้าเองโดยไม่ได้บอกแพทย์ เพราะเชื่อคำบอกเล่าของผู้อื่นว่ายารักษามะเร็งทานมากๆไม่ดี อาจมีผลเสียต่อร่างกาย ได้ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียสูบน้ำมันสารกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ช่วยรักษามะเร็งปอด และน้ำมันกัญชานี้นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้สั่งซื้อมา (ดูรูป) และเริ่มใช้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสูบวันละ 2 ครั้งเช้าและก่อนนอน ร่วมกับการหยดน้ำมันกัญชาใต้ลิ้น ผู้ป่วยสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มสูบสารกัญชา CBD และ THC ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า เริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งวันที่ 15 พ.ย. มีไข้ ไอ หอบ ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หลังได้การรักษา ยังคงเหนื่อยมากในวันที่ 18 พ.ย. 2562 ต้องใส่ท่อหายใจและเครื่องช่วยหายใจ ความดันโลหิตต่ำ ขอย้ายมารักษาต่อในห้องไอซียู เอกซเรย์ปอดวันที่ 18 พ.ย.พบเนื้อปอดมีลักษณะเป็นฝ้าขาวทั้งสองข้าง ส่วนมะเร็งปอดขวาล่างมีขนาดใหญ่กว่าเดิม (ดูรูป) ฝ้าในปอดที่เห็นทั้งสองข้างมีลักษณะไม่เหมือนกับปอดอักเสบจากการติดเชื้อ และไม่เหมือนมะเร็งกระจายไปทั่วปอด ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดไม่พบสาเหตุ ประกอบกับประวัติสูบสารกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้าก่อนป่วย จึงวินิจฉัยเป็น e-cigarette, or va**ng product, use associated lung injury (EVALI) ปอดอักเสบจากการใช้สารกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้า เริ่มให้สเตียรอยด์ในวันที่ 20-22 พ.ย.อาการเหนื่อยดีขึ้นตามลำดับ เอกซเรย์ปอดฝ้าขาวค่อยๆลดลง (ดูรูป) ในผู้ป่วยรายนี้ยังไม่ได้ส่งน้ำล้างปอดหาวิตามิน E acetate เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอขอบคุณ นพ.สิทธิ์เทพ ธนกิจจารุ สำหรับข้อมูลเป็นวิทยาทานเตือนคนไทย อย่าหลงเชื่อการสูบสารกัญชาด้วยบุหรี่ไฟฟ้ามีประโยชน์ช่วยดูแลปอด ในความเป็นจริงกลับทำร้ายปอด ทำให้ปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวอย่างผู้ป่วยรายนี้

10/03/2020
ฟันดีดี

ฟันดีดี

ใครๆ ก็อยากดูดี และสีของฟันก็เป็นจุดที่หลายๆ คนกังวล
.
#ฟันดีดี ชวนมาฟัง เรื่องจริงของ "ฟอกสีฟัน"
ผ่านมุมมองของ หมอวิน ทพ.อัครวินท์ อัคราวณิชย์
ทันตแพทย์หน้าใสที่จะมาให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกสีฟัน
.
อยากฟอกสีฟันต้องเตรียมตัวอย่างไร?
ฟันแบบไหนที่ไม่ควรฟอกสีฟัน?
การฟอกสีฟันอันตรายหรือไม่?
.
อยากดูดีคู่ฟันสวย ปลอดภัย ต้องดู!
#ฟอกสีฟัน #ฟันดีดี #ชีวิตก็ดี

มีอะไรอยู่ใน "บุหรี่อิเล็คทรอนิกส์"??? หรือที่นิยมเรียกกันว่า "บุหรี่ไฟฟ้า"  https://www.dailynews.co.th/article/753779
28/01/2020
'มีอะไรอยู่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์?'

มีอะไรอยู่ใน "บุหรี่อิเล็คทรอนิกส์"??? หรือที่นิยมเรียกกันว่า "บุหรี่ไฟฟ้า"
https://www.dailynews.co.th/article/753779

ท่านอาจารย์ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ มีความกังวลใจว่า ประชาชนคนไทยมีความรู้เท่าทันหรือยังว่า บุหรี่อิเล็กท....

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
27/10/2019

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนบัตรทองปรับระบบการจ่าย เพิ่มเข้าถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กไทย-หญิงตั้งครรภ์

อ่านรายละเอียดข่าว..
http://nhsonews.com/index.php/news/content/676

ที่มา : ศูนย์ข่าวสปสช.

บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก หนุ่มวัย 17 ปี ฟันหักกระจาย เหงือกแหว่งสยอง
25/09/2019
บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก หนุ่มวัย 17 ปี ฟันหักกระจาย เหงือกแหว่งสยอง

บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก หนุ่มวัย 17 ปี ฟันหักกระจาย เหงือกแหว่งสยอง

แม่ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าให้ลูกชาย หวังให้เลิกติดบุหรี่ แต่ดันเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น คราวนี้เลิกขาด...

26/08/2019
กรมอนามัย

กรมอนามัย

รู้ไหม...? แม่ท้องฟันผุ มีโรคเหงือก กระทบลูกในท้องได้ด้วยนะ...

...ฟันผุในคนท้องลุกลามไวและรุนแรง หากฟันผุจนติดเชื้อรุนแรง และจะส่งผลไปถึงลูกในท้องได้ โรคปริทันต์อาจก่อให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้

แต่แม่ท้องป้องกันได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้
จะมีวิธีไหนบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

#anamaidoh #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #สาสุขชัวร์ #แม่ท้องฟันผุ #ตั้งครรภ์ #แม่ท้อง

26/08/2019
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

เรื่องของความโสด อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าตา
หรือนิสัยส่วนตัวเท่านั้น
แต่อาจเกี่ยวข้องกับคำพูดแรกที่เราเอ่ยออกไป
แล้วสร้างความไม่ประทับใจแก่ผู้ฟังก็ได้

แต่...ตั้งแต่นี้ต่อไป เราจะไม่โสดแล้วจ้าาาาาาา
เพราะเรามีสูตรแปรงฟัน 2-2-2

#แปรงแล้วไม่โสดไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป

27/06/2019
21/06/2019
15/06/2019
TNN ช่อง16 | ‘ฟันผุ’ อย่ามองข้าม! ติดเชื้อรุนแรง เสี่ยงตาบอด
03/06/2019
TNN ช่อง16 | ‘ฟันผุ’ อย่ามองข้าม! ติดเชื้อรุนแรง เสี่ยงตาบอด

TNN ช่อง16 | ‘ฟันผุ’ อย่ามองข้าม! ติดเชื้อรุนแรง เสี่ยงตาบอด

วันนี้ (3มิ.ย.62) นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โพสต์ภาพเด็กฟันผุ ตาบ...

สสส. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวิ่ง NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่
31/05/2019
สสส. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวิ่ง NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

สสส. รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมวิ่ง NoNo Fun Run 2019 ปลุกกระแสสังคมเจน Z ห่างไกลบุหรี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ สำนักทันตสาธ...

25/05/2019
TNN2

TNN2

รายการ Grow up วัยรุ่นครั้งเดียว
ตอน โนโน่กับภารกิจชวนคนเลิกบุหรี่ และจิตอาสาของคณะทันตแพทย์
แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ทพ. ณัฐวุธ แก้วสทธา ทันตแพทย์ศาสตร์ มศว.

#มศว #สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย #ศูนย์คุณธรรม #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต #TNN2 #ทรูวิชั่นส์ช่อง784

โนโน่ ชวนวิ่งรณรงค์ปฏิเสธบุหรี่
17/04/2019

โนโน่ ชวนวิ่งรณรงค์ปฏิเสธบุหรี่

น้องNoNoมารายงานตัวแล้วฮะะะะะ
- วันที่ 18 เมษายนนี้่ก็จะเริ่มรับสมัครแล้วนะคะ
- ปีนี้เราได้แบ่งรุ่นนักวิ่งเป็น 2 รุ่นนะคะ คือ รุ่นวัยลังเล (น้องๆอายุ 15-20 ปี)รับ 100 คน รุ่นบุคคลทั่วไปรับ 200 คนค่ะ โดยค่าสมัคร 300 บาททั้งสองรุ่นค่ะ
- ปีนี้เราวิ่งวันที่ 26 พฤษภาคม ที่อุทยานสวนจตุจักรนะคะ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถDirect Messageมาได้เลยนะคะ
ปล. มากันนะน้องNoNoรอวิ่งด้วยกันอยู่ 🥰🥳

ปิดเทอมแล้วจ้า ดูแลเด็กๆ อย่าให้ฟันผุนะจ๊าาาา
06/03/2019

ปิดเทอมแล้วจ้า ดูแลเด็กๆ อย่าให้ฟันผุนะจ๊าาาา

ยุคนี้ต้องสตรอง!!!! ดูแลรักษาแปรงสีฟันดีปลอดโรคได้นะ
29/01/2019

ยุคนี้ต้องสตรอง!!!! ดูแลรักษาแปรงสีฟันดีปลอดโรคได้นะ

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

0-2590-4215

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด