กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ
(18)

📈+++ เปิดสถิติ “การตีตราและเลือกปฏิบัติ” ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นอะไร? +++จากการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบ...
29/02/2024

📈+++ เปิดสถิติ “การตีตราและเลือกปฏิบัติ” ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นอะไร? +++

จากการสำรวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ ปี 2564 พบว่า

70% ▸ พบผู้ให้บริการสุขภาพมีทัศนคติการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี

49.6% ▸ ตัดสินใจไม่ไปโรงพยาบาลเนื่องจากตีตราตนเอง

12.8% ▸ ถูกเปิดเผยสถานภาพ และความลับเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

9.6% ▸ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

🔰 ขณะที่เยาวชนอายุ 18-24 ปี กับการตีตราและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ HIV มีตัวเลขที่น่าสนใจ คือ

49.3% ตีตราตนเอง
7.5% ถูกละเมิดสิทธิ
9% ถูกเลือกปฏิบัติในชุมชน

(ที่มา: การสำรวจดัชนีตีตราและเลือกปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2566)

“เยาวชน” ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับเชื้อเอชไอวี นับว่าเกือบครึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด จากข้อมูลคาดประมาณสถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ปี 2565 พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,230 คน เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,379 คน หรือคิดเป็น 47.4%

“การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่ในสังคม ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ส่งผลให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ หลีกเลี่ยงหรือเกิดลังเลในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกัน และ
การดูแลรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง รวมทั้งการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
👉 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
📌 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ทุกคนเท่ากัน #ไม่เลือกปฏิบัติ
#กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

💪 รวม 6 วิธีบริหารร่างกาย คลายปัญหาออฟฟิศซินโดรม หรือแก้ง่ายๆ ด้วยเทคนิค 10 - 20 - 60 ✅
28/02/2024

💪 รวม 6 วิธีบริหารร่างกาย คลายปัญหาออฟฟิศซินโดรม
หรือแก้ง่ายๆ ด้วยเทคนิค 10 - 20 - 60 ✅

💪 รวม 6 วิธีบริหารร่างกาย คลายปัญหาออฟฟิศซินโดรม
หรือแก้ง่ายๆ ด้วยเทคนิค 10 - 20 - 60 ✅
❗ โรคออฟฟิศซินโดรม นับวันจะยิ่งรุนแรงและคุกคามการใช้ชีวิตของเรา
ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เพราะอาการปวดเล็กๆ น้อยๆ ที่สะสมต่อเนื่อง
หากปล่อยไว้เรื้อรัง ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายและประสิทธิภาพการทำงาน
ถดถอยตามลงไปด้วย แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ดีแน่ แล้วจะทำยังไงดีนะ ❓
🧡 #โรครว้ายๆวัยทำงาน จึงอยากแนะนำวิธีออกกำลังกาย คลายปัญหาออฟฟิศซินโดรม
ที่รับรองได้ว่าทำแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน ตามมาดูกันค่ะ
🧡 หนึ่งในการออกกำลังกายแก้โรคออฟฟิศซินโดรมที่ดีที่สุด คือ การออกกำลังกายยืดเหยียดเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ช่วยผ่อนคลายความเครียด และเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดที่หมุนเวียนได้ดี และการปรับทรงท่าร่างกายให้สมดุล
📌 ท่าที่ 1 มือประสานเหนือท้ายทอย หลังตรง ไม่เกร็งคอ กดศีรษะให้คอก้มลงจนตึงบริเวณหลังคอ นับ 1-10 ช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ผ่อนมือออก
📌 ท่าที่ 2 ใช้มือข้างขวาจับขอบเก้าอี้และใช้มือซ้ายอ้อมหลังศีรษะด้านขวา กดลงมาจนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อคอและบ่าขวา นับ 1-10 ช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ผ่อนมือออก ทำสลับกับอีกข้าง
📌 ท่าที่ 3 ยกแขนขวาไปด้านซ้ายในท่าเหยียดศอกตรง เอามือซ้ายงอศอก ดันแขนขวาบริเวณเหนือศอกเข้าหาลำตัวมากขึ้น นับ 1-10 ช้า ๆ ค่อย ๆ ผ่อนมือออก ทำสลับกับอีกข้าง
📌 ท่าที่ 4 ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ งอศอกขวาจนมือขววาแตะไหล่ซ้ายใช้มือซ้ายดันศอกขวาเข้าหาตัวค้างไว้ นับ 1-10 ช้า ๆ ทำสลับกับอีกข้าง
📌 ท่าที่ 5 เหยียดแขนขวาไปด้านหน้ากระดกข้อมือขึ้น ใช้มือซ้ายดันบริเวณนิ้ว เพื่อกระดกข้อมือขึ้นเข้าหาตัวจนรู้สึกตึง นับ 1-10 ช้า ๆ ทำสลับกับอีกข้าง
📌 ท่าที่ 6 เหยียดแขนขวาไปด้านหน้ากระดกข้อมือลง ใช้มือซ้ายดันบริเวณหลังมือ เพื่อกระดกข้อมือลงเข้าหาตัวจนรู้สึกตึง นับ 1-10 ช้า ๆ ทำสลับกับอีกข้าง
หรือเทคนิคป้องกันออฟฟิศซินโดรมที่อยากแนะนำ
เพราะจำง่ายๆ ด้วยหลัก 10 - 20 - 60 ได้แก่
📌 ทุก 10 นาที พักสายตาจากหน้าจอคอม
📌 ทุก 20 นาที เปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกเดิน
📌 ทุก 60 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
🧡 สุดท้ายก็อย่าลืมบริหารกล้ามเนื้อ คอ ไหล่ ข้อมือ แขน เอว และหลัง
ในขณะอยู่ในที่ทำงานด้วยนะคะ ด้วยความหวังดี จากเพจโรครว้ายๆ วัยทำงาน ค่า 🧡
ที่มา: การส่งเสริมสุขภาพเพื่อพิชิตออฟฟิศซินโดรม ในกลุ่มวัยทำงาน โดย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลรามาธิบดี

เตือนภัย ❗ อันตรายจากฝุ่นกับผู้ป่วยวัณโรค 😷อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebo...
28/02/2024

เตือนภัย ❗ อันตรายจากฝุ่นกับผู้ป่วยวัณโรค 😷

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
👉 กองวัณโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
📌 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#กองวัณโรค
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#ฝุ่นละอองขนาดเล็ก .5
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

✅ “6 แยก” ข้อปฏิบัติ 6 ข้อ สำหรับผู้อาศัยร่วมบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร ทำอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคฝี...
28/02/2024

✅ “6 แยก” ข้อปฏิบัติ 6 ข้อ สำหรับผู้อาศัยร่วมบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร ทำอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคฝีดาษวานร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 📞1422

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
👉กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
📌 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
#ฝีดาษวานร #โรคฝีดาษวานรในไทย
#กองโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

🦠 โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)⚠️ โรคร้ายแรงที่หลายคนยังไม่รู้จักอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ ก...
27/02/2024

🦠 โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
⚠️ โรคร้ายแรงที่หลายคนยังไม่รู้จัก

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้
กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
👉 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

IG : ddcthailand_official
📌 www.instagram.com/ddcthailand_official/

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ
กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#เมลิออยด์
#กองโรคติดต่อทั่วไป
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

💡แนวทาง หากติดเชื้อโรคฝีดาษวานรแล้ว จะได้รับการรักษาอย่างไร? หาคำตอบได้แล้วที่นี่!👇👇โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยฝีดาษวานรจะได้ร...
27/02/2024

💡แนวทาง หากติดเชื้อโรคฝีดาษวานรแล้ว จะได้รับการรักษาอย่างไร? หาคำตอบได้แล้วที่นี่!👇👇

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยฝีดาษวานรจะได้รับการรักษาตามความรุนแรงของอาการผู้ป่วยและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแลรักษา โดยมี 2 แนวทาง ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีอาการน้อย หรือมีอาการไม่รุนแรง
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าไม่มีอาการุรนแรง ไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรครุนแรง และจะได้รับการรักษาตามอาการ
- ได้รับการรักษาที่โรงพยายาบาล : แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการรุนแรง และไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ ก็จะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
- รักษาโดยแยกกักตัวที่บ้าน : แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาโดยแยกกักตัวที่บ้านได้ (Home Isolation)

2. ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อโรครุนแรง
เป็นผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เทคโควิริแมท (Tecovirimat) เพื่อลดความเสี่ยง อาการแทรกซ้อน นานประมาณ 21 วันหรือจนกว่า ผื่น ตุ่ม จะตกสะเก็ดและหลุดลอกออกหมด

หากมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคฝีดาษวานร สามารถเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล โดยแจ้งรายละเอียดอาการและประวัติเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

👉 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ฝีดาษวานร #โรคฝีดาษวานรในไทย
#กองโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ระวัง❗️ 8 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง หากติดเชื้อโรคฝีดาษวานรโรคฝีดาษวานรเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มีกลุ่มผู้ป่ว...
27/02/2024

ระวัง❗️ 8 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง หากติดเชื้อโรคฝีดาษวานร

โรคฝีดาษวานรเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็มีกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อฝีดาษวานร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีภูมิคุ้มกันต่ำ
2. ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด และโรคมะเร็งอวัยวะต่าง ๆ
3. ผู้ป่วยโรคมะเร็งอวัยวะต่างๆ
4. ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
5. ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยสาร/ยา/รังสี ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
6. ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกอวัยวะต่างๆ
7. ผู้ป่วยกลุ่มโรคแพ้ภูมิตนเอง
8. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 8 ปี

หากมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่าติดเชื้อโรคฝีดาษวานร สามารถเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล โดยแจ้งรายละเอียดอาการและประวัติเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

👉 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ฝีดาษวานร #โรคฝีดาษวานรในไทย
#กองโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

📈 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18- 24 กุมภาพันธ์ 2567🤧ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)จำน...
26/02/2024

📈 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 18- 24 กุมภาพันธ์ 2567
🤧ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 487 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 70 ราย/วัน
💀ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
จำนวน 3 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน
---------------------
ผู้ป่วยสะสม 4,199 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
เสียชีวิตสะสม 46 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
---------------------
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 288 ราย
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 111 ราย
---------------------
👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
📌https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH


#โควิด19
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

💡 รู้ไว้ไม่แตกพ่าย! วิธีป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร ต้องทำอย่างไร?⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ...
26/02/2024

💡 รู้ไว้ไม่แตกพ่าย! วิธีป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร ต้องทำอย่างไร?

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ฝีดาษวานร #โรคฝีดาษวานรในไทย
#กองโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

รู้หรือไม่ ❓ โรคฝีดาษวานรคืออะไร ❓ วันนี้กองโรคเอดส์ฯ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคฝีดาษวานรแบบคร่าว ๆ กัน!โรคฝีดาษวานร ...
23/02/2024

รู้หรือไม่ ❓ โรคฝีดาษวานรคืออะไร ❓ วันนี้กองโรคเอดส์ฯ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคฝีดาษวานรแบบคร่าว ๆ กัน!
โรคฝีดาษวานร เป็นเชื้อตระกูลเดียวกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ (Smallpox) แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า
โรคฝีดาษวานร มี 2 ช่องทางการติดต่อ
การสัมผัสแนบชิด จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง ตุ่มหนองหรือบาดแผลของผู้ติดเชื้อ ติดต่อผ่านทางละอองทางเดินหายใจจากการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ติดต่อช่องทางอื่น สัมผัสของใช้ของผู้ติดเชื้อ สัมผัสสารคัดหลั่ง ตุ่มหนองหรือบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อสามารถส่งต่อไปยังทากรกในครรภ์ได้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรที่ติดจากสัตว์สู่คน

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage
👉 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ฝีดาษวานร
#กองโรคเอดส์และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

💡 คำเเนะนำสำหรับ การป้องกันโรคไข้เลือดออก 🦟  - ระวังการจ่ายยา กลุ่ม NSAIDs  - หากมีอาการไข้สูงลอย นานเกิน 2 วัน ให้ร...
23/02/2024

💡 คำเเนะนำสำหรับ การป้องกันโรคไข้เลือดออก 🦟
- ระวังการจ่ายยา กลุ่ม NSAIDs
- หากมีอาการไข้สูงลอย นานเกิน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์
- สถานพยาบาลจ่ายยาทากันยุงให้ผู้ป่วย
- ผู้ป่วยและผู้อยู่ร่วมบ้าน ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด
- หมั่นสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ทุก 7 วัน

📌 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
📌 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ไข้เลือดออก #ยุงลาย
#ป้องกันยุงลาย #ยาทากันยุง
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ฤดูร้อน เที่ยวทะเล🌊🌴 ระวัง !!แมงกะพรุน สัตว์ทะเลตัวนิด พิษร้ายชายทะเล☠ "หากเจอแมงกะพรุน ห้ามจับ หรือสัมผัส โดยเด็ดขาด" ว...
23/02/2024

ฤดูร้อน เที่ยวทะเล🌊🌴 ระวัง !!
แมงกะพรุน สัตว์ทะเลตัวนิด พิษร้ายชายทะเล
☠ "หากเจอแมงกะพรุน ห้ามจับ หรือสัมผัส โดยเด็ดขาด"
วิธีการช่วยเหลือผู้ที่สัมผัสกับแมงกะพรุน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
👉 https://www.facebook.com/dpc12/?locale=th_TH

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#วิธีการช่วยเหลือ
#แมงกะพรุน #ชายทะเล
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

📈 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11- 17 กุมภาพันธ์ 2567🤧ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)จำน...
20/02/2024

📈 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 11- 17 กุมภาพันธ์ 2567
🤧ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 496 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 71 ราย/วัน
💀ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
จำนวน 4 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน
---------------------
ผู้ป่วยสะสม 3,712 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
เสียชีวิตสะสม 43 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
---------------------
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 363 ราย
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 156 ราย
---------------------
👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
📌https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#โควิด19

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

🦟 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ยังน่าเป็นห่วงพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง !! #กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วัน ⏬...
19/02/2024

🦟 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ยังน่าเป็นห่วง
พบผู้ป่วยไข้เลือดออก เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง !!
#กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วัน

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ไข้เลือดออก #ยุงลาย
#ป้องกันยุง #ยาทากันยุง
#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

19/02/2024

DDC News : เปิดตัวตู้กดถุงยางอนามัย และชุดตรวจเอดส์ จากตู้รักฉ่ำ ปลอดภัยฉ่ำ 💉👨🏼‍⚕️🧪
⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
Website : http://surl.li/qobym
Facebook : http://surl.li/qobym
Twitter : http://surl.li/qobxn
Instagram : https://shrturl.app/kPKltK
TikTok : https://shrturl.app/wrlaWi
#ถุงยาง
#ชุดตรวจเอดส์

⚠️ เตือนคนไทยให้ รู้-ลด-เลี่ยง 🌫️ ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวัง ⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุ...
15/02/2024

⚠️ เตือนคนไทยให้ รู้-ลด-เลี่ยง
🌫️ ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาสุขภาพที่ต้องระวัง

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
โรครว้ายๆวัยทำงาน
👉 https://www.facebook.com/strongworkers

#ฝุ่นละอองขนาดเล็ก .5
#กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

⚠️ 3 โรคฮิต ติดมากับ S*X 💗 ⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโร...
14/02/2024

⚠️ 3 โรคฮิต ติดมากับ S*X 💗

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
👉 https://www.facebook.com/das.ddc.moph/

#วันวาเลนไทน์
#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

💗15 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญร่วมกิจกรรม 💗 เปิดตัวตู้กดถุงยางอนามัย “รักฉ่ำ ปลอดภัยฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง” Condom anytime, anywhere...
14/02/2024

💗15 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญร่วมกิจกรรม 💗

เปิดตัวตู้กดถุงยางอนามัย “รักฉ่ำ ปลอดภัยฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง”
Condom anytime, anywhere.

เข้าร่วมงานฟรี แบบฉ่ำๆ

🎶พบกับ มินิคอนเสิร์ต จาก ParKmalody เจ้าของผลงานเพลง "วาสนาผู้ใด" 🍀

ภายในงานลุ้นรับของรางวัลสุดเท่ 🎁

⏰ลงทะเบียนเข้างาน ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
🗓️พบกันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

📌พิกัด ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน กทม.
🚈 เดินทางสะดวกด้วย BTS ลงสถานี ”สยาม“

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FB : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
https://www.facebook.com/das.ddc.moph?mibextid=2JQ9oc

#รักฉ่ำ #วาสนาผู้ใด #ถุงยางอนามัย #ตู้กดถุงยาง

💗💗💗💗💗💗

🦟 ZIKA VIRUS TRANSMISSION⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรคHo...
13/02/2024

🦟 ZIKA VIRUS TRANSMISSION

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
รู้ทันโรคแมลง
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/8Lq4q

#ยุง
#โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

⚠️เตือนระวัง! โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)🌧️ พบมากในฤดูฝน⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสาร...
12/02/2024

⚠️เตือนระวัง! โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)
🌧️ พบมากในฤดูฝน

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
🖥 https://www.facebook.com/moph.dcd

#เมลิออยด์ #โรคไข้ดิน #ฤดูฝน
#กองโรคติดต่อทั่วไป
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

📈 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4- 10 กุมภาพันธ์ 2567🤧ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)จำนว...
12/02/2024

📈 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 4- 10 กุมภาพันธ์ 2567
🤧ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 537 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 77 ราย/วัน
💀ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)
จำนวน 5 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน
---------------------
ผู้ป่วยสะสม 3,216 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
เสียชีวิตสะสม 39 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)
---------------------
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 344 ราย
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 169 ราย
---------------------
👉สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
📌https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#โควิด19

#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

⚠ 🗣 ไอกรน โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต ❗ ย้ำ ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่...
08/02/2024

⚠ 🗣 ไอกรน โรคร้ายอันตรายถึงชีวิต
❗ ย้ำ ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
#ไอกรน
#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลา
#แชร์บอกต่อ
#กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

🧧ตรุษจีนนี้ ลดเพื่อสุขภาพดี อายุยืน ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 🐉   ⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำน...
08/02/2024

🧧ตรุษจีนนี้ ลดเพื่อสุขภาพดี อายุยืน ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 🐉

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
🖥 https://web.facebook.com/thaincd
#ตรุษจีน #สุขภาพดี
#กองโรคไม่ติดต่อ
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

เทศกาลไร้ควันบุหรี่ ในงานเทศกาลตรุษจีน⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ ก...
08/02/2024

เทศกาลไร้ควันบุหรี่ ในงานเทศกาลตรุษจีน
⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#แชร์บอกต่อ
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
#สคร.3
#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที3 จังหวัดนครสวรรค์

ตรุษจีน 2567 ยึดหลัก "ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม" สุก - ร้อน - สะอาด⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนั...
07/02/2024

ตรุษจีน 2567 ยึดหลัก "ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม" สุก - ร้อน - สะอาด
⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#แชร์บอกต่อ
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
#สคร.4
#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดสระบุรี

PM2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย ⚠️⏬ติดตามข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรคHom...
07/02/2024

PM2.5 ฝุ่นจิ๋วอันตราย ⚠️

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
#ฝุ่นละอองขนาดเล็ก .5
#สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

07/02/2024

🔴FB LIVE 🎥 EP : 46
กับรายการ " รี วิ ว โ ร ค Disease Review "
รายการสุขภาพของกรมควบคุมโรคที่ถามมา-ตอบไป กับประเด็น
🐒 "ฝีดาษวานร รู้จักและเข้าใจไม่ตื่นตระหนก" 🐒

🌏สามารถรับชม On Air ทาง Facebook กรมควบคุมโรคในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 - 11.45 น.

https://www.facebook.com/share/v/FTga8gRXhEBSF2Gs/?mibextid=WC7FNe

👉อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงที กดติดตามได้ที่
@กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

#ฝีดาษวานร
#กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#แชร์บอกต่อ
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

🚗 😷⚠ ออกจากบ้านวันนี้ กรมควบคุมโรค แนะวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด" เพื่อป้องกันสุขภาพตนเอ...
07/02/2024

🚗 😷⚠ ออกจากบ้านวันนี้ กรมควบคุมโรค แนะวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด" เพื่อป้องกันสุขภาพตนเอง
-หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
-ปิดประตูหน้าต่าง
-ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5
-เลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเวลานาน
-ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
#ฝุ่นละอองขนาดเล็ก .5
#กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
#แชร์บอกต่อ #กดดูรู้โรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

07/02/2024

🔴FB LIVE 🎥 EP : 46
กับรายการ " รี วิ ว โ ร ค Disease Review "
รายการสุขภาพของกรมควบคุมโรคที่ถามมา-ตอบไป กับประเด็น
🐒 "ฝีดาษวานร รู้จักและเข้าใจไม่ตื่นตระหนก" 🐒 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 - 11.45 น.
FB กรมควบคุมโรค https://www.facebook.com/profile.php?id=100068069971811
⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

🔴FB LIVE 🎥 EP : 46กับรายการ " รี วิ ว โ ร ค Disease Review "รายการสุขภาพของกรมควบคุมโรคที่ถามมา-ตอบไป กับประเด็น🐒 "ฝีดาษ...
06/02/2024

🔴FB LIVE 🎥 EP : 46
กับรายการ " รี วิ ว โ ร ค Disease Review "
รายการสุขภาพของกรมควบคุมโรคที่ถามมา-ตอบไป กับประเด็น
🐒 "ฝีดาษวานร รู้จักและเข้าใจไม่ตื่นตระหนก" 🐒
🌏สามารถรับชม On Air ทาง Facebook กรมควบคุมโรคในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.30 - 11.45 น.

#ฝีดาษวานร
#กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#แชร์บอกต่อ
#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่อยู่

Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903855

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด