กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเทศมีระบบการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้ตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2579

หน่วยงานของประเทศที่ไว้วางใจได้ในความสามารถทางด้านการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา

หน้าที่: 1.พัฒนาระบบการติดตามการเฝ้าระวังและระบบข่าวกรองการเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ ภายใน และต่างประเทศ ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน ตามมาตรฐานสากล 2.เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางมาตรฐานงานระบาด 3.เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 4.เป็นองค์กรหลักในการให้บริการคำปรึกษา วิจัย และสอบสวนทางระบาดวิทยาที่เป็นปัญหาสำคัญ 5.พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับภารกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศ 6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

เปิดเหมือนปกติ

04/09/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า
สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 4 กันยายน 2563
#โรคไวรัสโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค

อยากให้เธอรู้ อยากให้เธอลอง 😷#การ์ดอย่าตก
04/09/2020

อยากให้เธอรู้ อยากให้เธอลอง 😷

#การ์ดอย่าตก

กรณีผู้ต้องขังฯ ติดเชื้อ #COVID19
03/09/2020

กรณีผู้ต้องขังฯ ติดเชื้อ #COVID19

🔥 แมสค่ะ แมสค่ะ อย่าลืมใส่กันด้วยนะคะ
03/09/2020

🔥 แมสค่ะ แมสค่ะ อย่าลืมใส่กันด้วยนะคะ

03/09/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 🔴 [Live] แถลงข่าวด่วน

"กรณี ผู้ต้องขังชายไทย ตรวจพบเชื้อ #โควิด19 อยู่ระหว่างกักตัว ก่อนเข้าแดนในเรือนจำ"

โดย
- นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
- นายแพทย์วีระกิตต์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
- แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
- นายแพทย์เมธิพจน์ ชาคะเมธีกุล
ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

แถลงข่าว วันที่ 3 กันยายน 2563
กรณีผู้ต้องขังติดโควิด
ณ กรมควมคุมโรค

• พกอะไรไปดี 🎒 ถ้าต้องเที่ยว ช่วง #COVID19
03/09/2020

• พกอะไรไปดี 🎒 ถ้าต้องเที่ยว ช่วง #COVID19

ระวัง ‼️ อันตรายจากควันธูป
01/09/2020

ระวัง ‼️ อันตรายจากควันธูป

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 https://bit.ly/2EHwwFp
31/08/2020

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 https://bit.ly/2EHwwFp

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้ ระมัดระวังการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามารับประทาน 🍄 อาจเป็น #เห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตไ...
31/08/2020
กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้ ระมัดระวังการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามารับประทาน

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้ ระมัดระวังการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามารับประทาน 🍄 อาจเป็น #เห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้
อ่านต่อที่... https://is.gd/cPIPfl

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเห็ดป่...

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 276 (วันที่ 30 สิงหาคม-5 กันยายน 2563).📢 เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนนี้ 🌧 ขอให้ระมัดร...
31/08/2020

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 276 (วันที่ 30 สิงหาคม-5 กันยายน 2563)
.
📢 เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนนี้ 🌧 ขอให้ระมัดระวังการรับประทานกลอย ควรเลือกซื้อกลอยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีการขจัดพิษแล้ว หากไม่แน่ใจควรปรุงกลอยโดยผ่านกรรมวิธีการขจัดพิษที่เหมาะสมก่อนทุกครั้ง 🥄

อ่านต่อที่... https://is.gd/XXzQjF

#DDC #กรมควบคุมโรค

28/08/2020
กระทรวงสาธารณสุข

เรียนรู้ • อยู่กับ #COVID19

#โควิด19 ยังอยู่กับเราไปอีกนาน เราพร้อมอยู่กับเค้าหรือยังคะ?

27/08/2020
กดดู รู้โรค

แผนจัดการโรค #COVID19 • ตามระยะการระบาด 🦠

แผนจัดการโรคโควิด-19
#โควิด19 #COVID19 #ไวรัสโคโรนา #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #กรมควบคุมโรค

ช่วงหน้าฝน 🌨 ระมัดระวังการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 🦟 แนะร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอ่านต่อที่... https://is.gd/8s...
27/08/2020

ช่วงหน้าฝน 🌨 ระมัดระวังการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 🦟 แนะร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

อ่านต่อที่... https://is.gd/8sbt0r

#3เก็บป้องกัน3โรค

💪 เราทุกคนมีส่วนช่วยยับนั้วการแพร่ระบาดของ #COVID19
25/08/2020

💪 เราทุกคนมีส่วนช่วยยับนั้วการแพร่ระบาดของ #COVID19

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วย #โรคไข้หวัดใหญ่ 🤧😷 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่...
25/08/2020

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วย #โรคไข้หวัดใหญ่ 🤧😷 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน แนะยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

อ่านต่อที่...https://is.gd/aEqD4G

22/08/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การเดินทางของ • #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในประเทศไทย 🦠 กับภารกิจของกรมควบคุมโรค

#ขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตตามปกติ
#มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเตรียมตัวรับมือกับสิ่งผิดปกติ

#ขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังใช้ชีวิตตามปกติ #มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเตรียมตัวรับมือกับสิ่งผิดปกติ

📍ขอเชิญชวนนักวิชาการสาธารณสุขสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม ปีงบประมาณ 2564 .👦🏻👩🏻#FETH รุ่นที่ 6 .❎❎หมดเขต...
21/08/2020

📍ขอเชิญชวนนักวิชาการสาธารณสุขสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนาม ปีงบประมาณ 2564
.
👦🏻👩🏻#FETH รุ่นที่ 6
.
❎❎หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้
.
📥ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3fXbVcM

✨ New normal
20/08/2020

✨ New normal

🚨 กรมควบคุมโรคและรพ.รามาธิบดี ร่วมตรวจสอบกรณีหญิงไทยตรวจสุขภาพพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ขณะเตรียมตัวจะเดินทางไปทำงา...
19/08/2020

🚨 กรมควบคุมโรคและรพ.รามาธิบดี ร่วมตรวจสอบกรณีหญิงไทยตรวจสุขภาพพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19 ขณะเตรียมตัวจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

19/08/2020
หมอแล็บแพนด้า

ตรวจเจอ 🦠 #ซากเชื้อ คืออะไร ❓
#COVID19

หลายคนสงสัยว่า ตรวจเจอ “ซากเชื้อ” ที่ทางภาครัฐแถลงคืออะไร
ซากเชื้อก็เหมือนซากอ้อยที่เราเคี้ยวแล้วคายทิ้ง เอามาตรวจทางห้องแล็บยังไงก็รู้ว่าเป็นซากอ้อยซึ่งมันเคยเป็นอ้อยมาก่อน แต่จะเอาซากนั้นไปปลูกหรือขยายพันธุ์เพิ่มก็คงไม่ได้
.
ซากเชื้อโควิดก็เหมือนกัน ตรวจในห้องแล็บก็รู้ว่าเป็นเชื้อก่อโรคโควิด เพราะเราตรวจเจอชิ้นส่วนดีเอ็นเอของมันแต่มันก่อโรคไม่ได้แล้ว เพราะเหลือแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของร่างกาย มันไม่มีชีวิตแล้ว แต่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เราก็เลยสามารถตรวจเจอซากของมันได้นั่นเอง
.
ก่อนจะเป็นซาก มันเคยติดเชื้อในคนนั้นๆมาก่อนครับ แต่ร่างกายกำจัดหมดแล้ว คือหายแล้วนั่นแหละ ก็เลยเหลือแต่ซากไวรัสที่คงค้างอยู่ สักพักก็หมดไปจนตรวจไม่เจอ

19/08/2020
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

🔴 แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

🔴แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

🎤🎤🎤 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว📍📍📍โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพตำแหน่ง ผู้ป...
19/08/2020

🎤🎤🎤 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว📍📍📍
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ
เงินเดือน 16,000 – 25,000 บาท (ตามคุณวุฒิประสบการณ์ด้านการทำงาน)

🚨 ประกาศรับสมัคร 19 – 28 สิงหาคม 2563
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 1 กันยายน 2563
ประกาศผลสอบ 12 กันยายน 2563
รายงานตัวและปฏิบัติงาน 15 กันยายน 2563

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูล
กลุ่มความร่วมมือและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทร. 09 2714 0829 (ในวัน และเวลาราชการ)

📧 รายละเอียดการสมัครตาม Link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/17aKObGdhw99UdEz63-krecK9APWxQ6W4?usp=sharing

How to...  😷 ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัย ❓
18/08/2020

How to... 😷 ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัย ❓

🕵️ กรมควบคุมโรค เร่งติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด 19 หลังเดินทางกลับจากไทย
17/08/2020

🕵️ กรมควบคุมโรค เร่งติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด 19 หลังเดินทางกลับจากไทย

😷 วิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นจาก #COVID-19
17/08/2020

😷 วิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นจาก #COVID-19

วิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดโรค #โควิด19

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 275 (วันที่ 16-22 สิงหาคม 2563).📢 เตือนประชาชนช่วงนี้เป็นฤดูฝน เห็ดป่าขึ้นเองตา...
17/08/2020

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 275 (วันที่ 16-22 สิงหาคม 2563)
.
📢 เตือนประชาชนช่วงนี้เป็นฤดูฝน เห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมาก หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็น #เห็ดพิษ ❌ ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร 🍄

อ่านต่อที่.... https://is.gd/XM7CAO

#DDC #กรมควบคุมโรค

15/08/2020
กระทรวงสาธารณสุข

#NewNormal 🌏 โลกใบเดิมแต่เปลี่ยนวิถีชีวิต

โลกใบเดิม แต่เปลี่ยนวิถีชีวิต #Newnormal #ชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

3️⃣ ส.ที่ควรเลี่ยง
15/08/2020

3️⃣ ส.ที่ควรเลี่ยง

14/08/2020
ไทยรู้สู้โควิด

🇹🇭 Thailand, land of resilience

Thailand, land of resilience
ประเทศไทย, แดนดินที่ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิดได้ดีที่สุดในขณะนี้

ขอบคุณคลิป: Thailand board of investment

ขอคนไทยมาช่วยกัน อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #โควิด2019 #covid19 #COVID2019 #Newnormal @ddc_riskcom @DDChotline1422

[[ปิดรับสมัคร]].ขอเชิญชวนบุคลากรแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก  📢 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดก...
13/08/2020

[[ปิดรับสมัคร]]
.
ขอเชิญชวนบุคลากรแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก 📢 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีมสำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก ปีงบประมาณ 2564 #FEMT รุ่นที่ 16
📌 หมดเขตวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นี้

👉 ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/doe/ วันที่ 9 กันยายน 2563

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป📷 ร่วมประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...
13/08/2020

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป
📷 ร่วมประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 🦠

- ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท 💸

👉 รายละเอียดและการสมัคร สแกน qr code ในภาพได้เลย*

3 วิธีบอกรักแม่ 💕 ช่วง #COVID19
12/08/2020

3 วิธีบอกรักแม่ 💕 ช่วง #COVID19

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
12/08/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม 📌 กรณีผู้เดินทางจากไทยไปญี่ปุ่นติดเชื้อ #โควิด19 ✈️อ่านต่อที่... ht...
11/08/2020

กรมควบคุมโรค เร่งติดตามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม 📌 กรณีผู้เดินทางจากไทยไปญี่ปุ่นติดเชื้อ #โควิด19 ✈️

อ่านต่อที่... https://is.gd/JFLxf5

กรมควบคุมโรค เผยผลการถอดบทเรียนเบื้องต้นจากทีม WHO องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันในประเทศ ในการป้องกันโรค #โควิด19 ของไทย...
11/08/2020
กรมควบคุมโรค เผยผลการถอดบทเรียนเบื้องต้นจากทีม WHO องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันในประเทศ

กรมควบคุมโรค เผยผลการถอดบทเรียนเบื้องต้นจากทีม WHO องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันในประเทศ ในการป้องกันโรค #โควิด19 ของไทย 👍 "ดีแล้ว แต่ต้องดีกว่าเดิม"

อ่านต่อที่... https://is.gd/8AJKhF

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการถอดบทเรียนเบื้องต้นของทีมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรระหว่างประเ...

ที่อยู่

อาคาร 10 และ 11 ชั้น 3 และ 4 กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Bangkok
11000

ข้อมูลทั่วไป

กำกับติดตามการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับผลสัมฤทธิ์ภารกิจ ควบคู่การพัฒนาภาคีและเครือข่ายให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นกลไกสำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกล่าสุดทั้งประเทศ ณ 12 สิงหาคม 2563 มีเท่าไรครับ
รบกวนแอดมินเพจตอบคำถามในแชทด้วยครับ
วันนี้มาแจกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมหน้ากากผ้าให้กับชาวหมู่บ้านคงไทย และรับฟังปัญหาเรื่องของความต้องการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เราพร้อมเข้ามาดูแล #อ้อแอ้พลังประชารัฐ #ภญนพวรรณหัวใจมั่น
ทำถังเผาไร้ควันแจกทุกอำเภอดีไกม?
ทำถังเผาไร้ควันแจกทุกอำเภอดีไหม? เอาไว้ผาขยะหน้ากากใช้แล้ว
ทำถังเผาไร้ควันแจกทุกอำเภอดีไหม?
เราควรเริ่มเเยกขยะหน้ากากอนามัยออกจากขยะต่างๆ เพื่อเก็บเเยกมาเผาในเตาเผาไร้ควันเป็นเตาง่ายๆแบบที่ช่างชาวบ้านทำกันเองได้แบบนี้
พรุ่งนี้จะไปรับลูกที่โคราชจะไปได้ไหมไปโดยรถส่วนตัว
คนไทยที่รับกลับมาจากอู่ฮั่นและจากเรือโดยสาร ยังมีการกักตัว เฝ้าติดตาม ตรวจวัดเชื้ออยู่ใช่ไหมครับ เพราะที่อเมริกาวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากเรืออยู่เลยครับ
รบกวนแอดมิน ขอสอบถามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร หรือในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบัน หรือล่าสุด ค่ะ จะเอาข้อมูลมาจัดทำ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย" ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โรคระบาดทางเพศสัมพันธ์ เป็นเช่นไร ระยาดหนัก พอๆกับไวรัสรึไม่ ไวรัส ต้องการวัคซีน หรือ ต้องการการฆ่าเชื้อไวรัส สำหรับผู้เป็นในระยะที่..............