กดดู รู้โรค

กดดู รู้โรค ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ

เปิดเหมือนปกติ

" ขณะนี้เรามีวัคซีนโควิด 19 เพียงพอฉีดให้กับคนทุกกลุ่มในประเทศ และจัดส่งไปทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สามารถขอคำแนะนำ นัดหม...
30/11/2021

" ขณะนี้เรามีวัคซีนโควิด 19 เพียงพอฉีดให้กับคนทุกกลุ่มในประเทศ และจัดส่งไปทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
สามารถขอคำแนะนำ นัดหมายฉีด ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน "
#ฉีดเถอะเพื่อความปลอดภัยได้ใช้ชีวิตปกติ

" ขณะนี้เรามีวัคซีนโควิด 19 เพียงพอฉีดให้กับคนทุกกลุ่มในประเทศ และจัดส่งไปทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
สามารถขอคำแนะนำ นัดหมายฉีด ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน "
#ฉีดเถอะเพื่อความปลอดภัยได้ใช้ชีวิตปกติ

มาตรการเดินทางเข้าไทยสำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา#VUCA  #COVID19  #โควิด19  #โอไมครอน  #กรมควบคุมโรค
30/11/2021

มาตรการเดินทางเข้าไทย
สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา

#VUCA #COVID19 #โควิด19 #โอไมครอน #กรมควบคุมโรค

มาตรการเดินทางเข้าไทย
สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเทศในทวีปแอฟริกา

#VUCA #COVID19 #โควิด19 #โอไมครอน #กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 42/2564 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีฝนตก อาจมีน้ำท่วมขังและดินชื้นแฉะ ระวังป...
30/11/2021

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 42/2564 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีฝนตก อาจมีน้ำท่วมขังและดินชื้นแฉะ ระวังป่วยโรคเมลิออยโดสิส ผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน"..... https://bit.ly/3xBxSsi

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 42/2564 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีฝนตก อาจมีน้ำท่วมขังและดินชื้นแฉะ ระวังป่วยโรคเมลิออยโดสิส ผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน"..... https://bit.ly/3xBxSsi

โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"#VUCA #COVID19 #โควิด19 #โอ...
30/11/2021

โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้
ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"

#VUCA #COVID19 #โควิด19 #โอไมครอน #กรมควบคุมโรค

โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้
ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"

#VUCA #COVID19 #โควิด19 #โอไมครอน #กรมควบคุมโรค

29/11/2021

การ์ดอย่าตก!
ย้ำ…มาตรการ V-U-C-A
#สถานการณ์โควิด19
#โควิด19
#COVID19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด: อะไรที่เรารู้ และยังไม่รู้....
29/11/2021
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอน

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด: อะไรที่เรารู้ และยังไม่รู้
.
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้สายพันธุ์ B.1.1.529 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล และตั้งชื่อว่า โอไมครอน ตามคำแนะนำของคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการของ องค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไวรัส (Technical Advisory Group on Virus Evolution) การตัดสินใจนี้อิงตามข้อมูลและหลักฐานที่นำเสนอต่อคณะที่ปรึกษาฯ ว่า โอไมครอนมีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของเชื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้ เช่น ความง่ายในการแพร่เชื้อ หรือ ความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไร ต่อไปนี้คือข้อมูลที่ทราบและมีอยู่ในปัจจุบัน
.
ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์โอไมครอน ณ ปัจจุบัน
.
นักวิจัยในประเทศแอฟริกาใต้และทั่วโลกกำลังศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของสายพันธุ์โอไมครอน และจะเผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น
.
ความสามารถในการแพร่เชื้อ: ยังไม่ชัดเจนว่า สายพันธุ์โอไมครอนสามารถแพร่เชื้อได้ดีกว่าหรือไม่ (เช่น แพร่จากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายกว่า) เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงสายพันธุ์เดลตา ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสายพันธุ์นี้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ กำลังมีการศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อทำความเข้าใจว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อนี้เป็นเพราะสายพันธุ์โอไมครอน หรือปัจจัยอื่น ๆ
.
ความรุนแรงของโรค: ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนจะทำให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับการติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น เดลต้า ข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า มีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น แต่นี่อาจเป็นเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อโดยรวมที่เพิ่มขึ้น มากกว่าเกิดจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนโดยตรง
.
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุว่า อาการที่เกิดจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนั้นแตกต่างจากสายพันธุ์อื่น ๆ มีรายงานการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนครั้งแรก ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มคนอายุน้อยที่มีแนวโน้มจะมีอาการเพียงเล็กน้อยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามยังต้องใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจถึงความรุนแรงของสายพันธุ์โอไมครอน ไวรัสโควิด 19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์เดลตาที่แพร่หลายไปทั่วโลกในขณะนี้ สามารถทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเปราะบาง ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นกุญแจสำคัญเสมอ
.
ประสิทธิผลของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ก่อนหน้านี้
.
หลักฐานเบื้องต้นบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อซ้ำโดยสายพันธุ์โอไมครอนมีมากขึ้น (กล่าวคือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 อาจติดเชื้อซ้ำจากสายพันธุ์โอไมครอนได้ง่ายขึ้น) เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์อื่น แต่ขณะนี้ข้อมูลมีค่อนข้างจำกัด ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้จะนำมาเผยแพร่เพิ่มอีกในไม่ช้า
.
ประสิทธิผลของวัคซีน:
.
องค์การอนามัยโลกและองค์กรภาคีกำลังทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการติดเชื้อสายพันธุ์นี้ต่อมาตรการการรับมือที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงวัคซีน วัคซีนยังคงมีความสำคัญในการลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากสายพันธุ์ที่มีอยู่ตอนนี้ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลตา วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้ยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต
.
ประสิทธิผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบัน: การตรวจโควิดแบบวิธีมาตรฐาน RT-PCR ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายยังคงตรวจหาการติดเชื้อได้ ทั้งการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอไมครอนและสายพันธุ์อื่น ๆ กำลังมีการศึกษาว่าสายพันธุ์โอไมครอนมีผลอย่างไรต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการประเภทอื่น ๆ เช่น ชุดตรวจโควิด 19 แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test)
.
ประสิทธิผลของการรักษาในปัจจุบัน: Corticosteroids และ IL6 Receptor Blockers จะยังคงมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน การรักษาแบบอื่น ๆ จะได้รับการประเมินเพื่อดูว่ายังคงมีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือไม่
.
งานวิจัยที่มีอยู่ตอนนี้
.
ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกกำลังประสานงานกับนักวิจัยจำนวนมากทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจกับการติดเชื้อโควิด19 สายพันธุ์โอไมครอนให้ดีขึ้น มีการศึกษาที่เริ่มไปแล้ว และกำลังจะเริ่มเพื่อประเมินความสามารถในการแพร่เชื้อ ความรุนแรงของโรค (รวมถึงอาการ) ประสิทธิผลของวัคซีน การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาการติดเชื้อ และประสิทธิผลของการรักษา
.
องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลทางคลินิกโรคโควิด 19 ขององค์การอนามัยโลกเพื่อจะได้ข้อสรุปข้อมูลทางคลินิกและผลลัพธ์ของการรักษาโดยเร็ว
.
ข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ ขององค์การอนามัยโลก จะติดตามและประเมินข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประเมินว่าสายพันธุ์โอไมครอน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของไวรัสอย่างไร
.
ข้อแนะนำเพื่อการดำเนินการในระดับประเทศ
.
เนื่องจาก สายพันธุ์โอไมครอน ถูกกำหนดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลจึงมีการดำเนินการหลายอย่างที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและการถอดรหัสพันธุกรรม และ การแบ่งปันข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วย บนฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น GISAID รายงานการติดเชื้อครั้งแรกในผู้ป่วยหรือแบบกลุ่มก้อนต่อองค์การอนามัยโลก การสอบสวนโรคภาคสนามและการประเมินผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่า สายพันธุ์โอไมครอน มีลักษณะการแพร่เชื้อหรือลักษณะเฉพาะของโรคแตกต่างกันหรือไม่ หรือมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของวัคซีน การรักษา การตรวจวินิจฉัย หรือมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคม รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
.
ประเทศต่าง ๆ ควรคงมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพต่อไปเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางทางวิทยาศาสตร์ ควรเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
.
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญเร่งด่วนอย่างยิ่งคือการตอบสนองต่อความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด19 เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเสี่ยงในทุกแห่ง ทุกที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สูงอายุ ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ควบคู่ไปกับการเข้าถึงการรักษาและการตรวจวินิจฉัยที่เท่าเทียมกัน
.
ข้อแนะนำระดับบุคคล
.
สิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่บุคคลสามารถทำได้เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 คือการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่น สวมหน้ากากให้ถูกต้องและเหมาะสม เปิดหน้าต่างเพื่อให้เกิดการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีหรือมีผู้คนพลุกพล่าน ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไอหรือจามใส่ข้อข้อพับแขนด้านในหรือกระดาษทิชชู และรับการฉีดวัคซีนเมื่อถึงคิวของตนเอง
.
องค์การอนามัยโลกจะปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีข้อมูลใหม่ ตลอดจนการประชุมของคณะที่ปรึกษาฯ ครั้งถัดไป และเผยแพร่ข้อมูลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อสังคมขององค์การอนามัยโลกต่อไป
https://www.who.int/thailand/news/detail/29-11-2021-Update-on-Omicron

 ถ้อยแถลง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้สายพันธุ์ B.1.1.529 เ.....

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด: อะไรที่เรารู้ และยังไม่รู้....
29/11/2021
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอน

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด: อะไรที่เรารู้ และยังไม่รู้
.
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้สายพันธุ์ B.1.1.529 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล และตั้งชื่อว่า โอไมครอน ตามคำแนะนำของคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการของ องค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไวรัส (Technical Advisory Group on Virus Evolution) การตัดสินใจนี้อิงตามข้อมูลและหลักฐานที่นำเสนอต่อคณะที่ปรึกษาฯ ว่า โอไมครอนมีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของเชื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้ เช่น ความง่ายในการแพร่เชื้อ หรือ ความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไร ต่อไปนี้คือข้อมูลที่ทราบและมีอยู่ในปัจจุบัน
.
ข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์โอไมครอน ณ ปัจจุบัน
.
นักวิจัยในประเทศแอฟริกาใต้และทั่วโลกกำลังศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของสายพันธุ์โอไมครอน และจะเผยแพร่ผลการศึกษาเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น
.
ความสามารถในการแพร่เชื้อ: ยังไม่ชัดเจนว่า สายพันธุ์โอไมครอนสามารถแพร่เชื้อได้ดีกว่าหรือไม่ (เช่น แพร่จากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายกว่า) เมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่น ๆ รวมถึงสายพันธุ์เดลตา ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสายพันธุ์นี้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ กำลังมีการศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อทำความเข้าใจว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อนี้เป็นเพราะสายพันธุ์โอไมครอน หรือปัจจัยอื่น ๆ
.
ความรุนแรงของโรค: ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนจะทำให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับการติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่น ๆ เช่น เดลต้า ข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า มีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น แต่นี่อาจเป็นเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อโดยรวมที่เพิ่มขึ้น มากกว่าเกิดจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนโดยตรง
.
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุว่า อาการที่เกิดจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนั้นแตกต่างจากสายพันธุ์อื่น ๆ มีรายงานการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนครั้งแรก ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มคนอายุน้อยที่มีแนวโน้มจะมีอาการเพียงเล็กน้อยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามยังต้องใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจถึงความรุนแรงของสายพันธุ์โอไมครอน ไวรัสโควิด 19 ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์เดลตาที่แพร่หลายไปทั่วโลกในขณะนี้ สามารถทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเปราะบาง ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นกุญแจสำคัญเสมอ
.
ประสิทธิผลของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ก่อนหน้านี้
.
หลักฐานเบื้องต้นบ่งชี้ว่า ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อซ้ำโดยสายพันธุ์โอไมครอนมีมากขึ้น (กล่าวคือ ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 อาจติดเชื้อซ้ำจากสายพันธุ์โอไมครอนได้ง่ายขึ้น) เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลสายพันธุ์อื่น แต่ขณะนี้ข้อมูลมีค่อนข้างจำกัด ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้จะนำมาเผยแพร่เพิ่มอีกในไม่ช้า
.
ประสิทธิผลของวัคซีน:
.
องค์การอนามัยโลกและองค์กรภาคีกำลังทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของการติดเชื้อสายพันธุ์นี้ต่อมาตรการการรับมือที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงวัคซีน วัคซีนยังคงมีความสำคัญในการลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากสายพันธุ์ที่มีอยู่ตอนนี้ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลตา วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้ยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต
.
ประสิทธิผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบัน: การตรวจโควิดแบบวิธีมาตรฐาน RT-PCR ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายยังคงตรวจหาการติดเชื้อได้ ทั้งการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอไมครอนและสายพันธุ์อื่น ๆ กำลังมีการศึกษาว่าสายพันธุ์โอไมครอนมีผลอย่างไรต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการประเภทอื่น ๆ เช่น ชุดตรวจโควิด 19 แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test)
.
ประสิทธิผลของการรักษาในปัจจุบัน: Corticosteroids และ IL6 Receptor Blockers จะยังคงมีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่าง ๆ ของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน การรักษาแบบอื่น ๆ จะได้รับการประเมินเพื่อดูว่ายังคงมีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือไม่
.
งานวิจัยที่มีอยู่ตอนนี้
.
ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลกกำลังประสานงานกับนักวิจัยจำนวนมากทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจกับการติดเชื้อโควิด19 สายพันธุ์โอไมครอนให้ดีขึ้น มีการศึกษาที่เริ่มไปแล้ว และกำลังจะเริ่มเพื่อประเมินความสามารถในการแพร่เชื้อ ความรุนแรงของโรค (รวมถึงอาการ) ประสิทธิผลของวัคซีน การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาการติดเชื้อ และประสิทธิผลของการรักษา
.
องค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลทางคลินิกโรคโควิด 19 ขององค์การอนามัยโลกเพื่อจะได้ข้อสรุปข้อมูลทางคลินิกและผลลัพธ์ของการรักษาโดยเร็ว
.
ข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ ขององค์การอนามัยโลก จะติดตามและประเมินข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประเมินว่าสายพันธุ์โอไมครอน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของไวรัสอย่างไร
.
ข้อแนะนำเพื่อการดำเนินการในระดับประเทศ
.
เนื่องจาก สายพันธุ์โอไมครอน ถูกกำหนดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลจึงมีการดำเนินการหลายอย่างที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและการถอดรหัสพันธุกรรม และ การแบ่งปันข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วย บนฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น GISAID รายงานการติดเชื้อครั้งแรกในผู้ป่วยหรือแบบกลุ่มก้อนต่อองค์การอนามัยโลก การสอบสวนโรคภาคสนามและการประเมินผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นว่า สายพันธุ์โอไมครอน มีลักษณะการแพร่เชื้อหรือลักษณะเฉพาะของโรคแตกต่างกันหรือไม่ หรือมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของวัคซีน การรักษา การตรวจวินิจฉัย หรือมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคม รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
.
ประเทศต่าง ๆ ควรคงมาตรการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพต่อไปเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางทางวิทยาศาสตร์ ควรเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
.
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญเร่งด่วนอย่างยิ่งคือการตอบสนองต่อความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด19 เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเสี่ยงในทุกแห่ง ทุกที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สูงอายุ ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ควบคู่ไปกับการเข้าถึงการรักษาและการตรวจวินิจฉัยที่เท่าเทียมกัน
.
ข้อแนะนำระดับบุคคล
.
สิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่บุคคลสามารถทำได้เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 คือการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่น สวมหน้ากากให้ถูกต้องและเหมาะสม เปิดหน้าต่างเพื่อให้เกิดการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีหรือมีผู้คนพลุกพล่าน ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไอหรือจามใส่ข้อข้อพับแขนด้านในหรือกระดาษทิชชู และรับการฉีดวัคซีนเมื่อถึงคิวของตนเอง
.
องค์การอนามัยโลกจะปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีข้อมูลใหม่ ตลอดจนการประชุมของคณะที่ปรึกษาฯ ครั้งถัดไป และเผยแพร่ข้อมูลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อสังคมขององค์การอนามัยโลกต่อไป
https://www.who.int/thailand/news/detail/29-11-2021-Update-on-Omicron

ถ้อยแถลง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้สายพันธุ์ B.1.1.529 เป....

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) โดยในปีนี้ได้กำหนดธีมรณรงค์ คือ "End inequalities. End AIDS. ...
29/11/2021

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) โดยในปีนี้ได้กำหนดธีมรณรงค์ คือ "End inequalities. End AIDS. End pandemics. : ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์"

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) โดยในปีนี้ได้กำหนดธีมรณรงค์ คือ "End inequalities. End AIDS. End pandemics. : ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์"

(ศปก.สธ.) การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร จากทวีปแอฟริกา
29/11/2021

(ศปก.สธ.) การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค
สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร จากทวีปแอฟริกา

(ศปก.สธ.) การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค
สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร จากทวีปแอฟริกา

27/11/2021

เฝ้าระวัง “ไวรัสกลายพันธุ์”
โอไมครอน (สายพันธุ์ B 1.1.529)
#สถานการณ์โควิด19
#โควิด19
#COVID19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

27/11/2021
🔴 [Live] ประเด็น : มาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์

🔴 [Live] แถลงแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ 27พ.ย. 64 เวลา 13.00น.
ประเด็น : มาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์
โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
https://www.facebook.com/470988516420706/videos/317543373296161

Everyone is strongly encouragedto wear fabric or medical masks while in public settings
26/11/2021

Everyone is strongly encouraged
to wear fabric or medical masks
while in public settings

Everyone is strongly encouraged
to wear fabric or medical masks
while in public settings

We would like to ask for yourcooperation in adhering to universal prevention measures against Covid-19
22/11/2021

We would like to ask for your
cooperation in adhering to universal prevention measures against Covid-19

We would like to ask for your
cooperation in adhering to universal prevention measures against Covid-19

จากผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและคาดประมาณประสิทธิภาพวัคซีนสูตรต่างๆในการป้องกันโควิด ที่มีอาการได้ #วัคซีนโควิด19 #วัคซี...
20/11/2021

จากผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและคาดประมาณประสิทธิภาพ
วัคซีนสูตรต่างๆ
ในการป้องกันโควิด ที่มีอาการได้

#วัคซีนโควิด19 #วัคซีน #วัคซีนโควิด #วัคซีนไขว้

จากผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและคาดประมาณประสิทธิภาพ
วัคซีนสูตรต่างๆ
ในการป้องกันโควิด ที่มีอาการได้

#วัคซีนโควิด19 #วัคซีน #วัคซีนโควิด #วัคซีนไขว้

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. แถลงข่าวประเด็น : สถานการณ์โควิด 19 และการเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ 10...
19/11/2021

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น. แถลงข่าว
ประเด็น : สถานการณ์โควิด 19 และการเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ 100 ล้านโดส
โดย นพ. เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น. แถลงข่าว
ประเด็น : สถานการณ์โควิด 19 และการเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ได้ 100 ล้านโดส
โดย นพ. เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

18/11/2021

#งานกาชาดออนไลน์
ร่วมเปิดประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ
อย่าพลาดชม...งานเปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดประจำปี 2564 "Redcross Fun(D) Fair x Sharing Show" ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ชมถ่ายทอดสดพร้อมกันได้ทางเว็บไซต์ www.redcrossfair.com หรือ Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล

ลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 4 อ. ไม่เสี่ยงจมน้ำอย่า!  ดื่มสุราอย่า! ก้มไปลอยกระทงอย่า! ใกล้ขอบบ่ออย่า! เก็บกระทง/เงินในกระทง#ล...
18/11/2021

ลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 4 อ. ไม่เสี่ยงจมน้ำ
อย่า! ดื่มสุรา
อย่า! ก้มไปลอยกระทง
อย่า! ใกล้ขอบบ่อ
อย่า! เก็บกระทง/เงินในกระทง

#ลอยกระทง #กองป้องกันการบาดเจ็บ #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข

ลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 4 อ. ไม่เสี่ยงจมน้ำ
อย่า! ดื่มสุรา
อย่า! ก้มไปลอยกระทง
อย่า! ใกล้ขอบบ่อ
อย่า! เก็บกระทง/เงินในกระทง

#ลอยกระทง #กองป้องกันการบาดเจ็บ #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

กรมควบคุมโรค
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903862

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กดดู รู้โรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กดดู รู้โรค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔹 คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19 . 🔹 ที่ต้องการกลับภูมิลำเนาการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง . . แหล่งที่มา : กดดู รู้โรค
7 สถานที่กักกัน COVID-19 ของประเทศไทย 📣📣📣 . แหล่งที่มา : กดดู รู้โรค
เชิญร่วมฟังการกำหนดทิศทางกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีงบประมาณ 2564 พบกันวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เวลา 10.15 น. แนวทางการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย - นพ.เกียรติภูมิ วงขจรจิตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. - พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย ผอ.สำนักอนามัย กทม. เวลา 11.00 น. ชี้แจงประเด็น เปลี่ยนแปลงแนวทางการจ่ายเงินกองทุนบัตรทอง ปี 2564 โดย - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : Workpoint Entertainment และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลเพิ่มเติม : https://workpointtoday.com/health-nhso/ workpointTODAY/photos/a.153956988306921/1426247991077808
0810760702
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ . แหล่งที่มา : กดดู รู้โรค
ออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมแม็สนะค่ะ
เตือน‼️อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง อาจได้รับเชื้อโรคง่ายขึ้น 😷😷 1️⃣คาง...เป็นจุดที่หน้ากากไม่ได้ป้องกันเชื้อโรค 2️⃣หากดึงหน้ากากมาไว้ที่ใต้คาง จะทำให้หน้ากากเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค 3️⃣เมื่อดึงกลับมาใส่ตามปกติ จะทำให้ได้รับเชื้อโรคผ่านทางปากและจมูก . แหล่งที่มากดดู รู้โรคโรค
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำสัปดาห์ (วันที่ 19-25 ก.ค. 63) ระวัง ! โรคชิคุณกุนยา ที่มา : กดดู รู้โรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาการของโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและเป็นแผลเป็นเรือรัง มีอาการคล้ายโรคสะเก็ดเงินที่ทางการแพทย์กล่าวทำไงจึงจะรักษาหายครับ.. แน่ะนำได้ไหม
#โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการบริโภคอาหาร #น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ #สารพิษที่พยาธิสร้างขี้น สารพิษจากพืชและสัตว์บางสายพันธุ์ สารเคมีหรือโลหะหนัก . แหล่งที่มา : กดดู รู้โรค
ทำไมทางคลินิกต้องขอความร่วมมือให้ทำนัดการรักษาหลังกักตัวเองครบ 14 วัน เครดิตรูปภาพ จาก IG: ken_phupoom เครดิตข้อมูลในภาพ จาก เพจ กดดู รู้โรค
ดีแล้วจ้ะ