โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ www.kaewin.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2563
06/11/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2563

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563เอกสารประกอบการรับสม...
03/11/2020

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3
รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/นักเรียน
* รบกวนผู้ปกครอง ถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด เตรียมมาให้พร้อมใน
วันสมัครเรียน

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563สอบ/ประกาศผลสอบ วั...
03/11/2020

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563
สอบ/ประกาศผลสอบ วันที่ 11 พ.ย. 2563
นำเอกสารการย้ายมาให้โรงเรียน วันที่ 28 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/นักเรียน
* รบกวนผู้ปกครอง ถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด เตรียมมาให้พร้อมในวันสมัครเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์ ได้มา...
20/10/2020

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์ ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2563

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมแสดงความยินดีกับครูสรียา สุวรรณรักษ์ ที่ได้รับตำแหน่ง รอง...
20/10/2020

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมแสดงความยินดีกับครูสรียา สุวรรณรักษ์ ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึก...
20/10/2020

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2563
20/10/2020

จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2563

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2563
20/10/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และ...
14/10/2020

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และ...
14/10/2020

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และ...
14/10/2020

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
14/10/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
21/09/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
21/09/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบ...
09/09/2020

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู...
08/09/2020

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี วิชาเอกภา...
02/09/2020

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 กันยายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดตามประกาศที่ลิงค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/file/d/1DkYrisnBGctWzKZfBTGx76exISX-Cso8/view?usp=sharing

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post
01/09/2020

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post
01/09/2020

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post
01/09/2020

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post
01/09/2020

Photos from โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ's post

จดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563
25/08/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ทุกท่าน แจ้งปิดเรียน 1 วัน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เนื่องจ...
24/08/2020

ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ทุกท่าน แจ้งปิดเรียน 1 วัน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จะเปิดสอนชดเชยในภายหลัง

จดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563
19/08/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563

จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563
13/08/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563

จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
13/08/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาต...
11/08/2020

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ทุกท่าน โรงเรียนทดลองเปิดเรียน 100% เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันพฤหั...
11/08/2020

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ทุกท่าน โรงเรียนทดลองเปิดเรียน 100% เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256...
24/07/2020

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
24/07/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

จดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
23/07/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

เจ้าอาวาสวัดคงคา จังหวัดนนทบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
23/07/2020

เจ้าอาวาสวัดคงคา จังหวัดนนทบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

เจ้าอาวาสวัดคงคา จังหวัดนนทบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ปรุงอาหารในโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ตามหลักประเมินสุขลักษณะที...
23/07/2020

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ปรุงอาหารในโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ตามหลักประเมินสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร (GMP catering) และศึกษาจุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ปรุงอาหารในโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ตามหลักประเมินสุขลักษณะที่ดีของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร (GMP catering) และศึกษาจุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชน ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อม...
23/07/2020
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ | ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชน ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
กดที่ลิงค์
https://www.ocsc.go.th/ethics/event

   ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน...

จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
17/07/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ที่อยู่

ถนนกาญจนาภิเษก ซ.แก้วอินทร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Nonthaburi
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621950575

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษน่ะค่ะ อยากทราบว่าคุณครูสุพร หรือครูแมว นามสกุลอะไรค่ะและตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ รร.ไหนค่ะ
ข้อสอบ O-NET Online ป.6 ทุกวิชา ------------------------------------------ คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6.php
นึกถึงโรงเรียนเก่าจังเลยครับ
เก่งมากลูก
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍