โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิ

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
www.kaewin.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูร...
28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
https://wellwishes.royaloffice.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
28/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
28/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
22/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
20/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
19/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
10/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
10/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
10/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
10/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2564
02/07/2021

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
02/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 30 มิถุนายน 2564
02/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 29 มิถุนายน 2564
30/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 28 มิถุนายน 2564
30/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 28 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
28/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26/06/2021
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26/06/2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
ด้วยความปารถนาดีจาก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

26 มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
26/06/2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26/06/2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26/06/2021

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน  2564
26/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่24 มิถุนายน  2564
26/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่24 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่24 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน  2564
26/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน  2564
26/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน  2564
26/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน  2564
20/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน  2564
20/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน  2564
17/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน  2564
17/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ที่อยู่

ถนนกาญจนาภิเษก ซ.แก้วอินทร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Nonthaburi
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-195-0975-6

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พ่อเขาบอกว่าครูโทรมาบอกลูกกำลังจะซ้ำชั้นเพราะไม่มีงานส่งไม่มีการลงทะเบียนเรียนให้ลูกก็เห็นใจครูนะเข้าใจว่าถ้าผู้ปกครองไม่ช่วยครูเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ไม่ใช่เราไม่สนใจการเรียนการสอนของลูกเพราะเรียนออนไลน์รอบที่แล้วเราเองก็ออกจากงานมาสอนลูกแต่พอจบการเรียนการสอนไปเพิ่งจะได้กลับไปทำงานอีกครั้งก็มีการเรียนออนไลน์เข้ามาอีกแล้วแต่ตอนนี้คือเราออกมาสอนลูกอย่างเดียวอีกไม่ได้อีกแล้วไงและคนที่บ้านก็ไม่มีใครสอนรอให้เรามาสอนอย่างเดียวเลยซึ่งจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นการเรียนผ่านเว็บและโทรทัศน์แบบแต่ก่อนเพราะเราสามารถสอนย้อนหลังและตามงานให้ลูกทำใบงานได้แต่นี่คือเรียนจากกลุ่มไลน์แม่บอกตามตรงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยยิ่งแม่เข้ากลุ่มช้า(เพราะพึงรู้เรื่อง)ข้อความเก่าๆก็ไม่มีให้เห็นยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลย เขาก็ส่งงานส่งการบ้านกันแล้ว อีกอย่างแม่ไม่สะดวกใช้ Line ตลอดเพราะต้องดูไลน์ที่ทำงานด้วยขนาดแต่ก่อนไม่ได้เรียนผ่าน LINE ไลน์กลุ่มโรงเรียนยังเด้งตลอดจนแม่ทำงานไม่ได้ต้องบล็อกเอาไว้บล็อกจนลืมไปเลย แม่ว่าถ้าจะสร้างกลุ่มแล้วสอนทางไลน์เปลี่ยนเป็นสร้างกลุ่มใน Facebook แทนได้ไหมคะ แล้วให้ครูโพสต์สอนเหมือนกับที่สอนอยู่โรงเรียนแค่เปลี่ยนให้แม่เป็นคนสอนลูกแทนโดยอาศัยโพสต์การเรียนการสอนของครู ไม่ว่าจะให้เรียนอะไรสั่งการบ้านแบบไหน แค่ระบุวันที่เอาไว้ให้ชัดเจน สั่งงานให้การบ้านเด็กให้ละเอียดชัดเจนหน่อยผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกก็สามารถดูและสอนย้อนหลังได้เหมือนกับที่เรียนทางโทรทัศน์
ขอโทษน่ะค่ะ อยากทราบว่าคุณครูสุพร หรือครูแมว นามสกุลอะไรค่ะและตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ รร.ไหนค่ะ
ข้อสอบ O-NET Online ป.6 ทุกวิชา ------------------------------------------ คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6.php
นึกถึงโรงเรียนเก่าจังเลยครับ
เก่งมากลูก
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍