โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ www.kaewin.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563
25/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
25/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศเรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
23/12/2020

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดร...
23/12/2020

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดร...
23/12/2020

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดร...
22/12/2020

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดร...
22/12/2020

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดร...
22/12/2020

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดร...
22/12/2020

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศเรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค...
22/12/2020

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า (Covid - 19)

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และกิจกรรมบำเพ็ญปร...
07/12/2020

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 โดยมีนายสุนทร ประชารุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และกิจกรรมบำเพ็ญปร...
07/12/2020

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 โดยมีนายสุนทร ประชารุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
07/12/2020

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
07/12/2020

โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 1 เดือน 4 ธันวาคม 2563
07/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 1 เดือน 4 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี Day Camp (ป.1 - ป.3) โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมือ...
02/12/2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี Day Camp (ป.1 - ป.3) โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี Day Camp (ป.1 - ป.3) โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมือ...
02/12/2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี Day Camp (ป.1 - ป.3) โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
02/12/2020

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2563
02/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2563
06/11/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2563

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563เอกสารประกอบการรับสม...
03/11/2020

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3
รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/นักเรียน
* รบกวนผู้ปกครอง ถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด เตรียมมาให้พร้อมใน
วันสมัครเรียน

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563สอบ/ประกาศผลสอบ วั...
03/11/2020

การรับนักเรียนย้ายเข้าภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
รับสมัครวันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563
สอบ/ประกาศผลสอบ วันที่ 11 พ.ย. 2563
นำเอกสารการย้ายมาให้โรงเรียน วันที่ 28 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน
1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/นักเรียน
* รบกวนผู้ปกครอง ถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด เตรียมมาให้พร้อมในวันสมัครเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์ ได้มา...
20/10/2020

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูบุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธิ์ ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ปีการศึกษา 2563

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมแสดงความยินดีกับครูสรียา สุวรรณรักษ์ ที่ได้รับตำแหน่ง รอง...
20/10/2020

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมแสดงความยินดีกับครูสรียา สุวรรณรักษ์ ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึก...
20/10/2020

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2563
20/10/2020

จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2563

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2563
20/10/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และ...
14/10/2020

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และ...
14/10/2020

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และ...
14/10/2020

คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ร่วมทำบุญตักรบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) และ วางพวมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
14/10/2020

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
21/09/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
21/09/2020

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบ...
09/09/2020

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู...
08/09/2020

ประกาศโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี

ที่อยู่

ถนนกาญจนาภิเษก ซ.แก้วอินทร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Nonthaburi
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621950575

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษน่ะค่ะ อยากทราบว่าคุณครูสุพร หรือครูแมว นามสกุลอะไรค่ะและตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ รร.ไหนค่ะ
ข้อสอบ O-NET Online ป.6 ทุกวิชา ------------------------------------------ คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6.php
นึกถึงโรงเรียนเก่าจังเลยครับ
เก่งมากลูก
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍