พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รั

พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รั รับตรวจสอบความปรอดภัยอาคาร รับประกันการติดตามใบ ร.1 บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด รับดำเนินการให้คำปรึกษาเสนอแนะและตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เปิดเหมือนปกติ

ข้อควรรู้? ในการตรวจสอบอาคาร ระยะเวลาในการตรวจสอบอาคาร จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตรวจสอบใหญ่ และตรวจสอบประจำปี โดยอาคารที่อ...
10/01/2022

ข้อควรรู้? ในการตรวจสอบอาคาร

ระยะเวลาในการตรวจสอบอาคาร จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตรวจสอบใหญ่ และตรวจสอบประจำปี โดยอาคารที่อยู่ในเงื่อนไขจึงจะต้องมีการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยมีรายละเอียดดังนี้
🔎ตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบ โดยจะมีการตรวจสอบทุก 5 ปี โดยผู้ตรวจของเราจะมีตรวจอย่างละเอียด ตรวจสอบแผนการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ของอาคารรวมถึงคู่มือปฏิบัติตามแผนให้เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคาร
🔎ตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ การตรวจสอบประจำปีให้กระทำในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่ประจำปี

👷‍♂️หากไม่ตรวจสอบจะมีความผิดอย่างไร?
ตามมาตรา 65 ทวิ บัญญัติว่า เจ้าของอาคารไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

#ความปลอดภัยของอาคาร คือ งานของเรา”
สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)

#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

ข้อควรรู้? ในการตรวจสอบอาคาร

ระยะเวลาในการตรวจสอบอาคาร จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตรวจสอบใหญ่ และตรวจสอบประจำปี โดยอาคารที่อยู่ในเงื่อนไขจึงจะต้องมีการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยมีรายละเอียดดังนี้
🔎ตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบ โดยจะมีการตรวจสอบทุก 5 ปี โดยผู้ตรวจของเราจะมีตรวจอย่างละเอียด ตรวจสอบแผนการตรวจบำรุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ของอาคารรวมถึงคู่มือปฏิบัติตามแผนให้เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคาร
🔎ตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ การตรวจสอบประจำปีให้กระทำในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่ประจำปี

👷‍♂️หากไม่ตรวจสอบจะมีความผิดอย่างไร?
ตามมาตรา 65 ทวิ บัญญัติว่า เจ้าของอาคารไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

#ความปลอดภัยของอาคาร คือ งานของเรา”
สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)

#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

🎊🎁Happy New Year 2022🎉🎄Let’s give a warm welcome to the year that starts a new, cherish each moment that the year shall ...
01/01/2022

🎊🎁Happy New Year 2022🎉🎄
Let’s give a warm welcome to the year that starts a new, cherish each moment that the year shall behold, so let’s come together and celebrate a blissful start to the New Year. Happy New Year.

🎊🎁Happy New Year 2022🎉🎄
Let’s give a warm welcome to the year that starts a new, cherish each moment that the year shall behold, so let’s come together and celebrate a blissful start to the New Year. Happy New Year.

ในเรื่องของความปลอดภัยของอาคาร โดยจะมีการตรวจสอบอาคารอยู่เป็นประจำปีนั้น  ซึ่งมีหลายๆท่าน สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเอกสารที่...
27/12/2021

ในเรื่องของความปลอดภัยของอาคาร โดยจะมีการตรวจสอบอาคารอยู่เป็นประจำปีนั้น ซึ่งมีหลายๆท่าน สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเอกสารที่จัดเตรียมให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร แต่ไม่ทราบว่าต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น ขอสรุปเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีรายการมีดังนี้ค่ะ👇

1. รายงานการบำรุงรักษาระบบวศิวกรรมประจำปีทุกระบบ
2. File รายงานการตรวจสอบสภาพน้ำเสีย
3. หนังสือรับรองการซ้อมหนีไฟ / รูปภาพการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
4. แผนผังเส้นทางหนี ไฟ ( Floor Plan )
5. เอกสารอนุญาตก่อสร้างอาคาร ( อ.1 ) หรือ เอกสารอนุญาตเปิดใช้อาคาร ( อ.6 )
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
7. รายการจดทะเบียนแต่งตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
8. ทะเบียนบ้านของอาคาร
9. บัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
10. ทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
11. กรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

ในเรื่องของความปลอดภัยของอาคาร โดยจะมีการตรวจสอบอาคารอยู่เป็นประจำปีนั้น ซึ่งมีหลายๆท่าน สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเอกสารที่จัดเตรียมให้กับผู้ตรวจสอบอาคาร แต่ไม่ทราบว่าต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น ขอสรุปเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมีรายการมีดังนี้ค่ะ👇

1. รายงานการบำรุงรักษาระบบวศิวกรรมประจำปีทุกระบบ
2. File รายงานการตรวจสอบสภาพน้ำเสีย
3. หนังสือรับรองการซ้อมหนีไฟ / รูปภาพการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
4. แผนผังเส้นทางหนี ไฟ ( Floor Plan )
5. เอกสารอนุญาตก่อสร้างอาคาร ( อ.1 ) หรือ เอกสารอนุญาตเปิดใช้อาคาร ( อ.6 )
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
7. รายการจดทะเบียนแต่งตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
8. ทะเบียนบ้านของอาคาร
9. บัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
10. ทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
11. กรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

🎊🎅Christmas  25 December 2021 🎊🎁Merry Christmas and many good wishes for a new year of happiness and prosperity. 🎈🎊🎅🤶สุข...
25/12/2021

🎊🎅Christmas 25 December 2021 🎊🎁

Merry Christmas and many good wishes for a new year of happiness and prosperity. 🎈🎊🎅🤶
สุขสันวันคริสต์มาสและสำหรับปีใหม่นี้ขออวยพรให้ประสบความสุขและความเจริญเทอญ🎅

🎊🎅Christmas 25 December 2021 🎊🎁

Merry Christmas and many good wishes for a new year of happiness and prosperity. 🎈🎊🎅🤶
สุขสันวันคริสต์มาสและสำหรับปีใหม่นี้ขออวยพรให้ประสบความสุขและความเจริญเทอญ🎅

รู้หรือไม่? ต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลอย่างไร🌱
14/12/2021

รู้หรือไม่? ต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลอย่างไร🌱

รู้หรือไม่? ต้นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่งผลอย่างไร🌱

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากร...
05/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏 🙏
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏 🙏
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

🔥เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น ทำให้ผู้คนวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่ทันการณ์ ทำให้มีการสูญเสียทรัพย์สิน เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จาก...
29/11/2021

🔥เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น ทำให้ผู้คนวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่ทันการณ์ ทำให้มีการสูญเสียทรัพย์สิน เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์นี้ อาคารจึงต้องมีการตรวจสอบระบบอัคคีภัยเพื่อรับรองกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น จึงต้องมีเส้นทางหรือป้ายหนีไฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างทันทีอย่างปลอดภัย

รายการตรวจสอบ ดังนี้
✅สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
✅สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
✅สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขอนามัยกันมาก และในส่วนของสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน ...
22/11/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขอนามัยกันมาก และในส่วนของสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ ยกตัวอย่างระบบสุขอนามัยในด้านของอาคาร จึงจะต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพ และการทำงานของระบบ ที่ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม🌳♻️

🔍รายการที่ต้องตรวจสอบ
🌿ระบบประปา
🌿ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
🌿ระบบระบายน้ำฝน
🌿ระบบจัดการมูลฝอย
🌿ระบบระบายอากาศ
🌿ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📩 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขอนามัยกันมาก และในส่วนของสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ ยกตัวอย่างระบบสุขอนามัยในด้านของอาคาร จึงจะต้องมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพ และการทำงานของระบบ ที่ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม🌳♻️

🔍รายการที่ต้องตรวจสอบ
🌿ระบบประปา
🌿ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
🌿ระบบระบายน้ำฝน
🌿ระบบจัดการมูลฝอย
🌿ระบบระบายอากาศ
🌿ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📩 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

👷ความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างของอาคาร  เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคารสูง ส่งผลต่อปลอดภัยในชีวิตและ...
15/11/2021

👷ความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างของอาคาร เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคารสูง ส่งผลต่อปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย หากอาคารขาดความแข็งแรงโครงสร้างก็จะทำให้อาคารทรุด และพังทลายได้ การขาดการบำรุงรักษาอาคารนั้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย จึงต้องมีการตรวจสอบตามรายการดังนี้👇

🏗การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
🏗การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
🏗การเปลี่ยนสภาพการใช้งาน
🏗การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
🏗การชำรุดสึกหรอของอาคาร
🏗การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
🏗การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)

#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

👷ความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างของอาคาร เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคารสูง ส่งผลต่อปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย หากอาคารขาดความแข็งแรงโครงสร้างก็จะทำให้อาคารทรุด และพังทลายได้ การขาดการบำรุงรักษาอาคารนั้น ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย จึงต้องมีการตรวจสอบตามรายการดังนี้👇

🏗การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
🏗การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
🏗การเปลี่ยนสภาพการใช้งาน
🏗การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
🏗การชำรุดสึกหรอของอาคาร
🏗การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
🏗การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)

#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

รอยร้าวของบ้านนั้น อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยมักจะพบเห็นรอยร้าวในบ้านหรืออาคาร แต่มักจะไม่รู้ถึงสาเหตุของรอยร้าวนั้นๆ ...
08/11/2021

รอยร้าวของบ้านนั้น อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยมักจะพบเห็นรอยร้าวในบ้านหรืออาคาร แต่มักจะไม่รู้ถึงสาเหตุของรอยร้าวนั้นๆ และอาจจะเกิดข้อสงสัยจากรอยร้าวว่าเกิดจากสาเหตุ หรือมีตัวกระทำที่ทำให้เกิดรอยร้าวได้จากอะไรบ้าง โดยรอยร้าวเหล่านี้จำแนกตามสาเหตุได้ 3 ชนิด ได้แก่🏠🏨

👉รอยร้าวที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพ เช่นเกิดจากวัสดุที่ใช้งานมานาน หรือเกิดจากองค์ประกอบอื่นที่ทำให้คุณภาพของวัสดุเปลี่ยนแปลง เช่น สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ สารเคมี
👉รอยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุกเกินกำลัง รอยร้าวประเภทนี้เกิดจากโครงสร้างมีขนาดเล็กเกินไป หรือมีการใช้งานผิดประเภทจนทำให้โครงสร้างต้องแบกรับน้ำหนักบรรทุกมากเกินกว่าที่ออกแบบไว้
👉รอยร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของรากฐาน หากรากฐานในอาคารทรุดตัวแตก โครงสร้างของอาคารจะถูกดึงรั้งให้บิดตัวเสียรูปหรือเกิดแตกร้าวนั่นเอง

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)

#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

เราไม่ทราบได้เลยว่าจะเกิดอัคคีภัยขึ้นเมื่อไหร่ได้ การที่มีการตรวจสอบอาคารจึงทำให้ผู้ใช้อาคารนั้นเกิดความมั่นใจในความปลอด...
06/11/2021

เราไม่ทราบได้เลยว่าจะเกิดอัคคีภัยขึ้นเมื่อไหร่ได้ การที่มีการตรวจสอบอาคารจึงทำให้ผู้ใช้อาคารนั้นเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าการที่ไม่มีการตรวจสอบระบบเลย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยผู้ใช้อาคารสามารถออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย จึงต้องตรวจสอบระบบอัคคีภัยให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริงนั้น สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้เบื้องต้น 🔥🧯

รายการที่ต้องตรวจสอบ🕵️‍♂️
▶️บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
▶️เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
▶️ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
▶️ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
▶️ระบบลิฟต์ดับเพลิง
▶️ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
▶️ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
▶️ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
▶️ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
▶️ระบบป้องกันฟ้าผ่า

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)

#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

เราไม่ทราบได้เลยว่าจะเกิดอัคคีภัยขึ้นเมื่อไหร่ได้ การที่มีการตรวจสอบอาคารจึงทำให้ผู้ใช้อาคารนั้นเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากกว่าการที่ไม่มีการตรวจสอบระบบเลย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยผู้ใช้อาคารสามารถออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย จึงต้องตรวจสอบระบบอัคคีภัยให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริงนั้น สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้เบื้องต้น 🔥🧯

รายการที่ต้องตรวจสอบ🕵️‍♂️
▶️บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
▶️เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
▶️ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
▶️ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
▶️ระบบลิฟต์ดับเพลิง
▶️ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
▶️ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
▶️ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
▶️ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
▶️ระบบป้องกันฟ้าผ่า

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧: [email protected]
🌐: www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)

#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายต้องตรวจสอบอะไรบ้าง❓ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่หรือตรวจสอบประจำปีนั้น  จะมีการตรวจสอบอาคารและอุปก...
20/10/2021

การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายต้องตรวจสอบอะไรบ้าง❓

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่หรือตรวจสอบประจำปีนั้น จะมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 4 ด้านดังนี้
🔎การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
🔎การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
🔎การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
🔎การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายต้องตรวจสอบอะไรบ้าง❓

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่หรือตรวจสอบประจำปีนั้น จะมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 4 ด้านดังนี้
🔎การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
🔎การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
🔎การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
🔎การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

สนใจสอบถามได้ที่
ช่องทางการติดต่อ 👇
☎️ : 092-2648589 , 02-9519758
📧 : [email protected]
🌐 : www.plusbuilding.com
📲 https://lin.ee/10LfAsk , @plusbuilding (มีเครื่องหมาย@นำหน้า)
#ตรวจสอบอาคาร #รับตรวจสอบอาคาร #พลัสบิลดิ้งอินสเปคเตอร์ #plusbuildinginspector
#รับตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร #ตรวจสอบโครงสร้าง #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจสอบครบวงจร #ตรวจสอบป้าย
#ตรวจสอบพลังงาน #ตรวจสอบไฟฟ้า #ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม #ตรวจอาคาร #ตรวจEIA #ตรวจสอบค่าน้ำเสีย #ตรวจสอบงานระบบ #ตรวจสอบโครงสร้าง #firealarm

ที่อยู่

33 อาคารแอทออฟฟิศ ชั้น 7 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
Nonthaburi
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+66922648589

เว็บไซต์

http://plusbuilding.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ - รั:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด