สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 1
3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000 เปิดให้บริการ
ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.

(โดยไม่หยุดพักเที่ยง)
ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
*หมายเหตุ การแจ้งตายสามารถดำเนินการได้ทุกวัน

เปิดเหมือนปกติ

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564
25/10/2021

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จะดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564

🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​🛑หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน#21-22 ตุลาคม 2564
18/10/2021

🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​
🛑หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
#21-22 ตุลาคม 2564

🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​
🛑หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
#21-22 ตุลาคม 2564

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบรอบ ๕ ปีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรข...
13/10/2021

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบรอบ ๕ ปี
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า​ข้าราชการและพนักงานจ้างสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี
#ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 🙏🙏🙏

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบรอบ ๕ ปี
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า​ข้าราชการและพนักงานจ้างสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี
#ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 🙏🙏🙏

📣📣ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีการติดตั้งระบบคอมพิว...
12/10/2021

📣📣ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม

📣📣ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม

🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​🛑หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน#13 ตุลาคม 2564
11/10/2021

🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​
🛑หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
#13 ตุลาคม 2564

🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี​
🛑หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
#13 ตุลาคม 2564

09/10/2021

❌ ลดขั้นตอน ❌ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
เพราะอำเภอ...วิถีใหม่ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยให้บริการเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
สำหรับเอกสารการทะเบียน ทั้งหมด 27 ประเภท อาทิ สูติบัตร ทะเบียนบ้านหนังสือรับรองการเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชน และอื่น ๆ
.
โดยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ไปขอรับบริการคัดเอกสารภาษาอังกฤษได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
.
#อำเภอสร้างสุข2564 #สุขสร้างได้ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น

🙏เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไว...
27/08/2021

🙏เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 และต้องเป็นผู้มีทีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเท่านั้น🌼 สามารถมารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มได้เลย รับจำนวนวันละ 500 คน
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 กย 64 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด (เปิดบริการฉีดวัคซีนเฉพาะวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์) ตั้งแต่ 8.30-15.30 น. โดยแยกเป็นตำบล ดังนี้
1.ตำบลสวนใหญ่ มาได้ทุกวันพุธ
2.ตำบลตลาดขวัญ มาได้ทุกวันพฤหัสบดี
3.ตำบลบางกระสอ มาได้ทุกวันศุกร์
4.ตำบลบางเขน มาได้ทุกวันเสาร์
5.ตำบลท่าทราย มาได้ทุกวันอาทิตย์ 🥰
กรุณามาให้ตรงกำหนดวันที่กำหนดนะคะ🙏🐷

🙏เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 และต้องเป็นผู้มีทีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเท่านั้น🌼 สามารถมารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มได้เลย รับจำนวนวันละ 500 คน
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 กย 64 เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด (เปิดบริการฉีดวัคซีนเฉพาะวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์) ตั้งแต่ 8.30-15.30 น. โดยแยกเป็นตำบล ดังนี้
1.ตำบลสวนใหญ่ มาได้ทุกวันพุธ
2.ตำบลตลาดขวัญ มาได้ทุกวันพฤหัสบดี
3.ตำบลบางกระสอ มาได้ทุกวันศุกร์
4.ตำบลบางเขน มาได้ทุกวันเสาร์
5.ตำบลท่าทราย มาได้ทุกวันอาทิตย์ 🥰
กรุณามาให้ตรงกำหนดวันที่กำหนดนะคะ🙏🐷

🔊🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนครนนทบุรี 🤚🤚ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน🤚🤚 🛑🛑งดการติดต่องานทะเบียนราษฎร...
04/08/2021

🔊🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนครนนทบุรี
🤚🤚ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน🤚🤚
🛑🛑งดการติดต่องานทะเบียนราษฎร​และงานบัตรประจำตัวประชาชน
❌ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2564
เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีการจัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 1 ให้กับประชาชน

🔊🔊ประกาศสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนครนนทบุรี
🤚🤚ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน🤚🤚
🛑🛑งดการติดต่องานทะเบียนราษฎร​และงานบัตรประจำตัวประชาชน
❌ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2564
เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีการจัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 1 ให้กับประชาชน

Photos from สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี's post
03/08/2021

Photos from สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรี's post

30/07/2021

📢 เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับโครงการ LESs PLASTIC และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญประชาชนชาวนครนนท์ "แยกขวด ช่วยหมอ" ระดมขวดน้ำพลาสติกใส (PET) ใช้แล้วไปผลิตเป็นชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์

📌 สามารถบริจาคได้ที่ งานบริการจัดการมูลฝอย สนง.เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
☎️ สอบถามโทร 02-5890500 ต่อ 1202

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  69 พรรษา 🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏...
28/07/2021

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา
🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานจ้าง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา
🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงานจ้าง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี's post
19/07/2021

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี's post

18/07/2021

📣 สสจ.นนทบุรี แจ้งช่องทาง #ติดต่อเตียง COVID-19 ในจังหวัดนนทบุรี สำหรับ ผู้มีภูมิลำเนา หรือ อาศัยนนทบุรี

📌3 กรณี
1️⃣ ผลตรวจจากโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนนทบุรี
📍รพ.พระนั่งเกล้า
📍รพ.บางกรวย
📍รพ.บางใหญ่
📍รพ.บางบัวทอง
📍รพ.ปากเกร็ด
📍รพ.ไทรน้อย
📍ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

2️⃣ ผลตรวจจากที่อื่นๆ
📍สถานพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดนนทบุรี
📍สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกจังหวัดนนทบุรี

3️⃣ ผลตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง
(Antigen Test Kit)

📝 เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องใช้ส่งทางไลน์ (Line)
1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
4.ใบผลแลปยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19

📌 รายละเอียดตามรูปภาพ
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 "ชิโนฟาร์ม" ของเทศบาลนครนนทบุรี
18/07/2021
แบบลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 "ชิโนฟาร์ม" ของเทศบาลนครนนทบุรี

แบบลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 "ชิโนฟาร์ม" ของเทศบาลนครนนทบุรี

**เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2564

Photos from เทศบาลนครนนทบุรี's post
22/06/2021

Photos from เทศบาลนครนนทบุรี's post

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ .ด้วยเกล้า...
03/06/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

📣ประชาสัมพันธ์​จากสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี
21/05/2021

📣ประชาสัมพันธ์​จากสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

📣ประชาสัมพันธ์​จากสำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

🔊ประกาศ​สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี❌❌ ปิดให้บริการประชาชน ❌❌ ทั้งงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ⏰ ตั้...
18/05/2021

🔊ประกาศ​สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
❌❌ ปิดให้บริการประชาชน ❌❌ ทั้งงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
⏰ ตั้งแต่วันที่ 19 -​ 21 พ.ค. 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏🙏🙏

🔊ประกาศ​สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
❌❌ ปิดให้บริการประชาชน ❌❌ ทั้งงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน
⏰ ตั้งแต่วันที่ 19 -​ 21 พ.ค. 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏🙏🙏

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​น...
18/05/2021

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​(โค​วิด​-19) ( เพิ่มเติม)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​(โค​วิด​-19) ( เพิ่มเติม)

Photos from เทศบาลนครนนทบุรี's post
16/05/2021

Photos from เทศบาลนครนนทบุรี's post

📣📣ประกาศแนวทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดย ❌งดให้บริการงานบัตรประ...
11/05/2021

📣📣ประกาศแนวทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดย ❌งดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว❌ ในวันที่ 11-16 พ.ค. 64 หรือจนกว่าการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ
✅งานทะเบียน​ราษฎร​ให้บริการเฉพาะแจ้งเกิด และแจ้งตาย เท่านั้น

📣📣ประกาศแนวทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดย ❌งดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว❌ ในวันที่ 11-16 พ.ค. 64 หรือจนกว่าการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ
✅งานทะเบียน​ราษฎร​ให้บริการเฉพาะแจ้งเกิด และแจ้งตาย เท่านั้น

(ประกาศ)ประกาศแนวทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดย ❌งดให้บริการงานบ...
11/05/2021

(ประกาศ)ประกาศแนวทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดย ❌งดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว❌ ในวันที่ 11-16 พ.ค. 64 หรือจนกว่าการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ
✅งานทะเบียน​ราษฎร​ให้บริการเฉพาะแจ้งเกิด และแจ้งตาย เท่านั้น

(ประกาศ)ประกาศแนวทางการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดย ❌งดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว❌ ในวันที่ 11-16 พ.ค. 64 หรือจนกว่าการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ
✅งานทะเบียน​ราษฎร​ให้บริการเฉพาะแจ้งเกิด และแจ้งตาย เท่านั้น

ขอความร่วมมือประชาชน ❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
05/05/2021
เทศบาลนครนนท์ ป่วน เจอเจ้าหน้าที่ติดเชื้อนับ 10 ราย ขอปิดสำนักงาน - ข่าวสด

ขอความร่วมมือประชาชน ❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

นนทบุรี เทศบาลนครนนท์ เร่ง ตรวจหาเชื้อเชิงรุก หลังพบ เจ้าหน้าที่เทศบาล สำนักงาน เทศกิจ ติดเชื้อนับ 10 ราย ขอ.....

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชน❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
05/05/2021

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชน
❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

🔊🔊ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี
ขอความร่วมมือ​ประชาชน
❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามปกติ

30/04/2021

กรมการปกครองประกาศ ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

*เฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/พื้นที่ควบคุมสูงสุด 51 จังหวัด

เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในสถานการณ์วิกฤตินี้ กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
(2) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
(3) การแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
(4) การแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
(5) การแจ้งการย้ายที่อยู่
(6) การออกบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(7) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย

2. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ
ชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
(2) การออกใบแทนใบรับ
(3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1บาท
(2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
(3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ให้มีขึ้น รายละ 1 บาท

4. ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล โดยเรียกเก็บฉบับละ 1 บาท ในเรื่องต่อไปนี้
(1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
(2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
(3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(4) การออกใบแทนหนังสือสำคัญตาม (1) (2) หรือ (3)

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นระยะเวลา 120 วัน 1 พ.ค.- 28 ส.ค.2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน โทร 0-2791-7427

#ยกเว้น #ลด #ค่าธรรมเนียม #บัตรประจำตัวประชาชน #ทะเบียนราษฎร

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post
27/04/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post

🔊🔊ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี  ขอความร่วมมือ​ประชาชน ❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีคว...
26/04/2021

🔊🔊ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี
ขอความร่วมมือ​ประชาชน
❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามปกติ

🔊🔊ประกาศ​สำนัก​ทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี
ขอความร่วมมือ​ประชาชน
❌งดการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ❌ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามปกติ

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post
24/04/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post

🛑🛑ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)‼️ตั...
23/04/2021

🛑🛑ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
‼️ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย

🛑🛑ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
‼️ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย

วันที่ 22 เมษายน 2564 เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยา และอบฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ...
22/04/2021

วันที่ 22 เมษายน 2564 เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยา และอบฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Photos from เทศบาลนครนนทบุรี's post
21/04/2021

Photos from เทศบาลนครนนทบุรี's post

❌ประกาศหยุดให้บริการด้านงานทะเบียน​ราษฎร​และบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์​ตั้งแต่วันที่ 10 -​ 15 เมษาย...
09/04/2021

❌ประกาศหยุดให้บริการด้านงานทะเบียน​ราษฎร​และบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
​ตั้งแต่วันที่ 10 -​ 15 เมษายน 2564

***หมายเหตุ*** การแจ้งเกิดและแจ้งตาย ให้บริการตามปกติ เวลา 08.30 -​ 16.30 น.
(วันเสาร์ที่ 10 เม.ย. 2564 ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 -​16.00 น.)

❌ประกาศหยุดให้บริการด้านงานทะเบียน​ราษฎร​และบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์
​ตั้งแต่วันที่ 10 -​ 15 เมษายน 2564

***หมายเหตุ*** การแจ้งเกิดและแจ้งตาย ให้บริการตามปกติ เวลา 08.30 -​ 16.30 น.
(วันเสาร์ที่ 10 เม.ย. 2564 ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 -​16.00 น.)

28/03/2021

📍ติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ ได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลนครนนทบุรี

ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ⬇️
https://nakornnont.go.th/election

23/03/2021

#ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา ในเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่ วันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 18.00 น. จนถึง วันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 18.00 น.

#ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่อยู่

3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

025890500

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ทุกวันที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
บัตรประชาชนที่อยู่ กทม หมดอายุมาต่อที่ นนทบุรีได้หรือไม่คะ
อยากแจ้งให้เทศบาลช่วยมาเปลี่ยนฝาปิดท่อที่พื้นถนนคะ​ เพราะเวลารถวิ่งผ่านไปมาเหมือนฝามันกระดกเสียงดังคะ
ย้ายปลายทางวันเสาร์เปิดบริการมั้ยครับ
i am looking to fine where is my sister is in nonthaburi, please help me ,her name .miss, sipram vantonecam. i can,t write in thai, I am i Los angelis ,USA.
สวัสดีครับุ คือผมเป็นโรคเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองโรคน้ำคั่งในโพรงสมองตั้งแต่เกิด ผ่าตัดทางสมองมาสี่ครั้งแล้วครับที่รพ.ศิริราช แต่ก็ยังไม่หายจากอาการปวดหัวไมเกรนและเวียนหัวอาทิตย์ละ4-5;วัน ผมจะอาเจียนทุกครั้งเวลารถติดมากเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะครับ ผมผ่าตัดทางสมองมา4ครั้งแล้วที่รพ.ศิริราช 1.ผ่าตัดเนื้องอกที่เยื้อหุ้มสมอง 2.ผ่าตัดเเจาะกะโหลกเพื่อเข้าไปเปิดทางระบายน้ำในโพรงสมอง 3.ผ่าตัดเจาะกะโหลกด้านข้าง2รูดูดเอาเลือดคั่งที่เยื่อ่หุ้มสมองออก 4.ผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในโพรงสมอง และยังผ่าตัดเอาเนื้องอกในลำใส้ออกอีกเพราะเป็นมะเร็งในล้ำใส้ ด้วยครับ ผมมีหลักฐานทางการแพทย์ด้วยนะครับ ผมต้องทานยาแก้ปวดไมเกรนและยาป้องกันการปวดไมเกรนและยาแก้เวียนหัวเกือบทุกวัน และยังมีปัญหาเรื่องฟันผุจนต้องรักษารากฟันด้วย ตอนนี้ปวดมากเวลานอาหาร ก่อนหน้านี้ฟันผุจนต้องถอนออกไปหลายซี่แล้วเพราะไม่มีเงินจะรักษารากฟันอ่ะครับ ผมไม่่ค่อยจะมีตังค์อ่ะครับ ผมทำงานไม่ได้ อยากจะ ขอความกรุณาเห็นใจช่วยเหลือผมหน่อยจะได้ไหมครับ ผมอยากทราบว่าผมจะไปขอเบี้ยยังชีพคนพิการได้ไหมครับ หรือมีช่องทางไหนที่ผมจะได้ไรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบ้างอ่ะครับ มีท่านใดพอจะเห็นใจให้ความกรุณาเมตตาช่วยเหลือผมหน่อยจะได้ไหมครับ
บ่ายโมงกว่าก็ยังไม่กลับมาทำงานน กินข้าวไกลเหรอค่ะ
ขออนุญาตฝากร้านค่ะ จัดจำหน่ายและสั่งทำ มีราคาพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการที่สั่งจำนวนมากค่ะ 📣🎉พร้อมส่งทุกไซส์ ชุดไทยจิตรลดาชุดผู้ใหญ่ ราคา 790 บาท - ชุดเด็ก ราคา 600 บาท🎊👚(มีสีดำและขาวค่ะ) 🛍สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ/รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉Inbox : http://m.me/JongkrabainThaiByYoong 👉หรือทาง Line : http://line.me/ti/p/l9K19UQXqd 👉Fanpage : https://www.facebook.com/JongkrabainThaiByYoong/ ✔️ชุดผู้ใหญ่ตัดเย็บจากผ้าโซล่อนทั้งชุด กระโปรงมีซับใน รูดซิป ติดตะขอด้านข้าง ตัวผ้าเบาสบาย ไม่ร้อน มีความยืดหยุ่นสูง สามารถซักได้เองค่ะ ✔️ชุดเด็กตัดเย็บจากผ้าโซล่อนทั้งชุด กระโปรงเอวยางยืด รูดซิป ติดตะขอด้านหลังค่ะ ตัวผ้าเบาสบาย ไม่ร้อน ไม่คัน มีความยืดหยุ่นสูง สามารถซักได้เองค่ะ 📮แจ้งโอนก่อน 08.00 น. ของทุกวัน ส่งไปรษณีย์ให้ตอนบ่ายเลยค่ะ📮 👱ขนาดชุดของผู้ใหญ่มีไซส์ดังนี้ค่ะ (อก-เอว-สะโพก) Size S 33-25-34 (790 บาท) Size M 35-27-36 (790 บาท) Size L 37-29-38 (790 บาท) Size XL 39-31-40 (790 บาท) Size XXL 41-33-42 (890 บาท) Size ###L 43-35-44 (990 บาท) 👼ขนาดชุดของเด็กอิงไซส์ตามนี้นะคะ (น้องนางแบบสูง 135cm ใส่ไซส์ L) ไซส์ SSSSS สำหรับเด็ก 6-12 เดือน (อก 18 เอว 12-16 ยาวเสื้อ 10 ยาวกระโปรง 11) ไซส์ SSSS สำหรับเด็ก 1-2 ขวบ (อก 20 เอว 14-18 ยาวเสื้อ 12 ยาวกระโปรง16) ไซส์ SSS สำหรับเด็ก 2-3 ขวบ สูงประมาณ 85 เซน (อก 22 เอว 14-18 ยาวเสื้อ 14 ยาวกระโปรง 20) ไซส์ SS สำหรับเด็ก 3-4 ขวบ สูงประมาณ 95 เซน (อก 24 เอว 16-20 ยาวเสื้อ 15 ยาวกระโปรง 23) ไซส์ S สำหรับเด็ก 5 ขวบ สูงประมาณ 110 เซน (อก 26 เอว 18-22 ยาวเสื้อ 16 ยาวกระโปรง 25) ไซส์ M สำหรับเด็ก 7 ขวบ สูงประมาณ 125 เซน (อก 28 เอว 20-24 ยาวเสื้อ 17 ยาวกระโปรง 27) ไซส์ L สำหรับเด็ก 8-9 ขวบ สูงประมาณ 135 เซน (อก 30 เอว 22-26 ยาวเสื้อ 18 ยาวกระโปรง 30) ไซส์ XL สำหรับเด็ก 10 ขวบ สูงประมาณ 140-145 เซน (อก 32 เอว 24-30 ยาวเสื้อ 20 ยาวกระโปรง 33) ราคาที่แจ้งรวมส่งลงทะเบียนค่ะ หากเลือกส่ง EMS เพิ่ม 30 ต่อชุดค่ะ *************************************
เข้ามาพ่นยากันยุงที่ซอยสามัคคี21 ทำไมไม่มีการประกาศบอกลูกบ้านก่อนค่ะ แล้วทำไมไม่พ่นลงท่อคะยุงมันใข่กลางอากาศหรอคะ เสื้อผ้าที่ตากอยู่หน้าบ้านเหม็นไปหมดเลย ยุงลายมันไข่อยู่ตามเสื้อผ้าราคาเห็นพ่นเข้าเสื้อผ้าฉันจังเลย ทำงานแบบนี้หรอค่ะ ลูกหลานนอนอยู่ในบ้าน ต้องมาดมควันหรอค่ะ ถ้าคิดว่าไม่อันตรายลองเอาปากท่อใส่ปากแล้วพ่นดูนะคะ #จะรับผิดชอบยังไงดีคะ จะเอาเสื้อผ้าไปซักให้มั้ยค่ะ ทั้งหมู่บ้านเลย #โทรไปก็ไม่รับ ติดต่อกลับได้นะค่ะ 0929745369
วันเสาร์เปิดให้ทำบัตร ปชช ไหมครับ
รบกวนสอบถาม เปลี่ยนเลขที่บ้าน จะไปทำบัตรประชาชนใหม่ วันเสาร์ ยังเปิดให้บริการไหมค่ะ