Vibharam Pakkred Hospital

Vibharam Pakkred Hospital ดูแลด้วยใจ หายไวด้วยเทคโนโลยี โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกสาขาและพยาบาลที่คอย ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความ สำคัญแก่ ผู้ป่วย เป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ ในการ วินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องพักผู้ป่วยเป็นห้อง ปรับอากาศ และจัดให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวก สบายแต่ยังคงความ ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานของระดับโรงพยาบาล ที่พร้อมจะให้บริการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(65)

เปิดเหมือนปกติ

ปันสุขสู่ .. นักรบชุดขาวผู้บริหาร workpointTV มอบน้ำดื่มให้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการ...
23/06/2021

ปันสุขสู่ .. นักรบชุดขาว
ผู้บริหาร workpointTV มอบน้ำดื่มให้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
22 มิถุนายน 2564

ปันสุขสู่ .. นักรบชุดขาว
ผู้บริหาร workpointTV มอบน้ำดื่มให้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
22 มิถุนายน 2564

🏥ประกาศโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด🏥🏥ขอเรียนให้ทราบกำหนดการรับวัคซีนใหม่🏥
22/06/2021

🏥ประกาศโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด🏥
🏥ขอเรียนให้ทราบกำหนดการรับวัคซีนใหม่🏥

🏥ประกาศโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด🏥
🏥ขอเรียนให้ทราบกำหนดการรับวัคซีนใหม่🏥

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 2 ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับผู้ประกันตนมา...
11/06/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 2 ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33
ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 2 ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33
ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด...
25/05/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25 พฤษภาคม 2564

สังคมปันสุข ..คุณนฤฉัตร นารางเจ้าของร้านรามอินทราเฟอร์นิเจอร์สาขาแจ้งวัฒนะ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำ...
24/05/2021

สังคมปันสุข ..
คุณนฤฉัตร นารางเจ้าของร้านรามอินทราเฟอร์นิเจอร์สาขาแจ้งวัฒนะ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
24 พฤษภาคม 2564

สังคมปันสุข ..
คุณนฤฉัตร นารางเจ้าของร้านรามอินทราเฟอร์นิเจอร์สาขาแจ้งวัฒนะ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
24 พฤษภาคม 2564

สังคมปันสุขบริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ ( กรุงเทพฯ ) มอบน้ำ จำนวน 100 ลัง เพื่อเป็นประโยชน์...
21/05/2021

สังคมปันสุข
บริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ ( กรุงเทพฯ ) มอบน้ำ จำนวน 100 ลัง
เพื่อเป็นประโยชน์ในงานบริการของโรงพยาบาล
21 พฤษภาคม 2564

สังคมปันสุข
บริษัท เค เบฟเวอเรจ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ ( กรุงเทพฯ ) มอบน้ำ จำนวน 100 ลัง
เพื่อเป็นประโยชน์ในงานบริการของโรงพยาบาล
21 พฤษภาคม 2564

สังคมปันสุขผู้บริหารบริษัท พรีเมี่ยม ไซน์แอนด์พรินท์ จำกัด มอบ oxygen box จำนวน 4 กล่องให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื...
20/05/2021

สังคมปันสุข
ผู้บริหารบริษัท พรีเมี่ยม ไซน์แอนด์พรินท์ จำกัด มอบ oxygen box จำนวน 4 กล่องให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
20 พฤษภาคม 2564

สังคมปันสุข
ผู้บริหารบริษัท พรีเมี่ยม ไซน์แอนด์พรินท์ จำกัด มอบ oxygen box จำนวน 4 กล่องให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
20 พฤษภาคม 2564

คุณศรีสยาม แสงแก้ว และครอบครัว เจ้าของร้าน เจ้ศรีเกี๊ยวคำโต มอบเกี๊ยวอกไก่ ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อเป็นการขอบคุ...
17/05/2021

คุณศรีสยาม แสงแก้ว และครอบครัว เจ้าของร้าน เจ้ศรีเกี๊ยวคำโต มอบเกี๊ยวอกไก่ ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
14 พฤษภาคม 2564

คุณศรีสยาม แสงแก้ว และครอบครัว เจ้าของร้าน เจ้ศรีเกี๊ยวคำโต มอบเกี๊ยวอกไก่ ให้โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
14 พฤษภาคม 2564

คุณชญาสิคนัฐ ขันแข็ง และทีมผู้บริหารบริษัท Happy Toilet มอบเจลล้างมือให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 13 พฤ...
13/05/2021

คุณชญาสิคนัฐ ขันแข็ง และทีมผู้บริหารบริษัท Happy Toilet มอบเจลล้างมือให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
13 พฤษภาคม 2564

คุณชญาสิคนัฐ ขันแข็ง และทีมผู้บริหารบริษัท Happy Toilet มอบเจลล้างมือให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
13 พฤษภาคม 2564

มอบรางวัล...กิจกรรมแสดงความคิดเห็นประจำเดือน เมษายน 2564ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
11/05/2021

มอบรางวัล...กิจกรรมแสดงความคิดเห็น
ประจำเดือน เมษายน 2564
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

มอบรางวัล...กิจกรรมแสดงความคิดเห็น
ประจำเดือน เมษายน 2564
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เรียนเชิญ ผู้ประกันตน โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้...
06/05/2021

เรียนเชิญ ผู้ประกันตน โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

เรียนเชิญ ผู้ประกันตน โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4 สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ “วัยเก๋า”ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564
08/04/2021

โปรแกรมตรวจสุขภาพ “วัยเก๋า”
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ “วัยเก๋า”
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จึงได้จัดโครงการ ขยับกาย สบายชีวี เพื่...
02/04/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
จึงได้จัดโครงการ ขยับกาย สบายชีวี เพื่อเป็นการ
สร้างเสริม สุขภาพร่างกายของผู้ที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมรวมถึงตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
จึงได้จัดโครงการ ขยับกาย สบายชีวี เพื่อเป็นการ
สร้างเสริม สุขภาพร่างกายของผู้ที่มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมรวมถึงตระหนักเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด 30 มีนาคม 2564
31/03/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด
30 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มิกซ์มาสเตอร์ จำกัด
30 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดอบรมหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้พนักงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกั...
26/03/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดอบรมหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้พนักงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
25 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดอบรมหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้พนักงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
25 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด 24 กุมภาพันธ์ 2564
24/02/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
24 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
24 กุมภาพันธ์ 2564

คุณศิริญา มูลเมือง พยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อประจำโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดสอนให้ความรู้และการป้องกันจากไวรัสโคโรน...
23/02/2021

คุณศิริญา มูลเมือง พยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อประจำโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดสอนให้ความรู้และการป้องกันจากไวรัสโคโรนา Covid-19 ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทนิชดาธานี จำกัด โดยนาวาอากาศเอก สรศักดิ์ จันทร์เฉลียว กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนิชดาธานี จำกัด ให้การต้อนรับ
19 กุมภาพันธ์ 2564

คุณศิริญา มูลเมือง พยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อประจำโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดสอนให้ความรู้และการป้องกันจากไวรัสโคโรนา Covid-19 ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทนิชดาธานี จำกัด โดยนาวาอากาศเอก สรศักดิ์ จันทร์เฉลียว กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนิชดาธานี จำกัด ให้การต้อนรับ
19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จี.เอ็ม.อี จำกัด 13 กุมภาพันธ์ 2564
15/02/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จี.เอ็ม.อี จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จี.เอ็ม.อี จำกัด
13 กุมภาพันธ์ 2564

15/02/2021
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติ์โดย นพ.นันทศักดิ์ ...
12/02/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน
ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติ์โดย นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผอ.รพ. เป็นประธานเปิดงานร่วมกับทีมผู้บริหาร และ พยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่กระจายโรค พร้อมแจกผลไม้มงคล ( ส้ม) ให้ผู้รับบริการ ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอก ( OPD)
12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน
ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติ์โดย นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผอ.รพ. เป็นประธานเปิดงานร่วมกับทีมผู้บริหาร และ พยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันการแพร่กระจายโรค พร้อมแจกผลไม้มงคล ( ส้ม) ให้ผู้รับบริการ ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอก ( OPD)
12 กุมภาพันธ์ 2564

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. อภิชัย สิรกุลจิรา รองผอ.รพ.   เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาส ส่ง Case รับบ...
08/02/2021

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. อภิชัย สิรกุลจิรา รองผอ.รพ. เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาส ส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. อภิชัย สิรกุลจิรา รองผอ.รพ. เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาส ส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ  นพ. ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาส  ส่ง Ca...
08/02/2021

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาส ส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.รพ.เลิดสิน เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาส ส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. สวัสดิ์เถกิงเดช ผอ.รพ.แพทย์ปัญญา เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case รับบริ...
08/02/2021

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. สวัสดิ์เถกิงเดช ผอ.รพ.แพทย์ปัญญา เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. สวัสดิ์เถกิงเดช ผอ.รพ.แพทย์ปัญญา เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. อนุกูล เอกกุล ผอ.รพ.ปากเกร็ด เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case รับบริการด้าน...
08/02/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. อนุกูล เอกกุล ผอ.รพ.ปากเกร็ด เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ
ประจำปี 2563

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ. อนุกูล เอกกุล ผอ.รพ.ปากเกร็ด เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case รับบริการด้านหัวใจ
ประจำปี 2563

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล รองผู้อำนวยการ รพ. ศูนย์การแพทย์นนทบุรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และร่...
08/02/2021

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ
นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล รองผู้อำนวยการ
รพ. ศูนย์การแพทย์นนทบุรี
เพื่อสวัสดีปีใหม่ และร่วมเป็น Partner
ด้านโรคหัวใจ

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ
นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล รองผู้อำนวยการ
รพ. ศูนย์การแพทย์นนทบุรี
เพื่อสวัสดีปีใหม่ และร่วมเป็น Partner
ด้านโรคหัวใจ

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ ผศ.ดร.นพ. สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผอ.รพ. เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case รับบร...
08/02/2021

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ ผศ.ดร.นพ. สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผอ.รพ. เพื่อสวัสดีปีใหม่
และขอบคุณในโอกาสส่ง Case
รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ ผศ.ดร.นพ. สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผอ.รพ. เพื่อสวัสดีปีใหม่
และขอบคุณในโอกาสส่ง Case
รับบริการด้านหัวใจ

ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ.ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล   ผอ.รพ. บางใหญ่ เพื่อสวัสดีปีใหม่  และขอบคุณในโอกาสส่ง Cas...
08/02/2021

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ.ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผอ.รพ. บางใหญ่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case
รับบริการด้านหัวใจ
ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบ นพ.ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผอ.รพ. บางใหญ่ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Case
รับบริการด้านหัวใจ
ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบนพ. ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ผอ.รพ.บางบัวทอง 1นพ.กวินม์ ซื่อมั่น ผอ.รพ. บางบัวทอง 2 เพื่อสวัสด...
08/02/2021

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบนพ. ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ผอ.รพ.บางบัวทอง 1
นพ.กวินม์ ซื่อมั่น ผอ.รพ. บางบัวทอง 2 เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Cass รับบริการด้านหัวใจ
ประจำปี 2563...

...โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดเข้าพบนพ. ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ผอ.รพ.บางบัวทอง 1
นพ.กวินม์ ซื่อมั่น ผอ.รพ. บางบัวทอง 2 เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณในโอกาสส่ง Cass รับบริการด้านหัวใจ
ประจำปี 2563...

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดกิจกรรมซ้อมอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563
25/12/2020

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดจัดกิจกรรมซ้อมอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2563

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอส.ดี.ทันตเวช ( 1988 ) จำกัด 25 ธันวาคม 25...
25/12/2020

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอส.ดี.ทันตเวช ( 1988 ) จำกัด
25 ธันวาคม 2563

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่านจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อ COVID-19ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน.............งดเยี่ยมทุกกรณี เ...
25/12/2020

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน
จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อ COVID-19
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน
.............งดเยี่ยมทุกกรณี เพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วยของท่าน.............
เพื่อความปลอดภัยของท่าน และ บุคคลอันเป็นที่รักด้วยความห่วงใย
และใส่ใจจาก รพ.วิภารามปากเกร็ด

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด รณรงค์ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค Covid-19 ในเทศกาลวันคริสมาสต์ 2020
25/12/2020

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด รณรงค์ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค Covid-19 ในเทศกาลวันคริสมาสต์ 2020

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท แจ็คกี้ เดอะ บ็อกซ์ จำกัด 24 ธันวาคม 2563
24/12/2020

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริหารและพนักงานบริษัท แจ็คกี้ เดอะ บ็อกซ์ จำกัด
24 ธันวาคม 2563

ต้อนรับทีมประกันสังคม จังหวัดนนทบุรีคุณบชกร ไหมเงิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และทีมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่...
24/12/2020

ต้อนรับทีมประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี
คุณบชกร ไหมเงิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และทีมผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
5 ธัวาคม 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ. นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ
ณ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
23 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ว...
24/12/2020

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดบริการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท วาย ซี เค ประเทศไทย จำกัด
23 ธันวาคม 2563

ที่อยู่

ที่อยู่ 132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 00:00 - 22:00
อังคาร 00:00 - 22:00
พุธ 00:00 - 22:00
พฤหัสบดี 00:00 - 22:00
ศุกร์ 00:00 - 22:00
เสาร์ 00:00 - 22:00
อาทิตย์ 00:00 - 22:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2960-9655

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Vibharam Pakkred Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Vibharam Pakkred Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Pak Kret บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวานได้ไปทำ Eps+Rfaที่หัวใจ เป็นผลสำเร็จ ขอขอบคุณ น.พ.บุญชู น.พ.พีรพัฒน์ และทีมงานห้องผ่าตัดที่ทำการรักษาและให้คำปรึกษาดีมากครับ รวมถึงทีมพยาบาลดูแลในห้อง I.C.U.ที่ดูแลให้บริการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีครับ ขอขอบพระคุณมากๆครับ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
มาแอทมิฬ 3 วันวันนี้เข้าวันที 4 หมอเข้ามาตรวจเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ แล้วที่นอนไป 3 คืนไม่มีประโยชน์เลย แย่ๆ
ใช้บริการที่รพ.นี้ก็ตั้งหลายปีไม่มีปัญหา แต่รอบนี้ต้องมาใช้บริการที่แผนกสูตินารีเวช ซึ่งคุณหมออีกท่านส่งมาให้ตรวจภายในแผนกนี้ เพราะปัสสาวะบ่อย (จริงๆเป็นมานานแล้ว)โดยที่เราก็ไม่ทราบว่าอาการที่เราเป็นควรจะตรวจแผนกไหน และอีกอาการประจำเดือนมาเกินเดือนไม่หาย มาหายก่อนมาตรวจ มา10โมง พยาบาลก็พาไปซักประวัติเสร็จ บอกคุณหมอเข้า11โมง ก็นั่งรอ พอถึงเวลาก็เริ่มเรียกคนไข้ แต่ที่งงคือเรียกเข้าไปพร้อมกัน 5คน คืออะไร????? เกิดมาไม่เคยเจอ พอนั่งเสร็จก็ถามคำถามเพื่อให้ตอบที่ล่ะคน อ้างว่าคุยทำความคุ้นเคยเหมือนเพื่อน คนตอบดีก็พูดดี คนตอบไม่ถูกใจก็ทำเสียงดังใส่ พอคุยเสร็จก็ไล่ถามอาการคนไข้ตั้งแต่คนแรกว่าเป็นอะไร ตัดตอนจนมาถึงเรา ซึ่งเราก็เล่าอาการว่ามีอาการประจำเดือนมาทั้งเดือน ไม่แน่ใจว่าเกิดจากที่พึ่งตรวจเจอไทรอยต์มั้ยค่ะ แล้วก็ปัสสาวะบ่อยมาก เท่านั่นแหละคุณหมอก็ตะคอกเสียงใส่ ว่ามันเกี่ยวอะไรคุณเป็นไทรอยต์ที่คอมันจะเจ็บที่เข่าได้มั้ย ก็ส่ายหน้าไปว่าไม่ ก็ว่าเราอีกปัสสาวะอีกไม่ใช่แผนกนี้ ฉันไม่ตอบคำถามเธอแระเสียเวลา ถามไปเรื่อย (เชื่อมั้ยค่ะวินาทีนั่นเราอยากจะลุกออกจากห้องนั่นไปเลย) เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่พึ่งเคยเจอ แล้วคุ๊หมอก็อธิบายการทำงานของรังไข่การเกิดประจำเดือน ซึ่งเราเป็นคนเซนเซอทีฟ น้ำตามันก็ไหลออกมาแบบไม่ได้ตั้งใจ ยังว่าเราคนแบบนี้อะไรมาสะเทือนจิตใจไม่ได้ไม่พร้อมรับ เดี๋ยวๆๆก็หมอมายืนว่าเราต่อหน้าคนไข้และพยาบาลนี่นะ ไม่ใช่ว่าอยากจะร้องแต่น้ำตามันไหลมาเอง(ขนาดดูละครมีฉากร้องไห้ยังอินไปกับเขาเลย5555)ไม่เข้าใจทำไมต้องมาเจอแบบนี้ รพ.ที่อื่นก็ต้องเรียกตรวจคนไข้ที่ล่ะคน ความลับคนไข้ใครจะอยากให้คนอื่นรู้ ตอบผิดก็เสียงดังใส่ หาว่าเราไม่ไปเปิดgoogle ดูเกี่ยวกับโรคตัวเองไม่ใช่ไม่ดูนะแต่อ่านก็ไม่เข้าใจเลยต้องมาหาหมอไง คืออะไรค่ะจะมาหาหมอเราต้องรู้ทันโรคว่างั้น สรุปวันนั้นใช้เวลาตั้งแต่11.00-13.30 เพื่อ?????? สรุปเรื่องปัสสาวะไม่ได้คำตอบ พอตรวจคนอื่นเสร็จเราเป็นคนที่4 บอกเธอลากเก้าอี้มาใกล้ๆฉันเลย เอาประวัติมาอ่านแล้วหมอหน้า เรียกชื่อ อ่านอายุ 42 นี่เธออายุ 42 หรอ ฉันนึกว่าเธออายุไม่เกิน35 สรุปเราจะดีใจหรือเสียใจดี แล้วก็ถามเข้าใจแล้วใช่มั้ยที่ประจำเดือนไม่ปกติ จะตรวจอีกมั้ย เราไหนๆก็เสียเวลาแระตรวจก็ตรวจขึ้นขาหยั่ง พอตรวจบอกปากมดลูกไม่มีแผล ประจำเดือนแห้งแล้ว แต่จะจ่ายยาให้มันมาปกติแค่ครั้งเดียวนะ ออลืมบอกชื่อหมอไป(นพ.กังวาลนันต์ แผนกสูตินารีเวช) ขอเตือนไว้ก่อนใครที่จะมาควรมีความรู้โรคตัวเองมาด้วย เพราะหมอปากจัดยิ่งกว่าผญ. ขอเล่าเท่านี้ละกันเพราะรายละเอียดมันเยอะเกินมาก นั่งฟังหมอว่าคนไข้คนนั่นคนนี่ บอกตรงๆรับไม่ได้ค่ะ
เรียนผู้อํานวยการโรงพยาบาลครับกระมีเรื่องปรึกษาครับ เรื่องการกําหนดกฎเกณการรับใบส่งตัวครับว่ามีกฎเกณอย่างไรบ้างครับเพราะว่ากระผมเองมีปัญหาไม่เข้าใจ เพราะกระผมเองใด้นําใบส่งตัวไปยื่นล่วงหน้า1-2 อาทิตย์
ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดที่ให้ความช่วยเหลืออย่างด่วนที่ให้ชีวิตปลอดภัยเพราะสาเหตุที่เกิดจากกรวยไตอักเสบเข้ากระแสเลือดอย่างวิกฤติสุดทางเพราะฉันเป็นแม่ค่าคนเดียวต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวเลี้ยงดูลูกพิเศษไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองมารักษา ทางโรงพยาบาลช่วยเหลือทั้งแม่และลูกทั้งดูแลอย่างดีทั้งชีวิตเริ่มมีความปลอดภัย ที่ซึ่งใจทางโรงพยาบาล กับคุณหมอ กับพยาบาล ดูแลดิฉันอย่างดี ขอขอบคุณที่สูงสุดในชีวิต ซึ่งใจอย่างที่สุด
27/10/2561 พบหมอเวลาประมาณ 8.45 น. วันนี้เสียความรู้สึกมากเลยค่ะ เพราะเคยริวิวที่รพ.นี้ไว้ดีมากๆ และตามกดไลน์สิ่งดีๆ ที่ทาง รพ.ทำ มาตลอด เพราะเคยรู้สึกประทับใจ แต่ต้องมารู้สึกแย่ เพราะหมอเพียงคนเดียว และขอมาระบายตรงนี้เพราะต้องการๆแก้ไข เรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันเสาร์ที่ 27 ต.ค.2561 เวลา 08.03น. พอดีมีนัดตรวจเลือด เพื่อตรวจไขมันในเลือดที่กำลังประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง คุณหมอที่เคยตรวจประจำไม่มา ลาไป ตปท. มีหมอผู้หญิงซึ่งมาแทน ไม่ขอเอ่ยชื่อ ลักษณะไม่เหมือนหมอเลยแม้แต่นิดเดียว พูดจาแย่มากๆ พูดจาไม่ดีเลย ถามอะไรไปก็พูดไม่ดี ถามถึงผลที่จะเกิดขึ้นก็บอกไม่มี ไม่มีอะไรทั้งนั้น ผลเลือดคนไข้ยังออกมาไม่ดี ยังเกินเกณฑ์ แต่หมอไม่แนะนำหรืออธิบายให้คนไข้เข้าใจ และแจ้งว่า"ถ้าต้องจะต้องอธิบายให้คนไข้ฟังคงใช้เวลาเป็นชั่วโมง" แต่นั่นคือหน้าที่ของหมอหรือไม่ค่ะ ที่จะให้ความเข้าใจกับคนไข้ และนัดครั้งต่อไปอีกเป็นปี คืออะไรค่ะ คนที่ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครั้งนี้และทำให้คนไข้สบายใจในระดับหนึ่งคือคุณพยาบาลเค้าเตอร์ 8 ค่ะ พูดจาสุภาพ พยายาบาลคนในห้องที่อยู่กับหมอคนนั้น ช่วยอธิบายและแนะนำว่าควรออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีก ส่วนพยาบาลข้างนอกรับรู้ว่าผลเลือดคนไข้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ และคนไข้ไม่ต้องการพบหมอคนนี้อีก จึงการทำนัดให้ใหม่เป็น 3 เดือนต่อจากนี้ ในเวลาราชการ และให้พบหมอเฉพาะทาง พยาบาลเค้าเตอร์ 5 เป็นผู้อธิบายผลเลือดเป็นลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดให้คนไข้ฟัง พร้อมวิธีปฏิบัตัวและวิธีแก้ไขต่างๆ สรุป สาระวันนี้ที่คนไข้ได้ คือได้จากคุณพยาบาลทั้งสิ้นค่ะ ไม่อยากให้โรงพยาบาลเสียชื่อเพราะหมอที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ หมอแย่ๆเพียงคนเดียว ที่ทำลายความรู้สึกดีๆที่คนไข้มีต่อรพ.นี้มาตลอดเกือบ 1 ปี ที่ได้ทำการรักษามา จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว และแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับคนไข้คนอื่นๆอีกค่ะ
สวัสดีครับ ขออนุญาติแนะนำ ครับ ผมมาจาก บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ขายส่งเครื่องพ่นกำจัดแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ENRICH FOGGER (THAILAND) CO., LTD. จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เครื่องพ่นละอองฝอย พ่นฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโรคมือ ปากเท้า ป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะแพร่กระจาย ตาม สถานที่ศึกษา โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล สถานีอนามัย ต่างๆศุนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ เครื่องกำจัดตัวเรือด เครื่องกำจัดไรฝุ่น ถังฉีดพ่นสเปรย์ฉีดมดปลวกแมลง อุปกรณ์กำจัดแมลง และเคมีกำจัดแมลง ให้กับทาง อบต อบจ เทศบาล และ หน่วยงานเอกชน สำหรับกำจัดยุง ยุงลาย แมลงวัน แมลงบิน แมลงสาบ มด มอด ปลวก ตัวเรือด ไรฝุ่น และแมลงพาหะนำโรคชนิดต่างๆ เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องพ่นกำจัดแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลกรุณาติดต่อ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น วีระพล แซ่เล้า (หนุ่ย) ผู้จัดการฝ่ายขาย มือถือ : 094-146-5939 อีเมลล์ : ไอดีไลน์ : 0959054594 บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 133 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-439-6289-02-439-7289 พร้อมจัดส่งทั่วประเทศไทย **ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าสินค้าโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้กับคุณภาพสินค้า อะไหล่ และการบริการหลังการขาย ที่พร้อมให้บริการ* บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศไทย
ไปตรวจร่างกายตั้งแต่วันที่ 09 กันยา จนวันนี้ยังไม่ได้ผลการตรวจเลย ขนาดเสียเงินตรวจเองไม่ได้ใช้ประกันสังคมอะไรเลยนะเนี่ย โทรไปก็บอกส่งแล้วแต่พอขอรหัสตรวจพัสดุก็ไม่มีให้ จนวันนี้ยังไม่ได้เอกสาร สงสัยคงไม่ได้ละ ทำงานกันแปลกๆนะ
ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ และ พยาบาลทุกท่านที่ห้อง icu ที่ดูแลคุณพ่อไพสาร ทองดี หรือคุณลุง คุณตาของทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนเต็ม จนลมหายใจสุดท้ายของท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะ
คุณหมอและพยาบาลบริการดีค่ะ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงคือหมอน ดูภาพในIB นะคะ
เพิ่งไปรักษามาค่ะ รอหมอเป็นชั่วโมง หมอตรวจไม่ถึง 10 วินาที คืออะไร รักษาประกันสังคมก็จริงค่ะ แต่ไม่ได้ฟรีนี่คะ จ่ายเงินเหมือนกัน มากี่รอบไม่เคยประทับใจเลย ครั้งนี้เลยเขียนใบแสดงความคิดเห็น มีข้อความประมาณว่า คุณประทับใจอะไร ตอบ ไม่มี ไม่ประทับใจอะไร ตอบการบริการแย่ที่สุด ๆๆ ทำไม่ถึงมารักษาที่นี่ ตอบ ที่อื่นเต็ม กรุณปรับปรุงเถอะค่ะ
ปวดท้องประจำเดือนมากประจำเดือนมามากกก