DBD ASEP โครงการสนับสนุนภาคธุรกิจและกิจกรรมของสมาคมการค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

Timeline Photos
14/10/2016

Timeline Photos

ขอเชิญสถานประกอบการ เข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559  ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถดูรายละเอียดได้ที่h...
24/03/2016

ขอเชิญสถานประกอบการ เข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.thaigoodgovernance.com/
กรอกใบสมัครออนไลน์ http://www.thaigoodgovernance.com/appform/index.php

06/11/2015

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นสมาคมการค้ามือใหม่ ระดับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1ระหว่างวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยหากประสงค์เข้าร่วมการอบรมฯ ขอได้โปรดส่งแบบตอบรับ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทางโทรสารหมายเลข 0 2547 5971 หรือ Email : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา เย็นใจ หรือคุณจันทร์เพ็ญ วงศ์เสริมทรัพย์ โทร. 0 2547 5970

ภาพบรรยากาศงาน Together is Power วันนี้ ณ โรงแรมดุสิตธานี  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน  ท่าน คือ ส่วนหนึ่งของประเทศในก...
20/08/2015

ภาพบรรยากาศงาน Together is Power วันนี้ ณ โรงแรมดุสิตธานี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ท่าน คือ ส่วนหนึ่งของประเทศในการขับเคลื่อนธุรกิจไทย

ขอเชิญร่วมงาน Together is Power 2015 : Empowering Network ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี
11/08/2015

ขอเชิญร่วมงาน Together is Power 2015 : Empowering Network ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี

ขอเชิญสมาชิกสภาหอการค้าไทยและสมาคมการค้าร่วมงาน Together is Power 2015 : Empowering Network ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โ...
24/07/2015

ขอเชิญสมาชิกสภาหอการค้าไทยและสมาคมการค้าร่วมงาน Together is Power 2015 : Empowering Network ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี

เรียน สมาคมการค้าผู้สมัครเข้าประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ...
30/04/2015

เรียน สมาคมการค้าผู้สมัครเข้าประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558
คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า กิจกรรมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2558 ขอแจ้งขยายกำหนดการส่งเอกสารประเมินตนเองของสมาคมการค้า จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารการประเมินและแฟ้มหลักฐานได้ที่ ห้องศูนย์วิจัยฯ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02 697 6133

วันเสาร์ที่ 2 พ.ค. นี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของการอบรมในชั้นเรียน ณห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อพัฒนาศักยภ...
30/04/2015

วันเสาร์ที่ 2 พ.ค. นี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของการอบรมในชั้นเรียน ณห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า และธุรกิจของท่านนะคะ ไม่ควรพลาดเนื้อหาดีๆ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณชยดิษฐ์ หุตานุวัตร ประธานสภาที่ปรึกษาการจัดการ
แห่งประเทศไทย TMA – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย www.tma.or.th และ ประธานกรรมการบริหาร บจก. โชว์ ดีซี คอร์ป
2. คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี อุปนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บจก. เรดดี้แพลนเน็ต (Ready Planet)

ขอเชิญอบรมหลักสูตร DBD ASEP วันที่ 25 เมษายน 2558 ไม่ควรพลาดกับการพบผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน 1. คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ...
24/04/2015

ขอเชิญอบรมหลักสูตร DBD ASEP วันที่ 25 เมษายน 2558
ไม่ควรพลาดกับการพบผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน
1. คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ สมาคมการค้าดีเด่น ปี 2557 และ รองกรรมการผู้จัดการของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ DEESAWAT และนายกสมาคมธุรกิจไม้และประธานอาฟปิค (AFPIC - Asean Forrest Product Industry Council)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้เชียวชาญและที่ปรึกษาและสนับงานด้านวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้าบริการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

01/04/2015

ขอแจ้งกำหนดการและเชิญผู้อบรมหลักสูตร DBD ASEP รุ่นที่ 6
“หลักสูตรการบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์”
ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ช่่วงเช้า หัวข้อ"ความสำคัญของการสร้างแบรนด์กับความยั่งยืนของทุกองค์กร"
- การพัฒนาภาพลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษาด้านชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร
บจก. แบรนด์บีอิ้ง คอนซัลแตนท์
ช่วงบ่าย "การสร้าง “Brand Equity” ขององค์กรสมาคมการค้า"
- การรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness)
- การรับรู้ถึงคุณภาพ (Perceived Quality)
- การสร้างตัวตนของแบรนด์ (Brand Association)
- ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)
โดย อาจารย์ปริญญา ชุมรุม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ธุรกิจ
อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเด็นดีๆ มีประโยชน์ สร้างองค์ความรู้ ไม่ควรพลาดนะคะ หลังจากสัปดาห์นี้ เราจะหยุดสงกรานต์ให้ 2 เสาร์ เจอกันอีกครั้ง 25 เมษายนนะคะ

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้าและกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2558 ในวันที่ 30 มี...
01/04/2015

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้าและกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หากท่านใดต้องการข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ

การบรรยายในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประเด็นเรื่อง "...
28/03/2015
TACBA-28มีค2558

การบรรยายในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเด็นเรื่อง "การจัดการข้อมูลสมาชิกและเครือข่าย การจัดการการบริการสมาชิกและการบริหารกิจกรรมสมาชิกและการหารายได้
โดย คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

Docs by Microsoft FUSE Labs

ขอเชิญผู้ร่วมอบรม DBD ASEP ปี 2558 เข้ารับฟังการบรรยายในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั...
26/03/2015

ขอเชิญผู้ร่วมอบรม DBD ASEP ปี 2558 เข้ารับฟังการบรรยาย
ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6
ช่วงเช้า ประเด็นเรื่อง "การจัดการข้อมูลสมาชิกและเครือข่าย การจัดการการบริการสมาชิกและการบริหารกิจกรรมสมาชิกและการหารายได้
โดย คุณวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
ช่วงบ่าย ประเด็นเรื่อง "การสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มเพื่อความยั่งยืน" โดย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปิดท้าย ไม่ควรพลาด ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ การใช้คู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์สมาคมการค้า ปี 2558 เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมการค้า โดยเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ภายในแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมการค้านี้อธิบายวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่การข้อมูลทั่วไป กรอบทิศทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ และการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บรรยากาศการอบรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558
24/03/2015

บรรยากาศการอบรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558

บรรยากาศการอบรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นใ...
24/03/2015

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมาคมการค้าเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและมีบทบาทต่อการพัฒนาธุรกิจ และผลักดันให้สมาคมการค้าเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำให้กับสมาชิกในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ขอเชิญสมาคมการค้าร่วมประชุมรับฟังหลักเกณฑ์ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558  ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13...
24/03/2015
เชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดสมาคมการค้าดีเด่นปี 2558

ขอเชิญสมาคมการค้าร่วมประชุมรับฟังหลักเกณฑ์ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 697 6133

Docs by Microsoft FUSE Labs

กำหนดการอบรม หลักสูตรบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ ปี 2558 (DBD ASEP)
24/03/2015
DBD ASEP2015_Schedule_21MAR

กำหนดการอบรม หลักสูตรบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ ปี 2558 (DBD ASEP)

Docs by Microsoft FUSE Labs

ข่าว ปชส. กิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า ในงานสัมมนา เรื่อง "การสร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าสู่ ASEAN" ในวันจันทร์ท...
21/03/2015

ข่าว ปชส. กิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมการค้า ในงานสัมมนา เรื่อง "การสร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าสู่ ASEAN" ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปชส. ด่วนน!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมประกวดสมาคมการ...
19/03/2015

ปชส. ด่วนน!! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2558 จึงขอเชิญสมาคมการค้าเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ชิงโล่และประกาศเกียรติคุณจาก กระทรวงพาณิชย์ สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ คุณฉัตราภรณ์ฯ โทร. 02 547 5970 หรือ email : [email protected]

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรม DBD ASEP 2557
03/03/2015

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรม DBD ASEP 2557

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรม DBD ASEP 2557

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ (DBD ASEP) กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้บริหาร โดยไม่ค่าใช่จ่ายต...
03/03/2015

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ (DBD ASEP) กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้บริหาร
โดยไม่ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร อบรมเสาร์ 5 วัน
พร้อมกิจกรรม Strategy Camp และอีกมากมาย
โดยวิทยากรมีชื่อเสียง มีความรู้และประสบการณ์ตรงทุกชั่วโมง
สนใจสมัครด่วน สอบถามได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 02 547 5970 สายด่วน 080 085 1100
(ด่วนรับจำนวนจำกัด)

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ (DBD ASEP) โดยไม่ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร สนใจติดต่อสอบถา...
26/02/2015

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสมาคมการค้าเชิงกลยุทธ์ (DBD ASEP) โดยไม่ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 547 5970 (ด่วนรับจำนวนจำกัด)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมกาารค้า โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
26/02/2015

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมกาารค้า โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมกาารค้า โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าวจากกิจกรรม AEC Highlight 2015 และบทความสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
23/02/2015
นักวิชาการแนะเร่งผลักดันเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ 4 G | เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

ข่าวจากกิจกรรม AEC Highlight 2015 และบทความสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นนทบุรี 23 ก.พ. – นักวิชาการชี้เศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน ซึ่งจะเป็นโอกาสดีให้ไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่เออีซี ช่วงปลายปีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมแนะรัฐบาลเร่งผลักดันไทยเข้าสู่ระบบ 4 G และเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจจัดสัมมนาหัวข้อ “AEC Highlight 2015 ภายใต้โครงการพ…

อย่าพลาด! กิจกรรมดีๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อโอกาสและการพัฒนาองค์กรสมาคมกาารค้า สนับสนุนภาคธุรกิจสู...
20/02/2015

อย่าพลาด! กิจกรรมดีๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อโอกาสและการพัฒนาองค์กรสมาคมกาารค้า สนับสนุนภาคธุรกิจสู่ความสำเร็จ วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

ขอเชิญชวนสมาคมการค้า เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสมาคมการค้า ปี 2558 โดยจัดงานเปิดโครงการฯ พร้อมนำเสนอขอบเขตและเกณฑ์การประเม...
20/02/2015

ขอเชิญชวนสมาคมการค้า เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสมาคมการค้า ปี 2558 โดยจัดงานเปิดโครงการฯ พร้อมนำเสนอขอบเขตและเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น พร้อมรับสมัครสมาคมเข้าร่วมการประกวดในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ทังนี้ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2558 ตามเอกสาร ปชส.

สัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจำปี 2558 หัวข้อ AEC Highlight 201...
19/02/2015

สัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจำปี 2558 หัวข้อ AEC Highlight 2015 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 –16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ลงทะเบียนได้ที่ คุณฉัตราภรณ์ ฯ โทร. 02-547 5962
สายด่วน 080 085 1100
ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/dbdasep

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจ...
14/02/2015
DBD ASEP

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 –16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตราภรณ์ ฯ โทร. 02-547 5985 หรือ 02-547 5962 หรือ สายด่วน 080 085 1100

ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/dbdasep

โครงการสนับสนุนภาคธุรกิจและกิจกรรมของสมาคมการค้าให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

กระทรวงพาณิชย์
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

025475970

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ DBD ASEPผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง DBD ASEP:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด