สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from คณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในประเทศไทย's post
08/04/2021

Photos from คณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในประเทศไทย's post

หนังสือคู่มือแนวทาง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ : shorturl.asia/kINwcหรือสแกน QR Cod...
05/04/2021

หนังสือคู่มือแนวทาง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ : shorturl.asia/kINwc
หรือสแกน QR Code ตามด้านล่าง

หนังสือคู่มือแนวทาง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ : shorturl.asia/kINwc
หรือสแกน QR Code ตามด้านล่าง

รับชมวิดีโอย้อนหลัง โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 25...
19/02/2021
โครงการพัฒนาติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดเช

รับชมวิดีโอย้อนหลัง โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564
ได้ที่ https://sites.google.com/view/develop-potential

เข้าร่วมประชุม Zoom ผ่านทางลิงก์ที่แนบมานี้ : ระบุชื่อแอคเคาน์ด้วย รหัส - ชื่อจริง - หน่วยงาน (ตรวจเช็ครายชื่อ) ต....

วิดีโอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโรคติดเชื้อhttps://www.youtube.com/watch?v=yWj5ZL9U-KAลิ้งก์ระบบ : https://bamr...
05/02/2021
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโรคติดเชื้อ

วิดีโอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโรคติดเชื้อ
https://www.youtube.com/watch?v=yWj5ZL9U-KA

ลิ้งก์ระบบ : https://bamras.thaimedresnet.org/

คู่มือ PDF : https://drive.google.com/file/d/1OQ5LoovGM6NyiPJYR8miQf1cvZnPyAZq/view

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลโรคติดเชื้อhttps://bamras.thaimedresnet.org/

14/01/2021

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

https://ddc.moph.go.th/bidi/news.php?news=16526&deptcode=

การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรรับมือ COVID-19
23/12/2020
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากร รับมือ (COVID-19)

การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรรับมือ COVID-19

การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากร รับมือกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Poster การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 [ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ] ดาวน์โหลด Poster เพิ่มเติมไ...
18/12/2020

Poster การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 [ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ]

ดาวน์โหลด Poster เพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/site/ipcbamrastraining/home

Poster การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 [ความเสี่ยงสูง] ดาวน์โหลด Poster เพิ่มเติมได้ที่ https://site...
18/12/2020

Poster การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 [ความเสี่ยงสูง]

ดาวน์โหลด Poster เพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/site/ipcbamrastraining/home

ตรวจเช็ครายชื่อผู้สมัคร หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล" ได...
03/11/2020
ตรวจเช็ครายชื่อ - สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำร

ตรวจเช็ครายชื่อผู้สมัคร หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล" ได้ที่ https://sites.google.com/site/ipcbamrastraining/check

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 9 ประจ...
29/10/2020
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อแล

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรค...

สถาบันบำราศนราดูร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและ...
26/10/2020
สถาบันบำราศนราดูร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรง

สถาบันบำราศนราดูร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา” ซึ่งได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 15 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงแรมทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักเทคน.....

อีก 1 ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร 1. เข้าเว็บไซต์ส...
25/08/2020

อีก 1 ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
1. เข้าเว็บไซต์สถาบันบำราศนราดูร http://bamras.ddc.moph.go.th/th/indexth.php
2. เลือกเมนูวิชาการ
3. เลือกสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อฯ (IPC&AMR)

หรือเข้าผ่านลิ้งก์ตรง https://bit.ly/34v4Myz

การสวมใส่ PPE และกิจกรรมเก็บศพ เก็บแลป ล้างรถhttps://bit.ly/2EdxYPUเพลย์ลิสต์ยูทูปhttps://bit.ly/3giDoWEฝากทุกท่านกด LIK...
25/08/2020

การสวมใส่ PPE และกิจกรรมเก็บศพ เก็บแลป ล้างรถ
https://bit.ly/2EdxYPU

เพลย์ลิสต์ยูทูป
https://bit.ly/3giDoWE
ฝากทุกท่านกด LIKE กดแชร์ หากชื่นชอบนะคะ

21/08/2020
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

[🔴Live] สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

[🔴Live] สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

20/08/2020
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

[🔴Live] (ช่วงบ่าย) สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

[🔴Live] (ช่วงบ่าย) สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

19/08/2020
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

[🔴Live] สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17
เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

[🔴Live] สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17
เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

19/08/2020
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

[🔴Live] EP .2 สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

[🔴Live] (ช่วงบ่าย) สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

19/08/2020
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17
เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

[🔴Live] สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 17
เรื่อง “COVID–19 Thailand Perspective”

เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว ท่านสามารถรับชมสัมมนาได้ผ่านทาง Facebook Live ได้ ณ วัน เวลา ดังกล่าว
30/07/2020

เนื่องจากขณะนี้มีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว ท่านสามารถรับชมสัมมนาได้ผ่านทาง Facebook Live ได้ ณ วัน เวลา ดังกล่าว

18/05/2020
การทำความสะอาดห้องพัก

วิธีทำความสะอาดห้องพักเมื่อครบเวลากักกัน 14 วัน (State Quarantine)

วิธีทำความสะอาดห้องพักเมื่อครบเวลาแยกกัก 14 วัน และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรั....

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
14/05/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ให้แก่ “สถาบันบำราศนราดูร”
เป็นแห่งที่ 5 จาก 20 รพ. ทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน”
ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อโควิด-19 พร้อมต่อยอดสู่การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอื่นได้

กรุงเทพฯ – 14 พฤษภาคม 2563: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ให้ “สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เป็นแห่งที่ 5 ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 วันแล้ว สถาบันบำราศนราดูรซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในสังกัดกรมควบคุมโรค มีหน้าที่ดูแลและรักษาคนไข้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่จะมีคนไข้และผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเข้ามาตรวจและรักษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการต้องรอคอยนาน ดังนั้น การมีห้องตรวจหาเชื้อที่ได้รับพระราชทานนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลมีได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมพิธีฯ
นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งได้รับพระราชทานเป็นแห่งที่ 5
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และประชาชนทุกคน รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้ และจะนำนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นแนวหน้า อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการรักษาผู้ป่วยให้มีขวัญมีกำลังใจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป”
ด้าน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า “การที่สถาบันบำราศนราดูร ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) พวกเรารู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อันเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการการตรวจหาเชื้อ ซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น ถ้าเรามีห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) จะช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อและให้ความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้การรักษาพยาบาลประชาชนชาวไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
ขณะที่ นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีส่วนร่วมในการผลิตนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) เพื่อช่วยปกป้องทีมบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ และช่วยปกป้องประชาชนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ซึ่งนอกจากจะตั้งใจออกแบบให้มีระบบควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย มีระบบป้องกันอากาศรั่วไหลที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออกตัวอาคาร ทำให้ภายในอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้นแล้ว ห้องตรวจหาเชื้อที่ติดตั้ง ณ สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรักษาคนไข้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ยังสามารถต่อยอดสู่การตรวจหาเชื้อโรคอื่นที่อาจจะมีสถานการณ์ระบาดต่อไป ซึ่งด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของทางโรงพยาบาล ประกอบกับประสบการณ์และความชำนาญของทีมติดตั้ง จึงทำให้การดำเนินการต่าง ๆ สำเร็จลงภายในเวลาเพียง 3 วัน พร้อมที่จะให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ในทันที”
สำหรับ นวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) นี้ พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution ภายในห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้ออกแบบให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality (IAQ Smart) ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล (Air Tightness) ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออกตัวอาคาร ทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี โดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบ และมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง จึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ ซึ่งการเก็บตัวอย่าง (Swab) จะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง จึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสงยูวีเข้มข้นสูง ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ (UV Germicide) หลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้ง ทั้งนี้ โครงสร้างกว่าร้อยละ 80 ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิต และยังสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่ 1. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 3. รพ.กลาง 4. สถาบันโรคทรวงอก 5. สถาบันบำราศนราดูร 6. รพ.ตำรวจ 7. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 8. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 9. รพ.นครปฐม 10. รพ.ราชบุรี 11. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 12. รพ.พหลพลพยุหเสนา 13. รพ.อุตรดิตถ์ 14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 15. รพ.นครพิงค์ 16. รพ.อุดรธานี 17. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 18. รพ.สุราษฎร์ธานี 19. รพ.สงขลานครินทร์ และ 20. รพ.หาดใหญ่

**************************************************

วันที่ 16 เมษายน 2563 สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร อบรมทีม safety office...
16/04/2020

วันที่ 16 เมษายน 2563 สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร อบรมทีม safety officers ไทยแอร์เอเซีย for charter flight @ FD office

วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ลงพื้นที่ประเมินความพร...
09/04/2020

วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและชี้แนะในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้สามารถจัดบริการ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา จ.ชลบุรี

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ร่วมจัดทำสื่อการสอนการตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...
01/04/2020

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล ร่วมจัดทำสื่อการสอนการตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลศิริราช

คุณวรรณยุพา คงช่วย บริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 (Face Shield)จำนวน 100 ชิ้น ให้กับสถาบันบำราศนราดูร ทางสถาบัน...
30/03/2020

คุณวรรณยุพา คงช่วย บริจาคอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 (Face Shield)จำนวน 100 ชิ้น ให้กับสถาบันบำราศนราดูร ทางสถาบันบำราศนราดูรขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

มาทำ Face Shield กันเถอะ
30/03/2020

มาทำ Face Shield กันเถอะ

พ.ต.หญิงอภิวรรณ คงเมืองและเพื่อนๆ ที่ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ หมวกคลุมผม จำนวน 100 ชิ้น หมวกคลุมอาบน้ำ จำนวน 5...
30/03/2020

พ.ต.หญิงอภิวรรณ คงเมืองและเพื่อนๆ ที่ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ หมวกคลุมผม จำนวน 100 ชิ้น หมวกคลุมอาบน้ำ จำนวน 50 ชิ้น และกางเกงในอนามัย จำนวน 200 ชิ้น ให้กับทางสถาบันบำราศนราดูร ทางสถาบันบำราศนราดูร ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ #YouAreHeroes

วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ลงพื้นที่ประเมินความพ...
30/03/2020

วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและชี้แนะในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้สามารถจัดบริการ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ขอขอบพระคุณ พ.ต.หญิงอภิวรรณ คงเมืองและเพื่อนๆที่ได้มอบขนมให้กับทางสถาบันบำราศนราดูร #YouAreHeroes
27/03/2020

ขอขอบพระคุณ พ.ต.หญิงอภิวรรณ คงเมืองและเพื่อนๆที่ได้มอบขนมให้กับทางสถาบันบำราศนราดูร #YouAreHeroes

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
27/03/2020

สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

ที่อยู่

38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 สถาบันบำราศนราดูร
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625903652

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักงานฯนี้อยู่ในสถาบันบำราศฯไหมคะ