ประชาสัมพันธ์ แพทยสภา

ประชาสัมพันธ์ แพทยสภา ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
แพทยสภา
ติดต่อ 02-590-1886
หรือ 089-530-1112

เป็นสภาวิชาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 200“ต้อกระจก รักษาได้หรือไม่ และควรรักษาเมื่อไหร่ดี”------------------------https://www.face...
24/08/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 200
“ต้อกระจก รักษาได้หรือไม่ และควรรักษาเมื่อไหร่ดี”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid0yLStP29xGhRKh1pW6tABQHbaoEJyChQFZ99w7amGi21YYe1ZomzKoPLWD28UPbx2l
บทความโดย พ.อ.(พ.)ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม
เรียบเรียง นศพ.ณิชารีย์ ศรีงาม
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย.....................
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon Shutterstock และ Irasutoya
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #ต้อกระจก #ผ่าตัดต้อ
#ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

22/08/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “โรคไข้หูดับ โรคสัตว์สู่คนที่ไม่ควรมองข้าม”
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภาและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro
หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/fLJEzi2FKoc?feature=share
#ไข้หูดับ #หมูดิบ #เชื้อโรคไข้หูดับ #แพทยสภา..............................................

 #วันวิทยาศาสตร์2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม..........เมื่ออดีต ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเ...
18/08/2023

#วันวิทยาศาสตร์2566
ตรงกับวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม..........
เมื่ออดีต ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"......................
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Kapook
ภาพประกอบจาก Freepik

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 199“ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง โรคฝีดาษวานร กับ โควิด-19”------------------------https:...
17/08/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 199
“ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง โรคฝีดาษวานร กับ โควิด-19”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid0qzrKEsZE2BYxN7LZZzX4VFQ6eSaBFAqwoAq8ien8UzNBj8Tz2YWmCb71aMi965gcl
บทความโดย โดย ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.....................
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #ฝีดาษลิง #ฝีดาษวาร #โควิด19
#ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

🔴"ปธพ.จัด แพทย์อาสาตรวจพระ สิงห์บุรี “     วันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น...
16/08/2023

🔴"ปธพ.จัด แพทย์อาสาตรวจพระ สิงห์บุรี “
วันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่น 9 (ปธพ.9) เป็นแกนนำ ปธพ.รุ่น1-10 ออกหน่วยโครงการ ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสครบ 96 พรรษา จำนวน 13 คลินิก เป้าหมาย 1,000 ราย พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าและเพล ที่วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
โดยได้รับพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราช และมีท่าน องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน นายกแพทยสภา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันมหิตลาธิเบศร สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพร่วม
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกว่า 100 คน จากโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่และโรงเรียนแพทย์ ไปร่วมกันดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้า
เรียนเชิญชวนทุกท่านที่สนใจไปร่วมบุญออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้
…………………………

🔴แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)     แพทยสภาโดยสถาบันมหิตลา...
16/08/2023

🔴แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)
แพทยสภาโดยสถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)
ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและแพทยสภา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวงการแพทย์ และอัยการ ในการดำเนินคดีทางการแพทย์ และกระบวนการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการพิจารณาข้อพิพาท ทางการแพทย์ รวมถึงเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
โดยได้รับเกียรติ จาก พล.อ.ท นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา,ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร ,นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และ นายวีระศักดิ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยนักศึกษาในรุ่นที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน ประกอบด้วย อัยการ 43 ท่าน แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 22 ท่าน แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน (อบรมทุกวันอังคาร) ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 24 ตุลาคม 2566
///////////////////////////

แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)     แพทยสภาโดยสถาบันมหิตลาธ...
16/08/2023

แพทยสภาเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)
แพทยสภาโดยสถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)
ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและแพทยสภา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวงการแพทย์ และอัยการ ในการดำเนินคดีทางการแพทย์ และกระบวนการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการพิจารณาข้อพิพาท ทางการแพทย์ รวมถึงเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
โดยได้รับเกียรติ จาก พล.อ.ท นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา,ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร ,นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และ นายวีระศักดิ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยนักศึกษาในรุ่นที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน ประกอบด้วย อัยการ 43 ท่าน แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 22 ท่าน แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน (อบรมทุกวันอังคาร) ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 24 ตุลาคม 2566

15/08/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “เช็คอาการเข้าข่ายวัยทองหรือยัง”
โดย แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข สูตินรีแพทย์ และกรรมการแพทยสภา
ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro/videos/7148500798511272
หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/7h4xS_tice0?feature=share
#วัยทอง #เช็ควัยทอง #แพทยสภา..............................................

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 198“แพ้ยารุนแรง”------------------------https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid08so...
10/08/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 198
“แพ้ยารุนแรง”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid08sooFh9EoRPR8czxx6bnVZPgpLYCtLqVwM9VxQuuVvdDA7MhB1eaj3chE5CAytBbl
บทความโดย ศ. นพ. ประวิตร อัศวานนท์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย.....................
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #แพ้ยารุนแรง #สตีเวนส์จอห์นสัน
#ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

08/08/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “ไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลาย...วายร้ายคร่าชีวิต”
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภาและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro/live_videos
หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/FwgIepV0ULI?feature=share
#ไข้เลือดออก #ยุงลาย #โรคติดเชื้อในหน้าฝน #แพทยสภา..............................................

วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสัตวแพทย์ไทย เพื่อระลึกถึงการก่อตั้ง สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 ...
04/08/2023

วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสัตวแพทย์ไทย เพื่อระลึกถึงการก่อตั้ง สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2491
วันสัตวแพทย์ไทยถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ ทั้งการรักษาดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สุขอนามัยของสัตว์ที่ส่งผลต่อมนุษย์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า สัตวแพทย์ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมไทย..............
ขอบคุณข้อมูลจาก
เพจ สัตวแพทยสภา ประเทศไทย
ภาพประกอบจาก Freepik

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 197มารู้จัก “ค่าน้ำนมแม่” ------------------------https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts...
03/08/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 197
มารู้จัก “ค่าน้ำนมแม่”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid01GNo3PkHmoDZikWh6G6mDmUkqKhPCS7hwyHV9c3B6Bo9ze4etRaPRL3qs3g7v33ul
บทความโดย
ผศ.(พิเศษ) พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
ราชวิทยาลัยอายุรแแพทย์แห่งประเทศไทย.....................
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #นมแม่ #วันแม่
#ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

01/08/2023
 #วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน)คำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจากคำว่า “อาสาฬหบุรณมีบูชา”...
01/08/2023

#วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน)
คำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจากคำว่า “อาสาฬหบุรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ (ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง)
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ในโอกาสเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์
ทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร เป็นผลให้เกิดพระอริยสาวกสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา จึงถือได้ว่าเป็นวันแรกที่ครบองค์พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์..........
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ภาพจาก Shutterstock

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 196“ตัวอย่างของการแพ้ยา ”------------------------https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/...
27/07/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 196
“ตัวอย่างของการแพ้ยา ”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid0Xve8LKLdrmzSc6kvMWpvx5rRjb3CZZaXziJC9VDgPZdwrmH6rZsPGM9N836KHAGEl
บทความโดย
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
กรรมการแพทยสภา และ ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.).....................
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #ตัวอย่างของการแพ้ยา
#แพ้ยา

25/07/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “ร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าชอบกินเค็ม”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล กรรมการแพทยสภา
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro/videos/630223332416420
หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/VehLBWReojY?feature=share
#ลดเค็ม #อาหาร #สุขภาพ #แพทยสภา..............................................

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 195“ทำความเข้าใจกับการแพ้ยา ”------------------------https://www.facebook.com/Morchuanroo/po...
20/07/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 195
“ทำความเข้าใจกับการแพ้ยา ”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid0379eZY3yrxC4viuNvTvNcp7PFxiXvCkheKoKnJEd3oKykEsjT9xQUE1ZHCy5PnWrsl
บทความโดย
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
กรรมการแพทยสภา และ ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.).....................
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #ทำความเข้าใจกับการแพ้ยา
#แพ้ยา

18/07/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “เด็กกับโรคติดเชื้อในหน้าฝน”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการแพทยสภา และประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro/videos/1005739920449498
หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/PUDxhi0pkjI?feature=share
#เด็ก #โรคติดเชื้อ #โรคติดเชื้อในเด็ก #ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย #แพทยสภา..............................................

๑๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ...
18/07/2023

๑๘ กรกฎาคม
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ สมาชิกแพทยสภา................

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 194“ตัวอย่างผลข้างเคียงจากยา”------------------------ตัวอย่างผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช...
13/07/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 194
“ตัวอย่างผลข้างเคียงจากยา”
------------------------
ตัวอย่างผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยาในชีวิตประจำวัน
ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการใช้ยาในชีวิตประจำวันดูได้จากตาราง แต่มีข้อควรทราบก่อนการดูข้อมูลในตารางดังนี้
1.ผลข้างเคียงเหล่านี้เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้ยา #บางรายเท่านั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน
2.การมีอาการผิดปกติหลังใช้ยา อาจเกิดได้จากสาเหตุอื่นที่ไม่ได้เป็นผลข้างเคียงจากยา #แต่ควรรายงานให้แพทย์ทราบเสมอ
3.ควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสาเหตุของอาการต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นจากยาหรือไม่ #ไม่ควรหยุดยาด้วยตนเอง ( #ยกเว้นเป็นอาการที่รุนแรง)
#ผลข้างเคียง
ง่วง
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาแก้แพ้บางชนิด เช่น คลอร์เฟนนิรามีน
ยาคลายเครียด เช่น ไดอะซีแพม
ยาที่มีความสัมพันธ์กับฝิ่น เช่น ทรามาดอล
#กลไกการเกิด
กดระบบประสาทส่วนกลาง
#ผลข้างเคียง
นอนไม่หลับ
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาแก้คัดจมูก เช่น ซูโดเอฟีดรีน
ยาขยายหลอดลม เช่น ซาลบูทามอล
ยาสเตียรอยด์ เช่น เพรดนิโซน เพรดนิโซโลน
#กลไกการเกิด
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
#ผลข้างเคียง
เวียนศีรษะ
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาลดความดันเลือด #กลไกการเกิด ความดันเลือดต่ำเกิน
ยาขับปัสสาวะ #กลไกการเกิด ระดับเกลือแร่ในเลือดต่ำเกิน
ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง #กลไกการเกิด กดสมองส่วนการควบคุมการทรงตัว
ยาเบาหวาน เช่น อินซูลิน กลัยพิไซด์ #กลไกการเกิด น้ำตาลในเลือดต่ำเกิน
#ผลข้างเคียง
ปวดศีรษะ
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาเม็ดอมใต้ลิ้น เช่น ไนโตรกลีเซอริน
ยาลดความดันเลือด เช่น ไฮดราลาซีน
ยาช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว เช่น ซิลเดนาฟิล
ยาแก้ปวดทุกชนิดเมื่อใช้มากและบ่อยเกินไป
#กลไกการเกิด
ขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะบริเวณศีรษะและในสมอง
#ผลข้างเคียง
เหนื่อยล้า
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาลดความดันเลือด เช่น อะทีโนลอล
#กลไกการเกิด
ขัดขวางการทำงานของอะดรีนาลีน

#หมายเหตุ ถ้ามีการใช้ยาที่มีผลข้างเคียงแบบเดียวกันร่วมกันจะยิ่งทำให้มีอาการมากยิ่งขึ้น เช่น ง่วงมากขึ้น ท้องผูกมากขึ้น เป็นต้น
#ผลข้างเคียง
ท้องผูก
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาต้านการซึมเศร้า เช่น นอร์ทริปทิลีน
ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น ออร์เฟนนาดรีน
ยาที่มีความสัมพันธ์กับฝิ่น เช่น โคเดอีน
ยาลดความดันเลือด เช่น แอมโลดิพีน
ยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ
ยาธาตุเหล็ก
#กลไกการเกิด
ลดการบีบตัวของลำไส้ หรือทำให้ระยะเวลาการเคลื่อนตัวของอุจจาระนานขึ้น อุจจาระจึงมีลักษณะแข็ง
#ผลข้างเคียง
ท้องเสีย
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาปฏิชีวนะ เช่น อะมอกซิซิลลิน
ยาลดกรดที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ
ยาระบาย เช่น มะขามแขก (เซนนา)
#กลไกการเกิด
รบกวนแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้
หรือกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้
#ผลข้างเคียง
คลื่นไส้ อาเจียน
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาเคมีบำบัด เช่น ยาที่ใช้รักษามะเร็งตับอ่อน
ยาปฏิชีวนะ เช่น คลาริโทรมัยซิน
ยาที่มีความสัมพันธ์กับฝิ่น เช่น เฟนทานีล
ยาแก้ปวดไมเกรน เช่น เออร์โกตามีน
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์1
#กลไกการเกิด
กระตุ้นศูนย์การอาเจียนในสมอง หรือระคายเคืองทางเดินอาหาร
#ผลข้างเคียง
ปากแห้ง คอแห้ง
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาต้านการซึมเศร้า เช่น นอร์ทริปทิลีน
ยาขับปัสสาวะ เช่น ไทอะไซด์ ฟูโรซีไมด์
ยาแก้แพ้ เช่น บรอมเฟนนิรามีน
ยาแก้ปวดท้อง เช่น ไฮออสซีน
#กลไกการเกิด
ยับยั้งการหลั่งน้ำลาย หรือทำให้ร่างกายขาดน้ำ
#ผลข้างเคียง
แสบท้อง
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์(1)
ยาสเตียรอยด์ เช่น เพรดนิโซน เพรดนิโซโลน
#กลไกการเกิด
ระคายเคืองทางเดินอาหาร
#ผลข้างเคียง
เจ็บกล้ามเนื้อ(2)
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาลดไขมันในกลุ่มสแตติน เช่น ซิมวาสแตติน
#กลไกการเกิด
รบกวนการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อ
(1) #ยากลุ่มนี้มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า “เอ็นเสด” ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน ไดโคลฟีแนค ไพรอกซิแคม ซีลีคอกซิบ และเอโตริคอกซิบ
(2)นอกเหนือจากการเจ็บกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยคือประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ใช้ยา #ยาสแตตินยังอาจทำให้กล้ามเนื้อลายสลายได้ แต่มีโอกาสพบได้น้อยมาก เช่น พบได้ประมาณ 3 คนในผู้ที่ใช้ยา 2 แสนคน (0.0015%)
#ผลข้างเคียง
ไอ
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาลดความดันเลือด เช่น อีนาลาพริล
#กลไกการเกิด
การสะสมของสารก่อการอักเสบในลำคอ
#ผลข้างเคียง
ปัสสาวะ ลำบาก
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาที่มีความสัมพันธ์กับฝิ่น เช่น มอร์ฟีน
ยาต้านการซึมเศร้า เช่น อะมิทริปทิลีน
ยาแก้แพ้ เช่น ไดเฟนไฮดรามีน
#กลไกการเกิด
ลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ หรือลดการคลายตัวของหูรูดกระเพาะปัสสาวะ
#ผลข้างเคียง
ใจสั่น
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาลดความอ้วน เช่น เฟนเทอมีน
ยาไทรอยด์ฮอร์โมน
ยาต้านการซึมเศร้า เช่น ฟลูออกซิทีน
#กลไกการเกิด
กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก หรือ ต้านระบบประสาทพารา-ซิมพาเทติก
#ผลข้างเคียง
ปัสสาวะเหลืองจัดหรือเป็นสีส้ม หรือน้ำตาลแดง
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยารักษาวัณโรค เช่น ไรแฟมพิซิน
วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) หรือ วิตามินบีรวม
ยาระบาย เช่น มะขามแขก (เซนนา)
#กลไกการเกิด
เป็นสีของยาหรือสีของสารที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของยาในร่างกาย ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด
#ผลข้างเคียง
น้ำหนักเพิ่ม
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาต้านการซึมเศร้า เช่น เซอร์ทราลีน
ยาเบาหวาน เช่น อินซูลิน กลัยพิไซด์
ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด
ยากันชัก เช่น กาบาเพนติน พรีกาบาลิน
ยาสเตียรอยด์ เช่น เดกซาเมทาโซน
#กลไกการเกิด
ช่วยการเจริญอาหาร หรือช่วยเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกาย
#ผลข้างเคียง
น้ำหนักลด
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาไทรอยด์ฮอร์โมน
#กลไกการเกิด
เพิ่มการเผาผลาญในร่างกาย
#ผลข้างเคียง
พลัด ตก หกล้ม
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยากล่อมประสาท เช่น โคลนาซีแพม โดยเฉพาะเมื่อใช้ในผู้สูงอายุ
#กลไกการเกิด
กดระบบประสาทส่วนกลาง และทำให้เสียการทรงตัว
#ผลข้างเคียง
ตื่นเต้น กระสับกระส่าย ชัก
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาแก้แพ้บางชนิด เช่น คลอร์เฟนนิรามีน เมื่อใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
#กลไกการเกิด
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (ซึ่งตรงข้ามกับฤทธิ์ตามปกติที่กดระบบประสาทส่วนกลางที่ทำให้ง่วง ซึม)
#ผลข้างเคียง
ตกขาวในผู้หญิงจากเชื้อราในช่องคลอด
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาปฏิชีวนะ เช่น อะซิโทรมัยซิน
#กลไกการเกิด
ยาปฏิชีวนะทำลายแบคทีเรียประจำถิ่นในช่องคลอด ทำให้เชื้อราเจริญเติบโต และเกิดตกขาว
#ผลข้างเคียง
โรคเชื้อราในปากของทารกที่ดูดนมแม่
#ยาที่เป็นสาเหตุ
มารดาใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น เซฟาโลสปอริน
#กลไกการเกิด
ยาผ่านสู่น้ำนม แล้วไปทำลายแบคทีเรียประจำถิ่นในช่องปากของทารก ทำให้เชื้อราเจริญเติบโต
#ผลข้างเคียง
กรดไหลย้อนในสตรีมีครรภ์
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ยาธาตุเหล็ก
ยาเม็ดแคลเซียม เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต
ยาปฏิชีวนะ เช่น อิริโทรมัยซิน
#กลไกการเกิด
ระคายเคืองทางเดินอาหาร
#ผลข้างเคียง
โรคเกาต์กำเริบ
#ยาที่เป็นสาเหตุ
ผู้เป็นโรคเกาต์ที่ได้รับยาขับปัสสาวะ เช่นไฮโดรคลอโรไทอะไซด์
#กลไกการเกิด
ทำให้กรดยูริกในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
บทความโดย
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
กรรมการแพทยสภา และ ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.).....................
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya.........................
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #ตัวอย่างผลข้างเคียงจากยา
#ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=787490736500948&id=100057200869686&mibextid=ZbWKwL

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จ...
13/07/2023

๑๓ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก แพทยสภา

12/07/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “โควิดเป็นซ้ำรอบสอง รอบสามร้ายแรงจริงหรือ”
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภา และรองอธิการบดี มหาวิยาลัยสยาม
ใน วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://fb.watch/lICGIxkbIX/?mibextid=NnVzG8

หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/Y1kK_XIkr1o?feature=share
#โควิด19 #เป็นโควิดซ้ำ..............................................

 #วันประชากรโลก   เป็นวันสำคัญประจำปีในวันที่ 11 กรกฎาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก วัน...
11/07/2023

#วันประชากรโลก

เป็นวันสำคัญประจำปีในวันที่ 11 กรกฎาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก วันสำคัญนี้กำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532
เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ในปี 2023 คาดการณ์ประชากรโลกเพิ่มเป็น 8.5 พันล้านคน
จากรายงาน World Population Prospects 2022 ของ ยูเอ็น ยังระบุด้วยว่า ประชากรโลกเติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี 1950 โดยลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1 ในปี 2020 การคาดการณ์ล่าสุดของยูเอ็นชี้ให้เห็นว่า ประชากรโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8,500 ล้านคนในปี 2030 และ 9,700 ล้านคนในปี 2050 และคาดว่าจะเพิ่มสู่จุดสูงสุดประมาณ 10,400 ล้านคนในช่วงปี 2080 และคงอยู่ที่ระดับนั้นจนถึงปี 2100
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ วิกิพีเดีย และ thaipbs
ภาพจาก Freepik

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 193“วิธีปฏิบัติหลังเกิดผลข้างเคียงจากยา ”------------------------https://www.facebook.com/Mo...
06/07/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 193
“วิธีปฏิบัติหลังเกิดผลข้างเคียงจากยา ”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid02MuQqPuq6912S22jG7odAJyGhasSW8CeumWUvNBtbGrUkXK6RD3Q9JBLbNz6HjZMil..................
บทความโดย
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.)
กรรมการแพทยสภา
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya.........................
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #วิธีปฏิบัติหลังเกิดผลข้างเคียงจากยา
#ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

04/07/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “อาหาร ยากับโรคไต”
โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro/videos/804693797930492
หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/hhKe5WCX94U?feature=share
#ยา #อาหาร #สุขภาพ #โรคไต #ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย #แพทยสภา..............................................

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเก...
04/07/2023

๔ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก แพทยสภา

🔴แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศรร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA)  และ บริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประ...
03/07/2023

🔴แพทยสภา โดยสถาบันมหิตลาธิเบศรร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) และ บริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จัดฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity Essentials ภายใต้โครงการ Tech for Gov GenII เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ท. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศรและเลขาธิการแพทยสภา,คุณศุภวรรณ ธาราโภคากุล
ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA และ คุณพริ้มแพรวพรรณ หวังศิริ Acting Regional Manager บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม
สำหรับการอบรมทั้ง 3 วัน มีวิทยากรในการอบรม ได้แก่ รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย และ ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และยกระดับประสิทธิภาพขอบุคคลกรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อพบกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
******************************

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 192 “วิธีป้องกันผลข้างเคียงจากยา ”------------------------ #ผลข้างเคียงอาจป้องกันได้ใช่หรือไ...
03/07/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 192
“วิธีป้องกันผลข้างเคียงจากยา ”
------------------------
#ผลข้างเคียงอาจป้องกันได้ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ ผลข้างเคียงเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจป้องกันได้ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่ร่วมกันของหลายภาคส่วนในการป้องกันผลข้างเคียงจากยา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถานพยาบาล แพทย์ผู้จ่ายยา เภสัชกรห้องยา และ ประชาชนผู้ใช้ยา
#อย. จะช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากยาได้อย่างไร
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนให้ครอบคลุมยาทุกชนิด ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะแสดงผลข้างเคียงต่าง ๆ ของยาไว้เป็นภาษาไทย และเขียนโดยไม่ได้ใช้ศัพท์ทางการแพทย์แต่ใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยง่าย
#สถานพยาบาลมีส่วนช่วยตรงไหน
ตอบ สถานพยาบาลแจ้งเตือนผลข้างเคียงที่สำคัญของยาแต่ละชนิดบนฉลากยาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางฉลากยาเสริม
#แพทย์กับเภสัชกรน่าจะช่วยได้มาก
ตอบ แพทย์แจ้งด้วยวาจาให้ผู้ป่วยได้ทราบถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และจ่ายยาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เภสัชกรห้องยาตรวจทานขนาดยา ปริมาณยาที่สั่งจ่าย และ ชนิดของยาที่ใช้ เพื่ออธิบายซ้ำถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
#ประชาชนก็น่าจะมีส่วนช่วยตัวเองด้วย
ตอบ ใช่เลย ประชาชนผู้ใช้ยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่า เคยได้รับผลข้างเคียงจากยาใด กำลังตั้งครรภ์ หรือ กำลังให้นมบุตรอยู่หรือไม่ และมีโรคประจำตัวใด จดจำสิ่งที่แพทย์และเภสัชกรอธิบาย อ่านฉลากยา อ่านฉลากยาเสริม ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาจากเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน ถามเมื่อมีข้อสงสัย ใช้ยาอย่างถูกต้องตามฉลากยา สังเกตความผิดปกติหลังการใช้ยา และแจ้งผลข้างเคียงต่าง ๆ ให้แพทย์ทราบ
#การจ่ายยาด้วยความรอบคอบระมัดระวังช่วยป้องกันผลข้างเคียงได้อย่างไร
ตอบ การจ่ายยาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้แก่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าจำเป็นต้องจ่ายยาแต่ละชนิดหรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องจ่าย ควรจ่ายยาน้อยชนิดที่สุด จ่ายยาที่มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย หรือมีผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เป็นลำดับแรก หลีกเลี่ยงการจ่ายยาที่มีผลข้างเคียงทำนองเดียวกันร่วมกัน ไม่จ่ายยาด้วยขนาดยาที่สูงเกินไป ไม่จ่ายยาด้วยระยะเวลาที่นานเกินไป โดยใช้ความรอบคอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุ เด็ก สตรีให้นมบุตร หญิงมีครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว.....................................
บทความโดย
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.)
กรรมการแพทยสภา
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya.........................
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #ป้องกันผลข้างเคียงจากยา #ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

27/06/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “สุขภาพดีทำได้ง่าย ๆ แค่ลดหวาน ทำได้อย่างไร?”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล กรรมการแพทยสภา
ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro/videos/1908714399505893
หรือทาง YouTube
https://www.youtube.com/live/7NQqVNebMAc?feature=share
#ลดหวาน #อาหาร #สุขภาพ #แพทยสภา..............................................

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชาเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ...
26/06/2023

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย
พระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก แพทยสภา...........................

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 191 “แพ้ยาหรือได้รับผลข้างเคียงจากยากันแน่”------------------------https://www.facebook.com/...
22/06/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 191
“แพ้ยาหรือได้รับผลข้างเคียงจากยากันแน่”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid0GqQpXKU9HeaDLkHpcTQ4byvVigDTKmxD5z7fWxYr9xFPs8nytj2AD7BeTED42jntl
บทความโดย
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.)
กรรมการแพทยสภา
ขอบคุณภาพประกอบจาก Freepik flaticon และ Irasutoya.........................
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #แพ้ยาหรือไม่ #ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

20/06/2023

แพทยสภาขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง “มะเร็งต่อมลูกหมาก”
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติณัฐ กิจวิกัย อาจารย์แพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเลขาธิการสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์
ผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/fm91trafficpro/videos/1060902134874719
#มะเร็งต่อมลูกหมาก #ต่อมลูกหมาก #แพทยสภา..............................................

 #หมอชวนรู้โดยแพทยสภาตอนที่ 190คำถาม - คำตอบ “ข้อเข่าเสื่อม ผ่าหรือไม่ผ่าดี”------------------------https://www.facebook...
16/06/2023

#หมอชวนรู้โดยแพทยสภา
ตอนที่ 190
คำถาม - คำตอบ “ข้อเข่าเสื่อม ผ่าหรือไม่ผ่าดี”
------------------------
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid02rUfSi3fLUboagcWWxaCXvc7Vqf6w9bvy3DbT5Jz8cxtz8BRC9vJHmZyTuHH9wscvl
บทความโดย
ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
สัมภาษณ์ผ่านรายการ FM สวพ.91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
ขอบคุณภาพประกอบจาก flaticon และ Irasutoya.........................
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา #ข้อเข่าเสื่อม #ผ่าเข่า

🔴แพทยสภา ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ -  สสจ.ปทุมธานี - สคบ. แถลงข่าวกรณีสถานพยาบาลเสริมจมูกจนคนไข้เสียชีวิต จังหวัดปท...
16/06/2023

🔴แพทยสภา ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สสจ.ปทุมธานี - สคบ. แถลงข่าวกรณีสถานพยาบาลเสริมจมูก
จนคนไข้เสียชีวิต จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. ห้องประชุมชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. , นพ.อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และ นายมานะ บุญส่ง ผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมแถลงข่าวประเด็นคลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง จ. ปทุมธานี ผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูกให้ผู้ป่วย โดยมีการดมยาสลบ จากนั้นผู้ป่วยก็เสียชีวิตภายในเวลาต่อมา
นพ. สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กรม สบส.ได้รับข้อมูลเหตุผู้เสียชีวิตที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง ใน จ.ปทุมธานี กรม สบส.จึงได้ประสานงานกับ สสจ.ปทุมธานี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สสจ.ปทุมธานี ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของคลินิกที่ถูกกล่าวอ้าง ซึ่งพบว่ามีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น. โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ข้อชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องกับคลินิกว่า ผู้เสียชีวิต ได้นัดมาทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่คลินิก ซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยใช้วิธีดมยาสลบ ระหว่างทำการผ่าตัด ผู้ป่วยเริ่มแสดงสัญญาณชีพผิดปกติ และเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางคลินิกจึงได้เข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากเกิดการตายผิดธรรมชาติ พร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยหลังจากได้บันทึกข้อชี้แจงแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกว่ามีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้หรือไม่ โดยเบื้องต้นพบการกระทำในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาล ดังนี้ 1)มีการแสดงเวลาทำการสถานพยาบาล ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต 2) คลินิกไม่แสดงป้ายสอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาล และไม่แสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 3)เวชระเบียน ไม่เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด 4)ไม่มีที่วัดส่วนสูง 5)ไม่มีอุปกรณ์นับเม็ดยา และฉลากยาแสดงข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 6)ตู้เย็นแช่ยาไม่มีที่วัดอุณหภูมิยา 7)ไม่ขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาล 8)แพทย์ผู้ให้บริการมิได้ยื่นเรื่องแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล และ 9)มีการต่อเติมอาคารเพื่อให้บริการห้องผ่าตัดโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แจ้งข้อหาการกระทำผิดในเบื้องต้นกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งข้อมูลที่ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อการเสียชีวิตของหญิงสาวรายดังกล่าว
ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับ ความผิดของคลินิกดังกล่าว ในเบื้องต้นจะมีการดำเนินการตามข้อหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1)ไม่จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2)ไม่จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3)ไม่ควบคุมและดูแลสถานพยาบาลให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การเป็นสถานพยาบาล ความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 4)ไม่ขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาลจากผู้อนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทนับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับการโฆษณาหรือประกาศ ทั้งนี้ จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือประกาศดังกล่าว 5)ต่อเติมอาคารหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 6)ในส่วนห้องผ่าตัดที่มีการต่อเติมขึ้นมาเพื่อให้บริการผู้ป่วยโดยมิได้ขออนุญาตนั้น มีความผิดตาม พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเบื้องต้น สสจ.ปทุมธานีได้มีการออกคำสั่งปิดคลินิกดังกล่าว เป็นการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐานภายในระยะเวลากำหนด หากคลินิกไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ก็อาจจะมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลได้
ด้าน ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ในส่วนแพทยสภานั้น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอยุ่ภายใต้ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565
ข้อ 4. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ 8. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่ฝ่าฝืน กฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้อ 10 .ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้ความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ
หากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กระทำผิดตามกฎหมาย พ.รบ.สถานพยาบาลแล้วจะผิดข้อบังคับแพทยสภาด้วย ในเรื่องของการดมยานั้น แพทยสภาได้ออกประกาศแพทยสภา ที่ 98 /2565 เรื่องแนวทางการให้ยาสงบประสาท (Sedative Drug ) ของแพทย์ในการทำหัตถการเกี่ยวกับการเสริมสวย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิกลักษณะดังกล่าวต้องปฏิบัติตามประกาศของแพทยสภานี้ หากแพทย์มีการละเมิดตามข้อบังคับแพทยสภา จะมีความผิด ต้องมีการพิจารณาชี้ขาดโทษอย่างใดอย่าหนึ่งมี 5 ขั้น คือ 1. ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ 2. ว่ากล่าวตักเตือน 3. ภาคทัณฑ์ 4. พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 5. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม กรณีนี้แพทยสภาต้องรอให้ ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโทษของแพทยสภาต่อไป
ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเวียนถึง สสจ.ทั่วประเทศ ให้มีการตรวจสอบสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ในพื้นที่ว่ามีการลักลอบให้บริการห้องผ่าตัดโดยมิได้ขออนุญาตหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุอันตรายต่อชีวิตของผู้รับบริการดังกรณีนี้ และหากประชาชนพบเห็นหรือทราบเบาะแสการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล คลินิก หรือพบการใช้หมอเถื่อนมาให้บริการ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426 หรือ สสจ. ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ เพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
////////////////////////////////////////////////////

ที่อยู่

อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ต. ตลาดขวัญ
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66895301112

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ แพทยสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ แพทยสภา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา
ตอนที่ 144 "โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)"
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)
บทความโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี
กรรมการแพทยสภา และ รองอธิการบดี ม.สยาม
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid0RLiEuBLCyACHeY2g9FY1kebgtvXa9S5kMPNqiwAQvozE6D71ZTo1X84oV7fsutaAl

#โรคฝีดาษลิง #หมอชวนรู้ #แพทยสภา
ขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา ตอนพิเศษ
เรื่อง "ฝีดาษลิงอันตรายไหม? น่ากังวลแค่ไหน? ติดง่ายหรือเปล่า?"
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
วิทยากรให้สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กรรมการแพทยสภาและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ ............................................................................................
#ฝีดาษลิง
ขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง "สุขภาพจิตในช่วงเปิดเทอมของผู้ปกครองและเด็ก"
: FM91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
สัมภาษณ์ ดร.นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และ โฆษกกรมสุขภาพจิต
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
#การดูแลสุขภาพจิต #เปิดเรียนออนไซต์เต็ม............................................................................................................
หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา
ตอนที่ 143 "การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
สำหรับประชาชน"
บทความโดย
รศ.พญ.เกษวดี ลาภพระ และ
พญ.เรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/pfbid02BNUdVFJBQg4t5yKBZEQAWyYrrjwUoBZ9sXvnwy7V76yRz6MXBjVu3Bi33FLgbviel

#แพทยสภา
#หมอชวนรู้
หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา
ตอนที่ 120 "แพทย์จริง แพทย์ปลอม
และสาขาเฉพาะทาง"
Q : ปกติตามขั้นตอน ถ้ามีคนมาร้องเรียนว่าไปเจอ แพทย์ปลอมในมุมแพทยสภาจะมีขั้นตอนในการดำเนินการกับคนเหล่านี้อย่างไร
A : การทำเอกสารปลอมเป็นแพทย์ ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร และการแอบอ้างเป็นแพทย์มีความผิดตามมาตราในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 2525 ระบุว่า คนที่ปลอมเป็นแพทย์และมีการรักษา ผิดในมาตรา 26 ถ้าไปใช้คำว่านายแพทย์หรือแพทย์หญิงจะผิดตามมาตรา 27 ถ้าใช้ทั้งนายแพทย์และแพทย์หญิง รวมทั้งมีการรักษาร่วมด้วยจะผิดทั้ง 2 มาตรา ซึ่งเป็นความผิดอาญา โดยที่ผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดี และเมื่อพนักงานสอบสวนตั้งข้อกล่าวหา เพื่อดำเนินคดีสามารถให้แพทยสภาเป็นพยานได้ครับ
Q : ถ้าเป็นแพทย์จบใหม่ เรียนจบ 6 ปี จะมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของแพทยสภาหรือเปล่า ตรวจสอบได้ไหมครับ
A : หลังจากที่คุณหมอ จบ 6 ปี จากคณะแพทย์แล้วร่วมกับการสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) รายชื่อจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เมื่ออนุมัติแล้ว รายชื่อจะเข้าสู่ระบบได้ครับ
Q : แพทย์จริง/ปลอม เช็คอย่างไร เราจะตรวจสอบได้หรือไม่ว่า คนที่เราไปปรึกษาเป็นแพทย์จริงหรือไม่
A : ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบแพทย์จริงหรือไม่ ได้ที่ https://checkmd.tmc.or.th หรือ scan QR code ทั้งนี้สำหรับการตรวจสอบผ่านทาง website แพทยสภา จะทำให้ทราบ ว่าเป็นแพทย์จริงหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบได้ว่า แพทย์ท่านนั้น ๆ มีความเชี่ยวชาญในสาขาใด ที่ แพทยสภารับรองด้วยจริงหรือไม่
https://www.facebook.com/Morchuanroo/posts/687714539300990

#หมอชวนรู้ #แพทยสภา
ขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM 91ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง "บ้านหมุนกับโรคน้ำในหูไม่เท่ากันโรคฮิตวัยทำงาน"
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

สัมภาษณ์วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

#อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน #วิธีการรักษาน้ำในหูไม่เท่ากัน.......................................
หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา
ตอนที่ 142 "เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ
ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของต่างประเทศ"
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
#หมอชวนรู้ #แพทยสภา
15 ค่ำเดือน 6
"วันวิสาขบูชา" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกันทั้ง 3 คราว
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่บ้านฝึกทำสมาธิช่วยให้เกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัว หรือมีสติในการใช้ชีวิต 🎐🍃
#แพทยสภา #วันวิสาขบูชา
12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล
(International Nurses Day) 💉🤍
สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่ มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และเชิดชูเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี โดยในปีนี้ได้กำหนดแนวทางดังคำขวัญที่ว่า “Nurses: A Voice to Lead - Invest in Nursing and respect rights to secure global health.” (พลังพยาบาลเพื่อสิทธิและความมั่นคงของสุขภาพประชาคมโลก)
ขอบคุณข้อมูลจาก : สภาการพยาบาล
#แพทยสภา #วันพยาบาลสากล
ขอเชิญร่วมรับฟังรายการ FM91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา
เรื่อง เนื้องอกมดลูก
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
วิทยากรให้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข คณาจารย์ประจำภาควิชา สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
โดย DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
#เนื้องอกมดลูก #วิธีการรักษาเนื้องอกมดลูก..........................................................................................................
#}