ฝ่ายจัดสอบ สำนักทะเบียนและว

ฝ่ายจัดสอบ สำนักทะเบียนและว ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ฝ่ายจัดสอบ สำนักทะเบียนและว, หน่วยงานราชการ, ฝ่ายจัดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ., Pak Kret.

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563
14/04/2021

ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบ...
04/03/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การกำหนดวันสอบและวิธีการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร (ฉบับที่ 2)

รายชื่อนักศึกษาที่แสดงความประสงค์สอบไล่ภาคปลาย 1/2563 เฉพาะการสอบออนไลน์ ตรวจสอบได้ตามลิงก์ค่ะhttps://www.stou.ac.th/exa...
18/01/2021
กำหนดการสอบและสนามสอบระดับปริญญาตรี

รายชื่อนักศึกษาที่แสดงความประสงค์สอบไล่ภาคปลาย 1/2563 เฉพาะการสอบออนไลน์ ตรวจสอบได้ตามลิงก์ค่ะ
https://www.stou.ac.th/exam_final/login_11.aspx

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสอบเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     ข...
15/01/2021
ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันกับการเรีย มสธ.

ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสอบเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอฝากแชร์ให้กลุ่มเพื่อนนักศึกษาด้วยนะค่ะ เนื่องจากต้องใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวนมาก และขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามค่ะ

ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนที่ link https://forms.gle/y5crvgYviixq1KpS7.....

26/12/2020

🌎🌍เว็บไซต์แสดงความจำนงในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบจากสอบ ณ สนามสอบ มาเป็นรูปแบบการสอบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 (631) ซึ่งจะสอบในวันที่ 30-31 มกราคม 2564 📝โปรดแจ้งความจำนงภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 คลิกได้ที่นี่ 👇👇👇https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/survey/163
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

04/12/2020

ถ้านักศึกษาติดขัดเรื่องเดินทางไปสนามสอบซ่อมวันที่ 12-13 ธ.ค. 63 สามารถเลือกสอบออนไลน์ได้เพียงแจ้งมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยส่งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา รายวิชาที่สอบ พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ ส่งมาที่อีเมลข้างต้น และจะต้องซ้อมสอบตามคาบสอบในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00-18.30 น. ด้วยนะครับ ☺️

เว็บไซต์ซ้อมสอบ https://etesting.stou.ac.th/login/index.php
นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนสอบออนไลน์ได้ที่ https://youtu.be/CGzgMoMiizY
หากพบปัญหาระหว่างการสอบออนไลน์โทร. 02-504-8999

https://forms.gle/AzLYA75JJwZss1i78ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรอกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์จัด...
26/11/2020
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

https://forms.gle/AzLYA75JJwZss1i78
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรอกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์จัดกลุ่มความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรื่อง การวิเคราะห์จัดกลุ่มความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร....

วันสอบไล่ภาค 2/2562 ประกาศแล้วค่ะ
17/07/2020

วันสอบไล่ภาค 2/2562 ประกาศแล้วค่ะ

01/07/2020
ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วย Smartphone หรือ Tablet

8 ขั้นตอนการเข้าสอบออนไลน์
สำหรับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562
และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622

📍 ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook
👉https://bit.ly/3eO0Knh

📍 ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วย Smartphone หรือ Tablet
👉https://bit.ly/2YMXGls

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24/06/2020

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตารางการเข้าทดสอบระบบสอบออนไลน์ สำหรับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ การสอบกลางภาค (แผนการเรียน ก2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

#สอบออนไลน์ #STOUOnlineExamination

10/06/2020
STOU Channel

STOU Channel

STOU News : ติดตามข่าว Linkตรวจสอบรายชื่อและสนามสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร รุ่นที่ 109 รหัส 622 และมีจังหวัดไหนที่ต้องการสอบออนไลน์มากที่สุด ติดตามรายละเอียดได้จาก STOU News

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อสนามสอบได้ที่ https://www.stou.ac.th/website/exam/login_11.aspx

19/05/2020
exam.stou.ac.th

วิดิโอแนะนำวิธีการเข้าใช้งานการทดสอบชุดวิชาจำลองเพื่อทดสอบระบบและอุปกรณ์ในการสอบออนไลน์ https://exam.stou.ac.th/

นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบระบบอุปกรณ์การสอบได้จนถึงวันที่ 24 พ.ค 2563 และสามารถทดลองทำแบบทดสอบชุดวิชา 99999 ได้ที่ www.exam...
16/05/2020

นักศึกษาสามารถเข้าทดสอบระบบอุปกรณ์การสอบได้จนถึงวันที่ 24 พ.ค 2563 และสามารถทดลองทำแบบทดสอบชุดวิชา 99999 ได้ที่ www.exam.stou.ac.th. โดยใช้รหัสนักศึกษา@stou.ac.th เข้าสู่ระบบค่ะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16/04/2020

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้นักศึกษ...
25/03/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23/03/2020

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.stou.ac.th/main/file/S__4726843.jpg

STOU Student Info Service Center
21/03/2020

STOU Student Info Service Center

😷😷เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้อง งด และ เลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภทที่มีรูปแบบการเผชิญหน้าเป็นกลุ่มระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ มสธ. ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกท่านดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่มีคนจำนวนมาก
❤❤ด้วยรักและความห่วงใย❤❤
👁👁จากศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
สำนักทะเบียนและวัดผล👁👁
ปล. ระหว่างปิดทำการวันที่ 20-31 มี.ค. 63
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลได้ที่
F:@askpaitoon
E:[email protected]
กระดานสนทนา : https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk

STOU Student Info Service Center
21/01/2020

STOU Student Info Service Center

🎊🎀🎊ครั้งแรกกับ facebook live ช่องทางการบริการข่างสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งออกจะออกอากาศทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน สำหรับในเดือนมกราคม 2562 นี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบปลายภาคที่ 1/2562 เรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาค2/2562 และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปลายปีการศึกษา 2562 กับข้อสงสัยในทุกๆ เรื่อง สอบถามพร้อมกับตอบคำถามกันสดๆ ในกลางรายการรอบรู้ ครบครัน ทันข่าวกับ สทว. 🎊🎀🎊แล้วพบกันครั้งแรกในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น facebook:@STOU.SISC 🎊🎀🎊เชิญมาเป็นกำลังใจกันเยอะๆ นะคะ
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
สำนักทะเบียนและวัดผล👁👁

30/10/2019
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

FB Live : รายการสวัสดีครับคุณครู
Topic : การเตรียมตัวก่อนสอบซ่อมภาคที่ 2 และภาคพิเศษ/2561 โดย สำนักทะเบียนและวัดผล

STOU Student Info Service Center
30/10/2019

STOU Student Info Service Center

👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨วันนี้วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨คุยกับสำนักทะเบียนและวัดผลในเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเข้าสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ/2561 และอีกนานาสาระที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและวัดผล เชิญติดตามรับชมและรับฟังและเชิญเข้ามาถาม-ตอบแบบสดๆ สไตล์สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ที่ facebook live 👇👇👇
🌍🌍@STOUniversity และ
🌍🌍@STOU.SISC
เชิญมาเป็นกำลังใจกันเยอะๆ นะคะ
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว. 👁👁

STOU Student Info Service Center
10/10/2019

STOU Student Info Service Center

🔖🔖สำนักทะเบียนและวัดผลได้จัดสนามสอบประจำภาคการศึกษาสอบซ่อม2และภาคพิเศษ/2561 และได้จัดสนามสอบกลางภาคที่ 1/2562 พร้อมจัดส่งใบแจ้งกำหนดการสอบรายบุคคลให้นักศึกษาทุกท่านทางไปรษณีย์แล้ว หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ได้รับใบแจ้งกำหนดการสอบ สามารถเข้าไปตรวจสอบกำหนดการสอบของภาคการศึกษาดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของมสธ. 👇👇👇https://www.stou.ac.th/main/Bachelor.html
🌍🌍ตรวจสอบกำหนดสนามสอบซ่อมภาคที่ 2 และภาคพิเศษ/2561 https://www.stou.ac.th/website/exam/login_11.aspx
🌍🌍ตรวจสอบกำหนดการสอบกลางภาคที่ 1/2562 https://www.stou.ac.th/Midterm/login_11.aspx
🌻หมายเหตุ🌻 นักศึกษาที่ไม่พบข้อมูลสนามสอบ ขอให้แจ้งชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียน ที่อยู่ให้ชัดเจน แจ้งไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลโดยด่วนที่สุด เพื่อประกอบการตรวจสอบและดำเนินการให้นักศึกษาต่อไป
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว. 👁👁

13/09/2019

🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 และเลือกแผน ก2 ไว้ ขณะนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสนามสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้เป็นรายบุคคลแล้วค่ะ⛳️⛳️

https://www.stou.ac.th/website/Exam/login_11.aspx

📌📌นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบ หรือสอบไล่ไม่ผ่าน และประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2561 ขอให้รีบลบงทะเบียนสอบซ่อม...
05/09/2019

📌📌นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบ หรือสอบไล่ไม่ผ่าน และประสงค์จะลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2561 ขอให้รีบลบงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 นี้ค่ะ🔊🔊

กำหนดวันรับลงทะเบียนสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2561
🌺1-17 กันยายน 2562 🌺
1⃣นักศึกษาที่ทราบผลการสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 แล้ว หากสอบไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้เลยค่ะ
2⃣ลงทะเบียนสอบซ่อมแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นชุดวิชาอื่นไม่ได้
3⃣นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ/2561 แล้ว ขอให้ตรวจสอบคาบวัน/เวลาสอบไม่ให้ตรงกับชุดวิชาที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมภาคที่ 2/2561 ด้วยค่ะ
📮หมายเหตุ📮 ชุดวิชาที่มีอัตราค่าลงทะเบียนสอบซ่อมเกินชุดวิชาละ 200 บาท จะอยู่ที่หน้า 86
📒📒คู่มือการลงทะเบียนปีการศึกษา 2561 (หน้า 84)https://www.stou.ac.th/Offices/ore/adre/regis/reghandbook161.pdf
📒📒แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนhttps://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/PDF/FormRegis61.pdf
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

24/08/2019
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ช่วงที่ 2

📌📌สนามสอบที่เปิดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีจำนวนทั้งหมด 85 สนามสอบ นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 หากมีเหตุจำเป็นต้อ...
23/08/2019

📌📌สนามสอบที่เปิดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีจำนวนทั้งหมด 85 สนามสอบ นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 หากมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางสามารถยื่นคำร้องย้ายสนามสอบได้ตามรายชื่อสนามสอบที่เปิดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562‼️ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาย้ายสนามสอบโดยเด็ดขาด❌ เนื่องจากจะไม่มีการสำรองแบบทดสอบทุกชุดวิชาในทุกสนามสอบ...ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะจัดสนามสอบให้กับนักศึกษาตามรหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม

22/08/2019
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการบริการการศึกษาและด้านการจัดการสอบ

สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาและพิธีมอบโล่ศูนย์บริการการศึกษา
ห้องประชุม 2015 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

STOU Student Info Service Center
20/08/2019

STOU Student Info Service Center

🌻🌻นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว แผนการศึกษา ก2 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระและแบ่งเบาการอ่านหนังสือของนักศึกษา โดยแบ่งการสอบกลางภาคหน่วยที่ 1-7 และสอบปลายภาคหน่วยที่ 8 - 15 ฉะนั้นนักศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถแบ่งช่วงเวลาการสอบได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เชิญชวนให้รีบเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก2 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เท่านั้น👈👈
🌍🌍ได้ที่เว็บไซต์ https://web4.stou.ac.th/eduplan/
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.👁👁

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
08/08/2019

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

STOU CallCenter
07/08/2019

STOU CallCenter

🔇🔇🔇🔇 ประกาศ 🔇🔇🔇🔇

📍 ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร มสธ. One Stop Service (OSS)
⛔️ ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562
เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบและวันแม่แห่งชาติ
✅ เปิดทำการปกติ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 และ

📍 ศูนย์สารสนเทศ (Stou CallCenter 02-5047788)
⛔️ ปิดทำการ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
✅ เปิดทำการปกติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 - 11 และวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

จึงขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

หากท่านมีข้อคำถามสามารถส่งข้อความกับทางเพจของศูนย์สารสนเทศได้ (STOU CallCenter) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทยอยตอบคำถามให้ท่านนะคะ😃😊❤️

STOU Student Info Service Center
03/08/2019

STOU Student Info Service Center

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 แล้ว ขอให้เข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ได้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้ที่ https://web4.stou.ac.th/eduplan/
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษาสทว.

ที่อยู่

ฝ่ายจัดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025032681

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายจัดสอบ สำนักทะเบียนและวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายจัดสอบ สำนักทะเบียนและว:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะสอบถาม สอบซ่อมที่สนามสอบ วิชาไทยศึกษา รหัส 10151 สอบที่สนามสอบวันที่เท่าไหร่คะ
วันนี้ได้ใบแจ้งสอบให้ไปสอบที่สนามสอบ งงมาก เทอมที่แล้วยังสอบออนไลน์ ร้องเรียนนะคะ ควรจะให้เลือกวิธีสอบตอนลงทะเบียนเลยนะคะ เพราะไม่ได้รับเอกสารให้เลือกวิธีสอบ
รอประเมินผลการเรียนและพฤติกรรมนักศึกษาว่าเรียนครบถูกต้องตามหลักสูตรและภาษาที่ใช้ในการเจรจาผลประโยชน์​ เพราะปัญหาทาวสังคมมีปัญหามากในหลายที่ที่นักศึกษาพบเห็นในกาีใช้คำศัพท์สั้นๆๆในการสื่อสารทางการค้ากับภาครัฐ
คะ​ นักศึกษาเรียนจบแล้วคะ​ 71203​ นี้​ แต่ปี​ 2558 คะเพิ่งจบม​ หลายครั้งต่อหลายครั้งกับการหาปลาที่ลอยน้ำได้​ จนนึกว่าคนเราจะลอยน้ำได้เหมือนปลาไหม​ แต่ไม่ใช่ปลาตายเพราะปากนะคะ
http://prpl.stou.ac.th/survey/survey.aspx มสธ.ฝากทำแบบสำรวจและช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะครับ เพื่อมสธ.ของเราขอบคุณครับ
มหาวิทยาลัย ยังไม่ได้ ประกาศ สนามสอบ ไล่ แผน ก2 เลยคะ ขอเสนอว่าให้สอบที่สนามสอบกับวิชาปกติ แผน ก1 แต่ข้อสอบคนละชุดและเวลาออกห้องสอบต่างกัน ขอบคุณคะ
กำหนดการสอบและสนามสอบ ปลายภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก1 ตรวจสอบสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ตาม Link นี้ค่ะ https://www.stou.ac.th/Exam_Final/login_11.aspx นักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก2 ตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ขอย้ายสนามสอบต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ใครมีหนังสือเล่มนี้ไม่ใช้บ้างแล้วคะ ขอต่อได้มั้ยคะ
ตรวจสอบสนามสอบ2/60แล้วครับ แต่ของผมขึ้นว่าไม่พบครับ
ลืมลงทะเบียนเรียนค่ะ หมดสิทธิ์เรียนแล้วใช่มั้ยคะ
ดูผลสอบยังไงคะ ....