Clicky

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิ

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
www.kaewin.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2565
02/03/2022

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2565
02/03/2022

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2565
01/03/2022

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ปีการศึกษา 2565

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post
01/03/2022

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศเรื่อง ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2565
18/02/2022

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เรื่อง ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
11/01/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2ประจำปีการศึกษา 2565
11/01/2022

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565
11/01/2022

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
10/01/2022

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

03/01/2022
03/01/2022
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สวัสดีปีใหม่ 2565
30/12/2021

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
สวัสดีปีใหม่ 2565

30/12/2021
ร่วมเปลี่ยนของขวัญ เป็นทุนการศึกษา
27/12/2021

ร่วมเปลี่ยนของขวัญ เป็นทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
27/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติวันชาติน้อมสำน...
02/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ
วันชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

24/11/2021

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเหนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน
พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายราชสดุดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เพื่อให้กำลังใจในการเปิดเรียนแบบ On-Site ของนักเรียน ชั้น ป.1/3,ป.1/4 และนักเรียนสายชั้น ป.6 พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในการเปิดเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุนทร ประชารุง และคณะครู นักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (์No.2)
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (์No.2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (์No.1)
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (์No.1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
13/11/2021

ประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

12/11/2021

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564http://online.anyflip.com/bqufn/rnkn/mobile/index.html
12/11/2021
แบบนิเทศกำกับติดตามการเรียน แก้วอินทร์64

แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
http://online.anyflip.com/bqufn/rnkn/mobile/index.html

แบบนิเทศกำกับติดตามการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 64 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On site)
12/11/2021

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On site)

7 มาตรการเข้ม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน on site 15 พฤศจิกายน 2564
09/11/2021

7 มาตรการเข้ม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน on site 15 พฤศจิกายน 2564

6 มาตรการเสริม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน on site 15 พฤศจิกายน 2564
09/11/2021

6 มาตรการเสริม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน on site 15 พฤศจิกายน 2564

6 มาตรการหลัก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน on site 15 พฤศจิกายน 2564
09/11/2021

6 มาตรการหลัก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน on site 15 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
25/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ที่อยู่

ถนนกาญจนาภิเษก ซ.แก้วอินทร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Nonthaburi
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 195 0576

เว็บไซต์

http://www.kaewin.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16 มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม ด้วยสถานกาณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้ โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้ 1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565 4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565
พ่อเขาบอกว่าครูโทรมาบอกลูกกำลังจะซ้ำชั้นเพราะไม่มีงานส่งไม่มีการลงทะเบียนเรียนให้ลูกก็เห็นใจครูนะเข้าใจว่าถ้าผู้ปกครองไม่ช่วยครูเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ไม่ใช่เราไม่สนใจการเรียนการสอนของลูกเพราะเรียนออนไลน์รอบที่แล้วเราเองก็ออกจากงานมาสอนลูกแต่พอจบการเรียนการสอนไปเพิ่งจะได้กลับไปทำงานอีกครั้งก็มีการเรียนออนไลน์เข้ามาอีกแล้วแต่ตอนนี้คือเราออกมาสอนลูกอย่างเดียวอีกไม่ได้อีกแล้วไงและคนที่บ้านก็ไม่มีใครสอนรอให้เรามาสอนอย่างเดียวเลยซึ่งจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นการเรียนผ่านเว็บและโทรทัศน์แบบแต่ก่อนเพราะเราสามารถสอนย้อนหลังและตามงานให้ลูกทำใบงานได้แต่นี่คือเรียนจากกลุ่มไลน์แม่บอกตามตรงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยยิ่งแม่เข้ากลุ่มช้า(เพราะพึงรู้เรื่อง)ข้อความเก่าๆก็ไม่มีให้เห็นยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลย เขาก็ส่งงานส่งการบ้านกันแล้ว อีกอย่างแม่ไม่สะดวกใช้ Line ตลอดเพราะต้องดูไลน์ที่ทำงานด้วยขนาดแต่ก่อนไม่ได้เรียนผ่าน LINE ไลน์กลุ่มโรงเรียนยังเด้งตลอดจนแม่ทำงานไม่ได้ต้องบล็อกเอาไว้บล็อกจนลืมไปเลย แม่ว่าถ้าจะสร้างกลุ่มแล้วสอนทางไลน์เปลี่ยนเป็นสร้างกลุ่มใน Facebook แทนได้ไหมคะ แล้วให้ครูโพสต์สอนเหมือนกับที่สอนอยู่โรงเรียนแค่เปลี่ยนให้แม่เป็นคนสอนลูกแทนโดยอาศัยโพสต์การเรียนการสอนของครู ไม่ว่าจะให้เรียนอะไรสั่งการบ้านแบบไหน แค่ระบุวันที่เอาไว้ให้ชัดเจน สั่งงานให้การบ้านเด็กให้ละเอียดชัดเจนหน่อยผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกก็สามารถดูและสอนย้อนหลังได้เหมือนกับที่เรียนทางโทรทัศน์
ขอขอบคุณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ กับค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 🙏🏻🏫🏕🐯🔥🧡 อีกสามปีกลับมาเจอกันอีกน๊าาาาา🥰 #โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ #วาสนาดีรีสอร์ทแอนด์แคมป์
ขอโทษน่ะค่ะ อยากทราบว่าคุณครูสุพร หรือครูแมว นามสกุลอะไรค่ะและตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ รร.ไหนค่ะ
ข้อสอบ O-NET Online ป.6 ทุกวิชา ------------------------------------------ คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6.php
นึกถึงโรงเรียนเก่าจังเลยครับ
เก่งมากลูก
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍