กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกสังคมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นช่องทางสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและกว้างขวาง จึงขอใช้พื้นที่ใน Facebook Fan page นี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเอกภาพในการสื่อสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ กฟผ.

เปิดเหมือนปกติ

19/06/2021
THAI HANDS FOR THAILAND

ในช่วงเวลาวิกฤตที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยากรับมือ
ก็มีมือของคนไทยนี่แหละ ที่จะช่วยประคับประคองกันให้ผ่านพ้นไปได้
เพียงพวกเราลงมือทำคนละไม้คนละมือ เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
.
กฟผ. ขอเป็นอีกหนึ่งมือที่พร้อมรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต...
และเพื่อให้คนไทยทุกคน กลับมาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้ง 💛

#EGATforALL
#EGAT
#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต
#โควิด19
#รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต

⚡ HIGH PERFORMING TEAM ⚡ทีม Hotline บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการสร้างแสงสว่างเพื่อความสุขให้ค...
18/06/2021

⚡ HIGH PERFORMING TEAM ⚡
ทีม Hotline บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการสร้างแสงสว่างเพื่อความสุขให้คนไทย
.
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบไฟฟ้าไทย ที่ต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้มีความมั่นคงและมีความพร้อมที่จะสร้างแสงสว่างแก่คนไทยทั่วทุกพื้นที่ หากขาดหรือชำรุดไปเพียงหนึ่งจุด อาจทำให้เกิดไฟฟ้าตกหรือดับเป็นวงกว้างได้ หน่วยงานผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจอันท้าทายนี้คือ เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. หรือเรียกกันว่า ช่างสาย Hotline ผู้ทำหน้าที่บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ทำให้ไฟฟ้าดับ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า วันนี้เรามาคุยกับ เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ของ กฟผ. ที่ดูแลบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ถึงภารกิจที่พวกเขาดูแลอยู่
.
🔸หน้าที่สุดท้าทาย
🔹จุดแข็งของการให้บริการ
🔸อุปสรรคและความเสี่ยง
🔹ภารกิจสุดภาคภูมิใจ
🔸เสียงตอบรับ
.
📌อ่านเรื่องราวของ Hotline บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
👉 https://bit.ly/3wB9BS8 👈
.
📌 ขอบคุณที่มาของเรื่อง : EGAT Biznews Volume 9 Issue 2
👉http://www.egatbusiness.com/archive/biznews/2564/2%20%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%20E-book/#page=22👈

#Hotline #กฟผ #บำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง #สายส่งไฟฟ้าแรงสูง #EGATforALL

ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌱จุฬาฯ - วัดป่าศรีแสงธรรม - กฟผ. ทำ MOU ร่วมพัฒนา'ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษ...
17/06/2021

ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌱
จุฬาฯ - วัดป่าศรีแสงธรรม - กฟผ. ทำ MOU ร่วมพัฒนา
'ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อวิถีชุมชน' 🤝
.
📌 คณะวิศวะฯ จุฬาฯ วัดป่าศรีแสงธรรม และ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อวิถีชุมชนท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชาวอุบลอย่างยั่งยืน สอดรับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy)
.
👉 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้ลงนาม MOU ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยนวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ชุมชนในพื้นที่สามารถพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานและการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
.
💚 สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมศึกษาและวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียน การเกษตร และเทคโนโลยี ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร ด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม ระบบก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
.
📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3cNkisR

#EGATforALL #กฟผ #เศรษฐกิจBCG #จุฬา #วัดป่าศรีแสงธรรม
.
ขอบคุณภาพประกอบจาก : https://www.freepik.com/jcomp

ร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌱
จุฬาฯ - วัดป่าศรีแสงธรรม - กฟผ. ทำ MOU ร่วมพัฒนา
'ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อวิถีชุมชน' 🤝
.
📌 คณะวิศวะฯ จุฬาฯ วัดป่าศรีแสงธรรม และ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อวิถีชุมชนท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีพลังงานและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชาวอุบลอย่างยั่งยืน สอดรับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy)
.
👉 นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้ลงนาม MOU ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยนวัตกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ชุมชนในพื้นที่สามารถพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานและการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต
.
💚 สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมศึกษาและวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียน การเกษตร และเทคโนโลยี ทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร ด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม ระบบก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
.
📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3cNkisR

#EGATforALL #กฟผ #เศรษฐกิจBCG #จุฬา #วัดป่าศรีแสงธรรม
.
ขอบคุณภาพประกอบจาก : https://www.freepik.com/jcomp

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประหยัดไฟฟ้าได้จริง แถมเป็นมิตรกับโลกด้วยนะ 🌏.💚 ขอบคุณเพจ Environman สำหรับเรื่องราวดีๆ ครับ
17/06/2021

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประหยัดไฟฟ้าได้จริง แถมเป็นมิตรกับโลกด้วยนะ 🌏
.
💚 ขอบคุณเพจ Environman สำหรับเรื่องราวดีๆ ครับ

ฉลากเบอร์ 5 ยืนยันความประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมลด CO2
.
อากาศร้อน Work from Home ค่าไฟพุ่งกันใช่ไหมทุกคน ? แต่รู้ไหมว่าเราสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วยการเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ลดค่าไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อน แต่ทุกคนอาจจะยังสับสน ฉลากเบอร์ 5 แบบติดดาว แต่ละดาวแตกต่างกันอย่างไร อันไหนประหยัดไฟได้มากที่สุด เราควรจะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไหนดี พบกับข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่นี่เลย
หวังว่าเราจะได้ตอบคำถามที่คุณสงสัย
.
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2538 แต่เมื่อต้นปี 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็น “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว” โดยรับรองการติดฉลากแล้วรวม 22 ผลิตภัณฑ์ (กองส่งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า, ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้า และกิจการเพื่อสังคม, 2564) ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, พัดลมไฟฟ้า, หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์, กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, เตารีดไฟฟ้า, เครื่องซักผ้า, หลอด LED, เตาไมโครเวฟ, เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ, กาต้มน้ำไฟฟ้า, ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า, เครื่องรับโทรทัศน์, กระทะไฟฟ้า, เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ, ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค, ข้าวกล้อง, เสื้อผ้าและผ้าเบอร์ 5 และจักรยานยนต์ไฟฟ้า และในต้นปี 2564 เครื่องฟอกอากาศก็มีการติดฉลากเช่นกัน
.
“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว” ยิ่งมีดาวมาก ยิ่งประหยัดพลังงานสูง ปัจจุบัน มี 4 ระดับ ได้แก่ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และเบอร์ 5 ★★★ แต่ละระดับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5 – 10% ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายกว่าเดิม(ศูนย์ข่าวพลังงาน, 2563) ซึ่งนับตั้งแต่มีการจัดทำฉลากแรก จนถึงปัจจุบันมีการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ไปแล้วกว่า 427 ล้านฉลาก (ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม 2564) ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไปแล้วรวมกว่า 32,247 ล้านหน่วยในขณะเดียวกัน ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18.05 ล้านตัน หรือช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 113 ล้านต้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นอีกขั้นของการใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
.
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 บอกอะไรเราบ้าง
1. ประสิทธิภาพพลังงานที่ได้รับ ยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟ
2. ประเภทผลิตภัณฑ์
3. ค่าไฟฟ้า (แสดงค่าใช้ไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี สามารถนำไปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรุ่นอื่น ๆ ได้)
4. ค่าประสิทธิภาพ
5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
6. เว็บไซต์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
.
เห็นอย่างนี้แล้วผู้บริโภคทุกคนควรเลือกสินค้าที่มีฉลากเบอร์ 5 ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้หลายพันบาทต่อปีกันเลยทีเดียว รวมถึงยังช่วยลด CO2 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนยุคนี้ที่หันมาทำงานที่บ้านกันมากขึ้นอีกด้วย
.
แหล่งอ้างอิง:
http://labelno5.egat.co.th/new58/?p=2477
https://www.energynewscenter.com/ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์-5/
https://homeguru.homepro.co.th/no5-real-saving-symbol/

🌿“อยากให้อากาศดี เราช่วย R ไรได้บ้าง” ☁️ขอเชิญร่วม Share Idea ที่เราจะช่วยทำให้อากาศดีขึ้นด้วยวิธีต่างๆIdea โดดเด่น สุดป...
16/06/2021

🌿“อยากให้อากาศดี เราช่วย R ไรได้บ้าง” ☁️
ขอเชิญร่วม Share Idea ที่เราจะช่วยทำให้อากาศดีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
Idea โดดเด่น สุดปัง จะได้รับ หมอนรองคอนุ่มนิ่มสุดน่ารัก ไปเลยย🤩
.
📌กติกาง่าย ๆ เพียง…
.
- กด Like Facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
- Share โพสต์กิจกรรมนี้พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ
- Tag ชวนเพื่อนอย่างน้อย 2 คน มาร่วมกิจกรรม (ใต้โพสต์ในเพจ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง)
- Comment โดยการโพสต์ภาพถ่ายหรือพิมพ์ข้อความสั้นๆ เพื่อ Share Idea ในหัวข้อ “อยากให้อากาศดี เราช่วย R ไรได้บ้าง” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 12.00 น. (ใต้โพสต์ในเพจ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง)
- Idea ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล “หมอนรองคอนุ่มนิ่ม” จำนวน 9 รางวัล
.
มาช่วยกันดูแลอากาศในวันนี้ เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตกันนะครับ💛🌿
.
📍ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 22 มิ.ย. 64 เวลา 18.00 น 📍 ทางเพจศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
👉คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
#กฟผ
#ศูนย์การเรียนรู้กฟผสำนักงานกลาง
#AirTIME
#รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 : ฉลากเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ⚡️.👀 เป็นภาพคุ้นตาที่อยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าของทุกบ้าน สำ...
16/06/2021

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 : ฉลากเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ⚡️
.
👀 เป็นภาพคุ้นตาที่อยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าของทุกบ้าน สำหรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพการประหยัดไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นประหยัดไฟฟ้าแน่นอน!
.
👉 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เริ่มต้นขึ้นในปี 2534 จากภารกิจที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และในปี 2536 กฟผ. ได้ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” (Together Conservation) อย่างเป็นทางการ ก่อนที่ในปี 2538 เป็นต้นมา กฟผ. ได้ดำเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” มาโดยตลอด
.
🌝 นับตั้งแต่ฉลากแรกจนถึงปัจจุบัน มีการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ไปแล้วกว่า 427,000,000 ฉลาก (ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม 2564) ที่ไม่เพียงแต่เป็นการการันตีว่า ผลิตภัณฑ์นั้นช่วยคุณและประเทศประหยัดไฟฟ้า ยังหมายถึงว่า ผู้ใช้ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทุกคนมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างมากมายมหาศาล จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอีกด้วย
.
⚡️ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มากกว่าประหยัดไฟ คืออากาศที่ดีขึ้น เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต
.
📌 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- “ตู้เย็น” เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- “เครื่องฟอกอากาศ” เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

#EGATforALL
#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
#LabelNo5
#BreathourFuture

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 : ฉลากเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ⚡️
.
👀 เป็นภาพคุ้นตาที่อยู่บนเครื่องใช้ไฟฟ้าของทุกบ้าน สำหรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพการประหยัดไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นประหยัดไฟฟ้าแน่นอน!
.
👉 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เริ่มต้นขึ้นในปี 2534 จากภารกิจที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และในปี 2536 กฟผ. ได้ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า” (Together Conservation) อย่างเป็นทางการ ก่อนที่ในปี 2538 เป็นต้นมา กฟผ. ได้ดำเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” มาโดยตลอด
.
🌝 นับตั้งแต่ฉลากแรกจนถึงปัจจุบัน มีการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ไปแล้วกว่า 427,000,000 ฉลาก (ข้อมูลถึงเดือนมีนาคม 2564) ที่ไม่เพียงแต่เป็นการการันตีว่า ผลิตภัณฑ์นั้นช่วยคุณและประเทศประหยัดไฟฟ้า ยังหมายถึงว่า ผู้ใช้ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทุกคนมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้อย่างมากมายมหาศาล จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงอีกด้วย
.
⚡️ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มากกว่าประหยัดไฟ คืออากาศที่ดีขึ้น เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต
.
📌 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- “ตู้เย็น” เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- “เครื่องฟอกอากาศ” เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

#EGATforALL
#ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
#LabelNo5
#BreathourFuture

15 มิถุนายน 2564ครบรอบ 40 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี.💧เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เป็นเขื่อนประเภทหิน...
15/06/2021

15 มิถุนายน 2564
ครบรอบ 40 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
.
💧เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นเขื่อนที่สามารถจุน้ำได้มากที่สุดในประเทศไทย ที่ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่ากับสระว่าน้ำมาตรฐานโอลิมปิกประมาณ 7 ล้านสระ
.
📌 งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่มเมื่อปี 2516 แล้วเสร็จในปี 2523 โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีนครินทร์ มาขนานนามเขื่อน และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524
.
⚡️ เขื่อนศรีนครินทร์ไม่เพียงมีประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การประมง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังมีผลพลอยได้คือ พลังงานไฟฟ้า โดยตัวเขื่อนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง เครื่องที่ 1-3 กำลังผลิตเครื่องละ 120 เมกะวัตต์ เครื่องที่ 4-5 เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบสูบกลับ กำลังผลิตเครื่องละ 180 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 720 เมกะวัตต์

#EGATforALL #40ปี #เขื่อนศรีนครินทร์ #กาญจนบุรี

กฟผ. หนุน "นนท์พร้อม" 💛ส่งจิตอาสา-เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมน้ำดื่มลดผลข้างเคียงวัคซีน 💧.💉 กฟผ. เร่งส่งน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ....
14/06/2021

กฟผ. หนุน "นนท์พร้อม" 💛
ส่งจิตอาสา-เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมน้ำดื่มลดผลข้างเคียงวัคซีน 💧
.
💉 กฟผ. เร่งส่งน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” มอบพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ลดผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ ปูพรมหนุน “นนท์พร้อม” ส่งจิตอาสา กฟผ. เสริมกำลังอำนวยความสะดวกและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จุดให้บริการ จ.นนทบุรี
.
👉 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยภายหลังส่งมอบน้ำดื่มประมาณ 60,000 ขวด ณ จุดฉีดวัคซีน เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และวัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ว่า กฟผ. ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีขอส่งกำลังใจและอยู่เคียงข้างคนไทยในวันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้กระจายน้ำดื่มไปยังพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศแล้ว กว่า 1.1 ล้านขวด
.
💛 กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จะช่วยให้ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ตามคำแนะนำของแพทย์ พร้อมทั้งยังได้ระดมกลุ่มจิตอาสา กฟผ. ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดวัคซีน อาทิเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี
.
📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/EGAT-support-Nontprom

#EGATforALL #นนท์พร้อม #โควิด #วัคซีน

กฟผ. หนุน "นนท์พร้อม" 💛
ส่งจิตอาสา-เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมน้ำดื่มลดผลข้างเคียงวัคซีน 💧
.
💉 กฟผ. เร่งส่งน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” มอบพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ ให้ประชาชนได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ลดผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ ปูพรมหนุน “นนท์พร้อม” ส่งจิตอาสา กฟผ. เสริมกำลังอำนวยความสะดวกและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จุดให้บริการ จ.นนทบุรี
.
👉 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยภายหลังส่งมอบน้ำดื่มประมาณ 60,000 ขวด ณ จุดฉีดวัคซีน เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และวัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี ว่า กฟผ. ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีขอส่งกำลังใจและอยู่เคียงข้างคนไทยในวันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้กระจายน้ำดื่มไปยังพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศแล้ว กว่า 1.1 ล้านขวด
.
💛 กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จะช่วยให้ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ตามคำแนะนำของแพทย์ พร้อมทั้งยังได้ระดมกลุ่มจิตอาสา กฟผ. ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดวัคซีน อาทิเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต วัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี
.
📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/EGAT-support-Nontprom

#EGATforALL #นนท์พร้อม #โควิด #วัคซีน

12/06/2021

💡รู้หรือไม่..น้ำเสียจากครัวเรือนเมื่อผ่านการบำบัดแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 🤩
.
💧น้ำใช้จากการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน เช่น น้ำจากการซักล้าง หรือน้ำจากห้องน้ำและสุขา น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะประกอบไปด้วย สารอินทรีย์ สบู่ สารซักฟอก เศษอาหาร ไขมัน และน้ำมัน รวมถึงสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เจือปนอยู่
.
🤝เพื่อช่วยกันลดปัญหามลพิษทางน้ำ จึงควรมีการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดให้มีความเหมาะสม เมื่อน้ำเหล่านี้ผ่านการบำบัดแล้ว จะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในการรดน้ำต้นไม้หรือใช้กับโถสุขภัณฑ์ในบ้านของเรา เพียงเท่านี้ เราก็ได้ช่วยโลกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
.
👍 เรามาดูวิธีการบำบัดน้ำด้วยระบบบำบัดภายในบ้านได้ในคลิปด้านล่างนี้เลย 👇👇

--------

รับชม ENGY ชวนท่องโลกพลังงานไฟฟ้า ONLINE ย้อนหลังได้ที่....
.
ตอนที่ 1 มหัศจรรย์...เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
https://fb.watch/62Gy8eLIXK/

ตอนที่ 2 Piezoelectric มายากล…คนผลิตไฟฟ้า
https://fb.watch/62GzqusFBn/

ตอนที่ 3 4 Smart แนวคิดชีวิตสมดุล
https://fb.watch/62GBsjwPl3/

ตอนที่ 4 มาทำความรู้จักกับ..โลกที่ยั่งยืน
https://fb.watch/62GCi-8Szi/

ตอนที่ 5 ต้นแบบอาคารเขียว...แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา
https://fb.watch/62GDnkpFu1/

ตอนที่ 6 ตั้งใจพาไปดู......สวนแนวตั้ง
https://fb.watch/62GFy7Rzrx/

ตอนที่ 7 พลังงานแสงจากหลอด LED ในสวนแห่งอนาคต
https://fb.watch/62GGkITHfd/

ตอนที่ 8 พิคาชู... กับ เสาไฟฟ้าแรงสูง
https://fb.watch/62GvLVNGqf/

ตอนที่ 9 NCC ห้องแห่งความลับ
https://fb.watch/62GHD62zUf/

ตอนที่ 10 Universal Design กับการออกแบบอาคารเพื่อทุกคน
https://fb.watch/62GIy_zEDf/

ตอน SMART CITY…เมืองพลังงานในฝัน
https://fb.watch/62GJR5D4Ij/

ตอน ทุกวันนี้..คุณใช้ไฟฟ้าแบบไหน?
https://fb.watch/62GL7tu8on/

ตอน น้ำเสียทิพย์! เสียแค่ไหนก็บำบัดได้
https://fb.watch/62GLNCYlvX/

#EGAT
#ศูนย์การเรียนรู้กฟผ
#ENGYชวนท่องโลกพลังงานไฟฟ้าONLINE

ที่อยู่

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
Nonthaburi
11130

ข้อมูลทั่วไป

กติกาและมารยาทการโพสต์แสดงความคิดเห็นในแฟนเพจ “กฟผ. ฝ่ายสื่อสารองค์การ” - ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง - งดโฆษณาสินค้า,ฝากร้าน,ฝากเว็บไซต์,ฝากแฟนเพจ - ขออนุญาตลบข้อความที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลไปยังผู้ที่โพสต์ข้อความ (แล้วแต่กรณี)

เบอร์โทรศัพท์

+66 2436 0000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แปลง Nissan Almera จะซื้อรถไฟฟ้าป้ายแดงไปทำไม ในเมื่อรถคันเก่าใส่ชุดแปลงให้เป็นรถไฟฟ้า 100% ได้เลย
ตอนนี้มีไฟดับที่ อ.โคกสำโรง ต.ลพบุรึ ค่าาา... เป็นเพราะอะไรคะ
สวัสดี ปีใหม่จีน ไทยจีนเข้าใจ รักใคร่กัน ไชโย
ขอบคุณของรางวัล ตุ๊กตาน่ารักๆ
ให้ กฟผ.ทำแบตเตอรี่เก็บพลังงานฟ้าผ่านะครับ
แล้วเราจะได้ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกครับขายแบตเตอรี่อย่างเดียวเราก็รวยแล้วครับอายุงานนานๆนะครับ 10 ปีเลย
ให้ กฟผ.ทำแบตเตอรี่เก็บพลังงานฟ้าผ่านะครับ
ได้รับPower Bankแล้วนะค่ะจากกิจกรรมใลค์แชร์ ขอบคุณมากค่ะ
ได้รับแล้วคะขอบคุณคะรวยๆเฮงๆคะ
วัดขุนทิพย์ ตำบลธนู อำเภออุทัย ช่วยแก้ไขไฟฟ้าให้ด้วย โทรไปแล้วได้รับคำตอบว่าไม่มีบ้านไหนไฟตก มีที่เดียวที่วัดถ้าวัดแก้ไขเองได้คงไม่ต้องขอไฟฟ้าจากภาคส่วนของคุณหรอกคุณโยม ทำงานเชื่อมหรือทำงานเกียวไฟต้องดูจังหวัวะไฟดีๆ ว่าเกินหรือตก วัดไม่อยากมีปัญหากับพวกคุณเท่าไรหรอก แต่ช่วยรบกวนมาทำให้มันปกติก็เท่านั้น ไม่รู้ว่าส่วนงานแผนกไหนจะช่วยได้บ้างครับคุณโยม เป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเครื่องไฟฟ้า มันคงไม่ต้องเสียเงินซื้อคงได้แต่ทนๆๆๆ ว่าจะมีใครมาแก้ไข ช่วยหน่อยเถอะพ่อคุณ สุดท้ายวัดไม่อยากมีปัญหากับหน่วยงานใดๆๆ ไม่มีสาเหตุมันคงไม่ต้องมารบกวนพวกๆๆคุณ
ได้รับ​ Power Bank จากการ​ร่วม​กิจกรรม​ค่ะ​ ขอบคุณ​ค่ะ​❤️