สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร

เปิดเหมือนปกติ

การจัดการโรคอุบัติใหม่(บทเรียนจากโควิด-19) https://bit.ly/3ncb6nLExecutive Summary บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร https://bit.l...
08/09/2021

การจัดการโรคอุบัติใหม่(บทเรียนจากโควิด-19) https://bit.ly/3ncb6nL
Executive Summary บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร https://bit.ly/3l2q5hl

การจัดการโรคอุบัติใหม่(บทเรียนจากโควิด-19) https://bit.ly/3ncb6nL
Executive Summary บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร https://bit.ly/3l2q5hl

EP. สุดท้าย สำหรับการอบรมทางวิชาการ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 Outbreak (วันที...
24/08/2021

EP. สุดท้าย สำหรับการอบรมทางวิชาการ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 Outbreak (วันที่ 25 ส.ค. 64 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
รับชมผ่าน Facebook Live : https://www.facebook.com/ipc.amr
รับชมผ่าน Cisco WebEx : https://bit.ly/3j6fPoI
ลิงก์ประกอบการประชุม https://sites.google.com/view/covid-19outbreaktheseries

EP. สุดท้าย สำหรับการอบรมทางวิชาการ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 Outbreak (วันที่ 25 ส.ค. 64 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
รับชมผ่าน Facebook Live : https://www.facebook.com/ipc.amr
รับชมผ่าน Cisco WebEx : https://bit.ly/3j6fPoI
ลิงก์ประกอบการประชุม https://sites.google.com/view/covid-19outbreaktheseries

สามารถรับชมย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย การอบรมทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรั...
19/08/2021

สามารถรับชมย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย การอบรมทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 outbreak"
ได้ที่ลิงก์ https://sites.google.com/view/covid-19outbreaktheseries

สามารถรับชมย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย การอบรมทางวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 outbreak"
ได้ที่ลิงก์ https://sites.google.com/view/covid-19outbreaktheseries

วันนี้มาต่อกันด้วย EP.2 การอบรมทางวิชาการ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 Outbreak ...
11/08/2021

วันนี้มาต่อกันด้วย EP.2 การอบรมทางวิชาการ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 Outbreak (เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
ลิงก์ https://sites.google.com/view/covid-19outbreaktheseries

วันนี้มาต่อกันด้วย EP.2 การอบรมทางวิชาการ Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 Outbreak (เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
ลิงก์ https://sites.google.com/view/covid-19outbreaktheseries

[ตัวอย่างลักษณะงานความเสี่ยงปานกลาง] การเก็บศพกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19https://youtu.be/kN7Iam_RpGQ
03/08/2021
การเก็บศพกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

[ตัวอย่างลักษณะงานความเสี่ยงปานกลาง] การเก็บศพกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
https://youtu.be/kN7Iam_RpGQ

[ตัวอย่างลักษณะงานความเสี่ยงปานกลาง] การเก็บศพกรณีผู้ป่วยติดเชื้อ

การปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบด้วย Antigen Test Kit
31/07/2021

การปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบด้วย Antigen Test Kit

การปฏิบัติตนหลังทราบผลการทดสอบด้วย Antigen Test Kit

วิธีการตรวจ COVID-19 ด้วยตนเองCr.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
30/07/2021

วิธีการตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง
Cr.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิธีการตรวจ COVID-19 ด้วยตนเอง
Cr.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

26/07/2021

การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19 #กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลาก...
23/07/2021

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ "Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 outbreak" The Series EP.1-4
https://sites.google.com/site/ipcbamrastraining/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98/covid-19-outbreak-the-series-ep-1-4?authuser=3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ "Evidence-based IPC and practical point to minimized HAI for COVID-19 outbreak" The Series EP.1-4
https://sites.google.com/site/ipcbamrastraining/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98/covid-19-outbreak-the-series-ep-1-4?authuser=3

21/07/2021
Prevention of infection from foreign countries

Prevention of infection from foreign countries : นพ.โรม บัวทอง กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
--------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/YkRia81v1lE

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล (IPC and AMR Surveillance Program) https://docs...
20/07/2021

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล (IPC and AMR Surveillance Program) https://docs.google.com/forms/d/1KADRptL6Sncz-Uo0PzUa-uIESW0FtTsemOTIOSwz3sM/edit

แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล (IPC and AMR Surveillance Program) https://docs.google.com/forms/d/1KADRptL6Sncz-Uo0PzUa-uIESW0FtTsemOTIOSwz3sM/edit

19/07/2021
International co operation and research GAP in COVID-19 management

International co operation and research GAP in COVID-19 management :
ศ. นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dr. Paul White ผู้แทนสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/oonoiYHNdVQ

16/07/2021
Environmental management during COVID-19 epidemic

Environmental management during COVID-19 epidemic
อ.ภัทร วัฒนธรรม บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด
นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พญ.จริยา แสงสัจจา (Moderator) คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
---------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube https://youtu.be/WTVofC44j0Y

14/07/2021
อีกมุมมองทางเศรษฐศาสตร์กับการแพร่ระบาดของ COVID-19

อีกมุมมองทางเศรษฐศาสตร์กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 : ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/hk7oNR4SWQk

13/07/2021
Clinical management

Clinical management :
พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์
รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ (Moderator) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
-----------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/eyZlA9Snc5s

12/07/2021
การเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค COVID–19

แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค COVID–19 : พญ.ภาวินี ด้วงเงิน กองระบาดวิทยา
---------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application

Youtube : https://youtu.be/IwkHiCOqZFY

09/07/2021
Public communication

Public communication : พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ และผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
----------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/CoW1G-3G4dk

07/07/2021
Update on PPE in COVID-19 epidemic

Update on PPE in COVID-19 epidemic :
ผศ.พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พว.วราภรณ์ เทียนทอง กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
--------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/kAKZ0aQlNfY

06/07/2021
Psychological problems and management

Psychological problems and management : นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
----------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021 Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/j8tee5wSRtU

05/07/2021
อีกหนึ่งช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุม...
05/07/2021

อีกหนึ่งช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค Line Official Account https://lin.ee/1P8i9rd

อีกหนึ่งช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค Line Official Account https://lin.ee/1P8i9rd

04/07/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 5 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
-------------

📄 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
.............

⚠️ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

📲 🌟 สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ 🌟
-----------------------------

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

02/07/2021
National management

National management : นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
--------------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021
Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application
Youtube : https://youtu.be/RbD-M98oc2M

01/07/2021

Quarantine : นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
--------------------------------------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021
Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application

Youtube : https://youtu.be/CKa4JYGnhUA

30/06/2021
COVID-19 in Thailand an overview

COVID-19 in Thailand: an overview : ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
----------------------------------------------
The 18th National Seminar on Infection Control “Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand” 9th - 11th June, 2021
Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute Online Channel: Zoom Application

Youtube : https://youtu.be/qBf-jv5Koz8

ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรง...
10/06/2021

ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 18 ''Maximizing the efficacy of COVID-19 management in Thailand'' ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
https://sites.google.com/site/ipcbamrastraining/wichakar/kickrrm

สัมมนาระดับชาติการควบคุมโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 18 ผ่านระบบ Zoom Meeting **สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ อย่าลืมเข้าประชุมกันนะ...
09/06/2021

สัมมนาระดับชาติการควบคุมโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 18 ผ่านระบบ Zoom Meeting
**สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ อย่าลืมเข้าประชุมกันนะครับ**

08/06/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ 'Maximizing the efficacy of COVID -19 management in Thailand' ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สถาบันบำราศนราดูร
ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings)
สมัครได้ที่ลิ้งก์ https://shorturl.asia/4R1v0
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-5903652 , 02-5903443

ประกาศเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ ๙ สำหรับกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปhttps://sites.google.c...
04/06/2021
ประกาศเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ ๙ - สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเช

ประกาศเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ ๙ สำหรับกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
https://sites.google.com/site/ipcbamrastraining/home/icn-9th

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ 'Maximizing the efficacy of C...
14/05/2021
สัมมนาโรคติดเชื้อระดับชาติ ครั้งที่ 18 - สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ 'Maximizing the efficacy of COVID -19 management in Thailand' ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สถาบันบำราศนราดูร
ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม (Zoom Meetings)
สมัครได้ที่ลิ้งก์ https://shorturl.asia/4R1v0
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-5903652 , 02-5903443

30/04/2021

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”

#วัคซีนโควิด19เข็มแรก
#อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

Photos from คณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในประเทศไทย's post
08/04/2021

Photos from คณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในประเทศไทย's post

ที่อยู่

38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 สถาบันบำราศนราดูร
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625903652

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานฯนี้อยู่ในสถาบันบำราศฯไหมคะ