พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รั

พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รั รับตรวจสอบความปรอดภัยอาคาร รับประกันการติดตามใบ ร.1 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด รับดำเนินการให้คำปรึกษาเสนอแนะและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เปิดเหมือนปกติ

มีหลายๆอาคารมักพบปัญหาเกี่ยวกับพื้นคอนกรีตหลุดล่อน คานคอนกรีตแตกร้าว และมีน้ำรั่วซึม ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากวัสดุที่เสื่อมส...
22/05/2021

มีหลายๆอาคารมักพบปัญหาเกี่ยวกับพื้นคอนกรีตหลุดล่อน คานคอนกรีตแตกร้าว และมีน้ำรั่วซึม ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากวัสดุที่เสื่อมสภาพลงและไม่ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร โดยทางบริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด มีบริการตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างความแข็งแรงของอาคาร พร้อมทั้งจัดทำรายงานและแนะนำแนวทางการแก้ไขโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ⚒⛏🔩🏢🏗

ช่องทางการติดต่อ 👇
บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 : https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding

#plusbuildinginspector #buildinginspector #plusbuilding #รับตรวจสอบอาคาร #ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #บริษัทพลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์จำกัด #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm #ไฟอร่าม #ตรวจสอบตู้MDB
#รับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อcovid19

1  พฤษภาคม  2021 วันแรงงานแห่งชาติ (May Day)วันนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ...
01/05/2021

1 พฤษภาคม 2021 วันแรงงานแห่งชาติ (May Day)
วันนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เป็นวันหยุดที่ให้ผู้ใช้แรงงานได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ❤️ และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 : https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding

#plusbuildinginspector #buildinginspector #plusbuilding #รับตรวจสอบอาคาร #ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
#บริษัทพลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์จำกัด #ตรวจสอบป้าย #ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealrm #ไฟอร่าม #ตรวจสอบตู้MDB #รับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อcovid19

1 พฤษภาคม 2021 วันแรงงานแห่งชาติ (May Day)
วันนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่อง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เป็นวันหยุดที่ให้ผู้ใช้แรงงานได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ❤️ และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 : https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding

#plusbuildinginspector #buildinginspector #plusbuilding #รับตรวจสอบอาคาร #ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
#บริษัทพลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์จำกัด #ตรวจสอบป้าย #ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealrm #ไฟอร่าม #ตรวจสอบตู้MDB #รับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อcovid19

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด รับตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อ...
27/04/2021

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด รับตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด โรงงาน สถานศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งบริการดูแลอาคารแบบครบวงจร เช่น งานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม งานจัดการพลังงานสำหรับอาคาร งานตรวจสอบ และติดตั้งระบบสำหรับอาคารทุกประเภท ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 : https://lin.ee/10LfAsk
#plusbuildinginspector #buildinginspector #plusbuilding #รับตรวจสอบอาคาร #ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
#บริษัทพลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์จำกัด #ตรวจสอบป้าย #ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealrm #ไฟอร่าม #ตรวจสอบตู้MDB #รับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อcovid19

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด รับตรวจสอบอาคาร พร้อมให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบความปลอดภัยอาคารประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล อาคารชุด โรงงาน สถานศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งบริการดูแลอาคารแบบครบวงจร เช่น งานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม งานจัดการพลังงานสำหรับอาคาร งานตรวจสอบ และติดตั้งระบบสำหรับอาคารทุกประเภท ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 : https://lin.ee/10LfAsk
#plusbuildinginspector #buildinginspector #plusbuilding #รับตรวจสอบอาคาร #ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
#บริษัทพลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์จำกัด #ตรวจสอบป้าย #ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealrm #ไฟอร่าม #ตรวจสอบตู้MDB #รับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อcovid19

พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รับตรวจสอบอาคาร's cover photo
16/01/2017

พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รับตรวจสอบอาคาร's cover photo

พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รับตรวจสอบอาคาร
16/01/2017

พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รับตรวจสอบอาคาร

ที่อยู่

95/18 หมู่9 อาคารแอทออฟฟิศ ชั้น 7 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
Nonthaburi
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+66922648589

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รั:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด