พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานราชการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขอสนับสนุนวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “การตรวจสอบและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ” ให้แก่หลักสูตร “วิชาชี...
01/10/2020

เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขอสนับสนุนวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “การตรวจสอบและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ” ให้แก่หลักสูตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท.ชั้นที่ 1 รุ่นที่ 4” ในวันนี้ 1 ต.ค.2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคาร software park อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้มอบหมายให้ พฐ.จว.นนทบุรี รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว
พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัศมีจันทร์ นวท.(สบ 3) พฐ.จว.นนทบุรี และทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐ.จว.นนทบุรี รวมทั้งสิ้น 8 นาย ได้บรรยาย และสาธิต การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และจัดทำแผนที่เกิดเหตุ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีความสนใจ และตั้งใจเป็นอย่างดีเยี่ยม และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมกันถวายพระพร...
11/08/2020

พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารที่ทำการ พฐ.จว.นนทบุรี

04/08/2020

ประกาศ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
เปิดรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาด
จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 7,500 บาท
ทำงาน ในวันเวลาราชการ (หยุดเสาร์อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

- เป็นเพศหญิง อายุ 35 - 50 ปี
- วุฒิ ม.3

สถานที่ทำงาน พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ติดต่อได้ที่
พ.ต.ท.เลิศศักดิ์
086-026-8729

วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกั...
24/07/2020

วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ พฐ.จว.นนทบุรี จว.นนทบุรี

วันนี้ (13 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และ...
13/07/2020

วันนี้ (13 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี, ศพฐ.1 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และนักศึกษาฝึกงาน ดำเนินกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ รวมถึงทำการตรวจการแต่งเครื่องแบบและทรงผม พร้อมทั้งกำชับกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย และทำกิจกรรม Big Cleaning ภายในหน่วยงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 เวลา 11.00 น พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี ศพฐ.1 ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสัง...
19/06/2020

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2563 เวลา 11.00 น พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี
ศพฐ.1 ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัดดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2563 โดยบริจาคเงินจำนวน 3,300 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น นมกล่อง, ยาสีฟัน, ผ้าอ้อม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จว.นนทบุรี

วันนี้ (2 มิ.ย.2563) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี ศพฐ.1 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วม...
05/06/2020

วันนี้ (2 มิ.ย.2563) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี ศพฐ.1 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพร...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

ด้วย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับใ...
26/05/2020

ด้วย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับให้ผู้มาติดต่อราชการทุกคนทำการเช็คอินเมื่อมาติดต่อราชการ และทำการเช็คเอาท์พร้อมประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

วันนี้ (1 เม.ย.2563) เวลา 12.00 น. พฐ.จว.นนทบุรี ได้ประสานให้ บริษัทไอเดีย 2020 จำกัด มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการ พฐ...
01/04/2020

วันนี้ (1 เม.ย.2563) เวลา 12.00 น. พฐ.จว.นนทบุรี ได้ประสานให้
บริษัทไอเดีย 2020 จำกัด
มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการ พฐ.จว.นนทบุรี ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมทั้งรถยนต์ตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับ
เราจะผ่านมันไปด้วยกัน 🥰

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ทุกท่านนะครับ เพื่อสุขอนามัยของทุกท่านครับด้วยความปรารถนา...
23/03/2020

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ทุกท่านนะครับ
เพื่อสุขอนามัยของทุกท่านครับ
ด้วยความปรารถนาดี
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

พฐ.จว.นนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติทุกท่านได้โปรด1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอน...
18/03/2020

พฐ.จว.นนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่มารับบริการพิมพ์มือตรวจสอบประวัติทุกท่านได้โปรด
1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ในการมารับบริการ
2. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการ ก่อนและหลัง สัมผัสประตู/หน้าต่าง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
.......
และวันนี้ (18 มี.ค.2563) เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ4) พฐ.จว.นนทบุรี นำข้าราชการตำรวจในสังกัดทำกิจกรรม Big Cleanning บริเวณภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ให้บริการประชาชน ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการกิจกรรม Big Cleanning เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 ม.ค.2563 เวลา 15.00 น.ได้รับแจ้งเหตุ ชิงทรัพย์ จาก สภ.บางบัวทอง เหตุเกิดที่ ห้างทองเยาวราชเอ็มโกลด์ 50/1 ม.10...
28/01/2020

วันที่ 27 ม.ค.2563 เวลา 15.00 น.ได้รับแจ้งเหตุ ชิงทรัพย์ จาก สภ.บางบัวทอง
เหตุเกิดที่ ห้างทองเยาวราชเอ็มโกลด์ 50/1 ม.10 หมู่บ้านบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

พฤติการณ์ วันที่ 27 มค 63 เวลา 14.00 น. คนร้าย เป็น ชาย 1 คน ได้เข้าไปในห้างทองที่เกิดเหตุ แล้วใช้อาวุธปืนขู่พนักงานของร้าน เพื่อโจรกรรมทองรูปพรรณ
แล้วหลบหนีไป
ต่อมาเวลาประมาณ 18.30 น. สภ.บางบัวทอง ได้ควบคุมตัว ผู้ต้องหา ไว้ได้
พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.นนทบุรี พร้อม จนท พฐ.จว.นนทบุรี เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดย ได้มี พ.ต.อ.อนุราช จิตศีล รอง ผบก.ศพฐ.1 พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ พาลี นวท.(สบ4) กสก.ศพฐ.1 พร้อมทีม กสก.ศพฐ.1 เข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่มีมาตรฐานสากล อย่างเต็มกำลังความสามารถ
เพื่อสร้างความอุ่นใจ ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีทุกท่านครับ

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
23/01/2020

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

รับสมัคร และสอบคัดเลือก เข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ของพิสูจน์หลักฐาน (ฝ่ายอำนวยการ และสนับสนุน)-วุฒิ ม.6 หรือ...
14/01/2020

รับสมัคร และสอบคัดเลือก เข้าบรรจุเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ของพิสูจน์หลักฐาน (ฝ่ายอำนวยการ และสนับสนุน)

-วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ครับ
-ผู้ชายรับ 80 ตำแหน่ง
-ผู้หญิงรับ 20 ตำแหน่ง

ท่านใดสนใจลองเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมครับ

📢📢📢📢 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.policeadmission.org/
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โทร. 0 2205 1060-3

ข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงนี้ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี  อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการ (Lab) การ...
07/01/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องจากในช่วงนี้ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการ (Lab) การตรวจลายนิ้วมือแฝง ใหม่
ทำให้ที่จอดรถยนต์มีไม่เพียงพอ
...
จึงขอแจ้งผู้ที่มาติดต่อราชการ พิมพ์มือตรวจสอบประวัติเพื่อขอทำใบอนุญาต/สมัครงาน
โปรดหลีกเลี่ยงการนำรถยนต์มาจอด เพื่อความสะดวกของท่านเองครับ (รถจักรยานยนต์ยังสามารถเข้ามาได้)
ท่านสามารถเดินทางมายัง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ได้โดย
-รถสาธารณะ
-รถโดยสารประจำทางที่เข้าหอนาฬิกาท่าน้ำนนท์
-หรือนั่งรถไฟฟ้าลงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า แล้วต่อรถสองแถว ครับ
ด้วยความปรารถนาดี
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

วันนี้ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.59 น. ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันบูชาและถวายเครื่องสักการะแด่พระภูมิ...
02/01/2020

วันนี้ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.59 น. ข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันบูชาและถวายเครื่องสักการะแด่พระภูมิเจ้าที่ ประจำพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว

กองการสอบ
19/07/2019

กองการสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
12/10/2018

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

พฐ.จว.นนทบุรี ขอแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต
14/08/2018

พฐ.จว.นนทบุรี ขอแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต

พฐ.จว.นนทบุรี ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
14/08/2018

พฐ.จว.นนทบุรี ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ทรงพระเจริญ
12/08/2018

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ความว่า
“...เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย...”
#ทรงพระเจริญ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี's cover photo
05/08/2018

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี's cover photo

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี's cover photo
10/06/2018

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี's cover photo

ข้อที่ควรทราบ
28/05/2018

ข้อที่ควรทราบ

กระบวนงาน/ขั้นตอน การขอตรวจสอบประวัติบุคคล
25/05/2018

กระบวนงาน/ขั้นตอน การขอตรวจสอบประวัติบุคคล

กระบวนงาน/ขั้นตอน การขอตรวจสอบประวัติบุคคล
24/05/2018

กระบวนงาน/ขั้นตอน การขอตรวจสอบประวัติบุคคล

28/02/2018

ส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ขนส่งจังหวัดนนทบุรี)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ.2561

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการผู้มาติดต่องานตรวจสอบประวัตินะครับ จัดเตรียมเอกสารตามนี้ครับผม
12/01/2018

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการผู้มาติดต่องานตรวจสอบประวัตินะครับ จัดเตรียมเอกสารตามนี้ครับผม

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจขอฝึกงาน ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสอบถามทาง inbox ได้เลยครับ
12/01/2018

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจขอฝึกงาน ที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ

สอบถามทาง inbox ได้เลยครับ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี's cover photo
29/10/2017

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี's cover photo

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
29/10/2017

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

Profile Pictures
29/10/2017

Profile Pictures

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
29/10/2017

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
30/09/2017

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่

Thanon Aphakorn
Chumporn
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 13:00 - 15:00
จันทร์ 08:30 - 12:00
อังคาร 13:00 - 15:00
อังคาร 08:30 - 12:00
พุธ 13:00 - 15:00
พุธ 08:30 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 15:00
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 15:00
ศุกร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 44 516 088

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

Please could you view this video in my page of appalling violence against a defenceless young child in your country. This child needs your help NOW, and these criminals must be brought to justice. Thankyou.
มีการทำยาเสพติดและได้ขนส่งและทำกันที่บ้านนายบุณธรรม(ทุย)และบ้านนายจรัดที่บ้านมีต้นไม้อะโสกอินเดียและมีต้นไม้ก้ามปูและบ้านที่อยู่ต่อจากต้นไม้กามปูมีบ้านหลายบ้านพวกเขาได้รวมร่วมกันทำยาและพวกเขาได้รถแมคโคขุดดินทำอุโมงเป็นห้องใต้ดินเป็นที่เก็บยาและอาจใช้ทำยากันด้วยเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดูที่บ้านพวกเขาจึงไม่พบอะไรรจึงทำให้เจ้าหนัาที่มองไม่เห็นของพวกเขากันนี่ก็ได้ทำกันมาตลอด สถานที่จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองตำบลบางรักพัฒนาที่ริมครองบางใผ่ทั้งสองฟั่งครองติดถนนและอยู่ไกล่สระพานจันทองเอี่ยม และมีสะพานถนนข่ามครองบางใผ่ที่ของบริษัติย์มโรรมเป็นที่ดินจัดสรรเก่าและคนเป็นลูกจ้างเฟ้าดูแลอยู่และคนดแลอยู่ชื้อตุ๊กสามีของเขาอดีตเคยเป็นตำรวจโรงพักดินแดงมาก่อนและสามีเขาได้ติดต่อกระบวนการผลิตและทำยาบ้ากันและพวกตำรวจและสสปดินแดงได้ทำร่วมกันจึงทำให้พวกเขาไม่โดนจับยาเสพติด และประชาชนเขารู้เขาเห็นโดยอบตบางรักพัฒนาก็รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็รู้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานราชการของนายหลวงชองประเศไทยได้รู้เห็นเป็นใจการทำยาบ้ายาเสพติดกันและเจ้าของที่ดินบริษัติร์มโรรมก็ได้ร่วมด้วยช้วนกันทนยาบ้าและยาเสพติดกัน เขาจึงปร่อยที่ดินให้เป็นป่าและสวนกล้วยประมารณ30ไร่มีถนนเก่าหญ่ารกมากเพื่อใว้ใช้ทำยาเสพติดกันและเสพติดยากันด้วยและพวกเขาได้มีเงินและฐานะรำผิดปกติกันทั้งที่คนบางไม่มีงานทำและไม่มีรายได้กันแต่ไม่รู้เงินและความรำรวยมากจากไหนกัน