รปศ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธ

รปศ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธ รวบรวมข้อมูลของคณะ มาแชร์และพูดคุยกันจ้า
มารวมกันเป็นส่วนหนึ่งของ รปศ. มสธ.
(4)

เปิดเหมือนปกติ

https://www.facebook.com/pagePRstou/posts/867073960089234:0
14/09/2016

https://www.facebook.com/pagePRstou/posts/867073960089234:0

นักศึกษาใหม่ที่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและสถานที่ โดยขอให้นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.30น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แทน

นักศึกษาใหม่ที่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ เป็นที่โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แทน

https://www.facebook.com/pagePRstou/posts/861082804021683:0
01/09/2016

https://www.facebook.com/pagePRstou/posts/861082804021683:0

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการได้รับเอกสารการเรียนการสอน เพื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) ของสภามหาวิทยาลัยจะนำไปวิเคราะห์และเสนอแนะปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeotCtD588v11cGL7mAv8bl4j8PBWpYXuay96lsxoNDRwfXxw/viewform?c=0&w=1

หรือทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th
โดยมีระยะเวลาในการรับความคิดเห็นถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1221866604500438:0
26/08/2016

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1221866604500438:0

หน้าตาของระเบียบการสมัครนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา เอกสารนี้แทนใบเสร็จรับเงิน 150 บาท

21/08/2016
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

https://www.facebook.com/STOUniversity/videos/982852145068553/

อย่าคิดกลัว แค่คิดไกล ให้ตัวคุณเองดีกว่า
มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้
Call Center 0-2504-7788
http://www.facebook.com/stouniversity
http://www.twitter.com/stouniversity
http://www.instagram.com/stouniversity

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1218550111498754:0
21/08/2016

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1218550111498754:0

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 38 ปี ในวันที่ 5 กันยายน 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559
สามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.stou.ac.th/Home/News/38Year-2.jpg

https://www.facebook.com/pagePRstou/posts/855873164542647:0
20/08/2016

https://www.facebook.com/pagePRstou/posts/855873164542647:0

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร และโครงการสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกท่าน ....งานนี้ น้องพลอย ชมพู รับวุฒิบัตร 3 ใบ แต่ มสธ. กระซิบมาว่าน้องเค้าได้รับทั้งหมด 4 ใบ แหม ๆๆๆๆ คนอะไร ทั้งเก่ง ทั้ง สวย รวยความสามารถเชียว ...ทุกท่านเห้นด้วยไหมคราบบบ

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1217233784963720:0
20/08/2016

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1217233784963720:0

Newnatchar Wongjirat "ขอบคุณที่ให้โอกาสคนทำงาน///คิดถึงทุกคนนะถึงจะเจอกันไม่กี่วันแต่มิตรภาพเหมือนยาวนาน"

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1216452378375194:0
19/08/2016

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1216452378375194:0

ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 15 - 20 วัน จะตรวจสอบการรับลงทะเบียนเรียน และจัดส่งหนังสือได้ที่นี่ https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
เพียงสองขั้นตอนในการตรวจสอบ 1.ลงทะเบียนระบบ 2.เข้าสู่ระบบ จากนั้นตรวจสอบสถานะของเราได้เลย
ถ้าไม่พบข้อมูลการรับลงทะเบียน ติดต่อ 0 2504 7788 , 0 2504 7231 และอีเมล [email protected]
ตรวจสอบการจัดส่งเอกสาร โทร 0 2504 7623, 0 2504 7626

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1216305841723181:0
19/08/2016

https://www.facebook.com/STOUniversity/posts/1216305841723181:0

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ แต่เบอร์เก่ายังอยู่ในประวัตินักศึกษา เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ที่นี่ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/smsupdateform.aspx
โดยกรอกเลขประจำตัวนักศึกษาและเลขบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มค้นหาข้อมูล และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์ปัจจุบัน เพียงเท่านี้นักศึกษาก็จะไม่พลาดในการรับข่าวสารผ่าน SMS จากทาง มสธ. แล้วค่ะ
หรือใครที่ต้องการจะสมัคร/ยกเลิก SMSแจ้งข่าว ก็สามารถทำได้ที่เว็บไซต์นี้ได้ด้วย

#มีไว้ติดตัวกันยังเอ่ย📕#ทีมเด็ก รปศ.📚
17/08/2016

#มีไว้ติดตัวกันยังเอ่ย📕

#ทีมเด็ก รปศ.📚

PR stou
16/08/2016

PR stou

【อีก 20 วัน 】
สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 38 ปี (5 กันยายน 2559)
---------------------------------------------------------------------------
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 38 ปี วันที่ 5 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต”
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16/08/2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพความประทับใจจากบัณฑิต จะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราได้รับปริญญาแล้วได้กราบเท้าผู้มีพระคุณของเราในวันนั้น จึงขอนำภาพนี้มาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา มสธ. ทุกๆท่านนะคะ

Art.taluk
12/08/2016

Art.taluk

Art.taluk
รับถ่ายรูปรับปริญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สอบถามรายละเอียดการจองวันถ่ายภาพได้นะครับ
Tel : 086-780-8893
Line : shutterimpact
https://www.facebook.com/art.taluk.BD

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12/08/2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: วันแม่นี้เราจะ .... "
เราสามารถเป็นลูกที่ดี และทำดีกับแม่ได้ทุกวัน แต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษ เราได้ทำอะไรเป็นพิเศษให้คุณแม่หรือยังเอ่ย ไหนลองมาแชร์ให้พี่อุไรและเพื่อนๆอ่านหน่อยค่ะ

Timeline Photos
11/08/2016

Timeline Photos

PR stou
10/08/2016

PR stou

ขอเชิญติดตามรับฟัง รายการ PR Variety รายการดีดีจากงานประชาสัมพันธ์ มสธ.
-------------------------------------------------------------------
ช่วงที่ 1 STOU News นำเสนอเรื่องราวข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนายธีรพล ศรีเป๊ะบัว งานประชาสัมพันธ์ มสธ.
ช่วงที่ 2 รอบรู้กับ มสธ. นำเสนอเนื้อหาข่าวสารหลักสูตรการศึกษา,งานวิจัย,หลักสูตรฝึกอบรม และสาระความรู้ทั่วไป โดยนางสาวเบญญาภา มณีคร งานประชาสัมพันธ์ มสธ.
ช่วงที่ 3 สถานีครอบครัว นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ด้านอาหาร โภชนาการครอบครัว และสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยอาจารย์อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ.
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 16.00-17.00 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย

1. กรุงเทพมหานคร ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz. และระบบ ระบบ F.M. ความถี่ 90.75 KHz.
2. สวศ.ลำปาง ระบบ A.M. ความถี่ 549 KHz.
3. สวศ. ขอนแก่ง ระบบ A.M. ความถี่ 621 KHz.
4. สวศ. สุราษฏร์ธานี ระบบ A.M. ความถี่ 1242 KHz.
5. สวศ. สงขลา ระบบ A.M. ความถี่ 558 KHz.
6. สวศ. ระนอง ระบบ F.M. ความถี่ 105.75 KHz.
7. สวศ. แม่ฮ่องสอน ระบบ F.M. ความถี่ 102 KHz.
8. สวศ. นครสวรรค์ ระบบ A.M. ความถี่ 936 KHz.
9. สวศ. กระบี่ ระบบ A.M. ความถี่ 963 KHz.
10. สวศ. อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถี่ 711 KHz.
11. สวศ. จันทบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 927 KHz.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10/08/2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการสัมฤทธิบัตรก็มีให้เรียนภาษาอาเซียนนะคะ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเขมร เช่น ชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อการพาณิชย์ รายวิชาภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้คำ การอ่านภาษาอังกฤษ เป็นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn/LEARN.asp

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10/08/2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยความร่วมมือกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ได้จัดการศึกษาเพื่อที่จะขยายโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยในต่างประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา ไว้ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 ดำเนินการรับสมัคร รับลงทะเบียนเรียน และจัดสอบ สำหรับคนไทยในต่างประเทศ เฉพาะประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย เมืองฮ่องกง ไต้หวัน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รูปแบบที่ 2 จัดสอบอย่างเดียว สำหรับคนไทยในต่างประเทศ นอกเหนือ รูปแบบที่ 1
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/schools/asp/Enrollment/appout.html
Call center 0 2504 7788

#เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน🕊🕊
08/08/2016

#เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน🕊🕊

เปรียบการเรียนที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กับเพลงใด ?

#ข้อดีข้อเสีย
06/08/2016

#ข้อดีข้อเสีย

#ห้องพัก
06/08/2016

#ห้องพัก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำหรับจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะการอบรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมฝึกปฏิบัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องเข้ารับการอบรมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

*+สายสีม่วง ไปเที่ยวไหนได้บ้าง! 6 สิงหานี้ ขึ้นสายสีม่วงไปเที่ยวกันเลย+* | Sale Here Thailand
06/08/2016
*+สายสีม่วง ไปเที่ยวไหนได้บ้าง! 6 สิงหานี้ ขึ้นสายสีม่วงไปเที่ยวกันเลย+* | Sale Here Thailand

*+สายสีม่วง ไปเที่ยวไหนได้บ้าง! 6 สิงหานี้ ขึ้นสายสีม่วงไปเที่ยวกันเลย+* | Sale Here Thailand

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680134642151446&id=100004647486601

PR stou
06/08/2016

PR stou

【อีก 30 วัน 】
สถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 38 ปี (5 กันยายน 2559)
---------------------------------------------------------------------------
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 38 ปี วันที่ 5 กันยายน 2559
มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต”
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
05/08/2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใครรู้บ้าง ห้องเรียน มสธ. มีขนาดเท่าใด ?

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
05/08/2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รู้หรือไม่ อุไร และ ไพฑูรย์ มีที่มาอย่างไร ?

ชื่อของ พี่อุไร และ พี่ไพฑูรย์ ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 25 ปี ตุ๊กตาหญิง พระราชทานชื่อ "อุไร" แปลว่า ทอง ตุ๊กตาชายพระราชทาน ชื่อ "ไพฑูรย์" พลอยสีเขียว

#มาร่วมเป็นพี่น้อง #รปศ. #กันจ้าาา😍👏🏻👏🏻
05/08/2016

#มาร่วมเป็นพี่น้อง #รปศ. #กันจ้าาา😍👏🏻👏🏻

#ใจน้องสวยมาก❤️
04/08/2016

#ใจน้องสวยมาก❤️

หนูสวยมาจากหัวใจจริง ๆ ค่ะ ♥️

เปิดใจ น้องน้ำเต้า เด็กปั๊มใจสวย แม้หน้าตาเป็นอย่างไร แต่ก็มีจิตใจเหมือนทุกคน
http://hilight.kapook.com/view/140368

Kapook
04/08/2016

Kapook

หนูสวยมาจากหัวใจจริง ๆ ค่ะ ♥️

เปิดใจ น้องน้ำเต้า เด็กปั๊มใจสวย แม้หน้าตาเป็นอย่างไร แต่ก็มีจิตใจเหมือนทุกคน
http://hilight.kapook.com/view/140368

04/08/2016
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ท่านใดไม่ได้ร่วมชมการตอบคำถามผ่าน Facebook Live เกี่ยวกับการสมัครเรียนที่ มสธ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 สามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
04/08/2016

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอแจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ศึกษาศาสตร์

https://www.facebook.com/stoulibrary/posts/10153604122435653
03/08/2016

https://www.facebook.com/stoulibrary/posts/10153604122435653

รวมเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis)
โดย เพจก็แค่ปริญญาเอก
.........................
กำลังใจดีๆ สำหรับผู้เรียน
กดปุ่ม "See First" หรือ "เห็นก่อน" เพื่อไม่พลาดทุกข้อความสำคัญ

Credit Photo: "Just a PhD" Line Stickers
available at http://line.me/R/shop/detail/1229828

ที่อยู่

ทางหลวง ชนบท นบ. 4018
Nonthaburi
11000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รปศ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่24-28พย เค้าไปประสบการณ์มีใครไปตรงกันมั้ยค่ะ หาเพื่อนจร้า
#13ชีวิตต้องรอด #เด็กติดถ้ำ สุดยอดครับท่านศิษย์เก่า รปศ.มสธ. ช่วยส่งกำลังใจให้ท่านด้วยครับผม. 💚"ใครที่บอกว่าไม่เสียสละพอที่จะทำงาน ใครจะกลับบ้านไปนอนกับลูกกับเมีย เชิญเซ็นต์ชื่อแล้วออกไปเลย ผมไม่รายงานใครทั้งสิ้น ใครจะทำงาน วันนี้ขอให้พร้อมทุกนาที ให้คิดว่าเค้าเป็นลูกเรา ... เราจะช่วย 13ชีวิต หรือกี่ชีวิตก็ตาม ทุกชีวิตเหมือนลูกเราหมด ใครไม่พร้อม จะมาเหยาะแหยะๆ กลับบ้านไปเลยนะครับ" ~ ผู้ว่าราชการเชียงราย ~ #ถ้ำหลวง 💚“ผมขออย่างนึงได้มั้ยครับ ถ้าถามผมถึงความคืบหน้าผมจะตอบให้ แต่ถ้าถามถึงหลักการเราเอาไว้คุยกันวันหลังลลมั้ยครับ ตอนนี้หน้างานเราต้องแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตน้องเค้าอยู่” ~ ผู้ว่าฯเชียงราย ~ 💚“ขอความกรุณาถามสิ่งที่เราตอบได้ ไม่ใช่คาดการณ์ครับ” ~ ผู้ว่าฯเชียงราย ~ 💚"ผมต้องเซฟความปลอดภัยหน่วยซิลของผมด้วย เราให้เขาไปช่วยชีวิต ไม่ได้ให้เขาเอาชีวิตไปทิ้ง" ~ ผู้ว่าฯเชียงราย ~ 💚"ถ้าไฟฟ้ารั่วซักจุดเดียว แล้วซีลของผมจะเป็นยังไง" ผู้ว่าฯ ย้ำว่า ทุกจุดที่จะลากสายไฟเพิ่ม จะต้องมีการตรวจสอบ เพราะอย่าลืมว่า ซีล-เจ้าหน้าที่ อยู่ในน้ำตลอด ดังนั้น ไม่สามารถลาก หรือเพิ่มได้ง่ายๆ อยากให้เข้าใจหน้างานด้วย ~ ผู้ว่าฯเชียงราย ~ นักข่าวถามทำไมไม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด ผู้ว่าเชียงรายบอกต้องตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าด้วย 'ถ้าเกิดไฟรั่ว ซีลของผมจะเป็นยังไง' ผู้ว่าย้ำ 💚'บางเรื่องผมตัดสินใจแทนซีลไม่ได้ ถึงผมจะเป็นผู้สั่งการ ผมให้เขาไปช่วยชีวิต ไม่ใช่ให้ไปเสี่ยงชีวิต' ⚫ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ดีกรีท่านไม่ธรรมดามากๆ มีปริญญาตรีถึง 4 ใบ และจบวิศวะโยธา มาก่อน คือ มีปริญญาทั้ง วิศวะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างละ 1 ใบ และปริญญาโท ด้านการสำรวจโดยเฉพาะ Geodetic and Surveying จากอเมริกา ถูกที่ถูกเวลา บู๊และบุ๋น ของจริง ท่านมีลักษณะของ วิศวกรโยธาจริงๆ รุ้จักลำดับความสำคัญ รุ้จักวางแผนและติดตามแผน รุ้จักใช้งานคน และที่สำคัญคือ พูดตรงๆ ไม่อ้อมค้อม เพราะมันเสียเวลา #ถ้ำหลวง ___________________ 💚คนที่ให้เครดิตสูงสุด ณ ตอนนี้คือ ผู้ว่าฯ เชียงราย #ท่านณรงค์ศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการการช่วยเหลือในครั้งนี้ การตัดสินใจทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับท่าน ที่ชื่นชมมากๆเพราะ เป็นทั้งสายบู๊และสายบุ๋น คำที่ว่า "#อยู่ถูกที่ถูกเวลา" เป็นยังไง ก็ได้เห็นกันแล้วนะ😊👍👍