สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - ศธจ.นนทบุรี -

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - ศธจ.นนทบุรี - เป็นสำนักงานทางด้านการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นายณัทชัย ใจเย็น เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเ...
20/08/2023

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นายณัทชัย ใจเย็น เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 โดมีรองศึกษาจังหวัดนนทบุรี นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีโรงเรียนส่งกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวด 11 กอง ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

💕  วันที่ 11 สิงหาคม 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านอโรชา นันทมนตรี มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัล แก่นักเรียนที่ช...
16/08/2023

💕 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านอโรชา นันทมนตรี มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแข่งขันตอบปัญหาสารนุกรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

🙏 ขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ และอนุเคราะห์สถานที่ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

💕วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยท่านณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัด มอบโล่ เกียรติบัตร และรา...
13/08/2023

💕วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยท่านณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัด มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัล แด่ผู้ส่งผลงานนัวตกรรมการศึกษา ตามโครงการ IFTE และ Best Practice ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
🙏 ขอบพระคุณวิทยากร ศน.กิตติ กสิณธารา
🙏 ขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการ ดร.สุนีย์ สอนตระกูล
🙏 ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมาพร มณีอ่อน ดร.นิตยา เทพอรุณรัตน์ ผอ.สิรินาถ รัฐปัตย์

ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
11/08/2023

ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดส่งใบสมัครประกวดระเบียบแถวฯ จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 31 เป็น...
28/07/2023

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดส่งใบสมัครประกวดระเบียบแถวฯ จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 31 เป็นวันหยุดราชการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม...
28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

16/07/2023
เรียน ผู้รับบริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรว...
11/07/2023

เรียน ผู้รับบริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
สามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 10 ก.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 ได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyir1n0AYLaTIzA2mwna4dDZ7XAkTYWufLvUd1rHRt5CIBw/viewform?usp=sf_link
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10/07/2023

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศหลักเกณฑ์ประกวดระเบียบแถว ของ สป.
10/07/2023

ประกาศหลักเกณฑ์ประกวดระเบียบแถว ของ สป.

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานประกวดคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านก...
29/06/2023

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานประกวดคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือขอ...
29/06/2023

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ระดับจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ อส.ศธ. ให้กับ อส.ศธ.จังหวัดนนทบุรี จำนว...
28/06/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ อส.ศธ. ให้กับ อส.ศธ.จังหวัดนนทบุรี จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านทาง https://opdc23.b...
27/06/2023

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านทาง https://opdc23.bitco.ltd/ หรือ สแกน QR Code ในรูปภาพ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้
23/06/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้

จัดฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2566
20/06/2023

จัดฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๖
20/06/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๖๖

รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยงานด้านการศึกษา เพิ่มเติม
19/06/2023

รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยงานด้านการศึกษา เพิ่มเติม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online 12 ชั่วโม...
13/06/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online 12 ชั่วโมง เมื่อผ่านการพัฒนาของหลักสูตรแล้วสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code ได้เลยครับ

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
06/06/2023

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - ศธจ.นนทบุรี -  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื...
02/06/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - ศธจ.นนทบุรี - ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (ช่วยงานด้านกา...
25/05/2023

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (ช่วยงานด้านการศึกษา) จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยมีนายณ...
12/05/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม "๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น และให้แนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ การใช้คู่มือสำหรับครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ในจังหวัดนนทบุรีตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนตามบริบทของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่ 10-...
12/05/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนตามบริบทของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรง...
12/05/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการตามโครงการ “กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค...
11/05/2023

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการตามโครงการ “กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

10/05/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนรับฟัง การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "โรงเรียนเอกชน กับการบริหารการศึกษา สำหรับโลกยุคใหม่" ในประเด็นเรื่อง
✅️โลกยุคใหม่นั้นเป็นอย่างไรและมีผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาอย่างไร?
✅️ สำหรับโลกยุคใหม่จะต้องเน้นการพัฒนาทักษะใด ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และสังคมในอนาคต
✅️ เราจะสร้างการศึกษาที่มีความหมาย และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในและนอกโรงเรียนได้อย่างไร

📣สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ...
08/05/2023

📣สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ

และขอแนะนำการติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่าน 3 แอปพลิเคชันหลักของสนง.กกต. ดังนี้
1.แอปพลิเคชัน Civic Education
เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรพลเมือง4 ช่วงชั้น โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักสูตรผ่านทางออนไลน์ ในหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” หรือ “เยาวชนพลเมืองวิถีใหม่” เพื่อรับเกียรติบัตร
2. แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด
เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียงหรือวิดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น
3.แอปพลิเคชัน Smart Vote
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง และข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจก...
27/04/2023

ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมให้ความรู้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี หรือประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom

สำหรับผู้เข้าประชุม
bict 8
URL: https://zoom.us/j/5470356089?pwd=RjhhQS90eXNXa2dkeExvZVZ0UjBLUT09
MeetingID: 547 035 6089
Passcode: 556766

ทั้งนี้ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ทางสื่ออนไลน์อีกทาง เผื่อหนังสือจะถึงโรงเรียนล่าช้าค่ะ
ทางโรงเรียนสามารถกรอกแบบตอบรับทางลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะคะ

กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 - 14.00 น. (กรุณากรอกแบบตอบรับ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ...
26/04/2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ

และขอแนะนำการติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่าน 3 แอปพลิเคชันหลักของสนง.กกต. ดังนี้
1.แอปพลิเคชัน Civic Education
เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหลักสูตรพลเมือง 4 ช่วงชั้น โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักสูตรผ่านทางออนไลน์ ในหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” หรือ “เยาวชนพลเมืองวิถีใหม่” เพื่อรับเกียรติบัตร
2. แอปพลิเคชัน ตาสับปะรด
เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้ง โดยสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียงหรือวิดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน
3.แอปพลิเคชัน Smart Vote
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง และข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจน
26/03/2023

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจน

ที่อยู่

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620453271-2

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - ศธจ.นนทบุรี -ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี - ศธจ.นนทบุรี -:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด
#}