สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธา เป็นห้องปฏิบัติการของประเทศ เป็นคำตอบสุดท้ายในการยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ

เปิดเหมือนปกติ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพ...
30/12/2021

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1578

ฝ่ายอาโบไวรัส จัดอบรมตามแผนพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้...
28/12/2021

ฝ่ายอาโบไวรัส จัดอบรมตามแผนพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการใช้ชุด spill kit
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุม A204 และห้องปฏิบัติการ VI 131 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1575

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุม KM : EVS lunch talk ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “High pre...
28/12/2021

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุม KM : EVS lunch talk ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “High prevalence of equine‐like G3P[8] rotavirus in children and adults with acute gastroenteritis in Thailand” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-13.30 น. ณ. ห้องประชุม A204 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยในฝ่ายฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ โดยจะมีการประชุม KM : EVS lunch talk เดือนละครั้ง

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1574

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยศูนย์พิษวิทยา ร่วมกับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์  ร่วมจัดนิทร...
28/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยศูนย์พิษวิทยา ร่วมกับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งได้มีการกำหนดวันควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1573

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำโดย ดร. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ ผู้แทนอำนวยการ สวส  และหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแ...
28/12/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำโดย ดร. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ ผู้แทนอำนวยการ สวส และหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 1 และ ดร. จณิศรา ฤดีอเนกสิน หัวหน้าฝ่ายมัยโคแบคทีเรียพร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือในการวิจัยด้านวัณโรคกับกองการแพทย์จีโนมิกส์ ซึ่งนำโดย นพ. ดร นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการ และ ดร. นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร. นางสาวสุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัยจากกองการแพทย์จีโนมิกส์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ. ห้องประชุม A203 อาคาร1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1572

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมทีม War Room COVID วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ. ห้องประชุม A203...
27/12/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมทีม War Room COVID วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ. ห้องประชุม A203 โดยมีประเด็นเรื่องการติดตามการตรวจยืนยันสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1569

ทีมงานการจัดการความรู้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“Journal Club”ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้...
27/12/2021

ทีมงานการจัดการความรู้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“Journal Club”ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(สวส.) เป็นประธานและนางสาวปาริฉัตร แอ่นดอนนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการฝ่ายตรวจวินิจฉัยโรคกลางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้นำเสนอบทความเรื่อง“Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.ณห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting
การจัดกิจกรรม Journal Club มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศนำเสนอบทความวิชาการและเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน การจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปมีกำหนดจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และกันยายน 2565 รวมจำนวน 5 ครั้ง

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1568

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมอบรมอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพในหัวข้อการใช้งานโปรแกรม AMS (Asset Manageme...
22/12/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมอบรมอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพในหัวข้อการใช้งานโปรแกรม AMS (Asset Management System) วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ห้องประชุม 628 อาคาร 10 ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่ม/ฝ่าย/งานของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม เพื่อทำความเข้าใจในระบบการบริหารข้อมูลครุภัณฑ์ และการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม AMS โดยมีทีมวิทยากร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมาบรรยาย

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1562

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยนายรติกร กัณฑะพงศ์ และนางสุมาลี ชะนะมา ตรวจสอบสถานที่ตั้งจุดบร...
22/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยนายรติกร กัณฑะพงศ์ และนางสุมาลี ชะนะมา ตรวจสอบสถานที่ตั้งจุดบริการเก็บตัวอย่าง SWAB ณ สนามบินดอนเมือง ของบริษัท ทรี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านโรคติดเชื้อ (Simulation Exercise for the Disease X Emer...
20/12/2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านโรคติดเชื้อ (Simulation Exercise for the Disease X Emergency Response)”

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านโรคติดเชื้อ (Simulation Exercise for the Disease X Emergency Response)”

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1558

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP-NIH: Soft Skills ครั้งที่ 1/25...
14/12/2021

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP-NIH: Soft Skills ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมี น.สพ.ดร.มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน และมีนายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability): เรียนรู้การปรับเปลี่ยน/ปรับตัวในยุคดิจิทัลผ่านการใช้งานระบบ MSIIS” ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. การประชุมเน้นการบรรยายควบคู่กับการฝึกปฏิบัติลงข้อมูลโครงการผ่านระบบ MSIIS ในรูปแบบทดลองใช้งาน เพื่อให้นักวิจัยหรือผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจขั้นตอนการลงข้อมูลแผนงานและรายงานสำหรับติดตามผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1549

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (KM-NI...
14/12/2021

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (KM-NIH) ครั้งที่ 1/2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1548

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (KM-NIH) ครั้งที่ 1/2565

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1548

วิดีทัศน์ : ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข Biosafely Level 3 (ฺBSL3) Laboratory at Nation...
13/12/2021
ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

วิดีทัศน์ : ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
Biosafely Level 3 (ฺBSL3) Laboratory at National Institute of Health,Thailand

https://youtu.be/8tO9gT-a-P4

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขBiosafely Level 3 (ฺBSL3) Laboratory at National Institute of Health,Thailand

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สา...
08/12/2021

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมปรึกษาหาแนวทางแก้ไข Observation การประเมินผลการสอบเทียบ Pipette ที่เหมาะสมกับงานทดสอบด้าน Molecular/PCR ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม A-203 เวลา 13.00 -15.30 น.

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1537

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพ...
04/12/2021

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ เดอโอร่า คลินิก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 และ เน็กซ์ อิโวลูชั่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1533

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันที่ ...
02/12/2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ. ห้องประชุม A203 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบริหารจัดการ และด้านวิชาการ องค์ประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงาน และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1527

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดย ผู้อำนวยการ นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ นายรติกร กัณฑะพงศ...
30/11/2021

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดย ผู้อำนวยการ นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ นายรติกร กัณฑะพงศ์ และนางสุมาลี ชะนะมา ตรวจสอบสถานที่ตั้งจุดบริการเก็บตัวอย่าง SWAB ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทรี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1526

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดย ผู้อำนวยการ นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ นายรติกร กัณฑะพงศ์ และนางสุมาลี ชะนะมา ตรวจสอบสถานที่ตั้งจุดบริการเก็บตัวอย่าง SWAB ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ของบริษัท ทรี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1526

ฝ่ายอาโบไวรัส กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์ จัดประชุมฝ่ายประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-12.0...
29/11/2021

ฝ่ายอาโบไวรัส กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์ จัดประชุมฝ่ายประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุม A203 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อเป็นการสื่อสารภายใน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มอบหมายงาน และติดตามการปฏิบัติงานที่สำคัญ

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1524

ประชุมคณะกรรรมการกลางบริหารจัดการคลังวัสดุของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 ณ. ห้องประชุม A203 เวลา 13....
26/11/2021

ประชุมคณะกรรรมการกลางบริหารจัดการคลังวัสดุของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 ณ. ห้องประชุม A203 เวลา 13.30-16.30 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการติดตามข้อมูลคงคลัง และข้อมูลการเบิกใช้วัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประมาณการทำแผนจัดซื้อในปีงบประมาณ 2565 ให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1520

กลุ่มกีฎวิทยาทางการแพทย์ จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด ส...
25/11/2021

กลุ่มกีฎวิทยาทางการแพทย์ จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกลุ่มกีฎวิทยาทางการแพทย์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงในบ้านเรือนเพื่อการขึ้นทะเบียนก่อนวางจำหน่าย โดยมี นายแพทย์ อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย พร้อมเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมประชุมเสนอข้อเห็น ณ. ห้องประชุม A204 เวลา 13.00-16.30 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1518

ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมร่างทำแผนปฏิบัติการของชมรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ใ...
24/11/2021

ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมร่างทำแผนปฏิบัติการของชมรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม A204 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1516

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาชุดตรวจ Dengue NS1 test kitฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ Dr.Ku...
24/11/2021

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาชุดตรวจ Dengue NS1 test kit

ฝ่ายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ Dr.Kunihiro Kaihatsu จาก ม.โกเบ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการพัฒนาชุดตรวจโรคไข้เลือดออก ( Dengue NS1 test kit) เพื่อสรุปโครงการวิจัยและรายงานหารือเพื่อต่อยอดขยายงานวิจัย ซึ่งมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดร.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ และตัวแทนฝ่ายอาโบไวรัสเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 204 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1515

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพ...
22/11/2021

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1512

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeti...
17/11/2021

ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม A204 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี น.สพ. อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน

การประชุมเน้นการจัดทำแผนการจัดการความรู้และกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเชื่อมโยงสนับสนุนระหว่างองค์ความรู้กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

"การประชุมมีการเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการผ่านการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ควบคู่กับการพัฒนาทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ เพื่อให้บุคลากร มีความสุขในการทำงาน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลได้อย่างทันเหตุการณ์"

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1505

ประชุมทีม War Room COVID วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ. ห้องประชุม A203 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ...
15/11/2021

ประชุมทีม War Room COVID วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ. ห้องประชุม A203
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมีการติดตามการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ยืนยันและการตรวจสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 การหารือด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีของน้ำชุดตรวจโควิด-19 พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการออกตรวจประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และตัวแทนของห้องปฏิบัติการในสถาบันฯเข้าร่วมประชุม

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1501

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพ...
15/11/2021

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ บริษัทบางกอกไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และ อินเตอร์ เมดิคัลแลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาลาดพร้าว ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1500

ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ ...
12/11/2021

ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ข้าราชการในฝ่ายฯ ทราบแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และตัวชี้วัดโครงการฯ ตลอดจนแผนงบเงินบำรุงโครงการห้องปฏิบัติการสาธารณสุขที่ฝ่ายได้รับจัดสรร โดยมี ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร หัวหน้าฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป เป็นประธานการประชุม ในเวลา 13.30-16.30 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม A204 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1496

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-951-0000

เว็บไซต์

https://twitter.com/thailandnih

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์) ณ ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1578
ฝ่ายอาโบไวรัส จัดอบรมตามแผนพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและการใช้ชุด spill kit วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ. ห้องประชุม A204 และห้องปฏิบัติการ VI 131 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1575
ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุม KM : EVS lunch talk ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “High prevalence of equine‐like G3P[8] rotavirus in children and adults with acute gastroenteritis in Thailand” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00-13.30 น. ณ. ห้องประชุม A204 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยในฝ่ายฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยด้านไวรัสระบบทางเดินอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยให้แก่เจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ โดยจะมีการประชุม KM : EVS lunch talk เดือนละครั้ง http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1574
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยศูนย์พิษวิทยา ร่วมกับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งได้มีการกำหนดวันควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1573
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำโดย ดร. ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ ผู้แทนอำนวยการ สวส และหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 1 และ ดร. จณิศรา ฤดีอเนกสิน หัวหน้าฝ่ายมัยโคแบคทีเรียพร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือในการวิจัยด้านวัณโรคกับกองการแพทย์จีโนมิกส์ ซึ่งนำโดย นพ. ดร นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการ และ ดร. นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร. นางสาวสุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิจัยจากกองการแพทย์จีโนมิกส์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ. ห้องประชุม A203 อาคาร1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1572
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมทีม War Room COVID วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ณ. ห้องประชุม A203 โดยมีประเด็นเรื่องการติดตามการตรวจยืนยันสายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1569
ทีมงานการจัดการความรู้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“Journal Club”ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยนายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(สวส.) เป็นประธานและนางสาวปาริฉัตร แอ่นดอนนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการฝ่ายตรวจวินิจฉัยโรคกลางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้นำเสนอบทความเรื่อง“Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.ณห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting การจัดกิจกรรม Journal Club มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศนำเสนอบทความวิชาการและเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศที่เป็นปัจจุบัน การจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปมีกำหนดจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และกันยายน 2565 รวมจำนวน 5 ครั้ง http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1568
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมอบรมอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพในหัวข้อการใช้งานโปรแกรม AMS (Asset Management System) วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ห้องประชุม 628 อาคาร 10 ซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่ม/ฝ่าย/งานของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม เพื่อทำความเข้าใจในระบบการบริหารข้อมูลครุภัณฑ์ และการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม AMS โดยมีทีมวิทยากร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมาบรรยาย http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1562
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยนายรติกร กัณฑะพงศ์ และนางสุมาลี ชะนะมา ตรวจสอบสถานที่ตั้งจุดบริการเก็บตัวอย่าง SWAB ณ สนามบินดอนเมือง ของบริษัท ทรี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการสอดคล้องตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรียมความพร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านโรคติดเชื้อ (Simulation Exercise for the Disease X Emergency Response)” http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1558
ทีมงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP-NIH: Soft Skills ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมี น.สพ.ดร.มาสเกียรติ บุญยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธาน และมีนายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability): เรียนรู้การปรับเปลี่ยน/ปรับตัวในยุคดิจิทัลผ่านการใช้งานระบบ MSIIS” ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. การประชุมเน้นการบรรยายควบคู่กับการฝึกปฏิบัติลงข้อมูลโครงการผ่านระบบ MSIIS ในรูปแบบทดลองใช้งาน เพื่อให้นักวิจัยหรือผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจขั้นตอนการลงข้อมูลแผนงานและรายงานสำหรับติดตามผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1549
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (KM-NIH) ครั้งที่ 1/2565 http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1548