HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล

HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล นึกถึง “HR” นึกถึง The HR Consult งานด้านบุคคล, สรรหาทรัพยากร บุคคล, จัดทำเงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ รวมถึง วิเคราะห์นโยบาย, วางแผนยุทธศาสตร์, KPI ประเมินผลงาน,จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, หาจุดแข็งจุดอ่อนให้กับองค์กรของท่านและสำรวจทัศนคติของพนักงานในองค์กร เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นที่รับรองว่าท่านหาจากที่ไหนไม่ได้

"HR Consult ที่เป็นได้มากกว่า HR"

เปิดเหมือนปกติ

6 เทรนด์ HR 2021 ที่ควรจับตามอง-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR-ดูแลงานด้านภาษี-เงินเดือน-...
03/09/2021

6 เทรนด์ HR 2021 ที่ควรจับตามอง
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

6 เทรนด์ HR 2021 ที่ควรจับตามอง
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

สาเหตุของการทำนโยบายหมุนเวียนงานไม่สำเร็จ-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR-ดูแลงานด้านภาษี-...
31/08/2021

สาเหตุของการทำนโยบายหมุนเวียนงานไม่สำเร็จ
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

สาเหตุของการทำนโยบายหมุนเวียนงานไม่สำเร็จ
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

แนวทางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR-ดูแลงานด้านภาษี-เงินเดือ...
27/08/2021

แนวทางแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาบุคลากร
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

แนวทางแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาบุคลากร
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

5เทคนิคจุดไฟสร้างพลังในการทำงาน-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR-ดูแลงานด้านภาษี-เงินเดือน-...
21/08/2021

5เทคนิคจุดไฟสร้างพลังในการทำงาน

-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

5เทคนิคจุดไฟสร้างพลังในการทำงาน

-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

เด็กจบใหม่ อย่าตกม้าตายเพราะ Resumeและสิ่งที่ไม่ควรทำในการสมัครงาน-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดื...
16/08/2021

เด็กจบใหม่ อย่าตกม้าตาย
เพราะ Resume

และสิ่งที่ไม่ควรทำในการสมัครงาน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

เด็กจบใหม่ อย่าตกม้าตาย
เพราะ Resume

และสิ่งที่ไม่ควรทำในการสมัครงาน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

6สิ่งที่ควรรู้ ถ้าไม่อยากให้พนักงานลาออก "หลังแจกโบนัส"-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR-ดู...
14/08/2021

6สิ่งที่ควรรู้ ถ้าไม่อยากให้พนักงานลาออก "หลังแจกโบนัส"
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

6สิ่งที่ควรรู้ ถ้าไม่อยากให้พนักงานลาออก "หลังแจกโบนัส"
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

วิธีดูแลพนักงานก่อนที่ความสุขในการทำงานของเขาจะลดลง-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR-ดูแลงา...
10/08/2021

วิธีดูแลพนักงานก่อนที่ความสุขในการทำงานของเขาจะลดลง
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

วิธีดูแลพนักงานก่อนที่ความสุขในการทำงานของเขาจะลดลง
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

7ขั้นตอนการต้อนรับพนักงานใหม่ให้ได้ใจ-แนะนำพนักงานใหม่ให้คนในองค์กรทราบก่อนวันเริ่มงาน-เตรียมความพร้อมของสถานที่ทำงานให้...
06/08/2021

7ขั้นตอนการต้อนรับพนักงานใหม่ให้ได้ใจ
-แนะนำพนักงานใหม่ให้คนในองค์กรทราบก่อนวันเริ่มงาน
-เตรียมความพร้อมของสถานที่ทำงานให้พร้อมตั้งแต่วันแรก
-ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมหรือข้อมูลที่จำเป็นของพนักงานใหม่
-พาพนักงานใหม่แนะนำต่อผู้บริหารแต่ละสายงาน
-จัดวาระรับประทานอาหารร่วมกับทีมภายในสัปดาห์แรก
-เตรียมการฝึกอบรมในสัปดาห์แรกสำหรับพนักงานใหม่
-ติดตามผลเมื่อครบ 30/60/90 วัน ของพนักงานใหม่
---------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
บริการครบวงจร
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

7ขั้นตอนการต้อนรับพนักงานใหม่ให้ได้ใจ
-แนะนำพนักงานใหม่ให้คนในองค์กรทราบก่อนวันเริ่มงาน
-เตรียมความพร้อมของสถานที่ทำงานให้พร้อมตั้งแต่วันแรก
-ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมหรือข้อมูลที่จำเป็นของพนักงานใหม่
-พาพนักงานใหม่แนะนำต่อผู้บริหารแต่ละสายงาน
-จัดวาระรับประทานอาหารร่วมกับทีมภายในสัปดาห์แรก
-เตรียมการฝึกอบรมในสัปดาห์แรกสำหรับพนักงานใหม่
-ติดตามผลเมื่อครบ 30/60/90 วัน ของพนักงานใหม่
---------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
บริการครบวงจร
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

ถูกใจกับถูกต้องเส้นบางๆ ที่ท้าทายของหัวหน้ารุ่นใหม่กับการไว้ใจของทีมงาน-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเง...
03/08/2021

ถูกใจกับถูกต้อง
เส้นบางๆ ที่ท้าทายของหัวหน้ารุ่นใหม่

กับการไว้ใจของทีมงาน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

ถูกใจกับถูกต้อง
เส้นบางๆ ที่ท้าทายของหัวหน้ารุ่นใหม่

กับการไว้ใจของทีมงาน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

กลยุทธ์ HRเรื่อง ความเสี่ยงขององค์กรถ้าไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดื...
29/07/2021

กลยุทธ์ HR
เรื่อง ความเสี่ยงขององค์กร
ถ้าไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

กลยุทธ์ HR
เรื่อง ความเสี่ยงขององค์กร
ถ้าไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

พาองค์กรฝ่าวิกฤต COVID-19-----------------------รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR-ดูแลงานด้านภาษี-เงินเดือน-ประกัน...
24/07/2021

พาองค์กรฝ่าวิกฤต COVID-19
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

พาองค์กรฝ่าวิกฤต COVID-19
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

คุณสมบัติของฝ่ายบุคคลที่พนักงานต้องการ-เชี่ยวชาญในสายงาน HR-เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานได้-มีความยุติธรรม ไม่สองมาตรฐาน-เ...
20/07/2021

คุณสมบัติของฝ่ายบุคคลที่พนักงานต้องการ
-เชี่ยวชาญในสายงาน HR
-เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานได้
-มีความยุติธรรม ไม่สองมาตรฐาน
-เป็นตัวอย่างที่ดีและตัวแทนของพนักงาน
-ทำงานรวดเร็วและใส่ใจพนักงานอย่างเท่าเทียม
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

คุณสมบัติของฝ่ายบุคคลที่พนักงานต้องการ
-เชี่ยวชาญในสายงาน HR
-เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานได้
-มีความยุติธรรม ไม่สองมาตรฐาน
-เป็นตัวอย่างที่ดีและตัวแทนของพนักงาน
-ทำงานรวดเร็วและใส่ใจพนักงานอย่างเท่าเทียม
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

6 วิธีทำให้หัวหน้าปลื้ม-ทุ่มเทและอดทน มีปัญหาให้ถาม-สนใจงาน ใช้เหตุผลในการตอบคำถาม-เป็นผู้ตามที่ดี-มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญท...
15/07/2021

6 วิธีทำให้หัวหน้าปลื้ม
-ทุ่มเทและอดทน มีปัญหาให้ถาม
-สนใจงาน ใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
-เป็นผู้ตามที่ดี
-มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
-บันทึกสิ่งที่สั่งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
-ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

6 วิธีทำให้หัวหน้าปลื้ม
-ทุ่มเทและอดทน มีปัญหาให้ถาม
-สนใจงาน ใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
-เป็นผู้ตามที่ดี
-มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
-บันทึกสิ่งที่สั่งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
-ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

โควิดทำให้ HR ไม่เหมือนเดิม1.การทบทวนอัตรากำลังคนปัจจุบัน รวมถึงโครงสร้างองค์กรในอนาคตที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรบริหารงา...
09/07/2021

โควิดทำให้ HR ไม่เหมือนเดิม

1.การทบทวนอัตรากำลังคนปัจจุบัน รวมถึงโครงสร้างองค์กรในอนาคตที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงการคัดเลือกรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น ผลลัพธ์ของการทบทวนอัตรากำลังที่จำเป็นนี้อาจจะนำไปสู่การปรับขนาดองค์กร หรือ downsizing เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจภาพรวมและด้านธุรกิจ

2.การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยปรับลดลักษณะงานที่เป็นงานประจำ (routine) และนำเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI-artificial intelligence) ทดแทน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ

3.การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยให้การส่งมอบสินค้าและบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะและการปรับ mindset ของพนักงานในองค์กรที่จำเป็นสำหรับยุคใหม่นี้เช่นกัน

4.การทำงานรูปแบบ hybrid ที่เน้นผลสำเร็จของการทำงาน โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาการทำงานที่เช่นในอดีตพนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาการทำงานและสถานที่ที่เหมาะสมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะทำงานที่บ้าน (work from home) ทำงานที่ออฟฟิศ หรือผสมผสานกันเพื่อส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยม

5.การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ virtual video call ผ่านทาง applications ต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดนี้จะทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายของออฟฟิศได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

6.การประเมินผลปฏิบัติงานที่เน้นผลสำเร็จของงานมากกว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเช่นในอดีต และมีความถี่ในการประเมินผลรายไตรมาสมากกว่ารายปี โดยกำหนดตัวชี้วัดไม่มากนัก อาทิ objective and key results (OKR) เป็นต้น

7.การพัฒนาทักษะของพนักงานด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง self-learning และในรูปแบบ microlearning ที่กำหนดแนวทางการเรียนรู้แต่ละหัวข้อชัดเจน และใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้แบบสั้น ๆ รวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ พนักงานจะสามารถเลือกช่วงเวลาและสถานที่รวมถึงรูปแบบที่เหมาะกับตนเอง

8.การปรับเปลี่ยนของรูปแบบผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยเน้นความสมดุลในการทำงานและสุขภาพองค์รวมในเชิงป้องกัน (employee well-being) ส่งผลถึงการออกแบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
อันสอดคล้องกับยุคสมัย และพนักงานในแต่ละเจเนอเรชั่นที่เปลี่ยนไป

9.วัฒนธรรมองค์กรการทำงานแบบ agile ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างความคล่องตัวในการทำงาน โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน และงานด้านเอกสารลง เน้นการสื่อสารระหว่างกัน และการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในท่ามกลางการแข่งขันด้านธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

โควิดทำให้ HR ไม่เหมือนเดิม

1.การทบทวนอัตรากำลังคนปัจจุบัน รวมถึงโครงสร้างองค์กรในอนาคตที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงการคัดเลือกรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น ผลลัพธ์ของการทบทวนอัตรากำลังที่จำเป็นนี้อาจจะนำไปสู่การปรับขนาดองค์กร หรือ downsizing เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจภาพรวมและด้านธุรกิจ

2.การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยปรับลดลักษณะงานที่เป็นงานประจำ (routine) และนำเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI-artificial intelligence) ทดแทน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ

3.การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงานในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยให้การส่งมอบสินค้าและบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะและการปรับ mindset ของพนักงานในองค์กรที่จำเป็นสำหรับยุคใหม่นี้เช่นกัน

4.การทำงานรูปแบบ hybrid ที่เน้นผลสำเร็จของการทำงาน โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาการทำงานที่เช่นในอดีตพนักงานสามารถเลือกช่วงเวลาการทำงานและสถานที่ที่เหมาะสมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะทำงานที่บ้าน (work from home) ทำงานที่ออฟฟิศ หรือผสมผสานกันเพื่อส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยม

5.การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ virtual video call ผ่านทาง applications ต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดนี้จะทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายของออฟฟิศได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

6.การประเมินผลปฏิบัติงานที่เน้นผลสำเร็จของงานมากกว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเช่นในอดีต และมีความถี่ในการประเมินผลรายไตรมาสมากกว่ารายปี โดยกำหนดตัวชี้วัดไม่มากนัก อาทิ objective and key results (OKR) เป็นต้น

7.การพัฒนาทักษะของพนักงานด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง self-learning และในรูปแบบ microlearning ที่กำหนดแนวทางการเรียนรู้แต่ละหัวข้อชัดเจน และใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้แบบสั้น ๆ รวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ พนักงานจะสามารถเลือกช่วงเวลาและสถานที่รวมถึงรูปแบบที่เหมาะกับตนเอง

8.การปรับเปลี่ยนของรูปแบบผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยเน้นความสมดุลในการทำงานและสุขภาพองค์รวมในเชิงป้องกัน (employee well-being) ส่งผลถึงการออกแบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น
อันสอดคล้องกับยุคสมัย และพนักงานในแต่ละเจเนอเรชั่นที่เปลี่ยนไป

9.วัฒนธรรมองค์กรการทำงานแบบ agile ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างความคล่องตัวในการทำงาน โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน และงานด้านเอกสารลง เน้นการสื่อสารระหว่างกัน และการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายในท่ามกลางการแข่งขันด้านธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

8 ขั้นตอน สร้างลูกน้องมืออาชีพ 1. กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น 2. สร้างทีมตัวอย่าง 3. ส่งเสริมให้มีวิสัยทัศน์ 4. สื่อส...
06/07/2021

8 ขั้นตอน สร้างลูกน้องมืออาชีพ
1. กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น
2. สร้างทีมตัวอย่าง
3. ส่งเสริมให้มีวิสัยทัศน์
4. สื่อสารให้ทั่วถึง
5. ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
6. ฉลองชัยชนะทีละขั้น
7. ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
8. ฝังรากให้ยั่งยืน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

8 ขั้นตอน สร้างลูกน้องมืออาชีพ
1. กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น
2. สร้างทีมตัวอย่าง
3. ส่งเสริมให้มีวิสัยทัศน์
4. สื่อสารให้ทั่วถึง
5. ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
6. ฉลองชัยชนะทีละขั้น
7. ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
8. ฝังรากให้ยั่งยืน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

หัวข้อที่ควรลิสต์ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร2 สิทธิและสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ3 Basic skil...
29/06/2021

หัวข้อที่ควรลิสต์ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
2 สิทธิและสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ
3 Basic skill
4 สิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
5 กฏหมายแรงงานพื้นฐาน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

หัวข้อที่ควรลิสต์ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
2 สิทธิและสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับ
3 Basic skill
4 สิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
5 กฏหมายแรงงานพื้นฐาน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

5 นิสัยเล็กๆ สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่1 กำหนดสิ่งเล็กๆที่ตั้งใจจะทำ2 หมั่นทำอย่างสม่ำเสมอ3 ติดตามความก้าวหน้า4 ทำให้นานพอ5 ...
25/06/2021

5 นิสัยเล็กๆ สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
1 กำหนดสิ่งเล็กๆที่ตั้งใจจะทำ
2 หมั่นทำอย่างสม่ำเสมอ
3 ติดตามความก้าวหน้า
4 ทำให้นานพอ
5 หาผู้ที่จะมาช่วยเป็นแรงผลักดัน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

5 นิสัยเล็กๆ สู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
1 กำหนดสิ่งเล็กๆที่ตั้งใจจะทำ
2 หมั่นทำอย่างสม่ำเสมอ
3 ติดตามความก้าวหน้า
4 ทำให้นานพอ
5 หาผู้ที่จะมาช่วยเป็นแรงผลักดัน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

โฉมหน้างานใหม่ของ HR อีก5ปีข้างหน้า- Work From Home Facilitator- Workplace Environmental Architect- Strategic HR Busines...
22/06/2021

โฉมหน้างานใหม่ของ HR อีก5ปีข้างหน้า

- Work From Home Facilitator

- Workplace Environmental Architect

- Strategic HR Business Continuity director

- Gig Economy Manager
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

โฉมหน้างานใหม่ของ HR อีก5ปีข้างหน้า

- Work From Home Facilitator

- Workplace Environmental Architect

- Strategic HR Business Continuity director

- Gig Economy Manager
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

4 นิสัยสร้างความสำเร็จในชีวิต- อยู่กับตัวเอง- รู้จักทำงานเป็นทีม- มุ่งมั่นกับการลงมือปฏิบัติ- กำหนดเป้าหมายชัดเจน-------...
19/06/2021

4 นิสัยสร้างความสำเร็จในชีวิต
- อยู่กับตัวเอง
- รู้จักทำงานเป็นทีม
- มุ่งมั่นกับการลงมือปฏิบัติ
- กำหนดเป้าหมายชัดเจน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

4 นิสัยสร้างความสำเร็จในชีวิต
- อยู่กับตัวเอง
- รู้จักทำงานเป็นทีม
- มุ่งมั่นกับการลงมือปฏิบัติ
- กำหนดเป้าหมายชัดเจน
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

7 ทักษะที่เด็กจบใหม่ควรมีในการทำงาน- พร้อมรับรู้สิ่งใหม่ๆ- คิดเองได้ทำเองเป็น- ประยุกต์ความรู้มาใช้- เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู...
15/06/2021

7 ทักษะที่เด็กจบใหม่ควรมีในการทำงาน
- พร้อมรับรู้สิ่งใหม่ๆ
- คิดเองได้ทำเองเป็น
- ประยุกต์ความรู้มาใช้
- เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม และ ผู้ช่วย
- มีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จ
- ปฏิบัติตนเป็นมืออาชีพ
- สื่อสารเป็น ใช้อังกฤษได้
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

7 ทักษะที่เด็กจบใหม่ควรมีในการทำงาน
- พร้อมรับรู้สิ่งใหม่ๆ
- คิดเองได้ทำเองเป็น
- ประยุกต์ความรู้มาใช้
- เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม และ ผู้ช่วย
- มีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จ
- ปฏิบัติตนเป็นมืออาชีพ
- สื่อสารเป็น ใช้อังกฤษได้
-----------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและ HR
-ดูแลงานด้านภาษี
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
บริการครบวงจร
ถ้าได้ทีม HR มืออาชีพดูแลให้แบบครบวงจร 🎯
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

0812792442

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล:

วิดีโอทั้งหมด

เรื่องราวของเรา

งานด้านบุคคล, สรรหาทรัพยากร บุคคล, จัดทำเงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ รวมถึง วิเคราะห์นโยบาย, วางแผนยุทธศาสตร์, KPI ประเมินผลงาน,จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, หาจุดแข็งจุดอ่อนให้กับองค์กรของท่านและสำรวจทัศนคติของพนักงานในองค์กร เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นที่รับรองว่าท่านหาจากที่ไหนไม่ได้ "HR Consult ที่เป็นได้มากกว่า HR"

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด