นนทบุรีทูเดย์

นนทบุรีทูเดย์ ข่าวสาร กิจกรรม โครงการในจังหวัด​นนทบุรี​ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์​จังหวัดนนทบุรี​ เป็นองค์กรหลักด้านข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี (วันที่ 8 หลัง Count Down ปีใหม่ 2565)🌟 วันที่ 8 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้ง...
08/01/2022

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี
(วันที่ 8 หลัง Count Down ปีใหม่ 2565)
🌟 วันที่ 8 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 368 ราย
.
🔴 เพศหญิง 196 ราย 🔵 เพศชาย 172 ราย
👥 ต่างชาติ 6 ราย (พม่า 2 ราย แอฟริกาใต้ 1 ราย กัมพูชา 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย สิงค์โปร์ 1 ราย)
.
🗺️ ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 97 ราย
อำเภอเมือง 85 ราย
อำเภอบางบัวทอง 75 ราย
อำเภอบางใหญ่ 55 ราย
อำเภอบางกรวย 38 ราย
อำเภอไทรน้อย 18 ราย
.
🤧 มีอาการ 276 ราย คิดเป็น 75.00%
😳 ไม่มีอาการ 92 ราย คิดเป็น 25.00%
.
Ct ต่ำกว่า 25 = 309 ราย 83.96%
(Ct ต่ำ โอกาสแพร่เชื้อได้มากกว่า CT สูง)
.
💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ
- ไม่เคยได้รับวัคซีน 63 ราย คิดเป็น 17.12%
- รับวัคซีน 1 เข็ม 16 ราย คิดเป็น 4.35%
AstraZeneca 8 ราย
Moderna 4 ราย
Sinovac 2 ราย
Pfizer 1 ราย
Sinopharm 1 ราย
- รับวัคซีน 2 เข็ม 249 ราย คิดเป็น 67.23 %
AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 115 ราย
Sinovac I+ AstraZeneca II = 42 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II = 35 ราย
Pfizer I+ Pfizer II= 25 ราย
Sinovac I+ Sinovac II= 16 ราย
AstraZeneca I+ Pfizer II = 9 ราย
Moderna I+ Moderna II = 4 ราย
Sinovac I+ Pfizer II = 3 ราย
- รับวัคซีน 3 เข็ม 40 ราย คิดเป็น 10.8 %
Sinovac I+ Sinovac II+ AstraZeneca III= 20 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II+ Moderna III = 6 ราย
Sinovac I+ Sinovac II+ Pfizer III= 2 ราย
AstraZeneca I+ AstraZeneca II+ Pfizer III = 2 ราย
Sinovac I+ Sinovac II+ Pfizer III= 2 ราย
Sinovac I+ Sinovac II+ Moderna III= 1 ราย
Sinovac I+ Pfizer II+ Pfizer III = 1 ราย
Sinovac I+ AstraZeneca II+ AstraZeneca III= 1 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II+ Pfizer III = 3 ราย
AstraZeneca I+ Moderna II+ Moderna III = 1 ราย
AstraZeneca I+ AstraZeneca II+ Moderna III = 1 ราย
- รับวัคซีน 4 เข็ม 1 ราย คิดเป็น 0.27 %
Sinovac I+ Sinovac II+ AstraZeneca III + AstraZeneca IV= 1 ราย
.
รายละเอียดกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน 368 ราย
- สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจาก บุคคลในครอบครัว 53 ราย
- สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันจาก เพื่อนร่วมงาน 23 ราย
- กลับจาก สวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 1 ราย
- กลับจาก กัมพูชา จำนวน 1 ราย
- Test & Go day 6 จำนวน 1 ราย
.
.👥กลุ่มท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่'65
- กลุ่มผู้เที่ยว ถนนข้าวสาร 16 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน Rock Co Club 1 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว ร้านชงเจริญ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 1 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน Moon Bar 1 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน Spell 1 ราย
. กลุ่มผู้เที่ยว The Tab เกษตรนวมินทร์ 2 ราย
. กลุ่มผู้เที่ยว ร้านอาหารที่ถนนเลี่ยงเมือง บางกระสอ 1 ราย
. กลุ่มผู้เที่ยว ร้านไอซ์หยา 1 ราย
. กลุ่มผู้เที่ยว ล่องเรือเอเชียทีค 1 ราย
. กลุ่มผู้เที่ยว Hubpital bar ถนนข้าวสาร 2 ราย
. กลุ่มผู้เที่ยว ร้านเล่นใหญ่ ปากซอยพหลโยธิน 37 จำนวน 1 ราย
. กลุ่มผู้เที่ยว ไหว้พระวัดพุทธบูชา บางขุนเทียน 1 ราย
.
👥 กลุ่มเดินกลับจากต่างจังหวัด
- เดินทางกลับจากพัทยา - ชลบุรี 9 ราย
- เดินทางกลับจากเชียงใหม่ 2 ราย
- เดินทางกลับจากนครนายก 2 ราย
- เดินทางกลับจากนครราชสีมา 2 ราย
- เดินทางกลับจากเพชรบุรี 1 ราย
- เดินทางกลับจากราชบุรี 1 ราย
.
👥 กลุ่มอาชีพเสี่ยง
- รับจ้างทั่วไป 27 ราย
- ธุรกิจส่วนตัว 14 ราย
- ค้าขาย 10 ราย ระบุ ตลาดสามเสน 1
- ขับแท๊กซี่ 4 ราย
- เกษตรกร 2 ราย
- ขับวินมอเตอร์ไซค์ 2 ราย
- นักดนตรี 2 ราย
- บาริสต้า 2 ราย
.
กลุ่มอาชีพที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย
• Sales เทรนด์ วีจี 3
• the mall งามวงศ์วาน
• การไฟฟ้า
• ขับ LINE MAN
• ขับรถตู้
• เจ้าหน้าที่ รพ.กลาง
• ช่างเสริมสวย
• นักแสดงอิสระ
• พนง.7-11
• พนง.ดูแลสวน คอนโดศุภาลัยปา์ค
• พนักงาน.ร้านเหล้า
• พนักงาน บ.เคเบิ้ล
• พนักงาน บ.มิตรพล
• พนักงาน บ.แสนศิริ
• พนักงาน เซ็นทรัลเวิลดิ์
• พนักงานขนส่ง
• พนักงานเซเว่นสาขาเมืองทอง
• พนักงานรัฐวิสาหกิจ
• พนักงานราชการ
• พนักงานร้านอาหาร
• พนักงานโรงงานเย็บผ้า
• รับจ้าง (เย็บผ้า)
• รับราชการ
• รับราชการตำรวจ
• ร้านพัตโต๊ะ แกรนด์พลาซ่า
.
👥 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
• พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย
• ลูกจ้าง รพ.พระมงกุฏเกล้า 1 ราย
• เจ้าหน้าที่ รพ.กลาง 1 ราย
• จนท.ธุรการ สถาบันบำราศนราดูร
• เจ้าหน้าที่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน 1 ราย
.
👥 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา
📌นักเรียน (ไม่ระบุ) 26 ราย ระบุ 6 แห่ง แห่งละ 1 ราย ได้แก่
- นักเรียน เรียนออนไลน์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- นักเรียน เทคโนโลยีปิ่นมณฑล
- นักเรียน รร.เตรียมอุดมพัฒนาการนนทบุรี
- นักเรียน รร.สตรีวิทยา
- นักเรียน วัดไทรใหญ่
- นักเรียน โรงเรียนเบญจราชานุสรณ์
- นักเรียนออนไลน์ (อนุบาลนนทบุรี)
📌นักศึกษา (ไม่ระบุ) 22 ราย ระบุ 6 ราย
• นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัชจันเกษม
• นักศึกษา วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์
• นักศึกษา สถาบันจิตรลดา
• นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
.
🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562
.
🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/433809321590647/

📢 โรงพยาบาลรัฐที่รับตรวจโควิค-19 ในจังหวัดนนทบุรี // Update 6 มกราคม 2565
https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1861682454028470/

😷 "ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 8 ม.ค. 65+ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภา...
08/01/2022

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 8 ม.ค. 65
+ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.ชุมพร (20 มม.) จ.นครนายก (18 มม.) และ จ.นครศรีธรรมราช (16 มม.)
+ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ช่วงวันที่ 6 -10 ม.ค. 65 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.8-2.0 ม.
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 36,698 ล้าน ลบ.ม. (63%) ขนาดใหญ่ 29,520 ล้าน ลบ.ม. (62%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และ สิริกิติ์)
+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง เฝ้าระวังค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
+ กอนช. ติดตามการบริหารจัดการน้ำ พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
ตามมาตรการที่ 2 (จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ) ดังนี้
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
 โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
กรมทรัพยากรน้ำ
 สำรวจแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
จ.ลำพูน และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านจำตาเหิน พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนน้ำบริเวณ
- คลองแมวสูบเข้าคลองไส้ไก่ ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
- คลองลำตะคองสูบเข้าคลองส่งน้ำบ้านท่ามะปรางค์ ต.หมูสี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประชาชนได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 8 ม.ค. 65
+ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.ชุมพร (20 มม.) จ.นครนายก (18 มม.) และ จ.นครศรีธรรมราช (16 มม.)
+ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ช่วงวันที่ 6 -10 ม.ค. 65 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณใกล้เคียง ระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.8-2.0 ม.
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 36,698 ล้าน ลบ.ม. (63%) ขนาดใหญ่ 29,520 ล้าน ลบ.ม. (62%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และ สิริกิติ์)
+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง เฝ้าระวังค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
+ กอนช. ติดตามการบริหารจัดการน้ำ พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
ตามมาตรการที่ 2 (จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ) ดังนี้
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
 โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
กรมทรัพยากรน้ำ
 สำรวจแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
จ.ลำพูน และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านจำตาเหิน พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนน้ำบริเวณ
- คลองแมวสูบเข้าคลองไส้ไก่ ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 200 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
- คลองลำตะคองสูบเข้าคลองส่งน้ำบ้านท่ามะปรางค์ ต.หมูสี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประชาชนได้รับประโยชน์ 100 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

Photos from นนทบุรีทูเดย์'s post
08/01/2022

Photos from นนทบุรีทูเดย์'s post

🌊 ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้1. ปริมาณ...
07/01/2022

🌊 ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

1. ปริมาณฝนตก มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช 37 มิลลิเมตร และมีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.สงขลา 32 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 30 มิลลิเมตร

2. สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปัจจุบันไม่มีระดับน้ำล้นตลิ่ง

3. อ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จ.ระนอง อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง จ.สุราษฎร์ธานี อ่างเก็บน้ำคลองหยา อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จ.กระบี่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จ.ภูเก็ต อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา

4. สถานการณ์น้ำท่วมและพื้นที่ประสบภัย -

5. การให้ความช่วยเหลือ -

6. การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ในวันที่ 7 – 9 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

🌊 ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

1. ปริมาณฝนตก มีฝนตกหนักบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช 37 มิลลิเมตร และมีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.สงขลา 32 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 30 มิลลิเมตร

2. สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปัจจุบันไม่มีระดับน้ำล้นตลิ่ง

3. อ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จ.ระนอง อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง จ.สุราษฎร์ธานี อ่างเก็บน้ำคลองหยา อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จ.กระบี่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จ.ภูเก็ต อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา

4. สถานการณ์น้ำท่วมและพื้นที่ประสบภัย -

5. การให้ความช่วยเหลือ -

6. การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ในวันที่ 7 – 9 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

📣 อบต.ท่าอิฐ เตรียมความพร้อมศูนย์ CI รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19💥 บ่ายวันนี้ (7 ม.ค.65) นายปรีดา  เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษา...
07/01/2022

📣 อบต.ท่าอิฐ เตรียมความพร้อมศูนย์ CI รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

💥 บ่ายวันนี้ (7 ม.ค.65) นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอิฐ เตรียมความพร้อมศูนย์ Community Isolation หรือ CI จำนวน 30 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายของ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ได้สั่งการผ่านนายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้กับชาวตำบลท่าอิฐ

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 7 หลัง Count Down ปีใหม่ 2565)🌟 วันที่ 7 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้...
07/01/2022

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี
(วันที่ 7 หลัง Count Down ปีใหม่ 2565)
🌟 วันที่ 7 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 311 ราย

🔴 เพศหญิง 160 ราย 🔵 เพศชาย 151 ราย
👥 ต่างชาติ 8 ราย (พม่า 4 ราย ลาว 2 ราย กัมพูชา 1 ราย และเกาหลี 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา
อำเภอเมือง 116 ราย
อำเภอบางบัวทอง 62 ราย
อำเภอปากเกร็ด 46 ราย
อำเภอบางใหญ่ 45 ราย
อำเภอบางกรวย 31 ราย
อำเภอไทรน้อย 11 ราย

🤧 มีอาการ 259 ราย คิดเป็น 83.27%
😳 ไม่มีอาการ 52 ราย คิดเป็น 16.73%

CT ต่ำกว่า 25 = 304 ราย 97.74%
(CT ต่ำ โอกาสแพร่เชื้อได้มากกว่า CT สูง)

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ
- ไม่เคยได้รับวัคซีน 61 ราย คิดเป็น 19.61%
- รับวัคซีน 1 เข็ม 3 ราย คิดเป็น 0.96%
AstraZeneca 1 ราย
Pfizer 1 ราย
Moderna 1 ราย
- รับวัคซีน 2 เข็ม 215 ราย คิดเป็น 69.13%
AstraZeneca I+ AstraZeneca II = 109 ราย
Sinovac I+ AstraZeneca II = 37 ราย
Sinovac I+ Sinovac II= 22 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II = 20 ราย
Pfizer I+ Pfizer II= 18 ราย
AstraZeneca I+ Pfizer II= 6 ราย
AstraZeneca I+ Moderna II = 1 ราย
Moderna I+ Moderna II = 1 ราย
Sinovac I+ Pfizer II= 1 ราย
- รับวัคซีน 3 เข็ม 32 ราย คิดเป็น 10.29%
Sinovac I+ Sinovac II+ AstraZeneca III= 16 ราย
Sinovac I+ Sinovac II+ Pfizer III= 6 ราย
Sinovac I+ Sinovac II+ Moderna III= 2 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II+ AstraZeneca III = 2 ราย
Sinopharm I+ Sinopharm II+ Moderna III = 4 ราย
AstraZeneca I+ AstraZeneca II+ Pfizer III = 1 ราย
AstraZeneca I+ AstraZeneca II+ Moderna III = 1 ราย

รายละเอียดกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน 311 ราย

👥 กลุ่มท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่'65
- กลุ่มผู้เที่ยว ถนนข้าวสาร 9 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน Spell prachachuen 6 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว ร้านสามวันสองคืน 3 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว Brick bar ข้าวสาร 2 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว ร้าน Moon Bar 2 ราย
- กลุ่มผู้เที่ยว เอเชียทีค 2 ราย

👥 กลุ่มเดินกลับจากต่างจังหวัด
- เดินทางกลับจากพัทยา - ชลบุรี 11 ราย
(1 รายขึ้นรถทัวร์จากเอกมัยไปอ่างศิลา, พัทยา 29 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65)
- เดินทางกลับจากเชียงใหม่ 4 ราย
- เดินทางกลับจากราชบุรี 2 ราย

👥 กลุ่มอาชีพเสี่ยง
- รับจ้างทั่วไป 27 ราย
- ค้าขาย 9 ราย ระบุ ตลาดท่าน้ำนนท์ 1 ราย ลูกจ้างขายขนมหวาน เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 1 ราย
- ขับแท๊กซี่ 4 ราย
- พนักงานส่งของ (KERRY) 1 ราย และพนักงานบริษัท Kerry สนามบินน้ำ 1 ราย
- ค้าขาย 3 ราย
- แม่บ้าน 3 ราย ระบุ แม่บ้านบริษัท ชิโนทัย 1 ราย
- แดนซ์เซอร์ฟรีแลนซ์ 1 ราย
- บาริสต้า 1 ราย
- นักดนตรี 1 ราย
- นักร้องอิสระ 1 ราย
- นักแสดงอิสระ 1 ราย
- ช่างตัดผม ย่านเอกมัย 1 ราย
- ขับรถส่งอาหาร 1 ราย

👥 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
- บุคลากร รพ.พระนั่งเกล้า 2 ราย ระบุ แพทย์ 1 ราย พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย
- พนักงานโรงพยาบาลนนทเวช 2 ราย
- ผู้ช่วยพยาบาล คลีนิครัตนเวช 22 ไตเทียมคลินิก 2 ราย
- บุคลากรทางการแพทย์ รพ.เด็ก 1 ราย
- ผู้ช่วยทันตแพทย์ คลินิก smile master 1 ราย
- ผู้ช่วยพยาบาล 1 ราย
- ผู้ช่วยพยาบาล รพ.มงกุฏวัฒนะ 1 ราย
- พนักงาน รพ.ศิริราช 1 ราย
- พนักงานรัตนคลินิก 1 ราย
- อสม. 2 ราย

👥 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา
📌 นักเรียน (ไม่ระบุ) 11 ราย ระบุ 6 แห่ง แห่งละ 1 ราย ได้แก่
o นักเรียน เรียนออนไลน์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
o นักเรียน โรงเรียนการัญศึกษา
o นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
o นักเรียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง
o นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
o นักเรียน เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
📌 นักศึกษา (ไม่ระบุ) 12 ราย ระบุ 11 ราย
o นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 ราย
o นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 ราย
o นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ราย
o นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี 1 ราย
o นักศึกษา เรียนออนไลน์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 1 ราย
o นักศึกษา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 1 ราย
o นักศึกษา ม.เกษตรศาตร์ 1 ราย

👥 กลุ่มข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่
- ข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์
- ข้าราชการ สน.ชนะสงคราม
- เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
- เจ้าหน้าที่ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ OSSC อย. กระทรวงสาธารณสุข
- พนักงานของรัฐ เทศบาลนนทบุรี
- พนักงานของรัฐ สำนักงาน กพ.
- พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พนักงานสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน
- รับราชการทหาร
- เลขาผู้บริหารโรงเรียนเด่นหล้า
- พนักงาน บริษัท แอดไวท์
- พนักงาน บริษัท ฮันคิว
- พนักงาน 7-11 ท่าอิฐ-นนท์
- พนักงาน บ.RMA CITY MOTOR
- พนักงานบัญชี
- พนักงาน ทำงานแถวลาดพร้าว
- พนักงานบริษัท AIT
- พนักงานบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
- พนักงานบริษัท นิติรัฐ ลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จํากัด
- พนักงานบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด (งานก่อสร้าง)
- พนักงานบริษัท 3BB
- พนักงานบริษัทเอกชน ในตึก sathorn square
- พนักงานปั๊ม ปตท.
- พนักงานเย็บกระเป๋า
- พนักงานขาย เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 3 ราย
- พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ราย
- พนักงานบริษัท ไม่ระบุ 37 ราย

👥 กลุ่มอาชีพอื่น ๆ
- ธุรกิจส่วนตัว 4 ราย
- ขายของออนไลน์ 3 ราย
- เกษตรกร 2 ราย
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างยนต์ บริษัท ฮุนได
- ดีไซน์เนอร์
- ตัดต่อวิดีโอ
- ทนายความ
- แอดมินตอบลูกค้า แถวเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

👥 จุดคัดกรอง
- จุดคัดกรองเชิงรุก รพ.บางบัวทอง 5 ราย
- จุดคัดกรองเชิงรุก สสอ.บางบัวทอง 1 ราย

🏙️ แหล่งที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่
- Central Westgate
- Central World
- ร้าน Peek A Boo Cafe &Friend แคราย
- T-Bar บางซ่อน
- ตลาดนกฮูก
- เกาะล้าน จ.ชลบุรี
- ข้าวต้มปากเกร็ด , ตลาดประชานิเวศน์8

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/433809321590647/

📢 โรงพยาบาลรัฐที่รับตรวจโควิค-19 ในจังหวัดนนทบุรี // Update 6 มกราคม 2565
https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1861682454028470/

😷 "ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck" (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562

ที่อยู่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธ
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625800751

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นนทบุรีทูเดย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง นนทบุรีทูเดย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎊🎊GI FEST ช้อป ชิล New Normal🎊🎊 ✅พบกับสุดยอดสินค้า GI กว่า 50 ร้านค้าทั่วไทย สัมผัสขุมทรัพย์จากแผ่นดิน เสน่ห์แห่งสินค้า GI 🛒🛒ช้อปแนวใหม่ สไตล์ New Normal ช้อปของดี ของพรีเมี่ยม ของคุณภาพสุดปัง 🎉🎉🎉 📍วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ✅ชิลอย่างปลอดภัย เพราะผู้ขายตรวจเชื้อ Covid-19 (ATK) ครบทุกคน😷😷 🎊///แล้วพบกันนะค้าาาา///🎊 #GI #สินค้าGI #กรมทรัพย์สินทางปัญญา #จังหวัดนนทบุรี #กระทรวงพาณิชย์ #นนทบุรี #อำเภอบางใหญ่ #แคราย #บางกระสอ #รัตนาธิเบศร์ #ดอนเมือง #ปทุมธานี #ท่าน้ำนนท์ #พระราม4 #เซนทรัลพลาซาเวสต์เกต #เทศบาลนครนนทบุรี #ถนนงามวงศ์วาน #ถนนติวานนท์ #ถนนรัตนาธิเบศร์ #ถนนแจ้งวัฒนะ #Nonthaburi
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (#พิเศษรับส่วนลดจากมหาวิทยาลัยและรัฐสนับสนุน 50% ในภาค 1/64) #รับใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครหรือสอบถามข้อมูลที่ inbox มาที่ https://www.facebook.com/islocal.ru #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 084-917-5337
พนักงานของบริษัทประทีปรัตน์ (2012) จำกัด เลขที่ 13/4 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตน้ำดื่ม มีการติดโควิดจำนวนหลายคน เจ้าของไม่มีการดูแลใดๆ บางคนเริ่มมีอาการแน่นหน้าอก ป่วยประมาณ 20 คน และสั่งให้ปกปิดข้อมูล และไม่ดำเนินการใดๆ ยังคงเปิดทำการปกติ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อควบคุมการระบาดต่อไป
📢 ประกันสังคม เผยช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง 💥 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยช่องทางสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้หลายช่องทาง ได้สิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ถึง 3 ทางเลือก เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว พร้อมจ่ายเงินสมทบทันที ทุกช่องทางการสมัครและชำระเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 💥 สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท เป็นต้น สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท 💥 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที 💥 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง #NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ผู้ประกันตนตามมาตรา40 #สำนักงานประกันสังคม
📣📣 เปิดมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในและนอกระบบประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 ได้รับเงินช่วยเหลือ 1 เดือน #NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #แรงงาน #ผู้ประกอบการ #ประกันสังคม #มาตรการช่วยเหลือ #โควิด19
💧💡มาตรการ "ช่วยลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน" ก.ค.- ส.ค.64 #NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #มาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ
ไม่มีผู้ติดเชื้อวันที่ 13 หรอครับ
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณ ทวีศักดิ์ มั่งคั่งเพ็ชร 0824925477 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณแสงดาว พรมสุข 0656941440 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการขายสินค้า Online #อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 3 วัน 18 ชม. เชิญชวนผู้สนใจ ที่มีอายุตั้งแต่ #40ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์หรือต้องการต่อยอดธุรกิจ, SME, OTOP พลาดไม่ได้กับคอร์สอบรมที่จะทำให้คุณรู้วิธี การวางแผนการจัดการ และเตรียมการสำหรับร้านค้าออนไลน์ *การหาสินค้าอย่างไรให้ “ตรงใจลูกค้า” *การสร้างเนื้อหารูปแบบ VDO Content หรือ Live Steaming *การทำ Facebook Fan Page Marketing *การทำ YouTube Channel Marketing *การทำ Line Account Marketing *การตลาดดิจิทัลและการปั้นยอดขายให้ปังด้วย Chatbot *กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล 13 จังหวัด ทั่วประเทศ รีบสมัครก่อนเต็ม รับเพียงจังหวัดละ 40 คนเท่านั้น (กรณี หน่วยงานเดียวกัน รับสมัคร 5 คน/หน่วยงาน) สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม click 🔻 https://bit.ly/2RZQ4uW หมายเหตุ เรียนแบบ Online ผสม Onsite #digitalmarketing #ขายของออนไลน์ #ธุรกิจออนไลน์ #การตลาดออนไลน์ #ปั้นแบรนด์ให้ปัง #สร้างตัวตนบนออนไลน์#40+ก็เรียนได้ #เรียนฟรี
วันเดียว กิน เที่ยว ถ่ายรูป ท่าน้ำนนท์ https://www.facebook.com/1299361153430488/posts/4425495110817061/?d=n
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณสิรัญญา หล้าสุด 0826920710 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า