HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล

HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล นึกถึง “HR” นึกถึง The HR Consult งานด้านบุคคล, สรรหาทรัพยากร บุคคล, จัดทำเงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ รวมถึง วิเคราะห์นโยบาย, วางแผนยุทธศาสตร์, KPI ประเมินผลงาน,จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, หาจุดแข็งจุดอ่อนให้กับองค์กรของท่านและสำรวจทัศนคติของพนักงานในองค์กร เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นที่รับรองว่าท่านหาจากที่ไหนไม่ได้

"HR Consult ที่เป็นได้มากกว่า HR"

เปิดเหมือนปกติ

4 ประการสำคัญในการบริหารเวลา1. จัดลำดับสิ่งที่จะทำในแต่ละวัน -บันทึกสิ่งที่ต้องการจะทำในแต่ละวันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ...
18/01/2022

4 ประการสำคัญในการบริหารเวลา

1. จัดลำดับสิ่งที่จะทำในแต่ละวัน -บันทึกสิ่งที่ต้องการจะทำในแต่ละวันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทำงานตามแผนที่วางไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนจะทำงานชิ้นถัดไป
2. วางแผนชีวิต - กำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นแผนแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี หรือการวางแผนเพื่ออนาคต
3. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใส- เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดี เช่น การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ หรือการออกกำลังกาย
4. ดูแลตัวเอง- หลายคนอาจทุ่มเทเวลาไปกับการทำงาน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตนเอง เพื่อให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝน ทักษะความสามารถให้มากขึ้น

4 ประการสำคัญในการบริหารเวลา

1. จัดลำดับสิ่งที่จะทำในแต่ละวัน -บันทึกสิ่งที่ต้องการจะทำในแต่ละวันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทำงานตามแผนที่วางไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนจะทำงานชิ้นถัดไป
2. วางแผนชีวิต - กำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นแผนแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี หรือการวางแผนเพื่ออนาคต
3. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใส- เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดี เช่น การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ หรือการออกกำลังกาย
4. ดูแลตัวเอง- หลายคนอาจทุ่มเทเวลาไปกับการทำงาน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตนเอง เพื่อให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝน ทักษะความสามารถให้มากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการ SME แนะนำกลยุทธ์ง่ายๆในการนำไปใช้ ถ้าอยากจะสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้น โดยมีสิ่งเหล่านี้1.Transparenc...
11/01/2022

สำหรับผู้ประกอบการ SME แนะนำกลยุทธ์ง่ายๆในการนำไปใช้ ถ้าอยากจะสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้น โดยมีสิ่งเหล่านี้

1.Transparency แบรนด์ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริโภครู้สึกสบายใจและรับรู้ที่มาที่ไปของสินค้าหรือบริการได้

2.Relationship แบรนด์ต้องไม่มองว่าตัวเองเป็นแบรนด์ แต่ต้องมองว่าแบรนด์คือคนคนหนึ่งที่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและรู้จักลูกค้า

3.Uniqueness สามารถมองเป็น 2 ประเด็นคือความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องไม่ซ้ำใครและแบรนด์ต้องเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเมื่อใช้สินค้าบริการของแบรนด์แล้วเหมือนเป็นคนพิเศษ

4.Seamless อย่ายึดติดกับความเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ให้มองว่าลูกค้าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเพราะปัจจุบันเป็นยุคของ On Live Situation ที่ลูกค้าอยากจะซื้อตอนไหนต้องได้ซื้อไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนก็ตาม

5.Trustworthy แบรนด์ต้องพูดจริงทำจริงอย่าโกหกพูดในสิ่งที่ตัวเองทำได้พูดไปแล้วต้องรับผิดชอบอะไรทำไม่ได้อย่าพูดที่มา K SME INSPIRED
----------------------------------
The HR Consult
รับดูแลธุรกิจบริการด้านเงินเดือนและHR
☎️02-8215354 / 081-2792442

สำหรับผู้ประกอบการ SME แนะนำกลยุทธ์ง่ายๆในการนำไปใช้ ถ้าอยากจะสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้น โดยมีสิ่งเหล่านี้

1.Transparency แบรนด์ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริโภครู้สึกสบายใจและรับรู้ที่มาที่ไปของสินค้าหรือบริการได้

2.Relationship แบรนด์ต้องไม่มองว่าตัวเองเป็นแบรนด์ แต่ต้องมองว่าแบรนด์คือคนคนหนึ่งที่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและรู้จักลูกค้า

3.Uniqueness สามารถมองเป็น 2 ประเด็นคือความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องไม่ซ้ำใครและแบรนด์ต้องเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเมื่อใช้สินค้าบริการของแบรนด์แล้วเหมือนเป็นคนพิเศษ

4.Seamless อย่ายึดติดกับความเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ให้มองว่าลูกค้าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเพราะปัจจุบันเป็นยุคของ On Live Situation ที่ลูกค้าอยากจะซื้อตอนไหนต้องได้ซื้อไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนก็ตาม

5.Trustworthy แบรนด์ต้องพูดจริงทำจริงอย่าโกหกพูดในสิ่งที่ตัวเองทำได้พูดไปแล้วต้องรับผิดชอบอะไรทำไม่ได้อย่าพูดที่มา K SME INSPIRED
----------------------------------
The HR Consult
รับดูแลธุรกิจบริการด้านเงินเดือนและHR
☎️02-8215354 / 081-2792442

ผลการศึกษายังเผยให้เห็นพฤติกรรมของคนทั้ง 2 เจน เมื่ออยู่ในองค์กร ดังนี้ GEN Y เป็นช่วงวัยของการเริ่มต้นในหลายๆ ด้าน เช่น...
06/01/2022

ผลการศึกษายังเผยให้เห็นพฤติกรรมของคนทั้ง 2 เจน เมื่ออยู่ในองค์กร ดังนี้ GEN Y เป็นช่วงวัยของการเริ่มต้นในหลายๆ ด้าน เช่น ชีวิตการทำงาน หรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวของตนเอง ส่วนคน GEN Z มีคาแร็คเตอร์หลักๆ คือ เป็นมนุษย์เทคโนโลยี ที่สำคัญยังไม่ใช่กลุ่มคนที่ภักดีกับองค์กร
ทั้งนี้จากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาจบใหม่ หรือกลุ่มคน GEN Z ที่ทยอยเข้าสู่ตลาดงาน ทั้งปัจจัยบ่งชี้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกงาน และสาเหตุที่องค์กรควรสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กร พบว่า ปัจจัยหลักๆ ในการตัดสินใจเลือกงานที่คนกลุ่มนี้คำนึงถึง คือ สถานที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ขณะที่ผู้บริหารและ HR เอง ต้องปรับรูปแบบวิธีการบริหารคนกลุ่มนี้โดยให้พื้นที่และโอกาสในการแสดงความคิดเห็น คน GEN Z เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูง และมักจะไม่ยอมรับอะไรง่าย ๆ จึงควรให้โอกาสในการให้พวกเขาได้ปล่อย “ของ” อย่างเต็มที่ คน GEN Z ชอบให้องค์กรพิจารณาผลงานจากฝีมือจริงๆ ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส เรื่องนี้องค์กรต้องมีเกณฑ์การพิจารณาการให้ผลตอบแทน หรือพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม

อ้างอิง
จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)
-------------------------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้าน HR
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

ผลการศึกษายังเผยให้เห็นพฤติกรรมของคนทั้ง 2 เจน เมื่ออยู่ในองค์กร ดังนี้ GEN Y เป็นช่วงวัยของการเริ่มต้นในหลายๆ ด้าน เช่น ชีวิตการทำงาน หรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวของตนเอง ส่วนคน GEN Z มีคาแร็คเตอร์หลักๆ คือ เป็นมนุษย์เทคโนโลยี ที่สำคัญยังไม่ใช่กลุ่มคนที่ภักดีกับองค์กร
ทั้งนี้จากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาจบใหม่ หรือกลุ่มคน GEN Z ที่ทยอยเข้าสู่ตลาดงาน ทั้งปัจจัยบ่งชี้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกงาน และสาเหตุที่องค์กรควรสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กร พบว่า ปัจจัยหลักๆ ในการตัดสินใจเลือกงานที่คนกลุ่มนี้คำนึงถึง คือ สถานที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ขณะที่ผู้บริหารและ HR เอง ต้องปรับรูปแบบวิธีการบริหารคนกลุ่มนี้โดยให้พื้นที่และโอกาสในการแสดงความคิดเห็น คน GEN Z เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูง และมักจะไม่ยอมรับอะไรง่าย ๆ จึงควรให้โอกาสในการให้พวกเขาได้ปล่อย “ของ” อย่างเต็มที่ คน GEN Z ชอบให้องค์กรพิจารณาผลงานจากฝีมือจริงๆ ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส เรื่องนี้องค์กรต้องมีเกณฑ์การพิจารณาการให้ผลตอบแทน หรือพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม

อ้างอิง
จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย)
-------------------------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้าน HR
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

01/01/2022
Online Partyบริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid...
24/12/2021

Online Party
บริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์
ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid-19 แต่เรายังสามารถสนุกกันได้ เพราะเรามี “ปาร์ตี้ออนไลน์” ทั้งกินและเล่นในปาร์ตี้ทางไกลให้สนุก เสมือนอยู่ใกล้กัน
- มีช่องทางสื่อสารให้ใกล้กัน
ทริคแรกของการจัดปาร์ตี้ออนไลน์คือ การเลือกช่องทางสื่อสารที่มีความเสถียร ง่าย และสะดวกกับสมาชิกทุก Gen รวมทั้งอุปกรณ์ที่สมาชิกมีต้องรองรับด้วย
- “ธีม” การแต่งตัวให้ตรงธีม เพิ่มความสีสันงานปาร์ตี้
เพิ่มความสนุกและเซอร์ไพร์สให้ปาร์ตี้ออนไลน์ด้วยการกำหนด “ธีม” ของงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกัน ‘แต่งคอสเพลย์’ ให้ตรงธีม ยิ่งเล่นใหญ่แต่งตัวจัดหนัก ปาร์ตี้ออนไลน์ก็จะยิ่งสนุก
- เครื่องดื่มและอาหารต้องพร้อม
เมื่อบรรยากาศจัดเต็มแล้ว เราช่วยให้ปาร์ตี้จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้น โดยการแนะนำให้จัดเมนูอาหารที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความรู้สึกให้เสมือนอยู่ปาร์ตี้งานเดียวกันนั่นเอง
- มินิเกมส์และการแข่งขัน
กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น อาทิเช่น
เกมส์แข่งขันเป็นทีม หาของภายในบ้านตามโจทย์ที่กำหนด
-------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

Online Party
บริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์
ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid-19 แต่เรายังสามารถสนุกกันได้ เพราะเรามี “ปาร์ตี้ออนไลน์” ทั้งกินและเล่นในปาร์ตี้ทางไกลให้สนุก เสมือนอยู่ใกล้กัน
- มีช่องทางสื่อสารให้ใกล้กัน
ทริคแรกของการจัดปาร์ตี้ออนไลน์คือ การเลือกช่องทางสื่อสารที่มีความเสถียร ง่าย และสะดวกกับสมาชิกทุก Gen รวมทั้งอุปกรณ์ที่สมาชิกมีต้องรองรับด้วย
- “ธีม” การแต่งตัวให้ตรงธีม เพิ่มความสีสันงานปาร์ตี้
เพิ่มความสนุกและเซอร์ไพร์สให้ปาร์ตี้ออนไลน์ด้วยการกำหนด “ธีม” ของงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกัน ‘แต่งคอสเพลย์’ ให้ตรงธีม ยิ่งเล่นใหญ่แต่งตัวจัดหนัก ปาร์ตี้ออนไลน์ก็จะยิ่งสนุก
- เครื่องดื่มและอาหารต้องพร้อม
เมื่อบรรยากาศจัดเต็มแล้ว เราช่วยให้ปาร์ตี้จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้น โดยการแนะนำให้จัดเมนูอาหารที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความรู้สึกให้เสมือนอยู่ปาร์ตี้งานเดียวกันนั่นเอง
- มินิเกมส์และการแข่งขัน
กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น อาทิเช่น
เกมส์แข่งขันเป็นทีม หาของภายในบ้านตามโจทย์ที่กำหนด
-------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

Online Partyบริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid...
18/12/2021

Online Party
บริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์
ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid-19 แต่เรายังสามารถสนุกกันได้ เพราะเรามี “ปาร์ตี้ออนไลน์” ทั้งกินและเล่นในปาร์ตี้ทางไกลให้สนุก เสมือนอยู่ใกล้กัน
- มีช่องทางสื่อสารให้ใกล้กัน
ทริคแรกของการจัดปาร์ตี้ออนไลน์คือ การเลือกช่องทางสื่อสารที่มีความเสถียร ง่าย และสะดวกกับสมาชิกทุก Gen รวมทั้งอุปกรณ์ที่สมาชิกมีต้องรองรับด้วย
- “ธีม” การแต่งตัวให้ตรงธีม เพิ่มความสีสันงานปาร์ตี้
เพิ่มความสนุกและเซอร์ไพร์สให้ปาร์ตี้ออนไลน์ด้วยการกำหนด “ธีม” ของงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกัน ‘แต่งคอสเพลย์’ ให้ตรงธีม ยิ่งเล่นใหญ่แต่งตัวจัดหนัก ปาร์ตี้ออนไลน์ก็จะยิ่งสนุก
- เครื่องดื่มและอาหารต้องพร้อม
เมื่อบรรยากาศจัดเต็มแล้ว เราช่วยให้ปาร์ตี้จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้น โดยการแนะนำให้จัดเมนูอาหารที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความรู้สึกให้เสมือนอยู่ปาร์ตี้งานเดียวกันนั่นเอง
- มินิเกมส์และการแข่งขัน
กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น อาทิเช่น
เกมส์แข่งขันเป็นทีม หาของภายในบ้านตามโจทย์ที่กำหนด
-------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

Online Party
บริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์
ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid-19 แต่เรายังสามารถสนุกกันได้ เพราะเรามี “ปาร์ตี้ออนไลน์” ทั้งกินและเล่นในปาร์ตี้ทางไกลให้สนุก เสมือนอยู่ใกล้กัน
- มีช่องทางสื่อสารให้ใกล้กัน
ทริคแรกของการจัดปาร์ตี้ออนไลน์คือ การเลือกช่องทางสื่อสารที่มีความเสถียร ง่าย และสะดวกกับสมาชิกทุก Gen รวมทั้งอุปกรณ์ที่สมาชิกมีต้องรองรับด้วย
- “ธีม” การแต่งตัวให้ตรงธีม เพิ่มความสีสันงานปาร์ตี้
เพิ่มความสนุกและเซอร์ไพร์สให้ปาร์ตี้ออนไลน์ด้วยการกำหนด “ธีม” ของงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกัน ‘แต่งคอสเพลย์’ ให้ตรงธีม ยิ่งเล่นใหญ่แต่งตัวจัดหนัก ปาร์ตี้ออนไลน์ก็จะยิ่งสนุก
- เครื่องดื่มและอาหารต้องพร้อม
เมื่อบรรยากาศจัดเต็มแล้ว เราช่วยให้ปาร์ตี้จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้น โดยการแนะนำให้จัดเมนูอาหารที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความรู้สึกให้เสมือนอยู่ปาร์ตี้งานเดียวกันนั่นเอง
- มินิเกมส์และการแข่งขัน
กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น อาทิเช่น
เกมส์แข่งขันเป็นทีม หาของภายในบ้านตามโจทย์ที่กำหนด
-------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

HR Consultant หรือที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคลคือใครและมีประโยชน์อย่างไร ?  ปัจจุบันนี้ธุรกิจต้องแข่งขันสูงและหาวิธีเอาตัวร...
14/12/2021

HR Consultant หรือที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคลคือใคร
และมีประโยชน์อย่างไร ?

ปัจจุบันนี้ธุรกิจต้องแข่งขันสูงและหาวิธีเอาตัวรอดจากวิกฤต องค์กรต่างมุ่งให้ความสนใจกับการบริหารธุรกิจหลัก
ทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลระบบการจัดการและดูแลการบริหารพนักงาน

ผู้บริหารอาจจะต้องเจียดกำลังคนจากงานประจำเพื่อมาจัดการกับระบบงานที่ต้องการให้ปรับปรุง บางครั้งผู้บริหารก็มองว่าการเสียกำลังคน เป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดูแล

ข้อดีของการมีที่ปรึกษา

องค์กรจะประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก และสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้พนักงาน ลดภาระงาน ลดความกังวลที่ว่าพนักงานยังมีทักษะการบริหารพนักงานหรืองานด้าน HR ต่างๆ ไม่มากพอ เพราะที่ปรึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานจริง เข้ามาช่วยดูแล

การมีที่ปรึกษาที่ดี จะช่วยให้พนักงานของเราไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ ประหยัดทั้งเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย และระบบที่ยุ่งยากและไม่จำเป็นอีกด้วย

-------------------------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและHR
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

HR Consultant หรือที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคลคือใคร
และมีประโยชน์อย่างไร ?

ปัจจุบันนี้ธุรกิจต้องแข่งขันสูงและหาวิธีเอาตัวรอดจากวิกฤต องค์กรต่างมุ่งให้ความสนใจกับการบริหารธุรกิจหลัก
ทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลระบบการจัดการและดูแลการบริหารพนักงาน

ผู้บริหารอาจจะต้องเจียดกำลังคนจากงานประจำเพื่อมาจัดการกับระบบงานที่ต้องการให้ปรับปรุง บางครั้งผู้บริหารก็มองว่าการเสียกำลังคน เป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดูแล

ข้อดีของการมีที่ปรึกษา

องค์กรจะประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก และสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้พนักงาน ลดภาระงาน ลดความกังวลที่ว่าพนักงานยังมีทักษะการบริหารพนักงานหรืองานด้าน HR ต่างๆ ไม่มากพอ เพราะที่ปรึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานจริง เข้ามาช่วยดูแล

การมีที่ปรึกษาที่ดี จะช่วยให้พนักงานของเราไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ ประหยัดทั้งเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย และระบบที่ยุ่งยากและไม่จำเป็นอีกด้วย

-------------------------------------
รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและHR
☎️02-8215354 / 081-2792442
📢Line: @thehrconsult

5 เทคนิคการทำ Performance Feedback แบบ Remote Workการทำ performance coaching หรือ performance feedback เป็นกิจกรรมที่ผู้...
07/12/2021

5 เทคนิคการทำ Performance Feedback แบบ Remote Work

การทำ performance coaching หรือ performance feedback เป็นกิจกรรมที่ผู้จัดการหลาย ๆ คนกังวลเสมอ เนื่องจากเป็นกระบวนการสื่อสารที่จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความขาดหวังของพนักงานตลอดเวลา การให้ feedback บางครั้งก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้ทีมเสียขวัญกำลังใจได้ การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา หรือ constructive feedback นั้นเป็นการสร้างบทสนทนาที่ค่อนข้างใช้ได้ผลในการช่วย coaching พนักงานให้สามารถเข้าใจเป้าหมายในการทำงานได้มากขึ้น หรือหากจะยกตัวอย่างคือ กระบวนการติเพื่อก่อย่อมต้องยกตัวอย่างให้พนักงานเห็นด้วยเช่นกัน

Roy Baumeister และ John Tierney ผู้เขียนหนังสือ “The Power of Bad” อธิบายว่าการให้คำแนะนำเชิงลบ หรือ negative feedback นั้นส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากกว่าเชิงบวก หรือที่เรามักเคยได้ยินว่า ข่าวร้ายบอกด้วยน้ำเสียงร่าเริงแค่ไหนก็ยังน่าเศร้าอยู่ดี พวกเขาอธิบายว่าสมองของคนเรานั้นมีความรู้สึกกับเรื่องเชิงลบมากกว่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กแค่ใดก็ตาม ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการทางสมองนั้นเมื่อได้ยินข่าวร้ายจะทำให้อารมณ์ของเราถูกควบคุมด้วยความคิดเชิงลบทันที ยกตัวอย่างเช่น การได้กำไรจากการเล่นหุ้นส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์น้อยกว่าการขาดทุนจากการเล่นหุ้น พัฒนาการทางสมองของเราแบบนี้นั้นเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยทีเดียว มันอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่บรรพบุรุษของเราระแวดระวังภยันอันตรายที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่รอด แต่สมองที่สืบต่อมายังยุคปัจจุบันนั้นถูกรายล้อมไปด้วยสื่อต่าง ๆ ที่ส่งเสียงทักทายเราตลอดเวลา เราได้ยินข่าวร้ายที่ไม่ได้อยากรับฟังบ่อยกว่าสมัยก่อน ดังนั้นหากเราเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองเราอย่างเป็นเหตุเป็นผล การรับฟัง negative feedback ก็จะสามารถช่วยได้เราก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ได้

แต่เป็นช่วง Covid-19 นี้เองที่ทำให้กระแสความเครียดเข้าครอบงำคนทำงานทั่วโลก ผลการวิจัยพบว่าความเครียดสะสมยิ่งไปกระตุ้นให้สมองเราได้ยินอะไรก็เอนไปทางข่าวร้ายตลอด จนกระทั่งบางครั้งคำพูดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเช่น “โอเคงั้นเราไม่ต้องลงรายละเอียดกันแล้ว” กลับกลายเป็น “อยากทำอะไรก็ทำไปละกัน” แทน มันหยุดสมองเราให้คิดอะไรแบบนั้นขึ้นมาลำบากจริง ๆ ซ้ำร้ายยังจะต้องมาพูดคุยกันแบบระยะไกลอีก การจัดบรรยากาศเช่นสถานที่ หรือการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เรื่องที่ดูเครียดเบาลงก็ทำได้ยาก ในวันนี้จึงอยากนำข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Seattle ด้านการเรียนรู้อย่าง Dr. Therese Huston เจ้าของหนังสือ Let’s talk: Make Effective Feedback Your Superpower ดังต่อไปนี้

ใช้การเล่าเรื่องช่วย: ก่อนที่จะเริ่มทำการประเมินผลงาน เราควรเริ่มต้นจากการให้พนักงานมีโอกาสเล่าเรื่องงานของตนเองก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยเสริมความคิดเห็นของเราเข้าไป สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามักเจอคือ “ไม่รู้ว่าตัวเองทำงานได้ไม่ดี” (unaware underperform) การให้พนักงานเริ่มต้นเล่าจากมุมมองของตัวเองจะช่วยให้กระชับบทสนทนาเข้ามาในจุดที่ร่วมกันคิดได้

ใช้เทคนิค ชม แนะ ชม: วิธีการนี้เป็นวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยจะเริ่มสร้างความรู้สึกร่วมก่อนโดยกล่าวคำพูดเชิงบวกก่อนที่จะเริ่มวิจารณ์ผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งหากไม่รู้จะชมเชยได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับงาน ก็ให้ใช้การชมเชยเรื่องความพยายามในการทำงาน หรืออุปนิสัยที่ดีก็ได้เช่นกัน
ใช้เจตนาที่ดี: หลายครั้งที่เรามักชอบพูดไปเรื่อย ๆ จนลืมย้อนกลับมาว่า ทำไมเราถึงพูดประเด็นนี้ การประเมินผลก็เช่นกัน เวลาเราให้ feedback ไปเรื่อย ๆ เรามักจะลืมตัวว่าผู้ฟังจะเข้าใจวัตถุประสงค์หรือไม่ คำพูดบางคำเป็นคำที่ดี แต่เมื่อเอามาเอ่ยย้อนหลังมักจะฟังเป็นคำแก้ตัว เช่น “พี่อยู่ฝั่งเดียวกับเรานะ” แต่ที่พูดมาทั้งหมดมีแต่เรื่องติ หรือฟังแล้วรู้สึกเอียงเอนไปในเชิงลบเสียมากกว่า เหตุเพราะเราตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เราอยากให้ผู้ฟังพัฒนาและปรับปรุง แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามีอคติต่อ feedback ในแง่ลบเสมอ ดังนั้นผู้บริหารโปรดอย่าลืมความสำคัญของข้อนี้ด้วย

พูดให้ชัด: บางครั้งการยกตัวอย่างในระหว่างบทสนทนาก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้ง่ายกว่า เช่น “ที่พี่หมายถึงคือสีขาว ที่พี่ไม่ได้หมายถึงคือสีดำ” การสร้างความคลุมเครือระหว่างการสนทนานั้นอันตรายมาก หากเราต้องการหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางครั้งควรยกตัวอย่างการกระทำนั้น ๆ ขึ้นมา จะชัดเจนกว่าพูดให้ดูคลุมเครือว่าผู้พูดหมายถึงเหตุการณ์ใด เป็นต้น

ทวนถามความเข้าใจก่อนปิดการ feedback: การสร้างพื้นที่ให้ผู้ฟังได้กลายเป็นคนสรุปเรื่องที่คุยกันในครั้งนี้ ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน หากมีสิ่งใดที่ผิดไปจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะปิดการ feedback นั่นเอง

อ้างอิง
Increased chronic stress predicts greater emotional negativity bias and poorer social skills but not cognitive functioning in healthy adults: Anxiety, Stress, & Coping: Vol 32, No 4 (tandfonline.com)
Therese Huston
ขอบคุณข้อมูลจาก PMAT

5 เทคนิคการทำ Performance Feedback แบบ Remote Work

การทำ performance coaching หรือ performance feedback เป็นกิจกรรมที่ผู้จัดการหลาย ๆ คนกังวลเสมอ เนื่องจากเป็นกระบวนการสื่อสารที่จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความขาดหวังของพนักงานตลอดเวลา การให้ feedback บางครั้งก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้ทีมเสียขวัญกำลังใจได้ การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา หรือ constructive feedback นั้นเป็นการสร้างบทสนทนาที่ค่อนข้างใช้ได้ผลในการช่วย coaching พนักงานให้สามารถเข้าใจเป้าหมายในการทำงานได้มากขึ้น หรือหากจะยกตัวอย่างคือ กระบวนการติเพื่อก่อย่อมต้องยกตัวอย่างให้พนักงานเห็นด้วยเช่นกัน

Roy Baumeister และ John Tierney ผู้เขียนหนังสือ “The Power of Bad” อธิบายว่าการให้คำแนะนำเชิงลบ หรือ negative feedback นั้นส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากกว่าเชิงบวก หรือที่เรามักเคยได้ยินว่า ข่าวร้ายบอกด้วยน้ำเสียงร่าเริงแค่ไหนก็ยังน่าเศร้าอยู่ดี พวกเขาอธิบายว่าสมองของคนเรานั้นมีความรู้สึกกับเรื่องเชิงลบมากกว่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กแค่ใดก็ตาม ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการทางสมองนั้นเมื่อได้ยินข่าวร้ายจะทำให้อารมณ์ของเราถูกควบคุมด้วยความคิดเชิงลบทันที ยกตัวอย่างเช่น การได้กำไรจากการเล่นหุ้นส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์น้อยกว่าการขาดทุนจากการเล่นหุ้น พัฒนาการทางสมองของเราแบบนี้นั้นเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยทีเดียว มันอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่บรรพบุรุษของเราระแวดระวังภยันอันตรายที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่รอด แต่สมองที่สืบต่อมายังยุคปัจจุบันนั้นถูกรายล้อมไปด้วยสื่อต่าง ๆ ที่ส่งเสียงทักทายเราตลอดเวลา เราได้ยินข่าวร้ายที่ไม่ได้อยากรับฟังบ่อยกว่าสมัยก่อน ดังนั้นหากเราเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองเราอย่างเป็นเหตุเป็นผล การรับฟัง negative feedback ก็จะสามารถช่วยได้เราก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ได้

แต่เป็นช่วง Covid-19 นี้เองที่ทำให้กระแสความเครียดเข้าครอบงำคนทำงานทั่วโลก ผลการวิจัยพบว่าความเครียดสะสมยิ่งไปกระตุ้นให้สมองเราได้ยินอะไรก็เอนไปทางข่าวร้ายตลอด จนกระทั่งบางครั้งคำพูดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเช่น “โอเคงั้นเราไม่ต้องลงรายละเอียดกันแล้ว” กลับกลายเป็น “อยากทำอะไรก็ทำไปละกัน” แทน มันหยุดสมองเราให้คิดอะไรแบบนั้นขึ้นมาลำบากจริง ๆ ซ้ำร้ายยังจะต้องมาพูดคุยกันแบบระยะไกลอีก การจัดบรรยากาศเช่นสถานที่ หรือการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เรื่องที่ดูเครียดเบาลงก็ทำได้ยาก ในวันนี้จึงอยากนำข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Seattle ด้านการเรียนรู้อย่าง Dr. Therese Huston เจ้าของหนังสือ Let’s talk: Make Effective Feedback Your Superpower ดังต่อไปนี้

ใช้การเล่าเรื่องช่วย: ก่อนที่จะเริ่มทำการประเมินผลงาน เราควรเริ่มต้นจากการให้พนักงานมีโอกาสเล่าเรื่องงานของตนเองก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยเสริมความคิดเห็นของเราเข้าไป สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามักเจอคือ “ไม่รู้ว่าตัวเองทำงานได้ไม่ดี” (unaware underperform) การให้พนักงานเริ่มต้นเล่าจากมุมมองของตัวเองจะช่วยให้กระชับบทสนทนาเข้ามาในจุดที่ร่วมกันคิดได้

ใช้เทคนิค ชม แนะ ชม: วิธีการนี้เป็นวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยจะเริ่มสร้างความรู้สึกร่วมก่อนโดยกล่าวคำพูดเชิงบวกก่อนที่จะเริ่มวิจารณ์ผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งหากไม่รู้จะชมเชยได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับงาน ก็ให้ใช้การชมเชยเรื่องความพยายามในการทำงาน หรืออุปนิสัยที่ดีก็ได้เช่นกัน
ใช้เจตนาที่ดี: หลายครั้งที่เรามักชอบพูดไปเรื่อย ๆ จนลืมย้อนกลับมาว่า ทำไมเราถึงพูดประเด็นนี้ การประเมินผลก็เช่นกัน เวลาเราให้ feedback ไปเรื่อย ๆ เรามักจะลืมตัวว่าผู้ฟังจะเข้าใจวัตถุประสงค์หรือไม่ คำพูดบางคำเป็นคำที่ดี แต่เมื่อเอามาเอ่ยย้อนหลังมักจะฟังเป็นคำแก้ตัว เช่น “พี่อยู่ฝั่งเดียวกับเรานะ” แต่ที่พูดมาทั้งหมดมีแต่เรื่องติ หรือฟังแล้วรู้สึกเอียงเอนไปในเชิงลบเสียมากกว่า เหตุเพราะเราตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เราอยากให้ผู้ฟังพัฒนาและปรับปรุง แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามีอคติต่อ feedback ในแง่ลบเสมอ ดังนั้นผู้บริหารโปรดอย่าลืมความสำคัญของข้อนี้ด้วย

พูดให้ชัด: บางครั้งการยกตัวอย่างในระหว่างบทสนทนาก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้ง่ายกว่า เช่น “ที่พี่หมายถึงคือสีขาว ที่พี่ไม่ได้หมายถึงคือสีดำ” การสร้างความคลุมเครือระหว่างการสนทนานั้นอันตรายมาก หากเราต้องการหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางครั้งควรยกตัวอย่างการกระทำนั้น ๆ ขึ้นมา จะชัดเจนกว่าพูดให้ดูคลุมเครือว่าผู้พูดหมายถึงเหตุการณ์ใด เป็นต้น

ทวนถามความเข้าใจก่อนปิดการ feedback: การสร้างพื้นที่ให้ผู้ฟังได้กลายเป็นคนสรุปเรื่องที่คุยกันในครั้งนี้ ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน หากมีสิ่งใดที่ผิดไปจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะปิดการ feedback นั่นเอง

อ้างอิง
Increased chronic stress predicts greater emotional negativity bias and poorer social skills but not cognitive functioning in healthy adults: Anxiety, Stress, & Coping: Vol 32, No 4 (tandfonline.com)
Therese Huston
ขอบคุณข้อมูลจาก PMAT

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

0812792442

เว็บไซต์

http://www.thehrconsult.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง HR Consult ที่ปรึกษาด้านบุคคล:

วิดีโอทั้งหมด

เรื่องราวของเรา

งานด้านบุคคล, สรรหาทรัพยากร บุคคล, จัดทำเงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆ รวมถึง วิเคราะห์นโยบาย, วางแผนยุทธศาสตร์, KPI ประเมินผลงาน,จัดทำโครงสร้างเงินเดือน, หาจุดแข็งจุดอ่อนให้กับองค์กรของท่านและสำรวจทัศนคติของพนักงานในองค์กร เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นที่รับรองว่าท่านหาจากที่ไหนไม่ได้ "HR Consult ที่เป็นได้มากกว่า HR"

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

4 ประการสำคัญในการบริหารเวลา 1. จัดลำดับสิ่งที่จะทำในแต่ละวัน -บันทึกสิ่งที่ต้องการจะทำในแต่ละวันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทำงานตามแผนที่วางไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนจะทำงานชิ้นถัดไป 2. วางแผนชีวิต - กำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นแผนแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี หรือการวางแผนเพื่ออนาคต 3. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใส- เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดี เช่น การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ หรือการออกกำลังกาย 4. ดูแลตัวเอง- หลายคนอาจทุ่มเทเวลาไปกับการทำงาน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตนเอง เพื่อให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝน ทักษะความสามารถให้มากขึ้น
สำหรับผู้ประกอบการ SME แนะนำกลยุทธ์ง่ายๆในการนำไปใช้ ถ้าอยากจะสร้างความเชื่อใจให้เกิดขึ้น โดยมีสิ่งเหล่านี้ 1.Transparency แบรนด์ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริโภครู้สึกสบายใจและรับรู้ที่มาที่ไปของสินค้าหรือบริการได้ 2.Relationship แบรนด์ต้องไม่มองว่าตัวเองเป็นแบรนด์ แต่ต้องมองว่าแบรนด์คือคนคนหนึ่งที่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราและรู้จักลูกค้า 3.Uniqueness สามารถมองเป็น 2 ประเด็นคือความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องไม่ซ้ำใครและแบรนด์ต้องเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเมื่อใช้สินค้าบริการของแบรนด์แล้วเหมือนเป็นคนพิเศษ 4.Seamless อย่ายึดติดกับความเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ให้มองว่าลูกค้าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเพราะปัจจุบันเป็นยุคของ On Live Situation ที่ลูกค้าอยากจะซื้อตอนไหนต้องได้ซื้อไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนก็ตาม 5.Trustworthy แบรนด์ต้องพูดจริงทำจริงอย่าโกหกพูดในสิ่งที่ตัวเองทำได้พูดไปแล้วต้องรับผิดชอบอะไรทำไม่ได้อย่าพูด ที่มา K SME INSPIRED ---------------------------------- The HR Consult รับดูแลธุรกิจบริการด้านเงินเดือนและHR ☎️02-8215354 / 081-2792442
ผลการศึกษายังเผยให้เห็นพฤติกรรมของคนทั้ง 2 เจน เมื่ออยู่ในองค์กร ดังนี้ GEN Y เป็นช่วงวัยของการเริ่มต้นในหลายๆ ด้าน เช่น ชีวิตการทำงาน หรือแม้กระทั่งชีวิตครอบครัวของตนเอง ส่วนคน GEN Z มีคาแร็คเตอร์หลักๆ คือ เป็นมนุษย์เทคโนโลยี ที่สำคัญยังไม่ใช่กลุ่มคนที่ภักดีกับองค์กร ทั้งนี้จากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาจบใหม่ หรือกลุ่มคน GEN Z ที่ทยอยเข้าสู่ตลาดงาน ทั้งปัจจัยบ่งชี้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกงาน และสาเหตุที่องค์กรควรสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กร พบว่า ปัจจัยหลักๆ ในการตัดสินใจเลือกงานที่คนกลุ่มนี้คำนึงถึง คือ สถานที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ขณะที่ผู้บริหารและ HR เอง ต้องปรับรูปแบบวิธีการบริหารคนกลุ่มนี้โดยให้พื้นที่และโอกาสในการแสดงความคิดเห็น คน GEN Z เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูง และมักจะไม่ยอมรับอะไรง่าย ๆ จึงควรให้โอกาสในการให้พวกเขาได้ปล่อย “ของ” อย่างเต็มที่ คน GEN Z ชอบให้องค์กรพิจารณาผลงานจากฝีมือจริงๆ ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส เรื่องนี้องค์กรต้องมีเกณฑ์การพิจารณาการให้ผลตอบแทน หรือพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม อ้างอิง จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) ------------------------------------- รับดูแลธุรกิจ บริการด้าน HR ☎️02-8215354 / 081-2792442 📢Line: @thehrconsult
Online Party บริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์ ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid-19 แต่เรายังสามารถสนุกกันได้ เพราะเรามี “ปาร์ตี้ออนไลน์” ทั้งกินและเล่นในปาร์ตี้ทางไกลให้สนุก เสมือนอยู่ใกล้กัน - มีช่องทางสื่อสารให้ใกล้กัน ทริคแรกของการจัดปาร์ตี้ออนไลน์คือ การเลือกช่องทางสื่อสารที่มีความเสถียร ง่าย และสะดวกกับสมาชิกทุก Gen รวมทั้งอุปกรณ์ที่สมาชิกมีต้องรองรับด้วย - “ธีม” การแต่งตัวให้ตรงธีม เพิ่มความสีสันงานปาร์ตี้ เพิ่มความสนุกและเซอร์ไพร์สให้ปาร์ตี้ออนไลน์ด้วยการกำหนด “ธีม” ของงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกัน ‘แต่งคอสเพลย์’ ให้ตรงธีม ยิ่งเล่นใหญ่แต่งตัวจัดหนัก ปาร์ตี้ออนไลน์ก็จะยิ่งสนุก - เครื่องดื่มและอาหารต้องพร้อม เมื่อบรรยากาศจัดเต็มแล้ว เราช่วยให้ปาร์ตี้จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้น โดยการแนะนำให้จัดเมนูอาหารที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความรู้สึกให้เสมือนอยู่ปาร์ตี้งานเดียวกันนั่นเอง - มินิเกมส์และการแข่งขัน กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น อาทิเช่น เกมส์แข่งขันเป็นทีม หาของภายในบ้านตามโจทย์ที่กำหนด ------------------------------------- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️02-8215354 / 081-2792442 📢Line: @thehrconsult
Online Party บริการรับจัดปาร์ตี้ออนไลน์ ถึงตัวจะอยู่คนละที่ แต่สนุกเหมือนอยู่ใกล้กันได้ ! ปีใหม่นี้ถึงจะติดสถานการณ์ covid-19 แต่เรายังสามารถสนุกกันได้ เพราะเรามี “ปาร์ตี้ออนไลน์” ทั้งกินและเล่นในปาร์ตี้ทางไกลให้สนุก เสมือนอยู่ใกล้กัน - มีช่องทางสื่อสารให้ใกล้กัน ทริคแรกของการจัดปาร์ตี้ออนไลน์คือ การเลือกช่องทางสื่อสารที่มีความเสถียร ง่าย และสะดวกกับสมาชิกทุก Gen รวมทั้งอุปกรณ์ที่สมาชิกมีต้องรองรับด้วย - “ธีม” การแต่งตัวให้ตรงธีม เพิ่มความสีสันงานปาร์ตี้ เพิ่มความสนุกและเซอร์ไพร์สให้ปาร์ตี้ออนไลน์ด้วยการกำหนด “ธีม” ของงาน โดยสมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกัน ‘แต่งคอสเพลย์’ ให้ตรงธีม ยิ่งเล่นใหญ่แต่งตัวจัดหนัก ปาร์ตี้ออนไลน์ก็จะยิ่งสนุก - เครื่องดื่มและอาหารต้องพร้อม เมื่อบรรยากาศจัดเต็มแล้ว เราช่วยให้ปาร์ตี้จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้น โดยการแนะนำให้จัดเมนูอาหารที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสร้างความรู้สึกให้เสมือนอยู่ปาร์ตี้งานเดียวกันนั่นเอง - มินิเกมส์และการแข่งขัน กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม เรียนรู้ที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองต่อคนแปลกหน้าและกล้าแสดงออกมากขึ้น อาทิเช่น เกมส์แข่งขันเป็นทีม หาของภายในบ้านตามโจทย์ที่กำหนด ------------------------------------- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️02-8215354 / 081-2792442 📢Line: @thehrconsult
HR Consultant หรือที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคลคือใคร และมีประโยชน์อย่างไร ? ปัจจุบันนี้ธุรกิจต้องแข่งขันสูงและหาวิธีเอาตัวรอดจากวิกฤต องค์กรต่างมุ่งให้ความสนใจกับการบริหารธุรกิจหลัก ทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลระบบการจัดการและดูแลการบริหารพนักงาน ผู้บริหารอาจจะต้องเจียดกำลังคนจากงานประจำเพื่อมาจัดการกับระบบงานที่ต้องการให้ปรับปรุง บางครั้งผู้บริหารก็มองว่าการเสียกำลังคน เป็นการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดูแล ข้อดีของการมีที่ปรึกษา องค์กรจะประหยัดเวลาในการทำงาน เพราะไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก และสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้พนักงาน ลดภาระงาน ลดความกังวลที่ว่าพนักงานยังมีทักษะการบริหารพนักงานหรืองานด้าน HR ต่างๆ ไม่มากพอ เพราะที่ปรึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานจริง เข้ามาช่วยดูแล การมีที่ปรึกษาที่ดี จะช่วยให้พนักงานของเราไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ ประหยัดทั้งเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย และระบบที่ยุ่งยากและไม่จำเป็นอีกด้วย ------------------------------------- รับดูแลธุรกิจ บริการด้านเงินเดือนและHR ☎️02-8215354 / 081-2792442 📢Line: @thehrconsult
5 เทคนิคการทำ Performance Feedback แบบ Remote Work การทำ performance coaching หรือ performance feedback เป็นกิจกรรมที่ผู้จัดการหลาย ๆ คนกังวลเสมอ เนื่องจากเป็นกระบวนการสื่อสารที่จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความขาดหวังของพนักงานตลอดเวลา การให้ feedback บางครั้งก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้ทีมเสียขวัญกำลังใจได้ การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา หรือ constructive feedback นั้นเป็นการสร้างบทสนทนาที่ค่อนข้างใช้ได้ผลในการช่วย coaching พนักงานให้สามารถเข้าใจเป้าหมายในการทำงานได้มากขึ้น หรือหากจะยกตัวอย่างคือ กระบวนการติเพื่อก่อย่อมต้องยกตัวอย่างให้พนักงานเห็นด้วยเช่นกัน Roy Baumeister และ John Tierney ผู้เขียนหนังสือ “The Power of Bad” อธิบายว่าการให้คำแนะนำเชิงลบ หรือ negative feedback นั้นส่งผลกระทบต่อมนุษย์มากกว่าเชิงบวก หรือที่เรามักเคยได้ยินว่า ข่าวร้ายบอกด้วยน้ำเสียงร่าเริงแค่ไหนก็ยังน่าเศร้าอยู่ดี พวกเขาอธิบายว่าสมองของคนเรานั้นมีความรู้สึกกับเรื่องเชิงลบมากกว่าแม้จะเป็นเรื่องเล็กแค่ใดก็ตาม ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการทางสมองนั้นเมื่อได้ยินข่าวร้ายจะทำให้อารมณ์ของเราถูกควบคุมด้วยความคิดเชิงลบทันที ยกตัวอย่างเช่น การได้กำไรจากการเล่นหุ้นส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์น้อยกว่าการขาดทุนจากการเล่นหุ้น พัฒนาการทางสมองของเราแบบนี้นั้นเกิดมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยทีเดียว มันอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่บรรพบุรุษของเราระแวดระวังภยันอันตรายที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้อยู่รอด แต่สมองที่สืบต่อมายังยุคปัจจุบันนั้นถูกรายล้อมไปด้วยสื่อต่าง ๆ ที่ส่งเสียงทักทายเราตลอดเวลา เราได้ยินข่าวร้ายที่ไม่ได้อยากรับฟังบ่อยกว่าสมัยก่อน ดังนั้นหากเราเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองเราอย่างเป็นเหตุเป็นผล การรับฟัง negative feedback ก็จะสามารถช่วยได้เราก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ได้ แต่เป็นช่วง Covid-19 นี้เองที่ทำให้กระแสความเครียดเข้าครอบงำคนทำงานทั่วโลก ผลการวิจัยพบว่าความเครียดสะสมยิ่งไปกระตุ้นให้สมองเราได้ยินอะไรก็เอนไปทางข่าวร้ายตลอด จนกระทั่งบางครั้งคำพูดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเช่น “โอเคงั้นเราไม่ต้องลงรายละเอียดกันแล้ว” กลับกลายเป็น “อยากทำอะไรก็ทำไปละกัน” แทน มันหยุดสมองเราให้คิดอะไรแบบนั้นขึ้นมาลำบากจริง ๆ ซ้ำร้ายยังจะต้องมาพูดคุยกันแบบระยะไกลอีก การจัดบรรยากาศเช่นสถานที่ หรือการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เรื่องที่ดูเครียดเบาลงก็ทำได้ยาก ในวันนี้จึงอยากนำข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Seattle ด้านการเรียนรู้อย่าง Dr. Therese Huston เจ้าของหนังสือ Let’s talk: Make Effective Feedback Your Superpower ดังต่อไปนี้ ใช้การเล่าเรื่องช่วย: ก่อนที่จะเริ่มทำการประเมินผลงาน เราควรเริ่มต้นจากการให้พนักงานมีโอกาสเล่าเรื่องงานของตนเองก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยเสริมความคิดเห็นของเราเข้าไป สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามักเจอคือ “ไม่รู้ว่าตัวเองทำงานได้ไม่ดี” (unaware underperform) การให้พนักงานเริ่มต้นเล่าจากมุมมองของตัวเองจะช่วยให้กระชับบทสนทนาเข้ามาในจุดที่ร่วมกันคิดได้ ใช้เทคนิค ชม แนะ ชม: วิธีการนี้เป็นวิธีการที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยจะเริ่มสร้างความรู้สึกร่วมก่อนโดยกล่าวคำพูดเชิงบวกก่อนที่จะเริ่มวิจารณ์ผลงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งหากไม่รู้จะชมเชยได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับงาน ก็ให้ใช้การชมเชยเรื่องความพยายามในการทำงาน หรืออุปนิสัยที่ดีก็ได้เช่นกัน ใช้เจตนาที่ดี: หลายครั้งที่เรามักชอบพูดไปเรื่อย ๆ จนลืมย้อนกลับมาว่า ทำไมเราถึงพูดประเด็นนี้ การประเมินผลก็เช่นกัน เวลาเราให้ feedback ไปเรื่อย ๆ เรามักจะลืมตัวว่าผู้ฟังจะเข้าใจวัตถุประสงค์หรือไม่ คำพูดบางคำเป็นคำที่ดี แต่เมื่อเอามาเอ่ยย้อนหลังมักจะฟังเป็นคำแก้ตัว เช่น “พี่อยู่ฝั่งเดียวกับเรานะ” แต่ที่พูดมาทั้งหมดมีแต่เรื่องติ หรือฟังแล้วรู้สึกเอียงเอนไปในเชิงลบเสียมากกว่า เหตุเพราะเราตั้งใจที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เราอยากให้ผู้ฟังพัฒนาและปรับปรุง แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า มนุษย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามีอคติต่อ feedback ในแง่ลบเสมอ ดังนั้นผู้บริหารโปรดอย่าลืมความสำคัญของข้อนี้ด้วย พูดให้ชัด: บางครั้งการยกตัวอย่างในระหว่างบทสนทนาก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้ง่ายกว่า เช่น “ที่พี่หมายถึงคือสีขาว ที่พี่ไม่ได้หมายถึงคือสีดำ” การสร้างความคลุมเครือระหว่างการสนทนานั้นอันตรายมาก หากเราต้องการหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางครั้งควรยกตัวอย่างการกระทำนั้น ๆ ขึ้นมา จะชัดเจนกว่าพูดให้ดูคลุมเครือว่าผู้พูดหมายถึงเหตุการณ์ใด เป็นต้น ทวนถามความเข้าใจก่อนปิดการ feedback: การสร้างพื้นที่ให้ผู้ฟังได้กลายเป็นคนสรุปเรื่องที่คุยกันในครั้งนี้ ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน หากมีสิ่งใดที่ผิดไปจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะปิดการ feedback นั่นเอง อ้างอิง Increased chronic stress predicts greater emotional negativity bias and poorer social skills but not cognitive functioning in healthy adults: Anxiety, Stress, & Coping: Vol 32, No 4 (tandfonline.com) Therese Huston ขอบคุณข้อมูลจาก PMAT