สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้ เปิดให้บริการ
ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.
(18)

(โดยไม่หยุดพักเที่ยง)
ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
*หมายเหตุ การแจ้งตายสามารถดำเนินการได้ทุกวัน

📣📣 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี จะดำเนินการย้ายแนวสายไฟฟ้าฯ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหา...
27/08/2023

📣📣 เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี จะดำเนินการย้ายแนวสายไฟฟ้าฯ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-14.30 น. จึงมีความจำเป็นต้องระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราว

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 2 ราย ดังนี้
ตำบลท่าทราย 1 ราย
ตำบลสวนใหญ่ 1 ราย
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox หรือ โทร. 02-5800869 , 02-5890500 ต่อ 1102,1104-1105

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลอุมมะฮ์ (สุเหร่าพระนั่งเกล้า) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 37 ราย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 ราย ดังนี้
ตำบลบางเขน 2 ราย
ตำบลตลาดขวัญ 1 ราย
ตำบลสวนใหญ่ 1 ราย
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox หรือ โทร. 02-5800869 , 02-5890500 ต่อ 1102,1104-1105

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ วัดตำหนักใต้ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 15 ราย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญด...
12/08/2023

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน​ท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
10/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 ราย ดังนี้
ตำบลบางกระสอ 1 ราย
ตำบลตลาดขวัญ 2 ราย
ตำบลท่าทราย 1 ราย
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox หรือ โทร. 02-5800869 , 02-5890500 ต่อ 1102,1104-1105

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตร...
09/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ วัดลานนาบุญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 19 ราย

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี  #หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566
09/08/2023

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
#หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  71 พรรษา 🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏...
28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา
🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี  #หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
26/07/2023

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
#หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้
26/07/2023

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ วัดแคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 29 ราย

23/07/2023

กรมการปกครอง แจ้งเตือน!! SMS หลอกลวงการปรับปรุงแอปพลิเคชันไทยดี ThaID และยืนยันตัวตน ห้ามกด Link ดังกล่าวเด็ดขาด!

ตามที่ กรมการปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ประชาชน ได้รับข้อความสั้น (SMS) จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา แจ้งข้อความว่า ” ThaiIDอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรดยืนยันตัวตนของคุณ ” พร้อมแนบลิงก์มากับข้อความดังกล่าว ซึ่งหากผู้ใดกดลิงก์ดังกล่าวแล้วจะเป็นการให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ปลอมชื่อ ” Thai ID ”

กรมการปกครอง ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว กรมการปกครอง ไม่มีช่องทางไลน์ทางการ (LINE Official Account) ในการติดต่อกับประชาชน และไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังประชาชนแต่อย่างใด โดยขอประชาสัมพันธ์ ห้ามกดลิงก์ที่เเนบมากับข้อความสั้น (SMS) หรือกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ เพราะอาจเป็นการดักรับข้อมูล หรือการฝังมัลแวร์ของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาพร้อมกับข้อความในลักษณะการให้สิทธิพิเศษ หรือให้อัพเดทข้อมูล หรือข้อความที่ทำให้ตกใจกลัว

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaID” (ไทยดี) โดยทำการติดตั้งผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น และสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน https://www.bora.dopa.go.th หรือโทร. Call center 1548

#ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 3 ราย ดังนี้
ตำบลบางเขน 1 ราย
ตำบลท่าทราย 2 ราย
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox หรือ โทร. 02-5800869 , 02-5890500 ต่อ 1102,1104-1105

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
17/07/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ วัดชมภูเวก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 27 ราย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัต...
10/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ วัดกลางบางซื่อ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 8 ราย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตร...
07/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 4 ราย ดังนี้
ตำบลตลาดขวัญ 2 ราย
ตำบลบางกระสอ 2 ราย
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox หรือ โทร. 02-5800869 , 02-5890500 ต่อ 1102,1104-1105

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้
07/07/2023

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบั...
29/06/2023

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี โดยหัวหน้าฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox หรือ โทร. 02-5800869 , 02-5890500 ต่อ 1102,1104-1105

12/06/2023

4 ขั้นตอนคัดทะเบียนราษฎรผ่าน ThaID ไม่เสียค่าธรรมเนียม

1. ดาวน์โหลด App ThaID ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านเจ้าหน้าที่ ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ

2. เลือกหัวข้อ “การให้บริการระยะที่ 1” เข้าเว็บไซต์ https://thportal.bora.dopa.go.th/ #/ Login ผ่าน ThaID

3. เลือกหัวข้อ “การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง”

4. สามารถเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร คัดรับรองรายการบุคคล (ท.ร.14/1) หรือ คัดรับรองรายการประวัติบุคคล (ท.ร.12/2)

นอกจากนี้ สามารถตรวจความถูกต้องของข้อมูลผ่านทาง QR Code หรือ เว็ปไซต์ www.bora.dopa.go.th ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

สามารถดาวน์โหลด App ThaID ได้ทั้ง IOS และ Android

"สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"


#คัดรับรองรายการบุคคล #คัดรับรองรายการประวัติบุคคล
#ไม่เสียค่าธรรมเนียม #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

3 มิถุนายน 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้...
03/06/2023

3 มิถุนายน 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักทะเบียนท้องถิ่น​เทศบาลนคร​นนทบุรี

21/05/2023

ติดตามรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วยเลือกตั้ง
- แบบ ส.ส. 5/16 ส.ส. 5/16 (บช)
- แบบ ส.ส. 5/17 ส.ส. 5/17 (บช)
- แบบ ส.ส. 5/18 ส.ส. 5/18 (บช))
ได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=21139

06/05/2023

7 ขั้นตอน ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 7 พ.ค. 2566
วันที่ 7 พฤษภาคม นี้ เป็นวันที่ กกต. กำหนดให้เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต โดยผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งยังหน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้ และดำเนินการเพียง 7 ขั้นตอน ก็แล้วเสร็จกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566
ทุกขั้นตอน จะมีความโปร่งใส และ รัดกุม เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องปิดผนึกบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว และ หย่อนบัตรลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืม เลือกผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566

06/05/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 181/2566 วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

กกต. แจ้งเตือนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566ขอความร่วมมือ❌❌หลีกเลี่ยงเส้นทาง❌❌ถ.รัตนาธิเบศร์ ช่วงหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมีการเลือกตั้งล่วงหน...
05/05/2023

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566
ขอความร่วมมือ
❌❌หลีกเลี่ยงเส้นทาง❌❌
ถ.รัตนาธิเบศร์ ช่วงหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนมาใช้สิทธิ 33,764 คน

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)
04/05/2023

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)

02/05/2023

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
#การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

#วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี  #หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 ...
02/05/2023

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
#หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566

27/04/2023

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

21/04/2023
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้
20/04/2023

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

18/04/2023

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด อำเภอ/เขต ที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

#ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
#ส.ส.
#สำนักบริการการทะเบียน #กรมการปกครอง
#กระทรวงมหาดไทย

18/04/2023

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

14/04/2023

เช็กเลยจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามีเท่าไร?

กกต.เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และ นอกราชอาณาจักร มีผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งสิ้น 2,350,969 ราย
ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จะต้องใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 ณ หน่วยเลือกตั้งกลางที่กำหนดไว้ ส่วนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใช้สิทธิวันที่ 24 เมษายน - วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu

#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี  #หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ต...
11/04/2023

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
#หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

วันนี้เป็นวันสุดท้าย ของการลงทะเบียน  #เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตลิงก์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/...
09/04/2023

วันนี้เป็นวันสุดท้าย ของการลงทะเบียน #เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต

ลิงก์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/

📌หากไม่ลงทะเบียน ใช้สิทธิไม่ได้📌

สำคัญมาก สำหรับคนที่ทำงาน/เรียนอยู่ต่างจังหวัด เลือกตั้งล่วงหน้า ต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้น

 #ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ ปี 2566
05/04/2023

#ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ ปี 2566

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี❌❌หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน❌❌ #วันพฤหัสบดีที่ 6 เม...
05/04/2023

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี
❌❌หยุดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน❌❌
#วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรี

ที่อยู่

3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625890500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตสอบถามนะคะ
สอบถามเรื่องขอรถรับส่งผู้ป่วยคะ #กรณีหมอนัดคะ #

วาสนา
43 ซอยทาสัมฤทธิ์19/3 ติวานนท์ 38 ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

ขอบพระคุณมากคะ 🙏

ปล. คุณหมอนัด 8.30 น.
ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กระดูกคะ
เช้านี้ ตั้งใจไปรับบัตรคิวเพื่อต่อบัตรประชาชนแต่เช้า
รับบัตรคิวประมาณ 7โมง
. ได้เข้าทำบัตรเลย.. wow

ทำแป๊บเดียว 10นาทีเสร็จ .. surprise มากครับ
ทีมงานยิ้มแย้ม
ทีมงานยิ้มแย้ม สดใส ต่างหากยิ้มแย้ม

ขอบคุณครับ ได้มาทำงานเช้าต่างหาก

ประทับใจมากครับ
กรุณามาช่วยจับแมวจรจัดประชานิเวศน์3 ซอย8/3แยก12 แถวสนามออกกำลังกายเพราะทำให้เกิดความสำราญแก่ประชาชน
ขอบตุณครับ
📣 ประกาศ #แนวทางการให้บริการประชาชน ในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

📣 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ประกาศ ❌ #งด ให้บริการงาน #บัตรประจำตัวประชาชน ชั่วคราว

📍วันที่ 11-16 พ.ค. 64 หรือจนกว่าการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงแล้วเสร็จ

✅งาน #ทะเบียนราษฎร ​ให้บริการเฉพาะแจ้งเกิด และแจ้งตาย เท่านั้น

📸 เทศบาลนครนนทบุรี
#ข่าวคนนนท์ #โควิด19 #โควิด #โควิดวันนี้ #โควิดนนทบุรี
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สมัครได้ทุกวันที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
บัตรประชาชนที่อยู่ กทม หมดอายุมาต่อที่ นนทบุรีได้หรือไม่คะ
อยากแจ้งให้เทศบาลช่วยมาเปลี่ยนฝาปิดท่อที่พื้นถนนคะ​ เพราะเวลารถวิ่งผ่านไปมาเหมือนฝามันกระดกเสียงดังคะ
ย้ายปลายทางวันเสาร์เปิดบริการมั้ยครับ
i am looking to fine where is my sister is in nonthaburi, please help me ,her name .miss, sipram vantonecam. i can,t write in thai, I am i Los angelis ,USA.
สวัสดีครับุ คือผมเป็นโรคเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองโรคน้ำคั่งในโพรงสมองตั้งแต่เกิด ผ่าตัดทางสมองมาสี่ครั้งแล้วครับที่รพ.ศิริราช แต่ก็ยังไม่หายจากอาการปวดหัวไมเกรนและเวียนหัวอาทิตย์ละ4-5;วัน ผมจะอาเจียนทุกครั้งเวลารถติดมากเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะครับ ผมผ่าตัดทางสมองมา4ครั้งแล้วที่รพ.ศิริราช 1.ผ่าตัดเนื้องอกที่เยื้อหุ้มสมอง 2.ผ่าตัดเเจาะกะโหลกเพื่อเข้าไปเปิดทางระบายน้ำในโพรงสมอง 3.ผ่าตัดเจาะกะโหลกด้านข้าง2รูดูดเอาเลือดคั่งที่เยื่อ่หุ้มสมองออก 4.ผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในโพรงสมอง และยังผ่าตัดเอาเนื้องอกในลำใส้ออกอีกเพราะเป็นมะเร็งในล้ำใส้ ด้วยครับ ผมมีหลักฐานทางการแพทย์ด้วยนะครับ ผมต้องทานยาแก้ปวดไมเกรนและยาป้องกันการปวดไมเกรนและยาแก้เวียนหัวเกือบทุกวัน และยังมีปัญหาเรื่องฟันผุจนต้องรักษารากฟันด้วย ตอนนี้ปวดมากเวลานอาหาร ก่อนหน้านี้ฟันผุจนต้องถอนออกไปหลายซี่แล้วเพราะไม่มีเงินจะรักษารากฟันอ่ะครับ ผมไม่่ค่อยจะมีตังค์อ่ะครับ ผมทำงานไม่ได้ อยากจะ ขอความกรุณาเห็นใจช่วยเหลือผมหน่อยจะได้ไหมครับ ผมอยากทราบว่าผมจะไปขอเบี้ยยังชีพคนพิการได้ไหมครับ หรือมีช่องทางไหนที่ผมจะได้ไรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบ้างอ่ะครับ มีท่านใดพอจะเห็นใจให้ความกรุณาเมตตาช่วยเหลือผมหน่อยจะได้ไหมครับ
บ่ายโมงกว่าก็ยังไม่กลับมาทำงานน กินข้าวไกลเหรอค่ะ
#}