สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา เป็นห้องปฏิบัติการของประเทศ เป็นคำตอบสุดท้ายในการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ค...
27/07/2021

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม A204 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1386

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิ...
26/07/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1385

ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) และ ชุดทดสอบแอนติบอดี (Antibody Test Kit) ต่างกันอย่างไร#InfoDMSc#อินโฟกราฟิกกรมวิทย...
22/07/2021

ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) และ ชุดทดสอบแอนติบอดี (Antibody Test Kit) ต่างกันอย่างไร

#InfoDMSc
#อินโฟกราฟิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1382

การใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19#InfoDMSc#อินโฟกราฟิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...
22/07/2021

การใช้ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19
#InfoDMSc

#อินโฟกราฟิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 📊

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1381

สาธิตวิธีการใช้ Antigen Test Kit : https://youtu.be/X_OfLRfGQeE

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยว...
22/07/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1380

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 6/2564   การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัต...
09/07/2021

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 6/2564
การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH: COVID 19) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ สร้างมุมมองและพัฒนาแนวปฏิบัติ/ทักษะ และนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับ " CoP-NIH " ครั้งที่ 6/2564 ในหัวข้อ "คำแนะนำการตรวจวินิจฉัยโรคโควิท-19 ทางห้องปฏิบัติการ" โดย นายสุทธิวัฒน์ ลำไย ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.30-13.00 น.
http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1379

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ค...
09/07/2021

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 6

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1378

NIH Factsheet เรื่อง ชวนมารู้จักกาฬโรค (Plague) หรือเพลคhttp://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1376จัดทำโด...
06/07/2021

NIH Factsheet เรื่อง ชวนมารู้จักกาฬโรค (Plague) หรือเพลค

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1376

จัดทำโดย คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฏาคม 2564

NIH Factsheet เรื่อง ชวนมารู้จักกาฬโรค (Plague) หรือเพลค

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1376

จัดทำโดย คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฏาคม 2564

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 5/2564     การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิ...
04/07/2021

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 5/2564

การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH: COVID 19) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างมุมมองและพัฒนาแนวปฏิบัติ/ทักษะ และนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับ " CoP-NIH " ครั้งที่ 5/2564 ในหัวข้อ วิวัฒนาการระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่พบระบาดในประเทศไทย โดย ดร. สิทธิพร ปานเม่น ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.30-13.00 น.

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1375

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์กา...
04/07/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1374

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม WHONET ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเ...
02/07/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม WHONET ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว”

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม WHONET ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 628 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอนามัย และสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโปรแกรม WHONET ไปสร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรูปแบบรายงานผลเชื้อดื้อยาในคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนสร้างความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่บูรณาการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1372

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบัน...
24/06/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ สถาบันโรคทรวงอก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1370

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NGS สำหรับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม   กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ แ...
24/06/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NGS สำหรับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม

กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ และ กลุ่มเชื้อราและพาราสิตวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดอบรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง Next Generation Sequencing : Methodology & Application เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี NGS และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย บรรยายโดย นางสาววัชราภรณ์ คำจุมพล ณ ห้องประชุม A-203 และ A 204 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และผ่านระบบ Application Zoom วันที่ 4 มิถุนายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1369

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 วันที่ 18 มิถุนายน 2564    กรมวิทยา...
22/06/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 วันที่ 18 มิถุนายน 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลอินทรารัตน์ และ เนขั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มจำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1364

สธ.เปิดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 ตรวจเชื้อโรคความเสี่ยงสูงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระ...
22/06/2021

สธ.เปิดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 ตรวจเชื้อโรคความเสี่ยงสูง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (Biosafety Level 3 laboratory) จาก Mr.Nashida Kazuya เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นับเป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ทำให้มีห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ ความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1363

ที่มาจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์แพทย์

Photos from กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์'s post
22/06/2021

Photos from กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์'s post

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 4/2564    การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบ...
18/06/2021

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 4/2564
การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ C
VID-19 (CoP-NIH: COVID 19) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างมุมมองและพัฒนาแนวปฏิบัติ/ทักษะ และนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับ " CoP-NIH " ครั้งที่ 4/2564 ในหัวข้อ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดย ดร. อรพรรณ ศรีพิชัย ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30-13.00 น.

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1357

Photos from กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์'s post
16/06/2021

Photos from กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์'s post

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ค...
14/06/2021

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 5
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม A204 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1350

NIH Fact sheet เรื่อง ไข้เลือดออกอีโบลาhttp://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1349จัดทำโดย.............คณะ...
07/06/2021

NIH Fact sheet เรื่อง ไข้เลือดออกอีโบลา

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1349

จัดทำโดย.............คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มิถุนายน 2564

NIH Fact sheet เรื่อง ไข้เลือดออกอีโบลา

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1349

จัดทำโดย.............คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มิถุนายน 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบัน...
07/06/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลมิตรประชา และ โรงพยาบาลเพชรเวช ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1348

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิ...
02/06/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์กรุงเทพจีโนม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1345

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันว...
28/05/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1344

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 2/2564การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVI...
28/05/2021

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 2/2564

การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH: COVID 19) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างมุมมองและพัฒนาแนวปฏิบัติ/ทักษะ และนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับ " CoP-NIH " ครั้งที่ 2/2564 ในหัวข้อ แนวทางการประเมินชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ดร.ดนตร์ ช่างสม ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30-13.00 น.

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1343

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยว...
25/05/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลพญาไท3 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1342

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564   กรมวิทยาศา...
25/05/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1340

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ค...
21/05/2021

โครงการติดอาวุธนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานตามพันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 4
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1339

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 1/2564การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVI...
20/05/2021

สัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH:COVID 19) ครั้งที่ 1/2564

การสัมมนา/เสวนาออนไลน์ชุมชนนักปฏิบัติ COVID-19 (CoP-NIH: COVID 19) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อสร้างมุมมองและพัฒนาแนวปฏิบัติ/ทักษะ และนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ สถานการณ์ปัจจุบันของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชนิดกลายพันธุ์ โดย นางสาวณัฐธิดา ทองประมูล ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1338

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยว...
14/05/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1334

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบัน...
12/05/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ สถาบันประสาทวิทยา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1332

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (5 พฤษภาคม 2564)   กรมวิทยาศาสตร์กา...
06/05/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (5 พฤษภาคม 2564)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ เอช.ดี.แล็ป คลินิกเทคนิคการแพทย์ และ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1331

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-951-0000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด