โรงเรียนคลองเกลือ

โรงเรียนคลองเกลือ แจ้งมาเพื่อให้ทราบ --- pages นี้ เป็น เพียงการ เผยแพร่ ภาพ กิจกรรม ต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็น ภาพ ถ่าย ภาพ วีดีโอ ซึงถูกบันทึก และ จัดทำขึ้นโดย นักศึกษาฝึกสอน ที่มาทำการฝึกสอน ณ ที่โรงเรียนคลองเกลือในปีการศึกษา 2554 โดยมิได้ผ่านการพิจารณา จากทางโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้สร้างเพจนี้ขึ้นมาเนื่องด้วย เพียงแค่ จะนำภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน โรงเรียนคลองเกลือมาเผยแพร่ให้นักเรียนดูเท่านั้น
(23)

เปิดเหมือนปกติ

23 ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระ...
23/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนคลองเกลือ

20/10/2020
ทางโรงเรียนคลองเกลือ โดยมีท่าน ผอ.นายปณต  จตุพศ  รองธงชัย  วงศ์ษา ผู้บริหาร 4 ฝ่าย คณะคุณครู และนักเรียน ยินดีเป็นอย่างย...
15/10/2020

ทางโรงเรียนคลองเกลือ โดยมีท่าน ผอ.นายปณต จตุพศ รองธงชัย วงศ์ษา ผู้บริหาร 4 ฝ่าย คณะคุณครู และนักเรียน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นางสาวจินตนา ใจเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ พร้อมทั้งคณะ ศน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 2 ผู้อำนวย รองผู้อำนวยโรงเรียน คณะคุณครู จากโรงเรียนในเขตนนทบุรี คุณครูผู้เกษียณ และครอบครัว มาร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ให้กับรองจินตนา ใจเที่ยง

PIM Connexted
14/10/2020

PIM Connexted

⭐️เริ่มแล้วกับโครงการสานอนาคตการศึกษาปี 2563

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 School Partner รุ่น3 คุณสุธี เปรมบุญ เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับโรงเรียนคลองเกลือ เริ่มทำโครงการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อกองทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ BY PIM Recycling Business อย่างเป็นทางการโดยมี อ.จันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณพรรณทิพา พร้อมวงศ์ ประธานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) นายธำรงค์ จันทร์สุกรี ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน นายไชยวัฒน์ พร้อมวงษ์ ประธานหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ร่วมเปิดงาน นอกจากนั้นคุณวุฒิวิทย์ ก่าแก้วผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดคอนโดเดอะคีย์ แจ้งวัฒนะ ยังได้บริจาครายได้จากการขายขยะรีไซเคิลทั้งหมดให้กับกองทุนเพื่อการศึกษานักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 513.25 บาท

โครงการคลองเกลือโมเดลเป็นโครงที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะตามแนวทางสะเต็มศึกษาและ Active Learning และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังพัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชนเมือง โดยโครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนโครงการจากบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)👍🏻👍🏻👍🏻

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จา...
12/10/2020

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเชิงเลน โดยมีนายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และนายธงชัย วงศ์ษา นางสาวจินตนา ใจเที่ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะคุณครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน และท่านผู้ปกครอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ผู้บริหาร ผอ.ปณต  จตุพศ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ นายคำรณ มาลาคำ ครูชำนาญการพิเศษ รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี...
05/10/2020

ผู้บริหาร ผอ.ปณต จตุพศ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ นายคำรณ มาลาคำ ครูชำนาญการพิเศษ รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โครงการโรงเรียนสีขาว ดีเด่น ระดับทอง ครับ

02/10/2020
11/09/2020
สถาบันปัญญาพิวัฒน์ นำนักศึกคณะศึกษาศาตร์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนคลองเกลือ
08/09/2020

สถาบันปัญญาพิวัฒน์ นำนักศึกคณะศึกษาศาตร์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนคลองเกลือ

วันนี้ พอ.สมาน จันทร์เศียร หัวหน้าชุด ศปม.บก.ทท.มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการมาตรการป้องกัน โควิด 19 ของโรงเรียนคลองเกลือ ...
25/08/2020

วันนี้ พอ.สมาน จันทร์เศียร หัวหน้าชุด ศปม.บก.ทท.มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการมาตรการป้องกัน โควิด 19 ของโรงเรียนคลองเกลือ สร้างความมั่นใจให้ ผปค.นักเรียน ครู นักเรียนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโรงเรียนคลองเกลืออย่างมัความสุข และปลอดภัย

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
11/08/2020

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองศิษย์เก่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เรียนเชิญ เพื่อนครู กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูเครือวัลย์  ม่วงเกษม ...
09/08/2020

เรียนเชิญ เพื่อนครู กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูเครือวัลย์ ม่วงเกษม "ครูแหว๋ว"
วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนคลองเกลือ
ศิษย์เก่าให้มาร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 08.00-11.30 น
เพื่อนครู กรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานใน
ภาคค่ำ รดน้ำแสดงมุทิตาจิต เวลา 17.00 น. รายละเอียดตามกำหนดการตามภาพครับ

เรียนเชิญ เพื่อนครู กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูเครือวัลย์  ม่วงเกษม ...
08/08/2020

เรียนเชิญ เพื่อนครู กรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูเครือวัลย์ ม่วงเกษม "ครูแหว๋ว"
วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนคลองเกลือ
ศิษย์เก่าให้มาร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าเวลา 08.00-11.30 น
เพื่อนครู กรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานใน
ภาคค่ำ รดน้ำแสดงมุทิตาจิต เวลา 17.00 น. รายละเอียดตามกำหนดการตามภาพครับ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ประธานในพิธี นำโดยนายปณต จตุพศ ผู้่อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ...
30/07/2020

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ประธานในพิธี นำโดยนายปณต จตุพศ ผู้่อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานไหว้ครู เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิชาความรู้ การอ่านเขียน พร้อมครูอวุโส ครูเครื่อวัลย์ ม่วงเกษม ให้คำกล่าววันครู

เรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน เนื่องในวันไหว้ครู พฤหัสบดี30กรกฎาคม35...
27/07/2020

เรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน เนื่องในวันไหว้ครู พฤหัสบดี30กรกฎาคม3563 เวลา08.00น.-11.30น.ณลานโดมอเนกประสงค์รร.คลองเกลือ ทุนละ1, 000บาทจะมามอบด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีโรงเรียนคลองเกลือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1470188791โครงการศิษย์เก่ามอบทุนจากพี่สู่น้อง ขออานิสงค์ที่ท่านได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้ดลบันดาลมห้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ
สอบถาม​รายละเอียด​เพิ่มเติม​ที่ฝ่่ายยุคคล นายคำรณ​ มาลา​คำ​ ตำแหน่ง​ ครูชำนาญ​การ​พิเศษ ​โทร.089-750-8650

นายธงชัย วงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสเ...
24/07/2020

นายธงชัย วงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน ร่วมถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐

PIM Connexted
20/07/2020

PIM Connexted

📌📌เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาคุณ สุธี เปรมบุญ เจ้าหน้าที่อาวุโสสํานักกิจการนักศึกษาได้พาคุณครูโรงเรียนคลองเกลือศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านสวัสดิการ กรุงเทพฯ สำหรับเตรียมเปิดโครงการธนาคารคัดแยกขยะเพื่อกองทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองเกลือ BY PIM📌📌

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1 - 3และ ป.1 - 6ประจำปีการศึกษา2562
29/06/2020

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1 - 3และ ป.1 - 6ประจำปีการศึกษา2562

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร 4ฝ่าย และคณะครูแต่ละสายชั้น ได้พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของทางการศึกษาและโรงเรียน

สรุปผลงานคุณภาพของโรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 จนเป็นผลทำให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลระดับช...
16/06/2020

สรุปผลงานคุณภาพของโรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 จนเป็นผลทำให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลระดับชาติ/ประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ นายปณต จตุพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาวิถีพุทธดีเด่น ระดับชาติ นางลัดดา เปรมครุฑ
ครูชำนาญการพิเศษ รางวัลครูสถานศึกษาวิถีพุทธ ดีเด่น ระดับชาติ นายคำรณ มาลาคำ ครูชำนาญการพิเศษ รางวัล "คุรุสดุดี" ระดับประเทศ ของคุรุสภา
นางนิรันดา โกเมนทร์ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางจิรัชยา พิชัยฤกษ์ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีการศึษา 2563 โรงเรียนคลองเกลือ ได้นิสิตฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาฝึกประสบการณ์อยู่กับนักเรียนของเรา 1 ป...
06/06/2020

ปีการศึษา 2563 โรงเรียนคลองเกลือ ได้นิสิตฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาฝึกประสบการณ์อยู่กับนักเรียนของเรา 1 ปี รวม 7 คน อยู่ทุกสายชั้นนะครับ ยินดีต้อนรับทุท่านด้วยความยินดียิ่งครับ

ประกาศ โรงเรียนคลองเกลือเป็นสถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่และสุรา ตามกฎหมาย ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อสุขภาพของท่าน และลูกๆของเรา โปร...
24/05/2020

ประกาศ โรงเรียนคลองเกลือเป็นสถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่และสุรา ตามกฎหมาย ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อสุขภาพของท่าน และลูกๆของเรา โปรดช่วยกัน ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ และการดื่มสุราจึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

เรียน ผูัปกครอง และศิษย์เก่า ทุกท่าน ช่วงนี้โรงเรียนคลองเกลือปรับปรุงพื้นสนาม เป็นสนามประเภทไร้ฝุ่น พร้อมสนามกีฬาหลายชนิ...
19/05/2020

เรียน ผูัปกครอง และศิษย์เก่า ทุกท่าน ช่วงนี้โรงเรียนคลองเกลือปรับปรุงพื้นสนาม เป็นสนามประเภทไร้ฝุ่น พร้อมสนามกีฬาหลายชนิดไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและชุมชน ได้มาใช้ประโยชน์ เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นลานอเนกประสงค์ โดยใช้เงินงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมาก ท่านใดมีจิตมหากุศลมีใจเมตตาพัฒนาการศึกษา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนปรับปรุงพื้นสนามไร้ฝุ่นในครั้งนี้ เชิญร่วมบริจาคด้วยตัวท่านเองที่ห้องธุรการ ฝ่ายการเงิน ได้ทุกวัน โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินให้ตามระเบียบ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชีโรงเรียนคลองเกลือ
เลขที่บัญชี 147-0-18879-1
ขออนิสงส์ที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน การเรียน ตลอดไป

ผู้ปกครองลองทำดูนะคะ
17/05/2020

ผู้ปกครองลองทำดูนะคะ

📢📡สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการจูนช่องสัญญาณ ของกล่องรับสัญญาณ PSI ที่รองรับHDด้วยนะคะ
...สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ 📢📡
#ขอบคุณภาพจาก FB:บัญชา สำราญล้ำ ค่ะ

🎉 คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง 🎉ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศ...
14/05/2020

🎉 คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง 🎉
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

OBEC
13/05/2020

OBEC

ประกาศแล้ว! หมายเลขช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

12/05/2020

ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะมีจานดาวเทียมไหม?
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าไม่มีโทรศัพท์
ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้ออินเทอร์เน็ตอย่างไร

🔊กสทช. ลงนามอนุมัติช่องทีวีเพื่อการศึกษา ความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 15 ช่อง ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน หรือกลับมาสอนได้ตามปกตินับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

📺ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล
👉อนุบาล 1 ช่อง 5
👉อนุบาล 2 ช่อง 6
👉อนุบาล 3 ช่อง 7
👉ป.1 ช่อง 8
👉ป.2 ช่อง 9
👉ป.3 ช่อง 12
👉ป.4 ช่อง 13
👉ป.5 ช่อง 14
👉ป.6 ช่อง 15
👉ม.1 ช่อง 17
👉ม.2 ช่อง 19
👉ม.3 ช่อง 20
👉ม.4 ช่อง 21
👉ม.5 ช่อง 26
👉ม.6 ช่อง 28

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

📢 #รวมตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น 🎉🖥 อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10 🖥 อ.2 https://dlt...
10/05/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

📢 #รวมตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับชั้น 🎉

🖥 อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10
🖥 อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11
🖥 อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12
🖥 ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1
🖥 ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2
🖥 ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3
🖥 ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4
🖥 ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5
🖥 ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6
🖥 ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7
🖥 ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8
🖥 ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

#มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้นให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย
✅คลิปการสอน
✅คู่มือครู
✅ใบงาน
✅เอกสารประกอบการเรียน
✅แผนการสอน
✅กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

เรียนผู้ปกครองทุกคน โปรดสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล https://forms.gle/6EN8UGn3pBLhW7nJA ภายในวันที่ 12 พ....
10/05/2020
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร

เรียนผู้ปกครองทุกคน โปรดสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล https://forms.gle/6EN8UGn3pBLhW7nJA ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2563
ช่วยบอกด้วยนะครับว่า ผปค.เด็กคนไหน ชื่อ ชั้น ตอบแล้ว ขอบคุณครับ

ขอให้โรงเรียนสำรวจความพร้อมของครู และผู้ปกครองนักเรียน

เรียนผู้ปกครอง โรงเรียนขอสำรวจความพร้อมความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนรายละเอียดตาม...
10/05/2020

เรียนผู้ปกครอง โรงเรียนขอสำรวจความพร้อมความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ของผู้ปกครองนักเรียนรายละเอียดตามแบบสำรวจที่เห็น รบกวนผู้ปกครองตอบแบบสำรวจกลับมายังโรงเรียนภายใน 12 พฤษภาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.ที่ห้องครูเวรประจำวัน หรือตอบออนไลน์กลับมาก้ได้ครับ

ศธ. เผยที่มา ระเบียบว่าด้วย การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563>> https://www.kruupdate.com/27298/แบบฝึกการประสมคำ ระดับชั้น...
04/05/2020
ศธ. เผยที่มา ระเบียบว่าด้วย การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ศธ. เผยที่มา ระเบียบว่าด้วย การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
>> https://www.kruupdate.com/27298/
แบบฝึกการประสมคำ ระดับชั้นอนุบาล ดาวน์โหลดที่นี่
>> https://www.kruupdate.com/27268/
11 อันดับ มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลก 2020
>> https://www.kruupdate.com/27284/
วิธีตัดภาพพื้นหลังออกจากรูปคน ด้วย Word และ ppt ทำตามได้ง่ายมาก
>> https://www.kruupdate.com/21692/
วิธีแปลงไฟล์ pdf ทุกหน้า เป็นรูปภาพ โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม
>> https://www.kruupdate.com/27243/

ศธ. เผยที่มา ระเบียบว่าด้วย การไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ศธ. เผยที่มา ระเบียบว่าด้วย การไว้ทรงผมของนักเรียน ....

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองร่วมรับชมการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...
29/04/2020
ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งผอ.เขต-ศน.-ผอ.กลุ่ม.-จนท.ICTเขต-ผอ.รร.-ครู-ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองร่วมรับชมการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. หรือรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ www.obectv.tv www.youtube.com/obectvonline www.facebook.com/obectvonline โดยการเปิดช่องทางให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ด้วยคะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1649 ลงวันที่ 29 เมษายน 2...

https://www.kruupdate.com/26315/
27/04/2020
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง

https://www.kruupdate.com/26315/

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านแอพ DLTV ส่งต่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง แอพ DLTV วิธีเรียนทางไกล การศึกษาทางไกลผ่านดาว...

โรงเรียนคลองเกลือ ยินดีต้อนรับครูใหม่ เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เหลืองเปิดเทอมใหม่โรงเรียนคลองเกลือได้ครูใหม่ 2 ท่าน นักเรียนผู้ปก...
24/04/2020

โรงเรียนคลองเกลือ ยินดีต้อนรับครูใหม่ เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เหลืองเปิดเทอมใหม่โรงเรียนคลองเกลือได้ครูใหม่ 2 ท่าน นักเรียนผู้ปกครอง คอยลุ้นนะครับว่าจะได้สอนชั้นไหนบ้าง

หมดกังวล !!! แม้ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก COVID-19 📺✍️น้องๆหนูๆ ผู้ปกครอง และคุณครูสามารถชม...
21/04/2020
"เรียนรู้ได้.. ทุกที่..ทุกเวลา" อยู่ที่บ้านก็เรียนได้เหมือนไปโรงเรียน หมดกังวลแม้ลูกๆ ต้อง

หมดกังวล !!! แม้ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก COVID-19 📺
✍️น้องๆหนูๆ ผู้ปกครอง และคุณครูสามารถชมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 - ม.3 ตามหลักสูตร สพฐ. รวมทั้งการอาชีพ อุดมศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครู ได้จาก DLTV ใน 3 ช่องทาง
📌1. โทรทัศน์ดาวเทียม รวมทั้ง True vision ช่อง 186-200
📌2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th เลือกช่วงชั้นได้ที่ช่อง DLTV 1 - 15 (ดูย้อนหลังได้ด้วย)
📌3. Mobile Application : DLTV
📝และในช่วงหลังเลิกเรียนยังมีรายการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เลือกชมอีกด้วยนะ
🎉🎉🎉
เพื่อความสะดวก สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (เราได้คัดลอกลิงก์การเรียนการสอนมาบางวิชาบางเนื้อหา)
คุณครูสามารถแจ้งนักเรียน หรือผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
โดยสามารถเข้าเรียนรู้ตามลิงก์ด้านล่างเหล่านี้เลยจ้าาา
👇👇👇
#หมายเหตุ: สามารถเลือกชมรายการเรียนการสอนทั้งหมดด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นะคะ
#อนุบาล2️⃣2️⃣
👉อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH
#อนุบาล3️⃣3️⃣
👉อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P
Cr.

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

ที่อยู่

หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Pak Kret
11120

166 356

เบอร์โทรศัพท์

02-575-1932

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนคลองเกลือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด