Vibharam Pakkred Hospital

Vibharam Pakkred Hospital ดูแลด้วยใจ หายไวด้วยเทคโนโลยี โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกสาขาและพยาบาลที่คอย ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความ สำคัญแก่ ผู้ป่วย เป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ ในการ วินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องพักผู้ป่วยเป็นห้อง ปรับอากาศ และจัดให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวก สบายแต่ยังคงความ ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานของระดับโรงพยาบาล ที่พร้อมจะให้บริการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดเหมือนปกติ

พลังใจ .. ตัวชี้วัดความพอใจของผู้รับบริการคุณยุวดี สุทธิประภา และคุณบุญนำ กล้าหาญ บริจาคเครื่องดื่มและขนมไทยเป็นกำลังใจใ...
21/01/2022

พลังใจ .. ตัวชี้วัดความพอใจของผู้รับบริการ
คุณยุวดี สุทธิประภา และคุณบุญนำ กล้าหาญ บริจาคเครื่องดื่มและขนมไทยเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
21 มกราคม 2565

พลังใจ .. ตัวชี้วัดความพอใจของผู้รับบริการ
คุณยุวดี สุทธิประภา และคุณบุญนำ กล้าหาญ บริจาคเครื่องดื่มและขนมไทยเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
21 มกราคม 2565

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จากสถาบันราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ (โรคไต) แห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำเสนอศั...
21/01/2022

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จากสถาบันราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ (โรคไต) แห่งประเทศไทย
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำเสนอศักยภาพโรงพยาบาล และแนะนำศูนย์ไตเทียม ชั้น 7 พร้อมคณะผู้บริหารและทีมสนับสนุน
21 มกราคม 2565

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จากสถาบันราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ (โรคไต) แห่งประเทศไทย
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำเสนอศักยภาพโรงพยาบาล และแนะนำศูนย์ไตเทียม ชั้น 7 พร้อมคณะผู้บริหารและทีมสนับสนุน
21 มกราคม 2565

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด พร้อมเปิดรับผู้ประกันตน ปี 2565สมัครผ่านระบบ sso connect หรือสอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ...
18/01/2022

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด พร้อมเปิดรับผู้ประกันตน ปี 2565
สมัครผ่านระบบ sso connect หรือสอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-0924900 ต่อ 115 ทุกวันในเวลาราชการ

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด พร้อมเปิดรับผู้ประกันตน ปี 2565
สมัครผ่านระบบ sso connect หรือสอบถามเพิ่มเติมแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-0924900 ต่อ 115 ทุกวันในเวลาราชการ

ผู้บริหารนิติบุคคลลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เข้าพบ นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ...
17/01/2022

ผู้บริหารนิติบุคคลลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เข้าพบ นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2565

ผู้บริหารนิติบุคคลลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เข้าพบ นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2565

สวัสดีปีใหม่ 2565นพ. ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี และทีมผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมและร่วมอวยพร...
17/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565
นพ. ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี และทีมผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมและร่วมอวยพรปีใหม่ ในโอกาสนี้ นพ. นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด และ พญ. ดุษดี ธรรมานวัตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ให้การต้อนรับ
17 มกราคม 2565

สวัสดีปีใหม่ 2565
นพ. ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี และทีมผู้บริหาร ให้เกียรติเข้าเยี่ยมและร่วมอวยพรปีใหม่ ในโอกาสนี้ นพ. นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด และ พญ. ดุษดี ธรรมานวัตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ให้การต้อนรับ
17 มกราคม 2565

13/01/2022
11/01/2022

เรียนผู้รับบริการ

เนื่องจากได้รับความสนใจการจองฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลขอปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว หากท่านใดสนใจลงทะเบียนครั้งถัดไป ให้ติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆของโรงพยาบาล

ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในวันเด็ก ได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.ดุ...
09/01/2022

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในวันเด็ก ได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ.ดุษดี ธรรมานวัตร์ กุมารแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน ร่วมกับแพทย์ประจำคลินิกกุมารเวช ผู้ตรวจการพยาบาลและทีมสนับสนุน ส่งมอบความสุขสู่เด็กน้อย
รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม
#สุขสันต์วันเด็ก 2565

เฉพาะผู้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเท่านั้น!!ลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/...
06/01/2022

เฉพาะผู้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเท่านั้น!!

ลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoIsr0yKoKJ2JOTyaYPWAt8z0PrOLZamwv2GqZahixgOnPCQ/viewform

เฉพาะผู้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเท่านั้น!!

ลิงค์ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoIsr0yKoKJ2JOTyaYPWAt8z0PrOLZamwv2GqZahixgOnPCQ/viewform

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดทำบุญขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมไหว้ศาลพระพรหม พระภูมิ ศาลตายาย เลี้ยงพระเพล มอบรางวัลพนักงานดีเด่น...
05/01/2022

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดทำบุญขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมไหว้ศาลพระพรหม พระภูมิ ศาลตายาย เลี้ยงพระเพล มอบรางวัลพนักงานดีเด่น และจับฉลากมอบของขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรในโรงพยาบาล โดยนายแพทย์นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมบริหาร ทีมแพทย์ ทีมพยาบาล และบุคลากรในองค์กร

31/12/2021
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมมอบความรู้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี Merry Christmas and Happy N...
25/12/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมมอบความรู้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี Merry Christmas and Happy New Year

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมมอบความรู้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี Merry Christmas and Happy New Year

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ติดตามหลังรักษา Covid-19
29/11/2021

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ติดตามหลังรักษา Covid-19

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ติดตามหลังรักษา Covid-19

สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมมอบกระทงผลิตจากขนมปัง ให้กับผู้รับบริการ เพื่อร่วมเ...
19/11/2021

สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมมอบกระทงผลิตจากขนมปัง ให้กับผู้รับบริการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีลอยกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
19 พฤศจิกายน 2564

ปันสุขสู่สังคมคุณกฤตพรรษ จันทร์แจ้งและครอบครัว มอบน้ำเต้าหู้ถั่วเหลือง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล เพื่อเป็นก...
18/11/2021

ปันสุขสู่สังคม
คุณกฤตพรรษ จันทร์แจ้งและครอบครัว มอบน้ำเต้าหู้ถั่วเหลือง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
17 พฤศจิกายน 2564

ปันสุขสู่สังคม
คุณกฤตพรรษ จันทร์แจ้งและครอบครัว มอบน้ำเต้าหู้ถั่วเหลือง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
17 พฤศจิกายน 2564

เด็กน้อย วิภารามปากเกร็ด
11/11/2021

เด็กน้อย วิภารามปากเกร็ด

เด็กน้อย วิภารามปากเกร็ด

เรียนผู้รับบริการทุกท่านท่านสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามตาราง วันและเวลานัดหมายใหม่
10/11/2021

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน
ท่านสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามตาราง วันและเวลานัดหมายใหม่

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน
ท่านสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามตาราง วันและเวลานัดหมายใหม่

ผู้โชคดี ประจำเดือน ตุลาคม 2564ผู้รับบริการ : กุมารเวชความคิดเห็น : ยินดีรับบริการต่อเนื่อง แนะนำบอกต่อ
04/11/2021

ผู้โชคดี ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ผู้รับบริการ : กุมารเวช
ความคิดเห็น : ยินดีรับบริการต่อเนื่อง แนะนำบอกต่อ

ผู้โชคดี ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ผู้รับบริการ : กุมารเวช
ความคิดเห็น : ยินดีรับบริการต่อเนื่อง แนะนำบอกต่อ

ปันสุขสู่สังคม .. คุณชัยภัทร สีตสุวรรณผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทดูโรฟอร์ม มอบตู้อุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ ...
04/11/2021

ปันสุขสู่สังคม ..
คุณชัยภัทร สีตสุวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทดูโรฟอร์ม มอบตู้อุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อ
4 พฤศจิกายน 2564

ปันสุขสู่สังคม ..
คุณชัยภัทร สีตสุวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทดูโรฟอร์ม มอบตู้อุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อ
4 พฤศจิกายน 2564

การอบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานในสถานพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
02/11/2021

การอบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานในสถานพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

การอบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานในสถานพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เรียนผู้รับบริการทุกท่านท่านสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามตาราง วันและเวลานัดหมายใหม่
28/10/2021

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน
ท่านสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามตาราง วันและเวลานัดหมายใหม่

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน
ท่านสามารถมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามตาราง วันและเวลานัดหมายใหม่

คุณยุวดี สุทธิประภาและครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 14 แพ็ค ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับ...
26/10/2021

คุณยุวดี สุทธิประภาและครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 14 แพ็ค ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
26 ตุลาคม 2564

คุณยุวดี สุทธิประภาและครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 14 แพ็ค ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
26 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ทำกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล เน...
18/10/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ทำกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ 9 ) ในโอกาสนี้
คุณวราภรณ์ เกียรติรัศมี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารและหัวหน้า Ward พยาบาล ให้การต้อนรับ
18 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ทำกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ 9 ) ในโอกาสนี้
คุณวราภรณ์ เกียรติรัศมี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหารและหัวหน้า Ward พยาบาล ให้การต้อนรับ
18 ตุลาคม 2564

สังคมปันสุข   คุณกฤษฎา สุระกิจ และครอบครัว บริจาคข้าว จำนวน 60 กล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด  ...
15/10/2021

สังคมปันสุข
คุณกฤษฎา สุระกิจ และครอบครัว
บริจาคข้าว จำนวน 60 กล่องให้บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
9 ตุลาคม 2564

สังคมปันสุข
คุณกฤษฎา สุระกิจ และครอบครัว
บริจาคข้าว จำนวน 60 กล่องให้บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
9 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคม คุณเหลียง แซ่ตันและครอบครัวรัตนะสินชัย บริจาคเตียงผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ มอ...
12/10/2021

ปันสุขสู่สังคม

คุณเหลียง แซ่ตันและครอบครัวรัตนะสินชัย บริจาคเตียงผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน
และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ มอบให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์

12 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคม

คุณเหลียง แซ่ตันและครอบครัวรัตนะสินชัย บริจาคเตียงผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน
และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ มอบให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์

12 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคมบริษัท ONLYSALE since2021มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ห่อ ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 6 ตุ...
07/10/2021

ปันสุขสู่สังคม
บริษัท ONLYSALE since2021มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ห่อ
ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
6 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคม
บริษัท ONLYSALE since2021มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ห่อ
ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
6 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคมคุณณภัทร อุดมผลชัยและครอบครัวขอมอบหมี่กรอบสัปปะรดแม่จรรยา จำนวน 52 ถ้วยให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภา...
07/10/2021

ปันสุขสู่สังคม
คุณณภัทร อุดมผลชัยและครอบครัวขอมอบหมี่กรอบสัปปะรดแม่จรรยา จำนวน 52 ถ้วย
ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
6 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคม
คุณณภัทร อุดมผลชัยและครอบครัวขอมอบหมี่กรอบสัปปะรดแม่จรรยา จำนวน 52 ถ้วย
ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
6 ตุลาคม 2564

Photos from Vibharam Pakkred Hospital's post
06/10/2021

Photos from Vibharam Pakkred Hospital's post

ปันสุขสู่สังคมคุณยุวดี สุทธิประภาและครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็คให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 1...
04/10/2021

ปันสุขสู่สังคม
คุณยุวดี สุทธิประภาและครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
1 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคม
คุณยุวดี สุทธิประภาและครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
1 ตุลาคม 2564

ปันสุขสู่สังคมคุณวุฒนะกันต์ ใจซื่อและครอบครัว นำชุด PPE จำนวน 80 ชุดมาบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร...
29/09/2021

ปันสุขสู่สังคม
คุณวุฒนะกันต์ ใจซื่อและครอบครัว นำชุด PPE จำนวน 80 ชุดมาบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
29 กันยายน 2564

ปันสุขสู่สังคม
คุณวุฒนะกันต์ ใจซื่อและครอบครัว นำชุด PPE จำนวน 80 ชุดมาบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
29 กันยายน 2564

บริการรับรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด-19
23/09/2021

บริการรับรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด-19

บริการรับรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด-19

...ปันสุขสู่สังคม       ครอบครัวลักษณกาญจน์ มอบขนมจากร้าน LaksHome ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงา...
15/09/2021

...ปันสุขสู่สังคม
ครอบครัวลักษณกาญจน์ มอบขนมจากร้าน LaksHome
ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานที่บริการแก่ประชาชน
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และทีมงานผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ
14 กันยายน 2564

...ปันสุขสู่สังคม
ครอบครัวลักษณกาญจน์ มอบขนมจากร้าน LaksHome
ให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานที่บริการแก่ประชาชน
โดยได้รับเกียรติจาก นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
และทีมงานผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ
14 กันยายน 2564

...สังคมปันสุข    ผู้บริหารโรงแรม เดอะ ริช นำอาหารมามอบให้พนักงานโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน...
10/09/2021

...สังคมปันสุข
ผู้บริหารโรงแรม เดอะ ริช นำอาหารมามอบให้พนักงานโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานบริการแก่ประชาชน ในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เป็นตัวแทนรับมอบ
10 กันยายน 2564

...สังคมปันสุข
ผู้บริหารโรงแรม เดอะ ริช นำอาหารมามอบให้พนักงานโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานบริการแก่ประชาชน ในโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เป็นตัวแทนรับมอบ
10 กันยายน 2564

คุณจำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมงานบริการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ...
10/09/2021

คุณจำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
เข้าเยี่ยมงานบริการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ
10 กันยายน 2564

คุณจำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
เข้าเยี่ยมงานบริการโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ
10 กันยายน 2564

ที่อยู่

ที่อยู่ 132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Pak Kret
11120

เบอร์โทรศัพท์

0-2960-9655

เว็บไซต์

http://www.vibharampakkred.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Vibharam Pakkred Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Vibharam Pakkred Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pak Kret บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวานได้ไปทำ Eps+Rfaที่หัวใจ เป็นผลสำเร็จ ขอขอบคุณ น.พ.บุญชู น.พ.พีรพัฒน์ และทีมงานห้องผ่าตัดที่ทำการรักษาและให้คำปรึกษาดีมากครับ รวมถึงทีมพยาบาลดูแลในห้อง I.C.U.ที่ดูแลให้บริการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีครับ ขอขอบพระคุณมากๆครับ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
มาแอทมิฬ 3 วันวันนี้เข้าวันที 4 หมอเข้ามาตรวจเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ แล้วที่นอนไป 3 คืนไม่มีประโยชน์เลย แย่ๆ
ใช้บริการที่รพ.นี้ก็ตั้งหลายปีไม่มีปัญหา แต่รอบนี้ต้องมาใช้บริการที่แผนกสูตินารีเวช ซึ่งคุณหมออีกท่านส่งมาให้ตรวจภายในแผนกนี้ เพราะปัสสาวะบ่อย (จริงๆเป็นมานานแล้ว)โดยที่เราก็ไม่ทราบว่าอาการที่เราเป็นควรจะตรวจแผนกไหน และอีกอาการประจำเดือนมาเกินเดือนไม่หาย มาหายก่อนมาตรวจ มา10โมง พยาบาลก็พาไปซักประวัติเสร็จ บอกคุณหมอเข้า11โมง ก็นั่งรอ พอถึงเวลาก็เริ่มเรียกคนไข้ แต่ที่งงคือเรียกเข้าไปพร้อมกัน 5คน คืออะไร????? เกิดมาไม่เคยเจอ พอนั่งเสร็จก็ถามคำถามเพื่อให้ตอบที่ล่ะคน อ้างว่าคุยทำความคุ้นเคยเหมือนเพื่อน คนตอบดีก็พูดดี คนตอบไม่ถูกใจก็ทำเสียงดังใส่ พอคุยเสร็จก็ไล่ถามอาการคนไข้ตั้งแต่คนแรกว่าเป็นอะไร ตัดตอนจนมาถึงเรา ซึ่งเราก็เล่าอาการว่ามีอาการประจำเดือนมาทั้งเดือน ไม่แน่ใจว่าเกิดจากที่พึ่งตรวจเจอไทรอยต์มั้ยค่ะ แล้วก็ปัสสาวะบ่อยมาก เท่านั่นแหละคุณหมอก็ตะคอกเสียงใส่ ว่ามันเกี่ยวอะไรคุณเป็นไทรอยต์ที่คอมันจะเจ็บที่เข่าได้มั้ย ก็ส่ายหน้าไปว่าไม่ ก็ว่าเราอีกปัสสาวะอีกไม่ใช่แผนกนี้ ฉันไม่ตอบคำถามเธอแระเสียเวลา ถามไปเรื่อย (เชื่อมั้ยค่ะวินาทีนั่นเราอยากจะลุกออกจากห้องนั่นไปเลย) เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่พึ่งเคยเจอ แล้วคุ๊หมอก็อธิบายการทำงานของรังไข่การเกิดประจำเดือน ซึ่งเราเป็นคนเซนเซอทีฟ น้ำตามันก็ไหลออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจ ยังว่าเราคนแบบนี้อะไรมาสะเทือนจิตใจไม่ได้ไม่พร้อมรับ เดี๋ยวๆๆก็หมอมายืนว่าเราต่อหน้าคนไข้และพยาบาลนี่นะ ไม่ใช่ว่าอยากจะร้องแต่น้ำตามันไหลมาเอง(ขนาดดูละครมีฉากร้องไห้ยังอินไปกับเขาเลย5555)ไม่เข้าใจทำไมต้องมาเจอแบบนี้ รพ.ที่อื่นก็ต้องเรียกตรวจคนไข้ที่ล่ะคน ความลับคนไข้ใครจะอยากให้คนอื่นรู้ ตอบผิดก็เสียงดังใส่ หาว่าเราไม่ไปเปิดgoogle ดูเกี่ยวกับโรคตัวเองไม่ใช่ไม่ดูนะแต่อ่านก็ไม่เข้าใจเลยต้องมาหาหมอไง คืออะไรค่ะจะมาหาหมอเราต้องรู้ทันโรคว่างั้น สรุปวันนั้นใช้เวลาตั้งแต่11.00-13.30 เพื่อ?????? สรุปเรื่องปัสสาวะไม่ได้คำตอบ พอตรวจคนอื่นเสร็จเราเป็นคนที่4 บอกเธอลากเก้าอี้มาใกล้ๆฉันเลย เอาประวัติมาอ่านแล้วหมอหน้า เรียกชื่อ อ่านอายุ 42 นี่เธออายุ 42 หรอ ฉันนึกว่าเธออายุไม่เกิน35 สรุปเราจะดีใจหรือเสียใจดี แล้วก็ถามเข้าใจแล้วใช่มั้ยที่ประจำเดือนไม่ปกติ จะตรวจอีกมั้ย เราไหนๆก็เสียเวลาแระตรวจก็ตรวจขึ้นขาหยั่ง พอตรวจบอกปากมดลูกไม่มีแผล ประจำเดือนแห้งแล้ว แต่จะจ่ายยาให้มันมาปกติแค่ครั้งเดียวนะ ออลืมบอกชื่อหมอไป(นพ.กังวาลนันต์ แผนกสูตินารีเวช) ขอเตือนไว้ก่อนใครที่จะมาควรมีความรู้โรคตัวเองมาด้วย เพราะหมอปากจัดยิ่งกว่าผญ. ขอเล่าเท่านี้ละกันเพราะรายละเอียดมันเยอะเกินมาก นั่งฟังหมอว่าคนไข้คนนั่นคนนี่ บอกตรงๆรับไม่ได้ค่ะ
เรียนผู้อํานวยการโรงพยาบาลครับกระมีเรื่องปรึกษาครับ เรื่องการกําหนดกฎเกณการรับใบส่งตัวครับว่ามีกฎเกณอย่างไรบ้างครับเพราะว่ากระผมเองมีปัญหาไม่เข้าใจ เพราะกระผมเองใด้นําใบส่งตัวไปยื่นล่วงหน้า1-2 อาทิตย์
ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดที่ให้ความช่วยเหลืออย่างด่วนที่ให้ชีวิตปลอดภัยเพราะสาเหตุที่เกิดจากกรวยไตอักเสบเข้ากระแสเลือดอย่างวิกฤติสุดทางเพราะฉันเป็นแม่ค่าคนเดียวต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวเลี้ยงดูลูกพิเศษไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองมารักษา ทางโรงพยาบาลช่วยเหลือทั้งแม่และลูกทั้งดูแลอย่างดีทั้งชีวิตเริ่มมีความปลอดภัย ที่ซึ่งใจทางโรงพยาบาล กับคุณหมอ กับพยาบาล ดูแลดิฉันอย่างดี ขอขอบคุณที่สูงสุดในชีวิต ซึ่งใจอย่างที่สุด
27/10/2561 พบหมอเวลาประมาณ 8.45 น. วันนี้เสียความรู้สึกมากเลยค่ะ เพราะเคยริวิวที่รพ.นี้ไว้ดีมากๆ และตามกดไลน์สิ่งดีๆ ที่ทาง รพ.ทำ มาตลอด เพราะเคยรู้สึกประทับใจ แต่ต้องมารู้สึกแย่ เพราะหมอเพียงคนเดียว และขอมาระบายตรงนี้เพราะต้องการๆแก้ไข เรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันเสาร์ที่ 27 ต.ค.2561 เวลา 08.03น. พอดีมีนัดตรวจเลือด เพื่อตรวจไขมันในเลือดที่กำลังประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง คุณหมอที่เคยตรวจประจำไม่มา ลาไป ตปท. มีหมอผู้หญิงซึ่งมาแทน ไม่ขอเอ่ยชื่อ ลักษณะไม่เหมือนหมอเลยแม้แต่นิดเดียว พูดจาแย่มากๆ พูดจาไม่ดีเลย ถามอะไรไปก็พูดไม่ดี ถามถึงผลที่จะเกิดขึ้นก็บอกไม่มี ไม่มีอะไรทั้งนั้น ผลเลือดคนไข้ยังออกมาไม่ดี ยังเกินเกณฑ์ แต่หมอไม่แนะนำหรืออธิบายให้คนไข้เข้าใจ และแจ้งว่า"ถ้าต้องจะต้องอธิบายให้คนไข้ฟังคงใช้เวลาเป็นชั่วโมง" แต่นั่นคือหน้าที่ของหมอหรือไม่ค่ะ ที่จะให้ความเข้าใจกับคนไข้ และนัดครั้งต่อไปอีกเป็นปี คืออะไรค่ะ คนที่ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครั้งนี้และทำให้คนไข้สบายใจในระดับหนึ่งคือคุณพยาบาลเค้าเตอร์ 8 ค่ะ พูดจาสุภาพ พยายาบาลคนในห้องที่อยู่กับหมอคนนั้น ช่วยอธิบายและแนะนำว่าควรออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีก ส่วนพยาบาลข้างนอกรับรู้ว่าผลเลือดคนไข้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ และคนไข้ไม่ต้องการพบหมอคนนี้อีก จึงการทำนัดให้ใหม่เป็น 3 เดือนต่อจากนี้ ในเวลาราชการ และให้พบหมอเฉพาะทาง พยาบาลเค้าเตอร์ 5 เป็นผู้อธิบายผลเลือดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดให้คนไข้ฟัง พร้อมวิธีปฏิบัตัวและวิธีแก้ไขต่างๆ สรุป สาระวันนี้ที่คนไข้ได้ คือได้จากคุณพยาบาลทั้งสิ้นค่ะ ไม่อยากให้โรงพยาบาลเสียชื่อเพราะหมอที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ หมอแย่ๆเพียงคนเดียว ที่ทำลายความรู้สึกดีๆที่คนไข้มีต่อรพ.นี้มาตลอดเกือบ 1 ปี ที่ได้ทำการรักษามา จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว และแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับคนไข้คนอื่นๆอีกค่ะ
สวัสดีครับ ขออนุญาติแนะนำ ครับ ผมมาจาก บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ขายส่งเครื่องพ่นกำจัดแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD. จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เครื่องพ่นละอองฝอย พ่นฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโรคมือ ปากเท้า ป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะแพร่กระจาย ตาม สถานที่ศึกษา โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล สถานีอนามัย ต่างๆศุนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ เครื่องกำจัดตัวเรือด เครื่องกำจัดไรฝุ่น ถังฉีดพ่นสเปรย์ฉีดมดปลวกแมลง อุปกรณ์กำจัดแมลง และเคมีกำจัดแมลง ให้กับทาง อบต อบจ เทศบาล และ หน่วยงานเอกชน สำหรับกำจัดยุง ยุงลาย แมลงวัน แมลงบิน แมลงสาบ มด มอด ปลวก ตัวเรือด ไรฝุ่น และแมลงพาหะนำโรคชนิดต่างๆ เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นกำจัดแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลกรุณาติดต่อ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น วีระพล แซ่เล้า (หนุ่ย) ผู้จัดการฝ่ายขาย มือถือ : 094-146-5939 อีเมลล์ : ไอดีไลน์ : 0959054594 บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 133 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-439-6289-02-439-7289 พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย **ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าสินค้าโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้กับคุณภาพสินค้า อะไหล่ และการบริการหลังการขาย ที่พร้อมให้บริการ* บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศไทย
ไปตรวจร่างกายตั้งแต่วันที่ 09 กันยา จนวันนี้ยังไม่ได้ผลการตรวจเลย ขนาดเสียเงินตรวจเองไม่ได้ใช้ประกันสังคมอะไรเลยนะเนี่ย โทรไปก็บอกส่งแล้วแต่พอขอรหัสตรวจพัสดุก็ไม่มีให้ จนวันนี้ยังไม่ได้เอกสาร สงสัยคงไม่ได้ละ ทำงานกันแปลกๆนะ
ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ และ พยาบาลทุกท่านที่ห้อง icu ที่ดูแลคุณพ่อไพสาร ทองดี หรือคุณลุง คุณตาของทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็ม จนลมหายใจสุดท้ายของท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ
คุณหมอและพยาบาลบริการดีค่ะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงคือหมอน ดูภาพในIB นะคะ
เพิ่งไปรักษามาค่ะ รอหมอเป็นชั่วโมง หมอตรวจไม่ถึง 10 วินาที คืออะไร รักษาประกันสังคมก็จริงค่ะ แต่ไม่ได้ฟรีนี่คะ จ่ายเงินเหมือนกัน มากี่รอบไม่เคยประทับใจเลย ครั้งนี้เลยเขียนใบแสดงความคิดเห็น มีข้อความประมาณว่า คุณประทับใจอะไร ตอบ ไม่มี ไม่ประทับใจอะไร ตอบการบริการแย่ที่สุด ๆๆ ทำไม่ถึงมารักษาที่นี่ ตอบ ที่อื่นเต็ม กรุณปรับปรุงเถอะค่ะ
ปวดท้องประจำเดือนมากประจำเดือนมามากกก