ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแ

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแ หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยจากการใช้ฐานข้อมูลวารสารวิชาการต่างประเทศ (sciencedirec) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
17/05/2019

คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยจากการใช้ฐานข้อมูลวารสารวิชาการต่างประเทศ (sciencedirec) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง #ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับเส้นประสาทส่วนปลาย = Neurosurgery for the peripheral nerves😁สามารถยืมและอ่านได้ที่...
23/04/2019
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง #ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับเส้นประสาทส่วนปลาย = Neurosurgery for the peripheral nerves
😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
✔️ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
😃 สารบัญ ⬇️

สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2

😃หนังสือเรื่อง #การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพ...
23/04/2019
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง #การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia
😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
✔️ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
😃 สารบัญ ⬇️

สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2

😃หนังสือเรื่อง #แถบรหัสดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพ...
23/04/2019
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง #แถบรหัสดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์
😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
✔️ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
😃 สารบัญ ⬇️

สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2

😃หนังสือเรื่อง #ตำรากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ = Basic human anatomy😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์ก...
23/04/2019
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง #ตำรากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ = Basic human anatomy
😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
✔️ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
😃 สารบัญ ⬇️

สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์
20/04/2019

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์

👑เชิญดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม
🏷จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม
📚เล่ม ๑ :https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/final-THAI.pdf
📚เล่ม ๒ :https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/final-ENG.pdf
📚เล่ม ๓ :https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/download/pramuan_king.pdf
📚เล่ม ๔ :http://www.finearts.go.th/literatureandhistory/files/224/articleroyal-r.pdf

และ 📓 ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกhttps://phralan.in.th/coronation/images/download/1551167936_d_1.pdf

😃หนังสือเรื่อง #พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศ...
27/03/2019
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง #พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
✔️ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
😃 สารบัญ ⬇️

สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2

😃หนังสือเรื่อง #โรคสมาธิสั้น ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร...
27/03/2019
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง #โรคสมาธิสั้น ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
✔️ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
😃 สารบัญ ⬇️

สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 

😃หนังสือเรื่อง DMSc R2R 2018 การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม 😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร...
27/03/2019
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

😃หนังสือเรื่อง DMSc R2R 2018 การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม
😁สามารถยืมและอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
✔️ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
😃 สารบัญ ⬇️

สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!!! หนังสือแนะนำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Open to download E-book of The Royal Coronation Cere...
03/03/2019

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!!!
หนังสือแนะนำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Open to download E-book of The Royal Coronation Ceremony

https://phralan.in.th/coronation/downloaddetail.php?id=38

เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!!!
หนังสือแนะนำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Open to download E-book of The Royal Coronation Ceremony

https://phralan.in.th/coronation/downloaddetail.php?id=38

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
01/03/2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#eBook 📗 ไฟล์หนังสือ #ร้อยเรื่องเล่าการสาธารณสุขไทย >>https://bit.ly/2TZRdir

#กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานตาม #แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ด้านสาธารณสุข 🏥 โดยกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศใน 4 ด้าน นั้น ได้แก่ 1)ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 2)ด้านการบริการเป็นเลิศ 3)ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 4)ด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” #GreenAndCleanHospital ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสาร เที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 438 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562......พบกับ เกาสง ไถหนาน ไถจง ทั้งกิน ทั้งเที่ยว ทั้งช้อ...
11/02/2019

......นิตยสาร เที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 438 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

......พบกับ เกาสง ไถหนาน ไถจง ทั้งกิน ทั้งเที่ยว ทั้งช้อป! ตามหัวใจไปโกเบ ขับรถเที่ยวอิชิกาวะ ความสนุกบนเส้นทางธรรมชาติ

......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2😃

......หรือค้นหาหนังสืออื่นๆได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://www.dmsc.moph.go.th/library/home.php

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสาร HealthTodayr ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2019......พบกับ หนุ่ย - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เจ้าพ่อไอทีสุดแอคทีฟ ที่จะมาเป...
11/02/2019

......นิตยสาร HealthTodayr ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2019

......พบกับ หนุ่ย - พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เจ้าพ่อไอทีสุดแอคทีฟ ที่จะมาเปิดเผยเทคนิค Hack ร่างกาย พิชิตความอ้วน ตัวการสำคัญของสารพัด #โรคเอ็นซีดี

......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2😃

......หรือค้นหาหนังสืออื่นๆได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://www.dmsc.moph.go.th/library/home.php?fbclid=IwAR1HgNe7w7YFA0uNJ21BOVwRjOj0bw3FGB00GvyC1C02xDTyhV68IbE7RWM

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
31/01/2019

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญชวนทุกคน 👨‍👩‍👧‍👦 ร่วมใจกัน "งดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันจันทร์" เพื่อลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม #วันจันทร์กรมวิทย์ฯสดใสไร้ถุงพลาสติก #ใช้ถุงผ้าทุกวัน #ลดการใช้ถุงพลาสติก #ลดภาวะโลกร้อน #ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม #SayNoToPlasticBag #prDMSc #ใช้ถุงผ้าทุกวัน #ลดการใช้ถุงพลาสติก #ลดภาวะโลกร้อน #ร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม #SayNoToPlasticBag #prDMSc #infographicกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารเที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 437ประจำเดือนมกราคม 2562😄SKI DESTINATION DREAMLISTS ฤดูสกีมาถึงแล้ว!HOKKAIDO FALLING I...
22/01/2019

......นิตยสารเที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 437ประจำเดือนมกราคม 2562

😄SKI DESTINATION DREAMLISTS ฤดูสกีมาถึงแล้ว!
HOKKAIDO FALLING IN LOVE WITH FALL
10 CHECKLISTS IN ICELAND ไอซ์แลนด์ไม่ได้มีแค่แสงเหนือ😁

......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2😃

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

..... นิตยสาร Health Today ฉบับเดือนมกราคม 2562......เนื้อหาภายในเล่ม😁😀พบกับความรู้เรื่องสุขภาพจาก พญ.ชัญวลี ศรีสุโข - ส...
22/01/2019

..... นิตยสาร Health Today ฉบับเดือนมกราคม 2562
......เนื้อหาภายในเล่ม😁😀พบกับความรู้เรื่องสุขภาพจาก พญ.ชัญวลี ศรีสุโข - สื่อสารสรรค์สร้างความเข้าใจ
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2😃

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสาร Sawasdee ประจำเดือน January 2019......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น ...
22/01/2019

......นิตยสาร Sawasdee ประจำเดือน January 2019
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2😃

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยินดีให้บริการครับ/คะ
25/12/2018

ยินดีให้บริการครับ/คะ

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
25/12/2018

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๔๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๑......เรื่องเด่นประจำฉบับ✅A Cannabis Renaissance : สู่ยุคฟื้นฟู “กัญ...
30/10/2018

......นิตยสารสารคดี ปีที่ ๓๔ ฉบับที่ ๔๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
......เรื่องเด่นประจำฉบับ
✅A Cannabis Renaissance : สู่ยุคฟื้นฟู “กัญชา” วิทยา
✅กัญชากับภูมิปัญญาชาวบ้านไทย
✅โลก (ไม่) ลับ ของผู้ใช้กัญชารักษาโรค
✅กัญชาบนเส้นทางประวัติศาสตร์โลก
✅อ่านเอาเรื่อง – เมื่อ “กัญชา” จะเป็นยารักษาโรค และ✅ความเป็นไปได้เรื่อง “กัญชาเสรี”
✅SMALL TALK – “อำนาจ มงคลเสริม” สกัดกัญชารักษาโรค
✅FOTO ESSAY – Dam Collapsed เหตุเกิดที่เซเปียน
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2018......ในเล่มเราจะพาคุณไปพบกับความอึดและไม่ยอมแพ้ของชีวิตบนโลก ...
30/10/2018

......นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2018
......ในเล่มเราจะพาคุณไปพบกับความอึดและไม่ยอมแพ้ของชีวิตบนโลก ที่แม้จะผ่านภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เมื่อชีวิตกำเนิดขึ้นบนโลก แต่ชีวิตก็ยังยืนหยัดดำรงชีพจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ถ้าโลกพบกับวิกฤติครั้งหน้า ชีวิตจะยืดหยัดต่อไปได้หรือไม่ มาหาคำตอบกันในเล่มนี้
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

...... นิตยสาร Health Today ฉบับเดือนตุลาคม 2561...... เนื้อหาภายในเล่ม😁😀พบกับความรู้เรื่องสุขภาพจาก นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์...
24/10/2018

...... นิตยสาร Health Today ฉบับเดือนตุลาคม 2561
...... เนื้อหาภายในเล่ม
😁😀พบกับความรู้เรื่องสุขภาพจาก นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ : Health Yourself เพราะสุขภาพเป็นของคุณ
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสาร Sawasdee ประจำเดือน October 2018......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
24/10/2018

......นิตยสาร Sawasdee ประจำเดือน October 2018
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารเที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 434 ประจำเดือนตุลาคม 2561......เนื้อหาภายในเล่มSRI LANKA & MALDIVES ทริปเดียว เที่ยวสอ...
24/10/2018

......นิตยสารเที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 434 ประจำเดือนตุลาคม 2561
......เนื้อหาภายในเล่ม
SRI LANKA & MALDIVES ทริปเดียว เที่ยวสองประเทศ
ค้นหาเสน่ห์ที่ซุกซ่อนในเกาหลีใต้ ก่อนไปเที่ยวคากะกับบานาน่าจัง ยลโฉมนาวโอพี สวรรค์อันดามันแห่งทะเลเมียนมา และฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 481 (16 ตุลาคม 2561 ปกกันต์ กันตถาวร)......เรื่องเด่นในเล่ม✅NUTRITION REVOLUTION คู่มือกินถั...
24/10/2018

......นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 481 (16 ตุลาคม 2561 ปกกันต์ กันตถาวร)
......เรื่องเด่นในเล่ม
✅NUTRITION REVOLUTION คู่มือกินถั่วเพิ่มโอเมก้าแก้สมองล้ายามบ่าย
✅21st issue ANNIVERSARY
✅CRGANIC RESOLUTION ทางรอดสุขภาพมนุษยชาติ มะเร็ง เอสแอลดี ภูมิแพ้ เกาต์ วัยทอง
✅EYE TREATMENT ช่วยรุ่นใหญ่ ไร้แว่น
✅NATURAL THERAPY ธรรมชาติบำบัดแบบไหนได้มาตรฐาน#ไม่ถูกหลอก
✅WEIGHT LOSS EXERCISE กันต์ กันตถาวร
✅10 GLYCATION PREVENTIONS วิธีโบท็อกซ์แสนง่าย ประหยัดตังค์
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 480 (1 ตุลาคม 2561 ปกแพนเค้ก)......เรื่องเด่นในเล่ม😀HEALTH HERO 27 กิโลหายวับ ไม่อด ไม่พึ่งย...
24/10/2018

......นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 480 (1 ตุลาคม 2561 ปกแพนเค้ก)
......เรื่องเด่นในเล่ม
😀HEALTH HERO 27 กิโลหายวับ ไม่อด ไม่พึ่งยา ไม่บ้าพลัง
😀Chinese Herb "ซานชี" โสมเทวดา รักษาไขมันในเลือดสูง
😀STRESS MANAGEMENT วิธีแก้ 17 โรคสาวออฟฟิศขี้บ่น #ฉันติดหวาน #ฉันอ้วน #ฉันนอนไม่หลับ #ฉันปวดประจำเดือน
😀NUTRITION REVOLUTION หยุดแป้งขาว + ของหวาน หยุดอาการเบลอแต่เช้า
......สามารถยืมและอ่านได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารสารคดี ปีที่ 34 ฉบับที่ 803 กันยายน 2561......เรื่องเด่นประจำฉบับ     -- ตามรอย “เดือนเพ็ญ”-“นายผี” – อัศนี...
01/10/2018

......นิตยสารสารคดี ปีที่ 34 ฉบับที่ 803 กันยายน 2561
......เรื่องเด่นประจำฉบับ
-- ตามรอย “เดือนเพ็ญ”-“นายผี” – อัศนี พลจันทร
-- เสนีย์ เสาวพงศ์ หนึ่งศตวรรษ “ปีศาจแห่งกาลเวลา”
-- รุ่น ๒๔๙๐ – ๑๐๐ ปีชาตกาล นักคิด นักเขียนไทย
-- ๑๐๐ ปี จักรพรรดิเพลงลูกทุ่งไทย ไพบูลย์ บุตรขัน
-- Small Talk – ชีวิตเพื่อหน้าที่ ๑๐๐ ปี นักปราชญ์ ประเสริฐ ณ นคร
......สามารถอ่านและยืมได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนตุลาคม 2018......ไฮไลต์ในเล่มเราจะพาคุณไปพบกับความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของวงการแ...
01/10/2018

......นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนตุลาคม 2018
......ไฮไลต์ในเล่มเราจะพาคุณไปพบกับความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของวงการแพทย์ที่จะมอบความหวังใหม่ให้กับผู้พิการทางสายตา เพื่อกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ด้วยวิธีการฝังชิปเข้าไปแทนเซลล์รับแสงในดวงตา, การใช้เซลล์ต้นกำเนิดสร้างกระจกตาขึ้นใหม่ และในอนาคตอันใกล้กับการปลูกถ่ายดวงตาได้ทั้งดวง...
......สามารถอ่านและยืมได้ที่ #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

........นิตยสาร My home (เล่มที่ 99) เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 : mini glass house โรงเรือนขนาดเล็กที่ใครๆก็มีได้........
25/09/2018

........นิตยสาร My home (เล่มที่ 99) เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 : mini glass house โรงเรือนขนาดเล็กที่ใครๆก็มีได้
........my home ฉบับนี้เราจะพาไปท่องโลกสีเขียว ไปบุกความฝันของใครหลายคนที่อยากมีโรงเรือนขนาดเล็กไว้ที่บ้าน ไม่ว่าจะใช้เพาะต้นไม้ หรือเอาไว้เป็นที่ที่ปกป้องต้นไม้ของเราให้ปลอดภัย หรือจะไว้ใช้นั่งชมสวย จิบกาแฟเก๋ๆ ก็ตาม ในเมื่อของมันต้องมี เราก็ต้องมีอย่างสมเหตุสมผล ก่อนสร้างโรงเรือนต้องคำนึงถึงอะไร ระหว่างทางที่จะไปให้ถึงฝันต้องเจออะไรบ้าง เรารวมทุกคำตอบมาให้ในคอลัมน์ my story เรียบร้อยแล้ว...
........สามารถยืมและอ่านได้ที่ : #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

........นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 479 (16 กันยายน 2561)........เรื่องน่าอ่านภายในเล่ม- NEW FAT FIGNTER เพื่อคนไซส์ L, XL, XX...
25/09/2018

........นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 479 (16 กันยายน 2561)

........เรื่องน่าอ่านภายในเล่ม

- NEW FAT FIGNTER เพื่อคนไซส์ L, XL, XXL

- น้ำเบอร์รี่ ล้างพิษตับ ขับไขมัน ไขมันดี หยุดความหิว

- ค็อกเทล ช่วยเผาผลาญ

- โปรแกรมน่าลอง ลดอ้วนใน 3 วัน

- NATURAL TREATMENT ปรับสมดุลฮอร์โมนไทรอยด์ หยุดฉายา "หมูแข็งแรง"

- FOLLOW PORSHE ดูวิธีปั้นหุ่นเฟิร์ม สไตล์พอร์ช-ศรัณย์

- 3 ANTI-INFLAMMATION ลดอักเสบ หยุดอัลไซเมอร์

- Research Backup เคล็ดลับกินเพิ่มกล้าม

........ดูแลตนเอง การออกกำลังกาย และการเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันและฟื้นฟู ในยามที่เจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วย
........สามารถยืมและอ่านได้ที่ : #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข Download ได้ที่ :  http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/EbookMOP...
24/09/2018

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข Download ได้ที่ :
http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/EbookMOPH20yrsPlan2017_version2.pdf
ไว้อ่านเพื่อจะได้ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวโน้มการพัฒนาไปทางทิศทางใดบ้าง

ควร download ไปอ่านเลย
มีประโยชน์
จะได้รู้ว่ากระทรวงสาธารณสุข จะทำอะไรบ้าง
http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/EbookMOPH20yrsPlan2017_version2.pdf

......นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนกันยายน 2018......ไฮไลต์ในเล่มเราจะพาคุณไปพบกับนักพันธุศาสตร์ที่สามารถสร้างต...
12/09/2018

......นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ฉบับเดือนกันยายน 2018
......ไฮไลต์ในเล่มเราจะพาคุณไปพบกับนักพันธุศาสตร์ที่สามารถสร้างตัวอักษรแทนลำดับเบสในรหัสพันธุกรรมใหม่อีกสองตัวอักษร ส่งผลให้เกิดการออกแบบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก

ไปดูการทดลองครั้งสำคัญของวงการอวกาศจีน ด้วยการส่งคนเข้าไปอยู่ในฐานดวงจันทร์เทียมนานเป็นปี เพื่อการวางแผนสร้างฐานบนดวงจันทร์จริงๆ ได้สำเร็จ

ติดตามเรื่องราวของเพลิงร้อนใต้พืดน้ำแข็งแอนตาร์กติกาที่กำลังรอวันปะทุ, เทคโนโลยีสุดล้ำบนสนามฟุตบอลโลก และอีกหลากหลายสาระแห่งโลกวิทยาศาสตร์
......อ่านต่อและยืมได้ที่ : #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสาร เที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 433 ประจำเดือนกันยายน 2561......พูดคุยกับบุคคลในแวดวงท่องเที่ยว 36 คนเกี่ยวกับเส้นทาง...
12/09/2018

......นิตยสาร เที่ยวรอบโลก ฉบับที่ 433 ประจำเดือนกันยายน 2561
......พูดคุยกับบุคคลในแวดวงท่องเที่ยว 36 คน
เกี่ยวกับเส้นทาง-จุดหมายที่เป็น Favorite ของทั้งเอเยนต์ทัวร์ สายการบิน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว นักเขียน นักเดินทาง ซึ่งต่างเป็นกูรู หรือตัวจริงเรื่องเที่ยวทั้งนั้น
......อ่านต่อและยืมได้ที่ : #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

......นิตยสาร HealthToday ฉบับ September 2018......สารพันความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพด้านต่าง ๆ จิตเวช โภชนาการ ความงาม ก...
12/09/2018

......นิตยสาร HealthToday ฉบับ September 2018
......สารพันความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพด้านต่าง ๆ จิตเวช โภชนาการ ความงาม การออกกำลังกาย โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน "ไม่มีคำว่าสาย ขอเพียงลงมือทำ"
......อ่านต่อและยืมได้ที่ : #ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่

88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด